Tagovi

vrpcavica

Samohvalnim i slavodobitnim presijecanjem neljepljive crven-bijelo-plave domovinske vrpce na autoputu dostignu?a izme?u bliže i dalje u izborno vrijeme naš se prvi ministar u kliku škara pretvorio u prvog ?ovjeka adeze-a.

Povod je su?enje Branimiru Glavašu.

Zveke?u?i makazama tako je najavio razgovor (... razgovarat ?u sa ... o tome ...) sa ?ovjekom zaduženim za skalpel zbog doga?aja koji se desio usred neovisne sudbene vlasti.

Je li razgovor urodio plodom? Sugovornik prvog ministra, dr. Šimonovi?, snishodljivo izjavljuje da se maltene neželjeni doga?aj u sudnici zbio u nevrijeme, i da je to upravo dokaz diobe vlasti koja se jedna u drugu ne pa?a.

Time su ova dvojica, posebno dr. Sanader, sa svojom izjavom o presudi izre?enoj B. Glavašu koja utje?e na izbore, još jednom dokazala da nam je sudbena vlast potanka i da ona treba služiti dnevnoj pollitici.

Prvi od ove dvojice ne razlikuje državu od svoje stranke HDZ-a, gra?ane od podanika, ljubav prema domovini od osobne koristi, baš kao i zadnji od otaca lijepe naše domovine. Zna se!

Smeta mu sudska odluka na deset nakon dvadeset.

Drugi bi trebao zbog mobinga i vlastitog još postoje?eg kredibiliteta struke dati bezodvla?no ostavku.

Tajming su?enja o?ito ukazuje na kriptokomunisti?ku urotu kojoj je podlegao sudac. Pa kud i zašto baš sada?

Sudskom trakavicom u slu?aju za obranu domovine zaslužnog bipatrida Branimira Glavaša zbog samoljepljivih vrpci ilustrira se kvaliteta politi?ke misli, odnos i mra?ni i o?ito me?uucjenjiva?ki sadržaj dogovora HDZ-a i stranke kojoj pripada osu?eni Glavaš, radi vladavine u istom stilu kao i do sada ili kao prije gradom na rijeci koja te?e u "Lijepoj našoj domovini".

Reakcija pak na sudsku odluku je rat do istrebljenja hadeze-a i ne zbogom nego dovi?enja prvom ?ovjeku HDZ-a, aktualnom premijeru - prijetnja koju izrekoše sve i jedan bivši hadeze-ovac: da se zna!

Koliko ljudi (jesu li oni normalni?) sudjeluje u ukupnoj farsi?

Posao za Sabor (i policiju).

U banana-državi i vo?na salata katkad ima okus sumporne kiseline.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci