Tagovi

Zadnji je čas ili jako blizu njemu

.
Ajmo sad ozbiljno.
Hrvatska država pored Zakona o informiranju (Arhuška konvencija) ignorira i Zakon o protokolu a koji su nadležni zakonima koji se donose kod nas, a tiču se obale, prostornog planiranja, koncesija...

Radi se o Zakonu o potvrđivanju protokola o integralnom upravljanju područjem sredozemlja važećem od 17.10.2012 te Protokolu koji je RH potpisala u Madridu 21.01.2008.

To su ozbiljni propusti u hrvatskom zakonodavstvu do kojih ne bi došlo da u Saboru i Vladi ima samo malo tolerancije i razuma, odnosno da su prihvatili za početak amandmane na Zakon o koncesijama.

Na žalost Zakon o koncesijama je tek jedan od Zakona koji se mijenjaju, a kojima se već ili će se do kraja godine pokušati razvlastiti narod Hrvatske o svega što danas poznajemo kao opće i javno dobro.

Obzirom na hitnost izrade amandmana na ZOK kao i važnost navedenih članaka zanemarili smo zadnji dio ZOKa koji na žalost služi kako bi se podržao Zakon o naknadnoj privatizaciji prethodno neprivatiziranog zemljišta, a u praksi služi pogodovanju preuzimanja i privatizaciji šumskih područja u kojima postoji ili je postojala ugostiteljska djelatnost: KAMP
Pošto nismo taj dio naglasili do sada treba svakako upozoriti javnost na kombinaciju zakona o državnoj imovini i ugostiteljskoj djelatnosti s ZOKom, ali i Zakonom o prostornom planiranju i Zakonom o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama (legalizaciji) koji u kombinaciji vode do:

Privatizacije šumskog zemljišta uz vrlo značajna i vrijedna područja (koja se štite Ustavom i devastiraju Zakonima) kao što su more, nacionalni parkovi i ZOP. Privatizacija nije jedini problem jer se radi o legalizaciji nelegalne gradnje upravo na tim značajnim područjima preko novog Zakona o PP i Zakona o legalizaciji preko kojih se devastator nagrađuje obavezom kupnje državnog i lokalnog šumskog zemljišta za relativno male novce, a preko Zakona o državnoj imovini do vrijednosti od 1 milijun eura prodaje direktnom pogodbom s ministrom.

Tu treba naglasiti da Ministarstvo turizma daje dozvolu za rad kampa na temelju Rješenja o legalizaciji samostalnih objekata (napr. restorana, wc-a i recepcije) svakom subjektu koji to zatraži ako on ima dokaz o pravu korištenja zemljišta. Pravo korištenja zemljišta može biti ugovor o najmu s privatnom osobom ili lokalnom zajednicom ili državom, ali može biti i 'stečeno pravo iz SFRJ' ako je na tom području neka danas privatizirana hotelska kuća držala kamp.

Da stvar bude gora Ministarstvo turizma ne smatra potrebnim tražiti usklađenost djelatnosti KAMP sa prostornim planom Županije ili Grada, pa tako već sada postoje mnoga područja na kojima su izdali dozvolu za ugostiteljsko turističku djelatnost KAMP na područjima koja su po prostornom planu posve druge namjene, napr. za hotel ili hotelsko naselje. Kažu da kontrola usklađenosti djelatnosti i namjene prostora u prostornim planovima nije njihov posao već je to posao Građevinske inspekcije. Kako osim par čvrstih objekata (s građevinskom dozvolom ili legaliziranih) u kampovima nema ničeg što bi se smatralo građenjem građevinska inspekcija se proglašava nenadležnom, što je i logično jer ta inspekcija zasigurno ne može kontrolirati nečiju turističku djelatnost. Turistička pak inspekcija, nije nadležna za kontrolu izdavanja dozvole za djelatnost već isključivo kontrolira da li Rješenje o obavljanju turističke djelatnosti postoji i da li poslovni subjekt u skladu s njom radi, pa također nije u prilici utjecati na samu dozvolu za obavljanje kamp djelatnosti.

Ta kombinacija i tumačenje zakona (po meni na nezakonit način Minsitarstvo turizma ukida Prostorni plan kao glavni čimbenik organizacije prostora) uz već navedene izmjene zakona, a posebno uz uredbu Vlade kojom se može ograničiti pristup javnosti plažama u kampovima nije ništa drugo nego kriminalni akt zakonodavca kojim se ukida:

1. Ustav RH
2. Zakon o informiranju (Arhuška konvencija), pa tako i ljudska prava građana
3. Zakonu o potvrđivanju protokola o integralnom upravljanju područjem sredozemlja
4. Sudjelovanje javnosti u izradi Prostornih Planova jer se oni rješenjem Ministarstva turizma o ugostiteljskom djelatnosti na područjima koji nisu predviđena za tu djelatnost ukidaju
5. Zakon o Zaštiti okoliša, Zakon o Zaštićenom obalnom pojasu, Zakon o javnoj nabavi

Sve u svemu moja završna konstatacija na ovu temu je da su Vlada posebno, ali i Sabor dobro odmakli na putu ukidanja demokracije, a negacijom Ustava i organskih zakona debelo zakoračili prema uspostavi diktature.

Čini mi se vrlo pogodno vrijeme za reakciju građana, no ako netko misli kako i nije baš pogodno, ostaje činjenica da je zadnji čas za sveopću reakciju i udruživanje građana u obrani Ustava, dakle svojih ljudskih prava i republike tj. demokracije kao uređenja koje smo referendumom odabrali.

Ovo je samo jedan primjer, na žalost kombinacijama zakona i izmjena zakona koje će uslijediti uskoro, sve se svodi na isto, razvlaštenje građana od općeg i javnog dobra, ukidanje Ustava, te uvođenje diktature koja se neće tako nazivati, ali će možda biti i gora od onih koje su s pravom ponjele taj naziv.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vladimira Mascarell
(Luna)

Komentari

uskladenost

Trenutačna naša vlada je neupitno vlada koja je u najboljim odnosima s EU. Što to ujedno govori o EU ?

Zar je uopće važna činjenica koju ti navodiš da vlada u svojim odlukama po tebi krši zakone ?
Europska unija je preuzela upravljanje (samo "savjetodavno") svim mirovinskim sustavima država članica. Zar nisu tu prekršeni neki zakoni ?? Da li je to kršenje nekome smetalo ? Svi u EU su šutjeli pa .....

Živjela Demokracija, Živjela Sloboda

Tko je glasao

Mogu li se negdje pročitati

Mogu li se negdje pročitati "vaši" amandmani na ZOK ("vaši" jer čini se iza dijelova teksta stoji neka društvena grupa) ?

Tko je glasao

nema mogućnosti ocjenjivanja,

nema mogućnosti ocjenjivanja, pa da tekstualno izrazim: dobar dnevnik.
...s majušnom primjedbom,
ne uspostavlja se diktatura, jer diktatora nema i ne može biti iz čisto praktičnih razloga. Bitno je da se ništa bitnog ne događa za što bi itko bitan trebao javno nositi odgovornost za tako nebitnu stvar. Sve treba teći kao da je to samo po sebi samorazumljivo i da teče u kontinuitetu bez potresa. Na auto-pilotu. Normalni prosvjećeni diktator, niti diktator-tiranin ne bi si mogao dozvoliti svoje dobro ime, ili svoje tiransko ime, podmetnuti pod tako dalekosežni presedan. To može samo demokracija. Pometnuti svoje časno ime.
...nu, zato su tu žurnalisti i inteligentzia koji će osigurati distrakciju pažnje javnosti na pevaljkine suze, očuvanje kontinuiteta trga, na Melaniju i očuvanje domoljubnih imagea prohujalih premijera i premijerki u akciji "bratstvo i jedinstvo u jednoj morskoj vali". Demokracija kakvu poznajemo će biti sačuvana takva kakva je i bila. I demokratske snage će osigurati da promjene budu demokratske. Psihodrama će se odvijati samo u očima promatrača. Nigdje više.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci