Tagovi

Više užasa u tekstu i oko teksta

Više užasa u tekstu i oko teksta

(Djelomična analiza teksta - Globus, 9.10.15, dr. sc. Ivo Bićanić, Zašto recepte za ekonomski rast političari prepisuju s Interneta) Citati su označeni navodnicima i debelih slova.

«Da li u Hrvatskoj ima tko napraviti dobar i koristan recept za proaktivnu politiku rasta? U ovom trenutku zapravo i ne jer ne postoji ni dovoljno znanja ni institucionalni okvir.»
Užas 1. Ne postoji nitko?
Što je s «razvikanim stručnjacima» u ministarstvima koji bi morali po položaju razumjeti sustav i razvoj države iz djelokruga pojedinih ministarstava?
Što je sa državnim «ekonomskim fakultetima» i «znanstvenim samoveličajućim veličinama»?
Što je sa «stranačkim stručnim odličnicima»?
Ima li nezavisnih stručnjaka koja poznaju dijelove područje razvoja države? Ima.

Užas 2. Izostanak rada vlada na procesu koji jedini garantira opstojnost građana-razvoju države dokazuje… ..-
Je li g. Bićanić pogriješio u ocjeni stanja? Nije i to je vidljivo iz samo jedne činjenice.
Napuštanjem starog sustava vlade su morale biti svjesne da je jedini ispravni strateški cilj, obzirom na niski BDP, male plaće spram plaća razvijenih, staro stanovništvo koje se brojčano smanjuje – jedino višestruko povećanje osobnog i javnog standarda građana. Za to je trebalo postaviti «institucionalni okvir» i oblikovati i provesti tisuće sredstava. A to se je događalo sporadično i premalo, a nema naznaka da će se događati.

Užas 3. …jer ne postoji ni dovoljno znanja..-
Znanje postoji, u tisućama knjiga, dokumentaciji projekata čak i kod ljudi stručnjaka koji nisu među onima koji bi nešto po položaju u zapošljavanju morali znati, a ne znaju.

Znanje koje nije na tržištu dostupno besplatno ili uz nisku cijenu može se kupiti i sprovesti.
Samo listajući novine zadnjih dva desetljeća mogu se naći stotine praktičnih rješenja za razvoj države koji su bolja od postojećih.

Analiza subjekata koji bi po funkcionalnoj podjeli rada u državi trebali razvijati državu ukazuje da oni ne čine ono što je državi potrebno za razvoj. Neznanje osoba na službenoj dužnosti ne opravdava. Ako ne znaju onda bi morali učiti ili kupovati znanje, moliti pomoć, dati otkaz.

Zašto recepte za ekonomski rast političari prepisuju s Interneta
Što me briga što neki člančić neke strančice radi.
Užas 4. …Napišimo naslov tako da bude najblaži što može biti kako ne bismo uzburkali žabokrečinu propadanja.

Atraktivniji naslov je trebao glasiti : Zašto vlade ne znaju napraviti kvalitetan program razvoja države? Zašto pravni sustav dozvoljava da Izborni programi stranaka budu ruglo koje sramoti građane pred inozemnim akterima?
Zašto pravni sustav ne insistira da se «izborni programa» zove Prijedlog programa razvoja države stranke ….. » i zašto ne uvede odgovornost stranačkih dužnosnika za provođenje programa razvoja države po usvajanju?

Zašto stručnjaci ministarstava ne ulaze u polemike s nestručnim i jalovim rečenicama iz izbornih programa? Bi li to bilo nepristojno, je li ih strah, ne znaju ili ih nije briga?
U državama koje se razvijaju interes države ja na prvom mjestu?

»Hrvatsko gospodarstvo nesumnjivo raste.»
Netočno. Tkz. «ekonomska znanost» pojam rasta tumači kao povećanje BDP u odnosu na prethodna razdoblja.
No, velika je razlika kod ocjenjivanja kvalitete rada vlada i sposobnosti razvoja države je li to povećanje u kontinuitetu dugoročno ili je do povećanja došlo nakon poda BDP u dužem razdoblju.
Povećanje BDP nakon dugoročnog pada je lakše ostvariti ukoliko ono nije došlo kao posljedica rata, velikih elementarnih nepogoda, ugroza monoproizvodnje i drugih ekscesa iz međudržavnog okruženja.
Dakle ovdje nije riječ o stopi rasta BDP nego stopi sustizanja prije dostignutog BDP.
Užas 5. »Ekonomska znanost" ne razlikuje pojave u realnosti. Kako će onda naći
rješenja?

»Probleme hrvatskog gospodarstva rješava jedino godišnja stopa rasta od četiri do pet posto kroz dulje razdoblje.»
Čudna izjava. Godišnje stope rasta gospodarstva su posljedice primjene sredstava i metoda javnih politika i inicijativa poduzetnika.
Poznato je da su inicijative poduzetnika one koje određuju uspješnost gospodarstva te da je država evropske kulture to uspješnija-razvijenija i ima veće stope rasta što vlade – javni sektori manje parazitiraju i uništavaju poduzetnike i siromaše građane
Dakle, teškoće hrvatskog gospodarstva rješava jedini kvalitetno upravljanje vlada s ciljem dostizanja visokorazvijenih država i dubinsko restrukturiranje javnog sektora, a pogotovo znanosti i državnih sveučilišta.

»Teškoće razumijevanja realnosti»
U tekstu g. Bićanić navodi tri grupe recepta po njemu iz «cijenjenih konzultantskih kuća» primjerice, poboljšanje klime za ulagače, posebna podrška strateškim investitorima, poduzetničke zone, inkubatori, pomoć u osnivanju poduzeća, subvencioniranje smanjenja kamata, razvojne banke i druge.
Ističe tri zamjerke tim receptima: previše su neodređeni da bi bili primjenjivi, ne prepoznaju lokomotive i pobjednike, nemaju prioritete i redoslijed mjera.

Užas 6, 7, 8
6. Nije riječ o receptima nego o ili državnim zadaćama koje su trajne ili o nazivima grupe sredstava javnih politika ili pak o pojedinim sredstvima- razvojne banke.
Potrebno je dobro poznavati i koristiti stručne riječi inače zaključak može biti pogrešan.
Dakle, prigovor g. Bićanića o neodređenosti i neprimjenjivosti «recepata» nije istinit. Prigovor koji je trebao g. Bićanić trebao istaknuti da nam političke stranke umjesto sredstava i ciljeva koje trebaju primijeniti i ostvariti podvaljuju zadaće koje država mora obavljati i koje su napisane u zakonima ili aktima organizacija javnog sektora.

7. Zašto bi animacijski tekstovi za potencijalne klijente savjetnika trebali sadržavati precizno iskazane ciljeve i sredstva? Savjetnička industrija živi od prodaje, a prodavati se može samo ono što nije poklonjeno, odnosno stavljeno na portalima na uvid.
Očito je g. Bićanić čitao pogrešne portale tražeći sredstva ili nije razumio svrhu tekstova na savjetničkim portalima.
Za kvalitetu svoga teksta bi bilo bolje da je proučio portale vlada razvijenih država gdje je obilje kvalitetnih ciljeva i sredstava (posebno u zakonima).

8. Država je složeni mehanizam koji ima svoje ustrojstvo i dovoljno ljudi i resursa da izvodi sve što je u prijedlozima savjetnika u tekstu navedeno. Svako ministarstvo i javna institucija trebaju ostvarivati svoja sredstva.
Razvojni kapacitet organizacije se računa kao odnos ukupnog fonda sati rada zaposlenika te potreba operativnih aktivnosti i razvojnih projekata, a o njemu se ne može raspravljati i zaključivati na temelju «kako kaže g. Bićanić» neodređenih recepata.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci