Tagovi

Vatikan d.d.

„Rimokatoli?ka crkva je prizemna kriminalna organizacija, koju pogone svi najniži svjetovni apetiti, njeno tijelo je trulo od svega onoga pred ?ime bi vjera trebala ?uvati ljude.“ To je na nekom internetskom forumu napisao jedan korisnik. „Njeni brojni dostojanstvenici su opakiji i pokvareniji više nego bi ikojem smrtniku palo na pamet“,
je napisao drugi. A sve to je ve? koncem 70-ih godina, pod pontifikatom Pavla IV., znao Joseph Ratzinger pa je 1977. napisao „Crkva za brojne vjernike postaje glavna prepreka u njihovom vjerovanju; u njoj ne mogu na?i ništa drugo osim ljudske vlastohlepnosti.“

Da je manje od pola kvadratnog kilometra velika, godine 1929. iskam?ena mini državica Vatikan sa manje od 900 stalno prijavljenih stanovnika ( najmanja država na svijetu ) gnojni ?ir na ionako dugo pothranjenom i od korupcije oboljelom tijelu talijanske Republike, nije nikakva novost ; novost jest u svibnju izdana knjiga Gianluigija Nuzzija Vaticano S. p. A. ( Vatikan dioni?ko društvo ). Radi se o jedinstvenom uvidu u financijske poslove Vatikana, u papinu vatikansku banku, nazvanu IOR ( Istituto per le Opere di Religione - http://en.wikipedia.org/wiki/Istituto_per_le_Opere_di_Religione ), koja je po mišljenju jednog od vode?eg talijanskih tjednika osma najve?a praonica novca na svijetu.

Knjiga s podnaslovom „Istina o financijskim i politi?kim skandalima Crkve“ iz tajnih arhiva iznosi ?ime i kako Crkva, koja bi u suvremenim nacionalnim državama morala imati tek marginalnu, karitativnu ulogu, poseže u život obi?nih smrtnika. Gnojni ?ir je snažan izraz. Zašto baš takav? Zato jer Vatikan, koji je strana država, de facto živi na teritoriju Italije, na njemu se napaja i raste. Godine 1984. je Italiju pritiscima na tadašnjeg socijalisti?kog (!) premijera Bettina Craxija ?ak prisilila na potpisivanje aneksa Lateranskom konkordatu ( temeljni ugovor države Vatikan ). Aneks, me?u ostalim, RKC omogu?ava samostalno krojenje bilanci, što je potom ( i ove godine ) omogu?ilo prikazivanje ra?una u crvenim brojkama. Istovremeno Vatikan, kao i u proteklih 25 godina, u potpunoj tajnosti prihoduje milijarde eura. Još od poznatih osam promila vjerskog poreza, koje svaki porezni obveznik po svom naho?enju raspore?uje državi ili vjerskim zajednicama, preko poreznih olakšica i cijelog niza prljavih poslova.

Milijarde, milijarde….

Izvorni grijeh su 11.sije?nja prije 80 godina, nakon trogodišnjeg pregovaranja, potpisali tadašnji fašisti?ki premijer Benito Mussolini u ime talijanskog kralja Viktora Emanuela III. i kardinal Pietro Gasparri, vatikanski državni tajnik, u imenu tadašnjeg pape Pia XI. Talijani su temeljem tog dokumenta 2004. godine iz državnog prora?una isplatili : skoro pola milijarde eura pla?e u?iteljima vjerskog odgoja, 260 miliona za katoli?ke škole i 50 miliona za 5 katoli?kih sveu?ilišta, 25 miliona za opskrbu Vatikana vodom, 20 miliona za sveu?ilišni kampus koji pripada Opusu Dei, 20 miliona za financijsku pomo? u?enicima katoli?kih škola, 9 miliona za izgradnju vjerskih objekata, 8 miliona za pla?e vikarima u oružanim snagama i 7 miliona za socijalno osiguranje sve?enstva, 5 miliona za bolnicu oca Pia u mjestu San Giovanni Rotondo, skoro 3 miliona za organizaciju oratorija i tako dalje i više : ukupno nešto manje od 3 milijarde eura.
Pored svih poreznih olakšica, koje iznose još oko 6 milijardi eura. I tako svake godine! Ako bi Italija odustala od dotacija i olakšica, koje je Crkva pridobila lobiranjem i ucjenjivanjem vlada raznih politi?kih usmjerenja, mogla bi svim državljanima prepoloviti poreze. Osim toga, RKC na talijanskom tlu ostvaruje tako?er visoke profite, 40 miliona doma?ih i stranih hodo?asnika koji posje?uju razna svetišta donosi dodatnih 5 milijardi neoporezovanih eura. Sa neprocjenjivim nekretninama, nekadašnjim sjemeništima u staroj gradskoj jezgri Rima, koje iznajmljuje hotelskim lancima da u njima otvaraju raskošne hotele i apartmane za izbirljive goste, još zasluži nekoliko stotina miliona eura. Rimski gradski vije?nik, Mario Staderini tvrdi da RKC u Rimu ima u posjedu više od ?etvrtine nekretnina a u ostatku države oko 22%. Nije zanemarivo niti to da 200 talijanskih biskupija i skoro 30 tisu?a župa ima dodatno u posjedu još ?etvrt miliona sli?nih nekretnina. Treba spomenuti još približno 25 miliona koje Vatikan ubere od lemozine, iako su crkve napola prazne, vatikanske blagajne pucaju po šavovima. I još, me?udržavni ugovori ne dozvoljavaju institucijama talijanske države nikakve uvide u vatikanske financije i nov?ane tokove. Toliko o krš?anskoj skromnosti.

Krš?ansko poštenje

Nedavno se u talijanskim medijima pojavila pri?a mlade žene, koja je od starijeg vlasnika unajmljivala trosobni stan u zgradi koja se nalazi u središtu Rima. Vlasnik je nedavno umro ostavivši desetak stanova Crkvi. Unajmljiva?i su uskoro primili obavijest banke IOR da se u najkra?em roku moraju iseliti, nije bilo niti govora o produljivanju najma ili mogu?nosti otkupa. Prije spomenuta žena tvrdi da je IOR stambenu zgradu potom prividno prodao nekoj agenciji za nekretnine, e da bi ta stanare deložirala drugim metodama. Od trideset stanara je preostalo samo troje, koji namjeravaju pravdu tražiti na sudu. Toliko o krš?anskom smilovanju.

Ta pri?a je u pore?enju sa onim što Nuzzi otkriva u svojoj knjizi tek lako ljetno štivo.
Popularni talijanski komi?ar, aktivist i bloger Beppe Grillo je odnose u državi opisao ovako „poslijeratnu Italiju je mogu?e razumjeti samo kroz isprepletenost mafije, slobodnozidarstva, Vatikana i zastranjenih dijelova državnih institucija, ?etiri svijeta, koji se pojavljuju u najtamnijim epizodama naše republike. Knjiga Vatikan d.d. zbog skoro slu?ajnog pristupa opsežnom arhivu službenih dokumenata prva razotkriva ulogu banke IOR u prvoj i drugoj republici.“
Knjiga je nastala jer se Nuzzi dokopao više tisu?a tajnih službenih dokumenata, koje je na sigurnom u Švicarskoj držao monsinjor Renato Dardozzi. On je tijekom 90-ih bio savjetnik vatikanskog državnog tajništva, koje je od 1990. do 2006. vodio kardinal Angelo Sodano. Dardozzijeva uloga je bila Svetu stolicu sigurno izvesti iz naj nepromišljenijih, najdrskijih i najprljavijih financijskih operacija i skandala, u koje se ,od vremena samog utemeljenja, banka IOR zapetljava. Još koncem šezdesetih godina vatikanska banka je postala jedan od važnih igra?a u svjetskom bankarstvu. Na ?elu sa ameri?kim nadbiskupom, kasnijim kardinalom Paulom Marcinkusom, postala je važna karika u lancu za pranje novca. Banka je uz pomo? Banco Ambrosiano, koju je vodio poznati „božji bankar“ Roberto Calvi ( http://en.wikipedia.org/wiki/Roberto_Calvi ) i brojnih tajnovitih poduze?a iz Luksemburga, Kajmanskih otoka i Paname preuzela nadzor i nad brojnim talijanskim poslovnim bankama. Djelovala je kao podzemni kanal za tok novca iz kojih su se napajali brojni tajni fondovi, od tamo su stizale potkupnine za visoke državne dužnosnike, ?ak i predsjednike vlada. Pošto banka IOR osim sjedišta u Vatikanu nema podružnica, razmljivo, pristup do nje imaju samo posve?enici, oni koji se izdaju za dobro?initelje koji Crkvi žele donirati novac. U stvarnosti radi se o nezakonitom novcu proisteklom iz kriminala, koji „dobro?initelji“ donesu u banku, koja im ga ?uva uz godišnju kamatu od 12%. IOR svake godine omogu?ava talijanskim poreznim utajiva?ima da sakriju, pronevjere i deponiraju više milijardi eura. U papinskoj banci se susre?u dobrotvorne organizacije, mafijaško podzemlje, gra?evinski lobiji, utjecajni slobodni zidari i visoka politika, u vezi koje su se u prošlosti spominjali ruski nacionalist Vladimir Žirinovski, a prije i Kennedy, Richard Nixon te brojni drugi. Toliko o krš?anskom poštenju.

Piergiorgio Odifreddi ( http://en.wikipedia.org/wiki/Piergiorgio_Odifreddi ) u knjizi „Zašto nije mogu?e biti krš?anin ( a još manje katolik)“ uzima podatak, da svjetska Crkva za dobro?instva troši tek 20% sredstava, za uzdržavanje klera 34% a ostatak, ?ak 46% za „potrebe kulta“. Iz riznica banke IOR ( a posredno iz državnog prora?una koji pune talijanski porezni obveznici ) dolaze tako?er i „rezervna sredstva“ u iznosu od 7 miliona dolara, koje je Vatikan u turbulentnim 2001. i 2002. dao na raspolaganje ameri?kim biskupima da njima kupuju šutnju roditelja i djece žrtava sve?eni?kog zlostavljanja. Potrebe kulta? Neki izvori navode da se za ta sredstva osobno pobrinuo kardinal Ratzinger, koji se zadnjih dvadeset godina prije svojeg pontifikata gorljivo posve?ivao pitanju nedodirljivosti sve?enika pedofila. Poznato je da je od 1984. pokušavao dosljedno provesti zloglasni dokument Crimen Sollicitationis (Zlo?in nagovora ( ka spolnim odnosima)), koji je Kongregacija za nauk vjere izdala još godine 1962. Godine 2001. ga je dopunio i poslao svim biskupima u svijetu. Temeljem tog dokumenta su osumnji?ene sve?enike po cijelom svijetu, da bi izbjegli ruci pravde, kradom premještali ( u slovenskom primjeru, i u afri?ke misije – op. prev. autor se referira na aferu sa sve?enikom Francijem Frantarom, optuženim za pedofiliju kojeg je RKC premjestila u Afriku - http://www.mladina.si/tednik/200630/clanek/slo-tema--vanja_pirc/ ). Iako su neki naposlijetku izop?eni iz Crkve, ostalima Vatikan garantira sigurnost. Toliko o krš?anskoj skrbi za ?ovjeka.

Prvi šef vatikanske banke IOR, prije spomenuti Paul Marcinkus je jednom rekao: „ Da li je mogu?e živjeti u ovom svijetu bez da se ne bi zanimali za novac? Crkve nije mogu?e voditi samo sa zdravomarijama“. O?ito, zaista nije.

Autor: Jure Erznožnik, Mladina
Objavljeno 23. 07. 2009. na portalu Mladina.si
Veza: http://www.mladina.si/dnevnik/22-07-2009-vatikan__delniska_druzba/
Dodatni linkovi: Beppe Grillo blog (eng.) http://www.beppegrillo.it/en/2009/06/vaticano_spa.html
( tal. ) http://www.beppegrillo.it/2009/06/vaticano_spa.html
( prijevod na eng. http://translate.google.hr/translate?prev=hp&hl=hr&js=y&u=http%3A%2F%2Fw... )
Koliko znam, knjiga još nije prevedena sa talijanskog. Talijansko izdanje je mogu?e naru?iti preko linka na Beppe Grillo blogu.
Prijevod Citash.hr@gmail

Napomena: ovaj tekst je objavljen uz dozvolu Mladine. Pošto je malo vjerovatno da bi se nešto sli?no moglo pro?itati u mainstream medijima, koristim otvorenost pollitike.com da to nadoknadim. Radi toga što smatram da je ?lanak aktualan za trenutnu hrvatsku politi?ku situaciju. Ne toliko radi dnevnopoliti?ke pri?e o 50 mil. kuna nego u kontekstu inicijativa za budu?e ure?enje Hrvatske.
Te inicijative ?e morati nužno uklju?ivati i promjenu sistema vrijednosti. A to nije mogu?e u?initi bez smanjivanja crkvenog utjecaja na svim podru?jima. HKC se svim svojim dosadadašnjim djelovanjam svrstala na jednu stranu, i to pogrešnu. Ne samo radi nekih hrvatskih specifi?nosti nego zbog svoje globalne „prirode“ koju opisuje ovaj ?lanak.

Komentari

točno određenih stavova

točno određenih stavova prema RKC

Koliko sam primijetio, radi se o stavovima prema vrhu hijerarhije RKC, a ne RKC. Napadas li ti Hrvatsku kad kritiziras Mesica? Napadas li tim Hrvate? Mislim da ne. Isto vrijedi i ovdje.

Tvoj komentar dolje, kad pises o janezima i zidovima upravo pokazuje ogromno neznanje o tome sto katolicanstvo jest, a posebno ako se radi o bratskom katolickom narodu.

Tko je glasao

@martine Daj, prvo razmisli,

@martine
Daj, prvo razmisli, pa tek onda napiši.
Kakve ima veze to što ja napadam Mesića, Jacu, Sanadera ili ako hoćeš Bozanića, s Hrvatskom ili s Crkvom.
Glupani su napali RKC, Papu i sl., nisu napali osobe ili imena, već instituciju.
Reci mi gdje si našao, da sam ja napao instituciju Predsjednika Republike, Predsjednika Vlade, napadao sam OSOBE.

O mom neznanju, ne ćeš sudove donositi ti, ono je moje jednako toliko koliko je tvoje neznanje tvoje.
To da se radi o "bratskom", katoličkom narodu, to moraš upozoriti njih, a ne mene, jer meni nije brat onaj koji me pljuje i ja malo drugačije prevodim onu iz Biblije (okreni drugi obraz ili tko tebe kamenom, ti njega kruhom /hoću, hoću, ali ću paziti da kruh bude bar 10 dana star/)

Tko je glasao

Koliko sam ja procitao nitko

Koliko sam ja procitao nitko ne napada RKC nego su napali osobe koje cine hijerarhiju RKC. To je ogromna razlika. Ovo sto je ovdje napisano nije nista novo i moze se cuti od razlicitih svecenika svakodnevna.

Tko je glasao

„Rimokatolička crkva je

„Rimokatolička crkva je prizemna kriminalna organizacija, koju pogone svi najniži svjetovni apetiti, njeno tijelo je trulo od svega onoga pred čime bi vjera trebala čuvati ljude.“

Dnevnik počinje gore citiranim rječima i to je otvoren napad na članove te zajednice koji ju sačinjavaju i koji su njeno tjelo.

Osobno sam uvređen i nazvan kriminalcem.

Tko je glasao

Skviki, ne možete se naći

Skviki, ne možete se naći uvrijeđenim kriminalcem, osim ako se niste osobno prepoznali u citiranom opisu. Previše ste naivni. Vas, po običaju, ljute činjenice i istina, pa čitate i ono što nije napisano. Kako bi mogli maliciozno generalizirati i pogrešno zaključivati.

Tko je glasao

"Povezniče, previše ste

"Povezniče, previše ste naivni. Vas, po običaju, ljute činjenice i istina, pa čitate i ono što nije napisano. Kako bi mogli maliciozno generalizirati i pogrešno zaključivati."

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Glupost. To je zabadanje

Glupost. To je zabadanje svog nosa u tuđe poslove, upakirano u celofan.

My Soul

Tko je glasao

Dokažite svoju tvrdnju.

Dokažite svoju tvrdnju. Sloboda izražavanja i govore je zajamčena Ustavom. Hrvatska ima sklopljen ugovor sa Vatikanom i ako ne zbog ničeg drugog, onda se zbog toga to odnosi na sve građane i svi imaju pravo razgovarati o instituciji Vatikana. Koliko vidim, autor članka nije uvrijedio ničije osjećaje prema Svetom Pismu, Isusu, Bogu, Bibliji itd. Pokušajte to shvatiti.

Imam pitanja za Vas... Što mislite, ima li Vatikan milijune eura na računima? Kao što znamo, Isus je odredio Svetog Petra da osnova Crkvu. Što mislite, je li današnji Vatikan vizija Isusa i Petra? Što mislite, postoje li iskreni vjernici katolici koji u isto vrijeme kritiziraju Crkvu i Vatikan?

@Molotov
Vas pozivam da mi objasnite zašto sam dobio minus. Zato što nemam slobodu govora ili zato što sam možda nešto pogrešno napisao, nešto što se Vama ne sviđa?

Tko je glasao

Da Vatikan nema milijune

Da Vatikan nema milijune dolara, bolje i preciznije milijarde dolara, ja bih se ozbiljno zabrinuo za njihovu pamet!
Organizacija koja je stara 2000 godina koja je na prosjačkom štapu nije baš moguća pojava, zar ne?
Ili misliš da bi Vatikan trebao razdijeliti svu svoju imovinu i obući se u kostrijet te sa štapom u ruci krenuti kao prije 2000 godina?
Meni se čini da Ti malo prečesto puštaš Jehovine svjedoke u svoj dom!

Tko je glasao

Ma uopće nisu sporni

Ma uopće nisu sporni viškovi na vatikanskim računima, već manjkovi na emocionalnim i duhovnim računima. Na prvima Vatikan pametno ulaže, a na drugima radi isplate bez pokrića.

Tko je glasao

Ovih par dana sam na MaxTV

Ovih par dana sam na MaxTV gledao serijal o Konstntinu, koji je najprije kršćanstvo proglasio jednim od ravnopravnih vjerovanja, a poslije je krćanstvo uzdigao na razinu državne religije, Tada su nastale bitne promjene: dodatašnja crkvena hijerarhija (crkva je organizirana vjera, kao što je i država organizirano društvo) se od progonjene i u službi vjernika pretvorila u vladajuću i u službi sistema. Tada se mali čovjek obično od individue pretvara u beznačajnu brojku.

Puka slučajnost je bila što je Konstantin odabrao kršćanstvo. Mogla je to i biti neka druga religija koja bi poslužila njegovom cilju. Kako bi to Ap rekao tada je nastupio zaokret u poslovanju i krenule su divizije spirale koja ide i dan danas.

Tko je glasao

Filozofe, puka je

Filozofe, puka je slućajnost, što si se rodio, pa ipak......
Ajmo, sada o tome što je starije kokoš ili jaje, i što bi se desilo da je krava snesla jaje?
Uvjeravam te, da nije mogla biti neka druga religija, što je suđeno, suđeno je.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Nema slučajnosti, moj

Nema slučajnosti, moj Molotov. Ne postoji usud. Svaki čovjek osobno stvara svoje okolnosti. Zato svi mi u životu imamo upravo što smo cijeli život nastojali imati. Uključujući nesreću i bolest. Vidim da tražite dokaze pa ću vam za ovo dokaz i dati. Da ste postupali u životu drugačije imali bi drugačije rezultate. Riječ je o istini koja se ne može osporiti.

Tko je glasao

Kada ne razumijete ovaj

Kada ne razumijete ovaj prirodni zakon, kako možete razumjeti cjeloviti kršćanski nauk?

Tko je glasao

Ja i ne osporavam istinu,

Ja i ne osporavam istinu, već neistinit i proizvoljan komentar.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Upravo završavam s

Upravo završavam s čitanjem autobiografske knjige Somalijke Ayaan Hirsi Ali u kojoj ona opisuje svoje odrastanje u islamu i put osobnog propitivanja odnosa između religijskog učenja i prakse. Ta je hrabra žena na sebe navukla mržnju, bijes i životnu pogibelj onog trenutka kad je izjavila da islam već u sebi sadrži stavove koji potiču nasilje i netoleranciju. Smatrala je da i muslimanske zemlje moraju proći fazu prosvjetiteljstva, nakon koje su država i organizirana religija u zemljama zapadne demokracije odvojene.

Kao što vidimo iz dnevnika, a u duhu jedne naše uzrečice, moglo se Crkvu maknuti iz državnih poslova, ali državne poslove (i pačanje u njih) iz Crkve ne. Budući da više nema ni teorijske mogućnosti da se Crkva nametne kao arbitar ili regulator u svjetovnim stvarima (osim u državama male ili nikakve demokratske tradicije poput Hrvatske), ostao joj je još adut novca kojim si osigurava položaj i kakav takav utjecaj. To što time ozbiljno kompromitira svoje poslanje, očito ju ni najmanje ne brine. Zašto ne brine ni njezine članove/članice više govori o samoj vjeri, nego o Crkvi.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ma, daj mi reci što ti

Ma, daj mi reci što ti znaš o poslanju Crkve? Po kojem to tvom visokoumnom zaključku, Crkva nema pravo ukazivati na propuste svjetovnih vlasti, pa njezino je poslanje upravo to, zaštita potrebitih, zaštita slabih naspram moćnih i arogantnih.
I, znaš, možda u toj tvojoj udruzi ateista postoje članovi i članice, ali kod nas vjernika u Crkvi još uvijek postoje samo vjernice i vjernici.
Pozdrav,
Molotov

Matej (22, 14) - Biblija
Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.

Tko je glasao

Znam da vam ovo neće biti

Znam da vam ovo neće biti drago čuti, ali prema onom što je navodno govorio Isus, Bog bi bio puno sretniji da su vjernici preobraženi, nego da ga časte. Ne razumijem zašto je zagovarao preobražene vjernike, ako ih je već Bog stvorio na svoju sliku i priliku. Ali pustimo sada to.

Opasnost do koje nas religija može dovesti plastično je opisao jedan nadbiskup. Njegov župnik se dogovorio da vjenča jedan par te je dogovoreno malo čašćenje u dvorištu župnog ureda pokraj crkve. Kiša je pokvarila dogovor, te su svatovi zamolili župnika da primanje obave u crkvi. Nemajući kud, župnik je nerado pristao. Kako su svatovi popili malo više, razveselili se i pili još više, čašćenje se pretvorilo u tulum.

Da bi umirio župnika, kapelan ga je podsjetio da je jednom i Isus bio na svadbi. Na to je župnik eksplodirao: "Znam ja to! Ali Isusu je bilo lako! Tamo nije bio Presveti Sakrament!".

Ovo je opasno. Kada Presveti Sakrament postane važniji od Isusa, kada pobožnost postane važnija od vjere, a Crkva od života, sve gubi smisao. Takav život je besmislen. Ljudi idu kroz život spavajući i uvijek s fiksnim idejama. Nikada se ne mijenjaju i ništa ne razumiju. Najmanje sebe. A uporno tvrde da razumiju Boga. Kakva ludost! Prava tragedija.

Tko je glasao

Brijem da se radi o jednom

Brijem da se radi o jednom falsifikatu u opcoj prici. Naime, kada se napada Crkva, treba biti jasno sto se napada i to sto se napada definitivno nije vjera. Jer vjera, bar kako je ja dozivljavam NE MOZE imati veze sa fizickim manifestacijama, ukljucujuci i neku organizaciju.

Dakle. Ekipa koja se osjeca pogodjeno, nije pogodjena jer joj se napada vjera, vec zato sto se napada drustvena institucija koju je ekipa legitimirala po nekim, u ovom slucaju konkretno, moralistickim pravima.

Kada se napada Crkva dakle, ne napada se vjera, vec pravo jedne institucije na moraliziranje i drzanje drustvene zajednice u takvom institucionalnom toru.

No ponavljam jos jednom, to nema veze sa vjerom, to ima veze sa tradicionalistickim dozivljajem drustva, koje je naravno daleko od objektivnog s obzirom da zanemaruje ono drugo sto je isto tako POTREBAN dio svake zajednice. Recimo, paradigma Sokrata.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Čestitam za prevod i

Čestitam za prevod i prenošenje! Kako dobro kažeš - u Hrvatskoj, malo je vjerojatno da će mas mediji pokloniti neku pažnju ovoj temi. Prenosim na svojem blogu informaciju s linkom - toliko mogu pridonijeti. (Još sam neke dodatne informacije i linkove dodao.)

Golema većina kritika na ponašanje vrha Rimokatoličke crkve u povijesti dolazila je naravno od iskrenih kršćanskih i katoličkih vjernika. To je vječni problem te totalitarne organizacije: stalno se javljaju gnjavatori, koji misle da bi "pastiri" morali kršćanska načela i na sebe same primijeniti.

Što je jedan od razloga, zašto i ja osobno ne mogu biti kršćanin (a osobiito ne katolik).

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Gospon Oštrić, počeli su

Gospon Oštrić, počeli su i kletve bacati na Vas...

Tko je glasao

Točno. Da Bog da se Zoran

Točno. Da Bog da se Zoran Oštrić prosvijetlio i spoznao Boga, te ga veličao i slavio, prije nego što mu dođe na istinu.

My Soul

Tko je glasao

Bude @My Soul, bude! Još je

Bude @My Soul, bude! Još je naš Zoki mlad, ne toliko po godinama koliko po pameti!

Tko je glasao

Ne dajte svetinje psima!

Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.
Matej (7, 6) - Biblija

Tko je glasao

ma nešto me zanima, je li

ma nešto me zanima, je li matej možda mislio na situaciju koju često vidimo na dalekovidnici: uzoriti bozanić za oltarom a ispred njega skrušeno oborena pogleda turbovjernička kamarila, šeks, jaca, bebić, sanader... sve nezaštićeni vjernici potrebiti utjehe i božje riječi, he-he. il su u pitanju malo prizemnije stvari, npr. goli, pokvareni interes (ta ko bi u hrvatskoj glasao za onoga tko ne ide u crkvu?).
P.S. čitajući tvoj neslani upis o židovima, janezima, francetiću, itd. shvatio sam zašto braniš lijovića, hvala. nisam nigdje uspio pronaći da su Isusu hrvati imali neki poseban status...

Tko je glasao

@profešur, @profešur. I

@profešur, @profešur.
I Isus reće:
Neka se kamenom baci prvi onaj, koji je bez grijeha.

Usput, evo ti dva neslana citata o jadnim Židovima:

" Na cijelom svijetu zasigurno nema naroda koji bi se toliko tužio na svoju sudbinu, poniženje, stradanje, mučeništvo, kao što su Židovi. Pomislio bi čovjek da doista nisu Židovi ti koji gospodare u Europi, upravljaju burzama, politikom, moralom jedne države. A što bi bilo da u Rusiji nije tri milijuna Židova nego Rusa, a Židova osamdeset milijuna? Što bi bilo od Rusa? Ne bi li ih odmah pretvorili u robove? I još gore: ne bi li im i kožu ogulili? Ne bi li ih posve iskorijenili, uništili?
(Fjodor Dostojevski)"

Benjamin Franklin
U koju god zemlju su se Židovi nastanili u većem broju uništili su njen moral, razorili njen ekonomski integritet, nametnuli samoizolaciju i nisu se asimilirali; prezirali su krišćanstvo na čijim temeljima je zasnovana ova nacija, time što su se protivili njenim ogrančenjima. Izgradili su državu unutar države, a kada im se pružao otpor, gušili su financijski tu zemlju ...
(Ben Klassen, Nature's Eternal Religion)

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Tekst je vjerojatno baziran

Tekst je vjerojatno baziran na točnim činjenicama, no osijeća se neprikrivena mržnja prema Vatikanu, tekst kao da je izašao iz štamparije SANU-a koji su se pojavljivali krajem osamdesetih u Dugi, Ekspres politici ili Tajnama; tiče se opće poznatih činjenica koje se odnose da se Sveta Stolica bavi lukrativnim aktivnostima koje nisu baš spojive sa Kristovom misijom. No riječ je o instituciji koja postoji skoro dva milenija, koja je stoljećima kupila nekretnine, pokretnine, da ne spominjemo koliko je zlata i dragog kamenja došlo nakon osvajanja Novih svjetova. Sve se to slivalo u trezore Vatikana, koji je stoljećima imao ključnu ulogu na političkoj karti Europe aktivnom ili diskretnom diplomacijom, i zaista bi bili budale da nisu stekli silni novac, nekretnine i pokretnine. Zamislite koliki hardware treba održavati, koliko katedrala, crkava, ubožnica, misija, svećenika...Medju svećenicima ima lupeža, pedofila, pedera ili pinjanaca, ali ima i poštenih pastira, a gdje ih nema, baš kao i u svim institucijama koje čine ljudi, tako da prozivati jednu instituciju i baš nije neka originalna fora.
Vatikan ima pored CIE, Mossada i FSB (bišeg KGB-a) najveću obavještajnu mrežu na svijetu (zamislite koliko se informacija sliva od svećenika na terenu koji znaju sve u svojim župama), koji zajedno sa Isusovačkim redom čini solidnu kontru momcima u kapuljačama i janjećim keceljama. Koliko prljavih stvari oni znaju, i sada bi to trebali radi članka u Mladini podijeliti lovušu recimo Goldman Sachsu, Chase Manhattanu ili Dresdener banci jer su oni poštenjačine koji su bogatstvo stekli poštenim radom, a skupljenu arhivu prepustiti ekipi iz Langleya, Moskve i Tel Aviva. Hm, čisto sumnjam. Pa jasno je da financiraju rušenja vlada, sustava koji im nisu odgovarali, usavršili su to stoljećima, samo što su njihovi učenici u Langley i Moskvi daleko nadmašili svoje učitelje.
Ako napadamo Vatikan zbog hipokrizije, zar nismo okruženi sa hipokrizijom u cijelom svijetu, tzv. "Ministarstva obrane" NATO (obrambeni savez-koga su oni obranili? ) napadaju druge zemlje, stotine tisuća vrhunskih znanstvenika razvija oružja i načine kako što jeftinije i jednostavnije ubiti što više ljudi. Trebamo li se zbog toga odreći fizike, kemije ili matematike?
Prema tome najveći ratni zločinci su Einstein, Fermi i Oppenheimer, trebamo li ih zabraniti u udzbenicima fizike?...Što reći za kemičare koji su izmislili i proizveli Ciklon B, Sarin ili Orange agens, trebamo li spaliti udzbenike kemije? To bi prema autoru članka trebalo napraviti da se držimo analogije, da je moderna kemija i fizika gnojni čir koji nas truje teflonom, fluorokarbonima, obogaćenim uranom, kadmijem ili živom iz raznoraznih postrojenja. Trebamo li zbog toga žrtvovati njegovo božanstvo Progres na oltaru istine?
Zar srce NASE nisu činili deklarirani ratni zločinci i SS ovci poput Werner von Brauna, trebamo li isključiti tv kada vidimo logo te svemirske agencije, i reći da su slanje čovjeka na mjesec, to najveće ljudsko postignuće XX stoljeća u stvari izveli i omogućili nacisti, malo modificirajući rakete V2 kojima su uredno peglali Britaniju. Šta ti je karakter čovjeka...stamen poput stijene...
To što je Roberto Calvi zajebao Vatikan za 2 mrld dolara, došlo mu je glave, završio je sa kockama u dzepu mantila ispod Blackfriars bridgea, obješen kao prilično eksplicitna poruka. I ja bi ga objesio da me zajebao za toliku lovu.
Vidim da su autori upućeni kako se prljavi novac iz cijelog svijeta sliva u Vatikansku banku; a gdje se ne sliva? Odakle se sliva u Švicarske banke, a odakle se sliva recimo u Hypo banku, majku svih lopovskih banaka. Gdje su milijarde dolara zaradjene u proizvodnju i plasiranje droge, sve su sigurno u madracima meksičkih drug cartela ili su uredno uložene u biznis diljem svijeta. Zar Wartburzi nisu uredno servisirali kvalitetnim kreditnim linijama Hitlera?
Jest doduše servisirali su i uredno Saveznike, no zar to nije bit bankarskog poslovanja, kvalitetna usluga svima uz minimalne kamate...
Zanimljivo da su tužbe za pedofiliju opasno koštali američku crkvu nekretnina (Tamo imaju malo drugačiju koncepciju Boga "In god we trust", ali ispod Siriusovog oka :), i Katolička crkva sigurno nije omiljena pa su im rado popasli nekretnine.
No, zato su im omiljeni tipovi kojima su dozvolili nesmetan rad na pastvi ordinarne poštenjačine poput Sun Myng Moona, Oshoa, Davida Koresha ili Jim Jonesa). Nasuprot tome netko je zataškao poprilično razvijen lanac pedofilije u visokoj belgijskoj politici i Dvoru, bez da im je popaslo nekretnine i ladanjske dvore. U krajnju ruku visoka moda je miks pederluka, pedofilije i visoke prostitucije, pa nikome ne pada na pamet napisati članak u Mladini i raskrinkati Sodomu i Gomoru.
Ali se svako malo pojave pišači koji s vremena na vrijeme otkriju toplu vodu da je Vatikan korumpiran, a ja bih dodao sve je korumpirano, cijeli svijet od vrha do dna smrdi poput stare ribetine, a stari dobri Vatikan se tu ništa posebno ne razlikuje, valjda nam je to kao rasi homo sapiensa u krvi, zajebi bližnjega svoga. Na kraju svakako moram napomenuti da nisam na platnoj listi Glasa Koncila, a par riječi ovoga posta su iznesene čisto radi balansa istine, recimo malo smo dodali yina u tekst...
Pogotovu kada pročitam da je autor učinio to jer se kao teško može naći tekstova na Netu koji pljuju po Vatikanu, pa su oni učinili iznimku riskirajući da ih uhvati Inkvizicija i nalije ih rastaljenim olovom. Zanimljivo nitko nije komentirao kako se kritički tekst o Goldman Sachsu našao u Rolling Stoneu, umjesto u Forbesu ili na stranici Reutersa ili BBC-a..:))
Barem ovdje svatko može slobodno pljuvati po Crkvi, pisati na autobusima da nema Boga, kritizirati talibanski Milinovićev zakon poput moje malenkosti kada pretjeraju.

*Edit: vidim da je Oštri napisao laudu člankopiscu i ujedno se pohvalio da ne vjeruje u Boga jer su svi popovi lopovi. Zato vjeruje u objavu duha svetoga u CO2, kultu litij-ionskih baterija i dvanaest vjetrenjača.
Samo naprijed, ima dosta mjesta za vas u Ložionici Pakao d.o.o, upravo im je izašao oglas na Moj Posao, treba im stotinjak ložača ;)) Oštri bi mogao biti čak i predradnik, ko Alija Sirotanović...

Tko je glasao

...popovi jesu

...popovi jesu lopovi...
...jebi ga, od istine se (kako kod bila zamotana) ne može pobjeći...

Tko je glasao

Moguće je da ...popovi jesu

Moguće je da ...popovi jesu lopovi... (a ni to sigurno nije točno; - međutim ovdje se govori o svećenicima!
Vatikan jest nadležan i odgovoran za svećenstvo, za popove baš i ne...:):)
Za sada!

Tko je glasao

Plus komentaru zbog dobre

Plus komentaru zbog dobre argumentacije i slažem se sa svim nabrojanim osim konteksta.
Sve korumpirane i svašta drugo institucije se ne ogrću moralom i ne predstavljaju se moralnom vertikalom kao što to rade vatikanski velokodostojnici.
To je možda sitna razlika,ali je ipak razlika.

Tko je glasao

Plus komentaru zbog dobre

Plus komentaru zbog dobre argumentacije..
Jaka mi "dobra argumentacija"! Netko negdje napisao knjigu i to je odmah dobra argumentacija!
Pa napisan je i Mein kampf!???
I sabrana "dela" JBT-a! Kaj, sve je to istina i nešto dokazuje; - poučno je, istinito, vrijedno...
Kajgod!

Tko je glasao

Drago mi je da je netko

Drago mi je da je netko shvatio da nisam napamet kritizirao post zato što se netko usudio napasti Crkvu, već sam držeći se svih pravila pristojne diskusije ukazao na sporne stavke uvodnog posta, bez neke osobite namjere da budem odvjetnik Svete stolice. Vatikan je oduvijek bio veliki politički igrač, i uvijek treba i taj faktor uzeti u obzir, a čim je u pitanju visoka politika postoje kompromisi. Crkva je organizirana religija i čim postoji elemenat organizacije, materijalnih interesa i vlasti moraju se dogadjati stvari koje sa pravom kritiziramo. Ne smije se zaboraviti da niti jedna politička organizacija, država ili bilo koja religija izričito propagira mržnju ili netoleranciju ( osim možda Ku klux klana ili slične udruge), nigdje recimo u Kuranu nećete pronaći dijelove koji opravdavaju da se djeca zamotavaju dinamitom i eksplodiraju u autobusu, nadalje Vjera je u pravilu uvijek negdje u blizini Vlasti i baštini privilegije od nje, u tom pravilu rijetko ima izuzetaka, svećenstvo je u svim sustavima bila privilegirana klasa, i ponekad je uzimalo stvari u svoje ruke ( najpoznatiji slučaj Ekhnatona). U općem rasulu moralnih vrednota neosporno je da je i Crkva je poklekla, no oni koji se bacaju blatom po njoj nisu ništa bolji, to bi otprilike bio digest mojega posta. Nemam se namjeru uvaljivati u beskrajne rasprave o prirodi Religije i Katekizmu, no svakako je da postoje zanimljive teme o nastanku i prirodi Kršćanske crkve o kojima bi se dalo prilično raspravljati; nekom drugom prilikom, možda...

Tko je glasao

Robot, nešto mi u vašem

Robot, nešto mi u vašem komentaru nije jasno. Kažete li vi da je isto biti vrhunski stručnjak i slijedom stručnog usavršavanja posati ratni zločinac i odabrati svećeničko zvanje, pa potom izdati i sama sebe i svoje poslanje?

Tko je glasao

Moj komentar se odnosio na

Moj komentar se odnosio na činjenicu da zbog nekih negativnih pojava u Crkvi ne treba je diskvalificirati kao instituciju; analogno tome zbog činjenice da je jezgro NASE činila grupa nacističkih prebjega ne smatramo tu svemirsku agenciju i njena postignuća kroz negativnu prizmu. Dokle god pozitivna strana čini prevagu. Valjda je jasno sada?
A tko od nas smrtnika može reći da je Vatikan iznevjerio poslanje na Zemlji...

Tko je glasao

Meni je jasno bilo i prije

Meni je jasno bilo i prije upita. Ali mi i dalje nije jasno zašto imate potrebu relativizirati ponašanje Crkve na način da iznošenje činjenica držite diskvalifikacijom Crkve kao institucije? Nigdje, ni u dnevniku ni u komentarima ja ne nalazim napad na instituciju, već isključivo iznošenje njenih mana i slabosti. Da sam zlurad i da želim propast Crkve, budite sigurni da se ne bih bavio njihovim mukama. Pustio bih da ih voda odnese. Ali, zbog svijesnosti, mislim da to ne bi bilo pošteno i ljudski.

Značaj i ulogu Crkve u društvu znatno nadilazi čak i ono što Crkva sama misli o tome. Zapravo, Crkva uopće nije svjesna svoje odgovornosti za razvoj ili propadanje ovog društva. Ona se odriče svoje odgovornosti. Imam osjećaj da se nadbiskupi boje decidirano izjasniti: Mi smo odgovorni!, jer bi vrlo brzo morali dodati: Mi smo neodgovorni!

Tko je glasao

ujedno se pohvalio da ne

ujedno se pohvalio da ne vjeruje u Boga jer su svi popovi lopovi. Zato vjeruje u objavu duha svetoga u CO2

E da, nisam se ni sjetio (kad sam pisao prvi odgovor na ovo, vidi dolje), da sam i sam svojedobno pohvalio Benedikta XVI kao prvog zelenog papu. :) Evo moram sad zahvaliti Jakši, koji je dolje dao jednu poveznicu.

http://www.topblogarea.com/rss/Vatican.htm

Ne znam zašto je od tisuću stranica baš tu naveo, jer je totalno neažurna. No, zadnja vijest, iz prosinca 2008., glasi:
Vatican = CO² zéro
Tekst je na francuskom, ali naslov mislim svi razumijemo. :) A prije toga naslovi:
Vatican Installs Large PV Solar System
Holy Global Warming! Pope Goes Green in Vatican

Eto, vjeruju i popovi u CO² objavu. :))))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Moram odati priznanje tvojoj

Moram odati priznanje tvojoj laudi hipokrezije zbog iskrenosti! :)

vidim da je Oštri napisao laudu člankopiscu i ujedno se pohvalio da ne vjeruje u Boga jer su svi popovi lopovi.
Nije baš tako - ali u svakom slučaju, neprihvatljiv mi je tvoj stav, koji glasi otprilike: "Naravno da su svi popovi lopovi, pa što onda? Bili bi glupi, da nisu! Lopovi su i svi drugi!" Iz čega bi valjda slijedilo, da bismo se prema vatikanskoj birokraciji trebali odnositi isto kao prema švicarskim bankarima itd., zar ne? Zašto im priznavati poseban status - kako glede međunarodno prava i nacionalnog zakonodavstva, tako i glede religijskih uvjerenja?

Nego, glede mene:

  1. Svakako da nisu "svi popovi lopovi". Ovdje je riječ o vatikanskoj hijerarhijii - gdje je običan pop od toga!? Ne puno iznad običnih ovaca...
  2. Ove spoznaje (naravno, nije ovo prva knjiga na tu temu!) su jedan od razloga zašto nisam kršćanin, a pogotovo katolik, o čemu govori i naslov jedne u članku navedene knjige; ne jedini. To nema veze s vjerom u Boga.
  3. Ima još puno, ali to je za relligija.com. Ipak, kad si već potegao, glede pakla: to, što ne mogu pojmiti kako bi se postojanje pakla moglo pomiriti s Božjom dobrotom, jest još jedan od razloga zašto nisam kršćanin (nego univerist). Kako bi Ona mogla mirno gledati, da se Njezina djeca beskonačno muče? Kako uopće ijedan kršćanin može podnijeti tu zamisao - moram priznati, ne mogu sebi predočiti. Ako pakao ipak postoji - teško mi je zamisliti da bi ga ijedan od te družbe iz Vatikana mogao izbjeći. A za mene osobno, ideja raja izaziva mi beskonačni užas: nikako se bih sebi mogao zamisliti da osobno uživam u raju, dok znam da toliki pate (pa čak i navedeni starci). Da, naravno, tada biram pakao, to uopće nije dilema. ("Pascalova oklada", samo ja izvodim drugi zaključak.) Međutim, ne bih radio u ložionici, ako pod time podrazumijevaš da bih sudjelovao u mučenju drugih (pa makar i tih staraca iz Vatikana). Radije ću biti mučen, nego mučitelj. (Nisam kršćanin između ostaloga zato, što kršćanstvo aspolutno ozbiljno shvaćam.)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Zorane u nekoliko svojih

@Zorane u nekoliko svojih postova sam odgovorio na tvoj post, no obzirom da su rastrgani ponovit ću ti;bit stvari je da Katolička crkva-Vatikan nije jedina organizirana religija koja pliva u bogatstvu, u povijesti nije bilo organizirane religije da svećenici nisu bili povlašteni i da nisu raspolagali ogromnim bogatstvima. Počev od Asirije, a stari Egipat bi mogao valjda biti klasični primjer "dobro uhljebljenog svećenstva", dovoljno je pogledati samo hramove u Abu simbelu, kompleksu u Karnaku koji bi se mogli smatrati remek djelima arhitekture i neprocjenjive vrijednosti. Identična situacija je u Južnoameričkim civilizacijama koje su upravljale životima njihovih stanovnika, takodjer su plivale u zlatu. Tibet sam spomenuo ranije, jednostavno mi ne pada niti jedna organizirana religija gdje je svećenstvo skromno, osim možda katara i nekih budističkih bhikkua. Trebamo li pričati o bogatstvu Pravoslavne crkve (gdje je i kada napravljena najveća pravoslavna crkva na svijetu), a jedini problem njezinog donekle slabijeg utjecaja u svjetskoj politici je u tome što je ortodoksna crkva po ustroju divergentna i ne postoji horizontalna hijerarhiha, no daleko su od skromnosti. Židovska crkva, pa nedavno je u New Jersey pozatvaralo neke rabine koji su mutili sa nekretninama.Protestantska? Scijentološka crkva, Moonova crkva, pa čak i Hare Krsna pokret, to je svugdje princip "follow the money". Nema tamo sirotinje.

Dakle, sigurno je da nisam ovim gore opravdao koruptivne tendencije u Vatikanskoj hijerarhiji, no citirao bih Novi Zavjet kratkim odlomkom koji najbolje oslikava moj stav prema inicijalnom postu:

"
«Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede.» Prodavači stoke i mjenjači novca bili su korisni hodočasnicima u hram. U hramskom se predvorju moglo nabaviti sve što je potrebno za žrtvu. Ono što je Isusa naljutilo i ono zbog čega je djelotvorno pokazao svoju ljutnju jest zloporaba hrama. Smisao hrama bio je susret s Bogom, molitva, predanje i žrtvovanje Bogu. No u praksi ova trgovina je čuvarima hrama postala važnija. Na taj način oni su namicali novac potreban za uzdržavanje hrama - i za sebe. Obistinilo se ono što je srž Isusove evanđeoske nauke: «Ne možete služiti Bogu i bogatstvu». Ovdje je bogaćenje, novac postao važniji od pobožnosti, molitve, susreta s Bogom. Narod kaže: «Gdje je Bog sagradio svoju crkvu, tamo je sotona podigao svoju kapelu». Sklonost da čovjek izvlači iz svega korist za sebe nema granica. I djelo milosrđa može biti izraz sebičnosti, i molitva može biti sredstvo stjecanja, i pokora može biti vrtnja oko sebe. (Mt 6,1,5,16) U ljudskom srcu odvija se stalna borba između Boga i bogatstva. I u mom srcu stalna je borba između ljubavi i sebičnosti.
«I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku."

-"Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku."-očito je da su neki zaboravili ove proročke Učiteljeve riječi.

Tko je glasao

@Robot, sve OK što pišeš,

@Robot, sve OK što pišeš, ali kao što sam i prije zaključio: moćnici iz Vatikana su manje-više isti kao i svi drugi moćnici u povijesti (uz varijacije, naravno, recimo Egipat je zanimljiv kao zemlja etatističkog socijalizma koji je funkcionirao 3000 godina), vjerski ili ekonomski - pa prema tome, zašto im pridavati posebni status, vjerski ili politički?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, nemate razloga za

Zorane, nemate razloga za zabrinutost. Pouzdano znam da svi ljudi poslije navodne smrti na ovome svijetu idu u raj. Samo, u raju uživaju onaj materijal koji su za života poslali gore. Nema protekcije, veza niti podmićivanja. Dakle, prema zaslugama.

Što se pak smrti navodne tiče, imam veselu vijest za vas. Čovjek ne može umrijeti. Kao oblik energije, čovjek ne umire, već se transformira.
Provjerite: energija je neuništiva.

Tko je glasao

Ne sumnjam da će ova tema

Ne sumnjam da će ova tema polučiti barem stotinu threadova poput one nedavne sa posterom na tramvaju da Bog ne postoji ili sličnih tema idealnih za popodnevno palamudjenje. Na tekst sam reagirao ne kao vjernik, jer me se ne tiče da li moj župnik vozi BMW-a najnovije serije, da li namiruje udovice ili ima vanbračnu djecu, jer svatko nosi svoj križ i odgovoran je za svoje postupke. Vjera ti se ne može nametnuti na silu ili je imaš ili nemaš i bespredmetno je uvjeravati nekoga tko ne vjeruje u Boga zašto vjeruješ, Credo quia absurdum est. Religija je duboko integrirana u čovjekov habitus, što su vrlo dobro poznavali komunistički i fašistički lideri koji su napravili surogate religija ( Hitlerovi govori u katedralama svjetla su svojevrsne antimise, govori komunističkih lidera, ikonografija, ) kako bi koristili tu nasušnu čovjekovu potrebu.
Daleko bi nas dovelo raspravljanje o klimavim tezama navedenog članka za kojega se iz aviona vidi da je došao iz kuhinje najžešćeg protivnika crkve, gospode sa šestarom i ravnalom i taj članak treba promatrati iz toga rakursa, a ne nekog možebitnog etičkog poriva. Riječ je o klasičnom paramasonskom žutilu, kakvo se povremeno pojavi i razotkrije "istinu".
No zaista je smiješno pljuvati po Vatikanu i pri tome spomenuti Bettina Craxija, notornog političara poznatog po korupcijskim aferama iz akcije Mani Pulito, vezama sa svakojakim tipovima koji sežu od bjelosvjetskih terorista do mafijaša i don Berlusconija te Licija Gellija, malo proguglajte o tome poštenjačini pa će vam sve biti jasno. Pogledajte kome je Roberto Calvi predao preko tajnog švicarskog računa 7 milijuna dolara, prije no što je svojim tijelom ukrasio Blackfriars bridge, i ne trebate biti Robert Langdon da povežete konce te prljave igre u kojoj na kraju jedni druge optužuju da su lopovi. No svakako bi se složio da je talijanska politika strateška igra jakih igrača Vatikana, masona, mafije, a dovoljno je pogledati lika koji im je sada na vlasti ogrezlog u nemoral. Premijera države kojeg trećerazredne kurve iz parka prozivaju u novinama. Zaista duhovito.
@ Haroldu Oštrozubom, valjda je i djeci jasno da sam se šalio sa Paklom, a teze koje iznosiš bi mogli drugi put razraditi, dodao bih glede bogatstva i odnosa prema vjeri recimo primjer Dalai Lame, dakle u palači Potala postoje dvije pagode veća ima cca 5 tona zlata i dragog kamenja a druga nešto manja, a Tibetanci su jedan od najsiromašnijih naroda na svijetu,koji je pored svih zala izložen genocidu Kineza. Nikome ne bi palo na pamet prozivati Dalai Lamu i tibetansko svećenstvo zbog nepotizma ili luksuza jer je riječ o jednom od najreligioznijih naroda na svijetu. Question of Faith.

Tko je glasao

Tada Isus progovori

Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: "Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi." Odgovore mu: "Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš: 'Postat ćete slobodni?'" Odgovori im Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama."
...
"Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Tko je od Boga, riječi Božje sluša; vi zato ne slušate jer niste od Boga."
Ivan (8, 31) - Evanđelje

Tko je glasao

"Zašto moje besjede ne

"Zašto moje besjede ne razumijete? Zato što niste kadri slušati moju riječ. Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A meni, jer istinu govorim, meni ne vjerujete. Tko će mi od vas dokazati grijeh? Ako istinu govorim, zašto mi ne vjerujete? Tko je od Boga, riječi Božje sluša; vi zato ne slušate jer niste od Boga."
Ivan (8, 31) - Evanđelje

Nije li ovo prekrasno rečeno, Molotov? Pozdrav s Korčule.

Tko je glasao

Nevjerojatno, ali istinito,

Nevjerojatno, ali istinito, ovo je eto prvi put da se ja slažem u nećem s @b2.
Dobro, još uvijek mislim da je bezobrazan, jer se sve može reći i s manje podcjenjivanja, poglavito zato, što autor dnevnika zapravo prikazuje nečije tuđe mišljenje ("prenosi iz Mladine"), istina on ga slijedi.
Osobno o ovoj temi imam neka čisto laička saznanja, ali iz pozicije vjernika, moram ti reći da je prenošenje ovakvih židovsko-globalističko ateističkih tekstova, da oprostiš, živo sranje. Osim toga, smeta mi generalno to što je tekst iz Dežele, jer mi puca kufer za to kaj Janezi misle.
Tekst je dobro sročeni pamflet protiv RKC, nije ni prvi ni zadnji, kao što ni knjiga, povodom koje je nastao tekst nije ni prva ni zadnja koja se bavi ovom tematikom i "strašnom lovom" koju vrti crkva.
Nije mi jasno, kako se ne tretiraju knjige o Židovima koji posjeduju svijet, vjerojatno zato da oni koji bi to pisali ne budu označeni ko nacifašisti.
Ovakav pamfletić iz pera nekog Jure (ako nije Francetić), samo je loš pokušaj guranja ideje "Europe bez religije"-(u prijevodu, bez Katolika).

NO PASARAN, COMPADRE!

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

iz pozicije vjernika, moram

iz pozicije vjernika, moram ti reći da je prenošenje ovakvih židovsko-globalističko ateističkih tekstova, da oprostiš, živo sranje. Osim toga, smeta mi generalno to što je tekst iz Dežele, jer mi puca kufer za to kaj Janezi misle.
Nakon formalne deklaracije "vjerništva" (katoličkog? sotonističkog?), slijedi bljuvanje mržnje. Zašto me to ne čudi? :(

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Što za tebe predstavlja

Što za tebe predstavlja "bljuvanje mržnje"?

Koji su stavovi poremetili tvoj nevjernički mir:
1.Da li su to židovsko-globalističko-ateistička sranja?
2.Ili su to Janezi, za koje mi puca kufer?
3.Ili je to možda "Mladina", koja je nekad predstavljala "nešto", a danas uglavnom služi kao produžena ruka onih iz mog pitanja prvog?

Sotonizam, prepuštam uglavnom ovakvima kao što si ti Oštriću, citas2 i slićni.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Opet jedan ateista ili

Opet jedan ateista ili agnostik piše o crkvi. Crkva je individualna stvar nas vjernika. Ako nisi vjernik što se opterećuješ crkvom, koliko joj dajemo novaca i što za uvzrat dobijamo?

Toliko ti je dosadno u tvojem svijetu bez vjere i Boga da se moraš baviti nama?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

"Crkva je individualna stvar

"Crkva je individualna stvar nas vjernika"
opet melješ gluposti. ako je tako, moj strastveni vjerniče, plati ti onaj dio nameta što ova banana meni uzima za crkvu, pa bio on i jednu kunu. neki dolje kažu da je za to kriva vlast, no mater crkva se nije baš bunila protiv toga (dapače, nisu htjeli ni čuti za referendum po tom pitanju). tako isto možeš reći da je adz-ovska vlast individualna stvar adz-ovaca, a tako se i ponašate.

Tko je glasao

profesore, takvi kao ti,

profesore, takvi kao ti, koji promatraju svijet iz svojeg frustriranog života i slabo plaćenog posla pa sve što im se učini da "uzima novac koji bi trebalo dati tebi da imaš veću plaću" su stvarno najvećja jad našeg društva a i pollitike.com.

Jer vi ste takva šupljina u duši, takva frustracija u govoru i pisanju, takva uskogrudnost i što je najgore - takav materijalizam da mi vas je jednostavno žao..

rekao sam ovdje već stotinama reći ću i tebi: nema te vlasti (bilo koja stranka da osvoji vlast, neka od postojećeh ili neka skroz nova koja će se pojaviti s nekim skroz novim ljudima i programima ) u kojoj ćeš ti imati više nego što možeš zaraditi, tj. više nego što tvoj rad vrijedi na tržištu.

sutra da nestane hdz ti ćeš i dalje biti tu gdje jesi i NIKADA, NIKADA više nećeš dobivati novac od onih koji rade da bi tebi lijenom, nesposobnom i obrazovanom bilo bolje. Imati ćeš toliko koliko možeš zaraditi, niti kunu više.

I možemo se za to kladiti u milijun eura ako želiš.
Pa se ti razmisli malo, da li je tvoj problem i frustracija HDZ, Crkva i njenih 250 milijuna kn iz budžeta ili tvoja nesposobnost, neobrazovanje i ljenost..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@B2 ...daj, čovječe, skini

@B2

...daj, čovječe, skini nam se, dosadan si...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci