Tagovi

vrijeme je da se uozbiljimo - projekt za razmatranje

Hrvatska je u ovoj godini ušla u završnu fazu definiranja svoje sudbine. Postoje?i politi?ki sustav definiran Ustavom iz 2000. godine pokazao se nedjelotvornim da bi se strateški riješili državni politi?ki, socijalni, gospodarski i ostali problemi s kojima je zemlja suo?ena na pragu ulaska u Europsku uniju.
Zemlja je dužna u ovom trenutku 44 milijarde eura s izgledom da taj dug naraste do 50 milijardi na kraju godine. Postoje?a politi?ka i društvena elita ni nakon 20 godina hrvatske samostalnosti nema viziju budu?nosti, kako na unutarnjem tako ni na me?unarodnom planu. Nacionalne institucije koje bi trebale razmišljati o hrvatskoj sadašnjosti i projicirati hrvatsku budu?nost, a to su HAZU, Matica Hrvatska, Katoli?ka crkva, Sveu?ilišna zajednica, mediji te strukovne ustanove, instituti i organizacije potpuno su zakazale, jer uz rijetke iznimke uglavnom šute kao da se ništa ne doga?a. Dvije vode?e stranke vo?ene autoritarnim stilom pokazale su da su sa svojim klijentelisti?kim strana?kim sastavom nesposobne urediti život u Republici u cilju njezinog napretka i dobrobiti njezinih gra?ana. Šira javnost i bira?ko tijelo manipulacijama je lišeno stvarnog utjecaja na donošenje važnih politi?kih i društvenih odluka. Priprema se novi Ustav ne po mjeri politi?kog izazova i op?edruštvenih potreba nego po mjeri Europske unije. Posljednji doga?aji i nagovještaji u pojedinim ?lanicama EU, posebice Gr?koj, upozoravaju da Unija nije ?arobni štapi? za rješavanje nagomilanih problema pojedinih država.
U takvim okolnostima raste odgovornost pojedinca za vlastitu sudbinu, budu?nost svoje djece, i sudbinu cijele zajednice. U postoje?oj politi?koj strukturi s prakti?nom partitokracijom na djelu pojedinac koji želi djelovati u cilju ostvarenja nacionalnih interesa i op?eg dobra nema velike mogu?nosti, ali to ne zna?i da takve mogu?nosti ne postoje. Najbolje dokaz za to su dva posljednja izborna ciklusa, izbori za dužnosnike na lokalnoj razini i nedavni predsjedni?ki izbori. I jedni i drugi izbori pokazali su da se bira?i prezasi?eni i nezadovoljni strana?kom politikom opredijeljuju za neovisne kandidate. U brojnim gradovima, izme?u ostalog u Zagrebu i Splitu, te još više u manjim naseljima za vode?e lokalne dužnosnike izabrani su neovisni kandidati. Na predsjedni?kim izborima u prvom krugu bilo je ?ak osam neovisnih kandidata koji su ukupno osvojili oko 850.000 glasova od 1,980.000 gra?ana koji su izašli na birališta. Takvi Izborni ishodi potvr?uju da je postoje?i strana?ki sustav došao u ozbiljnu krizu iz koje se unutar njega samoga ne vidi realan izlaz.
Pravi izazov je uo?i idu?ih saborskih izbora koji bi se trebali održati krajem idu?e godine, ali je s obzirom na stanje u zemlji mogu?e je da oni budu prijevremeni, razmotriti nastup neovisnih lista na tim izborima. Izazov je velik, ali uz pravodobnu pripremu, dobro osmišljen politi?ki program i izbornu platformu nije neostvariv. Temeljno polazište ovog projekta je u tome što on po?iva na akciji odozdo a ne odozgo. Nešto sli?no se zbivalo tijekom Domovinskog rata kad su Hrvatsku osloba?ali krizni stožeri na lokalnoj razini, jer kako nije bilo proglašeno ratno stanje tako nije bilo Kriznog stožera u Banskim dvorima. U ovom slu?aju uvjetno re?eno Izborni stožeri po?ivali bi na lokalnoj razini, odnosno na razini 10 izbornih jedinica i bili bi potpuno samostalni u provo?enju izborne kampanje.

Komentari

što sada

Pogledao ovaj dnevnik na nagovor iz vkrsnikova komentara na Galetov dnevnik.
I to je neki prijedlog za tehnologiju promjene.
"...razmotriti nastup neovisnih lista na tim izborima..."
Da to se događa ali nije uvik lipo ispalo, populizam je pojeo i tu ideju.
U mom mistu je nasupila ekipa ali su osnovali stranku i olakšali
izlaz na izbore.Bili su lokalno orjentirani, odlični kao grupa mlađih i stručnih, bez jačeg lidera, što mislim da je dobra startna pozicija.
Nisu prošli zbog partijske discipline članstva dvi čuvene stranketine.

Bert

Tko je glasao

Čoravost intelektualne elite

Uzalud lamentirate o izborima koji to nisu. Stranke nisu i ne mogu biti predstavnici naroda u smislu čl. 1.st.3. Ustava. Kompletna infrastruktura institucija vlasti je i nezakonita i nelegitimna. Sudjelovati u tom cirkusu od politike je ogavni kurveraj i to ovom narodu koji ne vidi dalje od nosa treba jasno i glasno nacrtati i onda si nek gruntaju kaj dalje.

Tko je glasao

i što si predložio ?

legni i crkni ?

Bert

Tko je glasao

Nešto slično se zbivalo

Nešto slično se zbivalo tijekom Domovinskog rata kad su Hrvatsku oslobađali krizni stožeri na lokalnoj razini, jer kako nije bilo proglašeno ratno stanje tako nije bilo Kriznog stožera u Banskim dvorima. U ovom slučaju uvjetno rečeno Izborni stožeri počivali bi na lokalnoj razini, odnosno na razini 10 izbornih jedinica i bili bi potpuno samostalni u provođenju izborne kampanje.
Mogao si bez ovoga, bio bi vjerodostojniji. Referirati se na događaje koje povjest nije revalorizirala, gdje postoje sila dokumenata koji će biti javno objavljeni 2040, nije uputno.

Tko je glasao

@rush, ovo su činjenice za

@rush,
ovo su činjenice za koje ne treba čekati 40 godina:
za vrijeme agresije u Zagrebu nije postojao državni krizni štab kakvi su postojali na lokalnoj razini,
predsjednik Tuđman, jer je o ključnim stvarima sam odlučivao, nije proglasio ratno stanje,
izdao je naredbu da se ne osvajaju vojarne, a da nije bilo neposlušnih hrvatskih časnika u JNA (poput zapovjednika Bjelovarske vojarne koji je zbog ignoriranja naredbe odležao šest mjeseci u zatvoru) ne bismo došli do prijeko potrebnog oružja,
zašto je Vukovar bio na izvjestan način žrtvovan,
predsjednika Tuđmana, Stipe Mesića i Žarka Domljana nije bilo u podrumu zgrade INE kad je Vladimir Šeks 8. listopada 1991. godine proglasio razvrgnuće svih veza s Jugoslavijom.

To su samo neke od važnijih neoborivih činjenica koji potvrđuju da je narod u ključnim trenutcima išao ispred predsjednika Tuđmana.
Preneseno na sadašnje prilike kad se u Zagrebu ne može u političkoj stranačkoj eliti riješiti kriza inicijativu treba vratiti, odnosno treba je preuzeti narod. To se najučinkovitije može riješiti na lokalnoj razini, jer na nacionalnoj razini ne postoji institucija koja bi mogla preuzeti takvu ulogu.
Stojte mi dobro

Tko je glasao

vkrsnik, zašto nisi

vkrsnik, zašto nisi jednostavno malo kulantniji kad već želiš pogurati nekakav projekt. Osjećam kod tebe isto ono što gali spočitavaš, naime, upuštaš se u polemiku oko nečeg, za projekt nebitnog, umjesto da jednostavno preskočiš preko svoje sjenke i pokažeš ostalima kako si spreman i sam nešto žrtvovati za ideju i kosenzus o njoj.
Bjelovarske vojarne koji je zbog ignoriranja naredbe odležao šest mjeseci u zatvoru) ne bismo došli do prijeko potrebnog oružja,
zašto je Vukovar bio na izvjestan način žrtvovan,
predsjednika Tuđmana, Stipe Mesića i Žarka Domljana nije bilo u podrumu zgrade INE kad je Vladimir Šeks 8. listopada 1991. godine proglasio razvrgnuće svih veza s Jugoslavijom.
Kome je ovo uopće važno u stvaranju jednog novog političkog profila na koje pozivaš.
Ne zaboravi da su dosadašnji eksploatirali DR upravo u svrhu svog političkog opstanka.

Tko je glasao

Rush, ne razumijem vaše

Rush,
ne razumijem vaše primjedbe, a vi očito kao i još neki na portalu smatrate da imate nekakav monopol na iznošenje ideja.
Prije svega ja ni ne pokušavam progurati nekakav projekt, samo iznosim vlastito viđenje našeg stanja, što ne osporavam nikome drugome. Moje razmatranje se može prihvatiti za diskusiju ili prijeći preko njega, ali niakako ne prihvaćam, kako vi u stvari ciljate, da razmišljam i pišem kako bi se nekome ili nekima svidio.
Samo toliko.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Vkrsnik,Prije svega ja ni ne

Vkrsnik,Prije svega ja ni ne pokušavam progurati nekakav projekt, samo iznosim vlastito viđenje našeg stanja, što ne osporavam nikome drugome. Moje razmatranje se može prihvatiti za diskusiju ili prijeći preko njega, ali niakako ne prihvaćam, kako vi u stvari ciljate, da razmišljam i pišem kako bi se nekome ili nekima svidio.

nažalost sasvim si me pogrešno razumio. Ideja ti je odlična uz malu zamjerku da nebi trebali bezpotrebno uplitati DR jer sve bi moglo dobiti nerazumljive inepredvidive implikacije. Taj pasus si mogao radi mira u kući jednostavno izostaviti i sve bi bilo OK.
Vidite da umjesto konstrukktivnog dijaloga, rasprava uzima nepotrebno pogrešan pravac. Imali ste 100 dobrih mogućnosti drugačije dobro argumentirati, a vi bespotrebno pravite izlet tamo gdje je neportrebno. O DR sigurno ima više viđenja i tumačenja, najčešće subjektivnih, da bi rasprava mogla ostati u poželjnim okvirima. Samo toliko.

Tko je glasao

Rush, hvala, prihvaćam

Rush,
hvala, prihvaćam dobronamjernu primjedbu, jer je rasprava krenula drugim beskorisnim smjerom.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Vkrsnik, predsjednik

Vkrsnik,

predsjednik Tuđman, jer je o ključnim stvarima sam odlučivao, nije proglasio ratno stanje,
izdao je naredbu da se ne osvajaju vojarne, a da nije bilo neposlušnih hrvatskih časnika u JNA (poput zapovjednika Bjelovarske vojarne koji je zbog ignoriranja naredbe odležao šest mjeseci u zatvoru) ne bismo došli do prijeko potrebnog oružja,
zašto je Vukovar bio na izvjestan način žrtvovan,

Da je pokojni Tuđman to sve napravil, bi mi imali Vukovar u Zagrebu, a krvi do koljena. Danas bi ti predsjednik bil pokojni Milošević ili Mladić.

Tko je glasao

Skviki, iznio sam neoborive

Skviki,
iznio sam neoborive činjenice, ali za vas kao zadrtog hadezeovca to nije dovoljno, pa se pozivate, bez ikakvog argumenta, na teoriju kako bismo, da nije bilo takvog Tuđmanovog oklijevanja, imali Vukovar u Zagrebu.,te da bi danas predsjednik bio Slobodan Milošević.
Razmislite malo, ako to možete iz Stuttgarta, Hrvatska je stvorena krvlju 15.000 života, a ne nekakvom genijalnošću Franje Tuđmana koji je ipak imao tu sreću da je ispred a ne iza sebe imao takav narod. Pored te zasluge počinio je niz strateških propusta, ali ga ipak treba poštovati kao prvog predsjednika Republike Hrvatske.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Vkrsnik, Vi ko zadrti

Vkrsnik,

Vi ko zadrti komunista imate svoje, a ja ko zadrti HDZ-ovac imam svoje. Jel vas nekaj muči u tome svemu?

Tko je glasao

Skviki, budući da ne

Skviki,
budući da ne želite raspravljati o argumentima prelazite na moju osobu, pa ne vidim razloga da s vama uopće komuniciram. Ovo je ipak forum gdje se izmjenjuju ideje i misli, a ne napadi "ad hominem". Može vas utješiti da na ovom portalu niste jedini, pa vam samo mogu poručiti "ajte lovit zmije".
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Vkrsnik, Citiram vaš

Vkrsnik,

Citiram vaš odgovor na moj komentar.
iznio sam neoborive činjenice, ali za vas kao zadrtog hadezeovca to nije dovoljno, pa se pozivate, bez ikakvog argumenta, na teoriju kako bismo, da nije bilo takvog Tuđmanovog oklijevanja, imali Vukovar u Zagrebu.

Pa kad vam odgovorim istom mjerom, onda vam ne paše:
budući da ne želite raspravljati o argumentima prelazite na moju osobu,

Ma svaka vam čast.

Tko je glasao

G. Krsnik, Trebamo nove

G. Krsnik,
Trebamo nove ljude neupitna ugleda, novu snagu udruženu, koja će biti alternativa nadirućem HDZu i šutljivom SDPu.
Osim HNS i IDSa, na ono silno obilje političkih starnaka ne treba se obazirati. Jer one ne znače ništa. Čak i kad uđu u Sabor sližu se sa vladajućima.
I da treba i može početi na lokalnoj razini. Sa poznatim ljudima, a ne stranačkim listama.
U Istri je već nešto započela i čini Ladonja.
Zanima me što će biti u Rijeci, tu je promovirana Lista za Rijeku.
HDZ i SDP su već dokazali što mogi i što ne mogu.
Red je na novima, koji će imati ugled, poštenje nove ideje i novu kreativnost.
Ove dosadašnje treba hitno otpustiti i to narod koji im je poslodavac.
Uz dobre želje pozdravi
Mirtaflora

Tko je glasao

ovo sliči na univerzalnu

ovo sliči na univerzalnu rečenicu za exyu dok se iz bosne čuje glasan muk
A javnost će, jasno je, biti spremna da svim lažima sa kojima živi doda još jednu. Jer nije pokazala, a ne pokazuje ni sada, volju da živi sa istinom, koju ne može da ne zna.
http://www.zokster.net/drupal/node/4559

Tko je glasao

prva stvar koja me tipicno

prva stvar koja me tipicno najvise iritira. egocentricnost. naime, svaki moj post je orjentiran na rjesenja. mozda nisu idealna, bas kao sto niti tvoj post nije idealan. no, vec sama namjera da se krece naprijed, da se gleda progresivno, startni je minimum ako zelis da steknem dojam da i ti mene uvazavas.

ista stvar ko sa DEMOSom, dva tjedna ranije pisem o ideji stranke i udruzivanja, dva tjedna kasnije evo DEMOSa s istom idejom i istim pozivom (vise manje), a nije se niti osvrnuo na ranije upise.

zbog cega bih ja trebao podrzavati tvoju inicijativu, ako ti nemas dovoljno postovanja prema meni, vkrsnik? jel ti mislis da je tvoja misao bogom dana? i ja mislim to za svoju misao, ali necu si dozvoliti da me ta misao sprijeci da udjem u raspravu i s tobom, pa cak i da dam svoj doprinos. ako treba i ovakav.

dakle, vkrsnik. zbog cega sve moje dosadasnje napore nisi uvazio niti jednim plusem? a nije da ne pisem o ovome, vec upravo naprotiv.

ako zelis da ja tebe uvazavam, morat ces uvazavati i ti mene.

sto se tice standardne price o stranci i slicno, prva stvar koja razlikuje sve dosadasnje i one koji nama trebaju jeste u nudjenju KONKRENTIH rjesenja. znaci, ne uocavanje problema, vec nudjenje rjesenja.

druga stvar je da su ta konkretna rjesenja prosla jot raspravu gdje su se mogli suprotstaviti svi poznati i nepoznati argumenti, te da su ta rjesenja prosla kroz proces legitimacije.

treca stvar je i naravno hot spot, utvrditi koje bi to tijelo moglo nositi potreban legitimitet da njegov amen bude prepoznat kao najsiri drustveni interes ili koliko god je moguce.

cetvrta stvar, hrvatska ne tone zbog stvari gdje se mi razlikujemo po nasim misljenjima, vec zbog stvari oko kojih se vise manje svi slazemo, ali nisu realizirane.

hrvatskoj treba srednja opcija utemeljena na sprovedbi projekata koji imaju najsiri legitimitet u INFORMIRANOJ javnosti.

ako hoces raditi opciju, za pocetak pogledaj kako ponuditi rjesenja, te se na taj nacin uzdigni iznad sve moguce i nemoguce konkurencije na politickom trzistu. to plus tijelo koje oslikava siroki legitimitet, eliminirat ce iz politike sve ovo sto smo do sada imali priliku gledati.

enivej, vkrsnik. baci oko na moje dosadasnje objave. daj im plus ako podrzavas i druge koji se bave rjesenjima, umjesto problemima. to je naime minimum koji ocekujem od nekoga tko se zeli osloniti i na suradnju sa mnom.

bez uvazavanja moga rada naime, ja nemam motiv niti tebi da pomazem.

lp.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, živite u tako velikim

Gale, živite u tako velikim iluzijama, da se mazohistički sudarate sa stvarnošću. Klasičan ste primjer čovjeka koji svijet tumači ne onakvim kakav svijet jest, nego onakvim kakvi ste sami. Sve što zamjerate drugima, da ste svjesni stvarnosti, zamjerili bi samom sebi.

Smeta vam tuđa egocentričnost? Smeta li vam vaša? Ja bih rekao da ne smeta. Ne znam da li vi primjećujete da u svakoj vašoj ideji, inicijativi, komentaru, na vidnom mjestu ističete, kao kuća velikim slovima: NE ZNAM. Ja nemam ideju, ja nisam siguran, ja pretpostavljam i slično? Čini se logično da netko tko ne zna, traži tuđe mišljenje. Ali na tome se vaša logičnost završi. Što govori jako puno o vama i vašim motivima.

Zašto, kada već ne znate sami, ne slušate one koji znaju? Zašto ne slušate s razumijevanjem i uvažavanjem bolje od sebe? Nije li to najbolji način da naučite? A, ne! Vi ocjenjujete. Ne znajući i ne razumijevajući jezik vrijednosti, vi ocjenjujete. Vi se slažete ili ne slažete, tako svejedno. Kako je to moguće: ocjenjivati nešto što se ne razumije!?!

Nije istina da vas zanimaju konkretna rješenja. Vas blokira silna i besmislena analiza. Vi bi do besvjesti analizirali, ali kada se netko približi konkretnom prijedlogu, bježite kao vrag od tamjana. To je narcisoidnost. Ona uzrokuje vašu patnju. Nezamislivo vam je da bi se trebalo dobrovoljno staviti u ulogu sljedbenika. Vi hoćete biti ulje povrh vode. Vi biste htjeli biti neupitni vođa. Vi hoćete da se respektira vas, ali ste nesposobni dati respekt. Smiješno je to. Smiješno je vidjeti kako netko tko nije svjestan stvarnosti, tu stvarnost izmišlja.

Nevjerojatno je kako bi vi htjeli uvjetovati suradnju s vama. Uvažavanjem vašeg rada? Nije li možda problem što nemate rezultate koje bi se moglo uvažavati? Ili je problem vaš motiv?

Tko je glasao

@poveznik, Gale nije baš

@poveznik, Gale nije baš takav kakvim ga slikaš. To njemu dođe samo ponekad, nešto ko epileptični napad i drži ga jako kratko. Poslije takvih "napada" sasvim je gotivan i ugodan i racionalan.

Tko je glasao

Znam ja da je gale gori nego

Znam ja da je gale gori nego ga ja slikam. Znam da ima kratkotrajne napade oduševljenja vlastitim likom i djelom, ali je problem što između tih napadaja živi u prošlosti. Sam sa svojim oduševljenjem. Umjesto da živi ugodnu i racionalnu sadašnjost. Ali tako je uvijek kada zaljubljenost u vlastiti referentni okvir nadilazi sposobnosti.

Tko je glasao

@gale, prije svega iskreno

@gale, prije svega iskreno se ispričavam što sam propustio vaše dnevnike, jer nisam na ovom portalu tako često pa se i ne javljam tako često, a niti mi je stalo kako će moji dnevnici biti ocijenjeni. u svakom slučaju pripazit ću na vaše dnevnike, pa će biti i pluseva.
Još jednom moja isprika.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

moja isprika sto je gornji

moja isprika sto je gornji komentar djelovao grubo. no, vjerujem da se radi o izrazito bitnoj poanti koju gradjanstvo jos uvijek ne moze rijesiti jednostavno, a problem je koji se moze i mora rjesiti jednostavno. radi se naravno o manjku volje za sinergizmom djelovanja, a bez sinergizma djelovanja nema niti suvislog politickog djelovanja.

klasicna shema je da svako vuce svoj projekt/ideju, ukoliko taj neki projekt prodje magicnu barijeru prepoznatljivosti, tada ostatak ekipe da podrsku drugog reda (pasivna, kontakti, eventualno uguzivanje radi osobne promocije), no ne i potpunu podrsku kao da je to njihova stvar.

sve to je rekao bih zbog oportunosti gledanja situacije iz vlastite pozicije i vlastitog mixa poriva koji nema veze sa deklariranim interesom. za uspostavu sinergizma je s druge strane izrazito bitno pratiti druge, pregovarati, dogovarati, uvazavati, pomagati, stjecati kredite, ulagati u tudje bez obzira sto je to daleko od oportunog.

jasno, vise manje svakom od nas je bitan prije svega nas projekt, nasa ideja, nase misljenje, no pragma govori da to sto je nama bitno i nije toliko relevantno, ukoliko nam je zelja ipak da nesto postignemo, a ne da zadovoljavamo mix poriva.

na samom pollitika.com-u gdje osobno pisem desetke idejnih smjernica, prijedloga, pitanja a relativno cesto naidjem na ekipu koja uleti grandiozno i kaze ajmo svi za mnom. ja odmah istog trenutka mogu postaviti pitanje, zbog cega bi ja isao za tobom, ako ti neces za mnom? moja ideja je ionako najbolja, pa zato je i moja ideja.

i onda umjesto da pomazemo jedni drugima (put uspostave sinergizma), umjesto da pronadjemo elemente kroz koje bismo mogli zadovoljiti svoje bazicne motivacijske porive, no ne naustrb uspostave sinergizma, opet i opet ista prica.

hadzi fura svoj projekt, ostali mu pljescu, ali ga ne podrzavaju aktivno, niti relevantno. mrak fura svoj projekt, delgado fura svoj projekt, nemesis fura svoj projekt, jelenska fura svoj projekt, 3103 svoj i tako dalje i tako dalje. svi svima pomazemo na nivou "ok, samo naprijed", a to nije doprinos koji moze rjesiti bilo sta.

i opet i opet.

ono sto vidim kao put rjesenja je naravno upravo orjentacija ne na svoj projekt, vec upravo na sve druge kako bi se osigurala najsira podrska bar za neki minimum minimuma. jasno, ne treba se odreci svojeg projekta, niti je to u krajnju ruku niti dobro (motivacijski), ali stvari je potrebno uklopiti na nacin da sve to postane zajednicki projekt, da stvar dozivi kao zajednicki projekt i da ekipa ovaj puta kroz iskreno zajednistvo krene putem stvarnog politickog djelovanja i realnog politickog pritiska.

nadam se da sam sada barem malo pojasnio razlog svoje uznemirnosti i tona.

nekih 8 godina sam u ovome polju i cijelo vrijeme stvari se lome na istom nivou. ne vidim smisao da tako i nastavimo.

gpgale blog

Tko je glasao

Slažem se kako bi promjene

Slažem se kako bi promjene mogle početi upravo na lokalnoj razini. I tu nezavisni kandidati imaju najveće šanse. I sam bi trebao i morao izaći na slijedeće lokalne izbore kao neovisni kandidat da ne upiru više ljudi prst u mene kao u pukog teoretičara koji ništa konkretno nije uradio. Sa ulaskom u vijeće općine bio bih zadovoljan jer bi samim tim već mogao doprinjeti boljitku mjesta a i malo posložiti stvari i sebi i nadam se njima.
Za parlamentarne izbore je teško okupiti ljude za nezavisnu listu na državnoj razini. Trebao bi se pojaviti karizmatični lider koji bi okupio oko sebe jezgro koje bi trebalo dostići magičnih 5% kako bi prvo ušli u Sabor a onda se mogli proširiti. Iz iskustva zapadno europskih država, kada bi se pojavila neka manja stranka koja bi privukla pažnju glasača. koordinirano bi se obrušile najjače stranke kako bi je uništile ili asimilirale. Teško bi i kod nas bolje prošli. No ojačavanje nestranačkih ljudi na lokalnoj razini bi moglo imati efekta. Imam ideju kako bi u svoju kampanju uključio sve zainteresirane sa ovog portala koji bi mi preuzeo savjetničku ulogu i na neki način participirao u vlasti. Isto tako bih vrlo rado pomogao drugim neovisnim kandidatima sa suvislim stavom i pozitivnom idejom. Pišući, pada mi idealistički napamet ideja možda i na ovim stranicama okupiti neovisne kandidate i razvijati ideje.

Tko je glasao

Vrijeme je zaista za

Vrijeme je zaista za MMF.
Tko je 20 godina izabirao ove pajace nece se sigurno uozbiljiti preko noci.
MMF ODMAH!

Tko je glasao

g-news da i ti nisi nekome

g-news da i ti nisi nekome uvalio dobar kredit sa valutnom klauzulom, uz visoke kamate i još jaču hipoteku?

grdi

Tko je glasao

@G-news, ne slažem se da je

@G-news, ne slažem se da je vrijeme za MMF, jer je to globalni financijski policajac kojega i EU dovodi u pitanje, jer želi biti gazda u svojem dvorištu. Što se tiče našeg dvorišta, nije problem u nama nego u političkom sustavu koji nam servira korumpirane i nesposobne vladjuće garniture. A taj sustav se može promijeniti u postojerćim zakonskim okvirima jedino ako se promijeni odnos snaga u Saboru. Koliko god to izgledalo teško po mojem skromnom mišljenju jedino je rješenje ponuđeno u ovom dnevniku, a drugi je izlaz ulica kao u Grčkoj, a uskoro u još ponekoj članici EU.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Davanjem određenih ovlasti

Davanjem određenih ovlasti MMF-u, ne postiže se neki eventualni boljitak, nego stvarnost omogućavanja predaje resursa u vlasništvo određenim interesnim skupinama, tj prodaju ovo malo društvenog potencijala u vidu javnih poduzeća.
Ja nisam za nikakvu daljnju privatizaciju ni prodaju društvene imovine.
Naprotiv, sproveo bih novu nacionalizaciju i vrijednosti predstavljene u dionicama pravedno raspodjelio svim građanima Hrvatske.
Dosadašnje vlasnike privatiziranih potencijala i glavne aktere ove nesretne pretvorbe i privatizacije isplatio bih prosječnim OD za vrijeme trajanja upravljanja preuzetim potencijalima.
Uveo bih moratorij na prodaju dionica 5 godina, a na čelne pozicije gospodarskih i inih potencijala imenovao stručne ljude bez političkog ključa.
Ukinuo bih svako daljnje financiranje političkog rada iz sredstava državnog proračuna, bilo koga i bilo kakve organizacije ili udruge.
Nakon vremenskog perioda od 5 godina,pokrenuti mogućnost prodaje dionica na slobodnom tržištu,a od dobivenog novca 15% godišnje reinvestirati u unaprijeđenje gospodarskih potencijala, 15% u financiranje mirovina onih umirovljenika koji su mirovinu zaradili radom na takvim potencijalima. Ostatak dobiti raspodjeliti na plaće zaposlenika u takvim gospodarskim potencijalima.Većinsko 51% dioničko vlasništvo zadržati u državnom vlasništvu, a kojim vlasništvom bi upravljao nadzorni odbor sastavljen od stručnjaka(umirovljenih bivših djelatnika,aktivnih političara sa znanjima o nadziranom resoru).
Država može opstati jedino rasterećena davanjima u 2 fonda, tj za mirovinski fond i za fonsd zdravstvenog osiguranja.
Biti će rasterećena htjeli mi to ili ne, samo što se neće zvati država republika Hrvatska, nego Hrvatska članica EU.
EU sigurno neće financirati ta dva fonda po dosadašnjem modelu, to parazitiranje sasvim sigurno moramo izbiti iz glave, pogotovo nakon grčkog i španjolskog sindroma.

Tko je glasao

ti znas razisljati samo u

ti znas razisljati samo u domeni da ti neko gurne dudu u usta.

gpgale blog

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci