Tagovi

zakon utopije poništava zakonNaređenja

ZAKON UTOPIJE PONIŠTAVA ZAKON-NAREĐENJA,
jer
opće NE vjerovanje u realizaciju zakonNaređenja proizvodi zakon utopije,

a potom?

zakon utopije proizvodi ilegalno pravo izvršitelja da legalna zakonNaređenja NE izvršavaju,

a potom?

ilegalno pravo izvršitelja da legalna zakonNaređenja NE izvršavaju proizvodi ilegalna zakonNaređenja,

a potom?

ilegalna zakonNaređenja proizvode ilegalna izvršenja ilegalnih zakonNaređenja,

a potom?

ilegalna izvršenja ilegalnih zakonNaređenja proizvodi ilegalne rezultate,

a potom?

ilegalni rezultati proizvode DVOvlašće zakonNaređenja,

a potom?

dvovlašće zakonNaređenja proizvodi DVOvlašće u državi,

a potom?

DVOvlašće u državi proizvodi legalne i ilegalne autoKrate,

a potom?

legalni i ilegalni autoKrati proizvode rat autoKrata,

a potom?

rat autoKrata proizvodi ilegalnu hijerarhiju legalnih i ilegalnih autoKrata,

a potom?

ilegalna hijerarhija legalnih i ilegalnih autoKrata proizvodi državu s legalnim zakonNaređenjima na papiru i ilegalnim zakonNaređenjima u izvršavanju,

a potom?

država s legalnim zakonNaređenjima na papiru i ilegalnim zakonNaređenjima u izvršavanju proizvodi korupciju legalnih i ilegalnih autoKrata,

a potom?

korupcija legalnih i ilegalnih autoKrata proizvode opće NE vjerovanje u realizaciju zakonNaređenja,

a potom?
gle (dugoVječna) ponavljanja

i opet iznova...
opće NE vjerovanje u realizaciju zakonNaređenja proizvodi zakon utopije,

i opet iznova...
zakon utopije proizvodi ilegalno pravo izvršitelja da legalna zakonNaređenja NE izvršavaju,

i opet iznova...
ilegalno pravo izvršitelja da legalna zakonNaređenja NE izvršavaju proizvodi ilegalna zakonNaređenja,

i opet iznova...
ilegalna zakonNaređenja proizvode ilegalna izvršenja ilegalnih zakonNaređenja,

i opet iznova...
ilegalna izvršenja ilegalnih zakonNaređenja proizvodi ilegalne rezultate,

i opet iznova...
ilegalni rezultati proizvode DVOvlašće zakonNaređenja,

a potom?

DVOvlašće u državi proizvodi zaROBljeništvo stanovnika države u sistem korupcije, ako stanovnik hoće imati prihod, imovinu i ljudska prava svaki dan, iz dana u dan u svom preŽivljavanju,

a dokaz?

€U-ropska unija naša domovina,
OUN (organizacija ujedinjenih naredboDavaca autoKrata)

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci