Tagovi

zbivanja u povijesnom SredoZemlju i povijesnom Egiptu

u povodu
povijesnih zbivanja u povijesnom SredoZemlju i povijesnom Egiptu

razlike bitne u SVEMU postoje?em korak po korak razvrstajmo u KATALOG,
abecedarij ideja-nacrt-sadržaj-format,

svugdje oko nas,
u SVEMU postoje?em ponovimo iznova razlike opaziti-razumjeti-formulirati,

PLANET-Zemlja?
PLANET-sistemi?
izUM-sistemi?

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-?ovjekISKONA je izumro,
- izUM-?ovjek-2-Konzument (jede PLANET-grož?e, pije izUM-vino), danas/ovdje živi u SVEMU postoje?em,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-rezultat nije rezultat ?ovjek-2-konzumenta,
- izUM-rezultat nije PLANET-rezultat,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-sistemi
- voda/teku?e,
- kopno/kruto,
- zrak/plin,
- živa bi?a/preživljavanje,

- izUM-sistemi
- upravitelj/država
- tvornica/proizvodnja
- grad/potrošnja
- ?ovjek-2-konzument/preživljavanje,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-zavi?aj vode-kopna-zraka-živih bi?a,
- izUM-zavi?aj država-tvornica-grad ?ovjek-2-konzumenta,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-zavi?ajni roditeljski hraniteljski DOM (i domovina) živih bi?a,
- izUM-zavi?ajni roditeljski hraniteljski DOM (i domovina) ?ovjek-2-konzumenta,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-zakoni u SVEMU postoje?em,
- izUM- zakoni u SVEMU postoje?em,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-zavi?aj živih bi?a bez državnih zaROBljenih naredboPrimaca,
- IZUM-država ?ovjek-2-konzumenata sa državnim zaROBljenim naredboPrimcima,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-pravila i prava za preživljavanje živih bi?a,
- izUM-pravila i prava za preživljavanje ?ovjek-2-konzumenta,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-SLOBODA živih bi?a s pravom ho?u/ne?u,
(bez diktature nare?enje-izvršenje, NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)
- izUM-sloboda ?ovjek-2-konzumenta bez prava ho?u/ne?u,
u diktaturi nare?enje-izvršenje (NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-živa bi?a bez hijerarhijske pokornosti i poslušnosti,
- izUM-?ovjek-2-konzumenata u hijerarhijskoj pokornosti i poslušnosti,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-sistem bez hijerarhije,
- izUM-sistem hijerarhija za uskla?ivanje sukoba interesa u strukturi,
- diktator naredboDavac nare?uje svojim naredboPrimcima,
- naredboPrimac diktatora nare?uje svojim naredboPrimcima,
- alat diktatora i naredboDavaca je diktatura nare?enje-izvršenje (NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-SLOBODA ho?u-ne?u živih bi?a,
- izUM-sloboda bez ho?u/ne?u ?ovjek-2-konzumenta,

u SVEMU postoje?em, a razlika?
- NIJE isto i jednako,
- PLANET-živih bi?a sukob interesa,
- izUM-?ovjek-2-konzumenata sukob interesa,

*****

IZUM-
- izUM-?ovjek-2-konzument živi u SVEMU postoje?em,
- izUM-rezultat nije PLANET-rezultat,
- izUM-zakoni u SVEMU postoje?em,

- izUM-zavi?ajni roditeljski hraniteljski DOM (i domovina) ?ovjek-2-konzumenta,
- izUM-zavi?aj država-tvornica-grad ?ovjek-2-konzumenta,
- izUM-sistemi tvornica/prozvodnja-grad/potrošnja-?ovjek-2-konzument/preživljavanje,
- IZUM-država ?ovjek-2-konzumenata sa državnim zaROBljenim naredboPrimcima,

- izUM-pravila i prava za preživljavanje ?ovjek-2-konzumenta,
- izUM-sloboda bez ho?u/ne?u ?ovjek-2-konzumenta,
- izUM-?ovjek-2-konzumenti u sukobu interesa,
- izUM-sistem hijerarhija za uskla?ivanje sukoba interesa u strukturi,
- diktator naredboDavac svojim naredboPrimcima,
- naredboDavac kao naredboPrimac diktatora, a naredboDavac svojim naredboPrimcima,
- alat diktatora i naredboDavaca je diktatura nare?enje-izvršenje (NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)
- izUM-sloboda ?ovjek-2-konzumenta u diktaturi nare?enje-izvršenje (NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)
- izUM-sloboda ?ovjek-2-konzumenta u hijerarhijskoj pokornosti i poslušnosti,

PLANET-
- PLANET-?ovjekISKONA je izumro u SVEMU postoje?em,
- PLANET-rezultat nije rezultat ?ovjek-2-konzumenta,

- PLANET-zakoni u SVEMU postoje?em,
- PLANET-zavi?aj vode-kopna-zraka-živih bi?a,

- PLANET-sistemi voda/teku?e-kopno/kruto-zrak/plin-životna bi?a/preživljavanje,
- PLANET-zavi?ajni roditeljski hraniteljski DOM (i domovina) živih bi?a voda-kopno-zrak,

- PLANET-pravila i prava za preživljavanje živih bi?a,
- PLANET-sistem bez hijerarhije,
- PLANET-zavi?aj živih bi?a bez državnih zaROBljenih naredboPrimaca,
- PLANET-SLOBODA ho?u-ne?u živih bi?a bez hijerarhijske pokornosti i poslušnosti,
- PLANET-SLOBODA ho?u-ne?u živih bi?a bez diktature nare?enje-izvršenje (NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)
- PLANET-SLOBODA ho?u-ne?u živih bi?a,
- PLANET-živih bi?a sukob interesa,

nastavljam...
- molim nastavite
- razlike opaziti-razumjeti-formulirati i upisati
- u svoj/naš KATALOG razlika o SVEMU postoje?em,
- lakše ?emo trpjeti diktatore i diktaturu nare?enje-izvršenje (NAREDBU naredboDavca pokorno i poslušno naredboPrimac izvršiti MORA)

*****

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci