Tagovi

Zaostala guska

Zaostala guska

Nisam neki stru?njak za perad, najmanje za ptice a ponajmanje za ptice selice. Poznato mi je ipak kako ptice selice uvijek mijenjaju mjesto boravka kada se spuste guste magle i po?nu hladno?e. Nepogrešivo, strogo precizno, organizirano, i na vrijeme odlaze u toplije krajeve te se nakon odlaska zime vra?aju u isto podneblje i ista mjesta.

Rade to ?ak i guske, divlje guske. Zašto to rade i guske, tako dobro pofutrane toplim perjem, obložene slojem guste, žute i tople masti (kažu: ljekovite ?ak!!??)…, i nije mi baš jasno.

Formacija im je stroga u tom letu, rekao bih, „ozakonjena“ ?ak; - navodno! I cijela formacija, koja sadrži na tisu?e, stotine tisu?a i milijune gusaka podržava i formira ta pravila oduvijek. Svakako, najmanje onoliko koliko traje pam?enje ovih gusaka!

Postoji stroga hijerarhija formacije, leta, rute, cilja i roka povratka. Nema izuzetaka ako se jato želi domo?i cilja i sa?uvati sve sudionike ovog neobi?nog fenomena ili potrebe preživljavanja ?ak.
Poznato je, i upravo ju?er vi?eno me?u onih 140 odabranih gusaka i gusana u gusenjaku, kako je teško vratiti se u vode?i vrh formacije kada jednom u njoj izgubiš mjesto!
Gdje je sada sigurna formacija i spasonosna putanja leta?

Kako uop?e, u tako dobroj organizaciji, može do?i da se pojavi zaostala guska?
Ona koja ostane sama, izložena gustoj magli i nadolaze?oj zimi? Ona iza koje i uz koju uskoro ne?e biti niti jedne guske ni gusaka?

I ta zaostala guska upravo glasnim i podrugljivim gakanjem tvrdi svim ostalim guskama i gusanima da je baš ona u pravu, pa ?ak da je njeno mišljenje i odluka mjerodavna, odlu?uju?a, nepobitna, neoboriva? Krajnja istina i zakon za formacije leta ka spasu jata gusaka i gusana! Je li tako?

Ho?e li se zaostala guska smrznuti negdje na nepoznatom mjestu? Ho?e li je netko o?erupati iz ?iste samilosti i "ugrijati" u pe?nici? Ho?e li je proždrijeti zvijeri koje podnose i guste magle i strašne hladno?e te duge, mra?ne no?i? Ho?e li?
I kako je došla u poziciju zaostale guske suprostavljene ogromnoj ve?ini svog jata?
Navodno su milijuni guska i gusana, a formiranja pravilne formacije radi, izabrali izme?u sebe nekih 140 gusaka i gusana koji po cijele bogovetene dane ga?u u istom gusenjaku, godinama ?ak, a samo da bi donijeli pravila i zakone o formaciji leta u spasonosne krajeve?
Paradoks je zaostale guske da baš ona donosi pravorijek poštuju li se pravila formiranja formacije! Druga neka jata, brojnija, ve?a, iskusnija…., biraju na to mjesto iskusnu i stariju gusku, koja mnoge letove ve? ima u krilima. U slu?aju ovog jata 140 guska i gusana izabralo je mladu, neiskusnu gusku. Istina, lijepog je kljuna, sjajnog perja i blistavo bijelih zubi. No, je li to dosta i dovoljno za donošenje pametne odluke o spasonosnoj formaciji ka spasu, po pravu i zakonu?
Cijelo jato, milijuni biraju ne samo onih 140 ve? i jednog tako?er važnog gusana ili gusku koji ima utjecaja i sudjeluje u odabiru zaostale guske! I taj je doživotno zbrinut i zašti?en makar bio samo jednu ili dvije „seobe“ u samom vrhu formacije gusaka u letu.

Sigurnosti radi, nije to sve! 140 gusaka i gusana biraju još jednu gusku ili gusana koji leti u vlastito odabranom okruženju nekih 20-ak guska i gusana u samim prvim redovima formacije ka spasonosnoj toplini zaštite cjelokupna milijunska jata u ciljanoj toploj i bogatoj postojbini.

Name?e se ponavljanje ve? postavljena pitanja: Kako uop?e, u tako dobroj organizaciji, može do?i da se pojavi zaostala guska?
Problem nastaje i nastao je kada ?lanice formacije, ostale guske koje se broje u stotinama tisu?a od nekoliko milijuna, shvate kako poboljšati formaciju i njen let. Tih npr. 815.000 guska svaka svojim kljunom potvrdi korekciju formacije i uvjete leta u smislu sigurnosti cjelokupna jata.
140, dobro uhranjenih, šopanih guska ?ak, sa na prvi pogled vidljivom pove?anom bolesnom jetrom (posljedica više vlastite proždrljivosti nego li šopanja) ima zadatak, ozakonjen i izri?it ?ak, da razmotri prijedlog 815.000 gusaka koje su ih odabrale. Tih 815.000 ih šopaju najboljim kukuruzom, koji nije GMO ve? izvorno doma?i, maze ih i paze uvijek i svagdje, u svakoj prilici i doživotno.
140 odabranih gusaka i gusana su najprije kroz svoje pomo?ne uske, zamagljene, skoro polutajne i malobrojne grupe gusaka smanjile broj 815.00 na 717.000 važe?ih kljunova pa pilatovski odluku o poboljšanju izgleda, sigurnosti i snage formacije dale na odlu?ivanje sada zaostaloj guski! Kako nju tih 140 inicijalno postavlja na poziciju gakanja prave, i u pravu neosporne guske i obilato hrani, njoj nije više ni do leta ni do spasonosne formacije te ona poništava gakanje 717.000 gusaka na op?e zadovoljstvo onih 140.

Pretjerano našopane, predebele i preuhranjene guske nisu spremne za naporan let. Sporedno im je i opasno nevažno što 717.000 gusaka koje ih odabiru i hrane znaju i mogu bolje formirati formaciju i spasonosni let prije nego što sve prekrije gusta magla i led.

Nedoku?iva je tajna pamet gusaka!

Komentari

Ona guska?

Mene to ne zanima, nego što će biti s onom retardiranom ili zalutalom guskom, ili kako si ju već nazvao. Daj nešto reci o tome.

Petrus

Tko je glasao

Sova

Mene to ne zanima, nego što će biti s onom retardiranom ili zalutalom guskom, ili kako si ju već nazvao. Daj nešto reci o tome.

Pitaj "Sovu"!

Tko je glasao

dobra ti je metafora samo,oni

dobra ti je metafora samo,oni nisu guske
oni su goniči guska

ZAGOR

Tko je glasao

zakon prirode

ja bih malo o guskama u letu.
gdje god se poštuje zakon prirode, a to se jezikom "civilizacije" zove prava demokracija, nema nikakvih problema sa kakvima se suočavamo u današnjem društvu, a koja su pretežno , manipulacijom termina demokracija kroz pravni sustav, utemeljena na oligarhiji - vladavini manjine nad većinom sa težnjom da tako i ostane.

naime, iako u Ustavu RH jasno piše
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

to nije ono što svakodnevno živimo. u RH nema demokracije, već partitokracije koja je s godinama postala generator nepotizma, klijentelizma, mita i korupcije sa svrhom da se moć i vlast što duže ili zauvijek održi u rukama bogom dane manjine, neovisno o političkoj opciji, jer to s politikom više i nema veze, ali ima s biznisom. naime, oni koji su vrlo suptilno izigrali Ustav, pripremili su sebe i svoje najbliže (klanovski) na vrijeme koje dolazi, dok narod...

molila bih rasprave na ovu temu o čemu dnevnik i govori.

Tko je glasao

Veli Joze, - vladavini

Veli Joze,

- vladavini manjine nad većinom sa težnjom da tako i ostane.

Bil je ne mali broj ljudi na pollitika.com, koja je zagovarala i pokusala ujedinit ljude raznih politickih misljenja. Krenulo je relativno obecavajuce, no bilo je to sve torperdirano.

Ponavljam ponovo, dok god se to ne ostvari, biti ce vladavina manjine.

Tko je glasao

Uzaludna molba

- nažalost!
molila bih rasprave na ovu temu o čemu dnevnik i govori.
Kada sam napisao dnenik, objavio ga pa tek nakon drugog čitanja na "radnom listu" razradio moguće rasprave, prigovore i teme komentara; - nisam ni u snu mislio da će zagađivaći ovog prostora brojiti moja krvana zrnca ..., i od toga uporno ne odustajati. Mene to ne smeta posebno, ali o tome sam voljan otvoriti poseban dnevnik.

No dobro! Nisam ni ja svetac, ali bojim se sam sebe kada takvima stvarno napišem što ih ide jer "talenta" za takvo što itekako imam.
Pozdrav @Veli Jože!

I sve si nekako misim da dnevnike ovakvog tipa i stila ne objavljujem više na ovoj stranici javno već, ako ih bude, da ih pošaljem pp-om samo onima za koje smatram da ih mogu i žele razumjeti.
Nije svaka "knjiga" namijenjena za svakog "čitatelja"!

Tko je glasao

jelenska

I sve si nekako misim da dnevnike ovakvog tipa i stila ne objavljujem više na ovoj stranici javno već, ako ih bude, da ih pošaljem pp-om samo onima za koje smatram da ih mogu i žele razumjeti.

bilo bi stvarno šteta da prestaneš s objavljivanjem dnevnika ovog tipa jer su puno bolji i vrijedniji nego onaj o Židovima koji ti baš i nije bio na čast..

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

@jelen i @janus

janus, citirao si baš dio koji je i meni zaparao uši.

iza dobrog konja se dobro praši, uglavnom. nije dobro one koji znaju čitati zakidati za svoje misli, ma kakve one bile, osim ako su protuustavne.

i ja imam grupu neistomišljenika koja me voli "popljuvati" , pa što onda?

to je normalna stvar.

međutim, stvar je osobne (ne)pristojnosti upadanje sa ad hominem primjedbama koje nemaju veze s tekstom. ako se nečim ne slažemo, možemo: proći bez riječi, pristojno komentirati sa čime se ne slažemo, dati minus, ili minusirati i obrazložiti.

i nema problema.

tako, ja mislim da moraš javno izlagati dnevnike, a u predgovoru ne bi bilo loše da svi podsjetimo na bon ton u jednoj rečenici.

Tko je glasao

Čast

bilo bi stvarno šteta da prestaneš s objavljivanjem dnevnika ovog tipa jer su puno bolji i vrijedniji nego onaj o Židovima koji ti baš i nije bio na čast..
Ma znam @janus, ali "čast" je njihova! Ja sam samo promatrač koji je zapisao što vidi.

Tko je glasao

Zubi

Cijenjeni prijatelju, imam samo jednu primjedbu, mislim da guske nemaju zuba, ili se možda varam, ali zato umjesto broševa, nose prstenje.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Zubi

Imaju, imaju!
Nazubljeni kljun.
Oštar kao pila, pa se gusanu koji ne trpi svoj podmladak provuče pero kroz kljun kako ne bi
mogao ozlijediti bespomoćne.

Ne sjećam se više što se radi guski!!?? :):):):):); - zaštite nemoćnih radi.

Tko je glasao

Ooops

Što ćeš, ja sam ti gradsko dijete.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Seljačko znanje

Ma ja sam Ti poštovani prijatelju @Molotov prvih svojih 15 godina živio u selu. Prilično neobičnom: Prije IIWW je imalo 40 ljudi sa sveučilišnom diplomom, električnu energijui javnu rasvjetu, knjižnicu i čitaonicu*, imalo bi i zidanu cestu tipa Tkalčićeva (kamen je iz mog sela baš kao i pola Beča) da je pokojni otac moje majke kao predsjednik "zadruge" a od 1936. i Gospodarske sloge odbrio 200 hrastova iz zajedničke šume seljana koliko su ti isti svjetski pljačkaši tražili da sazidaju čvrstu cestu kroz to moje selo. Naime oni su imali koncesiju na šumu a čujem da će u EU na tu istu šumu u koncesiji sada imati Irci i Mađari.

Ostalih 40 godina živim po većim ili manjim gradovima u YU, BRD ili RH; - od toga 11 god. u ZG. Eto, zato znam kako se obuzdavaju gusani a istovremeno sam naučio kako jesti s vilicom i nožem a da si ne iskopam oko... :):):):)

Tvoje gradsko porijeklo i tvoj život u velikom gradu ima bezbroj prednoasti, ali nisam ljubomoran na tu tvoju prednost. Naime, teško da si toliko puta vidio kojim sve bojama pršti Jupiter ili kako to izgleda kada Mjesec "zapali" šumu prije nego li izroni iza Humke - vrha Moslavačke gore.
Sve gradove svijeta "mijenjam" za gore opisano.

A i naučio sam, gledajući kristalno čiste zvijezde, apsolutno sve o guskama.
Pozdrav! I budi mi veseo i čio.

* - tada su negdje početkom 1946. (prije nisu mogli ni uči u selo, osim danju i na kratko) došli "divlji i istjerali pitome"....; knjige spalili, čitaonicu zapalili, 86 redovitih posjetitelja poubijali od par stotina preostalih...
- jednog svećenika ubili a drugog (Suknera) je selo obranilo neviđenom metodom (@3103 mogu Ti pojasniti taktiku i strategiju te obrane; - možda se da primjeniti u Varšavskoj)

Tko je glasao

ružno je kad netko svoj narod

ružno je kad netko svoj narod svrstava u guske. badava si ti bio tamo gdje si bio. takav i nisi trebao biti. a kad već jesi, unatoč svemu, onda nisi niš drugo do ta zaostala guska.

Tko je glasao

Moj narod

Ružno ali istinito, draga moja@My Soul; - i to baš zato što sam bio tamo gdje sam bio pa znam što mu rade a on, narod, čak upozoravajuće ni ne gače.
A trebao bi, itekako trebao.

Tko je glasao

Magla za guske

Drugarice Dušanka

Mislim da bi Vaše hrišćansko obrazovanje trebalo biti ono koje će Vas jasno uputiti u činjenicu da su i guske božja bića bez obzira bile one premijerke ili stanari nesretne kuće bez prizemlja u Kozarčevoj.

I sad dalje u malom zadatku logike ide i pitanje zašto guske ne bi smjele imati svoj narod, i možebitno državu, ili su oduđene biti apatridi, odnosno nezavisci.

leddevet

Tko je glasao

Tim više što guske, kao i sve

Tim više što guske, kao i sve ostale životinje u prirodi ( a nekoć je takav bio i čovjek), imaju svoj red i poštovanje prema svakoj jedinki u grupi koja ima svoju ulogu. Kada lete, svaka ptica bude na kraju, u sredini i napočetku, dakle, na vodećem mjestu - nema borbe , ni svađe za mjesto vođe - svi dobiju priliku. Puno bismo bili sretniji kada bismo od gusaka u letu nešto i naučili.

Zato mislim da je ovaj dnevnik nije samo duhovit, već ima i dodatnu poruku.

Tko je glasao

Magla

Na jug lete...samo guske sive,
nobelovci njima...odavno se dive.
Lorenz Konrad u grobu se okreće,
gusana kad vidi ... da na jug kreće.

Na leđima lovuše... dvije mu vreće,
prevelik je teret...tu nema sreće.
Guska stara za njim tromo gega,
u hapanju ona bila mu sprega.

Promašili su jug... završili u magli,
u prežderavanju samo.. bili su nagli.
Slijedilo ih jato... priglupo i jadno,
lažima šopano... a ostalo ...gladno.

Tko je glasao

ne razumijem se u guske, ali

ne razumijem se u guske, ali ako pogledamo ovce, formacije im nisu od prevelike vrijednosti za preživljavanje, čak naprotiv. 2 psa i pastir i janjetina ne dolazi u pitanje. i to je bez vuka u janjećoj koži :). stvar je ipak malo kompliciranija od gusaka i ovaca.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Volim ljudsku dubinu. Sjajan

Volim ljudsku dubinu.
Sjajan dnevnik.

Tko je glasao

Zstl gsk??

@Jlnsk
Kk s stvr rzvjj, n b m zčdl d nkn nklk dn gknj, mđsbng črpnj zstl gsk pstn prv gsk svm jt.
nč, Jlnsk, slb brjš: n l40 gsk ng l54 gsk. Mžd h j bl l40 kd s t st tm, sm vld, gk, gk gk... nšt zbljn nprv.
nj jsn, mslš l n dvlj gsk, l dmć?? k mslš n dvlj gsk, mslm d j t kmprrnj s zspncn Sbr - vrd z dvlj gsk. z nk čsn zztk Sbr kj s znd rzn dvljh gsk.
svkm slčj zp L Fntn npsl s pn kvlttnj bsn. Vd s d jš ns frm...l, plk, kk t kžš. Kd pčnš pst pt ČFTSKM BRDVM, bt ćš pt pnj frm.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Brodovi

... brodovi su ka i ljudi... pjevao je neponovljivi Toma Bebić!
No, ne vrijedi kada pišeš o Kada počneš pisati opet o ČIFUTSKIM BRODOVIMA, bit ćeš opet u punoj formi. jer to nisu brodovi za ljude već gusarski brodovi, tj. "bedovi" a najtočnije je - gadovi! Brodovi su prekrasne "građevine" znaš.

No ovaj puta, kada ponovo isplovite u gusarenje neće biti vremena za pisanje. Vrlo lako da će gusarske brodove potrefiti mam najmenjše dva raketlina sa natpisima na Osmanlijsko turskom pismu i na Iranskom pismu (onom iz pokrajine Harauvatiš). :):):):)

P.S. Pišem basne samo za odrasle. :):):):)
Zato ih preskoči i pričekaj ...., možda jednom i ti izađeš iz adolescentskog uzrasta.

Tko je glasao

Broj

Ljubo, Ljubane!
140, 140 a kako se dolazi i zašto do 154 ili 156 (po potrebi i za osiguranje većine... - prouči malo bolje).
I što si se ustrtario? Vratio sam se eto prisiljen "silovanjem" zdravog razuma najšireg jata od uskog kruga prešopanih.

Ne boj se! Za sada ću mirovati oko "onih pitanja" - na potezu je dr. sc. Mahmoud Ahmadinejad.

Tko je glasao

Greška u koracima!

Grdo sam pogriješio s ovim:Za sada ću mirovati oko "onih pitanja" - na potezu je dr. sc. Mahmoud Ahmadinejad.
Grdo!
Pogriješio u redosljedu zbivanja.
Najme, prekjučer je Benedikt XVI osudio sve ratove na Bliskom istoku! - a tu se točno zna koga to ide i tko je agresor te da su muslimani žrtve, i ne samo oni već i ostalo autohtono stanovništvo.
Očito je da će uslišiti molbu (već poslanu) dr. sc. Mahmoud-a Ahmadinejad-a da ga primi Sveti Otac. Kako Vatikan itekako razumije događanja u EU (zabrana đamija u Švicarskoj, zabrana nošenja feređe i burke u Francuskoj (+ plus ostale grde huncurarije "maleckog" koji ima za glavu višu i prekrasnu ženu); kako Vatikan jaaako dobro zna što je započeo još Heider a nastavlja Merkl; - Vatikan će djelovati.
Ni Arapi, ni muslimani ni drugi ugroženi i žigosani u toj "krasnoj i premiloj, demokratskoj i multikulturalnoj EU" u kojoj "svi imaju ista prava" /:):;):):) moš mislit), neće ostati skrštenih ruku. Naročito ne onaj koji svojim raketama može gađati tko zna do kojeg cilja u EU.

... a i centrifuge rade li ga rade, na našu i naravno njihovu žalost.

Kako u Vatikanu nema "zaostalih gusaka", najmoćniji čovjek na svijetu, Sveti Otac, će sigurno poduzeti nešto konkretno i korisno za sve a naročito za povampirene EU-ropljane koje kriza tjera da polako moraju odustajati od svog "hoch" života i smatraju da to prvo moraju platiti oni koje žigošu.

Mi se vidi da bu tu velikog belaja!

Tko je glasao

Minaret u Moslavini

na potezu je dr. sc. Mahmoud Ahmadinejad
Alahati Jelenska, jel ti to pređe u talibane?

leddevet

Tko je glasao

Lijek

Ma ne, @leddevet, nisam "prešao" u talibane ali u svakom slučaju - nasmijao si me do suza.
Kako Ljuban nikako da "sjaše", eto, nešto sam dobre volje danas nakon istinski naporna rada na čistom zraku, pa rekoh: ... da prihvatim "igru"!

Tko je glasao

Balvani

Sad nema druge nego da se dogovorite da nasječete po nekoliko balvana i počnete iznova.
Kažem "po nekoliko" jer Vi zapravo i ne znate ni protiv koga se borite niti za koga ,a još manje za što, ili protiv čega.

To je utisomahija ili metisomahija - borba protiv ničega ili nikoga

Psihijatri bi rekli da se borite protiv vlastitih osobina projiciranih ili apliciranih na drugu osobu.

Znate li onaj vic kad su preko jedne livade okružene šumom partizani dovikivali njemcima: fašisti, fašisti, a ovi im odvraćali: komunisti, komunisti.

A iz šume jeka im je vraćala: isti, isti

Vaš Merkucije

P.S.

Razočaravajuće.

Ovim antipolitičkim napisima Vi praktičkim, djelatnim argumentima pobijate Aristotela koji je govorio da je čovjek zoon politikon.

Tko je glasao

?

Sad nema druge nego da se dogovorite da nasječete po nekoliko balvana i počnete iznova.
Kažem "po nekoliko" jer Vi zapravo i ne znate ni protiv koga se borite niti za koga ,a još manje za što, ili protiv čega.

A da nam ti to malo pojasniš? :):):):): kada smo tako neodređeni i "van centra"?

P.S. Aristotel? Koj ti je pak taj? Kaj to paraf za praf je? :):):):)

Tko je glasao

O demokraciji

Ne znam ti se ja o tome razgovarati. Ali ako hoćeš možemo se razgovarati o načinu kako se što lakše rješiti loših, nesposobnih ili pokvarenih političara, tj. kako demokraciju osposobiti da te stvari lako rješava.

Diskusiju o tome nastavio bih na SUDBINI DEMOKRACIJE.

Pa, ako imaš kakvu ideju ili kritiku, dobro si došao.

Petrus

Tko je glasao

SUDBINA DEMOKRACIJE

Nemam Ti ja pojma što je to, ali razgovarati možemo; u živo, preko mejla, skajpa...
Ostalo pp-om...

Tko je glasao

Sudbina demokracije

Nemam baš takvog dojma da ti nemaš pojma.

Petrus

Tko je glasao

Joj Jelenska

Joj, Jelenska, đe me nađe, brate !?

Tko je glasao

Jel' to ono sa

Jel' to ono sa dijasporom?

(mislim na odnos brojki)

Tko je glasao

Evo još jedan minus

Ljubo,
Nisam ti gore prilijepio minus isključivo jer mislim da tvoj komentar ne treba postati nečitljiv čime bi i svi komentari koji slijede izgubili svoj smisao te ti u tom smislu udjeljujem minus svojim komentarom.
Ovaj tvoj rat kojeg vodiš kontra Jelenske je svakako nešto čega bi nas trebao poštedjeti i što ne bi u nikakvom obliku trebalo spadati u ove stranice. Shvati da je to nezanimljivo i prvenstveno nedoraslo pogotovo u ovom konkretnom slučaju jerbo se radi o vrlo dobrom duhovitom dnevniku.

leddevet

Tko je glasao

Kakav rat??

@leddevet
Ne vidim nikakav rat, a polemike koje vodim s Jelenskom nisu samo moja stvar, nego i drugih na portalu koje gospodin časti uvredama, bahatošću pri tome ne libeći se egomanije, megalomanije, a pokrivajući svoje traume i frustracije.
Svojim dnevnikom DOZVOLA ZA UBIJANJE, on je, ne ja, zagadio prostor ovog portala.I kladim se, kada se otvore te delikatne ili slične teme, zagadit će ga opet.
Inače, ono što je tebi vrlo dobar, duhovit dnevnik, meni je prosjek prosjeka, sve deja vu.I kažem, neprilična usporedba - jer dok divlje guske, kao i rode i lastavice, imaju NEPOGREŠIVU orijentaciju, zastupnici u Saboru, uz časne izuzetke, bauljaju i vode zemlju u daljnju propast. A ova zaostala guska (gusan) , uz odluke Ustavnog suda i još mnogo toga, znak su sumraka hrvatske demokracije. I još kada ta zaostala guska (gusan) napravi nekoliko teatarskih predstava tragikomične orijentacije, u Saboru, svi razumni ljudi hvatat će se za glavu. Po meni,on nema ama baš ništa tražiti u Saboru RH, njegov ulazak (povratak) u Sabor najveća je moguća pljuska hrvatskom narodu.
No, o ukusima prema autorima i njihovim očitovanjima se ne raspravlja, a da svi budu zadovoljni - de gustibus non es disputandum.Ovo se - odnosi na Jelensku, ali i na tebe.
Moje poštovanje,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ponavljanje gradiva

Svojim dnevnikom DOZVOLA ZA UBIJANJE, on je, zagadio prostor ovog portala.
Ma vidi ti "doktora" Ljubana Rubena Weissa? Otkad to istina zagađuje osim u tvojem jatu i formaciji?
Okladu si unaprijed dobio..
Počnete li opet masovno ubijati nedužne ljude i djecu, i probije li se ta vijest kroz svjetske medije koje tako i tako sve kontrolirate ili posjedujete - čut ćeš što još nikada nisi.
Zadovoljan?
(I nemoj biti ljubomoran na tuđe tekstove... :):):):) )
Tebe ni Jahve, ni Allah, ni Mamon nisu očito obdarili ni sa zericom mašte a ponajmanje talenta za malo lepršavije i jednostavnije govorenje o važnim problemima.
Jesi li poznavao Veselka Tenžeru? - jer sumnjam da ti je Kafka išta u rodu.
Ako i jesi, siguran sam da ga ama baš ni jednu jedinu rečenicu razumio nisi kada ni ovaj moj "predškolski" uradak u odnosu na spomenuti dvojac uopće ne razumiješ
Ili:::???

Smiri loptu Ljubane, ovo nije tekst ni dnevnik dostojan tvojih "visina"... ; sa lopoča :):):):)
Drž se ti i dalje "zabeleški" i "informisanja", poglavito "tajnog informisanja".
To ti ide.

Tko je glasao

Delegat

No, o ukusima prema autorima i njihovim očitovanjima se ne raspravlja
To ni u kojem slučaju nije istina i zapravo je istina upravo suprotno jer inače o čemu bi raspravljali.

Vidi, Jelenska kao i mnogi drugi imaju stavove kakve imaju, a bogami imaju i rječnik kakav imaju, a tvoje je da se u tu igru uvučeš ili ne. Koliko znam poprilično si punoljetan i u tom smislu odgovoran za vlastite postupke, za vlastite a ne za tuđe, i svakako ne mislim da je tebe itko delegirao da mu zastupaš stavove.

Ovo što vodiš je nekakav privatni rat s nekolicinom članova pollitike i, oprosti, ali po mom mišljenju svi ste u tome poprilično nedorasli.

Moj naklon

leddevet

Tko je glasao

Ovo što vodiš je nekakav

Ovo što vodiš je nekakav privatni rat s nekolicinom članova pollitike i, oprosti, ali po mom mišljenju svi ste u tome poprilično nedorasli.

ili sazeto: pametniji popusta? :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Popuštanje

ili sazeto: pametniji popusta? :)
Pametniji popušta ali samo pametnijem i to je jedino pametno a za napredak društva i čovječanstva upravo neophodno.
Popuštanje pametnijeg manje pametnom je i nas i cijeli svijet dovelo kuda nas je dovelo - pred apokalipsu.

Popuštali su i Hitleru, jaaaako puno su mu popuštali pa je poslije bilo kasno j....om se kajat!

Tko je glasao

leddevet- a dodatak??

... se ne raspravlja, a da bi svi bili zadovoljni. Dalkle, uvijek će postojati oni kojima se nešto sviđa i oni kojima se nešto ne sviđa. Stvar je samo u načinu izražavanju stavova.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo Ruben Weiss, Svojim

Ljubo Ruben Weiss,

Svojim dnevnikom DOZVOLA ZA UBIJANJE,

Pa kaj nisi ti odobraval raketiranje Gase, kad su ginuli neduzni civili i djeca.

Tko je glasao

Ajde brate Ljubo, ako Boga

Ajde brate Ljubo, ako Boga znaš, objasni ti meni što je to demokracija? Koliko san ja shvatio nakon 20 godina proučavanja, to je pravna forma, a ona je zadovoljena.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

predmet prepirke

Čini mi se da vi zapravo i ne znate o čemu i u vezi čega se prepirete.

I što ima manje razloga i povoda za prepirke to je prepirka žešća. A što je žešća to više podsjeća i liči na demokraciju. A što više liči na demokraciju, to više ide na ruku vladajućoj ekipi, i to iz dva razloga:

Može svijetu pokazati da se kod nas slobodno izriče svoje mišljenje.

Sretna je što se ne bavite pravim problemima čije bi diskutiranje moglao ugroziti njenu vlast, status, dohotke i nedodirljivost.

Ne zamjerite, ali čini mi se da se ni Vama ne bavi pravim problemima, jer to, za razliku od gakanja, nije lako, a ni sasvim bezopasno.

Pseudo-demokrato-ktonus

Tko je glasao

Osoba koja mora biti svakom

Osoba

koja mora biti svakom loncu poklopac;
te koja bi pukla, a da ne iskomentira sve što stigne; koja ne može disati;
ako svoj otrov i zlobu ne prosipa gdje god stigne;

mora da je tragično nesretna osoba;
i ja ju iskreno žalim.

Takvu osobu najbolje je ignorirati;
a ne na nju trošiti vrijeme;
koje se može provesti baveći se ugodnijim aktivnostima.

Mirtaflora

Tko je glasao

Trgčn sb??

Kd m djš djgnz n dljn, mrm t dmntrt - srtn sm sb, pvrmn m nrsplž sb ppt tb kj slbdn skznm mšljnj vd "trv zlb."
bl b vć vrjm d nčš gdj s krst znk < strng>;<7strng>. Tj znk zrz, ns st.
P, št m nd n gnrrš, sltk mj?? prst n ndskrcjm: zljb s, knčn, k j t z tb t črbn "gdnj ktvnst".
Z mn jst.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ne mogu, nažalost, ignorirati

Ne mogu, nažalost, ignorirati Tvoju bezobraštinu prema svima koji misle drugačije.

Moj te se osobni život ne tiče, kao ni kada i kako ću naučiti koristiti funkcije interneta.

Dok ja nastojim promicati toleranciju različitosti,

TI POTPALJUJEŠ SUKOBE GDJE GOD STIGNEŠ!!!

ZAISTA NIJE ZLOBA S TVOJE STRANE ZVATI LJUDE OGNJIŠTARCIMA, POPLJUVATI ZLOBNIM RIJEČIMA SATIRIČNI DNEVNIK JELENSKE., zar ne????

Je li zloba primjer sa mog posljednjeg teksta????

Je li zloba

SVOJIM UPISIMA KAKVI GOD BILI, A NAJČEŠĆE SU PUNI SAMOHVALE I NAPUHANOSTI I SVAĐALAČKOG TONA;
NAMETATI SVOJE MIŠLJENJE KAO BOGOMDANO!!

Čuo si za Voltairea,
branit ću Tvoje pravo na različito mišljenje;
ALI ĆU REAGIRATI KAD NAPADAŠ I VRIJEĐAŠ LJUDE!

Sorry,

U svoje ime kao svoj credo citirat ću Sokrata " ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM";

ali uvijek mogu naučiti nove i zanimljive stvari.

Od Tebe sam naučila kakva nikada ne trebam biti, pa Ti zato zahvaljujem.

& NO HARD FEELINGS!!!

Tko je glasao

Ljubo

Citat:

"Oprosti na indiskrecijama: i zaljubi se, konačno, ako je to za tebe ta čarobna "ugodnija aktivnost.
Za mene jest."

Iz svega tvog napisanog se dade i te kako zaključiti da si totalno zaljubljen u samog sebe.
Samo ne znam kako kopuliraš sam sa sobom. Mogu zamisliti. heheheheh.

grdi

Tko je glasao

@grdilin izvinjavam se što ti

@grdilin izvinjavam se što ti moram proturiječiti, ali heer Ljubo je koliko mi je poznato zaljubljen u telefonsku slušalicu.

Razlog je jednostavan, jedino mu telefonska slušalica na njegovva pitanja o tome tko je najpametniji na svijetu odgovara sa; TI, TI,TI,TI, TI, TI,TI,TI!

Inače i po drugim pitanjima mu je telefonska slušalica očigledno jedina stvarna prijateljica, jer da nije tako Ljubo bi nešto postigao u životu, a ne u ovim svojim poznim godinama pokušavao izgraditi svoju "novinarsku karijeru" na internetu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kuki

Spamamo Jelenov dnevnik.
Moram napomenuti još da mu telefon ima dva zvuka.
Prvo ide: Ti,Ti,Ti,Ti,Ti,Ti, a zatim To,To,To,To,To,

grdi

Tko je glasao

@grdilin upravo sam pisao

@grdilin upravo sam pisao dodatak da je kolega jelenska svojim dnevnikom pogodio što bi se reklo u sridu, što je naravno izazvalo graktanje upravo kako je kolegica Mirtaflora pravilno zaključila onih elemenata koji smatraju da su na svakome loncu poklopac.

Inače znamo da su prema povjesnoj predaji guske svojim graktanjem spasile Rim, dok ovdje nazočnom imitatoru gusaka svojim "Kada počneš pisati opet o ČIFUTSKIM BRODOVIMA" očigledno njegovo graktanje služi upravo suprotnoj opciji.

Ljubo, aka Danimir, aka nick-nickova, se polako, ali sigurno ufurava u svoj element, a cilj mu je uništiti diskusiju i isprovocirati sukob, jer na kraju krajeva za to je i plaćen.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci