Tagovi

Vrli novi svijet

poštovani blogeri,
Intervju s Geraldom Celenteom primio sam mailom, neznam gdje je to?no objavljen ali je vrlo interesntan pa prenosim prijevod.
Ako se ve? prije pojavio na politika.com ispri?avam se,danas sam stigao iz Istre gdje sam nastojao posti?i unutarnji mir.Mir vama !
Ina?e nakon ovog teksta naježio sam se .Koliko li je samo istine u njemu? Možda kasnim u saznanjima alo molim vas oprostite mi jer se više borim sa stvarnoš?u u kojoj živim.Znate ono kruh naš svagdašnji i.......
Nebih samo htio slušati onu pjesmu"Uzalud vam trud svira?i". Kužite što mislim zar ne ?
davor
citat."Gerald Celente je prognosti?ar trendova, autor i direktor "Trend Research
Institute", kojeg je osnovao 1980. Postao je slavan sa svojim to?nim
prognozama svjetskih doga?aja, kao pad burze 1987., raspada Sovjetskog
Saveza 1990., predvidio je azijsku krizu 1997., pad ruskog gospodarstva
1998., eksplodiranje internet balona 2000. i recesiju 2001. Osim toga,
predvidio je i po?etak pomame za zlatom 2002., pad tržišta nekretnina
2005., recesiju 2007. i paniku 2008.

Obzirom da smo pred krajem godine, želio sam saznati od gospodina Celentea,
kakvu nam prognozu daje za godinu 2009. Slijedi intervju, koji sam sa njim
vodio 12.12.2008.:

Freeman: Kako vidite trenutnu situaciju u SAD?

Celente: Financijski sistem je kompletno kolabirao. Jedine dvije stvari,
koje vlada radi, da bi održala zemlju na životu, su ili štampanje još više
novca ili spuštanje kamata. Mi to nazivamo "Bernankeov dvokorak", jer
postoje samo dva koraka koje šef FED-a može u?initi. Ni jedna od ove dvije
mjere ne može promijeniti kurs i zaustaviti pad privrede. Potreban je novi
produktivni kapacitet, kao u 1990tim, kad smo ušli u recesiju, izašli smo
zahvaljuju?i tehnologiji interneta. Sve je bilo preba?eno na internet. To
je bilo realno. Naravno da je na tržištima bilo spekulacija, ali to nije
imalo nikakve veze sa postojanjem proizvoda. Radilo se o proizvodnom
kapacitetu. Tako nešto ne može se izazvati monetarnim ili fiskalnim
nadražajima. Danas, na primjer, imamo novog predsjednika, koji, kako sam
kaže, želi stvoriti 2.5 milijuna novih radnih mjesta. Odakle ?e uzeti novac
za to? Jedino ga može naštampati. Ono, sa ?im smo danas konfrontirani, jest
hiperinflacija kao iz vremena Weimarske Republike. To se može, tako?er,
dogoditi i dolaru. Ja sam politi?ki ateist. Ne vjerujem u bajke, ja sam
odrastao ?ovjek. Ako netko vjeruje da ?e nas politi?ari spasiti, ili je
dijete ili se samozavarava. I ovo samozavaravanje je vrlo izraženo u SAD.
Ljudi su puni nade da ?e novi predsjednik nekako stvoriti promjenu.

Freeman : Pogledamo li tim, koji je Obama do sada izabrao, ne vidimo
promjenu.

Celente : To?no, ali ne samo to; kako može biti promjene, ako je izabrao
iste ljude, koji su i prouzro?ili krizu? Kao, primjerice Larry Summers,
koji ?e biti ekonomski savjetnik i ovaj Timothy Geithner, direktor
njujorškog FED-a. Oni su protežei Roberta Rubina. Summers je u Clintonovoj
administraciji bio ministar financija nakon Rubina. To su ljudi koji su
uništili Glass-Steagall-Act.

Freeman : Ukidanje tog zakona 1999. koje je izveo Clinton , glavni je uzrok
ove krize, jer se tim ukidanjem izbrisala i razlika izme?u poslovnih i
investicijskih banaka i uvela se totalna liberalizacija, što je bankama
ponovo omogu?ilo da nekontrolirano spekuliraju.

Celente : To je to?no. O?igledno znate o ?emu je rije?. To su ljudi koji su
stvorili klimu, u kojoj su nastali svi ti derivati, kao Credit Default
Swaps, SIVs, CDOs, takozvani egzoti?ni financijski instrumenti, koji nisu
ništa drugo nego opklade, to je igra kao u kasinu.

Freeman : Vjerujete li da je kriza namjerno prouzrokovana ili je u pitanju
nešto drugo?

Celente : U pitanju je pogreška. Pri?a se puno o iluminatima. Ako su to
napravili iluminati, onda su opet iluminati ti, koji moraju ispraviti
pogrešku. Ne postoji ni jedna jedina stvar, koju je bilo tko od ovih ljudi
s uspjehom doveo do kraja. Ni jedan jedini u svojoj karijeri. Oni još
nikada nisu ništa uradili kako treba. Dospjeli su na vrh isklju?ivo putem
inkompetencije i dupeuvla?enja. Tako se to doga?a u državnoj
administraciji. Da Vam dam nekoliko informacija: karijeru sam zapo?eo u
državnoj službi u Yonkersu , NY , nakon što sam diplomirao 1971.; Yonkers
je solidno velik grad sa 300.000 stanovnika. Nakon toga bio sam poslan u
glavni grad države New York , Albany , gdje sam radio kao asistent
senatskog sekretara države New York . Zatim sam predavao politologiju na
St. John 's University. Od 1973. do 1979. radio sam kao specijalist za
državna pitanja u Washingtonu za kemijsku industriju. Zbog toga jako dobro
razumijem državni aparat. Radio sam i za Reagana i Connolyja, bio sam
zajedno sa ... Ljudi žive u iluziji, da su ovi tipovi pametniji od svih
ostalih. ?injenica je, kad neko radi za državu, potrebna mu je potvrda da
je gluplji od svih ostalih. Druga realnost je, a to sam vidio na poslu koji
sam imao u Albanyju, kako politi?ari gmižu da bi dospjeli do vrha. Oni se
usisavaju naviše u hijerarhiji. I zbog toga vjerovati da su ovi politi?ari
u stanju riješiti problem - to je samozavaravanje. Osim toga, sve su
politi?ke organizacije u suštini kriminalne organizacije, što ne kažem
olako.

Freeman : Ali, zar oni nisu znali da ?e ?itav financijski sistem
implodirati, kad Greenspan bude pojeftinio novac?

Celente : Mislili su: ako želimo sprije?iti da ljudi - to jest veliki
igra?i- izgube novac zbog pucanja internet mjehura, možemo jednostavno
spustiti kamatne stope, što su i uradili nakon ožujka 2000. Od tada smo
upozoravali u našem institutu, i to stoji u dokumentima, što bi se moglo
dogoditi, ali nitko nije želio vjerovati. Kad smo napisali da ?e do?i do
pada, dobivali smo mnoga pisma sa zahtjevom da kažemo i nešto pozitivno, da
izvijestimo i o ne?em lijepom. Tako je bilo i sa ratom. Prije po?etka
ira?kog rata rekli smo ljudima da ?e SAD izgubiti. Bit ?e mogu?e bez ve?eg
otpora brzo u?i unutra i ukloniti Sadama, ali nakon toga ?e otpo?eti
gerilski rat, koji se ne može dobiti. Ali, nitko to nije želio ?uti, to bi
bilo nepatriotski. I? Nakon gotovo 8 godina rata, nismo se pomjerili niti
jedan korak. Dakle, kad govorim o kriminalnim organizacijama, ne mislim to
kao klevetu, ve? kao ?injenicu. Amerika vodi rat koji bazira na pogrešnim
razlozima. Jesu li ljudi to znali ili ne, je u suštini akademsko pitanje. U
pitanju su jednostavno pogrešni razlozi i nevini muškarci, žene i djeca
ginu, što je apsolutno protiv mojih moralnih na?ela. I oni danas plja?kaju
ljude do gole kože, u sred bijelog dana, sa svim ovim što danas rade.
Postoji taj mentalitet (previše velik da bih propao), što u konsekvenci
zna?i da smo mi suviše mali da bi bili spašeni. To je tipi?no engleski
"Titanik" na?in razmišljanja. Bogati smiju u ?amce za spašavanje, siromašni
ostatak je zaklju?an u potpalublju i dozvoljeno mu je da potone zajedno s
brodom.

Freeman: Što mislite da ?e se dogoditi nakon što "bailout" za automobilsku
industriju nije prošao?

Celente: To uop?e nije relevantno i ne ?ini nikakvu razliku. U pitanju je
mrtvoro?en?e od samog po?etka. Novac bi bio ionako samo ba?en kroz prozor.
Osim toga, bilo tko, tko kupi ameri?ki auto, nema tri ?iste u glavi,
ameri?ki automobili su jednostavno sme?e. A menadžeri su nesposobnjakovi?i.
Potpredsjednik upravnog odbora General Motorsa, Lutz, je 2005. rekao: bilo
tko, tko misli da ?e visoka potrošnja goriva sprije?iti ljude da kupuju
SUV-ove, nema pojma o ?emu govori. Totalno je pogriješio. Ti ljudi govore i
proizvode sme?e ve? desetlje?ima. Bilo je doba, kad su SAD proizvodile
odli?ne automobile, ali to je ve? odavno prošlost. Njima je uvijek profit
bio najvažniji, koliko novca mogu zaraditi sa najjeftinijim sme?em.

Freeman : Financijska kriza prešla je Atlantik i stigla je u Europu. Sada
uništava cijeli svijet.

Celente: Da, u pravu ste. Na svojim putovanjima primje?ujem, nažalost, da
Europljani i Azijati jednostavno preuzimaju svaku glupost iz SAD. Tako su i
Credit Suisse i UBS podlegli istoj glupoj pohlepi i manipulaciji novca, kao
i ovdašnje banke. Prije godinu dana još je bilo pitanje ho?e li se i
inozemstvo zaraziti. Sad ?itav svijet ima upalu plu?a. Pogledajte samo što
se doga?a u Španjolskoj sa ?itavom nesuzdržanom produkcijom u gra?evinskom
sektoru, oni su proizveli jedan ogromni deponij nekretnina. Zemlja je
bankrotirala. Ista stvar je i sa bivšim državama Isto?nog bloka. Sreo sam
ljude odatle i sa zaprepaštenjem sam slušao kako brbljaju o investicijama i
marketingu, kao da oduvijek žive u kapitalizmu. Govorili su sa mnom, kao da
to?no znaju o ?emu je rije?. Ponašali su se više kao grabljivci, kao
domoroci sa Zapada. Ove zemlje i mnoge druge imaju sada vlastiti privredni
horor i svi su pali izravno na nos.

Freeman : Kako vidite 2009.? Kako sad izgleda, do?i ?e do potpunog zastoja
gospodarstva.

Celente : Upravo smo objavili našu prognozu za 2009. Predskazujemo totalni
kolaps privrede. Ve? 7. studenog 2007. predvidjeli smo financijsku propast
i paniku 2008., koja se i dogodila. Sljede?e godine vidjet ?emo propast
trgovinskog sektora na malo, zatim propast komercijalnih nekretnina, itd.
dožvjet ?emo najve?u depresiju ikada, puno težu od takozvane 1930tih
godina.

Freeman : Vau !

Celente : Re?i ?u Vam i zašto. Tada nije toliko ljudi imalo tako visoko
zadužene nekretnine, tako?er, nisu bili pod tolikim kreditnim obavezama kao
danas, nisu postojale kreditne kartice, nisu bili u dugu od 14.000
milijardi. Tada je postojao trgovinski suficit, danas su SAD u minusu od
više od 700 milijardi na godinu. Državni budžet bio je izbalansiran, sad
imamo nevjerojatan deficit i državni dug od 13.000 milijardi, pri ?emu je
samo ove godine novo zaduživanje bilo 1.000 milijardi. Na po?etku Drugog
svjetskog rata SAD bile su motor ?itave svjetske industrijske produkcije,
imali smo najvišu produktivnost. To je odavno prošlost. Mi smo nacija u
propasti. Ulazimo u najve?u depresiju i ona ?e biti svjetska.

Freeman : Što mislite, ho?e li do?i do masovne nezaposlenosti sa nemirima?

Celente: Da, mi tako?er vidimo trend ka revoluciji. Ono što se trenutno
doga?a u Gr?koj, može eksplodirati bilo gdje drugdje. Tamo nije posrijedi
ubojstvo 15-godišnjeg dje?aka, ve? o pobuni ljudi protiv te totalno
nekompetentne, korumpirane politi?ke kaste, koja je svuda ista. Bio sam
zaposlen kod države, poznajem razmjere korupcije. U Washingtonu se sve vrti
samo oko lansiranja projekata, kojima ?e se obogatiti inicijatori i njihovi
ortaci, ruka ruku mije, novac za prijatelje, sistem je od vrha do dna
korumpiran.

Freeman: Zna?i li sve ovo da ?emo pro?i kroz bolnu depresiju, koja ?e
trajati godinu-dvije, i potom iza?i iz doline?

Celente: Kako da iza?emo iz doline? Što ?e nam pomo?i u tome?

Freeman : Onda govorimo o dugotrajnoj depresiji?

Celente: Da!

Freeman : To uop?e ne zvu?i na dobro. Kako ?e depresija pogoditi Europu?

Celente : Europa ?e bolje pro?i, jer ljudi tamo nisu toliko zaduženi i u
boljoj su poziciji da se sami izvuku iz problema. SAD su se pretvorile u
zemlju mlakonja, koji sami više ne mogu raditi ništa, mogu samo
konzumirati, žive u velikim ku?ama, voze ogromne automobile i sami su
postali veliki i gojazni. Jednostavno ne mogu prestati da žive iznad
mogu?nosti. Troše previše hrane, energije i prostora. Ne znaju kako da žive
skromno. Sad je tulum gotov i pritezanje remena bit ?e vrlo bolno. Imamo
rastu?i sloj potpuno osiromašenih, što na takav na?in nikada nismo imali.
Užasavaju?e je to. Imat ?emo veoma visoku nezaposlenost, ve?u nego kod
zadnje depresije..

Freeman : Prema tome, Vi ne vidite rješenje za izlazak iz krize?

Celente : Iza?i ?emo samo u slu?aju ako budemo u stanju pokrenuti novi
proizvodni kapacitet, koji ide dalje od novih tehnologija za alternativne
energije.. To mora biti nešto sasvim revolucionarno, što ?e biti novi motor
za gospodarstvo, ravno otkri?u vatre ili pronalasku kota?a.

Freeman : Povijest pokazuje: kad su mo?nici konfrontirani sa velikim
privrednim problemima, oni ih ne rješavaju, nego misle da ?e rat riješiti
sve probleme. Postoji li mogu?nost velikog rata?

Celente : Nakon posljednje velike depresije (Drugi svjetski) rat vi?en je
kao izlaz. Danas živimo u drugom vremenu. Sljede?i rat bio bi rat sa
oružjem masovnog uništenja. Današnje ratove je mogu?e voditi samo protiv
nerazvijenih zemalja. Više nije rije? o ispaljivanju interkontinentalnih
raketa, ve? o gerilskom high-tech ratu, kakvog vidimo u Iraku ili
Afganistanu. Samo, politi?ari su spremni na sve.

Freeman: Mislite li pod tim na "operaciju pod lažnom zastavom" (false
flag).

Celente: Da, oni neprekidno lažu o svemu, kao na primjer da je Sadam
posjedovao atomsko oružje i njegove veze sa Al Qaidom. Tko danas može
politi?arima vjerovati i jednu jedinu rije??

Freeman: Pisali ste da SAD idu putem Velike Britanije. Jeste li pri tom
mislili da si SAD više ne mogu priuštiti Imperij i stacioniranje trupa u
130 zemalja?

Celente: Da, ameri?ka Imperija nestaje, oti?i ?e istim putem kao i
britanska. Jednostavno nemamo više novaca.

Freeman: Jedini politi?ar, koji to kaže u SAD, i koji želi restaurirati
ustavna prava i voditi razumnu privrednu politiku, je Ron Paul. Što mislite
o njemu?

Celente: Ja bih ga izabrao za predsjednika. Umjesto toga morao sam
glasovati za Nadera, jer Paul nije bio na glasa?kom listi?u. Ne?u
podržavati nijednu od kriminalnih organizacija, koje dijele mo? u
Washingtonu. I veoma sam jasan po tom pitanju. Bilo tko, tko je glasao za
kriminalce, podržava produžetak ubijanja i plja?ke. To se ne može re?i ni
na bilo koji drugi na?in . Oni ubijaju nedužne ljude svaki dan.

Freeman : Koliko krivice u trenutnoj situaciji nose mediji. Oni se ponašaju
još samo kao organi propagande.

Celente : Mediji nose veliki dio krivice. Oni su u krevetu sa mo?i. Samo
treba pogledati koje bliske veze postoje izme?u predstavnika medija i
službi, ministarstava, Pentagona i Bijele ku?e. Mediji tamo svakodnevno
ulaze i izlaze. Možemo se zahvaliti New York Timesu da nam je prodao ira?ki
rat. NYT je 2007., tako?er, napisao da je problem sa gospodarstvom samo
obi?na štucavica i da ce pro?i, iako smo ve? vidjeli pad. Mediji su na
strani gospodarstva i vlasti, ni na koji na?in ne ispunjavaju svoju pravu
funkciju.

Freeman : Što možete poru?iti mojim ?itaocima, kako da se pripreme za
nadolaze?u depresiju?

Celente : Mi u institutu govorimo odavno, da ne treba trošiti ni centa više
nego što se ima. Morat ?emo živjeti novu skromnost, koja ce se
manifestirati u kupovini isklju?ivo stvari koje su neophodne i imaju duži
vijek trajanja. ?itav ciklus potrošnje je prošao, ciklus kupovine i
dostizanja sre?e kroz materijalizam. Razumite me, i ja volim lijepe stvari,
samo sada je posrijedi kvaliteta, ili koncept . Štednja i zbog obrazovanja
djece. Ovdje u SAD svi žele poslati svoj pomladak na visoke škole i
univerzitete. To košta bogatstvo. I za što? Da bi mogli studirati ekonomiju
ili pravo i da naprave MBA? Bolje uštedite novac. Imamo više nego dovoljno
bankara i pravnika. Bolje obrazovanje je prakti?no i korisno, kao inženjer,
tehni?ar ili svi zanatski pozivi.. Do?i ?e do velike promjene. Sve po?inje
ve? na lokalnoj razini. Potrebno je brinuti se o svojoj zajednici i biti
aktivan u njoj. Pitanje je: kako mogu biti koristan mojim sugra?anima?
Budite sretni, jer u Švicarskoj imate izravnu demokraciju i možete
sudjelovati u odlu?ivanju. Ovdje u Americi nemamo više ništa za re?i, oni
rade što žele. Ljudi su protiv financijskih paketa, ali što rade politi?ari? I dalje rade po svojem.
Freeman : Mojim ?itateljima kažem: ?uvajte svoje gradove i komune, borite
se za održavanje javne infrastrukture, sprije?ite privatizaciju i rasprodaju svih vrijednosti.

Celente : Postoje službe koje su esencijalne i koje trebaju biti javne, kao
transport, energija i snabdijevanje vode.. Ovdje je u pitanju globalna
vlada, ja nisam teoreti?ar zavjere, ali svatko zna kuda vodi ovo putovanje.
Cilj je kontrolirati sve i upravljati centralno.

Freeman : Mislite li da ?e se zbog financijskih problema mediteranskih
zemalja i novih ?lanica na istoku EU i euro raspasti?

Celente: Da, u to smo uvjereni. Mi smo to predvidjeli još prije uvo?enja
eura. Jedino što je potrebno za ostvarivanje tog scenarija je nacionalni
populist u nekoj od zemalja ?lanica, koji je uvjeren da samo kroz izlazak
iz EU financijska kriza može biti zaustavljena, i Unija ve? pada.
Berlusconi je to ve? najavio, sa prijetnjom istupanja iz Šengena zbog
brojnih imigranata. Masovna migracija veliki je problem. Zapadne zemlje su
preplavljene ljudima koji žele bolji život ili bježe iz nužde. Tu ne pomaže
altruizam, tko ?e to sve platiti? Odakle osigurati smještaj, namirnice i
posao, kad se više nema novaca ni za brigu o vlastitim gra?anima?

Freeman: Mislite da je mogu?e formiranje Sjevernoameri?ke Unije izme?u
Meksika, Kanade i SAD?

Celente: Da, to smatramo mogu?im, samo su izgledi sada ve?i da ?e do?i do
raspada. Svjedoci smo raspadanja SAD kao što se nekad raspao SSSR.
Pojedina?ne regije uvidjet ?e da ?e lakše pro?i kroz krizu bez savezne
vlade. Za što im treba daleki Washington ? Pogledajte samo kakvi se
politi?ari tamo motaju. To su sve korumpirani nesposobnjakovi?i koji misle
samo na vlastiti probitak. Svjedoci smo raspada Sjedinjenih Država.

Freeman : Je li funkcija središnjih banaka prevazi?ena? Na kraju krajeva
one su izazvale krizu i potpuno zakazale.

Celente: Da, zakazale su. Ali, trenutno je u tijeku borba za mo?, veliki
žele uništiti male, kako se ve? toliko puta ponovilo u povijesti. Jedan od
trendova, koje promatramo, nazivamo "skidajte im glave". To ?e se sigurno
dogoditi.

Freeman : Kažete da ?e do?i do prave pobune?

Celente : Apsolutno. Pogledajte samo svu tu bagru na Wall Streetu, ili ono,
što izlazi iz sveu?ilišta kao Yale i Harvard. Oni nikada u svom životu nisu
zaprljali ruke. Nemaju pojma što zna?i živjeti na ulici, potpuno osiromašen. Kad uzmete sve ljudima i kad nemaju više ništa za izgubit, spremni su na sve.

Freeman: Ovo, što predskazujete, ne zvu?i baš optimisti?no.

Celente: To nema veza sa optimizmom ili pesimizmom, ve? sa realizmom. Kao
kad odete kod doktora i dobijete dijagnozu raka u zadnjem stadiju. Treba li
Vas doktor slagati ili kazati kako stvari stoje? Lažni optimizam ne mijenja
ništa na ?injenici da ?ete uskoro umrijeti.

Freeman: Mislite li da je dobra ideja za pojedinca ili za ?itave zajednice
i komune, da postanu samodobavlja?i i da se skinu sa mreže?

Celente: Apsolutno. Sigurno. Treba ispitati mogu?nosti za postizanje
nezavisnosti od sistema, za uzgajanje vlastitih namirnica i proizvodnju
elektriciteta. To je ono, što sam spomenuo ranije, sa novim tehnologijama
to postaje mogu?e. Kad se to dogodi, onda ?e se ljudi udaljiti od majke
države i korporacija. Godine 1997. objavio sam knjigu koja obra?uje upravo
ovu temu. Centralni sistem trebao je pu?i ve? odavno. Održava se samo kroz
jeftin novac. Ali, to više ne funkcionira. Što ?e nam središnja vlada, koja
ionako samo proizvodi probleme i nema rješenja? Najšira samostalnost i
decentralizacija, to je budu?nost. "gotov citat !

Komentari

Ima tu puno

Ima tu puno istine.
Mišljenja sam da je sve to popračeno nekom čudnom gorčinom.
Čudno je kako su pojedinci koji su uglavnom veliki potrošaći "zelembaća", tako čudnovato dobrohotni.
Znamo da sit gladnom ne vjeruje i da će sve napraviti kako bi i dalje bio sit.
Radost onih koje robuju moći novca je kudikamo veća kada gledaju sa "trona"većinu ljudi koji samo mogu sanjati o raspolaganju s onim "igračkama" sa kojima raspolažu neovlastelini opijeni bogatstvom u paralelnoj stvarnosti.
Više je vjerojatno da skupine ljudi usmjerenih misli uvjetuju ostvarivanje usklađenih želja, nego mogućnost predviđanja događaja.

Tko je glasao

"Gerald Celente je

"Gerald Celente je prognostičar trendova, autor i direktor "Trend Research
Institute", kojeg je osnovao 1980. Postao je slavan sa svojim točnim
prognozama svjetskih događaja, kao pad burze 1987., raspada Sovjetskog
Saveza 1990., predvidio je azijsku krizu 1997., pad ruskog gospodarstva
1998., eksplodiranje internet balona 2000. i recesiju 2001. Osim toga,
predvidio je i početak pomame za zlatom 2002., pad tržišta nekretnina
2005., recesiju 2007. i paniku 2008.

Mogu li i ja proglasiti sebe "prognostičarom trendova" i lijepo živjeti od toga? Hajde da probam...

Tko je glasao

probaj..

probaj..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

@dDaniel N. Ajde probaj pa

@dDaniel N.
Ajde probaj pa nitko ti ne brani.Doista , možda je sad pravi trenutak.
Sve bi nas moglo to interesirati.

stepski vuk

Tko je glasao

Ruski politički analista

Ruski politički analista Igor Panarin je 1998. prognozirao kolaps SAD-a, i izvesni kredit (na Italijanskim TV kanalima) mu je dat ove zime.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

u dolarima?

u dolarima?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Imaš pravo, promakao mi je

Imaš pravo, promakao mi je strani termin. Mislila sam reći "verodostojnost".

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Kenjaža :-) Moj favorit

Kenjaža :-)

Moj favorit ipak:

http://www.algoritam.hr/?m=1&p=proizvod&kat=450&id=109492

Statistička pogreška

Tko je glasao

@obaladaleka Hvala na

@obaladaleka
Hvala na informaciji,potražiti ću te knjige danas.

stepski vuk

Tko je glasao

@obaladaleka Kupljene su

@obaladaleka
Kupljene su knjige u subotu,moj sin i ja upravo čitamo svaki svoju knjigu.Vrlo interesantno i neuobičajeno.
Još jednom thanks.Stojim uvijek na raspolaganju za informaciju o novim knjigama iz domene ekonomije,političke ekonomije,anti- globalizacije i sl.
Puno sam toga ponovo pročitao jer u ovim godinama(55), pun praktičnog iskustva, sagledavam stvari iz potpuno drugog kuta nego ranijih godina.A na radanom stolu su mi ponovo Diderot,Hegel,Nitzche,,H.Boel, David Hume,Marx.

I znate što nalazim da je intresantno, da sve više doista postajem neki radikalni skeptik,dakle imam određene predrasude i vjerojatno postajem pomalo nestrpljiv,što baš nije nimalo mudro u ovim godinama,očekujući bolje danas (sutra je jako upitno!?).
Vjerojatno sam još u fazi inkubacije pristupu problema današnjice.No u jedno sam uvjeren da se produbljuju velikom brzinom temeljnji sukobi između klasa i raznih skupina ljudi.Kapitalizam kao i demokracija prolazi po meni jednu fazu teške bolesti. Romantizirani nacionalizam koji je prožimao neke naše političare 90 tih,(neke iskreno ali većinu licemjerno )se još nije do kraja izgubio za razliku od ostaka EU i njihovih loših plagijata iz istočne tranzicije.
Zamjenio ga je neki kvazi- kozmopolitizam.Neke nove istine ponovo su "stvorene".
Npr.stvorena je iz "drugarske elite" nova elita koja implicira neobuzdanu hiperpotrošnju,ali istovremeno omogućuje nimalo trezveno da trgovina preuzme, uz neizbježne katastrofalne posljedice, ono što smo imali a to je proizvodnja,kakva takva ali proizvodnja.Proizvodnja u Hrvatskoj(ali i u većini zapadnih društava) je izgubila nažalost svoj utjecaj nad kolektivnom sviješću."Društveno samoubojstvo" je pitanje vremena.Ništa novo,ništa novo,jer neki pametniji od mene ,su istinu već izrekli poput mene direktno a neki se prave da je istina drugačija, da će biti drugačija.
Koji zajeb je taj život na slamku.
Postavljam si pitanje da li sam ja koristeći zajamčenu slobodu govora prekršio time moralne i etičke granice.Zapravo,nikako da se oslobodim do kraja tereta prošlosti.

stepski vuk

Tko je glasao

Ovako. Vazno je izbjeci

Ovako. Vazno je izbjeci nacitanost samo jedne knjige, ali i nacitanosti jedne izreke, jedne rijeci vodilje. Tako da valja sarati i svoje prepustanje obaviti po vise njih, ali i tu se ne treba rasplinuti jer to moze biti podjednako lose kao i ovo prvo.

Sto se tice kapitalizma za njega se ne treba pretjerano brinuti. Tlapnje o njegovoj propasti. On ovime pokazuje svoju snagu, vitalnost i zivahnost, nikako ne slabosti. On se sada ustvari propinje i zahvaca jos i zesce.
Ako su moje preporuke za knjige naisle na plodno tlo, onda neka mi bude oprosteno preporusciti jos samo jednu jedinu, a tice se tijesno upravo ovoga o cemu govorimo. Dakle, "Bijeda blagostanja", a umjetnik je notorni Pascal Bruckner http://www.zena.hr/webshop/artikl/pascal_bruckner_bijeda_blagostanja/384... a sve je to ista zbirka.
Ova knjiga je toliko komprimirano prozeta da u nekim dijelovima onemogucava vodenje zabiljeski o porcitanoj knjizi jer je potrebno prepisivati cijele odlomke. Inace do slicnih spoznaja sa puno vise okolisanja dolazi i Slavoj, ali rekao sam da cu preporuciti samo jednu.

Tko je glasao

@obaladaleka Ne sahvaćam

@obaladaleka
Ne sahvaćam što je pisc želio reći s prve dvije rečenice?

stepski vuk

Tko je glasao

P.Brucknera " Bijeda

P.Brucknera " Bijeda Blagostanja" sam apsolvirao.

stepski vuk

Tko je glasao

obaladaleka Čitamo iste

obaladaleka

Čitamo iste knjige :-)

Statistička pogreška

Tko je glasao

Nalazim podosta novih

Nalazim podosta novih tekstova ,vrlo intersantno pisanih, na ovim stranicama.Pa to nisu samo osvrti nego čak i odlični eseji. Neka traje politika.com!Za sutra ipak želim sunčani dan da mogu u ležaljki na gruntu nastaviti čitati.
Laku noć čitači i pisači,a onima kaj nam snimaju tekstove i stvaraju svoje kartoteke, želim više zdravog seksa a manje špijuniranja jer vrijeme k... brzo prolazi.

stepski vuk

Tko je glasao

Vrijedno je pogledati The

Vrijedno je pogledati The Obama deception i Celenteove komentare ; )

Tko je glasao

"politički

"politički ateist"-Izvanredna izvedenica zar ne ?Oprostite ,prevest ću za one koji neznaju engleski kad se vratim s večere !
cit. wikipedija
"Gerald Celente is a United States trend forecaster and author, and CEO of The Trends Research Institute founded in 1980. He is noted for predicting the 1987 stock market crash and the fall of the Soviet Union.Celente is a Close Combat practitioner and black belt trainer whose practice reflects his proactive philosophy. He is a self-described "political atheist" ("I look at things for the way they are, not the way I want them to be") and "citizen of the world".Celente has appeared on The Oprah Winfrey Show, The Today Show amongst other business news and morning shows."
Criticism of economists

Celente has criticized the core Consumer Price Index because it does not integrate statistics for food and fuel.[11] He accuses the Federal Reserve of "jive talk" about interest rates, claiming that they are in a "rate trap" where lowering interest rates crashes the dollar and raising them crashes the economy.He claims the Fed is exacerbating the economic crisis of 2008 by "bailing out their buddies with cheap money".He also believes that the general populace has more wisdom regarding the crisis than Wall Street, the media, and the political world.He has repeatedly said the public should not be looking for solutions to the economic crisis from people who failed to see it coming in the first place. Celente is on record with the Hudson Valley Business Journal and UPI Presswire service as having stated on November 12, 2007 that the coming year would bring the beginning of an economic crisis "the likes of which no one alive has ever seen."

stepski vuk

Tko je glasao

ne tako davno bio je

ne tako davno bio je intervju s njim u Globusu ...ali dobro da si stavio i ovdje za one koji ne čitaju Globus. zato, sjedni 5!

CC

Tko je glasao

Hebi ga, moj @davor, kada je

Hebi ga, moj @davor, kada je @jelenska tu i tamo na ovim stranicama govorio isto što govori i taj Celente (nikada čuo za njega) dobivao je hrpu minusa a o rječniku komentara da i ne govorim.
Naročito oko EU, sam minus do minusa mi udijeliše nakon mog dnevnika Diktatura EU.
Eto, vidim da još netko misli isto ili slično kao ja.
Nakon ovog čovjeka i onog što govori potrebno se zapitati: Tko su stvarni vladari svijeta?
Treba napisati dnevnik o istom i garantirano dobiješ hrpetinu minusa i pogrdnih naziva. Istina uvijek izazove nevjericu, međutim, makar je laž jednako jaka kao i istina, istina ipak pobjeđuje.
Tako je barem govorio Krist i ja mu vjerujem!

Tko je glasao

Svaka istina ima tri faze:

Svaka istina ima tri faze: ismijavanje, negiranje, i prihvaćanje..

rekao bih da smo mi polako zagazili u drugu fazu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci