Tagovi

Žalba

Odlučio sam se javno požaliti na upravni postupak pred HZMO na način da objavim javno ovu žalbu prije negoli je izjavim u područnu službu u mjestu stanovanja , svakako, prije nego li je pokušam uložiti u poštanski ured.
Javno, pod cijenu svekolike bruke smjerno se izlažem napadima cinika i zlobnika a sve u svrhu da dobijem pravnu pomoć i zaštitu zbog činjenice da mi nadležne pravne službe u javnom sektoru nisu izašle u susret na zadovoljavajući način te sam prisiljen, u nemogućnosti da se obratim pravnoj službi u HSUIRu ( naime pravni savjetnik dolazi s godišnjeg odmora nakon isteka roka za podnošenje žalbe) , žalbu izjaviti na šalteru jer nemam za poštansku marku niti za kopije. Ukoliko dolaskom u područni ured u mjesta stanovanja ne isprosim dovoljno kuna za slanje preporučene pošiljke izlažem se riziku stupanja na snagu prijevremenog rješenja, samim tima socijalnoj, društvenoj te osobnoj marginalizaciji. Svjestan činjenice da bi se revizija postupka mogla dogoditi tek za deset godina.
No, ne brinem jer do tada imam zagarantirana primanja od države obzira na skromne godine radniog staža punim od svoje 14 godine života radeći istodobno više honorarnih poslova . Osigurana prava podjednako kako što su osigurana pritvoreniku i bivšem premijeru dr.sc. Ivi Sanaderu. Razlika je samo u visini primanja.
Sebe smatram uzornim građaninom , nikad osuđivanim dok gospon Ivo Sandader tek trebaju dokazati nevinost. Država za njega izdvaja prostor za boravak, hranu, i redovita primanja koja su regulirana Zakonom o bivšim dužnosnicima, dok za moja primanja država donosi Zakon od svega dva članka.
Radi razumijevanja ovog dnevnika, koji ću voditi do okončanja upravnog postupka, ovim putem izjavljujem žalbu:

Željko Antunović,
xxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxx

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE,
središnja služba

PREDMET: Žalba
Izjavljujem žalbu na privremeno rješenje,
KLASA: UP / I -141-02/11-03/03070522337
UR.BR: 341-24-05/3-11-014839
OIB: 97082819590
Broj spisa: 0093541

u kojem se priznaje pravo na invalidsku mirovinu počevši od 26.04.2011. zbog profesionalne nesposobnosti za rad, i kojim je određen predujam mirovine u iznosu od svega 367,23 kn mjesečno prema odredbi članka 120. stavak 3. ZOMO.
Uvidom u spis utvrđujem da je ovlašteni vještak u ovom UP postupio u skladu s člankom 118. ZOMO što nije u skladu stanjem godina radnog staža evidentiranih u Radoj knjižici odnosno evidenciji u područnoj službi HZMO u Puli.
O B R A Z L O Ž E N J E:
Tijekom postupka dobio sam poziv da u svrhu kompletiranja mirovinskog spisa dostavim potrebnu dokumentaciju, koja je posredstvom nadležne službe trenutnog poslodavca dostavljena,/nadam se u propisanom roku/ o čemu sam dobio telefonsku potvrdu ovlaštenog radnika u područnom uredu u Zadru. Također, osobno sam kontaktirao sve ranije poslodavce, koji su navedeni( od istog ovlaštenog radnika) kao sporni, kako bi se utvrdilo stvarno stanje godina radnog staža te ažurirale uplate o uplaćenom doprinosu.
U prilogu dostavljam ispis na dan 30. kolovoza 2010. g dobiven u područnom uredu, u kojem se navodi ukupni staž: 12. god. 11. mjeseci 02 dana
Ističem da sam još uvijek u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod poslodavca koji je kao posljednji naveden u Radnoj knjižici (RK), trenutno na bolovanju s urednom dokumentacijom.
Nadalje, razvidno je da mi nije obračunat ukupni staž u skladu s gore navedenim prilogom te zabilježbama u RK.

Stoga molim da mi se dostavi popis svih poslodavaca kod kojih su sporni dokazi o uplaćenim doprinosima te vremenu provedenom na određenom radu.
Ujedno očekujem da se svi sporni dokazi o radu potraže u arhivi HZMO na mikrofilmovima pogotovu u slučaju radnog odnosa provedenog u OŠ Veli Vrh u Puli koja je nedavno izgorjela sa svom radnom dokumentacijom uposlenika.

Očekujem daljnje instrukcije nadležnih službi u područnoj službi u Puli kako bi se provele radnje i slijedom toga izveli svi potrebni dokazi o uplaćenim doprinosima svih poslodavaca navedenih u radnoj knjižici pošto su to mahom javne obrazovne ustanove s pravnim slijednicima.

Dvije posljednje tvrtke d.o.o evidentirane u RK uredno su registrirane na trgovačkim sudovima u RH i nadalje posluju pod istim nazivom.

Očekujem da mi se pri završetku ovog postupka a prije izdavanja konačnog rješenja dostave svi podaci koji se imaju uzeti u obzir za izračun invalidske mirovine u mom slučaju.

Uviđam da mi se privremeno rješenje izdalo prema odredbama iz ZOMO:
VI. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA
1. Nadležnost
Članak 105.

(1) O pravima na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskog osiguranja u prvome stupnju rješava područna ustrojstvena jedinica Zavoda na čijem području osoba koja ostvaruje pravo ima prebivalište, odnosno boravište.
(4) O pravu iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u prvome stupnju rješava posebna ustrojstvena jedinica u Zavodu.
(6) O pravu iz mirovinskog osiguranja u drugom stupnju rješava središnja ustrojstvena jedinica Zavoda.
3. Utvrđivanje prava iz osiguranja

Članak 110.

(1) Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju se u Zavodu.
(2) Postupak za ostvarivanje prava vodi nadležna ustrojstvena jedinica Zavoda na zahtjev osigurane osobe, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(3) Mirovinski staž, plaća, osnovice osiguranja te druge činjenice koje utječu na stjecanje i utvrđivanje prava, uzimaju se pri ostvarivanju prava na mirovinu na osnovi podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji.
(4) Za utvrđivanje činjenica iz stavka 3. ovoga članka ne mogu se kao jedino dokazno sredstvo koristiti izjave svjedoka, osim u slučaju iz članka 99. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Iz svega navedenog na razumijem zašto se nije uzelo u obzir:

Članak 32.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2010.
Kao i Zakon koji ima samo dva članka:
ZAKON O ODGODI USKLAĐIVANJA MIROVINA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2011. GODINE

Članak 1.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine ne primjenjuju se odredbe članka 81. stavka 2. i 3. i članka 86. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 43/07., 79/07., 35/08., 40/10. i 121/10.).

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011.
Molim tumačenje u skladu s poglavljem novog Zakona V MATIČNA EVIDENCIJA od članka 94 do 104 te poglavlja XI članak 168.
Na koncu molim da se predmet preseli na rješavanje u područnu službu u Puli gdje postoje ažurirani podaci koje prilažem u privitku kako bi mi se odredila invalidska mirovina u skladu s podacima u RK te u skladu s novim Zakonom HZMO. Naravno da ne smatram valjanim po meni sporan Zakon od svega dva članka donesen samo da traje za vrijeme mandata ove vlade RH.

Željko Antunović

Žalba se dostavlja:
1. PODRUČNA SLUŽBA U ZADRU
Predstojnik Petar Kolanović
2. PODRUČNA SLUŽBA U PULI
3. POSLODAVCU
4. IZABRANOM OBITELJSKOM LJEČNIKU

ps rado primam sve dobronamjerne pravne savijete, iz jednostavnog razloga jer su ovim putem besplatni, izloženi javnosti, vlastitoj prosudbi i logici a sve u svrhu ukazivanja na birokretske postipke koji su na rubu pameti.
S veseljem očekujem komentare razne, jasne i dobronamjerne izdvajam a na sve ostale srcu ne uzimam istom mjerom odgovoram.
lp Željko

Komentari

Ukoliko dolaskom u područni

Ukoliko dolaskom u područni ured u mjesta stanovanja ne isprosim dovoljno kuna za slanje preporučene pošiljke izlažem se riziku stupanja na snagu prijevremenog rješenja, samim tima socijalnoj, društvenoj te osobnoj marginalizaciji. Svjestan činjenice da bi se revizija postupka mogla dogoditi tek za deset godina.

Nema potrebe da prosiš kune jer za žalbu predanu u Područnom uredu ili ispostavi HZMO nije ti potreban novac.

Žalba zbog nepravilno utvrđenog mirovinskog staža nema veze sa tvojim sadašnjim poslodavcem ili obiteljskim liječnikom, pa nema ni potrebe da se njima dostavlja žalba.

Na koncu molim da se predmet preseli na rješavanje u područnu službu u Puli gdje postoje ažurirani podaci koje prilažem u privitku kako bi mi se odredila invalidska mirovina u skladu s podacima u RK te u skladu s novim Zakonom HZMO. Naravno da ne smatram valjanim po meni sporan Zakon od svega dva članka donesen samo da traje za vrijeme mandata ove vlade RH.

Mislim da si negdje objavio da živiš u Puli. Sam navodiš da si još u radnom odnosu i doista mi nije jasno zašto se zahtjev za utvrđivanje prava na invalidsku mirovinu ne rješava u Područnoj službi u Puli. Mirovina ti je određena po važećem Zakonu o mirovinskom osiguranju koji ima daleko više od 2 članka. Zakon od 2 članka koji ne priznaješ odnosi se samo na usklađivanje aktualne vrijednosti mirovine ( AVM). Ukoliko ti nešto nije jasno u vezi rješenja, možeš poslati upit na stranicama HZMO. Jako brzo ovi iz Zagreba provjere podatke u područnoj službi i odgovore ti na tvoj mail.

Tko je glasao

Hvala Marival

Predmet se rješava u Zadru jer je tamo sjedište tvrtke u kojoj sam zaposlen.
Naravno da sam žalbu kao i pritužbu, te sve zahtjeve predao na famozni šalter br. 8. u
zgradi HZMO u područnog ureda u mjestu stanovanja.
Igra rijeći s poštanskim markama i kopijama se svodi na činjenicu: kad god mogu dopise u upravnim postupcima šaljem preko njihovih pisarnica ali to s poštanskom markom karikiram jer ne želim financirati Hrvatsku pošti kao što izbjegavam vožnju HACovim prometnicama , posebice tunelima. vAŽNA NAPOMENA . Tako uložen dopis treba biti valjano označen pečatom primke s datumom prijema te fotokopiran. U pravili svoju kopiju nosim sam jer službenici vole šetati građane, pa makar su neki od njih i tjelesni invalidi.
Naravno da sam se obratio na pitanja@mirovinsko.hr i vrlo brzo dobio automatski odgovor:

I will be out of the office starting 02.08.2011 and will not return until
05.09.2011.
Poštovani
Radi korištenja godišnjih odmora nismo u mogućnosti odgovarati na Vaše
upite prije mjeseca rujna, kada Vas molimo da ponovno pošaljete svoj upit.
Hvala na razumijevanju!

Dobro, razumijem ja . Ljudi rade, umore si i imaju pravo na godišnji odmor. A što je s organizacijom posla u javnim službama. Pa nije to proizvodni pogon ili brodogradilište da se ide na kolektivni godišnji odmor.
Odmor od čega? Birokracije! Jest, treba od toga odmor od 33 dana. A meni rok za žalbu curi, danas pa sam pored uložene žalbe u pisarnicu najdraže mi zgrade u Puli,naravno nakon Arene, žalbu za savki slučaj poslao referentu u Zadar, odnosno njegovom predstojnikU, te središnji službi u Zagrebu. Sada čekam 30 dana. Bude li zbog godišnjeg, valjda kolektivnog odmora opet će se prekoračiti rok.
Dali netko zna što se dešava kad država u upravnom postupku redovito prekoračuje svoje rokove? Mogu li zaračunati nekakve zatezne kamate pošto se odugovlačenjem postupka odlaže trenutak kada će doći do otpremnine i do sredstava u III stupu mirovinskog fonda.
Rog od 90 dana u kojem je postupak trebao biti okončan je praktički prošao prije dva mjeseca.
Da sam samo dva mjeseca oročio sva sredstva imao bih dovoljno za poštanske marke i za još poneku sitnicu. Pačanje tonera, održavanje PC te Pačanje režija koji su povezani s komunikacijom i štošta još. Recimo dio rate za kredit uz pomoć kojega sam kupio PC a s kojim sam pao u dužničko ropstvo.

Što se tiće poslodavca i odabranog liječnika na privremenom rješenju piše da ih osobno moram obavijestiti, država valjda nema ni za poštansku marku pa mene šalje da umjesto njihovih službida još i to odradim, naravno bez ikakve naknade. Moram se zadovoljiti redovitom naknadom za bolovanje.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

zeljko antunovic

de bolje ukloni ovaj "dnevnik" da se ne sramotis!
ne zbog same zalbe, nego zbog napisanih gluposti... ono ko nemas za postarinu, marku... a imas npr. za kompic i pripadajuce troskove....
".....žalbu izjaviti na šalteru jer nemam za poštansku marku niti za kopije.
Ukoliko dolaskom u područni ured u mjesta stanovanja ne isprosim dovoljno kuna za slanje preporučene pošiljke........" e ovo ti je super, bas na nivou jednog puckoskolca, ili mozda 'mentaliste' s posebnim potrebama (poput bozopendo @poveznik)

p.s. a koji ovo ozbiljno shvacaju i plusiraju spadaju u tzv. 'nedijagnosticirane mentaliste'.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci