Tagovi

Vlada potiho uvodi nove poreze?

Danas su na redosljedu sjednice Sabora promjene Zakona o doprinosima kojima:

Hrvatski bi sabor u sutrašnjem nastavku pete sjednice trebao razmotriti prijedlog novog zakona o doprinosima, kojim bi se propisalo da poslodavci prvih godinu dana ne moraju pla?ati doprinose za zdravstveno osiguranje za one koji se prvi puta zapošljavaju.

Vlada isti?e da ?e novi zakon, koji bi na snagu trebao stupiti od 1. sije?nja idu?e godine, stvoriti uvjete za bolju naplatu doprinosa i suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada i zapošljavanja.

?ini se kako su promjene zakona loše pripremljene i iako je izgovor da se radi o uskla?enju s pravnim ste?evinama EU, ?injenica je da zakon raste s 98 na ?ak 261 ?lan (detaljniji tekst o tome je napisan u novom Lideru, sorry ali nema link na webu). Više o tome možete na?i na saborskom internetu.

Svjetski novitet je, kako kažu stru?njaci i to da ?emo od sada pla?ati i zdrastveno i mirovinsko osiguranje na imovinu, pa ?ete tako (potencijalno, ako zakonodavci ne skrše tu glupost u startu) morati pla?ati zdrastveno i mirovinsko na vo?njake ili oranice, a sasvim sigurno na imovinu koju koristite za stjecanje dohotka (što je ve? pokriveno drugim zakonima).

Toliko o tome kako HDZ ne?e oporezovati imovinu (znam da tehni?ki gledano ovo i dalje ostaje to?no, no fakti?no ?ete morati pla?ati doprinose, vjerujem da je svakom HDZovom glasa?u vrlo jasna ova semanti?ka a osobito financijska razlika :).

Tako?er, vlada otkriva toplu vodu i predlaže osnivanje novog registra obveza po doprinosima iako to tijelo odavno postoji i zove se Regos. Regos je zabavan i po tome što je to rijetko moderno i informatizirano tijelo no iz mnogobrojnih razloga redundancija iz sustava do dana današnjeg nije uklonjena. Primjerice, unato? tome što Regos posjeduje apsolutno sve podatke vezane za doprinose i dohodak zaposlenih, tvrtke i dalje moraju o tome izvještavati i FINAu i Poreznu upravu (na mjese?noj i godišnjoj razini).

Ovaj zakon još jednom pokazuje kako pisci takvih rješenja nemaju elementarno poznavanje sustava i kako on funkcionira, te kako svojom nesmotrenoš?u samo kreiraju dodatne otežavaju?e okolnosti za poslovanje u ovoj ionako preoptere?enoj državi.

Misao dana:
The nation should have a tax system that looks like someone designed it on purpose.

Komentari

Malo logički i bez

Malo logički i bez ulaženja u labirint raznih termina koji se koriste i još izmišljaju novi:

Doprinos za mirovinsko i zdravstveno sam uvijek shvaćao kao obvezno davanje onih koji uz pomoć i na nečijem radu zarađuju, dakle ostvaruju primitke, pa su zauzvrat dužni iz te zarade platiti nešto kako bi ti na čijem se radu primitak ostvario imali primjerenu zdravstvenu skrb a i mirovinicu kad više ne budu radili.
Dakako, obvezu davanja za to imaju i oni koji rade izdvajajući i sami dio zarade da bi se mogli liječiti i imati mirovinu kad za to dođe vrijeme.

E sad, ako će se doprinosi plaćati na svakakve primitke pa i one koje se otvari rentanjem ili kakvim drugim kapitaliziranjem imovine, to je više kao porez.

Za uočiti je da se toga i dalje pošteđuje kapitalna dobit. Valjda za vladajuće još uvijek nema smisla oporezovati ili "odoprinositi" one koji imaju puno jer im je primjerenije doprinosom masovno opaučiti one koji ulove neku crkavicu rentanjem ili drugim iskorištavanjem skromnije imovine (stančić, livadica, šumica, kravica, ... , pajcek - kako je to u predizbornoj kampanji govorio predragi Vođa obrušavajući se na od Jurčića predlagano oporezivanje i kapitalne dobiti).

B-52

Tko je glasao

Valjda za vladajuće još

Valjda za vladajuće još uvijek nema smisla oporezovati ili "odoprinositi" one koji imaju puno jer im je primjerenije doprinosom masovno opaučiti one koji ulove neku crkavicu rentanjem ili drugim iskorištavanjem skromnije imovine (stančić, livadica, šumica, kravica, ... , pajcek - kako je to u predizbornoj kampanji govorio predragi Vođa obrušavajući se na od Jurčića predlagano oporezivanje i kapitalne dobiti).
Neka opća "diletantska" iskustvenost na dulje staze i sa nekim diskretnim znakovima sada, ukazuje da se tu krčka nešto puno uobičajenije.

Naime, ti "koji imaju puno" u zbilji to imaju ne neke masovno poznate ali masovno minimalistički zapostavljene načine - što više imaju i imaju više uspjeha s tim to manje stvarno imaju i za vlastita poslovanja, pa i za ta vlastita poslovanja i drugovi i gospoda žicaju non stop ponešto od svojih rođaka skromnije imovine (stančić, livadica, šumica, kravica, ...), a bogme stalni i nešto love.

A sada se k tome naziru zrelost i sinteza, u kojima ne bi bilo čudo da ti koji imaju puno sve više razmišljaju i traže nešto što su drugovi Kidrič, Kardelj, Tito i ekipa provodili cca 1947. itd., da se nekako zahvati i zadnja kravica i bilo šta. To se nameće dugim napredovanjem i karakterom pojave napredovanja, sa dosta sličosti sa kulturnom revolucijom koju su predvodili drug Mao i njegova supruga, kada su bili zahvaćene jako i zadnje kokoši (kokošarenje na kvadrat), i vrapci i svijest i sve. I sve to kada dođe do raznih faza, a ovo su zrele faze, odvano nije namjerno - sa štov iše milijardi zbilja nedostaje sve više milijardi, jer sve više dotoka i kretanja naprijed odavno prati sve više oslobođenja toga kapitala iz okova i smjeranja na sve raznovrsnije strane, tako da ne samo što fizički nema te materije za zahvatiti u zajedničku kasu bilo šta (kao robne rezerve, i kada ima na papiru stavrno nema ništa, samo trošak) nego nema niti za benigne djeliće poslovanja i naprdovanaj samog - odavno je normalno da nema za taksene marke, ne plaćati geodeta ...

A Jurčić može biti sretan što nije na poziciji premijera. On je sa malo pojačaanog razgovora sa gospodarstvenivima naišao na "krivi uzorak", kao što je Vesna Pusić u višegodišnjim sociologijskim istarživanjima staalno dolazila do rezultata da tehnomendžeri napreduju i da ćee povući cijelo društvo ni manje ni više nego na svjetsku razinu, pri čemu je naravno Čačić ekstra najsposobniji.
Sve je to istina kao takvo, da nije i onog drugog, gdje sve to već vejčnost posluje tako da jako izvlači iz zajedničke kase a da u nju nikada nije bilo u stanju povratiti niti koliko ova gospodarstva sa par pajceka a niti ikada u šira poslovanja bar do stupnja da je njihov uticaj nula, Za ilustraciju, nije samo brodogradnja koju treba non stop subvencionirati, kao i Agrokor, Čačića, Agram ... i cijeli turizam nikada nije dao koliko se u njega troši iz zajedničkih kasa, a potrebe ulaganja u vječnos zapostavljenu infrastrukturu po Jadranu rastu.

U prijevodu, ovdje se zahvaća i sada i stalno jer su tu uvijek može zahvatiti bar kakva crkavica, dok na tim "jačim" stranama dugovi i obveze bujaju kao gljive poslije kiše. Te "jake snage" i otvoreno zdvajaju i one prave presiju na Vladu RH, Bandića Zagreb i svuda da se nešto poduzme u prilog pomoći njima, koji su non stop nezaobilazni spasitelji svega, i razvitka i socijale (zaposleni ...). Tako da su već pomalo krenuli i sigurno će jačati aktivnosti njihovih radnika i zaposlenika, uigrana od SFRJ na ovamo non stop, uključujući sdp-u i svima bliske snage, a naročito po liniji liberalizam + socijala ("veliki" poduzetnici i tehnomenadžeri, koji ne pate od stranačkih i političkih frakcijskih borbi i koji imaju stražni adut u rukama - zapošljavaju nešto ljudi i djele im plaće uz subvencije države).

Tko je glasao

pod plobalizacijom i

pod plobalizacijom i značajnom "utrkom prema dnu" u sferi socijalnih davanja, trend je prebacivanja tereta financiranja s poslodavaca na radnike ili pak na zajednice u kojima zive.
naprosto, u utrci konkurentnosti, poslodavac se oslobađa dijelova obveza kako bi bio privlačan stranim ili inim investitorima.cini mi se da je to ovaj slučaj...ako zanemarimo mastadont državnih služebika.
Ok, ova mjera zvuci kao iz zlatnih godina socijalne politike da poslodavac ne mora plaćati doprinose za zdravstveno 16 %., ali čekaj, tko to sada financira?
DRžava?to mi j jedino logično objašnjenje...
znaci, prebacuje se teret s poslodavaca na nasu skupu i neodrzivu drzavu?
ovo je možda dobra vijest za privatnike, ali nikako za državu..sto bi rekla Svjetska banka na to?
i bas me zanima rast zaposlenosti nakon ove mjere, pogotovo medju mladima gdje je stopa nezaposlenosti oko 32 %, dva puta više nego u EU.
hehehe, sad ce mladi postati privlačni, osim ako ovo netko ne stopira.

Tko je glasao

Mrače, imam dva pitanja: a)

Mrače, imam dva pitanja:

a) da li se pod rubrikom "Upravo pročitano" naslov neke teme koja je upravo pročitana nađe UVIJEK ili ne?
b) da li se - kada neka tema, neovisno o tome bila ona na listi najčitanijih ili ne, dobije novi komentar - to uvijek naznači ili ne?

hvala. CC

CC

Tko je glasao

to je inače za privatnu

to je inače za privatnu poruku ali:

a) upravo pročitano je link na neki od dnevnika koji je upravo pročitan od bilo kojeg posjetitelja pollitike u tome času (dakle ne ono što ti čitaš nego što drugi čitaju)

b) svaki novi komentar kada nastane, on uvijek dobije oznaku da ima novi komentar (neovisno o tome koliko je tema stara)

no, ovo ti vrijedi samo za registrirane korisnike koji su se ulogirali
pravila su sasvim drugačija za anonimne korisnike za koje se dinamički sadržaji regeneriraju jednom u cca. sat vremena (dakle za njih ovo upravo pročitano nema baš previše smisla, a anonimni nemaju uopće pregled novih komentara)

Tko je glasao

gospon Mrak, pustimo

gospon Mrak, pustimo poreze...
počele su curit informacije (koje će, kažu, za par dana osvanut na pollitici)...

Tko je glasao

Svjetski novitet je, kako

Svjetski novitet je, kako kažu stručnjaci i to da ćemo od sada plaćati i zdrastveno i mirovinsko osiguranje na imovinu, pa ćete tako (potencijalno, ako zakonodavci ne skrše tu glupost u startu) morati plaćati zdrastveno i mirovinsko na voćnjake ili oranice, a sasvim sigurno na imovinu koju koristite za stjecanje dohotka (što je već pokriveno drugim zakonima).
iskreno ne kužim kako se došlo do ovog zaključka.

Piše da se doprinosi plaćaju na primitke pa ako je primitak onda je primitak i plaćaš porez odnosno doprinos na primitak. Nigdje ne piše da plaćaš doprinos na imovinu.

Jedino ako smatraju da je plaćanje doprinosa za neka zanimanja (npr. u poljoprivredi), gdje se uvodi pretpostavljeni primitak po modelu primitak = prosjećna plaća * faktor, zapravo porez na imovinu. Ali porez na pretpostavljeni primitak nikako nije porez na imovinu.

Tko je glasao

dakle, kažu u lideru da iz

dakle,
kažu u lideru da iz ovog zakona slijedi da se na svaki dohodak koji ostvariš primjenjuju i obavezni doprinosi, pa tako ako naprimjer imaš npr. stan ili poslovni prostor kojeg rentaš (a to je imovina) po novome moraš osim poreza od 15% platiti i doprinose jer je to primitak

ako odemo dovoljno daleko, ista stvar se odnosi i na poljoprivredne površine
riječ je dakle o maloj dramaturgiji kako bi članak ispao opakiji (ne moj nego liderov) ali u određenim situacijama to je ekvivalent poreza na imovinu, to što se to zove mirovinski i zdrastveni doprinos je sasvim sporedno

Tko je glasao

samo da se razumijemo nisam

samo da se razumijemo nisam ni aludirao da je to tvoj zaključak jer je evidentno da prenosiš zapažanja iz Lidera.

Na to da su doprinosi porezi ne treba trošiti vrijeme, a onaj tko u to ne vjeruje neka zaviri u OECD-ovu klasifikaciju.

po novome moraš osim poreza od 15% platiti i doprinose jer je to primitak
pa renta i je primitak tj. dohodak

Uzmimo primjer ove rente za stan o kojoj pišeš. Porezni objekt je renta a ne imovina. Kada bi se doprinos obračunavao na vrijednost stana to bi zaista bio porez na imovinu bez obzira kako to zvali, ali ovdje je porezni objekt uvećanje dohotka tj. renta koja se porezno gledano ne razlikuje od plaće u kešu ili u vrećama krompira.

Sad ako ćemo razmišljati da bez imovine nebi bilo moguće uopće imati taj dohodak i da je svako oporezivanje dohotka od imovine ekvivalent porezu na imovinu onda komotno možemo reć da je svaki porez ekvivalent poreza na imovinu jer za skoro svaku djelatnost je potrebna neka imovina a to bi ipak bilo pretjerivanje.

Tko je glasao

Porez na imovinu je porez na

Porez na imovinu je porez na ne-novčanu "dividendu" koju vlasnik nekretnine uživa posjedovanjem te nekretnine, i u principu jednak je bez obzira da i nekretnina generira novčani prihod ili ne. Npr. ako stanuje u njoj, ostvaruje korist stanovanja, što se nigdje ne evidentira kao novčani prihod, a zapravo jest ekvivalentan cijeni najamnine odgovarajuće nekretnine. Ako posjeduje zemlju, zauzima ograničeni prirodni resurs i uživa ga (položajna renta), bez da se generira neki novčani tok. Osim toga, porezom na imovinu se i plaća državi i/ili lokalnoj zajednici koja osigurava pravnu sigurnost vlasništva, te infrastrukturu.

Porez na novčani prihod ostvaren nekom nekretninom (obrada zemlje, iznajmljivanje, i slično) je nešto drugo i spada u poreze na prihod, slično kao porez na prihod od rada, kapitalni prihod i slično). Nekretnina ne bi smjela generirati novčanu dobit (osim u manjoj mjeri, npr. iznajmljivanje jedne sobe ili manjeg dijela kuće), ako nije registrirana kao takva, tj. kao objekt privredjivanja (poljoprivredno zemljište to uvijek jest, stambeni objekt može biti ali ne mora), čime pak može poprimiti poseban porezni status po pitanju poreza na imovinu.

Pojma nemam da li je predloženo rješenje logično i konzistentno, ali mi se ne čini da se ovdje radi o porezu na imovinu.

The Observer

Tko je glasao

Nije loše što moć i

Nije loše što moć i industrija kardeljisitičkog izražavanja ne gubi dah i iznova i iznova iznenađuje svojom svojom svježinom i kreativnošću, baša sada kada EU podosta slijedi taj smjer i kada sve općenito ide ka tip top forsanjima, beskrajnim ulaganjima u personality i interese oko toga (dok uigrani bezveznjaci kao Nr 1 vlasnim IKEA-e, Nr. 2 vlasnik Zara itd. kao nikad non stop udvostručuju, a da nitko nema pojma šta će im kada nigdje ne izlaze i ništa ne troše, ne uživaju taj sve impresivniji život).

Ako se tako već mirovinski i zdravstveni doprinosi šire i na zemljišta i slično, možda ne bi bilo loše da se šire i na vodu, stabla, zrak itd. jer je primjećeno da razni elementi još uvijek jašu na tim ragama.

Možda tako da superiskusna Marina MD, koja se i onako bavi samo koliko može pomoći svojim iskustvom, složi kakav doprinos u tom smislu, sadaa kada inače sve te razne gordijske čvorove rješava tako skladno i lako kao nitko nikad nigdje, sav beskrajni trash evrposki tip topi besplatno harmoniziran dok se razne sumnjive pojave na putu napretka beskompromisno ruše i uklanjaju, jer reda i solidnosti konačno mora biti, svi su uvijek za to i to traže, samo se je čekala sposobna altruistička osoba da izvrši tu vječnu volju, kategorički imperativ.

P.S. Nije loše, jako dobri znak da sinteza dugog puta čvrsto ide te da su snage u formi za nastavke.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci