Tagovi

Vlado Gotovac danas?

Povodom ?estih upita braniteljima o tome za kakvu su se oni Hrvatsku borili želim se složiti oko toga da nije bio njihov zadatak obaviti baš cijeli posao i formirati strukturu države. Oni su na bojištu ostvarili pobjedu i u?inili upravo ono što su trebali. Na tome im trebamo ostati zahvalni. Što se ti?e formiranja države, to je trebao biti zadatak politi?ara. Moje mišljenje je da smo tu napravili najviše grešaka, pogotovo pri izboru politi?ara koji su svojom arogancijom i nesposobnoš?u sustavno donosili pogrešne odluke. Zato povodom ovih izbora želim pomo?i ljudima pri njihovoj odluci. Želim tako?er istaknuti ?injenicu da se nismo puno pomaknuli od loše situacije i zbog toga iz povijesti moramo još uvijek jako puno u?iti. Skloni smo zaboravu i vjeri u prazna obe?anja. Zaboravljamo i dobro i loše, a nemamo kriti?ki pristup prema svemu što ?ujemo. Danas imamo kakvu-takvu demokraciju u usporedbi sa ratnim vremenima i možda je ovo jedna od posljednjih prilika skretanja na bolji put.

Još bih se samo osvrnuo na programe... Logi?no je i opravdano da neki kandidati obe?avaju gospodarske komponente poput pomo?i poduzetnicima ili poduze?ima oko razli?itih unutarnjih pregovora ili sa stranim izaslanstvima. Me?utim, zapazio sam neke kandidate koji zbilja pretjeruju tako da sam citirao i neke misli vezane uz tu problematiku. Sve u svemu, razo?aran sam posljednjim su?eljavanjem gdje u 3h narod nije imao puno koristi, osim vidjeti lošu situaciju na politi?koj sceni. Zato se nadam da su mnogi danas gledali gospodina Lesara koji može biti primjer uzornog i poželjnog zastupnika naroda u Saboru. Smatram da takvim ljudima svi trebamo pomo?i kako bi nastavili svoj posao, no to je pri?a za neki drugi dan...

Možda ?e se nekima ovo ?initi kao glupo kopanje po prošlosti, ali dajte priliku tekstu i sigurno ?e te prepoznati neke patologije koje još uvijek postoje. Dakle, ne znam što bi to?no Vlado Gotovac danas govorio, ali imam osje?aj da mnoge njegove misli danas vrijede. Koristio sam njegov intervju iz „Globusa“ 1992. i citirao neke misli koje smatram aktualnima. Zahvaljujem korisniku "PaPa" što je otvorio web stranicu.

O kandidatima koji megalomanski opisuju funkciju, dužnosti i mogu?nosti predsjednika:

„Ja sam protiv predsjedni?kog sustava. Zalažem se za živ i politi?ki presudan parlament. Ja sam za vladu koja mora biti efikasna, slobodna i djelotvorna. Ja sam za to da demokratske ustanove imaju puno pravo funkcioniranja i slobodnog djelovanja. Ja sam za najrigoroznije poštovanje trodiobe vlasti: zakonodavne, sudske i izvršne.“

O ostvarenju samostalnosti Hrvatske, navodnom ispunjenju snova i samozadovoljstvu bez pokri?a:

„Ne vjerujem da je sve to skupa sadržaj koji ispunjava želje svih Hrvata. To je sve zapanjuju?e. Ja, naime, mogu zamisliti da netko kaže da ?e ispuniti želje svih Hrvata. Ali tu obvezu do sad nije nitko ispunio. Mi smo, u ovom trenutku, vrlo daleko od takve mogu?nosti. Prema tome, ako netko takvo što izjavi, o?ito je da su za njega strana?ka na?ela i izborna pobjeda važniji od nacionalne istine i od stvarnog stanja nacije. To, po mojem sudu, zvu?i dosta opasno, zato što upozorava da strana?ka komponenta postaje važnija od državne i nacionalne. Time se zemlja doista dovodi u opasnost. Ne u vanjskom nego u unutarnjem smislu, budu?i da borba za strana?ku prevlast postaje važnija od borbe za nacionalni interes. Pazite, kod nas se razvija ideja da u ovom trenutku nije važna sloboda, nego da je jedino važno da mi pobijedimo. Ali, mi još nismo definitivni pobjednici. Pitanje je: treba li nas uvjeravati, kad nismo pobjednici, da ipak jesmo pobjednici? Sto mi, dakle, radimo? Mi stvaramo posve iracionalnu predodžbu o Hrvatskoj. Mi tvrdimo kako je ovo što danas imamo san svih Hrvata, premda znamo kako je san svih Hrvata cijela Hrvatska, posve neovisna Hrvatska, demokratska Hrvatska, pravna Hrvatska…“

O izbornom sistemu kada Gotovac još vjerojatno (vidimo po broju od 2 milijuna bira?a) nije niti znao za inženjering bira?kih popisa:

„...duboko sam uvjeren da je Hrvatskoj potreban razmjerni (proporcionalni) izborni sustav. Hrvatska je mala zemlja, naše je glasa?ko tijelo maleno. Ako vi tom tijelu nametnete mogu?nost »velikih brojeva«, nikada izbori ne mogu biti pravedni. Dalje, s obzirom na našu totalitaristi?ku prošlost, razmjerni je sustav za Hrvatsku najprikladniji zato što omogu?uje da ljudi dodu do izražaja. Ljudi koji su pisali izborni zakon kažu da se boje više stranaka. To je besmislica. Mi se moramo plašiti obrnutog procesa: moramo se plašiti toga da nam kadrovske igre onemogu?e afirmaciju vrijednih ljudi. Mi smo živjeli u društvu u kojem ste se mogli afirmirati na dva na?ina: ili kao ?ovjek koji služi partiji, ili kao disident. Glupo je da sada obnavljamo tu shemu.

Mi smo malo bira?ko tijelo, koje nije ve?e od dva milijuna ljudi. Zašto ti ljudi ne bi mogli mirno re?i što misle, zašto ih treba optere?ivati raznim kombinatornim izbornim sustavima, primjerenim velikim bira?kim tijelima, poput ameri?koga ili njema?koga? Argument nestabilnosti (organa vlasti zbog razmjernog biranja) posve je bespredmetan. I sami znate da naša Vlada, bez obzira na to bila jednostrana?ka ili koalicijska, uop?e nije stabilna. Ministri na klju?nim mjestima mijenjaju se svaki ?as. Hrvatska Vlada, dakle, nije stabilna usprkos parlamentarnoj dominaciji jedne stranke. Taj argument o stabilnosti vlasti zbog manjeg broja stranaka, o?ito, ne vrijedi. Stalno nas plaše ne stabilnoš?u koju bi mogao donijeti Sabor kad bi u njemu bilo nekoliko ravnopravnih stranaka. To danas ima Italija, pa što joj fali? To je, svojedobno, imala Francuska, dok de Gaulle nije promijenio politi?ki sustav, pa su danas Francuzi sve nezadovoljniji predsjedni?kim režimom."

O vlasti, opoziciji, poziciji i odgovornosti:

„Kritike koje vrijede za vlast, vrijede i za opoziciju ako pravi iste greške. No, kad do?em na vlast, onda moram biti spreman i odgovarati za ono što sam u?inio. Ako nisam ništa u?inio, ili, ako nisam u?inio ono što sam obe?ao i što su ljudi o?ekivali, na idu?im ?u izborima oti?i s vlasti. Svojstveno vlasti jest to da je provjerljiva i da mora odgovarati za svoje postupke.“

O HRT-u i pra?enju izbora:

„Informativni program HTV-a doista je jednostrana?ki obojen. Razumijem da sve vlade u svijetu žele imati državni tv-program. Razumijem da se u njemu, donekle, favorizira trenutno vladaju?a stranka. Ali barem u vrijeme predizbornog natjecanja, šanse drugih stranaka morale bi biti barem donekle iste.“

Do kada ovako? Zašto napredujemo tako sporo?

Komentari

Prema tome, ako netko takvo

Prema tome, ako netko takvo što izjavi, očito je da su za njega stranačka načela i izborna pobjeda važniji od nacionalne istine i od stvarnog stanja nacije. To, po mojem sudu, zvuči dosta opasno, zato što upozorava da stranačka komponenta postaje važnija od državne i nacionalne. Time se zemlja doista dovodi u opasnost. Ne u vanjskom nego u unutarnjem smislu, budući da borba za stranačku prevlast postaje važnija od borbe za nacionalni interes...
....moramo se plašiti toga da nam kadrovske igre onemoguće afirmaciju vrijednih ljudi. Mi smo živjeli u društvu u kojem ste se mogli afirmirati na dva načina: ili kao čovjek koji služi partiji, ili kao disident. Glupo je da sada obnavljamo tu shemu.

Već je onda ovom „pjesniku“ (kako veli @rush) bilo jasno da se kontinuitet nije ratom prekinuo. Politička podobnost (uz život daleko iznad stvarnih mogućnosti) koja je dovela do katastrofe nastavlila se, samo što je jednostranačje zamjenilo dogovorno višestranačje po kojem se društveno vlasništvo prebacilo u privatno stranački afirmiranih.
Nemamo Hrvatsku. Ne zna se. Idemo nazad.

Tko je glasao

Gotovac je bio pjesnik a

Gotovac je bio pjesnik a pjesnike i ostale naivne i lakovjerne umjetnike trebalo bi svakako dekretom zabraniti u politici. Kod takvih ljudi dominira romantičarska predstava o svojoj naciji što svakako sputava u hladnoj i objektivnoj procjeni nacije, njenih mogućnosti i potreba.
Hrvati su narod koji je sklon činiti povjesne greške i zato zaslužuje "klaps" po guzici i strogu kontrolu vlasti tuđinca jer nije sposoban ni približno dobro upravljati sa svojom sudbinom. Zato je EU jedini spas za Hrvate, a pri tome treba paziti da i stvarno u bitnim stvarima odlučuje a da u odgovornosti Hrvata ostanu nebitni i periferni politički poslovi.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci