Tagovi

Zadržavači neznanja i novi mandat

Početak neznanja, nerazumijevanja i nesposobnosti
Biranjem i korištenjem određene riječi ili izraza s kojima se nastoji opisati zbivanje mogu započeti procesi mišljenja, samoobmanjivanja i obmanjivanja.
Samoobmanjivanje i obmanjivanje ovisi o tome bira li i koristi li osoba riječi i izraze nenamjerno ili namjerno. I jedno i drugo vodi neistinitom opisivanju stanja i predlaganja rješenja, a što je štetno. Zamislite učinke i posljedice po osobu nakon neistinite dijagnoze i terapije određene prema njoj.

Kada velik broj javno istaknutih i utjecajnih pojedinaca bira i koristi pogrešne riječi i izraze to usvaja dio građana. I onda zaustavlja učenje i počinje nerazumijevati događanje te biti nesposoban za akciju.

Analiza
Jutarnji list, 10.9.2016., Jelena Lovrić: Kratki popis problema s kojima ćemo se probuditi 12. rujna
Rečenice iz članka su u navodnicima i italic.

"... sve što smo gledali proteklih tjedana, bila je velika predstava."
Velika predstava?
Prvo, izbori su određeni zakonima, dakle nalaze se u pravnom sustavu.
Drugo, kvaliteta iznesenih sadržaja (čak se ne može uopće reći da su to bili izborni programi), a koje se može donekle iskoristiti je bila loša.
Treće, gluposti i neukusa je bilo previše.
Sve to nazvati "velikom predstavom" HM?

Prvi komentar je trebao biti, i to zato jer demokracija i kvalitetno upravljanje državom započinje s izborima, ali tamo i prestaje: Kampanja je bila sukladna ili nije bila sukladna zakonima.
Zatim je trebalo utvrditi da zakoni i akti koji se odnose na izbore nedovoljno i loše reguliraju kampanju na štetu građana i što bi trebalo hitno poduzeti.
Primjerice, "ono što kandidati obećavaju" smatrati "usmenim ugovorom" ili obvezati stranke da pišu "prijedlog upravljanja/razvoja države" koji se formalno predaje izbornom povjerenstvu i koji poslije dolaska na vlast postaje plan rada vlade.
Drugo i treće, trebalo je osuditi ljude koje nesposobni, nepripremljeni i s malo pripreme i razumijevanja žele doći na vlast.
Te sadržaje sintetizirati u izrazu "velika predstava"? Stvarno izraz je sumnjiv da sumnjiviji ne može biti.

"... vlast čeka lista ozbiljnih problema koje će odmah morati početi rješavati.
Rješavanje dijela velikih teškoća države čeka od osamostaljenja, a dio čeka od kad su izazvani uvođenjem novih pravila, a na bazi neznanja i nerazumijevanja.
Dio teškoća izazvanih na bazi neznanja i nerazumijevanja se sigurno neće moći riješiti.
Rješenje dijela teškoća koje su utemeljene na lošim po državu i građane dogovorima s lobijima i stranačkim bližnjima je malo vjerojatno zbog zadržavanja približno istih odnosa moći.
Dakle, vrlo je vjerojatno da nas očekuju samo primjena sredstva za održanje likvidnosti države i mala prčkanja. A to je jako daleko od "morati", a kamo li liste ozbiljnih teškoća.

"Nova vlada se mora prvo suočiti s ekonomskim problemima."
Ako se pod "ekonomskim problemima" podrazumijeva privreda onda se vlast mora suočiti sa:
* smanjenjem poreza i paraporeza na aktere u privredi"
* povećanjem kvalitete zakona i rada institucija kako bi se smanjili troškovi i razdoblja dozvola i povećala indirektno konkurentnost poduzetnika
* složenim oblicima podrške razvoju poduzetnika ali koje sadašnje institucije nisu sposobne izvršiti
* "politikom kreditiranja" poduzetnika je više štetna no korisna, ali će ostati loša zbog odnosa moći u državi.
Po prvoj i drugoj točki će se prčkati.

Ako se pod "ekonomskim problemima" podrazumijeva i upravljanje resursima države, to će se uglavnom svesti na prodaju državne imovine i eventualno na smanjenje plaća u javnom sektoru sa manjim otpuštanjima.
Važna pitanja restrukturiranja javnog sektora, prvenstveno vlade te povećanje konkurentnosti javnog sektora neće se desiti.

Strukturirano obrazloženje što treba činiti, a što je vidljivo s druge planete nije dakle "suočavanje s ekonomskim problemima" već "poboljšanje javnih politika i institucija koje ih izvršavaju". A to je sasvim druga priča, mnogo teža za riješiti zbog loše ljudske strukture.

"Proračun je sažetak ciljane politike"
A trebalo je napisati: Proračun bi trebao biti odraz javnih politika koji razvijaju državu. Ali je malo vjerojatno da će onaj za slijedeću godinu, a i više njih to postati.
Naime, dosad je proračun odražavao ciljane koristi lobija i koristi političkih stranaka na vlasti, dakle "ciljnih politika".

" ... je iz Bruxellesa nametnuta politika štednje...podbacila".
Štediti znači: uložiti novac i za to primati kamate ili postepeno odvajati novac za kasniju potrošnju. O tome svakako nije Bruxelles govorio.

Traženo je.
* smanjiti nepotrebnih troškova javnog sektora,
* smanjiti troškove javne uprave koji "su luksuzni"
* smanjiti troškove nekonkurentnog rada u javnoj upravi
* smanjiti nepotrebno davanja novaca raznim lobijima.

Neznalice i nesposobni su to shvatili kao smanjenje plaća u javnom sektoru te redovnih troškova države, od socijalnih naknada do održavanja HW.

Opravdani zahtjevi iz Bruxellesa nisu podbacili nego su vlasti zaostalih države nesposobne ili korumpirane.
Rečenice koji ukazuju da su drugi krivi, a ne odgovorni subjekt - vlast bez argumentacije je načelno sumnjiva, a u slučaju domaje i neistinita.

Pogrešno i višestruko štetno
Nazvati "velikom predstavom";
* zbivanje utemeljeno na nemoralu, govore s obećanjima bez dokaza i bez namjere da se izvrše, jer izvršiti se ne mogu, kakofonija ideja pregaženih od vremena, pogrešnih "znanstvenih vjerovanja", ideoloških gluposti, smanjenja poreza koji je prije povećan, ukidanja gluposti koji su kod uvođenja hvaljene,...
* zbivanje koje se odvija u nedovoljnoj zakonskoj definiranosti s pogrešnim pravilima koja suzbijaju demokratski koncept i omogućavaju oblikovanje nekvalitetne vlast koja ne odgovara za svinjarije koje čini
* zbivanje koje najavljuje nastavak autodestrukcije države i degradaciju građana
je ....

Ne razlikovati "potrebno je učiniti" od "onoga što će vlast učiniti" je ...

Isticati "ekonomske probleme" kao prioritetne umjesto "probleme javnih politika parlamenta i vlade" je ...

Prebacivati odgovornost i krivnju na druge umjesto na potreban subjekt je ...

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci