Tagovi

zaljubljen u tuđi ZAKLJUČAK

ZALJUBLJEN U TUĐI... ZAKLJUČAK...

Ljudi koji pišu su hrabri.

Ostavljaju trag po kome ih svako može pronaći i zaskočiti ih kritikom.

Ako su još i talentirani, onda su ludo hrabri, jer će se tada na njih obrušiti i osobna sumnja u vrijednost onoga što rade.

<> <> <>

CRKVA NEKA BUDE I POLITIČARSKA PARTIJA

crkva... smije... božju, a NE crkvenu političarsku riječ... propovijedati u državi...

crkva... koja u državi propovijeda... crkvenu političarsku riječ... neka bude... političarska partija... državno registrirana...

crkva... neka božju riječ... propovijeda u crkvi...

crkva... neka crkvenu političarsku riječ... kao svaka političarska partija... propovijeda gdje hoće i kada hoće...

crkva... ako hoće... neka bude...

državna političarska...

registrirana... partija...

registrirane... adrese...

registrirana... statuta i programa...

registriranih... ŠEFova...

registriranih... financija...

registriranih... ovlaštenih potpisnika...

registriranih... članova...

imate li svoj... ZAKLJUČAK...

<> <> <>

SIROMAH... MOŽE LI DANAS

siromah... može li danas... svoga sina... besplatno školovati za radnika tokara...

radnik tokar... može li danas... odmah biti zaposlen...

radnik tokar... može li danas... koristiti... radničko odmaralište za svoj godišnji odmor...

radnik tokar... može li danas... dobiti... stanarsko pravo i živjeti u svom stanu...

radnik tokar... može li danas... imati... svoju vikendicu za svoj odmor... od svoje štednje...

radnik tokar... može li danas... imati... svoju mirovinu u 85% visini... od svojih zadnjih plaća...

radnik tokar... pitao je danas... susjeda radnika tokara... uzaludno...

imate li svoj... ZAKLJUČAK...

<> <> <>

ŠEFovanje ŠEFova... mrvi do nestanka... slobodu čovječanstva...

imate li svoj... ZAKLJUČAK...

<> <> <>

Komentari

Sol zemlje i sinovi zmije

(Mk 6,7-13; Lk 9,1-6)
(5) Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! (6) Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! (7) Putom propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!' (8) Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! (9) Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, (10) ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje." (11) "U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan: ondje ostanite sve dok ne odete. (12) Ulazeći u kuću, zaželite joj mir. (13) Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. (14) Gdje vas ne prime i ne poslušaju riječi vaših, iziđite iz kuće ili grada toga i prašinu otresite sa svojih nogu. (15) Zaista, kažem vam, lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj na Dan sudnji negoli gradu tomu."

(Mk 13,9-13; Lk 21,12-17)
(16) "Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi! (17) Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati. (18) Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. (19) Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. (20) Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!

Kad bi samo mogao razumjeti ove riječi, o kad bi samo imao uši i srce, nikad više ne bi bogohulio sine zmije...

(Mk 8,14-21)
(5) Učenici dođoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha. (6) A Isus im reče: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!" (7) Oni zamišljeni među sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo." (8) Zamijetio to Isus pa reče: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate? (9) Zar još ne shvaćate, ne sjećate li se onih pet kruhova na pet tisuća i koliko košara nakupiste? (10) I onih sedam kruhova na četiri tisuće i koliko košara nakupiste? (11) Kako onda ne shvaćate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog." (12) Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga.

Caru carevo Bogu Božje

(Mk 12,13-17; Lk 20,20-26)
(15) Tada farizeji odoše i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. (16) Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: "Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. (17) Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?" (18) Znajući njihovu opakost, reče Isus: "Zašto me iskušavate, licemjeri? (19) Pokažite mi porezni novac!" Pružiše mu denar. (20) On ih upita: "Čija je ovo slika i natpis?" (21) Odgovore: "Carev." Kaže im: "Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje." (22) Čuvši to, zadive se pa ga ostave i odu.

I naposljetku

(Lk 11,49-51)
(33) "Zmije! Leglo gujinje! Kako ćete uteći osudi paklenoj? (34) Zato evo ja šaljem vama proroke i mudrace i pismoznance. Jedne ćete od njih ubiti i raspeti, druge bičevati po svojim sinagogama i progoniti od grada do grada (35) da tako na vas dođe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste između Hrama i žrtvenika. (36) Zaista, kažem vam, sve će to doći na ovaj naraštaj!"

Znam nevjerniče da ništa od ovoga shvatiti ne možeš, tvoj je problem što mrziš Krista:

crkva... smije... božju, a NE crkvenu političarsku riječ... propovijedati u državi...

Ti nevjerniče nikad nisi čuo Kristovu riječ: "Ja sam Put i Istina i Život:
nitko ne dolazi Ocu osim po meni."

Život je put, duh putuje s Kristom, ako je u Kristu, otuda i ona "Caru carevo, Bogu Božje", nije Isus sporio poreze i svjetovne obaveze prema caru, no duh je Kristov i svećenici su dužni voditi ljudski duh, inače nisu ništa.

Premalo ti znaš, neshvatljivo premalo i neshvatljivo si plitak u svojoj samoći i ispraznosti duha. Možeš li shvatiti da postoje dvije države, careva i Božja, car ima svoja pravila, Bog ima svoja. I ako narod još i može birati kome će služiti, Božji svećenici ne mogu i moraju, jer su tako doabrali, služiti Bogu i državi Božjoj, moraju biti sol zemlje, a ako sol obljutavi nije ni za što nego da se baci i izgazi nogama.

Sol zemlje i svjetlost svijeta
(Mk 9, 50; 4, 21; Lk 14, 34–35; 8, 16)
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
14»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. 15Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. 16Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

"Fašisti budućnosti sami će sebe nazivati antifašistima!!!" Mudra proročanstva prošlosti.

Tko je glasao

...reci gongu, reci babama,

...kaj se nerviraš? Vrijeme je za slavlje.
U Ameriki kao uzoru je prije mjesec dana novi Predsjednik predsjedničkim ukazom opozvao Johnsonov Amandman iz ˇ54 (Lyndon Johnson, tada lider demokrata u Senatu, poslije Predsjednik USA) koji je, pazi, branio svim, pazi svim, neprofitnim organizacijama da podrže ili oponiraju političke organizacije, da javno izražavaju političke preferencije i sudjeluju u političkom životu pod prijetnjom gubljenja prava da kod federalne vlade apliciraju za javna sredstva, da koriste poreske povlastice ili da njihovi privatni donatori ne mogu donacije otpisati od poreske osnovice kod IRSa, što je njihova poreska uprava.
Pod te Section 501(c)(3) organizations spadaju neprofitne i humanitarne organizacije, univerziteti, škole, crkve...i kako smo svi mogli primjetiti, osim crkava (mn.) se nitko toga nije pridržavao, i to bez ikakvih sankcija.
Efektivno, protuustavni amandman koji narušuje I amandman Ustava SADa se je paušalno redovito predstavljao kao ograničavanje religioznog uplitanja u političke teme, iako je po slovu, i to neustavno branio svima koji koriste javna sredstva da komentiraju političke procese.
Javi gongu, javi babama, i udruženju za zaštitu jednonogih prostitutki...sada su svi jednaki. Mogu se i oni uključiti u politički život. Napokon.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci