Tagovi

Vrednote Hrvatskog domovinskog rata

Prijatelji mi se požalio da je za jedan braniteljski portal pisao ?lanak o vrijednostima domovinskog rata i da ga zbog žestine nisu htjeli objaviti.
Pisac ovog teksta nisam ja , ve? ?ovjek koji je 1991 godine imao 19 godina i zapovjedao manjom jedinicom HOS-a na podru?ju Mala Bosna u Vinkovcima i tokom rata postao najmla?i bojnik HV i pukovnik HVO-a i Armije BiH.

Koje su vrednote Hrvatskog domovinskog rata ? Jesu li su to branitelji, invalidi, srušene ku?e, civilne žrtve ili nešto drugo ili tre?e ? Ne sve su to posljedice posljednjeg rata „ za hrvatsku nezavisnost“. Prave vrednote Hrvatskog domovinskog rata su :
- Samostalna i Neovisna država Republika Hrvatska
- Poraz totalitarnog komunisti?kog sustava
- Poraz velikosrpske fašisti?ke politike teritorijalnog proširenja na hrvatske povijesne i etni?ke prostore
Uz ove tri vrednote možda je najzna?ajnija vrednota ona bez koje nema napretka, a to je „sloboda“. Jer, bez izborene slobode nema društvenoga i gospodarskog razvoja države kao nacionalne zajednice nastale na „slobodnoj svijesti“ o zajedni?kom blagostanju i sre?i njenih pripadnika. Mi ovdje govorimo o vrednotama, ali mnogi u „Lijepoj našoj“ govore o vrijednostima i to „sebekorisnim“ materijalnim vrijednostima. Možemo navesti još puno toga ali po mom osobnom stavu ovo su jedne od najve?ih vrednota koje smo stekli u obrani vlastitoga doma i domovine. Stoga ih moram i obrazložiti:
?esto slušamo od raznih politi?ara kako su oni najzaslužniji za samostalnost i neovisnost naše države, takve neistine dolaze uglavnom iz jedne politi?ke opcije koja za sebe voli re?i da je državotvorna, a sve je drugo samo to nije. Istine radi samostalnost su odabrali gra?ani RH-a na najdemokratskiji na?in, tj. izlaskom i glasovanjem na referendumu o samostalnosti koji je održan u svibnju 1991.g. i na kojem se preko 94% od ukupnog broja glasa?a slobodno izjasnilo da Republika Hrvatska postane suverena država te da njeni državljani sami odlu?e o njenom državnom ure?enju i budu?im državno-pravnim odnošajima s drugim suverenim narodima i državama. Mnoge su se države poglavito u modernoj povijesti 20. stolje?a tako?er referendumski izjasnile za neovisnost ili neki drugi oblik državno-pravnih odnosa, ali su njihove želje ubrzo zgažene tenkovima bez obzira na odlu?nost domicilnih politi?ara i iskazane volje tih naroda. Tako bi i naš referendum prošao da mi branitelji nismo stali pred agresorske tenkove. Vode?i politi?ari državotvorne stranke redom su se povukli na „rezervne“ položaje u susjedne i prijateljske zemlje (iako ne svi ali zna?ajna ve?ina „barjaktaša i glasnih buka?a“) tako da smo mi obi?ni mali ljudi hrvatski dragovoljci, a ne politi?ari sproveli u djelo volju hrvatskih gra?ana za samostalnoš?u i suverenoš?u naše domovine Hrvatske. Po završetku osamostaljenja i priznavanju samostalnosti RH-a, kada su se valorizirali rezultati prve faze Domovinskog rata, tj. obrane od agresije JNA i Srbije te kada je i svijet bio prinu?en prihvatiti RH-a kao samostalnu i neovisnu državu jer je to bila odlu?uju?a ?injenica koju su tada poglavito platili hrvatski branitelji svojim životima i svojim zdravljem.
Nažalost nedugo nakon me?unarodnog priznanja po?elio su se vra?ati „ partijski rukovodioci barjaktaši“ koji su ispo?etka stidljivo, a poslije sve agresivnije zastupati tezu da su upravo oni odnijeli najvažniju pobjedu oko me?unarodnog priznanja RH-a ,a ne mi branitelji koji smo na bojišnicama diljem hrvatskog etni?kog i povijesnog teritorija krvarili za njenu ugroženu slobodu i slobodu našeg naroda i svih naših državljana. Jer oni su tobože „lobirali“ po vani za naše priznavanje, a kako se danas vidi ?esto su „torbarili“ naše iseljenike dok smo mi ginuli. Naravno da su to žeš?e zastupali što su dalje pobijegli, pravdaju?i time svoju sramotu što nisu ostali braniti svoju zemlju, ako zbog ni?eg drugog onda zbog Ustava najmilije im domovine koji kaže da je svaki gra?anin ove države koji je vojno sposoban dužan braniti opstojnost i samostalnost RH-a (Boži?ni ustav). Nakon što je ve?ina branitelja otišla, što dragovoljno, što po zapovijedi u obranu hrvatskog naroda u susjednu BIH , „partijski državotvorci“ su se odmah bez milosti „bacilli“ na društvena i gospodarska bogatstva najmilije im Domovine. Pritom su je „pretvorbeno kr?mili“ u naše ime samo u svoju privatnu domovinu, tako da su s pravom svojevremeno izjavljivali „Imamo Hrvatsku!“. Što su u?inili sa neželjenim svjedocima njihove lažne državotvornosti i prisvajanja dobara ove države kroz zlo?ina?ku privatizaciju i pretvorbu ? Razdvojili su ih u bezbrojne udruge na ?elo kojih su postavili svoje poltronske partijske poslušnike, ali i sami sebe kao „privilegirane politi?ke zaslužnike“ stavili na braniteljske popise (valjda da im služi u prilog teze o tome da su upravo oni stvorili državu). Time su do nebeskih visina napumpali tako sa?injene lažne popise branitelja do apsurdnih brojki, te tako?er svjesno ili nesvjesno (prije ovo prvo) obezvrijedili žrtve pravih i iskrenih branitelja koji su krenuli kao dragovoljci stvarati ovu državu. Oni su je stvarali u vrijeme kad tu državu nitko nije htio prihvatiti kao slobodnu izraženu referendumsku volju njenih lojalnih državljana (Treba se sjetiti samo primjera kako je niti u potpunosti nije prihvatio niti tada aktualni Predsjednik koji je tako?er kalkulirao s pregovorima oko možebitne konfederacije unutar Jugoslavije). Što se ti?e njihove „državotvornosti“ o tome svakodnevno ?itamo po tiskovinama. Kakva je to državotvorna stranka koja svom narodu oduzima ustavno pravo glasa na uštrb doju?erašnjih neprijatelja (današnjih ?elnika SDSS-a) koji i dan danas po svoje politi?ke programe odlazi u susjednu nam državu Srbiju, u državu koja je bila organizator i izravni provodilac agresije na našu Domovinu. Treba naglasiti kako su politi?ki ?elnici te privilegirane nacionalne manjine kao i te susjedne „(ne)prijateljske“ države bili i ostali pojedina?ni pripadnici ?etni?kih postrojbi koje su po?inile najstrašnije zlo?ine nakon okupacije teritotija RH-a i s kojim je ta „državotvorna“ stranka danas u politi?koj koaliciji. Tako?er istom koalicijskom partneru ta „državotvorna“ stranka na tajnoj sjednici Vlade sramotno dodjeljuje novce hrvatskih gra?ana kako bi oni ponovno podigli spomenik u hrvatskom mjestu Srb, gdje su ve? ranije njihovi sunarodnjaci po?inili masakr nad nezašti?enim hrvatskim civilima, ali i hodo?asnicima iz susjedne BiH pa to ponovno pokušavaju proglasiti legalnim i legitimnim ustankom proti fašizma ( povijesni izvri jasno upu?uju kako su ?etnike i komuniste tada naoružali talijanski fašisti).
Istodobno ta “državotvorna“ stranka smanjuje primanja onima koji su ovu državu stvarali, a istovremeno agresorima iz državnog prora?una ispla?uje enormne iznose u vidu pomo?i. Tako?er vra?aju?i im stanarska prava nagra?uje ih za agresiju na RH-a. Može li se re?i nakon svega iznesenog da je takva stranka državotvorna ili se ovdje s pravom može govoriti o izdaji nacionalnih interesa, da ne upotrijebimo i teže definicije. Stoga mogu re?i kako „državotvorci“ na sve mogu?e na?ine obezvrije?uju hrvatske branitelje svode?i njihove zasluge oko stvaranja naše slobodne hrvatske države samo na posljedice agresije, a koje oni tobože trebaju u?inkovito sanirati, tako da bi mogli bez imalo stida sebi pripisali eksluzivnost stvaranja države. U stvarnosti time oni žele samo opravdali njeno plja?kanje i ne malu izdaju nacionalnih interesa.
Danas se kao zada?a i dužnost nas istinskih branitelja i dragovoljca Hrvatskog obrambenog rata sve više pokazuje kako moramo voditi ra?una o tome koga biramo jer i njih smo mi izabrali. I to bez razlike jesmo li ih osobno zaokružili ili time što nismo niti izašli na izbore. Posve je svejedno jer je rezultat poguban po opstojnost Domovine koju nosimo u srcu. Jer, time što ne glasamo prešutno odobravamo postupke aktualne politike i zbog toga smo suu?esnici u zlo?inu nad državom koju smo stvarali i branili od agresije. Hrvatski branitelji ginuli su i za pravo glasa svakog hrvatskog gra?anina volio on ovu državu ili ne. Jer, kad se obezvrije?uje obitelj obezvrije?eni su svi ?lanovi obitelji, isto tako kad se obezvrije?uju branitelji i stvaraoci ove države obezvrije?uje se i država i njeni gra?ani, borili se oni za nju ili ne. I na kraju u misli uzmite poruke naših velikih muževa iz prošlosti koji su davno izrekli: „Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari“, ali i „Budimo svoji svako na svom branimo složno hrvatski dom“. Ipak, možda najvažnije suverenisti?ko geslo izrekao je otac domovine dr. Ante Star?evi? daleke 1861. g. kada je u hrvatskom saboru uskliknuo „Narod hrvatski vjeruje, bez da mu itko kaže, da je providnost njemu, koji je tristogodišnje sužanjstvo Austrije preživio, njemu, koji se je u duhu krš?anskom za druge vazda žrtvovao, lijepu budu?nost odredila; narod hrvatski vjeruje, da tu budu?nost, to poslanstvo, ne bude otkazivala Austrija nego Bog i Hrvati!“,a mi dragovoljci moramo dodati nije mogla ni Jugoslavija niti agresorska Srbija jer jedino hrvatski narod ima pravo odlu?iti o svojoj sudbini, a tu njegovu suverenu volju i borbu za slobodu ne mogu kršiti nikakvi bivši, sadašnji ili budu?i korumpirani politi?ari lažni „državotvorci“ koji su spremni izdati temeljna ustavna na?ela naše krvavo ste?ene slobodne države.

Bernardin Jelini?

Komentari

Reakcija na komentare

Prije svega želio bih zahvaliti uredništvu na objavi teksta. Nažalost tek mi je prije pola sata javljeno da je tekst objavljen na ovom portalu. Nakon isčitavanja raznih komentara na ovaj moj tekst moram priznati da sam ugodno iznenađen i zadovoljan sa dobronamjernim, ali i zlonamjernim kritikama. Prije svega tekst je namjenjen ciljanoj grupacije društva to jest hrvatskim branitelima, ne onima kojih ima mnogo (kao što je napisano u jednom od komentara) nego onima koji su došli na spisak branitelja zato što su se borili, a takvih je znatno manje. Nadalje mi jesmo bili mladi i možda nismo čitali ustav, ali je uvredljivo je smatrati nas neobrazovanim glupanima. Jer nije trebalo čitati ustav da bi se shvatilo daje rat počeo (mada sam osobno zapovijedao i pravnicima i sudcima koji su također bili dragovoljci) , a trebalo se prvo obraniti pa da se vidi da je to pokušaj gušenja hrvatskog naciolizma na najbrutalniji način. Samo u ovoj povijesnoj epizodi hrvatski građani imali su svoje istinske hrvatske branitelje koji su unatoč svima uz njihovo i Božiju pomoć stvorili ovu zemlju.netkko je u komentaru naveo da se bavim politiko, pa naravno da bi se svi trebali baviti politikom jer ne bavljenje politikom i dovelo nas je do ovakve pljačke i privatizacije. Što se tiče mog možebitnog participiranja u vlasti i zastupanju stavova mišljenja sam daje to upravo i najveća greška aktualne političke vlasti što ne poštuje struku. Jer politika bi trebala određivati ciljeve, a struka bez daljnjeg uplitanja politike sprovesti ih u djelo (da parafraziram : ne moraš znati voziti avion da bi znao kud moraš ići). Da zaključim naravno da su se hrvatski branitelji borili za sve građane RH-a pa i srpske nacionalnosti, na kraju i kod nas u hosu bilo je dragovoljaca srpske nacionalnosti. Mislim da hrvatskoj nisu problem srbi nego srpska politika.

Tko je glasao

Samo politički najhrabriji

Samo politički najhrabriji pojedinci nekog društva u kojem se jedna povlaštena struktura enormno bogati na štetu većine spominje riječ "radnička klasa".Kod nas stranke tzv. socijal demokracije rade kompromise između kapitala i rada,pod krinkom nekog zalaganja za ostvarivanje socijalne demokracije.Pa tako,na još prozirniji način to pokušavaju oni kojima je Napoleon obećao:"Svi možete biti generali".Što u prevodu znači:"Svi možete poslije biti kasta neradnika samo me reklamirajte i branite dok ja carujem."(a neke se ucjenjuje)Sve ostalo što bi olakšalo položaj radnika i seljaka time što bi bili direktnije uključeni u sistem odluka se smatra protudržavnim,protuustavnim,protudomovinskim jer se položaj svih najamnih radnika može poboljšati samo klasnom politikom.Rat na prostorima bivše SFRJ je dogovorni rat unutar onih centara socijalne moći koja je proizlazila većinom iz redova rukovodioca,bilo iz partijskih,bilo privredno financijskih krugova koji su uvezli političke disidente da ostvare zajednički cilj-otimačina..Ako malo analizirate novopečene tajkune iz susjednih zemalja nailaziti ćete na vrlo tj.identične načine kako se izvlastila radnička klasa što nisu indicije već dokazi.Centri socijalne moći su svi pojedinci,grupe ili organizacije koje utječu na druge pojedince,grupe i organizacije...Individualni centri su bili (i jesu)predsjednici vlade,republičkih partija,direktori poduzeća,institucija,ustanova ili organizacija...Kolektivni centri moći su bili vijeća,odbori,komisije,komiteti...Uglavnom se radilo o monocentričnoj ali i podložno njima i širokoj policentričnoj distribuciji moći.Ovo što vi pišete je daleko od shvaćanja istine o ratu unutar bivše SFRJ.To "mišljenje"je poželjno upravo onima koje danas većina radničke klase preklinje i prezire.Vi se pojavljujete svojim jednostranim vizijama prošlosti upravo iz tog razloga,da zašutkate u ime vojničkog autoriteta.Oni koji su imali unutar SFRJ moć zbog svog legalnog utjecaja su znali da osim svog legalnog utjecaja mogu kreirati i ilegalne,polulegalne i alegalne utjecaje kao npr. najrašireniji utjecaj,onaj u obliku veza i poznanstva.Ali i onog oblika moći kroz sistem propagande i izvrtanja vizije zakona birokratskim tehnikama,apsurdnim negacijama i generalizacijama.Vi kao devetnaestogodišnjak ste bili nebitni jer niste čitali Ustav,niste znali kako se odlučuje,kao i svkai drugi,vi ste bili nebitni,svi koji nisu dolazili iz tih centara socijalne moći.Vi ste poslužili svrsi jer ste bili mladi,neki naivni i neinformirani.Sa vama se rušila radnička solidarnost.Da skratim:Dok se dvojca tuku treći se smije.U našem odnosno našim slučajevima,treći se dobro još drapa od smijeha...

Tko je glasao

Niti jedna država na ovim

Niti jedna država na ovim prostorima nije nastala kao rezultat klasne borbe već nacionalne i ideološke.
Tek je nedavno osnovana Laburistička stranka u Hrvatskoj, koja će ako bude to što bi trebala biti pokušati dovesti jedan socijalni sloj, radništvo na vlast, ali to opet ne čine radnici već političari.
Slično je bilo i u SFRJ nisu na vlasti bili radnici već komunisti i vojska, a radnici su kao i u svim državama radili da bi preživili bez obzira dali su bili komunisti, Srbi, Hrvati, Muslimani i sl.

Rat na prostorima bivše SFRJ nisu pokrenuti zbog socijalnih problema već zbog nacionalnih i želje nacionalnih elita da umjesto komunista zavladaju kako ti kažeš i socijalnim moćima i da malo oni upravljaju svim resursima ove lijepe države.
Kako su se bojali da neće biti dugo na vlasti pokušali i većim dijelom uspjeli zbrinuti sebe i svoje istomišljenike- ili kako ti kažeš legalna otimačina.

Tko je glasao

Rodjendan

Sretan ti rodjendan Generale i skori povratak Domovini

Tko je glasao

Jako mi je žao što se radi o

Kada je u dnevniku već riječ o našim braniteljima, računam da mi autor dnevnika neće zamjeriti što ću se malo udaljiti od merituma. Naime, jako mi je žao što se radi o priličnoj razlici vremena između Kanade i Hrvatske, čega sam se kasno sjetio, pa zahvaljujući tome i zakasnio s ovim tekstom.
Također mi je žao i onih među nama kojima se tekst neće svidjeti. Ali, tu im ne mogu pomoći. Mogu ga minusirati.
Naime, mnogi sa zebnjom u duši čekamo što će se dogoditi slijedećih mjeseci našim generalima u Den Haag-u. Znam, nitko od nas ne može utjecati na konačni rezultat, možemo se jedino moliti Svevišnjemu da rezultat bude što bolji.
Jednom među zatočenim generalima je danas rođendan.
Stoga: Sretan ti rođendan Ante!

Tko je glasao

Jk vrjdnst!

1. Njvć "vrjdnst" D(gvrng) R(t) j d j b nptrbn, k s zm bzr tbžnj rzg (smstljnj Hrvtsk) rd kjg j vđn.
2. Drg p rd "vrjdnst" j d j dgvrn zmđ Mlšvć Tđmn rd spstv Vlk Srbj Vlk Hrvtsk n rčn ssjdn BH krz rlzcj prgrm "Hmn prsljnj nrd rzmjn trtrj".
3. Trć "vrjdnst" j d j pslž k d-vd kls z prvđnj bsprmjrn pljčk hrvtskg nrd držv.

Rd svg nvdng trbl b tj lkln dgvrn rtć nskg ntnztt prglst svtm kržrskm dmvnskm rtm (SKDR), jr j rzltr spstvm ktlčk džmhrj, n prg 21. vjk src vrp.

Tko je glasao

dobio si plus da ne potoneš, jer ima u svemu po nešto

ali kao i inače, ovo područje je područje širih eksperimenata i osjetljivosti.
Titova veličina jest što je neko vrijeme uspijevao plesti na (naoko) suprotnim interesima velesila
ova dvojica koju spominješ nemaju ni blizu kavalitete, osim poslušničkog mentaliteta

međutim rezultat (koji je na koncu jedini bitan) Titovog uspješnog plesa je ovaj rat (kako god ga koja strana zvala)
i on, rat, u svojoj svireposti svjedoči da je prethodio samo ples, estetski doživljaj, rezultat je uzgajanja politikanstva i demagogije
tako da se ta pljačka uigravala daleko prije , nije bila tolikih razmjera ali igrači su ISTI (doduše neki su izgurani zbog bolje uspješnosti, a i sva je prilika), a rezultati nisu jednaki nego miljama "uspješniji"

Tko je glasao

Kakva je to Velika Hrvatska

Kakva je to Velika Hrvatska bez Bosne i bez 30% sadašnjeg teritorija RH

Tko je glasao

Sa 20 - 25 % BiH ...

... ne vidim tko bi joj i zašto uzeo 30 % teritorija, kad Milošević nije imao teritorijlnih pretenzija prema Hrvatskoj?

Pa sam Tuđman je posljie sastanaka s Miloševićem u Karađorđevu najbližim suradnicima rekao da je "sve dogovoreno i da će Hrvatska biti veća nego ikad".U tom smislu su oformljn i posebne komisije koje su trebale riješiti pitanje hrvatko-srpskog razgraničenja u BiH. Na čelu hrvatske komisje bio je pof. Zvonimir Lerotić, a na čelu srbijanske komisije prof Smilja Avramov.

Tko je glasao

Iz ovog tvog komentara bih

Iz ovog tvog komentara bih mogao zaključiti da bi se i ti mogao složiti samnom o slijedećem:
Da povijest sukoba Srba i Hrvata na ovim prostorima počinje od djelomičnog osamostaljivanja i nacionalnog osviješćivanja Srba i Hrvata sredinom 19 stoljeća.
Hrvati su se na sve načine pokušavali obraniti od austrije u ugarske, a Srbi od Turske, Bugarske i pokušavali su pomoći svojim sunarodnjacima u Bosni, Makedoniji, Turskoj i drugim dijelovim gdje nisu obavljali faktičku vlast.
Jedan dio inteligencije Hrvata i Srba u tim procesima je uvidio i preklapanje interesa Srba i Hrvata na nekim područjima Vojvodina, Bosna i dijelovima sadašnje Hrvatske gdje su živjeli u nekim mjestima većinom Hrvati u nekim mjestima većinom Srbi te u želji da spriječe eventualne sukobe zagovarali su ideju zajedničke države Jugoslavije.

Srpski dvor i veći dio intelektualne i političke elite je tu ideju prihvaćao kao mogućnost širenja svog kraljevstva tj. Velike Srbije , a dio je doista i želio ravnopravnu državu.

Poslije prvog svjetskog rata Srpska dinatija je, uz pomoć dijela i Hrvatske intelektualne i političke elite koja se bojala pretenzija Italije a bila je i Jugoslovenski orjentirana, ostvarila svoj dio plana pod nazivom Kraljevina Jugoslavija u stvari je proširila Srbiju i radila sve prema planu Ilije Garašinana Načertanije iz sredine 19 stoljeća.

Drugi svjetski rat i Komunisti predvođeni Titom su ponovno uspostavili Jugoslaviju pokušavajući spriječiti sukobe Hrvata i Srba, ali ne dogovorom već oružjem i silom što je dovodilo do dodatne netrpeljivosti intelektualnih i političkih elita, narod i obični građani bili su pošteđeni tih sukoba jedno vrijeme.

Raspadom Komunističkog bloka na istoku i ideje komunizma kao takvog ponovno je došlo do sukoba intelektualnih i političkih elita Srba i Hrvata na ovim područjima samo su u njih uvukli i obične građane koji su se u vrlo kratkom roku našli u središtu sukoba.

Jugoslovensku ideju u to vrijeme zastupali su većinom umirovljeni oficiri bivše JNA , veći dio djelatnog kadra JNA, nešto Srba , nešto Hrvata , nešto Muslimana, posebno u Bosni

Jačanjem nacionalnih snaga Hrvata, Srba i Muslimana i nestankom institucija SFRJ raspala se i ideja Jugoslovenstva i došlo je i do otvorenog sukoba intelektualnih , političkih elita i naroda.

Srbija je koristila Srbe u Hrvatskoj za ucjenjivanje Hrvatske zbog uticaja u Bosni.

Hrvatska je što pregovorima što ratom sačuvala svoj teritorij i izgubila svoj uticaj u većem dijelu Bosne i Vojvodine
Srbija je učvrstila svoju vlast u Vojvodini i uspostavila Republiku Srpsku u Bosni te je time ostvarila dodatni napredak u odnosu na Srbiju prije prvog svjetskog rata i sve to se događa po planovima o stvaranju Velike Srbije iz 19 stoljeća.

Danas se ponovno rađa tj. nastavlja ideja Jugoslovenstva čiji zagovaratelji njeno ostvarenje vide kroz pristupanje svih država u EU, trenutno je to manjina intelektualnih i političkih elita Srba i Hrvata i Muslimana kroz neke lijeve partije i stranke.
Nacionalne partije i stranke su u pravilu desnica koja zagovara pravedan i trajan mir Hrvatra i Srba- sa Hrvatskog stanovišta.
Srpska intelektualna i politička elita je , javno rekla, da je privremeno odustala od plana Velike Srbije ali se i dalje rade pripreme. Osnivaju se četničke udruge kao udruge građana u Bosni, a u Srbiji je četnički pokret izjednačen i proglašen antifašističkim kao i partizanski te je time postao prihvatljiviji većem dijelu građana Srbije

Kada ponovno dođe do velikih događanja u svijetu, npr. raspad EU a naše nacionalne političke i intelektualne elite se ne dogovore o trajnom miru i granicama uticaja biti će ponovno rata. To se naravno neće, nadam se brzo dogoditi, građani će zaboraviti na strahote rata ali naše intelektualne i političke elite voditi svoje ratove i u pravom i po njih povoljnom trenutku u njih će uključiti i narod.

U tom kontekstu veći dio onoga što pišeš i zastupaš na ovom forumu je točno, međutim da su Hrvatski Srbi mogli zadržati teritorije koje su uz pomoć JNA i Srbije zauzeli u Hrvatskoj , Srbija i Milošević bi im pomogli. Najbolji primjer ti je Posavina , područje Orašje-Domaljevac koje je po tim dogovorima na koje se ti stalno pozivaš trebalo pripasti Srbima , ali kad su se Posavljaci sami obranili ostalo je Hrvatima u Bosni i još su dobili svoj grad Odžak.

Molio bih te da u tom kontekstu napišeš svoje stavove i meni je prihvatljivo da se u njima zalažeš i za proširenje Srbije i za očuvanje ili osnivanje nove Jugoslavije jer je to sve legitimnbo i nije ništa novo. Sadašnjost bitno drugačija i možda bude bolja za sve narode od stanja u bivšim Jugoslavijama.
Možda je moguća Jugoslavija u kojoj bi Hrvati imali hegemoniju ili Muslimani ali trenutno nema ni intelektualnih ni političkih elita koje bi pokrenule takve procese.

Vjerujem da bi svima na ovom portalu bilo zanimljivo tvoje mišljenje na ovu temu, a i tebi samom ako nikada nisi svoja razmišljanja pokušao postaviti u širi povijeni kontekst, pokušaj ne može ti škoditi.

Tko je glasao

@acinum

U tom kontekstu veći dio onoga što pišeš i zastupaš na ovom forumu je točno, međutim da su Hrvatski Srbi mogli zadržati teritorije koje su uz pomoć JNA i Srbije zauzeli u Hrvatskoj , Srbija i Milošević bi im pomogli.
Ne, ne bi pomogli, jer to nije bio dio njegovog dogovora s Tuđmanom, pa i uspostava tzv. RSK bila je u funkciji izazivanja hrvatskog odgovora radi izgona "viška" Srba iz Hrvatske, koje je Milošević imao namjeru naseliti na Kosovo kako bi dodatno pogoršao stanje u pokrajini, a onda represivnim mjerama "spašavao Kosovo za Srbiju", homogenizirajući tako Srbijance i dobivajući izbore.
On i gubi vlast u Srbiji onda kad mu je MZ oduzela Kosovo.
I još nešto, u ratu u Hrvatskoj postoje tri strane u sukobu hrvatska policija i paravojne snage, paravojne snage pobunjenih Srba i JNA.
Pogrešno se misli da je Milošević kontrolirao JNA, ali on samo ima stanoviti ograničeni utjecaj preko nekih generala, a kontrolu preuzima tek poslije Kadijevićeve ostavke, koja je uslijedila tek onda kad je Kadijević shvatio da Jugoslaviju više nije moguće očuvati.

Najbolji primjer ti je Posavina , područje Orašje-Domaljevac koje je po tim dogovorima na koje se ti stalno pozivaš trebalo pripasti Srbima , ali kad su se Posavljaci sami obranili ostalo je Hrvatima u Bosni i još su dobili svoj grad Odžak.
Bilo je situacija kad su na lokalnom planu odbijani nalozi s vrha, pa se tako Oraška brigada odbila povući "na odmor" zajedno s Brodskom i Derventskom brigadom HVO i Riječkom i Osječkom brigadom HV. Ali objektivno Oraška brigada nije ni na koji način mogla ugroziti koridor, pa i nije bila predmet nekog velikog prijepora.
Dakle to nije primjer za to što bi ti htio.

Molio bih te da u tom kontekstu napišeš svoje stavove i meni je prihvatljivo da se u njima zalažeš i za proširenje Srbije i za očuvanje ili osnivanje nove Jugoslavije jer je to sve legitimnbo i nije ništa novo. Sadašnjost bitno drugačija i možda bude bolja za sve narode od stanja u bivšim Jugoslavijama.
Ako se već pozivaš na nekakvu raspravu, onda se okani podvala i insinuacija ili navedi makar jedan citat kojim ćeš dokazati da se ja zalažem za "proširenje Srbije i za očuvanje ili osnivanje nove Jugoslavije", jer moje inzistiranje na legalitetu, ne podrazumijeva nikakvo zalaganje ni za čije proširenje, a pogotovo ne Srbije, niti je to zagovaranje uspostave nekakve nove Jugoslavije, neovisno o tome što je SFRJ ne samo po meni nego i posvakom tko nešto zna o funkcioniranju države, bila država par excellence u odnosu na ove invalidne bantustane koje danas imamo..

Tko je glasao

Ne slažemo se oko eventualne

Ne slažemo se oko eventualne pomoći Srbije pobunjenim Srbima u slučaju da su se uspjeli obraniti.
Sve ostalo što si napisao o Miloševiću i JNA je po meni bilo tako.

Što se Posavine tiče, posve si netočno pojednostavio stvari.
Uvrijeme srpskog odgovora na Oluju "OSVETNIK" na položajima u Posavini nije bilo ni Riječke ni Osiječke brigade, a nekoliko dana prije su Domaljevačni spriječili Brodsku i Požešku brigadu da dođu u "pomoć".
U vrijeme najžešćih borbi topništvo s Hrvatske strane je mirovalo tri dana, mjesec dana prije u Posavinu nije poslan niti jedan metak, IV gradijska brigada je dobila zapovjed iz Mostara o povlačenju iz Vidovica. Liniju je zatvorio Marka Balkan s interventnim vodom sastavljenim od momaka iz Ugljare i Mahale. U prva dva dana poginulo je tridesetak ljudi i stotinjak je ranjenih. Linija je još bila probijena i u Grebnicama i vratli su je domaći dečki iz Domaljevca, Bazika i Grebnica.
Tek kad su ponovno uspostavljene početne linije uključilo se i topništvo s Hrvatske strane.
Ta nesposobna brigada je tri puta presjecala koridor ali nije imala teškog naoružanja da ga drži duže vrijeme. Koridor nije presječen ne zbog vojne nemogućnosti i nesposobnosti već zbog politike. Tuzla i okolica sa 500 000 ljudi je bila u okruženju i većina bi ljudi iselila kao izbjeglice u Hrvatsku koja je tada već imala što svojih što bosanskih izbjeglica 300 000.
Što se Jugoslavije tiče i ona je stvorena oružjem , na silu tada je jedina legitimna bila vlada Kralčjevine Jugoslavije, Draža Mihajlović je bio jedini legitimni zapovjednik oružanih snaga u Otadžbini. Što su bili komunisti i Tito - rušitelji legitimne vlasti, a kad su je srušili postali su i sami legitimni.

U Jugoslaviji su bili stalni sukobi intelektualnih i politčkih elita Hrvata i Srba koje su samo povremeno uključivale i narod , kao 1971 god., a svakih desetak godina neki su političari, pici, umjetnici i sl. bili isključivani iz javnog i političkog života zbog svog djelovanja. Nekada su to bili frakcijski sukobi komunista, nekada su to bili nacionalistička istupanja pojedinih intelektualaca ili je kao takve ocijenila komunistička vlast.
Sukobi tih struktura su bili cijelo vrijeme postojanja Jugoslavije i traju i danas kada nema Jugoslavije.
Da li je Jugoslavija takva kava je bila najbolje rješenje za narode koji žive na ovim prostorima ili postoji bolji modalitet to će pokazati vrijeme.

Tvoj stav je da je Jugoslavija bila najbolji modalitet uređenja odnosa svih naroda na ovim prostorima, a zanemaruješ činjenicu da sukobi naroda , posebno Srba i Hrvata nisu ni počeli ni okončani stvaranjem Titove Jugoslavije, ni njenim raspadom niti završetkom ratova na ovim prostorima 1995.
Ti sukobi prvenstveno intelektualnih i političkih elita traju i danas samo ne oružjem i ako Srbi ne odustanu od politike Velika Srbija izazvati će novi rat, kada okolnosti u svijetu ili Evropi budu pogodne za to.
Što se događalo kroz posljednjih 160 godina i što je bila titova Jugoslavija u tom kontekstu?

Tko je glasao

@acinum

Drugi svjetski rat i Komunisti predvođeni Titom su ponovno uspostavili Jugoslaviju pokušavajući spriječiti sukobe Hrvata i Srba, ali ne dogovorom već oružjem i silom što je dovodilo do dodatne netrpeljivosti intelektualnih i političkih elita, narod i obični građani bili su pošteđeni tih sukoba jedno vrijeme.
Tvrdiš ti, a želio bi da netko ozbiljno s tobom raspravlja?

Kominterna, pa onda i KPJ smatrala je Kraljevinu Jugoslaviju, radi velikosrpske hegemonije i neriješenog nacionalnog pitanja, "tamnicom naroda", odričući joj radi toga i samo pravo na opstanak.
To je onaj trenutak kad su radi načela; "rušiti Jugoslaviju svim sredstvima", komunisti čak poduprli ustaše.

Međutim kako se politička svijest jugoslavenskih komunista razvijala i dozrijevala, rodila se ideja da je Jugoslaviju moguće sačuvati i učiniti mjestom ugodnim za život, ali jedino u uvjetima potpune nacionalne ravnopravnosti.
"Tehnologija" toga činila se prilično jednostavnom: svaki narod, kao nositelj izvornog suvereniteta, uspostavit će nacionalnu državu, koja će se potom zajedno s nacionalnim državama drugih naroda udružiti u saveznu državu, Jugoslaviju, prenoseći na nju dio svojeg suvreniteta, čineći je tako subjektom međunarodnog prava.
Tako je ZAVNOH uspostavio FDH kao nacionalnu državu hrvatskolg naroda koja se s drugima dobrovoljno udružuje u DFJ, što je potvrđeno odlukama AVNOJ-a.
Državljanom Jugoslavije postajalo se temeljem republičkog državljanstva, izvorno jugoslavensko državljanstvo nije postojalo, pa si prilikom traženja potvrde o jugoslavenskom državljanstvu u SRH dobivao dokument koji se zvao "Izvod iz knjige dtržavljana SRH"
Gdje je tu oružje i nasilje?

I sad bih ja valjda treabao ovako odgovarati na svaku tvoju tlapnju ili proglašenu istinu dokazujući da to nema nikave veze sa činjeničnim stanjem.
Mogao bih ja to, ali nekako nemam, volje u "vkrsničkom" okruženju.
Djeluje mi to kao bacanje biserja pred svinje.

Tko je glasao

Referendum

Feniks,

Jel je tebi poznato kolko je posto hrvatskog stanovnistva izrazilo zelju za izlaz iz federacije. Svaki covijek i cak i oni sa minimum karaktera to respektiraju.

Tko je glasao

Kada bi se detaljno

Kada bi se detaljno obrazlagala svaka epoha o kojima pišem bila bi potrebna knjiga, a ti si se dohvatio jednog malog dijela koji je tebi po volji i ne želiš sagledati cijeli povijesni kontekst odnosa Srba i Hrvata, a isto tako ne želiš ili ne možeš osporiti niti moj pogled kroz povijest tih odnosa.
Činjenica je da je Srbija u zadnjih 160 godina od Beogradskog pašaluka uspostavila svoju vlast do Banja luke.
Komunistička Jugoslavija je samo stepenica u tom procesu.
Sve što si napisao o nastanku SRH je točno tj. mislimo isto o tome.Točno je da je postojala Hrvatska država u sastavu Jugoslavije, ali je isto tako i točno da je i ograničavala nacionalne slobode Hrvatskom narodu, bolje rečeno hrvatskim intelektualnim i političkim elitama, a najbolji primjer i mnogima u sjećanju je Hrvatsko proljeće, prije njih su nastradali i povjesničari , jezikoslovci i dr.

Nisu ni Srbi bolje prošli imali su i oni svoje Liberale, kako su oni prošli ?

Ja sebi ne umišljam niti da sam povjesničar niti da baš najbolje razumijem sve te povijesne događaje niti da je sve baš ovako kako sam ja napisao i sve dok me netko nekim argumentima ne uvjeri u suprotno ja ću vjerovati u ovo što pišem kao i ti pretpostavljam, ali ti mi inputiraš da imam krivo mišljenje a ne iznosiš stavove koji bi bili protiv mojih.

Jugoslavija je samo jedna dionica odnosa Srba i Hrvata , nekome dobra , nekome loša , po želji i osjećajima ali onakva kakva je bila je završena, a iz perspektive Hrvata poslije nje Srbija je došla do Banjaluke, a Hrvatska je izgubila veći dio uticaja i stanovnika u Bosni i Vojvodini.
Po ovom tvom komentaru jedino se ne slažeš ili bolje rečeno samo si dopunio dio o osnivanju SRH, a ostalo je u redu pretpostavljam .

Tko je glasao

Srami se

Srami se. Ja sam Vukovarac i mogu ti iz vlastitotg iskustva reći da to nije bio ratić i da nije bio niskog inteziteta. Vidim da ti je stalo do ove države. Još jednom, srami se.

Petar Macut

Tko je glasao

Pa što ...

... ako si Vukovarac, ako nikad nisi vidio dalje od nosa?
Jer da si vidio dalje od nosa, onda bi vidio tko je "donio" rat u Vukovar i prouzročio silne patnje i razaranja.
Zar ti zasita misliš da se moglo napadati JNA i ubijati njene pripadnike, a da ona to stoički podnosi i na te napade nikad ne odgovori?
Jesi li ikad osudio zločine koje su počinili T. Merčep i B. Zadro prije bilo kakvih međuetničkih sukoba u Vukovaru, a pogotovo oružanih?
O tome je Tuđmanu pisao Marin Vidić Bili, ali pisao bez rezultata, jer je Tuđman htio rat.
Ne, ti znaš da je JNA početkom rujna 1991. napala Vukovar, jel' tako?
Nije te briga što je ta JNA u to vriejme bila jedina legalna oružana sila čija se tenkovska kolona kretala Trpinjskom cestom u pravcu Vukovara, ali nije bojevo djelovala.
Tu kolonu napali su B. Zadro i družina.
I pakao se otvorio.
Što bi rekao Predrag Matić Fred: "Vukovar je pao onog dana kad su borbe u njemu i oko njega započele."

Tko je glasao

Proturječiš si

Prvo si rekao da je to bio ratić niskog inteziteta, a sada kažeš da je rat prouzročio silne patnje i razaranja. Jasno mi je da ti smatraš da su Hrvati krivi za rat, jer su htjeli neovisnost, i tu si u pravu. Samo mi nije jasno kako smo uspjeli isprovocirati vojne manevre i okruživanje Vukovara?

Zar si zaboravio da je masakar dvanaest hrvatskih redarstvenika bio 2. svibnja 1991.? Ili su to Hrvati sami u sebe pucali i kasnije se rezali nožem?

Jesmo li mi streljali djelatnike i pacijente vukovarske bolnice na Ovčari?

Imaš pravo na svoje mišljenje, čak i kad si glup. A to pravo su ti hrvatski branitelji zaradili.

Petar Macut

Tko je glasao

Feniks bolesnik

StarPil

jedan savjet: uzaludno je trošiti vrijeme na ovog bolesnika. Jedino mi nije jasno zašto ga Mrak trpi. Ne treba svaka šuša imati prostor na ovom, recimo, ozbiljnom portalu. Feniks ga siguno ne čini ozbiljnim.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

@vkrsnik

G. Krsnik, kad bi mrak imao imalo ljudskog integriteta, onda bi prvo počistio takve kao što ste vi, koji isključiovo nasrću na neistomišljenike ni ne pokušavajući argumentirano raspravljati.

Tko je glasao

Kako ne možeš shvatiti da se

Kako ne možeš shvatiti da se s tobom nema što raspravljati. Ni argumentirano ni neargumentirano.

Tko je glasao

Da?

Ne mora biti svjetski rat i rat visokog intenziteta da prouzroči velika razaranja i patnje stanovništva.
A patnje su prouzročene najviše prisilnim iseljavanjima velikog broja ljudi i zločinima čiji broj je u silnom nesrazmjeru s intenzitetom rata, što znači da su zločini obostrano činjeni s namjerom stvaranja sve veće mržnje i neprijateljstva među narodim i ljudima.

Ja nigdje ne kažem da su Hrvati krivi za rat, već kažem istinu da su Tuđman i njegov režim željeli rat i provocirali ga, jer da rat nisu htjeli, rata ne bi bilo, a Hrvatska bi bila samostalna država.

Nasilje nad Srbima u Vukovaru započelo je odmah nakon što je Tuđman preuzeo vlast, a intenziviralo se imenovanjem T. Merčepa sekretaro Sekretarijata za NO SO Vukovar.
Minirane su kuće i gospodarski objekti u vlasništvu Srba, a Srbi privođeni, premlaćivani i ubijani na pravdi Boga, davno prije bilo kakvih neprijateljstava.
RTo ne tvrdim ja, to je u svojem pismu Tuđmnu tvrdio povjerenik hrvatske Vlade za Općinu Vukovar Marin Vidić Bili, a gotovo pola godine prije njega u dva navrata Predsjednik SO Vukovar, S Dokmanović, Srbin i predsjednik IV SO Vukovar, S. Lovrinčević, Hrvat.
Što ne napišeš da je Marin Vidić Bili lagao?
Tko je u Vukovaru ikoga tjerao da napada JNA i da na kraju ubija njene ročnike, što je bio povod Adžićevom ultimatumu Kriznom stožeru Vukovara, koji nikako nije mogao odgonetnuti što znači kad vojska kaže da će nešto napraviti svim sredstvima.

"Hrvatski vitezovi" su ubijali Srbe u Vukovaru prije stradanja hrvatskih policajaca u Borovom Selu. A onaj tko je policjce poslao tamo, dobro je znao kuda ih ššalj i da ih ustvari žrtvuje samo kako se ne bi izbjegao rat.

Zločin na Ovčari je u funkciji proizvodnje mržnje i neprijateljstva kao i svi drugi zločini.
Mogao bih ja sada špekulirati, bi li taj zločin bio počinjen i u toj mjeri da prije toga "hrvatski vitezovi" u Vukovaru nisu "slali Srbe da Dunavom leđno plivaju prema Beogradu". A nešto je tome pridonijela i neorganizirana predaja pripadnika ZNG, što JNA što lokalnim srpskim "teritorijalcima".

Tko je glasao

Feniks

Da li si ti možda upoznao Marina Vidića Bilog.
Ako jesi, kada?
Evo ja čovjeka poznajem kao i dosta drugih iz njegovog okruženja dok je bio u Vukovaru, a bogme i u zatvoru.
Pod ovo:poznajem podrazumjevam i privatno.
Ono pismo je napisano iz mnogih razloga.
Međutim stvarnost je u mnogo ćemu bila drugačija.
Jedno je bilo biti tamo, a drugo biti negdje drugdje.
Samo ću ti reči ovo: marin poslije izlaska nije više mislio kao što je bilo napisano u pismu.
Suočio se sa stvarnošću i tadašnjim mogučnostima obrane Vukovara.
I nikada neću zaboraviti njegove riječi da Vukovar nije bio prodan u što sam ja sumnjao (ovo otvoreno velim).
Na Vukovaru je dobiveno vrijeme za obranu cijelokupne Hrvatske.
Na Vukovaru su se otvorile oči mnogima koji do tada nisu željeli vjerovati u naume JNA i velikosrpske politike.
Dirajuči u Vukovar stvarno prelaziš sve granice.

Do viđenja!

grdi

Tko je glasao

Feniks

"Hrvatski vitezovi" su ubijali Srbe u Vukovaru prije stradanja hrvatskih policajaca u Borovom Selu.

Molio bih te popis ubijenih Srba u Vukovaru prije masakra u Borovu Selu, ako može.

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

@janus

Obrati se DORH-u, A. Nobilo tvrdi da imaju sve podatke.

I onako usput, kakva je razlika ubiješ li nevinog čovjeka prije ili poslije nečega sa čime on nema ništa?
Oprosti mi, uvijek zaboravim da već i sama činjenica što je ubijeni Srbin opravdava ubojstvo.

Tko je glasao

Obrati se DORH-u, A. Nobilo

Obrati se DORH-u, A. Nobilo tvrdi da imaju sve podatke.

nikada A. Nobilo nije tvrdio da su prije 02.05.'91. ubijani Srbi u Vukovaru....to ni Savo Štrbac i njegov Veritas nisu nikada tvrdili...jedino ti...

I onako usput, kakva je razlika ubiješ li nevinog covjeka prije ili poslije necega sa cime on nema ništa?

nikakva...

Oprosti mi, uvijek zaboravim da vec i sama cinjenica što je ubijeni Srbin opravdava ubojstvo.

to ti tako kažeš...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

nikada A. Nobilo nije tvrdio

nikada A. Nobilo nije tvrdio da su prije 02.05.'91. ubijani Srbi u Vukovaru....to ni Savo Štrbac i njegov Veritas nisu nikada tvrdili...jedino ti...
Da?
A o čemu su onda već u ožujku 1991. S. Dokmanović i S. Lovrinčević pisali Tuđmanu i Predsjedništvu SFRJ tražeći njihovu intervenciju i zaustavljanje nasilje prema Srbima, ali i nepoćudnim Hrvatima u Vukovaru?

Sve to je u kolovzu 1991. svojim pismom Tuđmanu potvrdio Marin Vidić Bili.

Tko je glasao

Feniks

nisi u pravu...ovi dogadjaji o čemu ti pričaš su se dogodili u ljeto '91 neposredno pred početak napada i za vrijema napada na Vukovar u 8 mjesecu i za to bi trebao Merčep odgovarati....mi ovdje govorimo o 02.05.'91. i masakru hrvatskih policajaca u Borovu Selu od strane četnika...uporno tvrdiš da su Srbi u Vukovaru ubijani prije tog datuma, a nisu...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Feniks

Obrati se DORH-u, A. Nobilo tvrdi da imaju sve podatke.

nikada A. Nobilo nije tvrdio da su prije 02.05.'91. ubijani Srbi u Vukovaru....to ni Savo Štrbac i njegov Veritas nisu nikada tvrdili...jedino ti...

I onako usput, kakva je razlika ubiješ li nevinog covjeka prije ili poslije necega sa cime on nema ništa?

nikakva...

Oprosti mi, uvijek zaboravim da vec i sama cinjenica što je ubijeni Srbin opravdava ubojstvo.

žalosno što tako misliš...

Tko je glasao

Janus!?

"Ne ja ne znam sve, no sigurno znam da je 27/28.8.90 godine (mogu provjeriti nisam siguran u dan) na 100 m od moje kuće koja se nalazi na vojvođanskoj strani 6 kilometara zračne linije od Vukovara, nogometno igralište postalo poligon VBR-a koji su počeli raketirati Vukovar prije bilo kojeg sukoba JNA sa bilo kojom postrojbom na Hrvatskoj strani.

Zato nemoj laprdati o tenkovima koje je Zadro napao u Vukovaru jer tenkovi su ušli puno kasnije nakon što je grad danima "kasapljen" artiljerijom."

MENI NIJE ODGOVORIO NA OVO MOJE PITANJE PA TAKO NEĆE NITI TEBI NA TVOJE, JA TOLERIRAM NJEGOVA LUPETANJA I IZLJEVE GLUPOSTI NO NE MOGU TOLERIRATI KADA NETKO LUPETA O STVARIMA KOJE SU SE TICALE MENE I KOJIMA SAM OSOBNO POSVJEDOČIO.

FENIKS@ TKO GOD ON BIO JE ORDINARNI LAŽOV, PROBISVJET I PROVOKATOR KOJI NA OSNOVU POLUINFORMACIJA STVARA IZVRNUTU SLIKU MNOGIH DOGAĐAJA A SVE U IME PROVOKACIJE I SITNOG ZADOVOLJSTVA JOŠ SITNIJIH DUŠA KOJI NA SVAKI MOGUĆI NAČIN POKUŠAVAJU RELATIVIZIRATI DOMOVINSKI RAT, U MNOGIM SLUČAJEVIMA IZA TE RELATIVIZACIJE KRIJE SE KUKAVIČLUK I DEZERTERSTVO TOG POJEDINCA KOJI NA TAJ NAČIN POKUŠAVA UMANJITI LJAGU SVOJE IZDAJE SPRAM VLASTITE DRŽAVE I SUGRAĐANA.

PERE PRLJAVE IZDAJNIČKE RUKE NA POTOKU LAŽI I OBMANE.

Tko je glasao

Mrak, ...

... pa što je s tobom, popustio si, još me nisi banirao radi vrijeđanja?

Tko je glasao

U pravu si ni meni nije

U pravu si ni meni nije odgovorio na nekoliko postova, a počeo je žestoko.
Ni je ozbiljan ni vrijedan sugovornik.

Tko je glasao

Feniks, Nije te briga što je

Feniks,

Nije te briga što je ta JNA u to vriejme bila jedina legalna oružana sila čija se tenkovska kolona kretala Trpinjskom cestom u pravcu Vukovara, ali nije bojevo djelovala.

Slabo pamtis i imas stalno rupe u tvojem tumacenju istine.

Te tenkovske jedinice su u svakom selu bile pozdravljene od separatista i ti su pokazivali kuce HDZ-ovaca, koje su nakon toga bile topovskim hicem rusene od tih miroljubivih tenkica.

Tko je glasao

Lažovčino!

Prije bilo kakvih tenkova 100 metara od moje kuće su VBR- ima počeli tući po Vukovaru nekontrolirano i po civilima, čime su bili isprovocirani?? Crvenim krovovima vukovarskih kuća??

Kako te nije sram smrade?

Tko je glasao

@Rebel

Kako te nije sram smrade?
Nemoj mi to raditi, sad će me opet mrak banirati zato što vrijeđam sugovornike.

Tko je glasao

Lažovčino.

Ne, ti svjesno lažeš i provociraš, a "smrad" je za tebe blaga riječ.

Tko je glasao

Ja ti nisam kriv ...

... što si laž prihvatio kao istinu, ono što ja pišem lako je provjerljivo.
Ti samo trebaš reći kad i gdje u Hrvatskoj, nakon što je Tuđman preuzeo vlast, je itko vodio ikakve susvisle razgovore s hrvatkim Srbima o njihovom statusu nakon osamostaljenja Hrvatske kao i kad i gdje je JNA PRVA napala hrvatske paravojne snage.

To ti ne bi smjelo biti teško, jer ti sve znaš.

Tko je glasao

Znam sve!!?

Ne ja ne znam sve, no sigurno znam da je 27/28.8.90 godine (mogu provjeriti nisam siguran u dan) na 100 m od moje kuće koja se nalazi na vojvođanskoj strani 6 kilometara zračne linije od Vukovara, nogometno igralište postalo poligon VBR-a koji su počeli raketirati Vukovar prije bilo kojeg sukoba JNA sa bilo kojom postrojbom na Hrvatskoj strani.

Zato nemoj laprdati o tenkovima koje je Zadro napao u Vukovaru jer tenkovi su ušli puno kasnije nakon što je grad danima "kasapljen" artiljerijom.

Tko je glasao

dan

27/28.8.90 godine...nisam siguran u dan...
A jesi li siguran u godinu?

Tko je glasao

Moja greška!!?

U pravu si 27/28.8.91 godine, no to ne mijenja bit, ne sjećam se rado tih dana i godina, bio sam klinac a i davno je bilo.

Tko je glasao

Po tebi je trebalo pustiti da

Po tebi je trebalo pustiti da JNA ureduje kao u Baranji, Kninu, Kostajnici, Petrinji i dr. i uspostavlja Srpsku vlast, pa bi se onda s tenkovima pregovaralo.

Tko je glasao

Ne, samo ...

... JNA nije trebalo napadati, a s hrvatskim Srbima pregovarati tako da im se ponudi da:
a) i nakon osamostaljenja Hrvatske "ostanu u Ustavu RH" kao konstitutivni narod, u pravima i dužnostima potpuno izjednačen s većinskim hrvatskim narodom ili
b) ponuditi im da se na teritorijima na kojima imaju apsolutnu većinu u stanovništvu (kotarevi Knin i Glina) uspostavi takav oblik političke autonomije kakav imaju Austrijanci u Južnom Tirolu u Italiji.
Pitam se bi li u tom slučaju došlo do kninske pobune, a ako bi, koje bi bilo obrazloženje toga čina.

Tako bi postupio svaki onaj tko bi htio izbjeći rat, a opet svaki onaj, tko je htio isprovocirati rat pod svaku cijenu, postupio bi jednako kao što je postupio Tuđman.
Odbijati, ne pregovore s Hrvatskim Srbima, nego i svaki razgovor s njima.
I osnivati paravojske i napadati jedinu legalnu oružanu silu.

I na kraju, jel' radi autonomije Austrijanaca u Južnom Tirolu Italija manje Italija?

Tko je glasao

Plan Z-4 im je sve to, i više

Plan Z-4 im je sve to, i više od toga, nudio pa ga nisu prihvatili.

Tko je glasao

Plan Z-4 je ...

... ordinarni kretenizam koje je s hrvatske strane mogao prihvatiti samo teški umobolnik kao Tuđman. Iako, ruku na srce, čak i on ga je prihvatio s figom u džepu, sam Bog zna što bi bilo da su ga pobunjeni Srbi prihvatili, a Ameri i Rusi odlučili provesti ...
Imali bi, samo formalno u okviru RH, nešto puno malignije od RS u BiH.

Samo ja ne govoim o 1995. godini već o 1990., prije "kninskih balvana", kad je trebalo razgovarati i dogovarati se.

Tko je glasao

Hrvati su se u referendumu

Hrvati su se u referendumu izjasnili za izlaz iz Jugoslavije. Srbijanci su mogli o svojem polozaju u Hrvatskoj pregovarat, no umjesto toga su galamili: Svi Srbijanci u jednoj drzavi, gdje je jedan srbijanski grob, tu je i Srbija.

Pregovarat sa takvim ljudima koji ne priznaju Hrvatsku, nije moguce.

Tko je glasao

Lažov i provokator!

Lažeš i samo lažeš, frustrirani patološki lažljivac.

Tko je glasao

@mrak, ...

... hoćeš li me već jedamput banirati radi kršenja pravila i vrijeđanja drugih autora

Tko je glasao

Cijenjeni druze

Cijenjeni druze Vincekovic,
Navedeno si nam vec bezbroj puta rekao, pa bi uistinu bilo cudno da to nismo zapamtili. Dakle, znamo i vjerujemo ti da je to tako. Medjutim, daj nam nesto novo ispricaj kako bismo jos kojesta saznali i naucili.

Tko je glasao

Uff, uff, u muf!

Al me provali ...
Samo da vlasnik portala nije tvoj istomišljenik, ti bi poslije ovoga pisao na svojem prirodnom staništu crnalegija.com.

I one koji znaju pamtiti treba ponekad podsjetiti, a takvima kao ti, odgojenima da budu inkompatibilni ljudskom rodu, treba svaki dan ponavljati u nadi da će konačno i kod vas dobro odnijeti pobjedu nad zlom.
Jer ti si hodajuće zlo.

Tko je glasao

Nepotrebna je bila i NOB-a,

Nepotrebna je bila i NOB-a, mogli smo sjediti i čekati da nas kao i većinu drugih oslobodi Amerikanac, Englez i Rus a ne se zajebavati po šumama i gorama te uništavati prirodna staništa rijetkih životinja izjedajuću koru sa drveća.

Zar ne?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci