Tagovi

Vukovarska paradigma - red svije?a, red izdaje

?injenica: vukovarski branitelji su odustali od 'braniteljske liste' i odlu?ili su se pridružiti HDZ-ovoj listi za izbore za gradsko vije?e grada Vukovara. Ovim dnevnikom želim odgovoriti na sljede?e pitanje: zašto?

Teza: zbog osobnih sinektura u jednom dijelu, te zbog predrasuda u drugom.

Metodološki uvod

Prvi problem u pristupu bilo kojoj temi je stupanj obavještenosti. Drugi problem je stupanj objektivnosti. Ono što je potrebno u?initi ukoliko nam je na pameti bilo koji plemeniti cilj kojemu je krajnja rezultanta što istinitija interpretacija onoga o ?emu se želi nešto zaklju?iti jest: inzistiraju?i na ?injenicama te ?injenice analizirati hladne glave. Naravno, sada se postavlja pitanje: što je to ?injenica? U rje?niku hrvatskog jezika (Ani?, 2007.) stoji: 'ono što je iskustvom potvr?eno da postoji ili da se doga?a.' Ako je ?injenicma presudno iskustvo, to su slabe ?injenice. Ali ne i nevažne. Me?utim, ono što ?injenicama ne ide u prilog jest - tako?er ?injenica ali ovaj put znanstvena - to da je naše iskustvo pod presudnim utjecajem psihologije.
Potrebno je dakle utvrditi psihološko stanje subjekta koji utvr?uje ?injenicu; to je ono što u drugom problemu nazivamo 'stupanj objektivnosti'. Ja koji te ?injenice interpretiram, tako?er moram paziti na svoje iskustvo i na svoj stupanj objektivnosti. I u ovom površnom uvodu u stvarnost nalazimo ve? ?etiri barijere koje svojim osnovnim kombiniranjem ?ine istinu teško dohvatljivom, bolje re?eno - kompleksnom.
Kako dosko?iti tome problemu? Ja bih, u ovom slu?aju koji namjeravam opisati, to u?inio na sljede?i na?in: utjecaj iskustva na ?injenice bih sveo na najmanju mogu?u mjeru, ako je mogu?e eleminirao bih ga. To je mogu?e ako u opisivanje fenomena uklju?imo objektivne ?injenice. Odbacit ?emo Ani?evu populisti?ku definiciju i uvest ?emo novu definiciju: ?injenica je ono što se može neupitno i nepobitno ustanoviti uz egzaktne dokaze. Koristimo racionalnu metodu bez upletanja vjerovanja.

Definiranje problema

Ukoliko dokažemo da je HDZ u gradu Vukovaru svojim djelovanjem u gradskom vije?u u prošlom sazivu, ali i gradona?lnikovanjem u ostalim sazivima nanio štetu onome 'za što su se borili' oni koji sutra izlaze s njima na zajedni?koj listi, mo?i ?emo zaklju?iti da su na toj listi samo i isklju?ivo zato što su predsjednici raznoraznih udruga, te da ne predstavljaju ?lanove udruge. Predrasuda se, nalazi pak u tome, da je HDZ jedinom stalo do toga da se branitelji 'ne šikaniraju', te se prilazi demoniziranju SDP-a sa te strane. Ta predrasuda je samo u funkciji animiranja onoga dijela branitelja koji kognitivno ne mogu prezreti taj vid politi?ke manipulacije. Na lokalnoj razini nema bitne razlike izme?u HDZ-a i SDP-a po svim pitanjima op?enito, te pitanju branitelja posebno.

Za što su se branitelji borili, a za što nisu?

U privatne motive ratovanja pojedinaca koji se mogu kretati od kriminalnih do psihopatoloških ne može se sustavno ulaziti bez ozbiljnog istraživanja, ali mogao bih se kao ?ovjek zakleti da se u podru?ju koje ome?uju ta dva pojma nalazi najve?i dio razloga po?injenih ratnih zlo?ina sa strane hrvatskih branitelja. Jedan manji, gotovo zanemariv, dio zlo?ina po?injen je iz - straha. Ono što zabrinjava i time potencira slabost branitelja kao populacije jest urota šutnje i divinizacija Domovinskog rata. Kao da se nismo branili od višestruko brojnijeg i bolje opremljenog neprijatelja, kao da nismo i strateški i takti?ki bili inferiorni, kao da smo mi napali, kao da smo mi razarali...Biti pobjednik u ratu ne zna?i biti bezgrešan, niti zlo?in može umanjiti pravednost Domovinskog rata. Jer, na kraju krajeva je bitna ona IDEJA za koju se ratovalo, ili prevedeno na jezik ovoga dnevnika: bitno je ono za što su se borili hrvatski branitelji. A oni su se borili za slobodnu i demokratsku Republiku Hrvatsku. Budu?i da se ovdje bavimo lokalnim problemom, pokušat ?emo ustanoviti da li su u svom nastojanju uspjeli u Vukovaru. Dakle, što zna?i biti slobodan i biti demokrat u jednom Vukovaru?

Što zna?i biti slobodan s obzirom na lokalne izbore? To zna?i slobodu izbora. Imaju li branitelji slobodu izbora u gradu Vukovaru? Koje glupavo pitanje, pomislit ?ete, ali promislite bolje: sloboda izbora podrazumjeva da ?eš bez obzira na svoj odabir biti percipiran kao jednako vrijedan i poslije u?injenog izbora. Pravo glasa se pretvara u nužnost obrane dobrog glasa: jer, tko može biti branitelj i glasati za SDP? Evo, ja uzimam sebe za primjer iako nisam branitelj. Moj izbor da ne?u više biti ?lan HSP-a u koji sam slobodno ušao i izašao, kod nekih ?lanova te stranke s ovoga podru?ja percipira se kao 'izdaja' i kao 'prodaja'. A zamislite to kada se radi o jednoj tako krupnoj stvari kakva je 'izdaja' ratnih drugova? Teško je biti branitelj poslije rata. Pitajte branitelje. Ali tu se zapravo radi o obrtanju teze: pravu izdaju ?ine oni koji slobodu za koju su se borili drugima nabijaju na nos sile?i ih na izbor prema 'zapovjednoj' odgovornosti. Naravno, izbori su tajni. Ali rezultati nisu. Naravno, nitko ne?e kazneno odgovarati za svoj izbor, ali ho?e 'moralno'.

Ovo želim re?i: odustajanjem od 'braniteljske liste', s ?ime se slažem jer bi to bila samo grupa za pritisak, na na?in da se ta listi 'stopi' sa HDZ-ovom, zapravo je izdaja 'onoga za što su se branitelji borili', jer su svoju slobodu izbora prodali (doslovno - za novce), te svojom auerolom i autoritetom utje?u na mišljenje svojim podre?enih. Koliko utjecaja mogu imati bivši zapovjednici na svoje podre?ene i 15 godina nakon rata nisam mjerio, ali ne treba zaboraviti da su najtrajnija prijateljstva upravo ratna prijateljstva, jer rat ogoljava vrijednost osobe do kostiju.

Zašto branitelji ne bi smjeli glasati za HDZ?

Mislim da ne samo branitelji ve? gra?ani ne bi trebali glasati za stranku koja je uzrok i mjerilo svega negativnoga u ovome društvu, te koje bi zasigurno vrijednosno profitiralo Ustavnom zabranom njenog djelovanja. Ali onaj poseban razlog zbog kojega branitelji op?enito ne bi trebali glasati za HDZ, a posebno recimo u Vukovaru, jest što je HDZ razjedinio branitelje i to na nekoliko razina: raznim interesnim Udrugama, razli?itih inteziteta utjecaja i financijskih sinektura; neselektivnim i stihijskim odnosnom prema zlo?inima u Domovinskom ratu - manjak moralne snage da se suo?i s pojedincima koji su svojim kriminalno-patološkim dejstvovanjem u ratu uprljali pobjedu, te smo postali zemlja kojoj je potrebno tutorstvo da se odvaži na kažnjavanje odgovornih; ?itav niz administrativnih mjera je od branitelja, koji su svojim velikim osobnim integritetom pobjedili nedostatak sredstava za ratovanje, u?inio tirdesetogodišnjim umirovljenicima, ljudima koji u naponu snage nisu više potrebni društvu koje je skupim metodama polušalo skinuti sa sebe odgovornost za suo?avanje sa traumama rata i pora?a; šurovanje HDZ-a sa SDSS-om u Vukovaru ?ini štetu i Hrvatima i Srbima, ne zbog toga što bi ta koalicija bila neprirodna, ve? suprotno - ta koalicija je najprirodnija od svih koalicija koje smo imali u ovom našem siromašnom i neiskrenom politi?kom životu. SDSS je srpski HDZ, a HDZ je hrvatski SDSS. I kao što je danas Hrvatima sramota glasati za HDZ, tako je Srbima sramota glasati za SDSS. Ali i jedni i drugi imaju iste metode pobjede: pravi Srbi i pravi Hrvati glasaju samo za te stranke. A ja kažem ovo: pravi Srbi i pravi Hrvati glasaju za bilo koga drugoga, a ne za njih.

Dokle god branitelji ne shvate da je HDZ uzrok njihovih problema i loših rješenja, dok oni koji su ?lanovi udruga ?iji su predsjednici na HDZ-ovim listama ne smjene te predsjednike koje je Kosorka postavila, i oni su suodgovorni. Samo se ovaj put ne radi o ratnom zlo?inu, ve? o zlo?inu protiv integriteta RH.

Ono što me je posebno ogor?ilo, dakle polako gubim onu potrebnu objektivnost, jest da je dogovor izme?u 'braniteljske liste' i HDZ-a pao onoga dana kada su se Vukovarci okupili oko Vodotornja na molitvu. I to na izravan nagovor Kosorke. Oni koji su se okupili oko Vodotornja su zapravo oni koji su kupljeni ovom transkacijom. A njihova molitva je samo dokaz da se u svemu ovome ne snalaze. Branitelj koji moli je dobar katolik. Branitelj koji prosvjeduje je dobar gra?anin. Izme?u molitve i prosvjeda, biram prosvjed.

Red svije?a onih koji su bez trzaja na licu prihvatili inicijativu da iza?u na izbore sa HDZ-om je red izdaje. Izdali su ono za što su se borili.

Zar to nije zlo?in?

Komentari

Bravo , bravo i opet bravo

Ovo ti je najbolje:

.A ja kažem ovo: pravi Srbi i pravi Hrvati glasaju za bilo koga drugoga, a ne za njih.

Tko je glasao

Čestitka, odlično obrađena

Čestitka, odlično obrađena tema. Način izlaganja me neodoljivo podsjeća na ono kako Dinko Burić iz HDSSB govori u Saboru. Bez obzira na sadržaj, s kojim se nije nužno u potpunosti složiti, činjenica je da je to kako govori uvjerljivo i da ostavlja dugotrajan dojam. Jednako kao i ovaj dnevnik.

Tko je glasao

JAVNA ISPRIKA

@StarPil teška srca priznajem ali teško sam se o tebe oogriješio.Upućujem ti iskrenu ispriku jer sam te pogrešno procijenio jer ti u stvari udaraš di boli, a ne kako sam ishitreno zaključio za nečiji račun.takav i mnogi Vukovarski političari mogu od tebe samo učiti.Isprika još jednom.Pokušati ću ti se i osobno ispričati.

Tko je glasao

Isprika da, osobni kontakt ne

Ispriku prihvaćam. Nije potrebno da mi se osobno ispričavaš jer bi to zahtjevalo i osoban kontakt koji ne želim. Nadam se da ćeš biti i benevolentan kada budem kritizirao sve programe koji se vukovarcima nude na ovim lokalnim izborima, posebno ako se uzme u obzir da HSP takav program - NEMA (barem ga nije objavio).

Više cvijeća, manje smeća.

Petar Macut

Tko je glasao

sloboda izbora i viši cilj

ja ti na onaj dio o slobodi i izdaji dodajem jednu malu knjižicu koju pročitaš u sat vremena, a napisao ju je Richard Bach:

RICHARD BACH: GALEB JONATHAN LIVINGSTON
1. BILJEŠKA O PISCU:
Richard Bach je suvremeni američki pisac. Bio je vojni pilot, a pozornost čitatelja privukao je modernom bajkom "Galeb Jonathan Livingston". U njoj je došlo do izražaja autorove ljubavi prema plavim visinama i sklonost metaforičkome i simboličkom prikazivanju života i spoznaja o njemu. Njegovo djelo "Galeb Jonathan Livingston" mnogi uspoređuju s djelom "Mali princ".
2. TEMA
Galeb Jonathan želi naučiti savršeno letjeti.
3. MJESTO RADNJE
Nebo i zemlja
4. VRIJEME RADNJE
Suvremena radnja
5.OSNOVNA MISAO
Često se dogodi da zajednica ne želi ili ne može razumjeti više ciljeve pojedinaca i stoga taj pojedinac bude isključen iz zajednice.
6. LIKOVI
Galebovi Jonathan Livingston, Fletcher Lynd, Sullivan, Gang
7.KRATKI SADRŽAJ
Galeb Jonathan Livingston nije bio kao ostali galebovi. Bio je buntovnik i nije mario za ostale galebove. I dok dok su ga roditelji molili da bude kao ostali galebovi i da se brine kako doći do hrane, on je samo želio postati letački virtouz. Bio je mršav, no letenje je volio više od hrane. Ni manje nesreće koje je imao u zraku nisu ga pokolebale. Napornim vježbanjem uspio je postići brzinu od 396 km/h. To je bio rekord jata i Jonathan je očekivao pohvale od Starješine. Međutim, Starješina ga je ukorio i protjerao iz jata. No, Jonathan je bio uvjeren da slijedi viši cilj života. Bio je protjeran na daleke hridi, ali on je odletio mnogo dalje. Boljelo ga je što njegova braća nisu htjeli ni čuti ni vidjeti što je naučio. A onda, jedne noći Jonathanu se približe dva druga galeba sjajna poput zvijezda. I oni su bez imalo muke izvodili sve akrobacije koje im je Jonathan zadao. Kad je vidio da je našao ravne sebi, Jonathan ih je upitao tko su. Odgovorili su mu da su njegova braća i da ga vode kući, pravoj kući. Jonathan je bio spreman, tada su tri galeba nestala u tamnom nebu. Jonathan je sve lakše izvodio svoje akrobacije, tijelo mu je postalo blistavo, oči sjajne. Otkrio je da može letjeti brzinom od 500 km/h. Iznenada dva galeba su nestala. Jonathan je sletio na obalu gdje ga je dočekalo desetak drugih galebova. Ubrzo je saznao da je došao u zajednicu u kojoj je svima stalo da svoju tehniku letenja dovedu do savršenstva. Dobio je instruktora, galeba Sullivana. Jedne večeri saznao je od starješine Ganga da nebo nije ni u kojem vremenu, ni na kojem mjestu, nebo je savršeno i može biti bilo kad i bilo gdje. Naučio je i da se snagom misli može stići gdje god se želi. Jonathan je naporno vježbao tu vještinu i tako je sa Gangom došao na neki čudni planet. Još je samo trebao naučiti kontrolirati novostečenu vještinu. No, jedne večeri Gang je nestao, umro je.
Jonathan je sve više razmišljao o Zemlji. Sullivan ga je nagovarao da ostane, no Jonathan je ipak otišao. Na nebo se mogao vratiti u svakom trenutku jer je svladao vrijeme i prostor. Na Zemlju je otišao zato jer je želio naučiti letjeti ostale galebove koji su protjerani kao što je bio i on zbog letenja. Prvi mu je učenik bio galeb Fletcher Lynd, mladi i neobuzdani galeb koji je težio letačkom savršenstvu. A Jonathan Jonathan je u to vrijeme bio najljepši i najsavršeniji galeb na svijetu. Uskoro je dobio još šest učenika i s njima i s Fletcherom želio se pokazati svom starom jatu. Isprva je opet bio odbacivan, no malo-pomalo na tisuće galebova okupljalo se oko njega i željelo postati kao on. Jednog dana Fletcheru se dogodila nesreća. Pri velikoj brzini udario je u stijenu i ništa mu nije bilo. Jonathan je tada vidio da je Fletcher ovladao snagom misli i prepustio mu podučavanje jata, a sam je otišao među druga jata .
Fletcher je shvatio da ne postoje granice, da je sve moguće. Tada je počeo njegov lov za Jonathanom, za utjelovljenjem savršenstva i njegova utrka sa znanjem. U toj utrci nije mogao pobijediti jer znanje nema granica.
8. LIKOVI
Galeb Jonathan Livinston
Jonathan prije svega ima snažan duh i smisao za istraživanje, nagon za avanturama, nepresušnu želju za znanjem, plemenitost, hrabrost i ustrajnost. Te osobine imaju samo rijetki pojedinci.Takav pojedinac ne zna za zemaljske granice, jer sve što je na Zemlji na neki način je ograničeno. Ono što bi trebala takva osoba jest ohrabrivati i poticati ostale u svojoj okolini na put kojim treba ići, jer je to težnja k savršenstvu. Snaga misli i duha, kad nečem stvarno težiš može nadvladati mnoge prepreke.
"Pa, to je istina! Ja jesam savršeni galeb, bez ograničenja. - Osjeti svu silinu sreće."
9. PRENESENO ZNAČENJE
Ova knjiga je zapravo pisana u prenesenom značenju, puna je simbolike koja bi se trebala odnositi na sve nas. Mi predstavljamo Jonathana, mi trebamo prijeći sve prepreke i zakone da postanemo slobodni i savršeniji. Trebamo i drugima pomagati, onima kojima je potrebna pomoć i ne treba svakome pronalaziti zamjerke. Uloga Jonathana je da shvatimo našu stvarnu prirodu i iskoristimo je potpuno.
"Sve što je nekoć želio jatu, sad je činio sam za se; naučio je letjeti i nije mu bilo žao cijene koju je platio. Jonathan je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi žive kratko, a budući da se svega toga oslobodio, poživio je zaista dugo i lijepo."
"Sada, naravno, vrijedi jednako pravilo za sve nas : biramo svoj idući svijet prema onom što smo naučili u ovom. Ne naučiš li ništa, idući ti je život jednak sadašnjem, ista ograničenja i iste poteškoće koje treba nadvladati."
"Nebo nije ni mjesto ni vrijeme. Nebo je savršenstvo.
"Tim riječima se Jonathan oprosti i prenese u mislima među veliko jato galebova, na obalu nekog drugog vremena, i shvati s uvježbanom lakoćom da nije samo kost i perje, već ničim neograničen, savršen simbol slobode i leta."
"Treba učiti da se spozna istinski galeb, ono dobro u svakom galebu i pomoći im da i sami to vide u sebi.To je ljubav o kojoj sam ti govorio."

Tko je glasao

Potpono se slažem sa tezom da

Potpono se slažem sa tezom da glas za HDZ-e, na bilo kojem nivou znači izdaja vrijednosti DR, jer nijedna stranka nije isprostituirala branitelje kao HDZ-e.
Niti jedna stranka nije toliko obezvrijedila rezultate DR, a o pljački u pretvorbi i privatizaciji da i ne govorim. Pristajanje branitelja da naprave zajedničku listu za Vukovar, promatram kao jedini moralni čin u svemu tome, jer ionako bi ta lista branitelja i da je išla samostalno bila instrumentalizirana od strane HDZ-ea. Dobro znamo da ti dotični branitelji bez miga odozgor ne smiju niti prdnuti.
Ne ulazeći u motive spajanja lista, sada bar znamo tko je tko, a ne da nam se opet laže.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci