Tagovi

Zdravstvena socijalna bomba. Buš pukla? BUUUUM!

Sanaderova vlada nastavlja u petoj brzini. Nažalost, ne prema EU, gdje je Slovenija potpunom blokadom pregovora do kraja ogolila nesposobnost hrvatske diplomacije, koja je baš kao i ostali sustavi u ovoj zemlji, gra?ena na negativnoj selekciji politi?ke podobnosti. Ne nastavljamo ni prema ekonomskom napretku i boljem životu, jer dok se brodogradilišta spremaju za generalni štrajk, dok vlada gleda kako što brže (zbog pritiska iz EU) prodati i tu industrijsku granu, bez obzira na socijalne i gospodarske posljedice, dok su gra?ani masovno popušili vladinu i MOLovu navlakušu, te usred financijske krize prodali dionice naftne industrije, dotle država osigurava novce (zaduživanjem) kako bi gradila sportske dvorane.

Ne, peta brzina se postiže u smjeru koji je sanaderova vlada ve? dobro utvrdila u prošlom mandatu, a evo, nastavlja i u ovom - smjeru bezo?nog laganja bira?ima. Baš kao što je prije 5 godina Sanader u svojoj "jamstvenoj kartici" lagao bira?ima da ?e spustiti PDV sa 22% na 20%, tako smo prošle godine, prije izbora ?uli još jednu laž, koja, prema pisanju novina, uskoro dolazi na naplatu.

Ovoga puta laž glasi "ne?emo uvesti nove poreze".

O kojem se to "novom porezu" radi? Odgovor na to pitanje najavio je ministar Milinovi? u svom prvom medijskom nastupu nakon izbora, a dodatno razradio u protekloj godini. Kako se bliži trenutak u kojem ?e otpo?eti novi hara? najsiromašnijih i najbolesnijih u ovoj državi, informacije su po?ele curiti. Evo što o tzv "zdravstvenoj reformi" donosi današnji Novi list:

Vlada, u procesu nastavka zdravstvene reforme, kako doznajemo, planira vratiti sustav participacije osiguranika u pruženim zdravstvenim uslugama. ... Taksu koja ne bi bila niža od 15 kuna, pla?ali bi i svi umirovljenici. ... Prema onome što se sada može ?uti, participacija ne bi bila ograni?ena, kao što je ranije bio slu?aj. Naime u travnju ove godine ukinuta je administrativna taksa koju su osiguranici pla?ali za izdane uputnice i recepte u ambulantama. Ta je taksa iznosila 10 kuna, a osiguranik je mjese?no najviše pla?ao 30 kuna.

Dakle, prvi potez je vra?anje "poreza na bolest", i to u još goroj varijanti - onoj bez mjese?nog limita na upla?ene participacije. Ovo, tehni?ki, još uvijek nije "novi" porez, ve? reinstaliranje staroga, ali ne brinite do?i ?emo i do te teme. Ovdje je zanimljiva jedna druga stvar - ponašanje koalicijskih partnera.

Prisetimo se - koalicija HSSa i HSLSa je tijekom kampanje kao bitnu odrednicu svog predizbornog programa navodila ukidanje administrativne pristojbe u zdravstvu. Godinu dana kasnije, Vlada u kojoj te dvije stranke aktivno sudjeluju vra?a participaciju uve?anu za barem 50% po jednokratnoj isplati, i bez mjese?nog ograni?enja!

Doduše, od stranaka, koje su šutke prešle preko gaženja ostalih stavki svog predizbornog programa (ZERP, referendum za NATO), i time doslovno pljunuli u lice svojim bira?ima, nije bilo drugo niti za o?ekivati.

Nadalje ?itam u Novom listu:

Poseban segment reforme je i dopunsko zdravstveno osiguranje. Prema nekim informacijama, ono bi moglo postati obavezno, a donji limit za dopunsko osiguranje preko HZZOa iznosio bi 130 kuna mjese?no. Iznos tog osiguranja povezan je sa participacijom. Tako se može ?uti da ?e svi osiguranici obvezno pla?ati 130 kuna dopunskog osiguranja u slu?aju da model uvo?enja participacije ne pro?e. Umirovljenicima s mirovinom do 2500 kuna obavezno dopunsko osiguranje bi iznosilo 65 do 78 kuna.

Dakle, ako ne pro?e uvo?enje "starog" poreza, evo vam novi. I to kakav! 130 kuna mjese?no obaveznog izdatka nije malo, pogotovo ako se radi o poptupno novom nametu koji je došao "iz vedra neba". Ono što je posebno odbojno u ovom prijedlogu je da se radnici (predstavljeni kroz sindikate) i umirovljenici guraju jedni na druge rije?ima "birajte - ili ?emo sve opaliti po džepu 130 kn mjese?no, ili ?emo oporezovati one koji su bolesni". Prestrašno.

Ve? ova najava predstavlja novi porez za koje je HDZ prije izbora obe?ao da ga ne?e uvoditi, i to vrstu poreza koji neselektivno svim osiguranicima na ple?a stavlja istu svotu, bez obzira na imovinsko stanje pojedinca (što automatski povla?i pitanje - da li to ministar Šuker namjerno ?eka sa uvo?enjem poreznog broja, kako bi se prije toga po nesocijalnim principima opteretilo one koji ve? ionako teško žive?). No nažalost, to nije sve. Ministar Milinovi? nam je pripremio još jedan bombon, koji iako prikriven, predstavlja tempiranu bombu za primanja hrvatskih radnika:

Jedno od razmišljanja je navodno i uvo?enje obaveznog zdravstvenog doprinosa kojeg bi, opet, pla?ali svi osiguranici. Doprinos ne bi izbjegli niti umirovljenici, a ovisno o visini mirovine pla?ali bi ga 4, 5 ili 8 posto. Pritom bi jedino umirovljenici s mirovinom do 2500 kuna bili oslobo?eni zdravstvenog doprinosa, odnosno njima bi ga pla?ala država.Doprinos za zdravstveno osiguranje, prema sadašnjem zakonodavstvu, u Hrvatskoj pla?aju samo poslodavci i to u iznosu od 15% na pla?u radnika kojeg zapošljavaju. Izmjenama u sustavu, dio doprinosa pla?ali bi i sami radnici.

Ovaj dio - koliko god on birokratizirano, ili nerazumljivo zvu?ao - zapravo predstavlja najve?u prijetnju za socijalna prava radnika, a blisko je vezan uz temu o kojoj sam pisao prilikom pove?avanja neoporezivog djela pla?e. Naime, kaj.

Pla?e se u Hrvatskoj ispla?uju na jedan vrlo ?udan na?in. Postoji nešto što se zove bruto pla?a (i to je pla?a koja se navodi u ugovorima prilikom zapošljavanja), iz koje zaposlenik onda (automatizmom, tj tehni?ki dio posla obavi firma u ime zaposlenika) pla?a doprinose za mirovinsko, poreze i prireze. No, ta bruto pla?a nije bruto izdatak koji poslodavac izdvaja za radnika, budu?i se na bruto pla?u obra?unava 15% doprinosa za zdravstveno osiguranje, i to je financijski teret kojeg "pla?a poslodavac".

Da bi se shvatilo koliko slobodno te stavke shva?aju poslodavci, najbolje je pro?itati linkani dnevnik, u kojem sam opisao kako su poslodavci neopravdano iskoristili pove?anje neoporezivog djela dohotka kako bi, smanjivanjem bruto pla?e, doslovno oplja?kali i radnike i državu - prve za dio njihovog dohotka koji bi im ostao od bruto pla?e, a druge manjim uplatama prema mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, te porezu. Opravdanje koje se u toj situaciji skoristilo je da zaposlenicima ostaje ista "neto pla?a" što kao zakonski termin ne postoji. Btw, ju?er sam u ruci držao papir koji evidentno pokazuje kako se bruto pla?a u jednoj maloj zagreba?koj firmi u srpnju prigodno smanjila... Vidjeli smo (tj bolje re?eno - nismo) kako je vlast odradila svoj dio posla oko informiranja radnika o njihovim pravima, ili ne-daj-bože kroz institucije sustava osigurala da do tog podkradanja ne do?e.

Sad pak Vlada priprema teren za novu, još ve?u plja?ku radništva - no ovoga puta ?e se plja?ka provesti u potpunosti u skladu sa zakonima, i poslodavci ?e jednostavno slegnuti ramenima, i re?i "hej, pa samo provodimo novi zakon".

Naime, ukoliko se obaveza pla?anja zdravstvenog osiguranja podijeli izme?u poslodavca i radnika (recimo, svaki pla?a pola), tada ?e radnicima 7.5% doprinosa za zdravstvo biti obra?unato na bruto pla?u - efektivno im umanjuju?i neto prihode, dok ?e se s druge strane teret poslodavca smanjiti.

Da budem skroz jasan - ovdje se ni na koji na?in ne radi o zdravstvenoj reformi (jer tom preraspodjelom primanja zdravstva ostaju ista) ve? o reformi platnog sustava u korist poslodavca, a na Å¡tetu radnika. Da ilustriram na bruto pla?i od 8000 kn. Umjesto da na taj iznos poslodavac plati 1200 kuna zdravstvenih doprinosa, on ?e platiti 600 kn, a ostatak ?e se uzeti od primanja radnika, umanjuju?i neto pla?u za 600 kn.

I nakon svega ovog napisanog moram naglasiti da su optere?enja na cijenu rada u Hrvatskoj visoka, i da ih treba smanjivati (i koju je, btw, zadnji put smanjila racanova vlada). Ali ne na štetu radnika, ve? na štetu države. Posebno je odbojno taj postupak maskirati i skrivati iza reforme zdravstva. Bljak.

Komentari

error (hehe, vježbao nešto

error
(hehe, vježbao nešto sa slikama pa greškom prit Objavi..:)

Tko je glasao

"Uvođenje zdravstvenog

"Uvođenje zdravstvenog doprinosa na duhan" - PR katastrofa!

Sada je vrijeme da se pokaže prvi patriotizam i humanizam.
Vrijeme je i da nepušači počnu kupovati cigarete, jer kupnjom svake kutije cigareta donirate 5 kuna za zdravstveni sustav.
Ako već i ne mislite puštiti svakako kupuje cigarete, time potičete oporavak našeg zdravstva.

"Humantarna akcija !!!!! Kupnjom svake kutije cigareta, u periodu od xy do xy pomažete sa kuna kupnju mamografa za bolnicu xy u z, a i vlada će u tom periodu sav pdv i trošarine od cigareta uplatiti na ime ove akcije"

Naravno da treba povećati trošarine, ali je idiotski to objašnjavati na način kako je sada prezentirano. Svaki pušač, kupnjom kutije cigareta, umjesto osjećaja "krivnje", osjećat će da čini i dobru stvar za državu.

Tko je glasao

Malo bi piškili malo bi

Malo bi piškili malo bi kakili!

Ministar je rekao da doprinose plaća samo 25 % ljudi dok ostalih 75 % koristi usluge koje ne plaćaju, što jest istina (iako je zaboravio nadodati da su umirovljenici koji čine najveći dio ovog postotka uredno prosječno uplaćivali 30 -tak godina u sustav koji je devastiran zna se kako i kada). Zna se i kada, kako i pod čijom palicom su ovakovi omjeri nastali.
Pa upravo to je ključ.
Treba povećati ovu brojku 25 na 35-50% dakle zaposlenost. I stimulirati da se mladi umirovljenici vrate na posao (sa rceimo 30 do 40 % mirovine koju sad primaju = rasterećenje proračna + novi prihodi u proračun). Dakle problem zdravstva (pa i umirovljenika)kojeg je ministar dobro opisao, je problem zaposlenosti/nezaposlenosti, a taj je pak problem ogedalo (ne)uspješosti rada kompletne vlade, a koja očito samo prelijeva novac iz šupljeg u prazno, puni rupe izmišljanjem novih i novih nameta, a bez ikakve strategije i značajnijih rezultata na polju zapošljavanja (pustimo sad statistike).

A zaravo treba ukinuti HZZO, golem i nepotreban birokratski aparat, i doprinose za zdravstveno iz plaća i honorara, napraviti drugačiju poreznu politiku i zdarvstvene ustanove financirati direktno iz poreza uz liberalizaciju tržišta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kao modela sufinanciranja gdje bi svi osiguravatelji obavezni postotak od dobiti uplaćivali sustav zdravstva, te djelomične participacije građana za neke lijekove i stomatologiju.

Danas jedan zaposleni sa prosječnom plaćom od 5400 kn mjesečno izdvaja 1200 kn za zdravstveno osiguranje, godišnje 14 400 kn, u radnom vijeku (35 godina) 504 000 kn.

Koliko od toga novca ode za samu zdravstvenu zaštitu a koliko pojede sam HZZO - zgrade, uredi, namještaj, održavanje,režije, plaće, uredski materijal, obrasci,...???????

Jesu li možda tu milijarde koje nedostaju?

Tko je glasao

Ma ja ove izjave na tv-u o

Ma ja ove izjave na tv-u o zdravstvenoj reformi više ne mogu gledat, svaki put mi se okrene želudac od muke. Fuck i reforme koje kreću od bolesnih ljudi. Kakvo plaćanje zdravstvenih usluga, izvan doprinosa za zdravstveno osiguranje? Nije ovo Amerika. Na žalost, čim državnom dužnosniku daš veliku plaću, on zaboravi od čega ljudi žive!!! Kad smo birali "Milinovića" na vlast, birali smo nekoga tko će napraviti nešto bolje nego što je to činila Velika Koalicija, a ne nešto GORE!!! Je, reforma zdravstva je potrebna, ali ne na ovakav način! Možda bi se iz proračuna moglo prebaciti novaca sa sporta i ostalih glupavih izdataka na zdravstvo! Možda bi se moglo raditi na zdravstvenoj preventivi, pa kurativa ne bi bila potrebna. Možda bi se moglo uvesti obvezno zdravstveno obrazovanje u osnovnoj školi te učenje o zdravoj prehrani i nepušenju te ZABRANITI prodaja ALKOHOLA!!! Ima drugih načina, a ne uvodit plaćanje posebnih naknada. Čuj ti, Milinoviću, ako ti imaš love u džepu kad god ti se prohtije, drugi ljudi nemaju, a kod doktora trebaju ići, pa se srame i radije ne odu, nego da kod doktora nemaju za participaciju!!! Gdje ti živiš, ako to ne vidiš. Izvoli povećat izdvajanje za zdravstveni doprinos, ako ti fali novca, a nemoj uzimat ljudima crkavicu iz novčanika! Što ti misliš, da živimo u Ujedinjenim arapskim emiratima? Da vi svi ministri dobivate 5000 kn plaće, onda bih vas pitala biste li na ovakav način provodili reformu na bolesnicima. Bi, malo morgen. E, pa nisam ja dala glas onome tko će me dovesti u TEŽI POLOŽAJ NEGO PRIJE!!! Ja sam očekivala NEŠTO BOLJE!!! Čovjek koji PLAĆA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE mora moći doći kod doktora i kad je bez kune u džepu!!!! Jel jasno, ili da crtam?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Jesu li se oglasili

Jesu li se oglasili koalicioni partneri,
oni isti koji su tražili ukidanje administrativne pristojbe čiji je plafon (mjesečni) bio 30 kn?
Znam da je HDZ već vijećao s njima na temu reforme zdravstva pa bih jako voljela znati kako su obrazložili ukinuće administrativnih pristojbi koje je popraćeno uvađanjem puno skupljih pristojbi.
Inače koliko znam planira se veliko smanjenje broja lijekova na osnovnoj listi i to valjda na način da će po par najjeftinijih lijekova unutar jedne terapijske skupine biti na listi, a ostali će se VALJDA moći dobiti uz veliku participaciju. Po onome što nam priča ministar ispada da će te lijekove pokrivati dopunsko osiguranje!?!
Pa bi me zanimalo hoće li istodobno s rezanjem broja lijekova na listi uvesti obavezno dopunsko ili će obavezno dopunsko kasniti 6 mjeseci tijekom kojih ćemo i te lijekove, uz sva moguća plaćanja, plaćati iz svog džepa? Ili ćemo svi mi s kroničnim bolestima mijenjati terapiju, skakati liječnicima po nekoliko puta, određivati doze novih djelatnih supstanci i slično, te naravno plaćati svaki taj posjet liječniku?
Također bi me zanimalo je li ministarstvo napravilo farmakoekonomsku analizu koja bi pokazala koliko će rezanje troškova HZZO na lijekovima biti popraćeno porastom troškova zbog masovnog prebacivanja pacijenata s jednog lijeka na drugi, pronalaženja nove doze itd. U normalnom svijetu ovakve se promjene rade pomoću HTA (Health Tecnology Assesment) koja može pokazati stvarnu isplativnot promjena uzevši u obzir i pluseve i minuse. Ili opet idemo u smjeru kratkoročnih ušteda... koga brine kakvo će biti zdravstvo u idućem ili idućem idućem mandatu?

Tko je glasao

Također bi me zanimalo je

Također bi me zanimalo je li ministarstvo napravilo farmakoekonomsku analizu koja bi pokazala koliko će rezanje troškova HZZO na lijekovima biti popraćeno porastom troškova zbog masovnog prebacivanja pacijenata s jednog lijeka na drugi, pronalaženja nove doze itd.

Eto : Već desetak godina koristim lijekove za sniženje tlaka. Propisan mi je atenolol. Do prije dvije godine jedno pakiranje sadržavalo je 100 tableta od 5o mg što je meni bilo dovoljno za 200 dana. Liječnik mi je na recept propisao 2 pakiranja i vidjeli smo se slijedeće godine.
danas pakiranje sadrži 30 tableta po 25 mg što je mjesečna doza. Ok, liječnik i dalje propisuje na receptu dva pakiranja i vidimo se za dva mjeseca.
to je 7 puta češće - a bespotrebno. Međutim cijela priča se dogodila sa uvođenjem obavezne participacije, pa je država tako od mene uzvukla 7 puta po 30 kuna = 210 kuna po milosti božjoj, a liječniku dala 6 puta bespotreban posao.
Očito je da je postojao dogovor između proizvođača lijekova i države.
Što nas još takovog čeka ?

Tko je glasao

@zoc, Svojedobno si kao

@zoc,
Svojedobno si kao liječnik kod kroničnih bolesti mogao propisivati pacijentu na ISTI recept lijeka za čini mi se tri mjeseca (nisam 100% sigurna, ali je princip bio takav da na isti recept ide lijek za duži period).
Nakon toga su uveli da se na jedan recept piše i kod kroničnih bolesti lijek koji podmiruje potrebe liječenja u čini mi se mjesec dana ili tako nekako.
Dakle ti si npr. jednom u tri mjeseca išao kod liječnika obiteljske medicine, dobio recept za atenolol. Sada istom liječniku ideš jednom mjesečno, a on troši za isto liječenje više recepata nego prije. Bilo je nadasve smiješno kod uvađanja ovih promjena slušati HZZO kako objavljuje da je došlo do porasta broja recepata. Bilo mi čudno da nije no.... tko sam ja da sudim;)

Tko je glasao

Na sebi svojstven način

Na sebi svojstven način govoreći, ministar Milinović je gostujući u dnevniku izrekao izraz koji govori sve:

"Razmišljamo da im uvedemo..."

Bojim se da će ovoga puta to biti do balčaka.

"Onako muški".

"Balkanski".

B-52

Tko je glasao

silverci

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Svi nezadovoljni

Svi nezadovoljni prekvalificirati se u kulturu i slično.

Pavle Kalinić, političar i pisac
U zagrebačkoj kulturi rade istaknuti neradnici
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac382.nsf/AllWebDocs/U_zagrebackoj_kul...

Tko je glasao

Hatz, dnevnik je dobar, ali

Hatz, dnevnik je dobar, ali mi katkad zasmeta tvoje pretjerano pljuvanje po aktualnoj vlasti (znam da ti to 'partijska dužnost' nalaže), nu ipak...
Samo jedan primjer:
Baš kao što je prije 5 godina Sanader u svojoj "jamstvenoj kartici" lagao biračima da će spustiti PDV sa 22% na 20%...
Nije li koalicija 2000. najavila smanjivanje PDV-a na 17 %???
Što se poslije dogodilo? Ćorak!!!
Nadalje:
Dakle, ako ne prođe uvođenje "starog" poreza, evo vam novi. I to kakav! 130 kuna mjesečno obaveznog izdatka nije malo, pogotovo ako se radi o poptupno novom nametu koji je došao "iz vedra neba". Ono što je posebno odbojno u ovom prijedlogu je da se radnici (predstavljeni kroz sindikate) i umirovljenici guraju jedni na druge riječima "birajte - ili ćemo sve opaliti po džepu 130 kn mjesečno, ili ćemo oporezovati one koji su bolesni". Prestrašno.
Nema tu ništa prestrašno. Hoćete demokraciju zapadnoga (anglosaksonskoga) tipa... izvolite!
Zeliš se liječiti- plaćaj... nemaš od čega- umri! Simple as that!
Nemojte se samo čuditi najedanput da nam država nije socijalna jer toga na zapadu nema!
Želiš mirovinu? Uplaćuj police dobrovoljnih (što bismo rekli treći stup) osiguranja!
Želiš odgovarajuću zdravstvenu zaštitu? Uplaćuj police dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja!
Živio zapadnjački kapitalizam i demokracija kojoj toliko težimo!
Kada ga ja kritiziram kao 'nečovječnoga' onda ispadam nazadan i nepismen... polako ali sigurno nam dolazi ono što smo tražili... netko se jednom možda i sjeti mojih riječi. Samo će tada biti kasno!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Imam jedno jedino pitanje:

Imam jedno jedino pitanje: kako je moguće pljuvati po zapadnjačkom kapitalizmu a braniti aktualnu vlast, koja ga jedina forsira i traži?

Mislim da nitko normalan u Hrvatskoj nije želio da se sve ovo dogodi i da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru. Čak ni vlasti. Nije teško uvidjeti da se stvarno radi o nečemu nečovječnom. I tu mnogi griješe, jer se fokusiraju na analize stanja, dokazivanja očitoga te iscrpljivanju u nabrajanju negativnih primjera i katastrofičnih scenarija. Naravno da to nije ni nazadno ni nepismeno, ali jest nekorisno. Najlakše je čekati da se slom dogodi i onako, kao usput, prognozirati opći potop. To je klasično samoispunjavajuće proročanstvo. Ispuni se samo od sebe, a onaj tko ga je dao može i doprinijeti ubrzavanju sloma. Ne poduzimajući ništa, ili poduzimajući sabotažu.

Po meni je puno logičnije i mudrije tražiti moguća rješenja krizne situacije. Mi stvarno za kratko vrijeme možemo preokrenuti situaciju u svakom pogledu na bolje. Dovoljno bi bilo definirati jedan humani plan izgradnje dobrog društva i dopustiti građanima da slobodno i odgovorno taj plan ostvare. Vlast bi u tom planu bila nužan servis i katalizator. Za pet godina Hrvatska bi postala Eldorado.

Tko je glasao

polako ali sigurno nam

polako ali sigurno nam dolazi ono što smo tražili...

netočno. to nitko nije tražio. ako si zaboravio, bio je rat, napali su nas četnici, a dok smo se mi borili protiv četnika, ratni profiteri su nam NAMETNULI to!!! i to ne kapitalizam, već robovlasništvo. A najveći pobornik tog robovlasništva je HUP. Oni bi da im radnici rade besplatno i to 24 sata na dan, po mogućnosti bez plaćene pauze. Sindikati su nam niškoristi. U vrijeme dok su sindikati niškoristi, država bi trebala zabraniti HUP. A ne još i pregovarati s njima. Efekti HUP-a su ravni efektima monopola, a monopol je ustavom zabranjen.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Točno LQ! Sve same

Točno LQ! Sve same psihopati, jehovini svjedoci i srbočetnici!

Tko je glasao

e, je ti se skupilo epiteta

e, je ti se skupilo epiteta :):) ma tko te je to tako naružio :):) siroti moj povezničić....trčakraš li ti to za mnom da to skinem s tebe? ajde, ako baš hoćeš....nisi ti takav...ti si jedno srce zarobljeno u ljudskom obličju koje bi na silu van, a ne zna kako....ajd, malo ljubavi pokaži prema svojoj braći, a ne samo ježeve bodlje...pa nismo u moru :)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Opet krivo! Pa nisam ja

Opet krivo! Pa nisam ja žalio sebe, nego se pitao zašto ove majmune ne etiketirate jednako kao i mene. Ali na dobrom ste putu. Čujem da vam se pomalo želudac počeo okretati od Milinovića. A to mi je baš milo za čuti. Milije, nego da meni skidate etikete. Ja ih nosim stoički i s ponosom. Jer da je u Hrvatskoj više ovakvih srbočetnika i psihopata, bilo bi manje Milinovića i Sanadera.

Tko je glasao

I'm not really a

I'm not really a gynecologist, but I'll take a look.

marin držić

Tko je glasao

Lavice, jel to ti kidaš

Lavice, jel to ti kidaš nalijevo?

Tko je glasao

Nešto se s njom dešava u

Nešto se s njom dešava u zadnjih tjedan dana. Ja mislim da istu tipkovnicu koriste dvije različite osobe.

Tko je glasao

Dobro uočavate, ali krivo

Dobro uočavate, ali krivo zaključujete. Imam pravo tvrditi da je promjena nastala pod mojim utjecajem. I nemam pravo tvrditi da je to moj uspjeh. Zasluga je isključivo njena, ako je uspjela konačno shvatiti. O konačnosti ja ipak ne bih prebrzo zaključivao.

Tko je glasao

hehehee Delgadovoj

hehehee Delgadovoj odvjetnici neće biti lako dokazati koja je LQ što napisala u komentarima na Delgadovom postu :):) Bit će tri - četiri osobe i svaka će na pitanje odgovoriti:
prva: ja sam LQ
druga: ja sam LQ
treća: ja sam LQ
četvrta: ja sam LQ
a koja od vas je napisala sporni komentar:
prva: ja nisam, možda je ona
druga: ja nisam, možda je ona
treća: ja nisam, možda je ona
četvrta: ja nisam, možda je ona
:):):):)
a ti ćeš biti svjedok da su ovdje pisale LQ različitih političkih opcija :):):) jedna komunjarica, jedna HSS-ovka, jedna ustašica (kad je ušla u predavaonicu, svi ustaše) i jedna adz-ejka :):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

hehehee Delgadovoj

hehehee Delgadovoj odvjetnici
Kako znate da se radi o "odvjetnici"? (Ž)

Tko je glasao

ja sve znam :):):) (znaš

ja sve znam :):):) (znaš onu, "u cara trajana kozje uši"?)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Seneka, ti znaš da ja mogu

Seneka, ti znaš da ja mogu samo ravno! Vidjeli smo što su ljevičari napravili radnicima nakon trećeg siječnja: izbacili ih pola na ulicu (Markov trg, financijska policija...), smanjili im plaće (državnim službenicima za 1500 - 2000 kn plaće), natjerali liječnike u četrdesetdnevni štrajk, natjerali radnice glačati i prati robu noću....
Dakle, ni na lijevo, ni na desno, već na ono isto mjesto: uzdignute glave, trkom u šestoj, naprijed ravno ka cilju :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Vidjeli smo što su

Vidjeli smo što su ljevičari napravili radnicima nakon trećeg siječnja: izbacili ih pola na ulicu (Markov trg, financijska policija...), smanjili im plaće (državnim službenicima za 1500 - 2000 kn plaće), natjerali liječnike u četrdesetdnevni štrajk, natjerali radnice glačati i prati robu noću....

Khm, khm, u Hrvatskoj je već 5 godina na vlasti HDZ, i u tih 5 godina je mogao mnogo toga napraviti. Također, tko sada priprema ovu novu zdravstvenu "reformu"? HDZ!

Tko je glasao

Nemojte se samo čuditi

Nemojte se samo čuditi najedanput da nam država nije socijalna jer toga na zapadu nema!
Želiš mirovinu? Uplaćuj police dobrovoljnih (što bismo rekli treći stup) osiguranja!
Želiš odgovarajuću zdravstvenu zaštitu? Uplaćuj police dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja!
Živio zapadnjački kapitalizam i demokracija kojoj toliko težimo!

Nije istina da "na zapadu" nema socijalne države. I te kako je ima, s javnim zdravstvom, mirovinama i besplatnim školstvom za sve.

Ali, točno je da toga nema u Americi i u zemljama inspiriranim američkim sistemom vrijednosti, jer je tamošnje društvo izgradjeno po mjeri najjačih. Ali, u raznim oblicima sve to je i te kako prisutno u europskim demokracijama.

A zašto hrvatski ljudi dozvoljavaju da se u njihovo ime gradi takvo društvo kakvo zapravo ne žele, pitanje je za milijun kuna.

The Observer

Tko je glasao

Slažem se! Bez obzira na

Slažem se!
Bez obzira na kvazi argumente kojima nas obasipaju (npr. kako trošimo iznad prosjeka i kako je u Hrvatskoj država "široke ruke" u zdravstvu) postoje vrlo jasni pokazatelji koliko Hrvatska stvarno troši na zdravstvo:
Podaci WTO iz 2005 kažu kako Hrvatska troši oko 7,4% svog GDP-a, prosjek svih SADAŠNJIH zemalja članica EU je 8,16%, a u 15 članica troši se veći postotak GDP-a od prosjeka.
Isti izvor (WTO 2005.) kaže i slijedeće: te godine se u Hrvatskoj potrošilo 651 US dolar (per capita) na zdravstvo, a prosjek potrošnje SADAŠNJIH članica EU u 2005. iznosio je 2.256 US dolara per capita (average exchange rate).
Potrošnja u postocima koju plaćamo kao out-of pocket nije bitno drugačija od EU zemalja (iznosi su naravno manji kako nam je i GDP znatno niži).
Često korišten argument kojim nas se uvjerava kako nas se "mazi i pazi" i kako "gotovo da ne plaćamo ništa" je taj da na prvi pogled država plaća oko 80% troškova zdravstva što je, vjerovali ili ne, istina. Nažalost istu tvrdnju nam ne žele pojasniti do kraja, a to je: od tih 80% čak 98% novaca naša je država dobila od nas- zaposlenih u Hrvatskoj, a samo 2% potrošnje NIJE i samo nam plaća tih 2%. Napomenula bih da tako nizak postotak odvajanja za zdravstvo iz državnog budgeta ne postoji ni u jednoj EU državi .
Imate o našem zdravstvu dobar članak na internetu "Zdravstvena politika i reforma u Hrvatskoj: kako vidjeti šumu od drveća?" (autor članka Dubravko Mihaljek). Ne mogu vam staviti link, ali to možete potražiti preko googl-a

Tko je glasao

Ako se uz ovaj prikaz

Ako se uz ovaj prikaz financiranja doda podatak od cca 100 % esktra troškova nabave, tj. sve podjeliti sa 2, zbog naših izvanrednih stanja i viših nivoa, te još iz sličnih razloga podjeliti ili pomnožiti sa 2 zboh našeg razmjerno dvostruko većeg broja izeztnih elitnih snaga nadgradnje, koji ne radi nego nadziru i vode naš napredak, onda zapravo sve fantastično funkcionira.

Cca 4 manje ljudi nego po Evrop financira i 4x manje stvarno radnih zdravstvenih djelatnika drži sustav zdravstva na zavidnom nivou.

A slično je po svim područjima ili još "naprednije" - nisam htio opterećivati o sklonosti i praksi ka velikim ulaganjima u nekretnine i njihovo održavanje, naši naprosto ne mogu odoliti da ne "ulože" jako puno i kada ne vidiš da je itko išta radio na nekoj zgradi i bilo čemu.

Držimo se zbilja iznad ikakvih zakonitosti fizike, duha ...

Tko je glasao

Nije istina da "na zapadu"

Nije istina da "na zapadu" nema socijalne države. I te kako je ima, s javnim zdravstvom, mirovinama i besplatnim školstvom za sve.
Točno. Ne znam koje su (nije moje područje), ali ću pretpostaviti da su to nordijske zemlje, možda Švicarska i... ne pada mi više ništa na pamet. Ako znaš nešto više (link ili nešto) rado bih vidio.
Ali, točno je da toga nema u Americi i u zemljama inspiriranim američkim sistemom vrijednosti, jer je tamošnje društvo izgradjeno po mjeri najjačih.
Nije li to ipak većina zemalja zapadne demokracije?
A zašto hrvatski ljudi dozvoljavaju da se u njihovo ime gradi takvo društvo kakvo zapravo ne žele, pitanje je za milijun kuna.
Zato jer biraju to što biraju neko vrijeme (ja ne, moja je savjest čista).
Ako cijeli Sabor kaže kako su oni 'Savez za Europu', a ne npr. 'Savez za boljitak Hrvatske i njezinih građana'... onda meni ne trebaju više ništa reći- sve mi je jasno. Narodu, većini, očito nije. Ja bih im i nacrtao, ali tko će slušati budalu poput mene :))

cogito ergo sum

Tko je glasao

Točno. Ne znam koje su

Točno. Ne znam koje su (nije moje područje), ali ću pretpostaviti da su to nordijske zemlje, možda Švicarska i... ne pada mi više ništa na pamet. Ako znaš nešto više (link ili nešto) rado bih vidio.

Da, radi se o nordijskim zemljama, ali javno financirano zdravstvo, školstvo i osnovni mirovinski fondovi koji obuhvaćaju cjelokupno stanovništvo su rasprostranjene pojave širom Europe. Ne govorimo o 100% besplatnim uslugama, nego o sistemima gdje država i javni sektor dominiraju u tim sferama, kao vezivno tkivo društva.

Nije li to ipak većina zemalja zapadne demokracije?

Možda. Ali s obzirom na veću utjecajnu težinu zemljopisno relativno nam bliskih zemalja Europe, inspiraciju bismo trebali tražiti tu a ne preko Atlantika.

The Observer

Tko je glasao

Plaće se u Hrvatskoj

Plaće se u Hrvatskoj isplaćuju na jedan vrlo čudan način. Postoji nešto što se zove bruto plaća (i to je plaća koja se navodi u ugovorima prilikom zapošljavanja)

Radnik može dogovoriti i neto plaću.

Način nije čudan samo je kompliciran...ali je sasvim jasno što uplaćuje radnik (to firma radi u NJEGOVo ime), a što plaća firma... Po tome je sve vrlo OK i sve čemu treba težiti je pojednostavljenje.

Važnije je rasteretiti poslodavca od troškova nego povećati plaće jer povećanje plaća generira povećanju potrošnju a to i određenim situacijama može generirati inflaciju i nije nužno ekonomski korisno...

Ne kužiš se u ekonomijiu pa ne analiziraj taj dio dublje nego što razumiješ - a razumiješ samo na nivo političkom prepucavanja i lažne socijalne osjetljivosti - kao stalo ti do radnika i sve bi dao da njima bude bolje...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Radnik može dogovoriti i

Radnik može dogovoriti i neto plaću.

actually, protuzakonito je ugovoriti netto plaću iz jednostavnog razloga
plaća se mora ugovarati bruto, i jednako tako se dogovara i svugdje u svijetu

Tko je glasao

Tako je. Tužbeni zahtjevi i

Tako je.
Tužbeni zahtjevi i sudske presude radi isplate plaće glase:

"Tuženik je dužan tužitelju isplatiti brutto plaću u iznosu od 5.000 kuna s zakonskim zateznim kamatama počam od ------ (dospijeće) do isplate.

To je temeljeno na Zakonu, i na sudskoj praksi VSRH.
Nerazumijevanje je najčešće temeljeno na zakonskoj obvezi poslodavca da poslodavac uplaćuje doprinose, što ne znači da doprinosi nisu novac radnika. Ne treba miješati knjigovodstvenu i zakonsku obvezu uplate doprinosa s "vlasništvom" plaće. Poslodavac samo uplaćuje doprinose u ime i za račun radnika.

Tko je glasao

Izgleda da su podlegli

Izgleda da su podlegli pritiscima Hrvatske udruge poslodavaca, ali zaboravljaju da na jednog poslodavca (jedan glas) ide stotine glasova birača - radnika (stotine glasova). Prvi glas koji će izgubiti prevaljivanjem troškova na BOLESNIKE, bit će moj glas. O tome sam već pisala i neću se ponavljati. U sve mogu dirati, ali u bolesnike i penziće neće ići!!! Zašto npr. nisu ukinuli dotiranje SPORTSKIH KLUBOVA? Zašto su uvodili besplatne udžbenike? Zašto plaćamo skupocjeno veleučilište na kojem profesori drže 6-12 sati predavanja tjedno, a u ostalo vrijeme se bave znanstvenim radom, od kojeg hrvatska nema nikakve koristi, jer da ima, ne bi morali otkidati BOLESNICIMA od usta!!!!! Zašto ne naplate porez od 1% na ukupan prihod, a ne 20% na dobit kad firme obrću milijunske promete, a porez na dobit im je nula, zbog raznoraznih olakšica? E, atak na BOLESNIKE neće proći, sorry. Milinoviću je pametnije da se makne, ako ne zna na drukčiji način doći do love, a ne preko džepa BOLESNIKA!!!! Apsolutno ne dolazi u obzir! Prve efekte tog udara osjetit će na lokalnim izborima, ukoliko na vrijeme ne povuče te nebuloze!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Izgleda da su podlegli

Izgleda da su podlegli pritiscima Hrvatske udruge poslodavaca, ali zaboravljaju da na jednog poslodavca (jedan glas) ide stotine glasova birača - radnika (stotine glasova)

To što si napisala je istina, ali žalosna istina jer ustvari pokazuje svu slabost demokacije. Jer jedan poslodavac (jedan glas) hrani 100 birača, razvija državu za ekvivalent 100 glasova (neki i više od toga), plaća poreza u iznosu koji odgovara 100 glasova radnika - a za sve na kraju dobije pravo za samo jedan jedini glas i to upravo za Vladu koja će trošiti novac koji je on zaradio.

Ali tako je pa što se može. Može se - barem nešto - napraviti sustav koji će motivirati poduzetnike a ne lijenčine, lažne bolesnike, lažne siromahe i sve drugo lažno kojega kod nas ima na desetke tisuća i pljačkaju državu svaki dan za stotine milijune kuna...
youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Jedan poslodavac ne hrani

Jedan poslodavac ne hrani 100 birača, već 100 birača prodaje rad svom poslodavcu, bez kojeg poslodavac uopće ne bi mogao zarađivati! Poslodavac bez radnika je kao drvo bez lišća, ne daje nikakva ploda! Ljudski rad treba cijeniti! Svaki radnik sam za sebe ostvari svoju plaću ostavljanjem svog radnog vremena kod poslodavca. Znaš kad bi poslodavac hranio 100 birača? Onda kad bi tih 100 birača doma mazilo ženu, a poslodavac im redovito na tekući račun jednom mjesečno slao pare. Onda bi ti imao puno pravo tvrditi da poslodavac nekoga hrani! Dok to nije tako, o tome nema zbora! Mene moj poslodavac ne hrani, već ja svojim radom zaradim novac ne samo za svoju plaću, već i njemu ostane višestruko toliko novca na računu. Dakle, JA NJEGA HRANIM!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Karl Marx : Kapital, knjiga

Karl Marx : Kapital, knjiga I

:))))

Svaka čast na podsječanju

Tko je glasao

heheee kao što u povezniku

heheee kao što u povezniku čuči mali jehovčić, tako i u jednoj od LQ čuči mali marksista :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Oboje je točno, ali Vi to

Oboje je točno, ali Vi to ne razumijete.

Tko je glasao

Mačka, U sridu, i još za

Mačka,

U sridu, i još za dodat:

Poslodavac s radnicima sklapa poslovni ugovor i ravnopravni su poslovni partneri pred zakonom.

Tko je glasao

Može se - barem nešto -

Može se - barem nešto - napraviti sustav koji će motivirati poduzetnike a ne lijenčine, lažne bolesnike, lažne siromahe i sve drugo lažno kojega kod nas ima na desetke tisuća i pljačkaju državu svaki dan za stotine milijune kuna...
nego, prigovori hrvatskoj bas idu u smjeru netransparentne i lose rasporedjene socijale, u kojoj se previse novaca daje onima kojima to nije potrebno, a premalo onima kojima jest. pa daj ti nama tu lijepo objasni, zasto sukeru trebaju tolike godine da porodi porezni broj, pa da se uvede red u socijaln davanja drzave? mozda zato jer vlada prezivljava na tim glasovima? sifra - kosor.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Dogodilo se čudo jer ja

Dogodilo se čudo jer ja Lavici za prethodni komentar jednostavno moram dati plus :-)

Tko je glasao

gospon ministar bogu

gospon ministar
bogu hvala
puca od zdravlja,
a nit je bogec

navek je tak bilo
sit gladnom ne vjeruje
a niti bolestan zdravom

očito mu nedostaje socijalne empatije,
jer podilazi određenim interesnim krugovima u zdravstvu,
ako je to politika vlade - onda je to loša politika,
jer reforme ni na vidiku

ništa što do sad nismo vidjeli - zdravstveni hard core program za jednokratnu uporabu, za našu lisnicu preskup,
stoga možemo ga zvati:
program ministra sa lisnicom

marin držić

Tko je glasao

Kad je tak, onda se možeju

Kad je tak, onda se možeju i poslovi sklapat s neto plačanjem i naručioc jedne usluge može PDV i ostale pristojbe plačat državi i sve je jednostavnije.
Poslodavci nemreju varat državu.

U tri PM, kaj se nebu sve izmislilo u varanju radnika i države.
Sad sam puknul i možete djelit minuse do sudnjek dana.

Radnik treba dobit svoju plaču i mora znat kolko ima na respolaganju poslje odbitka poreza i socijalnih pristojbi.
Isto tak treba po zakonu za svaki preko vremeni rad dobit plus satnice i prekovremeni dodatak.

Sve ostalo je viš vaši.

Tko je glasao

Plaće se u Hrvatskoj

Plaće se u Hrvatskoj isplaćuju na jedan vrlo čudan način. Postoji nešto što se zove bruto plaća (i to je plaća koja se navodi u ugovorima prilikom zapošljavanja), iz koje zaposlenik onda (automatizmom, tj tehnički dio posla obavi firma u ime zaposlenika) plaća doprinose za mirovinsko, poreze i prireze. No, ta bruto plaća nije bruto izdatak koji poslodavac izdvaja za radnika, budući se na bruto plaću obračunava 15% doprinosa za zdravstveno osiguranje, i to je financijski teret kojeg "plaća poslodavac".

Pitam se kada će netko od političara javno reći da je ovo nakaradno i da sistem treba pojednostavniti i učiniti ga transparentnim. Izgleda kao da je to došlo od Boga, pa se ne može promijeniti.

Takav način isplate plaća nema ama baš niti jednu prednost osim da se otvore mogućnosti za "mućkanje".

Plaća se treba ugovarati i obračunavati kao totalni bruto, tj. totalni trošak rada, eventualno minus neke posebne stavke, koje ne podliježu dadžbinama (naknada za prijevoz, topli obrok i sl.). Iz te plaće zaposlenik plaća porez državi i lokalnoj zajednici, u koji je uključeno sve: obavezna osiguranja (mirovinska i zdravstvena), prirez, itd. Sve to jednostavno administrira poslodavac tako da na uposlenikov račun šalje plaću umanjenu za procijenjeni porezni postotak za tekuću godinu (umanjen za eventualne olakšice), a ostalo šalje državi, koja dalje raspodjeljuje.

U takvoj situaciji točno se zna:

- kolika je cijena rada, tj. koliko tko točno zaradjuje
- kolika je stopa poreza (all inclusive) na rad

A kako će država dijeliti novac izmedju raznih fondova, ministarstava i ostale potrošnje, stvar je proračuna kao političko-ekonomske osnove.

The Observer

Tko je glasao

Došlo je doba sinteze dugog

Došlo je doba sinteze dugog napredovanja sa novim izazovima.

Ključni izazovi se odnose na izvjesne slabosti i istrošenosti sustava i bezbrojnih podsustava i prakse poslovanja na zajednički račun u kontekstu svijeta i trošenja "resursa". Naročito je značajno da je i stara, davno prevladana i na smetlište bačena materija, također neizbježno i logično uzela učešća i toj sintezi.

Ta globalna i pojedinačna kriza prvenstveno smjera ka normalizaciji. Normalizacija ide ubrzano i snažno, neizbježno, a naročito se manifestira u logici minimalizma - ako jako dugo i predugo napreduješ pod najvišim nivoima i temperaturom i ne mijenjaš ni dihtunge ni išta na što je minimalno neizbježno i nužno obratiti pažnju, onda te samo napredovanje na to prisili.

Da Balkan bez malo normalizacije više ne može biti najizdašniji poligon za najveće svjetske eksploatacije i egzibicije se sada odlično vidi na otvorenoj pozornici i pod svjetlima reflektora - sve snage drljaju razno uobičajeno i na kvazinivou a da se ne vidi ni grama najelementarnije koncentracije na poslovanje i ponašanje, samo isprazno i potrošeno djeljenje lekcija i pljuckanje jednih na druge od snaga koje nikada nisu stekle povjerenje jer naprosto nemaju rezultate i strano im je i elementarno osvrtanje na općenitu logiku i još više na logiku zbilje.

Većina djelova, kao ova participacija, više košta kada sustav "radi" nego što se skupi - besmislen je sama po sebi kao i većina djelova "sustava" i "poslovanja", "lapurlartizam" je "elitnih" domaćih i međunarodnih snaga kojima je maksimalni domet forsanje na besmiselnim posredovanjima, pranjima mozgova i slično. A tek koliko je besmisleno u ukupnom poslovanju i koliko je tu troškova i poslovanja besmisleno (što btw nikoga i ne zanima i strogo iritira jer potpuno razgolićuje "cara" i dvor i pola podanika) bolje je i ne otvarati temu.

Sada konačno sve to i globalno i po djelovima "normalizira" sebe kroz razne neopisive procese, pa je htjelo ne htjelo u velikoj funkciji normalizacije.

Zato prvi put samo naprijed sve takve inicijative i bavljenja što zaobilaze elementarnu logiku i zbilju, što više i uspješnije ide to konačno mijenja samo sebe.

Tko je glasao

Ili jednom riječju:

Ili jednom riječju: "Perpetuum mobile" ne postoji ni u tehnici, ni u socijali. Ne može se uložiti manje, da bi se dobilo više ( "Black box" - ili odnos "input - output").
Andrija Štampar, ponos hrvatskog naroda, svjetski poznati čovjek, razvio je sustav preventive u zdravstvu u korist građanina i u korist svakog državnog proračuna. Prevencija koja se višestruko vraća. Andrija Štampar kao "hrvatski brand" bez presedana, usporediv s Nikolom Teslom po svojoj veličini, pao je pred "uzdanicama" i "perjanicama".

Tko je glasao

"Perpetuum mobile" ne

"Perpetuum mobile" ne postoji ni u tehnici, ni u socijali. Ne može se uložiti manje, da bi se dobilo više ( "Black box" - ili odnos "input - output").

Hrvatsko zdravstvo funkcionira upravo kao perpetuum mobile. Iako se ulažu velike sume novaca u sustav, ulaže se zanemarivo malo koliko iz sustava izlazi van u obliku medicinskih usluga. Doslovno je, da bi laici dobili osjećaj reda veličine, omjer otprilike da se na 5 uloženih kuna dobije nešto što vrijedi 100 kuna. Zar to nije perpetuum mobile? Da bi se preduhitrili dežurni "znalci", dio plaće koji se izdvaja za zdravstvo je doslovno zanemariv u odnosu na uslugu koju zahtjevaju naši građani i može se usporediti sa primjerom kad netko plati automobilsku gumu, a želi dobiti cijeli automobil i pri tome protestira. Ovakav zahtjev bi bio bilo gdje apsurdan da nemamo političare koji su spremni prodati vlastitu mater samo da bi ostali na vlasti. . Kad bi to usporedili sa troškovima održavanja automobila (tehnički pregled, osiguranje, servis, porez, gorivo) ispada da je posjedovati automobil neusporedivo skuplje od posjedovanja zdravlja. naši ljudi puše, žderu masno, loču, ne paze se, ne kreću se i onda bi htjeli da ih se liječi još gotovo besplatno !!???? To bi bilo kao da namjerno u auto sipamo vodu u rezervoar, vozimo ga 100 km/h u drugoj brzini, ne idemo na servise i da onda urlamo na mehaničara jer nam hoće naplatiti troškove. Pri tome još jedva čekaju da se razapne u novinama neki liječnik i govore da mu tako treba?.
Onaj tko poznaje fiziku, zna da prepetuum mobile nije moguć, pa je tako i u slučaju zdravstva pogonsko gorivo zdravstveno osobje koje taj zastarjeli sustav hrani svojim zdravljem i tijelima kao da grade piramidu u Egiptu. U hrvatskom zdravstvu je na snazi robovlasnički sustav gdje negativnom selekcijom postavljeni nespsobnjakovići bičuju većinu kako bi se išlo dalje. Ponavljam, hrvatski liječnici su robovi modernog društva. Prekršeno im je ustavno pravo na štrajk, još uvijek je na snazi radna obaveza kao da smo u ratu koja zabranjuje liječnički štrajk. Lijčnici nemaju kolektivni ugovor i zabranjeno im je po tržišnim uvjetima prodavati medicinsku uslugu. Za dežurne kritičare ovog posta o zdravstvu odmah pišem da će na snagu morati doći brutalni američki tip zdravstvenog osiguranja i da bi se to spiječilo moramo djelovati preventivno i to jučer. Kao i obično, dok ljudi skuže da su im prodavali muda pod bubrege, biće kasno. Toliko o miješanju države u tržišnu utakmicu i o perpetuumu mobile koji je samo naizgled moguć u hrvatskom zdravstvu.

Tko je glasao

Vaše viđenje stanja u

Vaše viđenje stanja u zdravstvu je po svoj prilici viđenje nekoga iznutra. Kada bi stvari pogledali i analizirali šire, suočili bi se s dosta pitanja, na koja ne bi mogli dati iskrene odgovore, bez osjećaja neugode.

Tko mislite da je kriv što je zdravstveno osoblje tako poniženo, potplaćeno i obezvrijeđeno? Država, zastarjeli sustav ili nesposobnjakovići? Meni se ne čini tako. Krivo je samo zdravstveno osoblje, jer se ne zna izboriti za svoje interese i potrebe. Dopustiti nekakvim polupismenim kretenima da Vam određuju što i kako smijete raditi u liječenju pacijenata je više nego bolesno. Liječničko osoblje se pretvorilo u birokrate koji popunjavaju obrasce, bilo po uputama pacijenata bilo po uputama HZZO-a. I još dopuštaju da ih se kažnjava, ako prekorače "dopuštene" limite. Tko mislite da će cijeniti zdravstveno osoblje, ako ono ne cijeni samo sebe?

Već ovo prvo upućuje na naznake da u sustavu nešto vrlo ozbiljno ne štima sa navodnom stručnošću zdravstvenog osoblja. Druga i sve ostale naznake govore nešto nevjerojatno: stručnost u zdravstvu je uništena! Ministar zdravstva, liječnik po struci, u zdravstvu se bavi menadžerskim i ekonomskim poslovima za koje nije kvalificiran. Tako prisiljava ravnatelje bolnica da smanje troškove poslovanja, inače će dobiti otkaze. Nikako mi nisu jasne dvije stvari: kako se može smanjiti troškove, a da se ne smanji kvaliteta liječenja i zašto ravnatelji toliko žude za funkcijom, koja u osnovi ne zahtjeva njihovu stručnost? Mnogi liječnici su iz zdravstva pobjegli u politiku, što dovoljno govori o tome koliko cijene svoj posao i poziv.

Primjetno je još nešto vrlo čudno. Medicina se bavi isključivo liječenjem bolesti, i to prije svega liječenjem simptoma, a ne uzroka bolesti. Osim toga se uopće ne bavi preventivom, ili se njom ne bavi na smislen način. Poznato je da farmaceutska industrija snažno utječe na liječnike i medicinu i da zbog te koruptivne veze primjena lijekova u zdravstvu iz dana u dan raste, a da efekata po zdravstveno stanje građana nema.

Zanimljivo je Vaše opažanje kako građani imaju sve gore prehrambene i zdravstvene navike, a da se niste upitali kako bi se mogli paziti, kada ih nikada i nitko u tom smislu nije educirao. Svojevrsni perpetuum mobile, za koji Vi mislite da nije moguć, u zdravstvu se vrlo lako, jednostavno i jeftino može postići edukacijom građana. Baš u smislu postizanja prehrambenih i zdravstvenih navika.

Vi ste u pravu kada tvrdite da ljudi više vode računa o svojim vozilima, nego o zdravlju. Ali to nije ni malo čudno, jer svi znaju da vozilo neće ići ako se ne održava i puni ispravnim gorivom. Međutim, bez obzira što bi trebalo biti jasno samo po sebi, ljudima nikada nitko nije rekao da je isto i sa čovjekom. Ako se u organizam unosi pogrešna energija i na pogrešan način, katastrofa je neminovna. Ljudi se masovno razboljevaju, jer im imunitet slabi, i tu je medicina, nekoliko koraka iza događaja, vrlo često nemoćna. Ako se i uspije nešto napraviti, tada su liječenja vrlo skupa, bolna i ne rijetko s teškim posljedicama. Čemu sve to kada postoji vrlo efikasna preventiva? Zašto u školama ne postoji zdravstveni odgoj i kome odgovara da se koplja oko zdravstvenog odgoja lome na pitanju seksualnosti?

Činjenica je da mnogi pacijenti traže i dobivaju na desetke lijekova odjednom, i uzimanjem tih lijekova na nekontroliran način u organizmu stvaraju kemijske spojeve koji su prije ubitačni nego spasonosni. Nikada nisam čuo da je liječnik upozorio pacijenta u kojim vremenskim razmacima moraju uzimati različite lijekove, da ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Svjetski zdravstveni stručnjaci tvrde da je preventiva u zdravstvu, temeljena na pravilnim prehrambenim navikama genijalan način reforme zdravstva i držanja stanovništva u apsolutnoj psiho- fizičkoj kondiciji. Ja bih dodao da je preventiva u cestovnom prometu još jedan doprinos znatnom smanjenju troškova u zdravstvu. Sada otprilike četvrtina proračuna zdravstva ide na zbrinjavanje stradalih u prometu. Ta stradavanja su potpuno nepotrebna, a novac koji bi se time zaštedio je ogroman.

Zdravstvo se, zaslugom struke, tretira kao čisti trošak, iako se radi o investiranju u ljudski potencijal jednog društva. Zato što se ni vještina ulaganja novca, vremena, znanja i iskustva kod nas nigdje ne uči, zdravstvo nam je u kolapsu. Isto kao i sve ostalo.

Baš me zanima što mislite o ovome i u čemu Vi vidite problem s preventivom.

Tko je glasao

E moj povezniče, zar baš

E moj povezniče, zar baš svaki tvoj komentar, čak i kad sadrži i neko dobro opažanje, mora baš uvijek biti toliko usmjeren "ad hominem"? Kao da imaš silnu potrebu polemizirati baš sa konkretnom osobom, a ne raspravljati o sadržaju komentara.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci