Tagovi

Vatikan d.d.

„Rimokatoli?ka crkva je prizemna kriminalna organizacija, koju pogone svi najniži svjetovni apetiti, njeno tijelo je trulo od svega onoga pred ?ime bi vjera trebala ?uvati ljude.“ To je na nekom internetskom forumu napisao jedan korisnik. „Njeni brojni dostojanstvenici su opakiji i pokvareniji više nego bi ikojem smrtniku palo na pamet“,
je napisao drugi. A sve to je ve? koncem 70-ih godina, pod pontifikatom Pavla IV., znao Joseph Ratzinger pa je 1977. napisao „Crkva za brojne vjernike postaje glavna prepreka u njihovom vjerovanju; u njoj ne mogu na?i ništa drugo osim ljudske vlastohlepnosti.“

Da je manje od pola kvadratnog kilometra velika, godine 1929. iskam?ena mini državica Vatikan sa manje od 900 stalno prijavljenih stanovnika ( najmanja država na svijetu ) gnojni ?ir na ionako dugo pothranjenom i od korupcije oboljelom tijelu talijanske Republike, nije nikakva novost ; novost jest u svibnju izdana knjiga Gianluigija Nuzzija Vaticano S. p. A. ( Vatikan dioni?ko društvo ). Radi se o jedinstvenom uvidu u financijske poslove Vatikana, u papinu vatikansku banku, nazvanu IOR ( Istituto per le Opere di Religione - http://en.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_le_Opere_di_Religione ), koja je po mišljenju jednog od vode?eg talijanskih tjednika osma najve?a praonica novca na svijetu.

Knjiga s podnaslovom „Istina o financijskim i politi?kim skandalima Crkve“ iz tajnih arhiva iznosi ?ime i kako Crkva, koja bi u suvremenim nacionalnim državama morala imati tek marginalnu, karitativnu ulogu, poseže u život obi?nih smrtnika. Gnojni ?ir je snažan izraz. Zašto baš takav? Zato jer Vatikan, koji je strana država, de facto živi na teritoriju Italije, na njemu se napaja i raste. Godine 1984. je Italiju pritiscima na tadašnjeg socijalisti?kog (!) premijera Bettina Craxija ?ak prisilila na potpisivanje aneksa Lateranskom konkordatu ( temeljni ugovor države Vatikan ). Aneks, me?u ostalim, RKC omogu?ava samostalno krojenje bilanci, što je potom ( i ove godine ) omogu?ilo prikazivanje ra?una u crvenim brojkama. Istovremeno Vatikan, kao i u proteklih 25 godina, u potpunoj tajnosti prihoduje milijarde eura. Još od poznatih osam promila vjerskog poreza, koje svaki porezni obveznik po svom naho?enju raspore?uje državi ili vjerskim zajednicama, preko poreznih olakšica i cijelog niza prljavih poslova.

Milijarde, milijarde….

Izvorni grijeh su 11.sije?nja prije 80 godina, nakon trogodišnjeg pregovaranja, potpisali tadašnji fašisti?ki premijer Benito Mussolini u ime talijanskog kralja Viktora Emanuela III. i kardinal Pietro Gasparri, vatikanski državni tajnik, u imenu tadašnjeg pape Pia XI. Talijani su temeljem tog dokumenta 2004. godine iz državnog prora?una isplatili : skoro pola milijarde eura pla?e u?iteljima vjerskog odgoja, 260 miliona za katoli?ke škole i 50 miliona za 5 katoli?kih sveu?ilišta, 25 miliona za opskrbu Vatikana vodom, 20 miliona za sveu?ilišni kampus koji pripada Opusu Dei, 20 miliona za financijsku pomo? u?enicima katoli?kih škola, 9 miliona za izgradnju vjerskih objekata, 8 miliona za pla?e vikarima u oružanim snagama i 7 miliona za socijalno osiguranje sve?enstva, 5 miliona za bolnicu oca Pia u mjestu San Giovanni Rotondo, skoro 3 miliona za organizaciju oratorija i tako dalje i više : ukupno nešto manje od 3 milijarde eura.
Pored svih poreznih olakšica, koje iznose još oko 6 milijardi eura. I tako svake godine! Ako bi Italija odustala od dotacija i olakšica, koje je Crkva pridobila lobiranjem i ucjenjivanjem vlada raznih politi?kih usmjerenja, mogla bi svim državljanima prepoloviti poreze. Osim toga, RKC na talijanskom tlu ostvaruje tako?er visoke profite, 40 miliona doma?ih i stranih hodo?asnika koji posje?uju razna svetišta donosi dodatnih 5 milijardi neoporezovanih eura. Sa neprocjenjivim nekretninama, nekadašnjim sjemeništima u staroj gradskoj jezgri Rima, koje iznajmljuje hotelskim lancima da u njima otvaraju raskošne hotele i apartmane za izbirljive goste, još zasluži nekoliko stotina miliona eura. Rimski gradski vije?nik, Mario Staderini tvrdi da RKC u Rimu ima u posjedu više od ?etvrtine nekretnina a u ostatku države oko 22%. Nije zanemarivo niti to da 200 talijanskih biskupija i skoro 30 tisu?a župa ima dodatno u posjedu još ?etvrt miliona sli?nih nekretnina. Treba spomenuti još približno 25 miliona koje Vatikan ubere od lemozine, iako su crkve napola prazne, vatikanske blagajne pucaju po šavovima. I još, me?udržavni ugovori ne dozvoljavaju institucijama talijanske države nikakve uvide u vatikanske financije i nov?ane tokove. Toliko o krš?anskoj skromnosti.

Krš?ansko poštenje

Nedavno se u talijanskim medijima pojavila pri?a mlade žene, koja je od starijeg vlasnika unajmljivala trosobni stan u zgradi koja se nalazi u središtu Rima. Vlasnik je nedavno umro ostavivši desetak stanova Crkvi. Unajmljiva?i su uskoro primili obavijest banke IOR da se u najkra?em roku moraju iseliti, nije bilo niti govora o produljivanju najma ili mogu?nosti otkupa. Prije spomenuta žena tvrdi da je IOR stambenu zgradu potom prividno prodao nekoj agenciji za nekretnine, e da bi ta stanare deložirala drugim metodama. Od trideset stanara je preostalo samo troje, koji namjeravaju pravdu tražiti na sudu. Toliko o krš?anskom smilovanju.

Ta pri?a je u pore?enju sa onim što Nuzzi otkriva u svojoj knjizi tek lako ljetno štivo.
Popularni talijanski komi?ar, aktivist i bloger Beppe Grillo je odnose u državi opisao ovako „poslijeratnu Italiju je mogu?e razumjeti samo kroz isprepletenost mafije, slobodnozidarstva, Vatikana i zastranjenih dijelova državnih institucija, ?etiri svijeta, koji se pojavljuju u najtamnijim epizodama naše republike. Knjiga Vatikan d.d. zbog skoro slu?ajnog pristupa opsežnom arhivu službenih dokumenata prva razotkriva ulogu banke IOR u prvoj i drugoj republici.“
Knjiga je nastala jer se Nuzzi dokopao više tisu?a tajnih službenih dokumenata, koje je na sigurnom u Švicarskoj držao monsinjor Renato Dardozzi. On je tijekom 90-ih bio savjetnik vatikanskog državnog tajništva, koje je od 1990. do 2006. vodio kardinal Angelo Sodano. Dardozzijeva uloga je bila Svetu stolicu sigurno izvesti iz naj nepromišljenijih, najdrskijih i najprljavijih financijskih operacija i skandala, u koje se ,od vremena samog utemeljenja, banka IOR zapetljava. Još koncem šezdesetih godina vatikanska banka je postala jedan od važnih igra?a u svjetskom bankarstvu. Na ?elu sa ameri?kim nadbiskupom, kasnijim kardinalom Paulom Marcinkusom, postala je važna karika u lancu za pranje novca. Banka je uz pomo? Banco Ambrosiano, koju je vodio poznati „božji bankar“ Roberto Calvi ( http://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Calvi ) i brojnih tajnovitih poduze?a iz Luksemburga, Kajmanskih otoka i Paname preuzela nadzor i nad brojnim talijanskim poslovnim bankama. Djelovala je kao podzemni kanal za tok novca iz kojih su se napajali brojni tajni fondovi, od tamo su stizale potkupnine za visoke državne dužnosnike, ?ak i predsjednike vlada. Pošto banka IOR osim sjedišta u Vatikanu nema podružnica, razmljivo, pristup do nje imaju samo posve?enici, oni koji se izdaju za dobro?initelje koji Crkvi žele donirati novac. U stvarnosti radi se o nezakonitom novcu proisteklom iz kriminala, koji „dobro?initelji“ donesu u banku, koja im ga ?uva uz godišnju kamatu od 12%. IOR svake godine omogu?ava talijanskim poreznim utajiva?ima da sakriju, pronevjere i deponiraju više milijardi eura. U papinskoj banci se susre?u dobrotvorne organizacije, mafijaško podzemlje, gra?evinski lobiji, utjecajni slobodni zidari i visoka politika, u vezi koje su se u prošlosti spominjali ruski nacionalist Vladimir Žirinovski, a prije i Kennedy, Richard Nixon te brojni drugi. Toliko o krš?anskom poštenju.

Piergiorgio Odifreddi ( http://en.wikipedia.org/wiki/Piergiorgio_Odifreddi ) u knjizi „Zašto nije mogu?e biti krš?anin ( a još manje katolik)“ uzima podatak, da svjetska Crkva za dobro?instva troši tek 20% sredstava, za uzdržavanje klera 34% a ostatak, ?ak 46% za „potrebe kulta“. Iz riznica banke IOR ( a posredno iz državnog prora?una koji pune talijanski porezni obveznici ) dolaze tako?er i „rezervna sredstva“ u iznosu od 7 miliona dolara, koje je Vatikan u turbulentnim 2001. i 2002. dao na raspolaganje ameri?kim biskupima da njima kupuju šutnju roditelja i djece žrtava sve?eni?kog zlostavljanja. Potrebe kulta? Neki izvori navode da se za ta sredstva osobno pobrinuo kardinal Ratzinger, koji se zadnjih dvadeset godina prije svojeg pontifikata gorljivo posve?ivao pitanju nedodirljivosti sve?enika pedofila. Poznato je da je od 1984. pokušavao dosljedno provesti zloglasni dokument Crimen Sollicitationis (Zlo?in nagovora ( ka spolnim odnosima)), koji je Kongregacija za nauk vjere izdala još godine 1962. Godine 2001. ga je dopunio i poslao svim biskupima u svijetu. Temeljem tog dokumenta su osumnji?ene sve?enike po cijelom svijetu, da bi izbjegli ruci pravde, kradom premještali ( u slovenskom primjeru, i u afri?ke misije – op. prev. autor se referira na aferu sa sve?enikom Francijem Frantarom, optuženim za pedofiliju kojeg je RKC premjestila u Afriku - http://www.mladina.si/tednik/200630/clanek/slo-tema--vanja_pirc/ ). Iako su neki naposlijetku izop?eni iz Crkve, ostalima Vatikan garantira sigurnost. Toliko o krš?anskoj skrbi za ?ovjeka.

Prvi šef vatikanske banke IOR, prije spomenuti Paul Marcinkus je jednom rekao: „ Da li je mogu?e živjeti u ovom svijetu bez da se ne bi zanimali za novac? Crkve nije mogu?e voditi samo sa zdravomarijama“. O?ito, zaista nije.

Autor: Jure Erznožnik, Mladina
Objavljeno 23. 07. 2009. na portalu Mladina.si
Veza: http://www.mladina.si/dnevnik/22-07-2009-vatikan__delniska_druzba/
Dodatni linkovi: Beppe Grillo blog (eng.) http://www.beppegrillo.it/en/2009/06/vaticano_spa.html
( tal. ) http://www.beppegrillo.it/2009/06/vaticano_spa.html
( prijevod na eng. http://translate.google.hr/translate?prev=hp&hl=hr&js=y&u=http%3A%2F%2Fw... )
Koliko znam, knjiga još nije prevedena sa talijanskog. Talijansko izdanje je mogu?e naru?iti preko linka na Beppe Grillo blogu.
Prijevod Citash.hr@gmail

Napomena: ovaj tekst je objavljen uz dozvolu Mladine. Pošto je malo vjerovatno da bi se nešto sli?no moglo pro?itati u mainstream medijima, koristim otvorenost pollitike.com da to nadoknadim. Radi toga što smatram da je ?lanak aktualan za trenutnu hrvatsku politi?ku situaciju. Ne toliko radi dnevnopoliti?ke pri?e o 50 mil. kuna nego u kontekstu inicijativa za budu?e ure?enje Hrvatske.
Te inicijative ?e morati nužno uklju?ivati i promjenu sistema vrijednosti. A to nije mogu?e u?initi bez smanjivanja crkvenog utjecaja na svim podru?jima. HKC se svim svojim dosadadašnjim djelovanjam svrstala na jednu stranu, i to pogrešnu. Ne samo radi nekih hrvatskih specifi?nosti nego zbog svoje globalne „prirode“ koju opisuje ovaj ?lanak.

Komentari

Komentirani dnevnik i u

Komentirani dnevnik i u njemu citirani članak,a svezi s tim i navedena knjiga ne bavi se "vama",nego ulogom institucije RKC i njezinom položaju i utjecaju u svijetu.Dakle,tema je odnos RKC i "svih",a ne samo "vas".

Tko je glasao

Rimski gradski vijećnik,

Rimski gradski vijećnik, Mario Staderini tvrdi da RKC u Rimu ima u posjedu više od četvrtine nekretnina a u ostatku države oko 22%.

Tko je Mario Staderini? Gradski vjećnik. Ajme titule. Što to znači da je on neki genijalac? Ili da govori samo istinu? Možda neki gay ili alkoholičar koji je eto na izborima izbran za gradskog vjećnika. Pa kakve tek kod nas odaberu...

To može "tvrditi" bilo tko, ali nema naravno niti jedan dokaz? Bla , bla, koai Domagoj Margetić u svojim pamfletima.

navedena knjiga ne bavi se "vama",nego ulogom institucije RKC i njezinom položaju i utjecaju u svijetu
To se jednostavno ne vidi iz ovog dnevnika, a ako su ovi djelovi iz knjige ispravno preneseni u dnevniku onda je već iz aviona jasno da se ta knjiga ne bavi "položajem i utjecajem" već običnim tezama i izmišljotinama

Nedavno se u talijanskim medijima pojavila priča mlade žene, koja je od starijeg vlasnika unajmljivala trosobni stan u zgradi koja se nalazi u središtu Rima. Vlasnik je nedavno umro ostavivši desetak stanova Crkvi. Unajmljivači su uskoro primili obavijest banke IOR da se u najkraćem roku moraju iseliti, nije bilo niti govora o produljivanju najma ili mogućnosti otkupa. Prije spomenuta žena tvrdi da je IOR stambenu zgradu potom prividno prodao nekoj agenciji za nekretnine, e da bi ta stanare deložirala drugim metodama. Od trideset stanara je preostalo samo troje, koji namjeravaju pravdu tražiti na sudu. Toliko o kršćanskom smilovanju.

Red "životnih primjera", red "dokaza" od gradskih vjećnika, red "Opus dei mistike" i eto bestsellera za maloumne...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Opet vi ad hominem. Nikada

Opet vi ad hominem. Nikada nećete naučiti...

Tko je glasao

Tko je Mario Staderini?

Tko je Mario Staderini? Gradski vjećnik. Ajme titule. Što to znači da je on neki genijalac? Ili da govori samo istinu? Možda neki gay ili alkoholičar koji je eto na izborima izbran za gradskog vjećnika. Pa kakve tek kod nas odaberu...
To može "tvrditi" bilo tko, ali nema naravno niti jedan dokaz? Bla , bla, koai Domagoj Margetić u svojim pamfletima.

Baš si me dobro nasmijao.

Odmah mi je na um palo kako bi se najbolje moglo odgovarati kad neki vjernik ili predstavnik Crkve drugima počne soliti pamet.

Primjer:

"Tko je Ivan Miklenić? Don i glavni urednik Glasa Koncila. Ajme titule. Što to znači da je on neki genijalac? Ili da govori samo istinu? Možda neki gay ili alkoholičar koji je eto izabran za glavnog urednika. Pa kakve tek druge za to odaberu...
To može tvrditi bilo tko, ali nema naravno niti jedan dokaz? Bla, bla, kao Domagoj Margetić u svojim pamfletima."

Iz institucionalne Crkve će zavapili, "B2, nemoj nas više braniti, na koljenima te molimo". :)))

B-52

Tko je glasao

ako te baš

ako te baš interesira:

http://www.topblogarea.com/rss/Vatican.htm

a odavde možete doći do zanimljivi linkova koje su naravno kritične i pohvalne po pitanju Vatikana!

A u ovim stranicama Vama leži odgovor na vaša pitanja i ad hoc insinuacije. :)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@Jakša: Ima tisuće

@Jakša: Ima tisuće stranica o Vatikanu, pa ne znam zašto si naveo baš ovaj nevažni i neažurirani blog, gdje je zadnja vijest iz prosinca 2008..

No, u svakom slučaju hvala, jer si mi dao odličan šlagvort, s obzirom na naslov Pope goes Green. :) Evo spomenujh detaljnihe gore u odgovoru robotu.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Koja reklama Greenpeace

Koja reklama Greenpeace pokretu ( Pope goes Green), da ne beliviš, i to zato jer su uveli solarni sistem, kako bi štedili energiju, ma zamisli!

Međutim, Papa i ne može biti drugaćiji, Oštriću, moraš tu uzet u obzir da je Papa uzeo ime Benedict XVI (još ga zovu i Papa od masline).
Sv. Benedict, je bio osnivač reda Benediktanaca, a oni su se bavili maslinama, znači, oni su davno tretirali ekologiju, samo se to još tada nije tako zvalo.
Kao što vjerojatno znaš, po nekim proročanstvima, to je predzadnji Papa, zadnji će biti Papa od Rima. Pa po tome izgleda da će tvoje gazde pobjediti.
Mogu ti samo poručiti:

NO PASARAN, COMPADRE!

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Molotov: Sv. Benedict, je

@Molotov:
Sv. Benedict, je bio osnivač reda Benediktanaca, a oni su se bavili maslinama, znači, oni su davno tretirali ekologiju
Zaštitnik ekologa, ekologista i okolišara je zapravo sv. Franjo Asiški.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Gdje sam ja to napisao da je

Gdje sam ja to napisao da je Sv. Benedict zaštitnik ekologa??!
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Molotove, Cilj mi je bio da

Molotove,

Cilj mi je bio da pokažem svima koliko je Zoran Oštrić predvidljiv!

:)

Mission accomplished!

PS Hajde pogodi što slijedi od našeg "predvidljivog" nakon ovoga!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Thank you, My Lord of

Thank you,

My Lord of Darkness!

I decline to continue with any further dicourse on this matter as a show of respect to My Lord of PoLLitika.

:)

I rest my case!

PS Kolega, samo da te službeno informiram i odgovorim na ranije postavljenom postu, u selima zovemo takvu birtiju "privatnom prč_j#m"... tek toliko da ne ostaneš u mraku!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Čekaj malo, otkud sad

Čekaj malo, otkud sad ateisti i agnostici? Ja sam pročitao samo da je korupcija loša, da je loše izbacivati
najmoprimce na ulicu, da je loše mafijašima prati novac, da je pokvareno zataškavati zlostavljanje i još pokvarenije
štiti pedofile. Koriteći tvoju logiku ispada da bi vjernici trebali pomagati mafijašima i pedofilima te bez srama trošiti državni novac.
Cijeli ovaj članak je zapravo u potpunom suglasju sa temeljnim postulatima kršćanstva.
Ako već misliš kritizirati sa vjerničkog stajališta, onda piši o primjerima kad crkva nije pomagala mafiju, kad je progonila
pedofiliju i razumno trošila zajednički novac.
Do tada i dok god Crkva uzima moj dio poreza ( koji joj ne bih dao) imam potpuno pravo kritizirati ju.

Tko je glasao

Ako već misliš kritizirati

Ako već misliš kritizirati sa vjerničkog stajališta, onda piši o primjerima kad crkva nije pomagala mafiju, kad je progonila pedofiliju i razumno trošila zajednički novac.

Kad već znaš navedi ili si samo pristran;)

Po tvojoj logici pedofili i mafijaši su svi redom pripadnici Crkve Apostolske tj. Katolici. Zar ne? Nema li ih protestanata (dobri dragi dečeci iz Belgije), pravoslavaca (naši prijatelji kao što je Joca Amsterdam), muslimana (kaom što su TB ili AQ), i tomu slično.

Ukratko, da Crkva nije savršena, ali da li si ti savršen kad sudiš?

Btw: porez ti ne uzima Crkva nego budale za koje si glasovao.

Pozdrav,
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

@rmarino Belgija je vecinski

@rmarino
Belgija je vecinski katolicka drzava, tako da su i njeni dobri dragi dececi vjerojatno katolici.
@molotov i ostali
Vecina 'napada' na hijerarhiju u katolickoj crkvi dolazi od samih vjernika. Jesi li cuo za teologiju oslobodjenja? Malo procitaj o minhenskom kardinalu i njegovim stavovima. Pronadji negdje sto se dogadja u Crkvi u Juznoj Americi.
Prosli tjedan je iz Vatikana poslana posebna komisija u SAD koja bi trebala prouciti sto se dogadja s americkim redovnicama. Navodno su se potpuno 'posvjetovile', kritiziraju hijerarhiju, rade svjetovne poslove. Katolicka crkva je puno 'sira' nego sto se ovdje misli, ne sastoji se samo od Vatikana, i ove kritike ovdje su jako blage prema onome sto znaju iznijeti neki npr. juznoamericki svecenici.

Tko je glasao

martin, mislio sam na onih

martin,

mislio sam na onih 25%.

što se tiče problema u "baratanju" novcem vidimo kako i neke druge vjerske organizacije imaju i te kakovih problema kao npr. http://www.nacional.hr/clanak/63338/gradonacelnici-zastupnici-i-rabini-u... , a i ne samo vjerske već i državne (i sami ju osjećamo).

Kriza identiteta postoji svugdje, pa nije čudo kako se ista povremeno pojavi i u organizaciji staroj skoro dvije tisuće godina. I siguran sam kako ista posjeduje dovoljno iskustva u iznalaženju riješenja,..... a to što bi i kako bi neki željeli da nestane je najbolje opisano u knjizi Michel David O'Briana "Posljednja vremena".
--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Samo jedna ispravka,

Samo jedna ispravka, druže.

Btw: porez ti ne uzima Crkva nego budale za koje si glasovao.

Ja bih, druže rekao:

Btw: porez ti ne uzima Crkva budalo, nego oni za koje si glasovao

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Čekaj malo, otkud sad

Čekaj malo, otkud sad ateisti i agnostici? Ja sam pročitao samo da je korupcija loša, da je loše izbacivati
najmoprimce na ulicu, da je loše mafijašima prati novac, da je pokvareno zataškavati zlostavljanje i još pokvarenije
štiti pedofile.

Ti si pročitao samo niz slova otisnutih na papiru. Nisi za to vidio niti jedan dokaz. A niz slova u rečenice može danas sročiti bilo tko od par milijardi pismenih. A tek što može izgovoriti svih 6 milijardi ustiju na kugli zemaljskoj? I samo zato jer ti se čini da bi to moglo biti tako, tj. priželjkuješ da je tako jer to vidiš kao jedino objašnjenje zašto si ti tu gdje jesi a nekima je bolje - iz toga razloga u to vjeruješ.

Žalosno je shvatiti da u današnjem svijetu, višestruko puta objašnjenom i prezentiranom kao svijetu manipulacija još uvijek većina vjeruje u svaku, baš svaku izgovorenu riječ spikera dnevnika ili napisane riječi novinarčića iz mainstream novina (još i gore - čak i i obskurne blogove s još obskurnijim autorima)...

Čak je i ovo manji problem.. Manipulacije informacijama su stvarno jednostavne za izvesti, teško je doznati pravu istinu i sagledati cijelu priču ako nisi direktno involviran.. Recimo da kao čovjek, kao individua zadužena za svoja stajališta, svoj karakter, svoje obrazovanje ne možeš ništa učiniti po tom pitanju, odnosno moraš se stvarno "baviti" tim problemom...

Ali biti na nivou da ti jedna "priča iz života" (poput ove o deložaciji koju navodiš) formira mišljenje o instituciji poput Crvke - e to je već znak zatucanosti i ograničenosti. A to je, moj dragi blog partneru tvoj veliki problem, tvoje frustracije i tvoja ograničenost. I to će te ograničavati cijeli život..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Klap, klap, klap!

Klap, klap, klap! (aplauz)

Krasan komentar i odlično argumentiranje.

E sad samo zamijeni predznak komentara, argumentacija neka ostane ista, i dobit ćeš najbolji mogući odgovor onih na koje si se obrušio.

Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi branio Crkvu da je netko tim istim, tvojim argumentima optuži za manipulaciju "širokim narodnim masama" a da oni koji nasjedaju pokazuju znake zatucanosti i ograničenosti.

Kako sasvim sigurno nisi "involviran" u događaje na kojima se temelji crkveni nauk i time ti je "teško saznati istinu i sagledati cijelu priču", bespredmetno je pretjerivati se koje vjerovanje više vrijedi i tko je zapravo zatucan i ograničen..

Na toj razini rasprave, ovdje je izlišno započinjati još jednu "ustaško-partizansku" temu.

A sugeriran je i neki dogovor oko toga.

B-52

Tko je glasao

Ne. Znak zatucanosti i

Ne. Znak zatucanosti i ograničenosti je bezpogovorno vjerovanje Crkvi samo zato što je institucija. Svaku organizaciju ili
političku stranku treba vrednovati baš po konkretnim djelima a ne po njihovim pripoćenjima. Rimske deložacije nisu temelj pretpostavke u članku, nego samo ilustracija opće raširenog raskoraka između kršćanskog nauka i crkvenog djelovanja. Kao što ni ovaj članak nije samo niz otisnutih slova; Roberto Calvi je zaista obješen ispod londonskog mosta, Italija zaista plaća više od 3 mlrd. eura Crkvi ( evo brojki: http://www.concordatwatch.eu/showdoc.php?org_id=843&doc_id=1751 ),
IOR je zaista povezan sa kriminalnim krugovima ( afera Ambrosiano http://en.wikipedia.org/wiki/Banco_Ambrosiano ) te je po sudskoj odluci morao platiti stotine miliona odštete.
Beppe Grillo je glumac i komičar, cijenjeni politički bloger, dobitnik Time-ove nagrade ""European Heroes 2005" kojeg pitaju za mišljenje čak i u Europskom parlamentu.
Manipulacije se događaju i lako su moguće. Ali, njih se ne može izbjeći odustajanjem, što je osnova odbrane svakog manipulatora. Jedini lijek protiv manipuliranja je daljnje propitkivanje.

Tko je glasao

Poštujem sve vjere i

Poštujem sve vjere i ljudske osjećaje prema istima. Dnevniku sam dao plus zbog mnogih činjenica i otvaranja pitanja. Imam jedno zaboravljeno pitanje...

Bilo bi zanimljivo pitati kardinale katoličke Crkve što je sa bogumilima i tko ih je uklonio sa prostora Balkana? Kome su smetali i zašto?

Zanimljivo je bilo da je to bila jako raširena religija koja je prakticirala obrede na otvorenom i odbijala je materijalno: imovinu, naknadu za službu itd.

Da se razumijemo, poštujem sve vjernike, poštujem njihovu religiju, ali ponekada ne poštujem formalne i materijalne institucije koje su činile zlodjela, pored dobrih djela.

Tko je glasao

eno ti jehovini svjedoci, to

eno ti jehovini svjedoci, to ti je isto.

My Soul

Tko je glasao

"Ljubi bližnjega svoga kao

"Ljubi bližnjega svoga kao sama sebe".

Tko je glasao

A zašto ti ne ljubiš?

A zašto ti ne ljubiš? Zašto mrziš?

My Soul

Tko je glasao

Pročitajte si povijesti i

Pročitajte si povijesti i religije da se ne sramotite. Bogumili i Jehovini svjedoci nisu ista religija. Moje pitanje se nije odnosilo na Jehovine svjedoke, tako da...

Tko je glasao

Bogumili i Jehovini svjedoci

Bogumili i Jehovini svjedoci ne da nisu ista religija, već uopće nisu religija, nego sekta. Nemoj se sramotiti.

p.s. lijepo molim da se na internetu ophodiš s drugim ljudima na uljudan način, što znači da im pišeš "Ti", jer je ovdje nepristojno druge ljude Vi-kati. Ono što važi u uobičajenoj komunikaciji, ne važi na internetu. Osjećam se neugodno kad mi govoriš Vi, dok se ja svima obraćam, kako je to uobičajeno na netu, s Ti. To je bilo jedno od prvih pravila kojima su me podučili stari kompjutoraši, a kad negdje dođeš, onda je red da se i ponašaš sukladno zajednici u kojoj se krećeš. Hvala!

My Soul

Tko je glasao

Tipično birokratska

Tipično birokratska "pouka". Kada izmišljena pravila, pogotovo pristojnosti, postanu važnija od ljudi, onda vam je izgubljen sadržaj i smisao komunikacije.

Leon Queen, prestanite pisati mudroserine.

Tko je glasao

Pogrešno si potpisao tekst,

Pogrešno si potpisao tekst, gdje ti je Leon Queen nestala? Mogu li se brisati komentari? Kako je ona to obrisala?

My Soul

Tko je glasao

Odlično otvaranje značajne

Odlično otvaranje značajne teme!Ako knjiga ima hrvatsko izdanje gdje se može naći!

Tko je glasao

Vatikan d.d. ukazuje na

Vatikan d.d. ukazuje na dioničko društvo - pa vjerujem da je članak bio usmjeren u financijskom ili materijalnom tonu ...

Ja to gledam na malo drukčiji način. Vjera ili vjerovanje, dakle religija, je izbor pojedinca. Nisam vjernik, no uvijek me je smetalo da netko nekome prigovara zato što je vjernik. To je izbor i pravo svakog čovjeka. Čovjek može vjerovati u zid, mačku ili naranču - meni je sasvim svejedno dok mi netko tko pripada u skupinu vjernika ne pokuša nametnuti svoje stavove.

Koliko shvaćam, iz mog poreza se daje novac Crkvi u Hrvata. Zašto ja moram za njih izdvajati novac? Ja ne vjerujem u Boga, vjerujem da je Isus ili netko sličan njemu postojao, ali iznad svega ne vjerujem u bilo koju Crkvu koja je institucija. Netko na silu od moje plaće uzima za Crkvu. I to je demokratski? To je pošteno ili humano? Zbog čega ja nemam izbor da sama taj dio novca usmjerim tamo gdje smatram da je najpotrebniji - nezbrinutoj djeci, djeci sa razno raznim potrebama .... ono što ja želim po svom slobodnom izboru izabrati??

Neka se sami financijraju od donacija i lijepo plate porez na dobit tko i svi drugi!

Tko je glasao

Prije ili kasnije će se to

Prije ili kasnije će se to dogoditi, kao i drugdje u EU, da daješ izjavu kome usmjeravaš svoj dio vjerskog poreza, kojoj vjerskoj zajednici ide, a i ako se izjasniš kao ateist porez ostaje ali se usmjerava u ovakve slične stvari.

To će biti trenutak istine za vjersko-državni ekskluzivizam kojeg sada imamo u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Prije ili kasnije će se to

Prije ili kasnije će se to dogoditi, kao i drugdje u EU, da daješ izjavu kome usmjeravaš svoj dio vjerskog poreza, kojoj vjerskoj zajednici ide, a i ako se izjasniš kao ateist porez ostaje ali se usmjerava u ovakve slične stvari. To će biti trenutak istine za vjersko-državni ekskluzivizam kojeg sada imamo u Hrvatskoj.

Iz tvojih usta u Božje uši!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci