Tagovi

Za stanje na HRT-u odgovorni su Antun Vuji? i Nenad Stazi?, odnosno SDP

Imenovanje Hloverke Novak Srzi? za v.d. direktoricu Hrvatske televizije nije posljedica kontrole sadašnje vladaju?e stranke, nego posljedica lošeg zakona o HRT-u kojega je usvojio vladaju?i SDP, odnosno predložio tadašnji ministar kulture Antun Vuji?, a svojim rigidnom isklju?ivoš?u u saborskom Odboru za medije provodi sadašnji predsjednik tog Odbora Nenad Stazi?.

Budu?i da sam bio dva puta kandidat za glavnog ravnatelja HRT-a iznijet ?u ovdje neka zapažanja koja zadiru u samu srž problema. I jedna i druga vladaju?a stranka, dakle HDZ i SDP, vrlo dobro znaju da je HTV kao javni informativni servis najvažniji ?imbenik u formiranju, a još više u manipuliranju javnom mnijenjem. Uo?i uspostave hrvatske države tadašnja TV Zagreb bila je strogo pod kontrolom Saveza komunista Hrvatske u kojemu su Srbi zauzimali zna?ajne pozicije znatno iznad postotka u ukupnom stanovništvu SR Hrvatske. Tako se i dogodilo da je Veljko Kneževi?, velikosrbin, da se ne kaže neka druga rije?, iz Knina uo?i raspada Jugoslavije bio direktor TV Zagreb i doveo u Informativni program svu silu ne hrvatskih Srba nego Jugosrba. Predsjednik Tu?man je postavio Antuna Vrdoljaka za prvog ravnatelja HRT-a s temeljnom zada?om da televiziju o?isti od takve kadrovske politike. Kao poznati Tu?manov ulizica Vrdoljak je televiziju o?istio i od onih koji su uistinu bili zagovornici o?uvanja Jugoslavije, ali i od iskusnih profesionalaca kakvih je bilo me?u hrvatskim Srbima na TV Zagreb. Umjesto njih doveo je svoju ekipu, uglavnom po?etnika i diletanata, me?u kojima je bila i Hloverka Novakl Srzi?. Glavni uvjet je bio da su bili poslušni vojnici HDZ-a, pa smo tako na HTV-u morali gledati "novinare" poput Ante Guge, po "Berlinskom zidu" znamenitog Smiljka Šagolja, Andreja Rore, Dunje Ujevi?, Dijane ?uljak itd. O tome je vodio ra?una Vrdoljakov uvozni "kadar" iz Pokrajinskog komiteta SK Vojvodine Tomislav Mar?iinko. Doduše bilo je me?u njima i novinara koji su se, istini za volju, izgradili kroz ratno izvjestiteljsko iskustvo kao solidni profesionalci.

Kad je 2000. došlo do smjene vlasti, na Pantov?aku sa Stipom Mesi?em, a u Banskim dvorima sa Ivicom Ra?anom, budu?i da se politi?ki radilo, kad su u pitanju mediji, o istom nedemokratskom profilu, Ivica Ra?an je u?inio isto ono što je Tu?man u?inio 2000. godine. Ra?an je na ?elo HRT doveo provjerenog društveno-politi?kog radnika Mirka Gali?a kojeg je ?ak Tu?man bio optužio da je zajedno sa Hrvojem Šarini?em i Brankom Salajem radio za franuske interese. To Ra?anu nije ni najmanje smetalo, jer je kao veliki kalkulator vodio samo ra?una da se što više održi na vlasti. Tada je u Hrvatskoj još uvijek djelovala misija OESS-a koja je u svojim izvješ?ima o stanju u hrvatskim medijima stalno naglašavala kako se prije svega javna televizija treba osloboditi utjecaja i kontrole politike i kako tada kad je imala mnogo manje uposlenih treba smanjiti broj personala najmanje za 1000 ljudi. I Mirko Gali? je, poput prethodno Antuna Vrdoljaka, proveo pravu ?istku, jer je potezom pera smijenjeno oko 30-tak urednika, novinara i drugih utjecajnih djelatnika iz programa HTV-a. Nisu smijenjeni po kriteriju profesionalnosti, nego po politi?kom kriteriju bliskosti sa HDZ-om. Na njihova mjesta, osobito u informativnom dijelu postavljeni su provjereni jugohrvatski ili zapadnobalkanski kadrovi. Jedan od takvih oko kojega se diglo previše prašine je i Denis Latin sa svojom emisijom koja je, naglašavaju?i hrvatske zlo?ine u Domovinskom ratu, pristrano prikazivao borbu hrvatskog naroda za samostalnost, zanemaruju?i da je Hrvatska bila žrtva agresije, a ne da je bila agresor.

U me?uvremenu je Ra?anov ministar kulture Antun Vuji? predložio a Sabor usvojio 7. velja?e 2003. godine novi Zakon o HRT-u koji je i danas izvor svih nevolja na javnoj televiziji. Antun Vuji? se znao u javnim izjavama hvaliti kako je zakon dobar štoviše savršen, iako je on samo cementirao nadzor politike nad HRT-om, upravo obrnuto od onoga što je bilo u interesu javnosti i na ?emu su inzistireli iz OESS-a i Europske unije. Klju?no je u zakonu na?in izbora i rada tzv. Programskog vije?a HRT-a koje broji 11 ?lanova. Izbor ?lanova Programskog vije?a obavlja se javnim pozivom saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, ali o izboru odlu?uju klubovi zastupnika, dakle u ovom trenutku HDZ-a i SDP-a.
Budu?i da je sam saborski odbor sastavljen od predstavnika jedne i druge stranke, jasno je da i HDZ i SDP strogo vode ra?una kako u Programsko vije?e ne bi dospio netko tko nije pod kontrolom vladaju?e odnosno glavne oporbene stranke. Evo tih ?lanova pouzdanika HDZ-a i SDP-a: ZVONKO MILAS (predsjednik), SINIŠA GRGI? (zamjenik predsjednika), HAŠIM BAHTIJARI, DRAGAN CRNOGORAC, DAMIR GRUBIŠA, ŽELIMIR MESARI?, SANJA MODRI?, ILIJA RKMAN, MARINA ŠKRABALO, ANJA ŠOVAGOVI?-DESPOT. Nedostaje 11. ?lan koji bi trebao popuniti upražnjeno mjesto odlaskom bivšeg predsjednika Odbora ?ure Popija?a u Vladu. To je uistinu šareno društvo u kojemu se isti?e ime Siniše Grgi?a (kandidiran od HDZ-a) koji se nalazi pod krivi?nom istragom zbog slu?aja Kolo?ep, opskurnog Ilje Rkmana (kandidat SDP-a) bivšeg kosovca, Dragana Crnogorca (kandidat HDZ) podunavskog Srbina koji je javno zatražio da se na HTV-u prestane s obilježavanjem obljetnica Domovinskog rata, ili pak profesora sa FPZ-a Damira Grubiše (kandidat SDP-a) poznatog po tome što je uo?i raspada Jugoslavije u Jugoslavesnkom informativnom centru u New Yorku bio organizator izložbe o 700.000 pobijenih Srba Židova i ostalih u Jasenovcu, hadezeovskog redatelja Želimira Mesari?a i isto tako hadezeovski preferirane glumice Anje Šovagovi?-Despot.

Kad sam 2007. bio jedan od protukandidata Vanji Sutli?u u izboru za glavnog ravnatelja HRT-a na sjednici Programskog vije?a povukao sam svoju kandidaturu s glavnim obrazloženjem da je sastav Programskog vije?a (tada je bilo pola ?lanova od sadašnjeg) nekompetentan da bira glavnog ravnatelja. Izjavio sam: "Uzimaju?i u obzir da ste vi dobili moju biografiju, ja sam se potrudio da saznam nešto i o vašim biografijama. Bez uvrede, ne spominju?i nikoga posebice, zaklju?io sam da kao tijelo koje bi trebalo nadgledati rad i poslovanje HRT-a s godišnjim prora?unom od preko 1,6 milijardi kuna, jednostavno niste u mogu?nosti biti kompetentni da odlu?ujete o izboru glavnog ravnatelja." Moje procjena pokazala je da sam bio duboko u pravu dvije godine kasnije kad je zbog nagomilanih problema i velikih propusta morao biti smijenjen Vanja Sutli?, postavljn na to mjesto uz suglasnost i predsjednika Mesi?a i premijera Sanadera.

Me?utim nije samo u pitanju (ne)kompetentnost ?lanova Programskog vije?a, još je ve?a upitnost profila saborskog Odbora za medije kojemu je na ?elu tobožnji borac za demokraciju kad je u pitanju druga stranka, Nenad Stazi?. ?lanovi tog odbora su: Nenad Stazi? (predsjednik - SDP), Ljubica Luka?i? (potpredsjednica), Željka Antunovi?, Goran Beus Richembergh, Suzana Bili? Vardi?, Biljana Borzan, Josip ?aki?, Sun?ana Glavak, Boris Kunst, Krunoslav Markovinovi?, Dr. Miradno Mrsi?, mr. Josip Salapi?, dr. Antun Vuji?.

Kad je nakon godinu dana postalo jasno da je izbor Vanje Sutli?a bio pogrešan, uputio sam predstavku predsjedniku saborskog Odbora za medije Nenadu Stazi?u s prijedlogom da se smijeni tadašnje Programsko vije?e i izabere novo kako bi se izabrao novi glavni ravnatelj HRT-a. Nenad Stazi? odbacio je prijedlog, pozivaju?i se na Zakon o HRT-u po kojemu ne postoji zakonska osnova za pokretanje takvog postupka. To zna?i da je Programsko vije?e iznad Sabora i da njegov rad nitko ne nadzire, što je totalno besmisleno za HRT kao javnu televiziju koju ve?im dijelom financiraju pretplatnici. Usput re?eno u Zakonu o HRT-u kojim se Antun Vuji? voli toliko samohvaliti me?u 67 ?lanova tog zakona nema ni jedne rije?i o pravima pretplatnika. Upravo zbog toga što je HRT totalno pod kontrolom dnevne politike, dakle bez obzira radilo se o HDZ-u ili SDP-u, jer to su ipak dvije frakcije bivšeg SKH, na javnoj televiziji vlada kaos kojemu smo svjedoci ovih dana. Nema nade da ?e se nešto bitnije promijeniti, ?ak ?e se možda i pogoršati s usvajanjem novog zakona o HRT-u.
Stojte mi dobro.

Komentari

Činjenica da bi najveći

Činjenica da bi najveći broj mladih napustio ovu zemlju da ima mogućnosti da radi u inozemstvu, dovoljna je da nas opomene da na medijskom planu moramo da se mijenjamo kroz programske šeme koje afirmiraju i prikazuju uspješne pojedince i grupe koji su uspjeh ostvarili poštujući najviše moralne vrednote.

Ako pogledamo medijsku sliku, a posebno ono što nam nudi televizija moramo se duboko zagledamo u sebe i upitati da li znamo kuda to idemo? Čini mi se da ne znamo, a onaj koji ne zna kuda ide, uvijek stiže na pogrešno mjesto, odnosno luta.

Inače da znamo već bi se odavno svako od nas upitao kako je moguće da gledateljstvo plaća političku orijentaciju prisavske maloumnice.

Posljedice naše vlastite neodgovornosti i tolerencije ovakvog medijskog lutanja mogu da budu vrlo teške, kako za pojedinca, tako i za društvo.

Nepopravljive, ili još netko vjeruje da se prisavska maloumnica može spasiti od kukolja koje je političkim kadroviranjem na njemu, preuzelo vlast?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nije mi poznata situacija u

Nije mi poznata situacija u HTV jel nisam pratil, a ni ne zanima me. Napisan je dnevnik i do sad se ne pokušava navedeno sa argumentima pobit, nego se po običaju napada, i pišu gluposti.

Pametno, da pametnije biti ne može.
Za današnje stanje u "Vjesniku" odgovoran je V. Krsnik.

Kak bi bilo da jedan od onih koji takve gluposti piše, nama koji smo ne upućeni napiše šta tu nije točno i kak je u stvari bilo.

Tko je glasao

Pametno, da pametnije biti

Pametno, da pametnije biti ne može.
Za današnje stanje u "Vjesniku" odgovoran je V. Krsnik.

Tko je glasao

No, čini se da nema druge

No, čini se da nema druge nego opet, nazad, Obrad Kosovac......(??) Ringišpil fosila. Sva sreća što TV uopćene gledam već godinama, od 2002., i mogu reći da mi je bilo čudno prva dva dana, te odonda do sada uopće nisam još primijetila da mi išta u obrazovanju, informaciji ili razonodi fali. Dakle, - stvar kakva sada jest, HTV, posve je bespotrebna s moje točke gledišta, a u to se onda uklapaju i sva ta njihova vijeća, odbori i propisi. I programe i zakone i fešte oni ionako rade ''za sebe, po sebi i radi sebe''. Pa i u inozemstvu, ljudi koje znam već godinama sve više otkazuju ''pretplate'' i drže tv aparate u garaži. Svima je dosta pranja mozga, s koje god strane.

Tko je glasao

Na mom ekranu to izgleda

Na mom ekranu to izgleda 'vako:

Za stanje na HRT-u odgovorni su vkrsnik
Antun Vujić i Nenad Stazić,
odnosno SDP

:-)

Svašta stiže s tih ekrana...

Statistička pogreška

Tko je glasao

S nekim stvarima vezanim za

S nekim stvarima vezanim za Marčinka, Šagolja, Roru, Galića, Salaja, Grubišu, Šarinića sam prilično upoznat, međutim otkriste mi nešto što nisam dosad znao. Naime, kako je Ilija Rkman od Tkalčićeve, znate na što mislim, stigao do SDP-a?

Tko je glasao

složio bih se s tezom kako

složio bih se s tezom kako je zakon o HRTu loš te da je njegov autor Antun Vujić

što se tiče ovoga:

Nenad Stazić odbacio je prijedlog, pozivajući se na Zakon o HRT-u po kojemu ne postoji zakonska osnova za pokretanje takvog postupka. To znači da je Programsko vijeće iznad Sabora i da njegov rad nitko ne nadzire, što je totalno besmisleno za HRT kao javnu televiziju koju većim dijelom financiraju pretplatnici.

nije li to u biti i poanta, da jednom kada imenuješ programsko vijeće da politika više na njega nema utjecaja?

meni se čini da vi imate o HRTu u biti istovjetni stav kao i Hloverka; a to je da HTV mora provoditi državnu politiku - a ako je to tako, onda HRT ne može biti javna televizija jer to nisu dva spojiva pojma

Tko je glasao

mrak, Budući da je osnivač

mrak,
Budući da je osnivač Hrvatske radiotelevizije Sabor Republike Hrvatske nikako ne stoji teza da jednom kad je imenovano Programsko vijeće politika više ne može utjecati na njega. Ako se držimo slova zakona, Progrmasko vijeće ne može biti iznad tijela koje ga je imenovalo, odnosno iznad Sabora.

U svojem programu koji sam priložio kao kandidat za glavnog ravnatelja HRT-a 2007. i 2010. godine upravo sam se zalagao za uređivačku politiku koja odgovara potrebama javnosti a ne države, odnosno vladajuće stranke. U nekim europskim zemljama kao u Velikoj Britaniji (BBC) i Njemačkoj (ARD) utjecaj javnosti se provodi kroz nadzorne odbore sastavljene od uglednih javnih radnika. Takvog jednog tijela u Hrvatskoj jednako se boje i HDZ i SDP, jer bi objektivna procjena kvalitete informativnog programa i njegovih izvršitelja izbrisala više od polovice urednika i novinara koji su na HTV zalutali isključivo zahvaljujući političkoj podršci HDZ-a ili SDP-a. Dva klasična primjera u informativnom programu su Dijana Čuljak Šelebaj (HDZ) i Zoran Šprajc (SDP).

Dakle, za sve što se događa na HTV-u kriv je zakon koji je usvojen za vrijeme vlasti SDP-a, a ne HDZ-a. Upravo je slučaj Hloverke Novak Srzić najbolji dokaz promašenosti tog zakona.

Tko je glasao

Nema te zemlje u kojoj javna

Nema te zemlje u kojoj javna televizija ne provodi državnu politiku, no razlika je u tome da mi nemamo kvalitetne djelatnike te iste. Svi školovani u komunizmu i nemreju iz svoje poslušničke kože.

Tko je glasao

Svi školovani u komunizmu i

Svi školovani u komunizmu i nemreju iz svoje poslušničke kože.

Svima školovanima u socijalizmu zabraniti javne funkcije, za svaki slučaj....

Tko je glasao

BBC ne provodi "drzavnu

BBC ne provodi "drzavnu politiku" - dapace, ako ce itko napasti drzavnu politiku, to je BBC. Treba pogledati samo jednom BBC-ev investigativni program Panorama ili jedan Newsnight s Jeremy Paxmanom da bi gornja tvrdnja dobila potvrdu.

HRT nema kvalitetne djelatnike ali to nema veze s komunizmom nego obrazovnim sustavom kakav je postavio i odrzava primitivni HDZ.

Tko je glasao

Editor, javljate se iz

Editor,
javljate se iz inozemstva pa ne znate da se primitivni HDZ sastoji od bivših komunista, jednako kao što se od te kategorije satsoji i po vama "napredni" SDP.

Tko je glasao

Mrak, u krivu si, a to je da

Mrak, u krivu si, a to je da HTV mora provoditi državnu politiku - a ako je to tako, onda HRT ne može biti javna televizija jer to nisu dva spojiva pojma Javna televizija mora promicati javno ili opće dobro, a glavni sponzor promicanja javnog ili općeg dobra je po definiciji država. Prema tome itekako su kompatibilni dapaće nužno!

Tko je glasao

@Golgota tamo gdje nema

@Golgota tamo gdje nema sumnje da državu čini njen narod, a ne banda lopovska koja je na vlasti, postoji i javna televizije.

No kako mi nemamo takvu državu, nemamo ni javnu televiziju. Imamo samo harač u vidu pretplate i definiciju da javna televizija mora promicati javno ili opće dobro, a glavni sponzor promicanja javnog ili općeg dobra je po definiciji država.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

ne vidim kako je opće dobro

ne vidim kako je opće dobro nužno jednako državnoj politici, nema boljeg primjera nego u Hrvatskoj

povremeno se opće dobro može poklopiti s državnom politikom, no to ovdje očito nije slučaj

Tko je glasao

Po definiciji prirode

Po definiciji prirode politike (politološka zakonitost) država mora skrbiti (kroz sustav države) o javnom odn općem dobru. To što tako nije u Hrvatskoj samo govori o Hrvatskoj kao državi koja po atribuciji sastavnica koje određuju državnost više i nije država nego virtualna tvorevina. U načelu bi trebalo biti onako kako sam naveo.

Tko je glasao

@Golgota, potpuno si u

@Golgota, potpuno si u pravu. Čini mi se da je i Mrak kontaminiran dugogodišnjim lošim utjecajem antipolitike pa je pobrkao stranačku i državnu politiku. Sabor je najviše predstavničko tijelo u državi i ima puni legitimitet nadzirati rad javne televizije, ali ne korupcijom procedure kojom se ostvaruje isključivo stranački interes, a zaboravlja na javno dobro. U sadašnjoj (anti)političkoj konstelaciji moglo bi se Mrakovu izjavu parafrazirati pa reći da se stranački interes samo ponekad poklapa s javnim dobrom i da to nipošto nije pravilo. Za razliku od Sabora, tzv. civilno društvo, primjerice, nema izborni, nego također interesni legitmitet i to ga čini potencijalno slabom karikom u sastavu programskog vijeća HRT-a (što se već u nekoliko slučajeva pokazalo).

nemesis

nemesis

Tko je glasao

više je nego očigledno da

više je nego očigledno da vi razglabate o teorija a ja o praksi

Tko je glasao

Zar ipak nije Josipovic

Zar ipak nije Josipovic glavni krivac i za stanje na HRT-u?

Tko je glasao

Ti Engleski jugosloven

Ti Engleski jugosloven suti.Neces nam ti iz Liverpula soliti pamet tko je kriv.

Tko je glasao

Onda je za sve kriv

Onda je za sve kriv kardelj...

Tko je glasao

oraspoložio si me

oraspoložio si me Neo...vratit će se oni i na 45.-tu, ako treba :)...tekst nisam ni čitala jer mi je dovoljan i ovaj idiotski naslov. Mislim, što je HDZ radio 7 godina ako taj zakon ne valja?

Tko je glasao

Mislim, što je HDZ radio 7

Mislim, što je HDZ radio 7 godina ako taj zakon ne valja?
primjedba na mjestu, ipak je šteta ne pročitati
u tekstu je pojašnjenje, pogled iznutra, osoban, pristran u smislu da vjeruje sebi i svojim procjenama, od nekog tko ima jasne političke stavove

luka

Tko je glasao

baš je dobro saznati kako

baš je dobro saznati kako je netko bio kandidat i sam svojim pisanjem daje razlog zbog čega. ono u čemu se slažem jest izmjena zakona o HRT-u gdje bi punu kontrolu dobili ljudi koji plaćaju pristojbu te na takav način staviti tu instituciju pod civilni nadzor.

Tko je glasao

Imenovanje Hloverke Novak

Imenovanje Hloverke Novak Srzić za v.d. direktoricu Hrvatske televizije nije posljedica kontrole sadašnje vladajuće stranke, nego posljedica lošeg zakona o HRT-u kojega je usvojio vladajući SDP

Fascinantno poremecen smisao za uzrocnost.

Zapravo, s obzirom da su SDP birali biraci, za imenovanje Hloverke Novak Srzic su odgovorni svi oni koji su glasali za SDP 2000-te.

*rolleyes*

Tko je glasao

Editor, ako tko ima

Editor,
ako tko ima FASCINANTNO POREMEĆEN SMISAO ZA UZROČNOST, ali i za logiku onda ste to upravo vi i vaši podržavatelji, jer u zaslijepljenosti, a rekao bih čak i netrpeljivosti, ne znate ocijeniti što je uzrok a što posljedica.

Hloverka Novak Srzić nikako nije mogla biti postavljena na vodeću funkciju informativnog programa HTV-a da ne postoji zakon koji je to omogućio, bez obzira na ostavke i slične manipulacije. A taj zakon je, bilo vama i sličnima drago ili ne, usvojen za vlasti Ivice Račana (SDP) na prijedlog njegovog ministra Antuna Vujića. Točka. Ne želim više raspravljati s vama i vama sličnima.

Tko je glasao

true, true.... i taj zakon

true, true....
i taj zakon potvrđen je nečinjenjem u ovih 7 godina svakoga dana kada nije podnešen prijedlog izmjena i dopuna zakona.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Ja ipak vjerujem da su

Ja ipak vjerujem da su glavni krivci americki srbi i americki jugosloveni.Ipak plus za dnevnik jer autor iskreno otkriva zasto se kandidirao za ravnatelja.Kako kaze,HTV je kao javni informativni servis najvaznji cimbenik u manipuliranju javnim mnijenjem.
Cestitka na iskrenosti.
Ne mogu se nacuditi ovim izljevima iskrenosti.Prvo Vice Jebovic pa sada Krsnik.Nije li skviki slijedeci.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci