Tagovi

Vladi s ljubavlju - o proračunu i clean startu

Kad sam neki dan gledala nastupe Mimice i Grčića povodom predstavljanja čuvene analize " čistog početka" sve mi je bilo jasno. Baš su mi lijepo nacrtali. Zna se ko je kriv, stanje gore nego što su mislili ( nakon više od godine dana na vlasti i godina u oporbi kad su sve znali što treba činiti ).Sva sreća da su sposobni i oni će uspjeti. Narode imamo analizu. „Proces restrukturiranja u koji se upravo ulazi, u velikoj se mjeri temelji i temeljit će se i na nalazima ove analize. Za nas je ovo sustavna analiza koja je podloga za sustavne promjene“, zaključio je potpredsjednik Mimica.

Pa da vidimo malo tu sustavnu analizu.

Clean start sadrži grupe A,B,C i D prezentacije. Institucije obuhvaćene grupom A-prezentacija su Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod zdravstvenog osiguranja (HZZO), Ministarstvo socijalne politike i mladih ( MSPM ), Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja (HZMO) i Hrvatski zavod za zapošljavanje ( HZZ ).

Državni proračun ovih institucija za 2012. godinu iznosio je 65 milijardi kuna ( 50% proračuna ) kako je navedeno u prezentaciji A. Gdje su našli ovih 130 milijardi rashoda za 2012. nije mi poznato. Naime, rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2011. iznose 121.425.488.782,66 kn. Za 2012. iznose 118.841.209.205,00 kn, a za 2013. iznose 124,5 milijardi kuna. Valjda im je bilo lakše računati postotke, jer su rashodi za pojedine institucije točno navedeni iz Izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2011. godinu. Rashodi u 2012. za ove institucije iznose 65.435.029.946,00 kn.

HZZO- Hrvatski zavod zdravstvenog osiguranja

Rashodi za zaposlene u 2011. iznosili su 249.365.267,12 kn, a materijalni rashodi 76.296.831,49 kn. U prezentaciji su iznosi navedeni u tisućama kuna točni. Zanimljivo je pak da se unutar materijalnih rashoda nalazi i iznos od 14.196.406,02 kn na ime naknada troškova zaposlenima ( unutar ovog iznosa npr. 1.226.989,81 kn za službeni put ) i bilo bi dobro da su ove iznose naveli posebno jer tu ima prostora za manipulacije, o čemu sam već pisala. U planu proračuna za 2012. rashodi za zaposlene po prezentaciji iznose 219.535.000,00, a materijalni rashodi iznose 103.431.000,00 kn. Iz rashoda poslovanja za prvih 10 mjeseci 2012. očito je da će ove brojke biti znatno premašene.

Ministarstvo zdravlja-plaće i troškovi zavoda i agencija

Hrvatski zavod za telemedicinu ima po prezentaciji rashode u proračunu 4.405 ( u tisućama kuna ) i 11 zaposlenih. U izvršenje proračuna za 2011. rashodi iznose doista 4.404.838,21 kn. Trošak zaposlenih iznosi 1.464 ( 1.464.250,00 ). I ovdje je iznos od 472.358,21 za naknade troškova zaposlenima mogao biti posebno naveden ( od toga službena putovanja – 374.287,21 kn, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - 40.897,00 kn i stručno usavršavanje zaposlenika 57.174,00 kn ).

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu ima po prezentaciji rashode u proračunu 3.853 ( u tisućama kuna ) i 13 zaposlenih. U izvršenje proračuna za 2011. rashodi iznose doista 3.852.915,15 kn. Trošak zaposlenih iznosi 1.868 ( 1.867.591,00 ). I ovdje je iznos od 417.000,00 kn za naknade troškova zaposlenima mogao biti posebno naveden ( od toga službena putovanja – 220.000,00 kn, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 64.000,00 kn, stručno usavršavanje zaposlenika 130.000,00 kn i ostale naknade troškova zaposlenima 3.000,00 kn ).

HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kod HZZ-a su navedeni rashodi poslovanja 2.064.301 ( u tisućama kuna ). Iznos se ne poklapa sa onim navedenim u Izvještaju o izvršenju državnog proračuna za 2011. a koji iznosi 2.072.878.498,43 kn. Zanimljivo da u prezentaciji ne spominju 53 milijuna kuna za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Nekoliko zanimljivih stavki iz izvršenja proračuna 2011.godine za razmišljanje uz svakodnevno znatno povećanje nezaposlenih u RH:

AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A - Rashodi za usluge 1.935.467,35
RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA
-321 Naknade troškova zaposlenima 92.000 / 101.641,25 / 110,48 ( plan / izvršenje / indeks )
322 Rashodi za materijal i energiju 117.750 / 406.076,78 / 344,86
323 Rashodi za usluge 1.212.600 / 7.764.486,77 / 640,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 82.698,86

PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I
ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI - 1.471.277,44
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD
- 15.049.665,80 ( ne sporim o potrebnom iznosu već bi me zanimalo izvješće o osposobljenima ).

HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Kad čovjek vidi masu gluposti, počnete se nervirati i oko takvih pogrešaka kao što je skraćeni naziv ( HMZO umjesto HZMO ) ili kod HZMO – pregled mirovina po vrsti gdje u Tablici 1- naknade građanima i kućanstvima nedostaju tri nule jer se radi o milijardama naknada. I opet u pregledu materijalnih rashoda nije vidljiv iznos za naknade troškova zaposlenima od 13.425.533,11 kn. Ne odgovara ni iznos izvršenja za 2011. U tablici je navedeno 35.554.523 ( u tisućama kuna ), a izvršenje za 2011. iznosi 35.475.966.234,55 kn. Kako rashodi za zaposlene iznose 347.080 u tablici i stvarno u iznosu od 347.080.268,88 – vjerojatno je u pitanju previd. Naknade troškova zaposlenima ( 321- materijalni troškovi ) iznose 13.425.533,11 kn za 2011. Nema sumnje da su rashodi za zaposlene i u 2012. u HZMO-u rasle i u odnosu na 2011. godinu i u odnosu na plan državnog proračuna za 2012.

U Tablici 3: Vrste mirovina, korisnici i prosječna mirovina u 2011. poklapaju se podaci sa stranica HZMO – Korisnici mirovina za studeni ( u prosincu 2012.). Nedostaju ipak Korisnici mirovina ostvarenim prema ugovoru između RH i BiH ( HVO i njihove obitelji ). Ukupno 6830 korisnika ( 6389 invalidskih i 441 obiteljska ),a prosječna mirovina ovih korisnika iznosi 2.736,34 kn.

Sva sreća da nisu posebno pratili iznose Rashoda za usluge u materijalnim troškovima jer bi sigurno zaključili da je plaćanje ovakvih usluga analize- bačen novac.Sve što je u prezentaciji A napisano riječima, već je poznato i prosječnim ekonomistima. I je da sam vas malo pridavila brojkama, ali brojke govore više od tisuću riječi. B, C i D prezentaciju nemam snage otvarati. Do kad - ne zna se.

Komentari

s obzirom na to koliko

s obzirom na to koliko neupotrebljivost ovakvih izvjesca bode oci, jel bi bio izvediv zahtjev da su banke za racune koje imaju, a koji su u vlasnistvu drzave, javnih institucija i slicno, duzne dati na uvid promet po tim racunima? bilo koji elektronski oblik stima (osim skeniranog papirnog), osobni racuni se mogu sakriti nekim hashom. kontam se da ak mogu dobiti svoj izvadak da ovo nije nesto prekomplicirano za banke (moze i za 2 milje kuna).

za svrhu uplate stvarno svasta moze pisati, al se kontam ak ovi imaju nagon za samoodrzanjem bar u natruhama, da ce im biti u interesu izdati i nekakvo financijsko izvjesce sa svrhom pojasnjenja.

Tko je glasao

„Proces restrukturiranja u

„Proces restrukturiranja u koji se upravo ulazi, u velikoj se mjeri temelji i temeljit će se i na nalazima ove analize. Za nas je ovo sustavna analiza koja je podloga za sustavne promjene“, zaključio je potpredsjednik Mimica.

Zanimljivo bi onda bilo čuti na čemu se temeljio proces restrukturiranja najavljen prije i neposredno nakon izbora. Jesu li onda najavljivane promjene bile nesustavne ili je jedino najavljivanje bilo sustavno, PR dotjerano i s ciljem da se bez ikakvog stvarnog pokrića privuku glasovi birača?

Gledajući Clean start analizu, razuman čovjek ne može ne zapitati se da je li uopće bila potrebna. Teško je izbjeći dojam da je i ona samo dio PR operacije kojom će se pravdati nepoduzimanje potrebnih mjera. Dok je analiziranje trajalo i ne bez pompe objavljeni rezultati, prošlo je godinu dana, četvrtina mandata ove vlasti. Zaključci koji su prezentirani ne opravdavaju ni kunu uloženih proračunskih sredstava. To što smo čuli već godinama slušamo ne samo s političkih govornica već i u društvima koja se dokono sastaju po vikendicama i lokalnim bircuzima. To da nam treba ovo ili ono, naročito strane investicije, odavno zna svaka baba, svaki nezaposleni i svaki školarac te student koji nema pojma što će i kako poslije školovanja.

Siguran sam da bi autorica napravila i bolju prezentaciju za puno manje novaca. Ovako, bačeni su milijuni nekakvoj firmi koja nije uspjela uskladiti niti slajdove, a imali su mjesece na raspolaganju. Kad mi obični smrtnici radimo PowerPoint prezentacije, osnovno nam je da pogledamo slažu li se brojke "uzduž i poprijeko" jer sramota je kad ti publika kaže da ti nešto ne štima sa zbrojevima. Ovi se očito nisu opterećivali takvim sitnicama.

Ono što je još gore, a autorica izvrsno primjećuje, nisu locirana i izdvojena mjesta u kojima dolazi do sustavnog i nekontroliranog odljeva sredstava. To je famozno ekvilibriranje između troškova zaposlenih i naknade troškova zaposlenicima. To je sve "u đuture" a mora se konačno raspetljati. Ova analiza ni riječi o tome. Očito je imala svrhu pokazati samo da su državne financije u teškom stanju i da nam trebaju dodatni izvori sredstava za očuvanje sustava kakav je desetljećima generiran. To smo, međutim, već svi znali. I vrapci na granama.

B-52

Tko je glasao

Meni je zanimljivo da se u

Meni je zanimljivo da se u nekim grupama prezentacija ne spominje broj zaposlenih, dok se u nekima spominju. Očito im treba i opravdanje za otpuštanja nakon lokalnih izbora ( pogotovo ako turistička sezona i fiskalne blagajne ne poluče očekivane rezultate ). Kod grupe B prezentacija zanimljivo je i to da su kod broja zaposlenih naveli sadašnji broj zaposlenih bez usporedbe sa brojem zaposlenih u mandatu prethodne Vlade. Sigurno ne bi dobro zvučao podatak da je npr, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta bilo 88.614 zaposlenih 30.11.2011., a da ih sada ima 90.909.

Kod te Grupe B prezentacija vrhunac mi je ovaj nalaz:

Proraĉun i analiza troškova
-Izvršenje proračuna najčešće je unutar plana ali uz povremena odstupanja i česte rebalanse,
-Planirane stavke često nisu rezultat pravilno utvrđene procjene,
-Značajno oslanjanje na troškove vanjskih usluga,
-Troškovi izvan opsega djelatnosti subjekta,
-Značajan udio troška autorskih honorara i troška ugovora o djelu (čime se dijelom kompenzira smanjenje troškova plaća),
-Nedovoljno korišteni interni resursi, te
-Nedovoljna kontrola i napori za smanjenje troškova.

Onaj tko samo površno prati moje dnevnike uočiti će da uporno pišem o takvim podacima i sve potkrepljujem konkretnim brojkama. Ako ja sama iz svog doma uspijem doći do tih saznanja prateći državni proračun, nalaze Državnog ureda za reviziju i javnu nabavu, kako to ne uspijeva ministrima koji imaju na tisuće zaposlenih. Trebalo bi postojati tijelo koje bi ih prisililo da troškove te analize plate iz vlastitog džepa.

Da samo pažljivo pročitaju nazive pojedinih stavki u državnom proračunu, bilo bi im jasno da ih moraju i mogu brisati bez ikakvih analiza.

Tko je glasao

Zašto ti iz doma možeš a

Zašto ti iz doma možeš a ministri s divizijom zaposlenika ne mogu? Zato što vam cilj nije isti, ti ideš u jednom a oni u sasvim drugom pravcu.

U prvom redu, mnogi ministar uopće ne zna čitati državni proračun, odnosno onaj vlastitog ministarstva. On gleda brojke i pokušava eventualno proniknuti u to koliko mu po stavki ostane ako ih smanji 5-10%. On se ne bavi stavkama samim, ne ulazi u to što se sve pod njom krije i kakvi su to uopće troškovi. Pa onda kaže da su stavke "zadana veličina" i da "odstupanja nema" jer "ministarstvo u protivnom neće moći funkcionirati", zaboravljajući pri tom da im posao nije funkcioniranje ministarstva već djelatnosti koje to ministarstvo pokriva a koje bi eliminacijom nepotrebnih troškova funkcionirale samo bolje, nikako gore.

Inače, nema te turističke sezone i nema tih fiskalnih blagajni koje bi i dalje mogle napajati uvijek žedna grla. Sad je osnovna zanimacija naprednih snaga kako održati uobičajene profite. Kako su ih izvlačili uglavnom iz poslovanja s državnim proračunom, zbunjuje ih kad se makar spomene mogućnost da neka od stavki i nije baš toliko zadana kako se uobičajilo. Onda uvjeravaju ministre da su te stavke jako važne i da se bez njih ne može. A ministri koji su neznalice, nasjedaju bez greške, točno tamo gdje ih ovi žele.

Pa pogledaj malo koji su to i kakvi ministri, i ministrice. Koji su među njima stručnjaci i za svoj posao a kamoli za proniknuti u financiranje djelatnosti koje pokrivaju. No onaj koji ne zna ili malo zna, što mu ostaje? Jedino rutinski naručiti kakvu studiju, analizu pa i "clean start" i onda to znalački PR okretati mjesecima, svakako uz najave "sustavnih reformi" koje, naravno, ne mogu ići napamet već nakon dubokog razmišljanja i dugog planiranja, naglasak je na dugom, "kako se ne bi potkrale greške i ugrozio interes građana". Jer, vlada sve što radi, radi u interesu građana. Barem oni tako vele. Pa nam je onda i perspektiva uvijek takva.

B-52

Tko je glasao

Osobno, mislim da je "clean start" bio itekako potreban

makar i zakašnjeo za barem pola godine, jer se tijekom prethodnih vlada nataložilo gomila mulja obavijenih adekvatnom maglom.

Dobrim mi se čini i ideja da uključe u cijeli posao i pojedine vanjske nezavisne i objektivne stručnjake za pojedina područja, pa i s makroekonomskog aspekta, ali ipak razočaravajuće je da i pored svekolikih smjena i rošada nisu u stanju napraviti samostalnu stručnu i objektivnu analizu.

Rezultati analize koje razotkriva marival pokazuju da je investicija bila uzaludna, a posao manjkav...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Rezultati analize koje

Rezultati analize koje razotkriva marival pokazuju da je investicija bila uzaludna, a posao manjkav...

sori, mislim da su ovo najbolje potrosenih 2,3 milijuna kuna (da, da - 20.000 kn po stranici)

- proracun smanjujemo za 12 mlrd kuna koliko dodje MZOS jer je analiticari smatraju da gradjani rh nisu sposobni zbrajati
- od dijela ustedjenog novca, saborski zastupnicima placamo kurs hrvatskog jezika, kako vise ne bi bilo problema oko shvacanja pojma "temeljit"
- vlada rh mijenja status u nevladina udruga i s proracunom kao projektom konkurira kod fondacija, koji i puse ublehe tipa "misija nije dobro definirana" i "ciljevi nisu adekvatni"
- s obzirom da HTV nije uspio informirat vladu da su gradjani rh idioti, vec nam je trebala zasebna analiza, to je jos 1,5 mlrd ustede

Tko je glasao

Bigi - sve muljeve bilo kojeg

Bigi - sve muljeve bilo kojeg proracuna ili zavrsnog racuna moze otkriti malo nadareniji knjigovodja.

Natalozeni mulj ne moze rijesiti analiza koja preskace bitne elemente.
Pored tolikih agencija, toliko zaposlenih u drzavnoj upravi, pored drzavne revizije i porezne uprave, raditi medijske spektakle tipa clean start moze samo vlast koja ne zeli nista promjeniti.

kako te sve sluzbe mogu ulovizi obtnika XY koji smota 5.000 kuna preko putnih naloga?
Nije da ne znaju.
Nece.
Jer nedostaje politicka volja....
A politicku volju ne moze promjeniti bilo koja analiza.
I ova analiza je samo bacanje prasine u oci da bi se sakrio nerad i nedostatak politicke volje....

...trolove je najlakse neutralizirati ako ih se ignorira...

Tko je glasao

Svi su oni umreženi

@Bigulica,

jednu od analiza radio je Ekonomski institut Zagreb zajedno sa Inžinjerskim biro-om ( tu prezentaciju nikako ne mogu otvoriti, ako neko ima link voljela bi ga vidjeti ) . Voditelj projekta je Željko Lovrinčević koji je bio i savjetnik Jadranke Kosor. Ravnateljica Ekonomskog instituta je Sandra Švaljek. I Lovrinčević i Švaljek su članovi Savjeta HNB-a.........

Tko je glasao

Sva sreća da su sposobni i oni će uspjeti

marival,

hvala na trudu
bez javnosti, bez neovisnih, ne neutralnih medija nema napretka
mrak je u zanosu pokrenuo vjetrenjaču prije izbora
dvije godine su prošle do clean starta
koji je skupo plaćen, manje dobar,
izgubljene dvije godine

odnosno, kako to da skupa hrvatska država i politička kasta
ne uspijeva ono što svaki dan može
normalna hrvatska domaćica

oni nas zajebavaju

luka

Tko je glasao

Ne, mi to sami sebi

Ne, mi to sami sebi radimo.

Svatko onaj tko želi državu-dadilju da mu jamči sigurnost i upravlja njegovim novcem apsolutno zaslužuje da mu vlastodršci rade to što rade. I to ne samo vlastodršci trenutne koalicije, nego i prošli, pa i eventualni budući od kojih bi se isto očekivala "briga".

Postoji način da se izađe iz tog čarobnog kruga, ali on zahtijeva shvaćanje da je država u prije svega problem, a ne rješenje.

Tko je glasao

kao Skup

libzarde,

tvoja je kritika rastrošnosti, neefikasnosti, gluposti, države
istinita
rješenje nije
novac je konvencija, svaka je imovina konvencija, društveni dogovor, država je dogovor društva da organizirano čuva interese građana, ne zlatnike
pitaj nemesis, ako ne vjeruješ, ili pozaića,
oboje će ti objasniti
ti uporno hoćeš državu koja ti čuva zlatnike,
čak i ako ta država, čuvajući tvoje zlatnike
uništava život, rast, razvoj, budućnost, i slobodu građana,

kao da će ih u grob odnijeti

slična želja, i vjera da će se jednom, kad dovoljno nakupe
moći preschaltati u libertarijanski svijet
gdje će država garantirati za njihove zlatnike
(vjera utemeljena na dokazima, rekao bi jedan od tri ostojića)
u korijenu djelovanja i našeg mudrinića i lepog nadana
i mnogih iz naše političke kaste

evo primjera što može država; iz Jutarnjeg
Predsjednik Komisije za sprečavanje korupcije Goran Klemenčič povremeno, kada govori o demokraciji, pravnoj državi i odgovornosti političara, rukom lupa po stolu. Očito je da tu temu doživljava strastveno. Njegova komisija - neovisno tijelo sa 40-ak zaposlenih - ovaj je tjedan objavila izvješće koje je izazvalo potres na političkoj sceni jer je pokazalo da ni šef vlade Janez Janša, ni šef najveće opozicijske stranke Zoran Janković ne mogu objasniti porijeklo svoje imovine . Klemenčič je za Jutarnji ispričao kako je nastalo izvješće i što očekuje da bi se moglo dogoditi.

Izvješće ide u nevjerojatne detalje. Kako ste to napravili?

- Mi smo prije dvije godine, kada je Komisija dobila novi mandat, ustanovili da tako dalje više ne ide, da se treba usrodočiti na velike slučajeve, da se treba fokusirati na tokove imovine. Zato smo lani napravili internetsku aplikaciju Supervizor, preko koje su se mogle pratiti financijske transakcije, svaki euro, u cjelokupnom javnom sektoru, što je postalo dostupno javnosti. Krajem 2011. napravili smo elektronski sustav prijava, povezali se s poreznom upravom i kao jedan od prvih testova najavili da ćemo pogledati, naravno, u skladu sa zakonom, imovinsko stanje predsjednika sedam parlamentarnih stranaka. Prema zakonu, dužnosnik pri stupanju na dužnost imovinu prijavljuje Komisiji i potom je izvješćuje o promjenama. Obveza prijavljivanja postojala je od 1994., ali kao i kod vas, mi imamo puno zakona koji su sjajni na papiru, a rijetko se provode u praksi. To smo htjeli promijeniti i rekli da želimo barem jedno pokušati iscijediti iz zakona sve što je moguće. Istraga je trajala jednu godinu, u njoj su sudjelovali stručnjaci Komisije s pravnim, ekonomskim i istražnim znanjima, obuhvaćala je pregled prijavljene imovine, imovine upisane u sudskim registrima, vrijednosnim papirima, poreznoj upravi, a gledali smo i rashode, račune, kartice.

luka

Tko je glasao

evo primjera što može država;

evo primjera što može država; iz Jutarnjeg
Predsjednik Komisije za sprečavanje korupcije Goran Klemenčič povremeno, kada govori o demokraciji, pravnoj državi i odgovornosti političara, rukom lupa po stolu. Očito je da tu temu doživljava strastveno. Njegova komisija - neovisno tijelo sa 40-ak zaposlenih - ovaj je tjedan objavila izvješće koje je izazvalo potres na političkoj sceni jer je pokazalo da ni šef vlade Janez Janša, ni šef najveće opozicijske stranke Zoran Janković ne mogu objasniti porijeklo svoje imovine . Klemenčič je za Jutarnji ispričao kako je nastalo izvješće i što očekuje da bi se moglo dogoditi.

@luka,
naši političari bi lakše dokazali porijeklo svoje imovine.
Primjer: Petar Čobanković u imovinskoj kartici ima navedeno - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE (ORANICA, VINOGRAD, VOĆNJAK) OBRAĐUJE POLJOPRIVREDNI OBRT IVAN, ILOK BEZ NAKNADE
Pretpostavljam da mu je Ivan sin kao i Hrvoje koji se spominje kao brat Ivanov ( Iločka vinska cesta ).

Po Modelu izravnih plaćanja u poljoprivredi isplaćeno im je:

2008.-302.246,12 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
2009 - 320.981,44 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
2010 - 857.283,21 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
- 4.803,47 kn ( Hrvoje Čobanković)
2011 - 260.575,87 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
5.742,25 kn ( Hrvoje Čobanković)

Po Ostalim modelima potpora:

2008 - 280.537,92 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
2009 - 710.940,38 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
2010 - 95.513,06 kn ( Poljodjelski obrt Ivan )
- 273.144,00 kn ( Hrvoje Čobanković )
2011 - 291.017,01 kn ( Hrvoje Čobanković )

Ukupno u 4 godine 3.402.784,73 Kn

Još da je provjeriti kakve su bile smjernice Ministarstva poljoprivrede.

Tko je glasao

Kao i desetljećima ranije,

Kao i desetljećima ranije, naši su tek "na dobrom tragu".

Shvatili su da povjerenstva mora biti, ovi zadnji čak i da ga treba dobro ekipirati pa se zapošljava veći broj ljudi ali avaj, zapelo je na ovlastima. Pa nije li u nađem društvu već dovoljno "institucija koje trebaju raditi svoj posao" a ne da nam nekakvo povjerentvo dobija policijske ovlasti i pregledavaju tko je za stan kupio neku kinesku vazicu (ne one iz kineskog dućana), nekakvu sličicu, satić ili pak komadić zemljice da unaprijedi proizvodnju vina i maslina.

Drugo, pa kod nas je državna tajna i struktura troškova službenih kartica. Kako onda uopće razgovarati o "nedopustivim zadiranju u intimu" onih privatnih, zlatnih i kakvih sve ne boja privatnih kartica i računa. I još da to radi nekakvo saborsko povjerenstvo. Ne bi li to bio nedopustivi dualizam i nepoželjno bujanje administracije kojoj se predizborno najavio rat reformom. I to baš strukturnom ili strukturalnom kako neki ovdje vole govoriti.

Struktura je napravljena, povjerenstvo imamo i EU plješće. Što će nam više, ulazimo za koji mjesec. Imamo povjerenstvo zvučnog imena koje je kao najljepši lipicanac. Sitnica da smo mu ovlastima zapeli prednje noge nas nimalo ne priječi da ga deklariramo kao favorita u utrci života.

B-52

Tko je glasao

nepristojno je reći: oni nas zajebavaju

"oni" su dio Kabineta u zapadnom prolazu
http://www.e-novine.com/feljton/46105-Druina-arlatana-secikesa.html
(ja pak stalno o legalizaciji, ali to je jače od mene - na koncu u njoj sudjeluje veliki dio građana))

Tko je glasao
Tko je glasao

sta ne mozes ti ko svi

sta ne mozes ti ko svi normalni ljudi napisat dnevnik o oblacenju djevojcica u djecake i obrnuto?

ja stigao do B (vecu kolicinu ublehe nisam dugo vidio). ured za e hrvatsku (koji po izvjescu vise od pola projekata nije realizirao ili nije ni proracun napravio) ima namjeru ustedit 10% tako sto ce "svesti aktivnosti uprave na odrzivi minimum". pretpostavljam, neka forma mumifikacije.

Tko je glasao

Možda jednom probam. Ja sam

Možda jednom probam.
Ja sam B, C i D proletjela i doista ne razumijem da bi netko mogao davati milijune za analize koje to doista ne zaslužuju. Pitam se koliko čovjek mora biti pametan da shvati da ne možeš izdvajati za HAC I HC po 1.387.872.000,00 kn svakom iz proračuna ( naknada u cijeni goriva ), 25.300.000,00 kn godišnje naknade za uporabu javnih cesta za najteže invalide i da ti te državne firme posluju sa ogromnim gubitcima, a da si istovremeno isplaćuju ogromne plaće, besramno visoke menadžerske otpremnine i onda još milijunima plaćaš da ti to netko stavi u nekakvu analizu. Ne možeš imati u proračunu stavku od 45.000.000,00 kn za modernizaciju željezničkih vozila i gasiti Gredelj. 206.039.000,00 kn za poticanje stambene štednje, onda shvate da ljudi baš tu štednju ne koriste za kupovinu stana i umjesto da to ukinu oni smanje poticaje od 700,00 na 500,00 kn. Bar mi se čini da sam te iznose čula. Nije li jednostavnije priznati porezne olakšice za određene iznose onima koji kupuju stan.

Osim toga parlamentarne stranke i nezavisni zastupnici se financiraju i iz proračuna. Ove je godine u planu proračuna za 2013. godinu 50.161.666,00 kn. Ako stranke koje su spremne preuzeti vlast ne znaju što im je činiti kad osvoje vlast, neka naruče takvu analizu prije osvajanja vlasti pa doista mogu pričati o "clean startu". Baš bi voljela znati koliko bi bili spremni platiti ovakvu analizu. Primjera je mnogo iz kojih je vidljivo da nedostaje samo sitno zrno razuma.

Tko je glasao

Ovo je strašno... pa oni u

Ovo je strašno...
pa oni u prezentaciji nisu bili u stanju isparviti pravopisne greške a ne što drugo.

Očito je clean start poslužio da netko preko nekakve financijske "fimi medije" opere lovu....
Ja ne vidim drugu mogućnost da se potroši tolika lova za takve rezultate.....

...trolove je najlakse neutralizirati ako ih se ignorira...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci