Tagovi

Veliki majstori prevara

Proteklih 10 godina RH se izme?u ostalih stvari bavi i deregulacijom telekomunikacijskog tržišta odnosno stvaranjem poštenih uvijeta za tržišno nadmetanje.

U deset godina ozbiljne nacije do?u recimo od orbite do mjeseca ili nekog drugog velikog cilja, a naša se država na putu prema stavranju poštenih tržišnih uvjeta pomakla manje od nikoliko.

U ovih deset godina tri puta se donosio novi Zakon kojim se ure?uje to podru?je. Svaki put se donošenje novog Zakona objašnjavalo "uskla?ivanjem hrvatskog zakonodavstva s europskom pravnom ste?evinom". To je mogu?e samo na dva na?ina:

1). da je EU tri puta u proteklih 10 godina mjenjala svoje preporuke i da su sve zemlje ?lanice uskla?ivale nacionalne zakone ili
2.) da LAŽU.

Ja znam odgovor, a uvjeren sam da ?ete i vi vrlo brzo skužiti ako ve? prije niste zanli o ?emu se ovdje radi.

U razdoblju od 2000. do 2004. godine Ra?anova vlada kao i u drugim resorima prvo polovicu mandata nije uop?e imenovala tijelo javne vlasti koje se bavi spomenutom problematikom, a kada su ga nakon dvije godine imenovali odmah su poduzeli sve da mu onemogu?e rad. Resor je pripao HSLS-u, a onda se taj raspao pa su se razne frakcije drugu polovicu mandata nadmetale tko ?e kome napisati gluplji dopis. Poseban biser je bila ?injenica da je jedno vrijeme ministar prometa bio Budišin stru?njak neki Mario Kova? koji nikada u životu nije položio ?ak niti voza?ki ispit.

A onda od 2004. dolaze pravi majstori. Za glavne regulatore tržišta imanuju se ?lanovi uprave i direktori iz HT-a. Iz uprave HT-a dolazi i Gašper Ga?ina veliki majstor prevara kojeg USKOK istražuje zbog više milijardi kuna prevara. No o tome smo ve? pisali.

Punih pet godina Gašper Ga?ina predsjedava nacionalnim regulatorom da bi nakon pet godina odlu?io napraviti osnovne pretpostavke za uspostavu poštene tržišne utakmice, a to su troškovni modeli iz kojih slijede cijene interkonekcije, kolokacije, ADSL transporata itd...

Dakle pet godina se provodila takozvana deregulacija a da nisu bili poznati osnovni parametri pomo?u kojih se uop?e mogla provesti iako su u kolovozu 2003. godine bile donjete sve zakonske pretpostavke za provedbu.

No sada se odlu?ilo igrati ozbiljno te je ?ak raspisan natje?aj na nabavu konzultantskih usluga za troškovne modele oparatora sa zna?ajnom tržišnom snagom. ?uvajte se vi u HT-u i vi u Deutsche Telekomu, ?uvaj se Mudrini?u jer Gašper Ga?ina juriša na monopole. Evo prema uvjetima natje?aja, ako ga nekoliko puta ne poništi i ponovno raspiše, ?itavu ?e 2010. godinu utvr?ivati cijene interkonekcije. A onda kre?e obra?un. 2011. najranije.

Da ne bi kakvog iznena?enja bilo, natje?aj je po dobrom starom hrvatskom korupcijskom obi?aju raspisan usred srpnja s rokom dostave ponuda do kraja kolovoza. Prije ?e propasti selo/država nego obi?aji. Ipak objavljen je da ga svi mogu vidjeti. Gdje ono u Modroj Lasti ili Smibu zaboravio sam.

Ostali blogovi u kojima se objavljuju ?injenice o povezanosti visoke politike i Balkanske Telekom Mafije:
Demonstracija mo?i Mudrini?eve mafije
Kaznena prijava Ivica Mudrini? – 417 milijuna kuna
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a (drugi dio)
DORH mi želi oduzeti ra?unalo zbog bloga o Josipovi?u
Hrvatski Telekom, kaznena prijava, ?lan uprave
Pošteno su?enje za Ivu Josipovi?a
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije (drugi dio)
Karamarko na platnom spisku Balkanske Telekom Mafije
Balkanska Telekom Mafija pred istragom
Josipovi? i udar na ustavno-pravni poredak
Ivo Josipovi?, Mudrini?, HUP, Varšavska, spletkaroši i prevaranti
Ivo Josipovi? poslijednji Šuškov prijatelj
Veliki majstori prevara
Utjecaj korupcije na konkurentnost gospodarstva (Internet-turizam)

Komentari

Rodijak, da oni koji tribaju

Rodijak, da oni koji tribaju znat čitaju ovo što pišeš odi zadnji par dnevnika imali bi nekoliko kvazi dužnosnika u ćuzi, sređeno TK tržište i ti bi bija ili zero ranjen ili mrtav.

Vako ti i dalje pišeš, oni te ne jebu za suvu šljivu i radu po svom.

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci