Tagovi

Zdravstvena politika

Jedna zanimljiva prezentacija: zdravstvo.sdp.hr na lijep i pregledan način prikazana je “dijagnostika” stanja zdravstva i predstavljeni su programi reforme koje je pokrenula sadašnja vlada.

Dijagnoza - dobra. Lijek - ne zna se. Problem je što govore o “privatizaciji zdravstva” i “samozaokupljenosti” liječnika koji se bore - za vlastito preživljavanje. Koliko biološki (zadnje dvije vlade uredno podcjenjuju liječnički stalež i daju mizerne plaće u javnom zdravstvu, a to tu pokazali svojim “rješenjem” liječničkih štrajkova) toliko i stručno (sve veći manjak specijalista, edukacija u rukama “big pharma” lobija).

Davno je ustanovljeno da liječnici bolje rade uz autonomiju. Kako od pacijenta (da nisu financijski ovisni o njemu) a čini se da ne bi bilo loše - i autonomiju od politike.

Moja poruka političarima: okanite nas se. Štampar i Hipokrat su bili liječnici, koji su promišljali strategiju zdravstva, a ne “wonna be” ministri.

Ni vaša strategija kao ni sve prethodne, jer su zabijene u floskulama “kako dobiti glasove” ne usuđuju se zagristi u prave probleme. Recimo kako motivirati ljude da uđu i ostanu u profesiji…

Izvor: News @ Noebius

Tagovi

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci