Tagovi

Vlado Gotovac

Proteklu subotu (11.09.) su obilježila dva znakovita doga?aja.

Hotovac Prvi doga?aj je bio onaj žalosno-smiješni “veli?anstveni“ skup HDZ mladeži u Ciboni, na koju je prebogata hrvatska stranka autobusima okupila svoj pomladak iz cijele Hrvatske da bi se slavili lik i djelo Jadranke Kosor. To što je mladež HDZ-a slavila Tu?manovu bistu je stara i obvezna dekoracija, ali istaknuta slika Jadranke Kosor je ona novo-stara stvar koja obilježava kontinuitet HDZ-ovske autoritarnosti –ta stranka bez „kulta li?nosti“ uop?e ne može funkcionirati.

Dvije zna?ajke je pritom potrebno naglasiti.
• Prvo. sama Jadranka Kosor vjerojatno nema ništa sa svojim „kultom li?nosti“ (ma kako joj osobno godio) - u pomanjkanju boljeg vo?e HDZ-ovim plemenskim vra?evima je i ona dobro došla.
• Drugo, nitko se nije u javnosti upitao grize li „savjest“ imalo HDZ-ovsku vrhušku da pod zemlju guraju sada im mrske likove (Polan?eca i Sanadera), ali ipak troše novac kojeg su im oni namaknuli na razne pa i kriminalne na?ine, na ovakve besmislene i koncepcijski preživjele skupove.

Drugi prošlosubotnji doga?aj bio je skup HSLS-a (sada Kosorovog) u Novoj Gradišci, na kojemu je najavljen povratak Dražena Budiše, koji je izjavio "Stanje u Hrvatskoj traži angažman svakog ?ovjeka“ Stidljivo je spomenut i Vlado Gotovac. Sam Budišin povratak i nije neko veselje, jer dolaze nova vremena za nove nepotrošene ljude, i bilo bi dobro toga ostati svjestan.

Ovu subotu (18.09.) je obilježila je godišnjica ro?enja Vladimir "Vlade" Gotovca (Imotski, 18. rujna 1930. - Rim, 7. prosinca 2000.) hrvatskog pjesnika, esejiste, filozofa, govornika i politi?ara. .

Za mene je ove dvije subote je povezivao Vlado Gotovac. Sjetiti se Gotovca i njegovog djela potrebno je danas možda više nego ikada - nakon protoka mnogo vremena i duboke materijalne i moralne krize u koju smo zapali. Proteklih dvadesetak godina je vrijeme dovoljno sazrelo da potražimo prave vrijednosti ?ija se nit bila izgubila. Naime, to što smo dobili Hrvatsku je bio tek potencijal, a pravi rezultat, na kojem je Gotovac stalno inzistirao, bio je „kakvu ?emo Hrvatsku imati“. Baš tu je u?injeno mnogo propusta, a neke su stvari možda i nepovratno izgubljene. Ako ništa drugo, dvadesetak propuštenih godina je neugodna ?injenica koju mahanje zastavama i isticanje slika i bista pod svjetlima reflektora ne mogu povratiti.

Za situaciju, u kojoj se Hrvatska trenuta?no nalazi, snose odgovornost ne samo oni koji su par desetlje?a aktivno kreirali njenu sudbinu, nego i oni koji su sve to promatrali sa strane. Zato bi se svatko trebao u sebe dublje zagledati, od statista do protagonista hrvatske sadašnjosti. Mnogi bi se zasigurno postidjeli svog lika u zrcalu istine.

Gotovac je naprotiv mnogo govorio i pisao, i njegovo djelo treba što prije po?eti revalorizirati u interesu Hrvatske, jer je on Hrvatsku živio do svog zadnjeg daha. Postoje mnogi poznati ali i manje poznati zapisi (kao ovaj niže citirani), izgovoren prije dvadeset godina, da bi danas predstavljao možda najbolji opis HDZ-ovskog „slavljeni?kog“ skupa u Ciboni, koji je opet tek paradigma devijacija u koje smo zakopali naciju:

Mi nismo više ni mali ni veliki narod, mi smo jedno ljudstvo s iskustvom koje beskrajno i u svakom pogledu nadilazi sva ta petljanja, tu komediju nemo?i u kojoj, neka mi Bog oprosti, izgledaju kao male lutkice o kojima je Stama? maloprije govorio. Mali patuljci koji uokolo krešte traže?i da na njih padne što više svjetlosti reflektora. To nas ne zanima ni u kom pogledu. Pred nama je, naprotiv, veliki ispit Evrope i mi ?emo ga s njom polagati. Naša je sudbina u pitanjima tog ispita! Ja ne znam da li ?emo uspjeti. Ali pobje?i ne možemo. Ja sam ve? pomalo stariji gospon i vjerojatno ne?u imati tu ?ast da sve te velike poslove obavljam. To je sveobuhvatni slom koji treba biti raš?iš?en.

Ovo je dio njegovog manje poznatog govorenja objavljen na stranici 230 ?asopisa „Dubrovnik“ br.1 (ve? davne i skoro zaboravljene 1991 godine) kao dio zapisnika „okruglog stola“ održanog u Dubrovniku 5.studenoga 1990 godine pod naslovom „Razgovor o suvremenoj hrvatskoj književnosti“, (a u kojem su sudjelovali tada najzna?ajniji hrvatski književnici).

To je taj Gotov?ev paradoks – re?i ili zapisati nešto prije 20-tak godine, a da je danas posve primjenljivo. Još je važniji i znakovitiji dio koji je slijedio u istom tekstu (na stranicama 230 i 231 istog ?asopisa Dubrovnik), kad je upozoravao na mentalne zamke kojima smo u tranzicijskim okolnostima nužno bili izloženi, koje smo kao nacija trebali i morali izbje?i – a nismo.

I još nešto o pitanju tehnologije. Vi svi znate da moderna neoliberalisti?ka misao tvrdi da je kraj povijesti ve? tu. Prestaje tehnološko pitanje kao naše bitno pitanje. Rostov je, na primjer, govore?i nedavno u Zagrebu, u Akademiji, rekao jednostavnu i veliku istinu: U modernom svijetu narod koji tehnološki nije ravnopravan s narodima tog svijeta ne može s njima biti ni u kojoj materijalnoj oblasti ravnopravan. Civilizacijski je neravnopravan i osu?en na provincijalnost. Opasnost te neravnopravnosti napose je opasna u zemljama u kojima su još latentno prisutna totalitaristi?ka rješenja. Ona se uvijek nude kada se ljudima u?ini da ih sloboda nije dovoljno brzo oslobodila bijede. Ako sloboda ne uspije prije nego ljude bijeda gurne u svoj ponor, bit ?e vrlo teško suzdržat tu bijedu da ne provali u revoltu i ponovnom pouzdanju u kolektivizam i njegove ponude- jer ona ?e se još jednom htjeti ponadati. Ništa nije tako lakovjerno kao patnja! Zato ?e se još jednom ponadati da u kolektivizmu postoje neke šanse, koje treba iskoristiti, jer sloboda nije u?inila ništa. I zato je tehnološki napredak potreban da pokaže efikasnost slobode, njezine novosti, njezin mir, da ?ovjeku pruži, ako ne hrabrost da poduzme velike duhovne pothvate, ono bar da osigurava toj hrabrosti uvjete rada, prije svega da je oslobodi sukoba s agresivnim kolektivisti?kim terorom, koji je, kao što smo svi vidjeli, u socijalizmu posebno poguban zato što je ispunjen resantimanom, mržnjom prema višim vrijednostima. Trivijalnost totalitarizma izraz je vlasti resantimana i njegova demona ki?a. U nastojanju da zauvijek izbjegnemo takve perspektive, da izbjegnemo još jedan novi slom, moramo osigurat tehnološki napredak kao zbir vještina koje na najefikasniji na?in proizvode materijalna dobra i time stvaraju gospodarsku mo?, bogatstvo i osje?aj sigurnosti i dostojanstva ?ovjeka . To nama je prijeko potrebno U tom smislu pisci imaju puno pravo da se obrate našoj javnosti, da što prije, što poduzetnije i, mogao bih tako re?i, što bezobzirnije krenu prema potpunoj i sveobuhvatnoj tehnološkoj obnovi Hrvatske, da bi predusreli tragi?ne socijalne konzekvence njezina ekonomskog rasapa Kada to ?inimo, mi ne izdajemo literaturu, ne uvla?imo je u teme koje njoj ne pripadaju, nego pokazujemo da je literatura jedan od na?ina (kako je Stama? rekao) na koji se drži budnom naša ljudska, pa onda i gra?anska svijest, pa iz toga onda i izvire pravo da postavljamo ovakve zahtjeve.

(Naglasci su moji – mada je cijeli tekst na Gotov?ev na?in nabijen kompaktnoš?u).

?ini mi se da je Vlado Gotovac (radi raznih, ali ponajviše prozai?no-politikantskih razloga i prozirno-sebi?nih interesa mo?nih pojedinaca) kao osoba i pjesnik, esejist, filozof, govornik i politi?ar – bio posve neopravdano i sramotno zapostavljan. On se u politici najmanje snalazio - budu?i da se na tom polju vrline dosljednosti i moralnosti nisu nimalo cijenile, ali koje su bile integralne osobine njegove li?nosti od koje nije ni mogao niti želio bježati.

Biti i ostati „ja“ u svakoj prilici vjerojatno je ?ovjekov najteži životni zadatak. U sklizavo tranzicijsko vrijeme mnogi se nisu snašli. Neki svoje „ja“ nikada nisu ni spoznali (a mnogi se nisu niti previše trudili da sebe spoznaju). U polusvijetu sužene odgovornosti. u kojeg je Hrvatska potonula, probisvijeti su se penjali do vrhunaca mo?i (i padali); zapisni?arke su preko no?i postajale kultovi; poznati i priznati autoriteti su potpisivali faustovske ugovore, a ?asni su ljudi olako postajali kriminalci.

Gotovac je svoje kristalno i ?isto „ja“, kao križ svog života, dosljedno nosio do samog kraja. Baš je zato iza sebe ostavio najupe?atljivi trag važan za budu?e generacije, one koje dolaze, jer ga ove današnje, zaslijepljene sjajem zastava, „bista“ i slika na reflektorima jarko osvijetljenim binama, nisu još upoznale. Dosljednost, tu u životu svakog ?asnog ?ovjeka veoma važnu dimenziju (koja ga ?ini svjesnim i odgovornim bi?em) najbolje je opisao Ivan Slamnig, njegov kolega, pjesnik i istomišljenik, u jednom stihu nabijenom zna?enjima:

Navek je nekak bilo
Živio sam u Primorskoj banovini
u Zetskoj i u NDH,
u DFJ, u SFRJ
a uvijek sam bio ja.

U životu nam stvarne vrijednosti nitko ne poklanja, sve moramo ostvariti sami. Ipak netko nas mora pou?iti , jer ih oko nas, u moru prevladavaju?e provincijske bezna?ajnosti teško uo?avamo.

Komentari

Laka ti hrvatska gruda, dragi Vlado!

Rekao bih da Vladimira (Vladu) Gotovca njegova Hrvatska nažalost nije znala razumjeti ni u jednoj fazi života! Toliko mu je puta okrenula leđa da ga, bojim se - nije ni zaslužila!
Sanjali smo iste snove, ali su licemjeri bili i ostali glasniji, brojniji i bolje organizirani...
A tako smo bili blizu.
P.S. Baš kako je pok. Bruno Bušić davno do najsitnijih tančina predvidio!

Tko je glasao

Čovjekkoji u ovom dnevniku

Čovjekkoji u ovom dnevniku njeguje kult ličnosti Vlade Gotovca, koji ga je isto tako njegovao za života, u uvodu napada kult ličnosti HDZ-a, i to nikog drugog nego Jadranke Kosor, koja je mnogo stvari, ali zasigurno nije kultna ličnost. Jadranka je glasnogovornica za odnose s javnošću, ništa više od toga. Gledati nju kao kult ličnosti samo odražava svjetonazor gledatelja, kojemu je kult ličnosti u krvi. Jednako kako je Jadranka, Vlado, ili Franjo kultna ličnost, kultne ličnosti su SVI političari svijeta.. osim onih u raznim birokracijama, oni su bezlični i vladaju svime. No oni niti nisu političari. Oni se time ne zamaraju. Oni su upravljačka klasa. Političari su oni ispod, čijim se ličnostima i kultovima javnost bavi.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

bi li bilo bolje da budiša nekako nestane?

cijenim vašu iskrenost
ima li tu posla za nas, treba li pomoći da budiša otplovi u nigdinu

od negativnog odnosa prema budiši, koji nije utemeljen na argumentima
nego na beskrajnom ponavljanju nedokazane teze
i na neizrečenim interesima, koje opet objedinjuje klasično hrvatsko političko a na žalost i pollitičko
zna se
(ovdje na portalu se zna, da budiša ne valja
kao da smo u adezeu)
do napada na gotovca, jer je, zna se, suprotstavljen hrvatskim interesima
nema baš jako velike razlike

budiša je jasan
ukočen, stisnut u javnom nastupu
pošten i dosljedan, po stavovima hrvatski patriot,
nespretan u politici
oko budiše su se često okupljali ljudi spremni da njegovu snagu iskoriste za uspon i
poslije promijene za nešto materijalnije
na žalost odnos prema mrtvome gotovcu
podsjeća na odnos prema živome budiši
u iskrivljenom ogledalu

kao pjesnik govornik pisac
gotovac je neusporedivo jači
ali ovdje se ne govori o literarnom značaju dražena budiše

ako gotovca cijenimo kao političara
cijenimo ga jer je bio pošten i dosljedan
znamo da nije uspio, jer nije imao onu vještinu
lukavosti, bez koje, makar u maloj dozi, nije moguć politički uspjeh

ali po tome su on i budiša vrlo slični

hoću reći teško je shvatiti da netko može hvaliti
i uzdizati gotovca
i u istome dahu pljuvati budišu
tko iskreno poštuje vrijednosti koje simbolizira vlado gotovac, ne može, bez obzira na njihov međusobni sukob, ne poštovati dražena budišu,

ima tu puno neizgovorenog
vjerujem da je puno ljudi bilo iskreno impresionirano vladom gotovcem
i da su zato zamjerili budiši što mu se nije makao s puta
(i time sugeriraju da bi tako oni bili napravili)
jesu li u pravu?

dio je vjerovatno ono što gale kaže
lakše je stati iza mrtvog gotovca
nego iza bilo koga živoga
a starčević je nekako već malo i star

dio je iskreno neiskren
navijaju za vladu gotovca jer je protiv budiše
ali nisu liberali
kao oni ljevičari koji imaju svoje ljubimce među kardinalima
pa i preporuke koga bi valjalo izabrati za papu
zašto su oni izabrali gotovca, a ne budišu
(jer ga je još lakše prevesti žedna preko vode)
a i nekako je veći i širi kao veličina
zgodan da se iza njega zaklone
kao specijalci iza onih štitova otpornih na metke
za takve jedno hipotetsko pitanje
bi li i gotovca račan preveslao kao budišu ?

luka

Tko je glasao

xxx

prvi put smo odabrali pogrešnog (92)
drugi put smo odabrali opet pogrešnog (97)
treći put smo odabrali pogrešnog (00)

Imamo zaslužene rezultate tih izbora

Tko je glasao

Gotovac-Budiša?

Kažu neki, ne uspoređivatii Budišu i Gotovca?? Zašto ne?? To je posebno važno, jer Budiša se ponovo politički angažirao. Budimo realni, Budišini potezi, njegova javna nastupanja, držanje, predavanja... govore da to nije, slobodan sam ocijeniti, liberalna doktrina odnosno opcija. Prije je to jedna varijanta HDZ-a, uz napomenu u korist Buduše - njegovo osobno poštenje, u smislu negramzivosti i nepostojanja grubog materijalizma, je za pohvalu.
Međutim, to za uskrs HSLS-a niije dovoljno, dapače, HSLS s Budišinim pečatom nema šanse prijeći izborni prag. Kao i ja, Budiša, Čačić, Čičak, Puhovski, Lang... je naraštaj koji ne bi trebao smetati u profiliranju današnje političke scene, posebno mislim na neke važnije uloge u strankama ili Saboru. Mi još možemo bistriti politiku u nekim salonima, portalima, prisjećati se nekih vremena i naših različitih uloga. I vrijeme je da dužnosti preuzimaju oni koji nemaju iskustva sa zatvorima, a Budiša ima.
Sjećam se kako sam, PROTIVNO DIREKTIVAMA, pozdravio kao predstavnik Soc. saveza Zagreba osnivačku skupštinu HSLS-a u RANSU "Moša Pijade" i do danas sam uvjeren da jedna klasična liberalna stranka je nasušna potreba Hrvatske.
Međutim, mladi malo uče, nijedna stranka nema seminara, savjetovanja, predavanja, škola.. onoga što smo nekada zvali "idejno osposobljavanje".Nije mi poznata brošura s osnovnim idejama liberalizma koju bi rebao dobiti svaki novi član HSLS-a ili brošure za neke druge stranke. Na spomenutim se skupovima bistre političke ideje, uočavaju politički talenti...Bez toga će se teško stvoriti i LIBERALNA MLADEŽ koja, da postoji, ne bi dozvolila povratak Budiše, Koliko je taj povratak problematičan, svjedoči i to da se on nalazi u ulozi SAVJETNIKA D. KOSORA i s tom dužnošću nastupa na skupovima HSLS-a. To mi izgleda, kao vratio se - sa zadrškom.
Ili si član Predsjedništva, HSLS-a, ili si dužnosnik na određenoj razini organiziranja, ili si običan član??
Stoga mi se čine itekako važne inicijative iz Pule u vezi bistrenja ostavštine Vlade Gotovca, pa i članci poput Frederikova, ili drugih autora. Bilo bi korisno sjeiti se ideja "praksisovaca", Krleže, hrvatske ljevice u Lasićevu smislu, braće Radić, Supila, Starčevića, sve do Jurja Križanića.
Gdje su politološka, sociološka, psihološka i druga istraživanja?? Izostanak takvog rada, izdavačke djelatnosti u tom smislu itd. i tsl. uzroci su sadašnjeg idejnog kaosa pa i duboke političke krize.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Lj.R. Weiss u komentaru piše:

Lj.R. Weiss u komentaru piše: "Kao i ja, Budiša, Čačić, Čičak, Puhovski, Lang... je naraštaj koji ne bi trebao smetati u profiliranju današnje političke scene, posebno mislim na neke važnije uloge u strankama ili Saboru."

Nije mi jasno trpanje Lj.R. Weiss među pobrojane Budišu, Čačića, Čička, Puhovskog i Langa koji spadaju među one koje nazivamo javnim osobama.

Osim toga ne sviđa mi se ni citat "Međutim, mladi malo uče, nijedna stranka nema seminara, savjetovanja, predavanja, škola.. onoga što smo nekada zvali "idejno osposobljavanje", jer u njemu vidim aludiranje na kumrovačku školu čiji se kadrovi nalaze u svim porama vlasti, pa čak i na mjestu premijerke, a kako ti školovani partijski kadrovi djeluju vidimo iz stanja u državi.

Kao i obično tako i ovaj komentar Lj.R. Weiss cijenim kao puku uranilovku, ili primjer i dokaz, kako se djeluje nakon što se prošla obuka idejnog osposobljavanja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

citat mjeseca

Osim toga ne sviđa mi se ni citat "Međutim, mladi malo uče, nijedna stranka nema seminara, savjetovanja, predavanja, škola.. onoga što smo nekada zvali "idejno osposobljavanje", jer u njemu vidim aludiranje na kumrovačku školu čiji se kadrovi nalaze u svim porama vlasti, pa čak i na mjestu premijerke, a kako ti školovani partijski kadrovi djeluju vidimo iz stanja u državi.

apsolutno te podržavam, što će nam educirani i školovani ljudi, kad izađeš iz osnovne to je zadnji puta da moraš pogledati knjigu i tako nešto bi ustavom trebalo garantirati

idemo paliti knjige, to je slijedeći korak

smiješnog li razmišljanja

Tko je glasao

Nakon što spalimo sve knjige

Nakon što spalimo sve knjige onda valjda slijedi drugi korak: treba ukinuti internet:):)

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Sto se tice pokojnog Gotovca

Sto se tice pokojnog Gotovca nikad nisam sumnjao u njegovo postenje, sirinu pogleda i razumijevanje mjesta i vremena.
Nisam nikad sumnjao u njegovo encikolopedijsko znanje, ali je na zalost kod njega ostao i prevladao umjetnicko-pjesnicki osjecaj percepcije glasaca.
Vrlo romantican i pogresan.
Tesko vracanje u realnost nad cinjenicom da glasaci ne dijele njegov osjecaj pravednosti i pogotovo totalno nepoznavanje niskog nivoa obrazovanja mediokriteta.
A takav na zalost u demokracijama presudjuje.

Tko je glasao

to samo znači da je Vlado bio

to samo znači da je Vlado bio političar ispred svog vremena. Bio je to čovjek kojega hrvatska 1997. nije prepoznala kao mogućeg hrvatskog Havela. S duge, podzemne strane, prepoznaje ga, kao veliku opasnost, tadašnja Tođman/Šuškova vladajuća garnitura i uz pomoć pretorijanske garde, pripadnika I hr. gardijskog zdruga nakrivljena usna i čovik mrka pogleda odlučila napasti predsjedničkog kandidata na predizbornom skupu upravo u Puli.
S druge strane, a tu se referiram na slijedeće: "realnost nad cinjenicom da glasaci ne dijele njegov( Gotovčev) osjecaj pravednosti i pogotovo totalno nepoznavanje niskog nivoa obrazovanja mediokriteta. A takav na zalost u demokracijama presudjuje."
Jednostavno, to znači da su vlastodrpidršci u posljednjih 20+45+22 =87 godina uspjeli otupiti olovku prosvijete i znanja. Vrtići, škole i sveučilišta proizvode bezličnu masu nezainteresiranih likova kojima politička nomenklatura uspješno manipulira i s kojom nikada neće imati problema kao što ih imalu političari u Francuskoj, Grčkoj ili Italiji.
U pravo takovoj bezglavoj masi, koja poput gusaka u maglu hrli po nalogu vlastodrpidržaca,masa spremna da je se žedne preko vode po tko zna koji put već prevozi., upravo takovoj masi nasušno je potrebno više političara, filozofa, književnika , pjesnika, nakladnika, oratora kakav je u jednoj osobi bio Vlado Gotovac. Da , to je bilo previše za takav, jadan ,puk koji je u nedorasloj demokraciji dobio pravo glasa i izbora. I zastranjuje već 16 i više godina.
No to nije bio problem Gotovca. Naime, on je taj problem rješavao cijeloga života. To ostaje problem opisanih masa, i sve dok je takve mase nema problema za vladu RH i sve njene vlastodrpidršce.
Pitam se samo do kada, do kada ćemo im to dozvoljavati. Koliko budućih generacija smo odlučili žrtvovati samo da ovoj i ovakovoj vlasti ne radimo nerede po ulicama.
Ma sve u materinu,
i svi
na Markov trg!

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Vlado Gotovac

Hvala Frederik na ovom dnevniku.
Nešto slično sam i sam napisao povodom 80 godišnjice njegovog rođenja i deset godišnjice njegove smrti.
Tada je u Imotskome otkrivena i spomen bista pok. Vladi Gotovcu.
Jedan citat :

____________________________________________________________________________
“Jedini smisao mog rada je u nastojanju da se osigura prava, ljudska, pravedna i slobodna zajednica – za sve i svugdje; zajednica koja raznolikost ne samo podnosi, nego joj se i raduje upravo onako, kako se graditelji katedrale u Chartresu raduju, kad iz raznobojnih stakala slažu svoje vjerničke rozete. Tako radostan i tako raznolik svijet – to je moj san! Ako zbog njega moram biti suđen, ja na to pristajem jer bez tog sna ni ja, ni moje djelo nemamo nikakvog smisla.”

(Završna riječ obrane Vlade Gotovca
sa suđenja u Zagrebu, 1981."
____________________________________________________________________________

Link na dnevnik:

http://pollitika.com/vlado-gotovac-obiljezavanje-10-godisnjice-smrti-80-...

Grd & lin

Tko je glasao

Dodajem link na kolekciju

Dodajem link na kolekciju njegovih govora i intervjua

http://vladogotovac.wordpress.com/govori/

Tko je glasao

Lijepi tekst

Jedina losa strana pokojnog Vlade Gotovca bila je nesnalazenje u politici i raznim zakulisnim politickim igrama. No vjerojatno njegov svjetonazor nisu dozvoljavali da se spusta toliko nisko. Zato i je HSLS od druge stranke 1992 danas postao strancica sa jedva mogucim izgledima prelazenja izbornog praga jer ne zaboravimo kako je donedavno vodstvo HSLS-a jako doprinjelo ovakvom stanju u drzavi kakvo je danas.

Tko je glasao

Jedina losa strana pokojnog

Jedina losa strana pokojnog Vlade Gotovca bila je nesnalazenje u politici i raznim zakulisnim politickim igrama.

Možeš to gledati i na drugi način. On je ponudio jednu drugu viziju Hrvatske koju glasači nisu prepoznali...Čovjek je bio moralna vertikala i njegovo "nesnalaženje u politici" koje se kroz ove komentare vuče više ima veze sa njegovom vizijom Hrvatske nego nesnalaženjem.

Za usporedbu evo ti lista nekih od "snalažljivih": Mesić, Sanader, Pašalić, Bandić itd itd. Pa ti sad vidi koga bi želio za npr predsjednika...

Tko je glasao

Da je Gotovac ostao izvan

Da je Gotovac ostao izvan politike, imao bi pravo na sanjarenje. No, uci u politiku i nastaviti bjezati od stvarnosti, nije stvar koju osobno pretjerano respektiram. Kao pjesnik prva liga, kao govornik prva liga, kao politicar treca liga.

Pa tako, ako pozdravljamo i slavimo Gotovca, slavimo ga kao pjesnika i kao govornika, a ovo sa politicarem, to bolje zaobidjimo.

Tko je glasao

OK. Mala korekcija, koja i

OK. Mala korekcija, koja i nije tako mala. Pozdravljamo ga i slavimo prvenstveno kao dosljednog covjeka. I tu kapa do poda.

Tko je glasao

bila je nesnalazenje u

bila je nesnalazenje u politici i raznim zakulisnim politickim igrama to je temeljni razlog zasto ga jedni uzdizu, a drugi ne mogu niti smisliti. Obje grupe su neumjerene u tome.
Jedna mu je politicki bliska, a druga politicki konkurentna. Koja ga od njih uzdize, a koja ga ne mogu smisliti ? - odlucite sami

Ps U Hrvatskoj je odavno znacajnije vaznije ono sto se ne govori i o cemu se suti, nego ono o cemu se govori.
Misljenja sam da se namjerno forsira njegova slobodarska i pjesnicka karizma, samo zato kako bi se na politickoj sceni jos vise ucvrstila njegova politicka neucinkovitost i u neku ruku izgubljenost. U prvom redu se misli na usporedbu Gotovac-Tudman. Na mjestu Tudmana se zeli vidjeti Gotovca i obrnuto, ne zbog njegove slobodarsko pjesnicke crte vec zbog politicke aljkavosti i izgubljenosti.
No da ima aljkavosti i izgubljenosti i bez slobodarsko pjesnicke crte - o da ima ima.

Tko je glasao

Paradoksalno zvuči, ali čini

Paradoksalno zvuči, ali čini mi se da Vlado Gotovac zapravo nikada nije imao istomišljenika u HSLS-u i potom u LS-u pa je zbog toga njegovo političko djelovanje unaprijed bilo osuđeno na propast .

Prema članku iz veljače 2009., inicijalna ideja Slavka Goldsteina je bila osnovati neku varijantu socijaldemokratske (nekomunističke) stranke. Kako je takav politički smjer naišao na Gotovčev otpor , četverolist Goldstein, Gotovac, Zvonko Lerotić i Božo Kovačević se konačno usuglasio oko naziva Hrvatski socijalno-liberalni savez (http://www.jutarnji.hr/kako-smo-osnivali-hsls--i-je-li-umro--/287821/ ). O daljnjem razvoju događaja, raspravama glede koaliranja s HDZ-om i „traženju ključeva Amruševe“ znate sve kao i ja. Desetak godina kasnije Vlado Gotovac je naziv HSLS definirao „kontradiktornim u svojoj suštini“, jer „socijala i liberalizam ne idu skupa“.

E sad, LS je izbio na površinu po dvije osnovne parole koje su snažno artikulirale tadašnje nezadovoljstvo javnosti. Prva, i meni osobno najdraža, je bila: „Da Hrvatska, ali ne ovakva!“, a druga „Ne s ovakvim HDZ-om!“ I što se dogodilo? Okupio se popriličan broj apologeta, mahom osoba koje su se predstavljale kao intelektualniji dio populacije, ali za čudo, vrlo mali broj njih je bio u stanju pozvati se na neki Gotovčev tekst ili barem misao. Za to vrijeme su Kramarić, Gorinšek, Vilfan i slični u kuloarima suflirali da „Gotovac nije političar na operativnoj razini, ali je zato sjajan govornik, pjesnik, esejist, filozof, književnik itd.itd.“. Posljedica je bila da su mu stalno nametali tutorstvo pod izgovorom da je „prvenstveno potrebno voditi dnevnu politiku“. Mislim da je zbog svega toga Vlado Gotovac u svojem oproštajnom govoru spomenuo: „Jer predsjednik stranke je osoba koja vrlo često mora suspregnuti svoje osobne procjene, koja mora odustati od pravih formulacija i koja mora pokušati naći zajednički jezik s onima s kojima djeluje u politici.” Na žalost, svoju slijedeću misao: “Ja sam izgubio stolicu, ali skinuo brnjicu” nije uspio ostvariti zbog prerane smrti.

Eto, zbog ovoga mislim da Gotovac nije imao nikakvih šansi kod nas...I zato nam je tako danas.

Tko je glasao

Kolegica Mirtaflora je

Kolegica Mirtaflora je napisala komentar u kojem primjećuje da se od HDZenjara i SDPenjara političara & uvaženih zastupnika nitko se nije sjetio Vlade Gotovca.

Mene to uopće nije začudilo, ali ono što me je začudilo i ražalostilo to to je da su podsjećanje na 80 rođendan Vlade Gotovca samo tri korisnika pollitike primila na znanje.

http://pollitika.com/comment/reply/8849/262229
http://pollitika.com/trazi-se-hrvatski-churchill

Nažalost to je posljedica onoga što je kolega marijuan pravilno locirao kao najveći uzrok stanja u državi i zaključio pod prvim "znamo da pamćenje u Hrvata ne traje dulje od tri sekunde. ", te pod drugim "borba za Hrvatsku ne samo moga oca i Vlade Gotovca još je daleko od kraja."

Neka mi kolega marijuan oprosti što ću ovu bolnu stvarnos njegovog drugog zaključka prefolmulirati na odgovornost svih nas i ustvrditi: Borba za Hrvatsku ne samo naših majki i očeva, već i svih nas, a po uzoru na Vladu Gotovca još je daleko od kraja.

Slobodan sam podsjetiti na parolu koju sam svojevremeno u eri najveće Tuđmanove pljačke obiteljskog srebra na jednom javnom skupu, na kojem je proglašavan za počasnog građanina moga grada poturio Tuđmanu pod nos.

Transparent je na jednoj strani glasio: Bolje bez Franje, nego bez Vukovara i Baranje!

Na drugoj je strani pisalo: Za pravoga Hrvata, još nije došao kraj rata!

Mislim da nije potrebno opisati izraz Tuđmanovog lica kada je svega nekoliko metara ispred sebe morao gledati u upućenu mu poruku. Naravno da je došlo do intervencije policije, ali u vidu zamolbe da sklonim transparent, što naravno nisam učinio. Nitko se nije usudio uzeti mi transparant iz ruke. Nakon više od pola sata sam napustio skup i otišao kući. Policija ni bilo tko drugi me zbog tog javnog nastupa nije nikada pozvala na informativni razgovor.

Na HTV-u su toga dana imali vraškog posla u pripremi priloga za dnervnik i retuširanja transparenta.

Ovim komentarom želim reći da svi mi možemo biti Vlado Gotovac u malome, samo se trebamo osloboditi onih strahova za koje kažu da su odlička kukavica, jer kukavice umiru stotine puta, častan i pošten čovjek samo jednom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljice, Tvoj

Kukljice,

Tvoj komentar, za koji zahvaljujem, prožeo me trncima, jer sam mogla vizualizirati scenu Tebe i transparenta.

Vjerujem da čovjek ne bi trebao ići protiv sebe, da si može postaviti granicu od koje ne smije odustati, te da postoje situacije u kojima možeš protiv svih; ali ne možeš protiv sebe.

Oprostite mi ako sam nesuvisla.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora ništa nesuvislo,

@Mirtaflora ništa nesuvislo, već točno tako. Radi se o granicama, ili postavljenom cilju i principima od kojih od prvoga dana formiranja tzv.uličnnih straže nisam odustao.

Ciljevi današnjice bi za svakog odgovornu osobu bilo rušenje partitokracije koja političku oligarhiju pretvorila u zločinačku organizaciju koja u svim mogućim varijantana rotira na vlasti.

U Banskim Dvorima i na Markovom trgu imamo interesne skupine i mafijaške strukture čija je svrha i dužnost biti na vlasti koja je postala sama sebi svrha.

U takvom okruženju osobe poput Vlade Gotovca bile samo onaj poznati ures demokracije kojeg je HDZ trebao i još ga i dan danas koristi kao trojanskog konja. Nažalost taj hrvatski trojanski konj nije od drveta, već od političkih debila i lupeža.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Vlado Gotovac

Vlado hvala za sve !

Kome si Ti govorio i ko te je poslušao i razumio ?
Jesmo li mi " svoji " ili si samo tepamo , dok PASI LAJU A KARAVANE PROLAZE .
Želio bi da jesmo i daj Bože da me vrijeme uvjeri i potvrdi mi to .
Za sada gledam samo " Cibonu " i čekam da se pojavi " Vladina slika " i nadam se da se do tada neće " izgubiti " , greškom ili ne !

Pozdrav iz Splita

Pozdrav iz Splita

Tko je glasao

sad možda i odletim sa teme

sad možda i odletim sa teme ali život Vlade Gotovca protkan je življenjem vlastitih ideala. počev od svađa sa Tinom do kraja života. unatoč svim životnim nesrećama i posljedicama borbe za vlastite ideale ostao je prav, nepokoren i beskompromisan do kraja. u političkoj kaljuži nemorala tvrdoglavo je bio svjetionik morala i do danas njegov sveukupni rad počev od umjetničkog, filozofskog i političkog nije objektivno sagledan pa pokojnog Vladu Gotovca ubijaju mrtvoga. ili se možda trebam poslužiti pravnim terminom ubojstva sa predumišljajem jer nije valjao za života kamoli nakon smrti. nekome vjerojatno odgovara u zapećak gurati moralne vertikale hrvatskog društva pogotovo ako znamo da pamćenje u Hrvata ne traje dulje od tri sekunde. ako ništa drugo barem na pollitika. com od raznih autora možemo pročitati radove različitih autora što mi daje nadu kako je Vlado Gotovac još uvijek gorući svjetionik samo što ga mnogi ne vide. na kraju krajeva, sa Vladom Gotovcem umrla je ideja liberalizma u Hrvatskoj. ne treba se zbog toga žalostiti jer nije Vlado Gotovac bio jedini. imao sam Vladu u vlastitoj obitelji. bio je to moj otac mada nije bio nikakav pjesnik i filozof ali uvijek direktan, iskren i nepokolebljiv. danas sam takav jer imam više nego dobre uzore pa ako ništa drugo posegnimo duboko u sebe, borba za Hrvatsku ne samo moga oca i Vlade Gotovca još je daleko od kraja.

Tko je glasao

Politika u tri čina

Primjereno značaju, mediji su zabilježili posljednji pokušaj, zapravo trzaj vladajuće stranke da javnosti pokaže jedinstvo i čak monolitnost u vlastitim redovima. Ovaj puta je od strane medija odabir ključne scene bio ispravan, izjava Jadranke Kosor kako "mladima" nije zabranila skandirati njeno ime, u stvarnosti poziv da to počnu činiti. Mislim da je to ono što sada karakterizira sav sadržaj politike vladajućih, samohvalu u nedostatku hvale ikoga izvan te interesne skupine.

Daleko više od stvarnog značaja su mediji popratili "uskrsnuće" Dražena Budiše, vjerojatno zato što HSLS također nema drugih sadržaja. Što uostalom, u ovom trenutku, može ponuditi stranka koja je samu sebe uništila taštinama pojedinaca i još više osobnim interesima, materijalnim i svakim drugim.

Ovaj potez Darinka Kosora, da na Budišinoj karizmi pokuša prikupiti za parlamentarne izbore nedostajućih 1-2% glasova potrebnih za prelazak izbornog praga, neminovno je zasjenio treći događaj koji spominješ.

Iako Kosor govori i o Gotovcu, uz živoga Dražena Budišu mu neće moći dati značaj koji Gotovcu pripada. Uz Gotovca se naime nikako ne mogu povezati, i ne pristaju mu, materijalni interesi, jal i ljudska taština, pa oni koje to karakterizira i obilježava posljednjih desetak godina nikako ne mogu biti promotori lika i djela pokojnog velikana liberalne misli.

Možda se Kosor naivno i nada da će Budiša nakon svega što se događalo između njega i Gotovca sad moći i pomoći promovirati vrijednosti koje su Gotovcu bile na prvome mjestu, ali od toga ništa.

HSLS-u nužno predstoji unutrašnje "pročišćenje", neki bi to nazvali i lustracijom. Iz njega bi morali otići mnogi, da naprave mjesta onima koji u tom i takvom HSLS-u posljednjih desetak godina nisu imali mjesta. Naravno, ukoliko ta stranka barem u budućnosti želi predstavljati iole značajniji faktor na našoj političkoj sceni.

B-52

Tko je glasao

Po meni. Budisa je nesto jaca

Po meni. Budisa je nesto jaca politicka figura nego Gotovac. I kao takav je korisniji HSLSu nego sto bi to Gotovac mogao biti. Pa tako, Kosor nema potrebu da se vadi na Gotovca, kada vec ima Budisu u svojim redovima. Istina, nije to tako puno, ali u zajednici gdje se politicki kapital broji na grame, stvar moze uistinu postati presudna za politicko odrzanje.

Tko je glasao

sva sreca da je samo po tebi

sva sreca da je samo po tebi budisa jaci, tako da ipak vrijedi ona.."nije bitno sto se kaze, vec tko to kaze"!
sudeci po svemu, iz vlastitog si neznanja gotovca sveo na pasivnog knjizevnog moljca koji ti je kao vrlom, za sada samo internet akvtivisti, daleko losiji od aktivnog budise!?
gale, gotovac i budisa su sedamdesetih bili vrlo aktivni!
budisa kao jedan od studentskih lidera i gotovac kao predsjednik matice hrvatske, odrobijali su po cetiri godine zatvora s tim da je gotovac osamdesetih otukao jos dvije godine robije.
da je gotovac kojim slucajem i bio njezni knjiski moljac, kakvim ga ti potpuno krivo dozivljujes, sest godina robije u kazamatu velike gradiske bi ga sigurno pretvorilo bar u opaka strsljena(kad vec o kukcima pricamo), a ipak nije.
gotovceva jedina "mana" je bila principjelnost i dosljednost, jer da nije bio takav, sigurno bi pisao molbe za pomilovanje(kao neki), kojima bi skratio tu svoju dugogodisnju robiju!
za razliku od tudmana koji uporno pisao pokajnicka pisma miroslavu krlezi, zahvaljujuci kojemu je izbjegao dugogodisnju robiju, gotovac nije pisao ni molbe za pomilovanje, a kamoli da je sebi dozvolio da moli krlezu da ga puste!
nakon odlezane gradiske ipak se sreo sa krlezom koji je ostao iznenadjen(mos' misliti!) stanjem zatvora u gradiski i koji mu je na kraju rekao da mu ga je zao jer ga cijeni kao intelektualca ali da je ispao politicki naivac!
ta sintagma ce ga pratiti cijeli zivot!
zbog cega je gotovac bio naivac u toj mladjoj fazi?
zato sto je zadnji broj hrvatskog tjednika zakljucio sa ovim rijecima.."”Moja je najveća odgovornost što sam pomislio kako komunisti mogu prihvatiti pojedinca i slobodu. Bio sam rob naivnosti”!
mozda je ispao naivan zbog toga sto u zatvoru nije htio pisati nikakve molbe za pomilovanje, a pogotovo ne krlezi?
mozda je kasnije ispao naivan zbog toga sto je osnovao(bez budise) prvu stranku u hrvatskoj koja je pokrenula inicijativu za povratak bana jelacica na zagrebacki trg, ili koja je prva pokrenula inicijativu za raspisivanjem referenduma o samostalnosti hrvatske?
ili zbog toga sto nije pristao na to da hsls (ni) na lokalnoj razini koalira sa hdz-om i zbog cega je zapoceo njegov sukob sa budisom?
a mozda je ispao naivan jer je budisi 97g. ipak vratio "kljuceve amruseve", iako budisa nije osvojio nadpolovicnu vecinu na unutarstranackim izborima hsls-a?
o gotovcevoj principjelnosti i dosljednosti(kakav je on uvijek bio), kao o politickoj naivnosti mogu govoriti samo oni koji politiku dozivljavaju i provode na razini najstarijeg zanata!
zato jos jednom gale.. "nije bitno sto se kaze, vec tko to kaze"!
a sad nam ti nesto kazi o tom svom budisi?:)

Tko je glasao

Kvalitetu necije politike ne

Kvalitetu necije politike ne mjerim danima odlezanim na robiji.

Tko je glasao

nego po cemu? mozda po duzini

nego po cemu?
mozda po duzini sjedenja pred kompjutorom!?:))

Tko je glasao

Ako političku figuru

Ako političku figuru definiramo kao onoga koji ima više političkog utjecaja, Budiša je nedvojbeno jači. On je sklapajući i razvrgavajući koalicije, dijeleći čak stranku, dobrano drmao političku scenu. To Gotovcu nije polazlo za rukom, ali mislim da on nije niti težio takvoj vrsti političkog utjecaja.

Međutim, na razini političke ideje, Gotovac je za koplje ispred. Ako govorimo o liberalizmu, Budiša je bio skučen a Gotovac daleko otvoreniji.

I Gotovčeva i Budišina razdjelnica je bila poštenje i moral, u našim uvjetima gotovo nepojmljivo za politiku i političare, ali je Budiša bio, barem je moj dojam, nacionalno isključiviji. Iako su obojica suđeni kao hrvatski nacionalisti, Gotovca takvim nisam doživljavao, Budišu da.

Držeći po strani sposobnost operativnog vođenja politike i stranke, obojica su mi prihvatljivi i cijenim ih najviše zbog toga što nisu podlegli brojnim izazovima onoga što nazivamo kriminalom i korupcijom, u bilo kojem obliku. Gotovca više jer je širi i otvoreniji u političkoj ideji.

B-52

Tko je glasao

Definitivno. Budisa je i od

Definitivno. Budisa je i od Mesica popusio jer je bio stisnut, sto je odbilo ekipu. Iliti, malo tko je stisnut poput Budise. Isto tako, vizionarska komponenta Gotovca je isto tako prekrasna. No, ono sto razlikuje one koji mogu imati utjecaj na politicku stvarnost i one sto ne mogu, jeste politicka kontekstualizacija. A tu je Budisa ipak nesto jaci, mada je i on u tom djelu prilicno slabasan.

Tko je glasao

gale pricas li ti to o sexu,

gale pricas li ti to o sexu, ili o politici?
gdje mu je to budisa popusio i gdje ga je to meske stisnuo!?:))

Tko je glasao

Obilježavanje 80. Obljetnice rođenja i 10 obljetnice smrti Vlade

Žalim zbog činjenice da se događanje u Matici Hrvatskoj ,koje je planirano za 18. rujna, otkazuje za prosinac. Nadam se da ću u prosincu biti moguće održati najavljeni skup posvećen Gotovcu. Ufam se u dobro m zdravlju s željom da prisustvujem tom skupu MH u Zagrebu.

Na početku loše vijesti.

Nažalost, u pulskoj Gimnaziji ove šk. god. u svojoj nastavničkoj normi prof. Filip Zoričić više nema dramsku grupu tako da dramski prikaz"Dvije slike" o Gotovcu ove godine ne može biti uprizoren. Gimnazijalci mogu sudjelovati samo s recitatorskom grupom zahvaljujući dobroj volji Filipa i njegovih đaka.

Za Dane eseja u Puli u program neće biti moguće uvrstiti nešto u vezi Gotovca i njegovih eseja jer se ne uklapa u temu ovogodišnjih Dana eseja (navodno se radi o sasvim nekoj drugoj temi -mada ne razumijem kako se djelo Vlade Gotovca ne može uklopiti u bilo koju temu iz kulture, književnosti ili esejistike). Prema riječima predsjednika istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika, g. Borisa Domagoja Biletića, ove godine ništa mada sam njegovu načelnu suglasnost o suradnji dobio još prošle godine i tijekom cijele ove godine smo imali pismenu korespondenciju-( pomalo srdit zaključujem da se to ne bi dogodilo da nas Tea Benčić Rimac nije napustila, Bog je pomiluj).
Nadalje , zbog zdravstvenih tegoba te obiteljskih(ne) prilika predsjednik ogranka DHK organizaciju književne večeri u prostorijama istarskog ogranka DHK mora prepustiti nekom od svojih kolega.

Pošto u ovim vremenima recesije ovakve situacije nisu rijetke i zahvaćaju sve segmente našeg siromašenog društva , nažalost kultura je prva na udaru, pa kad se još k tomu pridoda taština književnika svašta se može očekivati, ništa nova sve već viđeno i znano. Pogotovo kad se radi o Gotovcu.
Recesiji usprkos i iz dišpeta prema vlastodršcima( koji proračune kroje) mi smo se okrenuli ka onim programima koji ne iziskuju nikakva financijska sredstva a tiskanje pozivnica , plakata i programske knjižice će morati biti obavljeno uz pomoć donatora i sponzora i iz pomoć ljudi dobre volje. Snalaziti ćemo se kako znamo i umijemo pa makar programe popratili samo narativno.

Usprkos toj činjenici podružnica IVG u Puli zahvaljujući entuzijazmu okupljenih štovatelja Gotovčeva ukupnog djela ne odustaje o preostalih, već dogovorenih planova.

O tome kao i svemu ostalome biti će više govora na 2. sjednici naše Inicijative koja se trebala biti sazvana koncem rujna pa početkom listopada. Nažalost , sjednica Gradskog vijeća koja je trebala biti 15. rujna je odgođena za 24. rujna (zbog izrade rebalansa gradskog proračuna) tako da se na toj sjednici neće uvrstiti točka dnevnog reda o imenovanju Parka Vlado Gotovac već će se odluka i imenovanje odgoditi za sjednicu polovinom listopada.

Prije toga se imaju održati intenzivne radne sjednice izvršnog odbora podružnice Instituta Vlado Gotovac jer se mi ponašamo kao da je prekjučer ta poduka donesena .
Prva sjednica će se,na molbu Gorke Ostojić Cvajner, održati nakon 19. rujna zbog manifestacije:“TU SMO 2“ u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti u Puli ( u kojem je nedavno imenovana ravnateljicom)
Čvrsto vjerujem da će biti moguće održavati sjednice izvršnog odbora podružnice Vlado Gotovac od 28. rujna svaki drugi utorak , upravo onako kako smo radili tijekom travnja i svibnja ovog proljeća.

Ostala događanja „ Grafičke jeseni Vlade Gotovca“ u Puli:
-nadam se da će nakon mjeseca knjige( listopad) tijekom studenog biti moguće u jednom terminu predstaviti izdanja Instituta V. G. u prostorima Gradske knjižnice o čemu sam u razgovorima s ravnateljicom Nelom Načinović kada bi se priredila pjesnička/ književna večer posvećena Gotovcu na kojoj planiramo sudjelovanje studenata i komornog sastava Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
-još uvijek se nadam da će se Gotovčeve obljetnice obilježiti u pulskom klubu književnika i u dogovoru s Jasnom Ćurković nastojim iznaći rješenje.
Bez obzira na novo nastalu situaciju mi možemo ,uz Vašu suglasnost, planirati centralno događanje:
- navečer u 12. Studenog 20 h u organizaciji Sveučilišta će se održati dogovoren koncert u crkvi SV.. Franje na kojem će između ostaloga (ranije dogovoren program Vam je poznat) biti praizvedba solo pjesme koju je na tekst Vlade Gotovca nedavno skladao naš pulski skladatelj Branko Okmaca. Jučer sam dobio potvrdu da će se do tada zgotoviti još jedna skladba posvećena Vladi Gotovcu a koju će izvesti profesori odnosno studenti našeg Sveučilišta.
-svečano otvorenje Parka VG za petak, 13. studenog prema usmenom naputku koji sam danas dobio iz nadležnog upravnog odjela
.Istog dana( 13.11.) u 18. h u organizaciji podružnice instituta V.G bi se u Talijanskom domu kulture predstavila najnovija knjiga na talijanskom i hrvatskom jeziku kojoj Jasna Ćurković piše predgovor gdje postoje uvjeti za prigodni glazbeni program.
-tribina na temu Vlado Gotovac- pjesnik, esejist, književnik, nakladnik, orator,kulturni djelatnik, političar u organizaciji Instituta Ivo Pilar (koordinator je Jasna Ćurković tako da ona zna točan naziv tribine) se prema njenim riječima može održati tek 13 ili 14 . studenog.
-ovih dana se definira način i oblik interpolacije ovog našeg projekta u prosinački Sa(n)jam knjiga u Puli gdje bi se mogao prikazati dokumentarni film o Vladi Gotovcu za kojeg se nadamo da će nam ga ustupiti HRT( razgovarali smo o tome s tajnicom Evom i spomenuo sam Vam tu ideju u Imotskom)
-ekspoze povjesničarke umjetnosti Gorke Ostojić Cvajner na temu Gotovac i likovna umjetnost u galeriji Cvajner ili u MSU prema ranijem dogovoru u suradnji s Sajmom knjige u Puli,
Učiniti ću sve što je u mojoj mogućnosti da se u okviru Sajma knjige održi prigodna besjeda , nakon prikazivanja spomenutog dokumentarca, gdje očekujem i Vaše učešće ukoliko tih dana budete u Hrvatskoj.( početak prosinca)
Želja mi je da se tih dana Sajma knjige predstave neka od izdanja Instituta VG o čemu sam u razgovorima s ravnateljicom sajma Magdalenom Vodopija s kojom će izvršni odbor nastojati dogovoriti izložbeni prostor. No to je upitno jer su nužna financijska sredstva.
Za sada nije poznato kada će biti zgotovljena reljefna spomen ploča, zbog nesreće koju je doživio Eros Čakić , ali znamo da će istu Eros napraviti pa će se prema tome naknadno dogovoriti termin postavljanja iste u Park Vlade Gotovca.
Nadam se da će biti moguće da nam se u studenome pridružite na centralnom događanju kao i na onim u prosincu na koje uspijete uskladiti s poslovnim obavezana.
Od sljedećeg tjedna radimo po radnim skupinama radi završnih dogovora oko svih termina i promidžbenih materija te nastupa u elektronskim medijima kako smo radili koncem svibnja i u lipnju. Programi koji su još uvijek u planu će se konačno definirati na 2. Sjednici inicijative.
Ostaje da se do 2. sjednice naše Inicijative dovrše prijedlozi preostalih institucija i pojedinaca koji žele sudjelovati u projektu„Grafička jesen Vade Gotovca“ čime bi se konačno definirao program i odredili termini.
Sve što se ne bude stiglo organizirati odnosno osigurati dostatna minimalna sredstva će se prebaciti za slijedeću godinu zbog zaključka izvršnog odbora u Puli da se svake godine organizira barem jedan koncert , tribina i pjesničko večer
Ukoliko recesija i kriza potraje organizirati će se bianale- svake druge godine.
Željko Antunović

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Pozdrav @Željko

Pozdrav @Željko Antunović,
Može li se kako pomoći iz Zagreba?

Tko je glasao

:)

Zahvaljujem na pozdravima@shky
Možete se obratiti na Institut Vlado Gotovac u Zgrebu, Ilica 5
Tel. 01/4876 866 ili 098/ 170 1310
Što reći ? Ministarstvu kulture je ponuđen projekt" Grafička Jesen Vlade Gotovca" kojeg su ocijenili kako preskup ali mislim da je njima bilo „previše štetno“ da se bilo što održi vezalo uz djelo Vlade Gotovca. Posebice se to odnosi na njegov politički rad i postulate,
Na skroman zahtjev od 200.000,00 za minimalne troškove Ministarstvo kulture je odobrilo 20.000,00 kn.
Toliko.
Što se tiće naše podružnice Instituta Vlado Gotovac u Puli mi djelujemo na taj način da nitko ne traži honorar i sve je na bazi samofinanciranja pa kako se tko od nas snađe.
Hoće li događanja u Puli imati plakate, programsku knjižicu i ostali promidžbeni materijal, ozvučenja i dali ćemo imati za najam prostora sve to opet samo ovisi o ljudima dobre volje i donacijama odnosno sponzorima koje sad već pod povećalom tražimo.
Očekujemo da se završi natječaj Zaklade Adris. Ukoliko dobijemo pozitivan odgovor i njihovu donaciju biti će lakše. U protivnom ostaje da prosimo od mila do nedraga..
Uglavnom, kao što sam istakao u ranijem komentaru, zahvaljujući Odjelu za glazbu pulskog Sveučilišta Jurja Dobrile, i osobama kao što su: maestro Denis Modrušan, mr. Elda Krajcar Percan, Branko Okmaca, Vesna Ivanović Ocvirk i ostali profesori navedenog odjela. Potom Gorka Ostojić Cvajener( ravnateljica MSU u Puli) Filipa Zoričića, i njegovih gimnazijalaca, i niza prijatelja i štovatelja pokojnog Vlade Gotovca među kojima valja istaknuti predstojnika županovog ureda g. Miodraga Čerinu.
Grafička jesen Vlade Gotovca u Puli će se održati usprkos svim podmetanjima i pritiscima koji su razvidni po tome jer pojedine institucije i osobe zaobilaze projekt i bježe od njega kao vrag od tamjan. Pored činjenice da su još prije desetak mjeseci dali pismenu načelnu suglasnost.
Iz ovoga je razvidno da je Vlado Gotovac još uvijek, deset godina nakon smrti još velika opasnost za sve vrste“ vlastodrpidržaca“ u Hrvatskoj.
Njima usprkos, u inat svima od reda, smjerno očekujem da svi koji to mogu osjete poziv i dužnost te da na svekolike načine sačuvamo djelo Vade Gotovca od zaborava.
Zbog naše djece i unuka, jednostavno zbog budućnosti Hrvatske.
Ne čini li se da smo dotakli dno, bolje rečeno tresnuli smo o patos i rasuli se poput pokvarena jajeta.
Smrdi , smrdi , užasno nešto smrdi u zemlji Hrvatskoj.

svakim danom sve više znam da ništa neznam

Tko je glasao

Navik on živi ko zgine pošteno

Računao sam odšutjeti na dnevnik i komentare, ali primjetivši nedosljednost nekih autora, promijenih prvobitnu odluku.
Najprije, uistinu sam zgrožen nezainteresiranočću kompetentnih skupina i osoba, radi koje uskraćuju novčanu potporu obilježavanju osamdesetogodišnijce rođenja i desetogodišnjice smrti pok. Vlade.
U redu, svi znamo da je kriza uzela maha u svim sferama RH-e, međutim zar nije ona postojala i 27. kolovoza o.g. pri obilježavanju "Dana ustanka" i otkrivanju spomenika u Srbu?
Nadalje, primjećujem da mučeniku Gotovcu hvalospjeve nižu i takvi koji uporno dokazuju da je bivša država bila humanija, naprednija, pravednija, demokratskija, hrvatskija od ove današnje. E gospodo moja draga, u današnjoj, bez obzira kakva god je, Vlado je imao slobodu mišljenja, kretanja, govora. A je li nabrojano imao u bivšoj? Istina je da je od devedesete do dvijetisućite bio neshvaćan, ignoriran, ponižavan. No, kako su s njim postupali od sedamdesete do devedesete?
S pozornošću sam pročitao Beatricin tekst i, nadasve, u nekoliko riječi je iznijela najcjelovitiju sliku kako o Vladi tako i o prilikama s kojim se susretao.
Nedavno sam našem Molotovu kazao: "Stari moj, zapanjilo me kad sam devedesete počeo primjećivati da su skoro svi moji bivši suuznici usidreni svatko u svome političkom sidrištu". Upravo je zbog toga, hrvatska politička dinamika pošla neželjenim smjerom.
U svim hrvatskim političkim strankama je, uz mnoštvo iskrenih, poštenih, domoljubnih pojedinaca, s druge strane bilo mnoštvo gmizavaca, ljigavaca i smutljivaca. Na žalost, drugi su se pokazali vještijim, lukavijim i mudrijim.
Davne 72-ge sam se susreo sa Vladom Gotovcem, Markom Veselicom, Zvonimirom Červenkom, Brunom Bušićem, Srećkom Bjelićem, Draženom Budišom, Stjepanom Sulimancem i, vjerovali mi ili ne vjerovali, svima je bila zajednička vodilja – slobodna, demokratska, nezavisna Hrvatska. Ništa manje i ništa više od toga.
Nitko među nama nije glorificirao ni ustaštvo, ni partizanstvo, ni lijevičarstvo, ni desničarstvo, jedini imperativ nam je bio – uskrsnuće hrvatske državnosti. Ta nas je ideja okupljala, odlučnošću protkivala i izdržljivošću napajala.
Da, bilo je to nekada tako, danas je, znamo, naopako.
Živjeli mi!

Tko je glasao

Istine radi

E gospodo moja draga, u današnjoj, bez obzira kakva god je, Vlado je imao slobodu mišljenja, kretanja, govora.

Da, samo je nažalost s njegovom slobodom govora bila izjednačena i sloboda onog časnika HV da ga na bini, za vrijeme njegovog govorenja u predsjedničkoj kampanji, opauči vojničkim opasačem iza uha.

B-52

Tko je glasao

pravi oficir i đentlmen

A što je bilo s onim nečasnikom na kraju balade, vjerojatno su ga unaprijedili?

Tko je glasao

Vidiš, namjerno sam to

Vidiš, namjerno sam to prešutio, jer sam znao da će me netko podsjetiti na to. I što bismo trebali zbog incidenta jednog primitivca zaključiti? Ako je incident isključivo plod njegove odluke, mogao bi se kojekako prožvakati, ali ako su na njegovu odluku utjecali "viši razlozi", što vjerujem da jesu, dakako da je žalosno.
P.S. Ujedno se ispričavam zbog pogreške u gornjem komentaru u kojemu je, umjesto 27. kolovoza, trebalo biti 27. srpnja.

Tko je glasao

Namjerno ili ne, svejedno.

Namjerno ili ne, svejedno.

Što bismo trebali zaključiti? Vrlo jednostavno, da proglašenjem samostalnosti problemi tek počinju. Voluntarizam u izgradnji državnih institucija, posvemašnja grabež dok su drugi (mi) ratovali, očuvanje dijela stare i formiranje nove političke, gospodarske i kriminalne elite, sve je to karakteriziralo zbivanja devedesetih i posljednje što nam treba je pjevanje hvalospjeva onom vremenu, osim jedino pravim braniteljima koji su bez kalkulacija i zadnjih namjera ustali da brane svoj dom i obitelj. Govoriti o tadašnjoj demokraciji, pogotovo onoj kako ju je vidio Vlado Gotovac, je promašeno.

Onaj satnik nije odlučio napasti Gotovca zato što je "lud". Stvarala se i potpirivala klima kako Hrvatska=HDZ i Hrvatska=Tuđman pa, sljedno tome, svi koji su protiv HDZ-a i Tuđmana su neprijatelji države s kojima se ima obračunavati svim sredstvima.

Tako je i bilo moguće da Tuđmanov protukandidat bude napadnut a napadač, uz to i časnik HV, da prođe nekažnjen. Demokracija je tada bila za jedne a za druge samo do mjere u kojoj su "slobodno i demokratski" podržavali prve. Prvo je bilo "državotvorno" a drugo "antidržavno" pa se prema potonjima tako i ponašalo.

No vjerujem da si i sam to znao.

B-52

Tko je glasao

Pavle

Dakako da su bili viši razlozi. Zato je taj počinitelj i otao zaštičen. O tome će bolje elaborirati Želko Antunović za kojeg mislim da je bio i prisutan događaju.

grdi

Tko je glasao

"hsls se vraca svojim

"hsls se vraca svojim korijenima, budisi i gotovcu", nedavno je slavodobitno najavio darinko kosor na skupu njegove stranke u adzanovcima, stranke cija politicka sudbina sad jedino ovisi o dobroj volji milanovica i njegovoj milosti da ih primi u njegovu kukuriku koaliciju.
taj neprirodni spoj tastine i jala sa eruditom i intelektualcom, bio je upravo poguban za tu nekad najjacu opozicijsku stranku koja se danas svela na svega dva slova i kojoj sad ni mitski feniks nebi u njenom pepelu mogao pomoci!
budisa se ocito vratio kako bi osobno zakucao zadnji cavao u lijes tog politickog mrtvaca.
gotovca na zalost vise nema!

Tko je glasao

Samo je jedan covjek otisao

Samo je jedan covjek otisao svojevoljno kada nije mogao realizirati ono sto je smatrao ispravnim. To je bio Drazen Budisa. Kako bilo da bilo, Budisa je jedan od samo njih par na sceni koji kod mene izaziva postovanje.

S druge strane vidim hrpu reaktivaca koji dizu mrtvog covjeka u nebesa (gdje su bili kad su ga samarali i kada ga je trebalo podrzati i zastititi?), forsiraju mit o savrsenstvu, frazu za kucne jebivjetre koji prstom ne bi mrdnuli, ali bi trazili zaklon u mitskim velicinama, koji onda pljuju po liku i djelu covjeka koji je ucinio nekoliko puta stvar zbog kojeg bi svakom casnom prosli trnci kad bi na velicinu geste pomislili.

Dizati mrtvog covjeka na razinu mita i sotonozirati zivog covjeka karakteristika je ciste intelektualne prostitucije na nivou Butkovica.

Tko je glasao

Gale, mislim da griješiš u jednom malom ali važnom detalju

Napisah po običaju tekst i pustih ga u cyber-prostor da se sam dalje bori za sebe. Ne žalim , jedino mi nije bila namjera Gotovca dizati u visine kojima ne pripada a Budišu bacati tamo gdje mu nije mjesto, a mnogi na to svode. Živo sam proživljavao vrijeme stvaranja Hrvatske, i vidio mnogo ljudi koji su htjeli nešto svoga dodati općoj stvari a bez osobnih ambicija. Ali i dosta njih koji su rađanje države gledali kao svoju priliku. Osobno sam pripadao prvima, razumio sam mnoge stvai možda bolje od drugih, želio sam pomoći onima koji su istračavali u prve redove, ali ne pod cijenu bavljenja politikom kao zanatom - to sam smatrao da nije za mene,

Po meni i Budiša, i Gotovac (kojeg znam iz djetinjstva) i Darinko Kosor (znam ga iz čuvene SDSH) su od samih početaka davali svoje ne računajući na osobne probitke. Neodgovorna, krivo nasađena i vrlo sebična politička praksa je bila ono što nas je sve vuklo i odvuklo u drugom , neželjenom pravcu. Mojim tekstom sam htio samo naglasiti jedan dio književničkih razgovora punih nade (jer su to bili ljudi od pera i duha u kritičnom vremenu i mnoge su bitne stvari bolje razumijevali), Sam citirani dio teksta je takav da iz perspektive mira i dolazećih promjena (prije dvadeset godina), je procijenio što ne smijemo učiniti, a mi smo dozvolili da nam se baš to učini. Utoliko grijeh nije pojedinačan nego nam je krivnja u mnogočemu zajednička

Ništa više, ali ni ništa manje.

Uspoređivati Gotovca i Budišu je besmisleno, svaki je jaka osoba na svoj poseban način. S time da je Gotovac, posve prirodno, ostavio svoj duboki trag.

Uspoređivati Gotovca i Tuđmana je skoro blasfemija jer su to bile potpuno suprotne osobe, po življenju i efektima..

Ali vratimo se efektima koje na povijesne događaje i civilizacijske iskorake imaju promišljanja i pisane riječi . Mislim da tu previše simplificiraš stvari. Minimalizirati učinke Gotovca na demokratski razvoj hrvatske je nepravda prema njemu, ali i svima drugima iz njegovog miljea (Slamniga, Stamaća, idrugih). To je isto kao da ideš minimalizorati ulogu pr. književnika Havela na račun praktičnijeg političara Vaclava Klausa. Ili još dalje i drastičnije - ulogu jednog Šekspira u kulturnoj povijesti s ulogom Richarda drugog ili Henryja četvrtog (ili bilo kojeg o kojima je pisao).

Tko je glasao

Tvoj post je sasvim korektan.

Tvoj post je sasvim korektan. I ne obazirem se u svojem komentaru na njega. Da se ne bismo krivo razumjeli.

Istina, ne smatram Gotovca nekim presudnim politicarem, vec vise elementom politike debakla. Njegov problem je bio sto nije spustio nos u kaljuzu u kojoj se je nalazio skupa sa svima nama, vec je to izbjegavao i forsirao sanjarenje u trenutku kada treba cvrsto stati na zemlju i konacno krenuti negdje. Sama gesta fizickog napada na Gotovca ukazala je na klasican primjer trule podrske njegovih fluffy (pizdeka) simpatizera koji se nisu usudili niti zastititi tu kako oni kazu velicinu (namjerno kazem kako oni kazu, jer da ja stojim srcem, stao bih i tijelom ispred nekoga i to se bome ne bi dogodilo bez zesceg fizickog izgreda). Umjesto toga, bio je vrlo pogodan za ekipu koja funkcionira na modu opceg ignoriranja stvarnosti, kao da je to moguce. A nije. I onda ti takvog lika bez problema zasamaraju, a da se gnjev zbog takvog cina vrlo zorno ne osjeti.

Taj samar, to je trenutak u kojem su smjestili Gotovca i njegove simpatizere tocno tamo gdje su se uvijek nalazili sa svojom ignorantskom shemom. U sareno dvoriste bez bilo kakvog politickog utjecaja. Svaka cast Gotovcu, ali nema promjene s uzdignutim nosom.

Njegov posmrtni utjecaj? Na koga? Na ekipu sto prstom ne mrda vec po svemu pljuje bez bilo kakvog kriterija? Svaka cast, ali to je nula.

Pogledaj svu ovu ekipu uz par casnih iznimaka. Jeli to buducnost? Reakcionar do reakcionara, bezveznjak do bezveznjaka, da bi prstom iko ista maknuo. Vec samo lamentiraju i pljuckaju po svima osim po mrtvima. Jer mrtvi im komociju ugroziti ne mogu.

Tko je glasao

nije spustio nos u

nije spustio nos u kaljuzu!?
ma da, sest godina je boravio u hotelu sheraton gradiska in!:))
ne lupetaj gale!

Tko je glasao

@edi3 Dražen Budiša je

@edi3 Dražen Budiša je školski primjer karizmatičara koji je izgorio u vlastitoj vatri svoje karizme. Sujetan, prevrtljiv i podložan uticaju laskavaca i hijena kojima se je kao predsjednik HSLS-a svojevremenookružio Budiša je doveo stranku na kućni prag HDZ-a.

Tektonski poremećaji unutar HSLS-a i stvaranje LS urodili bi plodom da prerana smrt Vlade Gotovca nije LS bacila u ruke pogrešnih ljudi. Prvo Zlatka Kramarića, a potom još goru individuu Ive Banca.

Ostatak je bio lagana igra za HDZ-ovu komercijalnu službu koja je kao što je poznato pitanje koliko koštaju Đurđa Adlešić i Ivan Čehok riješila isto tako efikasno kao i ostale trgovačke prebijege u orbitu mafije koja ima vlast u državi.

Smatrama da je Darinko Kosor svoje sposobnosti, ili bar ono što se pod tim nazivom podrazumijeva definitivno dokazao ovim svojim gafom s povratkom Budiše.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

edi3, Budiša, taj ukočeni

edi3,

Budiša, taj ukočeni pozer, kojeg su spomenuli u vijestima; odvukao mi je pozornost od pollitike; ali nisam uhvatila cijelu vijest.
Samo sam vidjela kako se kao paun šepuri pred kamerama.

Ne sjećam se cijele trakavice o raspadu HSLSa; ali poslije one raščupane Adlešićke i Čehoka; pa Kosorovih monada hoće li ili neće ostati u vladi mile nam Kosorke; Budiša povratnik iz muzeja voštanih figura je jedino što su zaslužili.

Hvala ti za ovaj komentar, jer se nisam mogla načuditi što, "uvređen i iznenađen" Budiša iz vremena Račanove koalicije, sad izvodi.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora bivši poslušnik

@Mirtaflora bivši poslušnik tog ukočenog pozera Joško Kontić, bio je predsjednik Saborskog istražnog povjerenstva osnovanog u ožujku ove godine radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je prodan Večernjak između Božića 1997. i novogodišnjih praznika 1998. Već tada je bilo jasno da je Dražen Budiša krtica u Račanovoj koaliciji zavađenih rogova u vreći.

Sjetimo se samo da je Dorica Nikolić u to doba rekla da joj ne pada na pamet odreći se privilegija koje donosi pripadnost zločinačkoj organizaciji i bandi lopovskoj iz Banskih dvora i Markovog trga.

Naravno nije bila jedina, istog su mišljenja bili i svi oni koji su nakon raspada ostali uz Budišu, ali nažalost i veliki dio onih koji su podržali pokojnog Vladu Gotovca i osnovali LS. S takvom garniturom klimavaca Vlado nije imao ni minimalnu šansu u borbi protiv političke oligarhije i mafije koja je imala vlast u rukama.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

dragi gale, spoj i

dragi gale, tastina i jal=dražen budiša.
erudit i intelektualac= vlado gotovac.
mogu i nacrtati ako ti treba!;))

Tko je glasao

mogu i nacrtati

nemoj
ni budiša ni gotovac
nisu političari koji su se mogli suprostaviti realnoj agresiji
sa realnom šansom na uspjeh
a vrijeme je tražilo takve ljude
sjeti se samo gdje je otišlo oružje teritorijalne obrane
i koliko smo ministara obrane promijenili do gojka šuška

dakle havel nije mogao biti ni dražen ni vlado
šteta
sve je drugo, osim prvog predsjednika republike
utješna nagrada
kao da netko od nas sad otvori drugu pollitika.com

na takvom drugom mjestu
ipak je bilo puno realnije očekivati
strpljivog, i politički lukavog vođu sdp-a

ostalo je treće mjesto

i jedan i drugi su pošteni ljudi
a da imaju mana, imaju
najbolje to pokazuje sukob oko ključeva Amruševe
odnosno prava na kandidaturu za predsjednika republike
da je gotovac uistinu bio svetac koji hoda po zemlji ...
takav sukob ne bi bio moguć
jer bi svetac prihvatio logiku po kojoj slijedeća kandidatura opet pripada budiši
(budiša, gotovac, budiša)

luka

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci