Tagovi

Zašto ne vjerujem u Europu

Zašto ne vjerujem u Europu

Teško se nakanjujem napisati ovaj post jer ide protiv struje i o?ekujem da ?e se na mene obrušiti i lijevi i desni. Znam da ne mogu promijeniti svijet, ali bit ?e mi nagrada i samo to ako nekom tko pro?ita ovaj tekst, zapne koja re?enica u ušima. Naglašavam da ovaj post ne zna?i ujedno da sam osobno protiv našeg ulaska u Europsku uniju, koji ?e se vjerojatno na kraju i dogoditi, no ho?e li to zna?iti sve ono što mi od tog ulaska o?ekujemo. A o?ekujemo puno, gotovo ?arobni štapi? spasa od svih naših problema koje smo sami sebi napakirali, prakti?no spas od nas samih.
Kad se raspao Sovjetski Savez i zemlje silom vezane u komunisti?ki sustav pohrlile prema obe?anoj slobodi i demokraciji (me?u njima i naša zemlja), kapitalisti?ki sustav ve? je dobrano zašao u zrele godine svojeg postojanja. Vrijeme neumoljivo te?e dalje i biti slijep za promjene koje su svuda oko nas, ista je vrsta zaslijepljenosti koja je harala u komunizmu: uvjerenje da je doti?ni sustav nepromjenjiv i najbolji na svijetu. Ako je to nekad i bio, danas mu se mogu na?i mnoge zamjerke.
Jedna od osnovnih je u povezanosti rada i kapitala. Nemojmo zaboraviti da su poduze?a u kapitalizmu narasla iz malih porodi?nih obrta i manufaktura, gdje su postojali vlasnici i njihovi vjerni majstori radnici bez kojih se nije mogao voditi taj posao, koji su bili nositelji imena i kvalitete. Svi su oni bili povezani interesima i postojalo je me?usobno uvažavanje. Kad su obiteljska poduze?a narasla u megafirme, odnos izme?u radnika i poslodavaca, koji više nije mogao biti osobni, izbalansirali su sindikati, vode?i ra?una da radnici (koji više nisu bili toliko nezamijenjivi) ne budu prikra?eni za svoja prava, te da im primanja budu takva da i njihov standard stalno raste, a time se i održava i unaprije?uje potrošnja i razvoj privrede.
Prema tome, postojala je stalno neka ravnoteža izme?u dviju strana, vlasnika i radnika. I politika je bila dio tog balansa. I dok postoji uvažavanje suprotne strane, postoji i ravnoteža.
Ne ulaze?i u razloge razbijanja te ravnoteže, danas možemo konstatirati da je ona vrlo narušena i to na štetu radnika. S jedne strane su vlasnici dionica, danas amorfna masa, koja o poslovanju nekog poduze?a nema pojma niti ju interesira, nego samo profit, vrijednost dionica i dividendi. S druge strane su radnici, nužno zlo u poslovanju poduze?a. Vrlo su skupi i nikad dovoljno vjerni, savjesni i radišni, tj bez osje?aja za potrebe poduze?a u kojem rade. Isto tako ni poduze?a ne pokazuju nikakvu moralnu povezanost ?ak ni sa dugogodišnjim zaposlenicima, koji svi strahuju od dana kad ?e biti proglašeni viškom radne snage. U sredini, apsolutni gospodari situacije su tehnomenadžerske uprave koje jedine imaju pojma o poslovanju poduze?a, koje trebaju stvoriti novac amorfnoj masi dioni?ara i koji svoje usluge i znanje znaju itekako dobro naplatiti.Ipak i njihov posao ovisi o njihovoj uspješnosti da donesu novac vlasnicima, pa ?e oni sve u?initi da svoj rad prikažu uspješnim. Na ?iju štetu – na štetu radnika.
Poziciju radnika ugrožava visoka nezaposlenost i nesmiljena konkurencija na tržištu radne snage. Zatim razvoj tehnologije koja sve više zamjenjuje ljudski rad i smanjuje potrebu za radnom snagom. I pojava Kine koja je više nego uspjela preuzeti sve mogu?e tehnologije i poslove i probiti se u sva tržišta svojom jeftinom radnom snagom. Jeftinom, ali ne ujedno i kvalitetnom. I sad tu postoje dva jednako opasna ispada morala zapadnog svijeta, koja opasno ugrožavaju zapadnu kulturu i tek ?e u idu?im godinama do?i na naplatu. Prvi je vlasni?ki i potpuno u skladu s devizom da kapital ne poznaje granice i nacionalnost i jedini mu je cilj da se uve?a. Tako su mnoge firme prenijele poslove van granica svoje države i to tamo gdje je radna snaga najjeftinija u Kinu i Indiju. I nije ih briga što kvaliteta njihovog proizvoda pada, njima je bitno da oni imaju ekstraprofite zbog nevjerojatne jeftino?e radne snage, a pri tom im i proizvod manje košta pa je konkurentniji. Drugi je potroša?ki, u kojem je potroša?u sasvim svejedno kome je dao svoj novac i omogu?io da zaradi za život, njemu je bitno da je to što je kupio jeftino. ?ak više nije ni važno što je to jeftino nekvalitetno, jer sad je i on u mogu?nosti da kupi novo, ?im mu se staro pokvari. I tako ?ak ne mora ni održavati ni ?istiti, ve? jednostavno baciti u sme?e. Hrpe sme?a postaju sve ve?e, a ljudski rad sve manje vrijedan. A kupovanje postaje familijarni obred i najve?i užitak. Po robnim ku?ama se šeta kao po parkovima i alejama, piju se kave, razgledavaju cijene i akcije ne bi li se kupilo što jeftinije. Troši se vrijeme na besmislena obilaženja robnih ku?a u potrazi za nekoliko kuna jeftinijim artiklom, gube?i istovremeno iz vida koliko se pri tom potrošilo skupog benzina i još skupljeg dragocjenog vremena kojeg se moglo posvetiti odnosima s djecom, roditeljima, prijateljima, kulturi, sportu, boravku u prirodi i još tisu?u na?ina boljeg provo?enja vremena od blijedog i besmislenog kruzanja po robnim ku?ama u isparavanjima otrovnih para otapala za razne plastike iz kineske hokus-pokus kemijske industrije.
Dalekosežne posljedice takve proizvodno potroša?ke politike su gubitak radnih mjesta u Europi i Americi, sve ve?i broj nezaposlenih, sve ve?i pad standarda i kupovne mo?i, a potom i daljnji pad cijene rada. Zbog silnih ekstraprofita koji se mogu nakrcati radi gotovo besplatnog ljudskog rada, financijski stru?njaci prelijevaju novac po investicijskim fondovima, s kamatama do nevjerojatnih 35%, pa možda i više, stvaraju?i privid kako je nevjerojatno lako do?i do novaca, samo treba znati pametno uložiti. Gube?i iz vida da ?e oni koji danas ginu rade?i badava za bijelog vlasnika, to itekako zapamtiti i ugraditi u svoje odnose prema nama uz nevjerojatnu koli?inu mržnje (proporcionalnu koli?ini patnje koju danas prolaze) i prezira u onom ?asu kad kona?no savladaju tehnologiju i otmu se potpuno kontroli zapada. Taj ?as je blizu ili je ve? i stigao. Uz to prati nas i starenje populacije i nedovoljan natalitet, orijentacija seksualnim užicima umjesto odgoju djece i uz najve?i grijeh sadašnjice a to je zlostavljanje djece (pedofilija), rastakanje obitelji, gubitak moralnih normi i samopoštovanja, pove?anje nasilja i kriminala, traženje utjehe u drogi i alkoholu. Kako ?e zapadna kultura obraniti svoju vode?u poziciju u svijetu?
Hrvatska je geografski dio Europe i ima bjelu populaciju. U iskorištavanju Kine, Indije i ostalih siromašnih zemalja ima više nego zanemarivu ulogu. Ali se nevjerojatno gura u to društvo ne bi li preuzela pla?anje njihovih grijeha, od kojih mi nismo imali ali baš nikakvih koristi.

Kad do?e do jakog narušavanja ravnoteže u društvu, do pada morala, bezizlaznosti za veliku ve?inu bijednih, dolazi i do prirodnog urušavanja društva iznutra. Velika, bezmjerna koli?ina novca po?inje gubiti smisao kad se ve? sve što se može posjedovati, posjeduje. Slijede?i korak je trošenje novca na demonstraciju mo?i nad drugim ljudima. Oni drugi, bjednici koji nemaju ništa, prisiljeni su baviti se prostitucijom i prodavati svoje tijelo da prežive, jer im drugo ne preostaje.Prostitucija, korupcija i kriminal konstante su društva u raspadanju. Tu zakoni gube svaki smisao jer više nemaju koga štititi. Društvo se rasta?e u organizirane bande koje hara?e svojim teritorijem. Narušen je i integritet države, jer za op?e interese više nitko ne mari. Raste nesigurnost, a ona sigurno nije dobra za bilo kakvo napredovanje i razvoj.

Ovdje još treba spomenuti nehoti?an ili namjeran odgoj mladih generacija putem televizije. O koli?ini nasilja, o nevjerojatnoj bezvrijednosti ljudskog života i kulturi smrti ne treba trošiti rije?i, mislim da je to svima poznato. Što želim spomenuti to su emisije tipa BigBrother, nemaštovite, voajerske isprazne i glupe, u kojima se marginalni tipovi, zatvoreni u kontejner konfrontiraju u izmišljenim sukobima i nacija gubi vrijeme da bi gledala kako se sva?aju, tuku, ogovaraju i vrije?aju, dakle svo?enje radnje na intelektualni nivo skitnice i probisvjeta. Pri tome se uredno traži da se telefonski glasa, cijena poziva je debelo iznad prosje?ne i na taj na?in se od znatiželjnika još i financira takvo prodavanje nekulture (niti scenario, niti garderobe, niti glumaca ni bilo kakvih troškova). A od prikupljenih novaca isplati se doti?ni devijantni sretnik koji je sakupio najviše glasova. I tako naša omladina stekne dojam da ne treba ništa raditi, nego se ugurati u reality show , tamo pustiti najnižim instinktima na volju i zaraditi svoj prvi milion. Drugi tip emisija koje su bezmjerno jeftine i financiraju se telefonskim pozivima, su razni kvizovi, od kojih se u pravilu ne postaje ništa pametniji, jer su pitanja na nivou prosje?nog srednjoškolca. I tre?i tip, koji mi je posebno nesimpati?an, je sudnica. Instrukcije u prosta?kim sva?ama, podmetanjima, nepoštenju i primitivizmu. Bez bilo kakvih ljudskih kvaliteta koje se kroz te emisije promoviraju. I bez bilo kakvih troškova. Ili upoznavanja sa strukturom i korištenjem zakona. Srozavanje upotrebnog jezika na psovke i vrije?anja. Za takve emisije bi pred trideset godina netko letio s TV. Gdje su serije tipa Forsytha, gdje su obra?ena literarna djela, gdje je ozbiljna muzika, gdje balet, gdje školski program? Sve to što bi trebalo odgajati omladinu nestalo je bez traga. A takvi tipovi emisija nisu naša specifi?nost, Štoviše, doletili su sa zapada, njihovo nastajanje vo?eno idejom stvaranja profita uz zanemarive troškove, pa su i svi strani programi puni isto takvog nakaradnog TVsme?a.I još nešto što me doslovno vrije?a su reklame tipa: napravi to i to (imperativ). Primjer kojeg se trenutno mogu sjetiti je Calgon koji moraš trenuta?no kupiti. Sli?no je i sa kvizom Najslabija karika u kojoj voditeljica namjerno treba vrije?ati i provocirati kandidate. I to je jedan tip odgoja, itekako djeluje na samopoštovanje i svijest o sebi i to negativno. Nema nitko ni da to primijeti, a kamo li da poduzme korake da bilo što izmijeni. Ja to zovem zaglupljivanjem naroda i skretanjem pažnje na marginalije ne bi li se i dalje neometano grabilo i uživalo u neopravdano otetom od onog koji radi.

I da sada sumiram: koje su to vrijednosti koje nam Europa može dati? Privredni prosperitet? Sami imaju svakim danom sve ve?i broj nezaposlenih. Standard? Na kojem temelju ? Kultura? Odgoj? Je li to što dolazi sa zapada k nama kroz televiziju vrijedno tog imena?

Nešto što se ne bi smjelo zaobi?i je naša nevjerojatna naivnost u smislu da su svi izvana prema nama dobrohotni. Istovremeno, mi sami odnosimo se prema svakome po devizi „ako ne ide druga?ije onda može i pošteno“. Stoga nije jasno zašto bi oni drugi prema nama trebali biti pošteni i dobronamjerni, kad mi sami nismo ali baš u nijednom slu?aju takvi. Svi nas iskorištavaju i to javno i nesmiljeno kad su u igri njihovi interesi (ZERP, granice, prodaja najunosnijih firmi, banaka, imovine, nekretnina) a mi i dalje vjerujemo da je to za naše dobro.

Mi smo se svjesno opredijelili uklju?iti se u društvo koje je u svom silaznom stadiju.. Zato što nemamo ideje kako bi iznjedrili nešto bolje. Je li to zaista tako dobro za nas?

Komentari

EU je salaš USA, USA je

EU je salaš USA, USA je salaš Rokfelera i desetak financijskih moćnika koji drmaju sa 95% svjetskog kapitala sakrivenih u grupi Bilderberg, masonima, iluminatima... Diktatura EU je za sada političko-financijska kao što je prakticirao i Hitler od 1936. do 1939. stvarajući svoju EU u potrazi za novim tržištima i sirovinama. Ni on nije odmah krenuo topovima i konc logorima - prisjetimo se pakta sa Staljinom. Tada je bio 20 puta gospodarski jači od USA koliko je danas USA jača od EU. Molim se Bogu da ne završimo kao i tada.

Tko je glasao

Postoji cijelo more razloga

Postoji cijelo more razloga zbog kojih ne treba 'vjerovati Europi'. Ovaj clanak (dnevnik?) vidim kao prilog nekoga tko vidi da nesto ne valja ali bas nije siguran sto i to je odlican znak. Buduci sam osobno definitivni euroskeptik koji vec godinama pokusava dokuciti sto to tjera ljude (osobito one koji imaju uvjete za razumijevanje stvarnosti i kriticki odnos prema njoj) da se bezrezervno zaklinju u EU, drago mi je vidjeti i to da reakcije na dnevnik nisu negativne sto bi se iz uobicajenih reakcija po medijima (na ovakav euroskeptican clanak) moglo ocekivati. Iz toga se dade zakljuciti da mediji opcenito ne daju pravu sliku o tome sto narod zapravo misli o EU te da je npr Jutarnji list od prije mjesec dana (35% Hrvata za clanstvo u EU) realan.
'Sto je to u mome bicu sto me tjera prema picu' - refren je nekog priglupog narodnjackog pjesmuljka kojeg bismo mogli prepraviti pa se zapitati - sto je to u Hrvatima koji izlaz iz vlastitih problema uvijek traze izvan samih sebe? Zasto biramo politicku elitu a potom izlaz iz problema koje bi ta elita trebala rjesavati trazimo u predaju vlasti nekoj drugoj eliti, svjetlosnim godinama udaljenijoj od ove domace; destruktivne?
Projekt ujedinjene Europe, sama ideja potjecu jos iz 1925 godine iako se EU hvali da su joj korijeni u 1945-toj. Ideja ujedinjavanja Europe oduvijek je bila ideja elita ciji je prvi zastupnik bila Hitlerova Njemacka. Kako ujedinjenje Europe ne bi izazivalo asocijacije na ta vremena, europska je administracija odlucila vlastite korijene posaditi u 1945. O tome postoji izvanredna knjiga dva britanska novinara (Secret history of European Union) koja navodi primjere proeuropske propagande danas i one iz vremena treceg Reicha. Nemoguce je u toj retorici i iz nje same ustanoviti potjece li iz 1938 ili 1998!
Ekonomija kojom se autor dnevnika bavi, u korijenu je svega pa i problema s EU. Cinjenica jest da je financijska moc koja vlada svijetom uspjela provesti u djelo ideje koje su se donedavno cinile pukim intelektualnim akrobacijama. Tako je npr ideja Davida Ricarda iz XVIII stoljeca ('apsolutna pokretljivost radne snage dovest ce do pada nadnica na nivo ispod zivotnog minimuma') danas realizirana kroz izvoz industrijske proizvodnje tamo gdje radna snaga manje stoji...
I nije samo da nam Europa nema sto ponuditi kad se radi o razvoju. Europa danas gura svim silama 'Rundu iz Dohe' jer je jos jedino na siromasnim trzistima treceg svijeta moguce siriti se tj 'rasti' (iako ta ista EU nije spremna dati nista zauzvrat). Ima li koga tko misli da su Poljska i Rumunjska npr primljene u EU prije Hrvatske jer su bile suvremenije drzave (i slicinije time EU) od Hrvatske ili se to dogodilo zato jer stotinjak milijuna stanovnika znaci vece trziste za EU od onog Hrvatskog? Ili drugo, nije li bilo vaznije oteti obje te drzave iz kruga utjecaja ruske federacije, kroz clanstvo u EU i NATO, sto u slucaju Hrvatske nije nikakav argument?
A pretvaranje masa u primitivnu i nemislecu gomilu sto se odvija kroz medije ima svoju sasvim odredjenu svrhu i nije slucajno - ni u Hrvatskoj ni bilo gdje drugdje.
Sve u svemu, od samog clanka, pozitivije su samo pozitivne reakcije na njega!

Tko je glasao

ODLICAN dnevnik. Zapanjen

ODLICAN dnevnik. Zapanjen sam koliko se podudara sa mojim razmisljanjima nakon 20 godina zivota u sjevernoj Italiji.

Prije nekoliko godina bio sam na kupanju sa jednim nasim, sada bivsim, veleposlanikom pa smo onako vodili opustene ljetnje razgovore :). Na moje pitanje da mi da jedan dobar razlog za ulazak u Europsku uniju rekao mi je da i postoji samo jedan: Samo uz pomoc Europe mozemo ostvariti neke osnovne civilizacijske dosege.
To, nazalost, uz sve probleme koje je tako divno opisala "lipa za kunu", najvise govori o nama samima.

Tko je glasao

Ako je stvar cizme, mozda se

Ako je stvar cizme, mozda se mozda naci i kvalitetnijih rjesenja.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Bio sam napisao poduži

Bio sam napisao poduži komentar i prigodom pregleda pred objavu ... nešto crče. Ne da mi se krenuti iz početka. Zato samo slijedeće:

Teško se nakanjujem napisati ovaj post jer ide protiv struje i očekujem da će se na mene obrušiti i lijevi i desni.

Neće se obrušiti 'ni lijevi ni desni', jer si napisala istinu. Zapravo, bilo bi dobro (za sve nas) da ovaj dnevnik zaslužuje negativne ocjene. Međutim, sakupit će on sasvim dovoljno pozitivnih.

ragusa

Tko je glasao

Evropa nije bog ni boginja

Evropa nije bog ni boginja da bi to bilo stvar vjere. To je, još od Heraklita, vatra vječno živa.

Čak ni ni žene nisu boginje a gdje bi to bila Evropa, tako da je to čisti nesporazum.

Inače sve vrvi od dugih nesporazuma i s time povezane bujne (poslovne) prakse, što smo sada, bogu hvala, u prilici otklanjati ako se primjereno naruči i plati.

Tako ni Evropa nije bauk. Bauk je to što neko vrijeme ispalo iz mode plaćanje za rješenja raznih pitanja koja se pojave i umjesto toga se forsalo i forsa razne vjere i religije u Pavelića, Tita, Thompsona, Severinu i razne. Ali, ponavljam, sada je to prošlost, koju treba zaboraviti nakon što se podmire dugove - treba platiti dugove i dalje normalno poslovati, za bilo kakav problem što se pojavi naručiti primjerenog majstora i tako dalje.

Tko je glasao

U EU ne ulazimo zato da bi

U EU ne ulazimo zato da bi nam eu nešto poklonio, rješio probleme, korupciju, siromaštvo, nezaposlenost...
U EU idemo da bi poslovali po pravilima koja je taj eu usvojio. Ako i kada uđemo samo o nama ovisi koliko ćemo imati koristi. Koliko smo sposobni na tom velikom tržištu profitirati.
Od industrije, izvoza i poljoprivrede sigurno nećemo imati koristi jer smo to uništili.

Tko je glasao

''Od industrije, izvoza i

''Od industrije, izvoza i poljoprivrede sigurno nećemo imati koristi jer smo to uništili.''

u pravu si ...

Tko je glasao

S druge strane smo značajno

S druge strane smo značajno povećali proizvodnju trasha (smeća), što je u novije doba brzo rastuća industrija sa velikim zaradama.

Evo jedan od raznih primjera, kojeg su uočili mladi.

Pobuna protiv neupotrebljive arhitekture
http://www.jutarnji.hr/kultura/umjetnost/clanak/art-2008,7,17,,126920.jl

Tko je glasao

''I da sada sumiram: koje su

''I da sada sumiram: koje su to vrijednosti koje nam Europa može dati? ''

zaboravi EU neko vrijeme, a možda i nikad :

FORUM ZA ĆAKULU
piše Danko Plevnik, 14.07.2008 (Slobodna)

Da žene imaju izražajniji dar za intuiciju, pokazala je prva dama Hrvatske Milka Mesić, kojoj se nije išlo na paradu taština u Pariz, gdje je osnovana Mediteranska unija. Uostalom to je odbio i Jacques Chirac.
Svi se prave da je cilj osnivanja MU-a uvođenje nadzora nad ilegalnom imigracijom, zaštitom mora, energijom, terorizmom, tehnološkim razvojem, ali sve je to bilo na dnevnom redu i 1995., kada je i započet 'Barcelonski proces' – odsada nadopunjen 'Unijom za Mediteran'.
No tada nije bilo Nicolasa Sarkozyja koji se preko ove Unije želi predstaviti kao vodeći europski državnik s trokontinentalnim značenjem. Premda je uspio nagovoriti i ostale europske 'mediteranske' zemlje, poput Njemačke, da pristupe toj Uniji, ona je prvenstveni resantiman Francuske.
Sam po sebi taj forum za ćakulu nije nešto negativno, kao što to nije bio ni balkanski Pakt o stabilnosti, no osim prilike za lidersko prenemaganje, od njega neće biti puno koristi. EU već ima niz sporazuma o slobodnoj trgovini sa zemljama Mašreka i Magreba.
Ono što boli u vezi s tim showom visoke politike jest nevjerojatna lakoća ignoriranja teških problema u vlastitu dvorištu. Sarkozy je Mediteransku uniju htio osnovati po modelu Europske unije, što je 'Mediteranka' Angela Merkel spriječila.
Eurounionisti bi bez ikakvih demokratskih, ekonomskih i pravnih kriterija pravili zajednički prostor interesa sa Sredozemcima, a svojim bi balkanskim rođacima s leđa trgali kožu kako bi ostvarili one kriterije ulaska u EU koje ni sami do danas ne ispunjavaju !?
Prije 130 godina razjedinjena je Europa priznala Srbiju i Crnu Goru, a ova ujedinjena Europa još nije u stanju prihvatiti tzv. Zapadni Balkan u svoje sadističko društvo.
Umjesto da s BiH skine luđačku košulju RS, da pomogne Makedoniji u borbi protiv grčke nominalne diktature, da snažnije podrži gospodarski opstanak Kosova, EU i dalje sve bitne strateške odluke prepušta SAD-u, koji za ulazak u NATO traži sve što i EU, ali prima.
S pijetetom prema praznim riječima, Hrvatska deklarativno slavi Mediteransku uniju, dok od nje veću korist ima Slovenija, otvorivši prošlog mjeseca u Portorožu Mediteransko sveučilište !

ima još...

sdp-ovci posjeduju dokument koji kritizira državnu upravu
SDP: HRVATSKA NE ZASLUŽUJE ULAZAK U EU
Š. Selimović, M.K.S. / EPEHA / 17.07.2008 | (Slobodna)

Nakon susreta s predsjednikom Stjepanom Mesićem i premijerom Ivom Sanaderom, izvjestitelj za Hrvatsku u Odboru za vanjske poslove Europskoga parlamenta Hannes Swoboda naglasio je u četvrtak u Zagrebu da će Hrvatska moći završiti pregovore do kraja 2009., ali da punopravno članstvo u EU-u ipak neće ostvariti prije 2011. godine.
O slučaju pretučenog novinara Dušana Miljuša, Swoboda je kazao da treba učiniti sve da se rasvijetli taj i slični slučajevi kako se ne bi stvorila slika o Hrvatskoj kao zemlji u kojoj se ne poštuje sloboda medija. Odnosom Hrvatske i EU-a bavili su se i saborski zastupnici SDP-a Neven Mimica i Daniel Mondekar, koji su u četvrtak novinarima podijelili zapisnik sa sastanka Upravnog odbora pretpristupnog fonda IPA u kojem se izrijekom navodi da je hrvatska državna uprava 'nekompetentna'.
Austrijski predstavnik, navodi se u zapisniku, čak je postavio pitanje zašto se Hrvatskoj u pregovorima daje 'neka prednost, koja je neopravdana i koju Hrvatska ne zaslužuje'.
Predstavnik Europske komisije složio se s ocjenom da je Hrvatskoj članstvo u EU-u obećano preuranjeno, izrazivši sumnju da će Hrvatska uspjeti dovršiti sve procese potrebne za ulazak u Uniju u dvije ili tri godine 'jer je sudjelovanje hrvatske administracije vrlo slabo'.
U kuloarima se spominje scenarij po kojemu je na tom sastanku kao predstavnik Austrije navodno sudjelovao kancelar Alfred Gusenbauer, da je u ime Francuske govorio predsjednik Nicolas Sarkozy, a da je u ime Europske komisije nastupio Olli Rehn.

Tko je glasao

Nije loše što su i

Nije loše što su i najagilniji sve do 2008.g. čekali i štedili poglede na razmjere farse kako na SFRJ i balkanska zbivanja tako i na evropsku praksu i vizije u ovom području.

Inače je uvijek bilo ljudi, pa i običnih, koji su to perfektno znali i bavili se time, samo su se neke druge snage forsale i forsanjem dolazile više do izražaja.

Sada, kada je to već tako, se možemo opustiti od brige i sve više se koncentrirati kako zaraditi na tom farsičnom izobilju. Sve vrvi od toga vječnost, isti likovi igraju u sto različitih uloga i ne staju desetljećima, te je došlo doba da se ljubav (zarada) proba.

Tko je glasao

U Europu se ne može

U Europu se ne može "vjerovati" ili "ne vjerovati", ona je tu, čisti fakat, a isto je tako neosporiva činjenica da je Hrvatska dio te Europe, i geografski, i kulturološki, i ekonomski, i politički, i na bilo koji drugi način.

Ideja ujedinjenja većine europskih zemalja (što ne treba brkati s Europom, bilo kao geografskim pojmom, bilo kao kulturološkim pojmom, ekonomskim itd) u jednu političku supranacionalnu uniju, bez presedana u svjetskoj povijesti, je ogromna ideja i po mojem osobnom mišljenju vrlo dalekosežna - na kraju krajeva, ako se pogleda povijest te ideje, ona živi još od Rimskog carstva (ili njegovog raspada). Istina je da je ta EU donekle inspirirana globalizacijom i neoliberalnom kapitalističkom ekonomijom, ali tome nismo izloženi samo mi, činjenica je da se svijet u posljednjih 15 godina promijenio puno više nego u posljednjih 50 ili čak i 100 godina.

Promjene su uvijek stresne, i mogu nam se ne sviđati, ali one su tu i na neke stvari ćemo se morati priviknuti, dok neke možemo i promijeniti. A neke stvari više nikada neće biti onakve kakve su bile. Promjene danas idu ogromnom brzinom.

Ono čemu se zapravo ti protiviš nisu "europske vrijednosti ", već stanje i situacija modernog postindustrijskog društva, u čijoj fazi je većina razvijenih europskih država..neke spomenute situacije nisu "pozitivne", neke nisu negativne, a neke a priori nisu ni pozitivne ni negativne. Isto tako, situacija se iz dana u dan mijenja, neke stvari više nikada neće biti onakve kakve su bile...

U svemu tome, moramo pokušati promijeniti one stvari koje možemo promijeniti, prihvatiti one stvari koje ne možemo promijeniti, a pritom nam treba mudrosti da razlikujemo prvo od drugoga :))

Ovaj dnevnik otvara dosta tema, i nadam se da se doista neće to pretvoriti u neargumentiranu raspravu; isto tako, smatram da tekst analizira samo one negativne stvari, identificirajući ih s "Europom" - to uopće nije sinonimno, kao što rekoh, moderno postindustrijsko društvo donosi neke pozitivne, neke negativne promjene.

Nažalost, u raspravi za i protiv EU (a ne za i protiv tih negativnosti suvremenog društva) često se znaju pojaviti i takvi "argumenti". Moram recimo spomenuti kako u toj "Europi" koja se na ovaj način malo ocrnjuje u većini država funkcionira sustav - bilo koji, pravni, politički, državni, ekonomski, socijalni, znanstveni, sveučilišni...Ima u toj Europi i kriminala i nasilja i "zaglupljivanja putem televizije", ali ima tamo i kulture i znanosti i vrhunskih sveučilišta,. čovjek tamo može doista raditi svoj vlastiti posao i biti poštovan i priznat za to,...jedan veliki dio država članica Europske unije može slobodno reći da spada u bogatije i organiziranije države svijeta - jesu li to vrijednosti kojima moramo ili želimo težiti?

Europa ili Europska unija (a to nisu sinonimi, iako ima preklapanja) isto su tako društva gdje donekle vrijedi princip osobne odgovornosti preklopljen s društvenom odgovornošću. U Hrvatskoj? Odgovornost je riječ koju ćete uzalud tražiti u rječniku; a svaka čast odgovornim ljudima u Hrvatskoj kojih nasreću ima, jer zbog njih još uvijek plutamo.

O dekadenciji zapada može se raspravljati, može se isto tako raspravljati o modernim europskim idejama i vizionarstvu, ali i nedostacima modernog društva...Svakome Europa ili Europska unija predstavlja valjda nešto drugo...no ja osobno vjerujem u tu "Europu" zato jer predstavlja prirodno okruženje za Hrvatsku, i sve one principe kojima bi morali težiti kako bi zaista mogli živjeti u dobro uređenoj, suvremenoj i bogatoj državi, za što mogućnosti itekako imamo.

Tko je glasao

Ne vidim razloga za

Ne vidim razloga za oborušavanje na tebe.

Ono kaj je istina, je istina, no danas je takvo vrijeme da se stvaraju tri ili četri velike sile u svijetu i mi trebamo biti svjesni kam pripadamo i tak odlučit.

Tko je glasao

Skvikač, bojim se da smo

Skvikač,
bojim se da smo tako odlučili ući u

1. Austro-Ugarsku - pa smo popušili
2. Jugoslaviju - isto smo popušili

3. Europsku Uniju - kakve su šanse da nećemo popušiti?

Kad ćemo već jednom imati hrabrosti biti svoji na svome, stameni i kameni, bez ikakvih udruživanja? Ok, neka se mi pridržavamo normi EU, kao uljuđena europska zemlja, ali ne moramo zbog toga plaćati uniji "članarinu". Ne znam, ja sam još uvijek euroskeptik. Nakon onog što je Francuz spomenuo nas i Srbiju u istom kontekstu ulaska u EU, ta ideja mi se više uopće ne sviđa. Da je sada referendum, nisam sigurna što bih zaokružila!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

uspoređivati austrougarsku

uspoređivati austrougarsku i jugoslaviju s eu...uf. u habsburšku monarhiju smo ušli zato jer je tadašnje plemstvo smatralo da će tako bolje zaštititi svoje interese, uz nadolazeću tursku opasnost. u jugoslaviju smo ušli iz sličnog razloga. u eu ćemo ući samo i jedino kao suverena država.

bilo kakva druga tvrdnja je manipulacija povijesnim podacima.

Tko je glasao

Mačka, Mi smo popušili jel

Mačka,

Mi smo popušili jel smo imali uvjek određeno vodstvo i jel smo tak fes složni ( nekak slično ko danas ) i koljemo se među sobom.

Tko je glasao

Identicna situacija,

Identicna situacija, da.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Tu si u pravu. Za EU nisam

Tu si u pravu. Za EU nisam sigurna da ću glasovati jer je to vreća buha, kojoj samo još mi trebamo, pa da bude kompletna, ali odmah bih glasovala za to da postanemo nova američka savezna država! Ne vjerujem da bi nas Ameri odgađali do bogtepitaj koje godine!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ne vjerujem da bi nas Ameri

Ne vjerujem da bi nas Ameri odgađali do bogtepitaj koje godine
Jesi li se ikad pitala zašto EU odgađa prijem Hrvatske. Nisi li možda primjetila da naša elita vara, da su nesposobni i uobraženi.
EU ima točno utvrđeno što se treba napraviti, Ivina ekipa nije sposobna to izvesti pa raznim štosevima, lobiranjima i lažima pokušava "ući".
Tek kada je vidio da to ne prolazi krenulo se štancat zakone. Ti zakoni se izglasavaju ali se ne provode. Zbog toga će i opet biti svi osim Ive krivi...
Amerikanci isto tako nisu ludi za državama u kojim vlada korupcija i gdje je pravosuđe pokojno. I knjima nebi mi lako ušli.

Tko je glasao

Mucke, Mi možemo nagađat

Mucke,

Mi možemo nagađat sve i svašta.

Ak im je stalo do toga da se sve rješi, onda bi nas več primili, i sve bi več bilo rješeno.

Znaju oni dobro kak se na takve bisere ko naši političari može pritisnut.

Tko je glasao

Potpuno netočno. Nismo

Potpuno netočno. Nismo ušli iz jednog jedinog razloga, jer Francuska čeka da Srbija ispuni uvjete pa da uđemo s njima u paketu. To je vjerojatno interni dogovor vjekovnih saveznika Francuske i Srbije. Eto zašto nismo ušli. To mi je postalo jasno onog dana kad je Francuz rekao da će i Hrvatska i Srbija morati još malo pričekati. Tada mi je bljesnula lampica. E pa, bude li Hrvatska ulazila u paketu sa Srbijom, što se mene tiče ne treba ni ulaziti.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nismo ušli iz jednog

Nismo ušli iz jednog jedinog razloga, jer Francuska čeka da Srbija ispuni uvjete pa da uđemo s njima u paketu.
bajke bi trebalo objavljivati na nekom drugom portalu, pollitika je za političke teme :-)

Tko je glasao

Bude li doslo do toga da

Bude li doslo do toga da stvarno cekamo Srbiju za ulazak u EU u paketu, onda na referendumu ja sigurno necu glasovati za EU, iz principa. Sto se mene tice ne trebamo ni ulaziti u EU, ali bih glasovala reda radi. Medjutim, kad bi bila rijec o ulasku u paketu sa Srbijom, prevagnulo bi NE.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Bude li doslo do toga da

Bude li doslo do toga da stvarno cekamo Srbiju za ulazak u EU u paketu, onda na referendumu ja sigurno necu glasovati za EU, iz principa. Sto se mene tice ne trebamo ni ulaziti u EU, ali bih glasovala reda radi. Medjutim, kad bi bila rijec o ulasku u paketu sa Srbijom, prevagnulo bi NE.

Čitajući ovo, ne mogu a da ne postavim pitanje (sebi samome i svima ostalima) imaju li ipak pravo oni koji pod znak upitnika stavljaju referendum kao razuman način odlučivanja o važnim političkim pitanjima u Hrvatskoj.

Ovdje, jedna za hrvatske pojmove izrazito politički osvještena i obrazovana osoba osoba (tri fakulteta, politički svjesna od pionirskih dana, politički bloger, stranački nepokolebljivo opredjeljena...), objavljuje kao svoj krunski argument protivljenja hrvatskom članstvu u EU svoj inat, izazvan time što će Hrvatska (možda) biti primljena u EU zajedno sa Srbijom!

Kad tako nešto čujemo od LQ, što onda možemo očekivati od svih onih manje školovanih i politički "nepismenijih" koji dominiraju hrvatskih narodnim korpusom, npr.:

- Nećemo Hrvatsku u EU jer ima zvjezdice u zastavi...
- Nećemo Hrvatsku u EU jer tamo ima i crnaca...
- Nećemo Hrvatsku u EU jer će nam sve pokrasti...
- Nećemo Hrvatsku u EU jer nam je lepše ovak...
- Itd...

Zato je krajnje vrijeme, bez obzira na očekivani datum pristupa Hrvatske u EU, da se u Hrvatskoj povede široka, ozbiljna i argumentirana rasprava o potencijalnom članstvu.

Jer, referendum je sasvim izvjestan. Ali uz ovakvu plitku argumentaciju njegov rezultat će biti sve samo ne objektivan, bez obzira na koju stranu prevagnulo.

The Observer

Tko je glasao

Je, dušo draga, samo ti

Je, dušo draga, samo ti nisi shvatio u čemu je kvaka, kao ni političari pušioničari. Ja, kao i većina ovog naroda, Hrvatsku ljubim srcem, a ne raciom. Pa ako me netko u EU ne želi ovakvu kakva jesam, zbog mene same, baš takve kakva jesam, ne treba me imati ni u paketu sa Srbijom! Eto, najobičniji inat!

I na taj inat treba svakako računati.

Da, možeš slobodno ukinuti referendum, kao način izražavanja volje romantičnog hrvatskog naroda, ali nećeš moći ukinuti slobodne demokratske izbore na kojima se itekako izražava volja tog istog naroda!

Jesam li bila dovoljno jasna?

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Shvaćam ja tebe, dušice,

Shvaćam ja tebe, dušice, jako dobro (kad si vec tepamo).

Ti hoćeš Hrvatsku u EU – i to ovakvu kakva je, i još pod uvjetom da to ne bude u paketu sa Srbijom - iz inata.

Ovo prvo neće ići, jer je EU nakon iskustava su Rumunjskom i Bugarskom pun kufer blefera, pa će nas još malo pritisnuti dok se koliko-toliko ne „skuliramo“.

A paket sa Srbijom ili sami – kakve to ima veze? Osim ako mislis da nas namjerno odugovlace kako bi nas Srbija stigla. -Kaj god.

A svatko razuman vidi da bi brzo članstvo Srbije u EU Hrvatskoj neusporedivo više koristilo nego štetilo. Prije svega jer to implicira kakvu-takvu normalizaciju u Srbiji, a zatim i niz praktičnih prednosti u gopodarstvu, pitanjima kontrole granica, itd. Tako da, naizgled paradoksalno, bez obzira na sva zgražanja oko takvog razvoja dogadjaja, Hrvatska bi se trebala radovati napretku Srbije u priližavanju EU.

A iracionalni inat tebe i sličnih (u slučaju da tijek dogadjaja i dovede do "paketa", što nije izvjesno i ne vjerujem, ali nije niti nevjerojatno) mogao bi dovesti do toga da Srbija postane članom EU a Hrvatska ne!

Obično je donošenje važnih odluka uz pomoć malih sivih ćelija uspješnije nego mišićjem, pa makar se radilo i o srčanom mišiću.

The Observer

Tko je glasao

mogao bi dovesti do toga da

mogao bi dovesti do toga da Srbija postane članom EU a Hrvatska ne!

Pa kao da bi to bilo nešto tragično?! Europa u kojoj bi bilo mjesta za sve zemlje istočnije od nas, prije nego nas, me ne bi ni zanimala. Ja znam tko sam i što sam i to mi ne treba Europa govoriti. Ako mi ne idemu u Europu, dovoljno je pričekati ljeto, pa će cijela Europa k nama. Evo sad na Jadranu imaš tu tvoju toliko željenu Europu, koje je meni pun kufer. Hrvatska što se mene tiče uopće ne treba težiti ulasku u EU. Europskoj uniji je interes biti ujedinjena i što veća i jača, kako bi mogla parirati ujedinjenoj Americi i ujedinjenoj Aziji. Hrvatska može postići europske standarde i bez da ulazi u Europsku uniju. Toliko se priča o toj Uniji kao da mi ne bismo mogli opstati i bez toga. A ja nikad neću zaboraviti trenutke kad smo bili potpuno sami i napušteni i izborili smo se za svoju slobodu. I sad bi oni nama popovali i nama nametali svoje kriterije. I nas paketirali sa Srbijom. E pa sve može, ali paket sa Srbijom neće proći! Bar što se mene i ekipe oko mene tiče!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ja misim da bi uistinu bilo

Ja misim da bi uistinu bilo tragično da zbog pastoralnog i deformirano shvaćenog domoljublja Hrvatska propusti šansu učlanjenja u EU i odluči se za samostalni put. Hrvatskoj je mjesto u EU, i to puno prije nego nekim od sadašnjih i potencijalnih budućih članica. A hoće li ući prije ili poslije nekih drugih, najviše ovisi o nama samima.

Moderna, bogata i pravedna Hrvatska izvan EU je naprosto nezamisliva, osim u glavama nacionalnih romantičara.

Sada je u modi pljuvati po EU i predstavljati je kao vampira kojem je jedini interes Hrvatsoj isisati svu zdravu krv. Ništa nije više pogrešno. To što se je dosada loše dogodilo na političkom planu oko članstva Hrvatske u EU, posljedica je djelomično objektivnih ratnih i poratnih okolnosti, djelomično ukupno loše hrvatske politike (vanjske i unutarnje), a djelomično partikularnih interesa nekih velikih EU zemalja. Na ekonomskoj strani, opet radi se prije svega o našim vlastitim slabostima i ustupcima pojedinim zemljama kojima je dozvoljeno da favoriziraju prodor svojeg kapitala u najprofitabilnije sektore poslovanja u Hrvatskoj. Dakle, ni u političkoj niti u ekonomskoj sferi nije EU ta koja Hrvatskoj želi loše, pljačka je i ponižava Hrvatsku. Krivce za pljačku treba tražiti medju domaćim i stranim kapitalistima i njihovim političkim lakajima, koji bi prodali i vlastitu mater, a kamo li ne nešto tako apstraktno kao što je državni interes, samo da ostvare osobne probitke. EU kao takva nema direktnih ekonomskih interesa u Hrvatskoj, osim u smislu da se Hrvatska što uspješnije integrira u zajedničko tržište - uspješnija Hrvatska znači i bolja i jača EU u globanoj tržišnoj bitci (u tome se slažemo).

Politički, EU ima interes da primi Hrvatsku i sve balkanske zemlje što prije u članstvo, samo što je to vezano uz niz praktičnih problema koji traže manje ili više vremena da i bili riješeni. I ponavljam, za nas je bolje da i istočni susjedi - Srbi i ostali - što prije dodju u situaciju za članstvo.

Dakle, paušalno lupanje po EU kao "bad guy" je potpuno promašeno, štetno i usudio bih se reći antihrvatsko djelovanje (bez obzira na iskrene namjere). I to treba jasno i glasno reći.

The Observer

Tko je glasao

A ti misliš promijeniti

A ti misliš promijeniti moje mišljenje na način da ćeš ga proglasiti antihrvatskim?! Ma zamisli, kakva taktika!
Izvoli se ispričat!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ispričati ću se tek onda

Ispričati ću se tek onda kada mi argumentirano dokažeš da je protivljenje članstvu Hrvatske u EU korisno u smislu postizanja prosperiteta zemlje, odnosno da je budućnost Hrvatske i njenih gradjana svjetlija izvan nego unutar EU.

Suprotnih argumenata ima napretek, od kojih sam neke već natuknuo.

Do tada ostajem pri onome što sam napisao, jer ja mislim da neargumentiranim i iracionalnim stavom koji si ovdje iskazala utječeš na javno mnijenje u za dobrobit Hrvatske štetnom smislu.

The Observer

Tko je glasao

Uvjerio si me i samo zbog

Uvjerio si me i samo zbog tebe evo, glas ZA! Hehehe hvala ti što si umjesto mene odlično argumentirao zašto je potreban ulazak Hrvatske u EU. Pa ne moram uvijek sve ja argumentirati :):):)

Primi blagoslov Majke božje Trsatske! Neka ti udijeli svoju milost i usliši ti sve želje! Kiss

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ugodno sam iznenađena

Ugodno sam iznenađena Vašim komentarima, jer je razvidno da Evropsku uniju ne doživljavate kao spasonosno sredstvo za rješavanje svih naših problema. Zaista sam samo crnim bojama ocrtala postindustrijsko društvo htijući čuti Vaše komentare. Namjerno nisam stavila u prvi plan ništa ni lijepo ni dobro, a čega u Evropi i Americi ima.
Ja to tako i mislim. Postoje indicije da glad za profitom i lagodnim životom i tamo proždire ljudske osjećaja, raste broj nezaposlenih, gladnih, propada vrijedan zdravstveni i socijalni sustav (ne doduše u mjeri kao kod nas), ali i tamo cvjeta korupcija, pedofilija, prostitucije svih vrsta (gdje završavaju sve te silne žene iz Moldavije?). Jednom rječju, nisu ni oni cvijeće. A nas gledaju i tretiraju kao maloumnike. Zna se da smo si sami krivi, ali ni njihova svaka ne stoji.
Potrebno je otvoriti oči i naći njihove i naše slabe točke. Nije dovoljno konstatirati da nas oni neće primiti iz tih i tih razloga. Treba prestati okrivljavati druge za naše nevolje i propuste. Jednom se treba i suprotstaviti. Ne bi li trebalo iskoristiti ovu seriju skandaloznog postupanja s nama i jasno im dati do znanja da to nećemo trpiti? Imaju li blogeri takvih mogućnosti?

Tko je glasao

Jednom se treba i

Jednom se treba i suprotstaviti. Ne bi li trebalo iskoristiti ovu seriju skandaloznog postupanja s nama i jasno im dati do znanja da to nećemo trpiti?

ako se ikome trebamo suprotstaviti, onda ne europskoj uniji, nego korupciji i kaosu u našoj vlastitoj zemlji.

Tko je glasao

ako se ikome trebamo

ako se ikome trebamo suprotstaviti, onda ne europskoj uniji, nego korupciji i kaosu u našoj vlastitoj zemlji.
Ima toga malo više kome i čemu se treba suprotstaviti ali, obzirom da se na to nije obraćala i ne obraća pažnja, sazrijevanje procesa i sinteza sa novim izazovima su to suprostavljanje preveli u pitanje poslovanja i zarada na istoj materiji.

Pojednostavljeno, poslovanje između zapada i istoka te djelom sjevera i juga, u okviru čega smo Imotski, što se manje radi to se ima više svega, uključujući zarade i dugove, je razvilo impresivna svjetska poslovanja koja sada traže razne tretmane i zarade na tim tretmanima. Taj "kapital" ima djelom ona obilježja "plah kao srna" i bježi na sigurno, ali ovdje ima još više bikovska obilježja, kao lud nasrće ne samo na crvenu krpu nego i na bilo šta, pa je došlo vrijeme obrada i zarada.

Npr. samo nekretnine su djelić koji pruža beskrajne mogućnosti obrada i zarada, samo treba raditi na tome. Iz zajedničkih blagajni smo našima i njihovima uložili u 1 milijun jedinica = 100 mlrd EUR-a i još bar toliko = 100 mlrd EUR-a pratećeg, što u spiralama veže još više toga. Zatim bar još toliko i projekte i investicije o kojim ulaganjima taj "kapital" brine za nas. Sve skupa neodvojivo vezano za turizam, i u svemu skupa sve to držimo za jajca i kada ne radimo ništa, a kada se primimo kontroliramo ih potpuno, i misli i estrogene i disciplinu mašte i sve.

U tome je najvažnija druga strana ogledala. Ako ćemo kao i do sada, ništa, i u mjeri koliko ćemo tako, po te bikove i "kapital" još gore, u rasponu jao do apokaliptičnih zbivanja. Zato se sve svodi na minimalističku disciplinu mašte te rad i zarade na toj dugoj i opsežnoj materiji, koja je zahvalna do mjere da jedino kod nas mogu zaraditi jako dobro i aspstraktni filozofi a matematičari, lektori i svi poslovi za koje je osnovna škola i višak neslućeno puno, ima puno posla držati to impresivno poslovanje na donjoj razini discipline mašte.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci