Tagovi

Vuk i ONI

Vuk i ONI

Vuk je nekada bio potpuno slobodan. Sve prostrane šume, livade, proplanci, ravnice, gudure i planinski visovi bili su njegov slobodan dom. Nitko ga nije progonio, nitko mu nije ograni?avao kretanje, na?in života ni slobodu. Lovio je samo koliko mu je bilo potrebno. Dovoljno za sebe i prehranu potomstva.

Poznato je (i za ovu pri?u presudno) da su vukovi najbolji lovci na planeti! Love, tisu?ama godina ve?, pa sve do nedavno, - organizirano i samo koliko je dostatno i neophodno za njihov „narod“. Ne gomilaju plijen!

Najbolji od najboljih vukova kre?u u lov na na?in posebnog dozivanja i organizacije lova. To?no je poznato što je u lovu zadatak svakog pojedinog vuka. Sve to bez puno „rije?i“ i uz nekoliko gesti, karakteristi?nih pokreta tijela… Kre?u „kao jedan“ i ne sa istog mjesta. Okružuju izabrani prostor, sužuju u svakom „laufu“ promjer kruga. Zdrava, mlada i za budu?i opstanak vu?jeg „naroda“ potrebna lovina uspije izbje?i sužavanje kruga. Ostaju na „ponudi“ samo stara, „potrošena“ i nikom više potrebna lovina; - za normalni prirodni ciklus nepotrebne jedinke, pa ?ak i grupe, vukovi ih jednostavno pobiju. Oni su vu?ja lovina. Tisu?ama godina…

Tada su stigli ONI!
ONI koji love više nego im je potrebno, koji love u tu?em i tu?e da bi imali više od drugih i samo zbog toga. Taj višak im baš ni?em ne služi osim bahatosti i lu?a?kom hedonizmu. ONI narušavaju tisu?ama godina stvaran prirodni i pravedni planetarni red. Vuk niti vidi niti razumije svrhu tog bespotrebna lova kojeg ONI zovu “liberalno tržište“, neoliberalni kapitalizam!!?? „Liberalni kapitalizam“ se sastoji od bezbrojnih klopki, postavljenih ama baš svuda i u svemu. Vuku posebno!
Vuk i njegov narod ne razumije ?emu to sve služi? Kome i zašto je potrebno imati više nego li je potrebno?
Ne razumije vuk zbog ?ega prostrane šume, livade, proplanci, ravnice, gudure i planinski visovi više slobodni nisu? Bezbroj vukova ne razumije zašto ONI, njih samo nekoliko, trebaju i moraju imati i uzeti sve? Bespotrebno imati sve? ?emu to služi: Imati toliko da i ne znaš koliko imaš?

Kako su ONI, tako malobrojni, za razliku od mnoštva koje ?ini narod vuka, smislili bezbroj stupica, pa ?ak i za svakog vuka ponaosob?

Ponudili su mu hranu na tanjuru! Lovina je bez ikakva truda vuku postavljena na police, sabijena u ogromna betonska „lovišta“. Samo provuci karticu… Karticu na kojoj su upisani bezbrojni podaci o vuku i njegovom kretanju, podaci koji govore koliko može loviti, koliko je sposoban i u lovu efikasan, koliko mu i kakvih još „lovina“ treba staviti na police. Daleko više podataka nego li vuk i zamisliti može. Obi?no je u susjednoj mramorno-staklenoj zgradi vlasnik i betonskih „lovišta“, i vlasnik svih prostranih šuma, livada, proplanaka, ravnica, gudura i planinskih visova. ONI su vještom manipulacijom sve to „dobili“ od vuka u zamjenu za plasti?nu karticu.
Vuk je postao rob! Vuk je postao „ovca“. Vuk je postao „potroša?“. Vuk je postao PIN.
Njegova sloboda svela se na broj ne?ega koji se krije iza PIN-a i to je dozvoljena „lovina“. Daju mu ?ak i više nego li ima brojeva iza tog PIN-a, - e samo i jedino zbog toga da mu i potomstvo drže zarobljenim.

Sloboda, organizacija, pamet i uro?ena humanost lova prostranim šumama, livadama, proplancima, ravnicama, gudurama i planinskim visovima je postala bespotrebna, zaboravljena i na koncu zabranjena!
Zabranjena vuku; - najboljem lovcu na kopnenom djelu planete! Vukovi zaboraviše zov za okupljanje, dogovor, karakteristi?ne pokrete koji prije lova svakom vuku preciziraju mjesto i zadatak za vrijeme lova. Narod vukova nestaje.

A što rade ONI? Kolju se oko nakupljena ogromna plijena, naravno. Imaju za tri svoje generacije unaprijed lovine svake vrste, ali svaki od njih misli da baš on mora biti prvi i vladati svim a naro?ito onim što se nalazi iza vu?jeg PIN-a. ONI su u svom brlogu prije koji dan klali se oko lovine koju oni uop?e nisu ni ulovili, ve? im vuk donosi taj plijen.
Pa u ?emu je njihov problem? Vuk! Vuk je njihov problem. ONI su neumjereno lovili, lov nisu pravilno organizirali, plijen nisu pravilno ni dijelili ni trošili…
ONI potrošiše sve što je nekada posjedovao vuk. Ponestaje im i smanjuje se korištena koli?ina vu?jih PIN-ova, ponestaje im onog što vuku moraju osigurati na policama. Svjesni su da bi se vuk mogao prisjetiti da je sve što imaju ONI nekada bilo samo i jedino njegovo. Pokušali su i iskoristili na?in da ONI svojim PIN-om, koji je zbroj svih vu?jih PIN-ova, kod NJIH provuku svoju karticu. Napuniše tako nekoliko puta police…, ali ni kod NJIH nema koliko je bilo, pa i tamo se vukovi komešaju…
Svako korištenje PIN-a koji ONI kod NJIH koriste donosi ekstra profit. ONI se kolju i me?usobno uništavaju samo i jedino zbog tog ekstra profita. Svjesni su ONI da i nemaju svoj vlastiti PIN! To je zbroj vu?jih PIN-ova.
Što je ?initi vuku? Samo jedno i jedino: Vratiti se svom na?inu lova! Biti slobodan i svoj na svojim prostranim šumama, livadama, proplancima, ravnicama, gudurama i planinskim visovima. Biti slobodan u svom domu.
A vukovi? Što ?ine?
Gladni, opasni; ali i takvi se prisjetiše davno zaboravljena na?ina vu?jeg lova. Sve ih više zna i prisje?a se zova, organizacije i kretanja u lov. Vu?ji lov! Najsavršeniji lov na planeti.
Vukovi im stižu u dvorište!
ONI im nemaju što dati…
A vukovi im pred vratima dvorova reže!
ONI im nisu potrebni, NJIHOVI okovi još manje!

Vrijeme vukova dolazi.
Vuk je najbolji lovac na planeti!

Komentari

Vuk je postao pas

Što je činiti vuku? Samo jedno i jedino: Vratiti se svom načinu lova! Biti slobodan i svoj na svojim prostranim šumama, livadama, proplancima, ravnicama, gudurama i planinskim visovima.

Na žalost povratak nije moguć. Domestifikacija ga je učinila nesposobnim za povratak u stari čopor. Na šume, livade i planinske visove može zaboraviti...

Ako se ne prebaci u virtualni prostor (šumu) i ovdje ne otkrije svoju budućnost, prijeti mu sudbina konzumterijata...

Ako se ne transformira (ubrza evoluciju) uskoro će ONI biti čelični ovratnici...

Ako uskoro ne napusti Zemlju njegova vrsta će izumrijeti...

Tko je glasao

U svaki vučji čopori ONI su

U svaki vučji čopori ONI su instalirali puno hijena.

Različitih su vrsta: prugaste, pjegave,..... , hrane se vučjim plijenom, ali i njihovim podmlatkom.
Hijene su u vučje čopore unijele buhe.
Sitne, ali mnogobrojne, skaču tamo-ovamo i sišu krv na sve strane.
Vukovi su zbog toga olinjali i nitko ih ne uzima ozbiljno jer više reže na buhice, nego na hijene.

A ONI- igraju računalne igrice.

Tko je glasao

Homo homini lupus

Ne postoji podjela na "ONI" i "vukovi". DNK je 100% identičan i kod jednih i kod drugih.

Problem je što je razvojem intelekta homo sapiensa i postepenom dominacijom voljnog djelovanja nad instinktima došlo do temeljne reorganizacije čopora - spoznaja da se može postići bolje i više milom ili silom na račun prirode ili na račun drugoga promjenila je paradigmu postojanja sa pukog preživljavanja vrste u borbu za nadmoć. Svrha dominacije vodje nad čoporom i hijerarhije članova izgubila je prvotni instiktivni smisao maksimizacije šansi čopora (i čitave vrste) za preživljavanje. Umjesto toga, dominacija i hijerarhija postaju rezultat kompleksnih medjuodnosa interesa. Osim toga, u uvjetima ograničenih resursa, dolazi i do borbe za medjusobnu dominaciju medju čoporima.

Drugim riječima, evolucijskim pretvaranjem davnog biološkog pretka u homo sapiensa, došlo je do pretvaranja manje-više svih "vukova" u "ONE". Kombinacijom sreće, spretnosti, zalaganja i sposobnosti, naslijedjenog položaja, ali i grube sile i nemorala, u različitim omjerima, jedinke i podgrupe "ONIH" se zatiču na višem ili nižem mjestu na hijerarhijskoj ljestvici, penju se na njoj ili opadaju. Svaka stagnacija izaziva letargiju, a pad gorčinu i bijes. Istovremeno, uspjeh hrani daljnji optimizam i želju za više.

Sve se je to dogodilo "automatizmom" - biološkom evolucijom, i nastavljeno kroz evoluciju društvenih odnosa čija povijest zapravo predstavlja krvavi trag borbe za nadmoć. Taj proces ima jasnu "grešku u dizajnu" - s prijetnjom samouništenja iz jednostavnog razloga inkompatibilnosti neograničene sposobnosti generiranja novih "potreba" i interesa s jedne strane, te raspoloživih resursa s druge strane. To vrijedi od nivoa pojedinca do cijelog čovječanstva.

Povratak "na staro" sam od sebe nije moguć. Homo sapiens nije nikada u prošlosti niti će u budućnosti djelovati prema instiktu preživljavanja vrste, nego slijedeći osobne i grupne interese, koristeći snagu svog uma i akumuliranu moć.

Kamo će ga to dovesti kao vrstu, i uz koju cijenu, nezahvalno je prognozirati.

"ONI" - to smo zapravo svi mi jedni drugima - manje ili više.

The Observer

Tko je glasao

Odlično!

Sa užitkom pročitano, svaka čast!

Tko je glasao

A hoćemo li čitati i pisati

A hoćemo li čitati i pisati po Vuku?
;-)

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

To je vuk, to je vuk....

Kad čopor odbaci vuka on postane samotnjak. Postane čudan opak i zao. Kad nisu u lovu na plijen, vukovi su umilne životinje. Nisu toliko opasni kao onaj koji ih lovi. A da bi ih mogao loviti ( selektivni odstrijel ) moraš ih staviti i Lovno gospodarsku osnovu.
Jelenska. Ne volim latinske poslovice citirat na latinskom već u prijevodu. Čovjek je čovjek vuk. Znači konstatacija je već odavno postavljena i odnosi se na sva vremena. Bojim se da nemaš odgovor kako vratitit "vučji čopor" na iskonski put. Sve ostalo odavno znamo.
A znaš nisu ni vukovi kaj su nekad bili. Kaj ne?

Tko je glasao

Vuk je čovjeku čovjek

@Anonimni korisnik (koji meni možda i nije baš tako "anoniman" !!?? );
Bojim se da nemaš odgovor kako vratitit "vučji čopor" na iskonski put.
Naravno da to nije lak odgovor, još manje je lako to uraditi.
Možda je prvi korak od 1000 milja upravo ovo:
http://pollitika.com/comment/edit/270047

P.S. Od čopora odbačeni vuk postaje - mrtav vuk.
Vuk samotnjak se rađa. Je čudan, ali nije u pravilu ni opak ni zao već drugačiji.

Tko je glasao

metafora vuk i ONI izvrsno je napisana poruka,

ALI ALI ALI
metafore su babilonci smislili, a potom, zbog metafora pojedinac NE razumije pojedinca,

poruku u metaforu odjenuti, pa čekati učinak, žao mi je, posve je uzaludno,

čitatelji su skloni opaziti/razumjeti/upamtiti ljepotu znakova, a značenje znakova opaziti/razumjeti/upamtiti nije najVažnije,

ljepota (znakova) se uživa, a značenje (znakova) mora se patiti,

(i zbog toga) naglasimo,
ONO temeljno, a ostalo ipak je sporedno,

poruka vuk i ONI poručuje,

izUM-profiteri (ONI) kopaju grob PLANET-vuku, a (kobna) posljedica?
izUM-profiteri (ONI) za papirNovčanice kopaju nama svima grob u pustinji betona bez života,

na redu je... uporno objašnjavati-tumačiti

sačuvajmo suŽivot s PLANET-vukom,
zaustavimo izUM-profitere u uništavanju PLANET-zavičaja,

pojedincu danas ipak je glavni problem kako izbjeći prijeVremenu smrt zbog izUM-profitera, ONI za papirNovčanice kopaju nama svima grob u pustinji betona bez života,

Tko je glasao

Simbol

VUK je simbol HSP-a.

Petar Macut

Tko je glasao

StariPil..

...to je još jedna tužna činjenica u nizu novog "pravaštva", naime nije li taj vuk kojeg je sponzorirao HSP uginuo u zoološkom zbog nebrige!?

Ispravi me ako griješim.

Tko je glasao

Zanimljivo, ...

... pogotovo u svjetlu činjenice da nam je NJIH ustoličio (i) onaj koji je već u jesen 1990. imao "svoju naoružanu skupinu".
Jel' on tada pripadao NJIMA, pa se kasnije transformirao u vuka?
Vuka koji bi i opet protuzakonito i po principu vučjeg čopora mijenjao stvari?
Da je tome tako pokazuje i njegova današnja pripadnost čoporu.

Tko je glasao

Čitati i razumijeti

Predragi moj @Feniks..., - već si mi neko nedostajao. :):):)
Nisi baš razumio što piše, zaista piše u dnevniku. Pod NJIH ili NJIMA koga Ti percipiraš?

Točno! 1990. pred donošenje "Božićnog Ustava" znao sam određenu skupinu ljudi na svom području koji su imali oružje i bili ga spremni upotrijebiti u obrani svog doma i Domovine.
Što Ti tu nije jasno?

Tko je glasao

P t št s prv t ...

... zjdn s tbm bl njvć prjtnj dm dmvn.
prv zhvljjć vm dmvn j vkvm bzndžnm stnj.
Zjdn s vđm čpr rzrl st sm dš hrvtskg nrd.

Tko je glasao

Vuk je najmudriji od

Vuk je najmudriji od sviju.
Vuk u svojem zavijanju uvijek postavlja najvažnije pitanje, ne gdje se nalazi slijedeći obrok, ni gdje je sljedeća borba, ni gdje je slijedeći ples, već najvažnije pitanje, kako bi ugledao i progledao, izmjerio vrijednost svega što živi, ..gdje je duša?
Otići u šumu, idi van. Ako ne odeš u šumu, nikad ti se neće ništa dogoditi i život ti nikada neće započeti.
Otiđi u šumu.
Idi van.

(Žene koje trče s vukovima - Clarissa Pinkola Estes)

Tko je glasao

Ezop

Jelenska, u zadnje vrijeme si postao Ezop.

Tko je glasao

Basne

Jelenska, u zadnje vrijeme si postao Ezop.
"Njet", poštovani i dragi prijatelju*! Nemam ja taj dar, ali imam nešto drugo. Imam "vtis" da govoriti imena, prezimena, događaje i ostalo (prepričavati, kukati, prijetiti, virtualno se buniti i organizirati) što se vrti u svijetu politike nema više ama baš nikakve svrhe.
Moja zadnja dva dnevnika su političnija i životno realnija nego li puno njih koje sam napisao.

Uvjeren sam da Ti jaaako dobro razumiješ o čemu i kome oni govore!
.... ali basne nisu, makar bi mogle postati ako se ne pokrenemo!!!!

* oprosti ako sam Te ovim možda uvrijedio

Tko je glasao

Sjajan tekst, uistinu...

Ovo je sjajan tekst, uistinu. Jelen nam se pretvara u Hemingwaya, vidim zna zamalo sve o lovu, lovcima i divljači. Oslobađa i nekih zabluda - naime, mislio sam da je LAV, kao kralj životinja, najbolji lovac.
Ipak, u ovom dnevniku jedna relacija nije opisana, a to je VUK I CRVENKAPICA. Da je to učinjeno vjerojatno nam VUK (VUKOVI) ne bi bili simpatični onoliko koliko jesu.
Vidim, bit će to serija tekstova i baš me zanima, nakon divlje patke i vuka, koja sad životinja (životinje) dolazi na red?

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Srebrnkapica

Poštovani @Ljubo Ruben Weiss,
uz dužno poštovanje prema lavu, ali uobičajeno proširenoj legendi (zapravo "spinu" :);):):) ) kako je on "kralj životinja" i savršen lovac, ja nikada u to nisam vjerovao.
Kralj životinja je slon.
Lav uopće ne lovi, odnosno, vrlooo vrlooo rijetko. Love lavice, lav samo dođe na "gotov posao".

Inače, u mojoj "priči", postoji nagovještaj da će Vuk "pojesti" Srebrnokapicu... :):):):), kada ju već ONI među sobom nisu uspijeli "pojesti" neki dan u onoj njihovoj jazbini gdje je bilo itekako burno.
Vuk (vukovi) možda upravo zbog toga i postanu simpatični..:):):):)

Koja je životinja na redu? Vjerojatno kameleon; - ako su mu konačno pronašli mjesto u onom njihovom brlogu...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci