Tagovi

Uzurpatori (3) - Pakt za deset godina vlasti

. U malom serijalu „Uzurpatori“ (koji se nenadano popeo do 3, a sada ve? planiram 4 nastavak) bavio sam se pojavom nelegalnog i nelegitimnog na?ina penjanja po ljestvicama društvene mo?i, pri ?emu je osvajanje politi?ke vlasti onaj krajnji cilj kojim se na duže vrijeme najbolje mogu o?uvati dostignute „ste?evine“. Pojava je šire poznata i izvan tranzicijskih zemalja, u Hrvatskoj ponajviše. (za mene je ovdje naravno sve jasno, ali ako nekome neke stvari mogu izgledati nepovezane, dajem linkove na prethodna dva ?lanka - Uzurpatori ; i Uzurpatori (2) – Tko ste vi uop?e, gospodine Friš?i???).

U svezi s ovom temom nedavno je pravu buru izazvao hrvatski nadbiskup i rimski Kardinal Bozani?, koji je opet nenadano isko?io iz dnevnom politikom zacrtanih gabarita, pa je na misnom slavlju ovogodišnjeg Dana državnosti 25.06.2008, u župnoj crkvi sv. Marka na zagreba?kome Gornjem gradu, „opalio“ po hrvatskim vlastima radi „podani?kog mentaliteta“. Izme?u ostaloga rekao je sljede?e:

"Radujemo se svakom pozitivnom napretku naše Domovine, cijenimo svako odgovorno i nesebi?no zalaganje ljudi na vlasti, prepoznajemo zalaganje odgovornih i napredak Hrvatske na putu prema punom ?lanstvu u EU, ali nas i žalosti kada se stje?e dojam da se u hrvatskom društvu želi graditi i neki podani?ki mentalitet, kada se pokušavaju nametnuti pritisci pojedinih interesnih skupina s izlikom: to od nas traži Europa".

Mada nisam bespogovorni ljubitelj crkvene organizacije, radi mnogih „manguparija“ koje se u njoj i u njeno ime izvode, prihva?am ju kao dosta mo?nu društvenu snagu, koja ima jak utjecaj na društvo. Naime, ja ipak mislim da je moral nešto što svatko u sebi nosi, pa da etika ne ovisi samo o crkvi - ali ona svakako uz veliki društveni utjecaj – snosi i adekvatni dio odgovornosti. Žalosti me kad vidim da se brojni visoki crkveni prelati i njihovi asistenti bave ?istim svjetovnim poslovima - od dnevne politike do business-a (npr. u izvjesnim crkvenim krugovima u Dubrovniku a vjerojatno i drugdje), ali me zato oduševljava svaki pomak ka preuzimanju odgovornosti, kao što se to ponekad doga?a kod Bozani?a. Ovaj njegov koliko neo?ekivani toliko zvu?ni šamar prvom redu uglednika na misnom slavlju u crkvi Svetoga Marka bio je takav da još odjekuje u hrvatskoj javnost, mada politi?ari, premijer najprije, po staroj spin-doctor navadi Bozanicevoj propovijedi pridodaju druga zna?enja (ali što drugo o?ekivati od malog splitskog „vlaja“ koji se domogao vlasti i bogatstava upravo na takav – podani?ko-prevarantski na?in).

Postoje bitne razlike izme?u Kardinala i Premijera. Dok se Kardinal izvukao ispod pritiska crkvene administracije, pa prestavši biti predsjednikom biskupske konferencije sebi može slobodnije priuštiti ve?u samostalnost u izražavanju, Premijer u tijeku svoje vladavine (u kojoj je podani?ki služio raznim hrvatskim tajnim krugovima mo?i u vlastitom materijalnom i politi?kom interesu) objektivno nije postigao mnogo toga pohvalnoga (neuspjeh u op?oj demokratizacij, ui borbi protiv korupcije, pa sve do ozbiljnijeg progona javne rije?i) svoje neuspjehe pokušava kompenzirati udruživanjem s odre?enim politi?kim krugovima u Europi, kojima su hrvatski nacionalni interesu zadnja rupa na ?obanskoj fruli.

O tim aspektima sam pisao (u S ponistre se vidi Šolta, piva klapa ispod volta... ), pa mi je na neki na?in drago da je i kardinal Bozani? zahvatio tu istu neugodnu dimenziju hrvatske politike. Pa da popratimo podani?ke tragove o kojima Kardinal govori:

1. Vijest od 21.09.2007: HSS – ?lan Europske pu?ke stranke Piše: Josip Friš?i? osobno:
Biti prošlog petka HSS-ovac u Bruxellesu u Europskom parlamentu i proživjeti osje?aj preobrazbe iz promatra?a u priznatog ?lana zaista je poseban osje?aj. Prihva?anje Hrvatske selja?ke stranke u pridruženo ?lanstvo Europske pu?ke stranke smatram najve?im uspjehom HSS-a na me?unarodnom planu od obnove javnog djelovanja Stranke u Hrvatskoj u studenom 1989. godine do danas. Na taj sam uspjeh izuzetno ponosan jer je odluka Politi?kog biroa EPS-a, kojem je predsjedao osobno predsjednik Wilfried Martens, donesena jednoglasno i bez ikakvih uvjeta. Pridruženo ?lanstvo, de facto punopravno ?lanstvo (jer je ovo potonje rezervirano isklju?ivo za stranke iz EU), HSS-u daje pravo odlu?ivanja u ovoj najve?oj politi?koj obitelji europskih pu?kih i demokrš?anskih stranaka.

Ne znam da li bi se s ovom HSS orijentacijom baš na isti na?in pohvalio njihov osniva?, a ni ?asni ljudi koji su dominirali strankom u procesima njene restitucije. A naro?ito je rizi?no kako ?e to prihvatiti „ostaci ostataka“ njenog ?lanstva. glasa?a i simparizera, a koji su ve? ?itavu posljednju deceniju u golemoj regresiji. Naime, istina je da se HSS ve? prije zadnjih izbora upisao u konzervativno društvo europskih „demokrš?anskih“ stranaka (poznatih kao EPP -Europska pu?ka stranka), na ?elu s kod nas poznatim Wilfriedom Martensom. Grupa euro-politi?ara okupljenih oko EPP je više nego aktivno sudjelovala u hrvatskim izborima kroz razne spotove, izjave, podrške, a vjerojatno i savjetima, sredstvima i kona?no pritiscima za formiranje vlasti. No njihovi objektivni u?inci u razvoju i implementaciji unutarnje hrvatske demokratizacije su izostali, pa se unato? njihovoj „svesrdnoj pomo?i njihovim de?kima“ realno nalazimo daleko od EU, a još dalje od demokratskih principa na kojima sama EU egzistira.

Ne znam samo, što su to naivni „opozicionari“ (SDP i HNS) o?ekivali od takvog stanja stvari, i tako prifiliranog HSS-a, i što bi to oni još trebali o?ekivati od njegove „trojanske“ uloge u hrvatskoj politi?koj zbilji.

2. Trenutni odnos snaga u Europskom parlamentu . U sadašnjem sazivu (uskoro su novi izbori) MEP-ovi (?lanovi EU parlamenta) su organizirani u 7 grupacija:
EPP-ED , ima 284 zastupnika (kojoj su sada pridruženi ?lanovi HDZ i HSS jesu pojedina?no najja?a grupacija), a vodi ih nama dobro znani Wilfried Martens.
PES - Party of European Socialists - ima 215 zastupnika (?iji pridruženi ?lan iz Hrvatske je SDP), a njihov je i Hannes Swoboda u funkciji službenog izvjestitelja za Hrvatsku;
ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe sa sa 103 (a ?iju pridruženi ?lan iz Hrvatske je HNS) a toj grupaciji pripada opet nama dobro znani Olli Rehn, povjerenik EU za proširenje
• I još neki drugi manjih grupacija i nezavisnih zastupnika.

Izostanak efekata je vjerojatno vezan za kod nas prenapuhanu važnost i snagu EPP-ED frakcije u EU Parlamentu. Zaista je ona više nego upitna, i ne znam što bismo mi u Hrvatskoj od te grupacije trebali zna?ajnije o?ekivati (mada trenutno vladaju?i HDZ i HSS u javnosti baš s njima jako mnogo mašu kao da su nekakav "deus ex machina" za rješavanje svih hrvatskih poteško?a). Objektvno, Hrvatska u proteklom razdoblju nije napravila neki zna?ajniji zaokret u približavanju Europi (unato? velebnim obe?anjima), a ni ti "euro-demokrš?ani" nisu zna?ajnije utjecali na svoje ljude u Hrvatskoj (HDZ i HSS) da bi unutarnju demokratizaciju podigli na iole zna?ajniju razinu. Dapa?e, svjedoci smo sve ve?em nasilju protiv neistomišljenika, nekontroliranom pripuštanju duhova prošlosti u svakodnevni život (što izaziva unutarnje tenzije), pritisaka na javnu rije? (?ak do batinanja novinara ili proganjanja bloggera). Vrlo neugodna je spoznaja da „euro-demokrš?ani“ kod svojih hrvatskih „pulenova“ toleriraju nešto što ni u snu ne dozvoljavali kod svoje ku?e.

3. U EU parlamentu sjede i neki „nesvrstani“ (takva je demokracija) .
Roger Helmer spada u krug konzervativnih zastupnika koji samostalno djeluje. Dok se EPP „demokrš?anin“ Wilfried Martens s jedne, izvjestitelj EU Parlamenta za Hrvatsku i socijalist Hannes Swoboda s druge, a povjerenik EU za proširenje i liberal Olli Rehn s tre?e strane jalovo i neproduktivno trude oko Hrvatske, Roger Helmer je u Europskom parlamentu 13 velja?e 2008 organizirao kriti?ku konferenciju nazvanu „Zašto su zastale reforme u Hrvatskoj“ . Tom prilikom je s ?etvrte, neutralnije ili nescrstanije strane rekao nešto vrlo znakovito:

Hrvatska ima mnogo velikih problema. EC (Europska komisija) ?e morati što bolje kontrolirati da li su svi projekti izvršeni korektno. Istina je da Europa nije dovoljno pritiskala hrvatsku Vladu i diplomatske organe. Tako?er je realnost da je EPP organizacija na ?elu s Wilfriedom Martensom bila više zainteresirana u osvajanju partija u Hrvatskoj, nego da se Hrvatskoj zaista pomogne u ispunjavanju uvjeta za ulazak u Europu.

Ovu konferenciju su naše vlasti (i naši predstavnici u EU Parlamentu) zaobišli u širokom luku. Svakako se ne može re?i da Roger Helmer ne poznaje hrvatske prilike, jer je u izjavi za Glas Amerike13/05/2008 opet vrlo znala?ki ocrtao „da u Hrvatskoj postoji „crony capitalism“ (što u slobodnom prijevodu zna?i „pajdaški ili rodija?ki kapitalizam“) korumpirani i netransparentni sustav utemeljen na vezama i politi?koj podobnosti:

Svjestan sam da takozvani „obi?ni ?ovjek na ulici“ ne razmišlja mnogo o europskim problemima. Možda nije niti dobro informiran. No, oni koji bi trebali biti informirani su politi?ari. Kada ste spomenuli susjedne zemlje, treba re?i da je Hrvatska predvodnik kada je u pitanju državna aktivnost na ekonomskoj sceni – hrvatska vlada u usporedbi s bugarskom ili rumunjskom više oporezuje i više troši. Druge vlade u regiji odredile su nižu poreznu stopu, štedljivije su i manje korumpirane. Njihove su zemlje atraktivnije za strane investitore od Hrvatske. To je zna?ajan problem.

Dalje je još rekao „da je razo?aran što u Hrvatskoj tužiteljstvo ne reagira na brojne korupcijske afere o kojima pišu mediji. Procesuiraju se razmjerno marginalni slu?ajevi korupcije – hrvatska ?e ekonomija ostati blokirana korupcijom „sve dok zbog primanja mita u zatvoru ne završe i visoki državni dužnosnici“.

Ove dvije izjave „nesvrstanog“ Rogera Helmera otvaraju pitanje kako to da EPP ima toliko utjecaja u Hrvatskoj, pa su se i izborno angažirali za svoje ljude, a da se jednom jedinom rije?ju nisu ogradili od neciviliziranog i antieuropskog ponašanja svojih "miljenika" glede sloboda (od ekonomskih do medijskih), glede zastoja reformi, glede blamaže „antikorupcijskog plana“, pa se u Hrvatskoj sada kao logi?ne posljedice multipliciraju negativni trendovi i u svijetu prisutne energetske krize, i to na najgori mogu?i na?in, kroz osjetan zastoj razvoja, te inflaciji koja ?e vjerojatno pre?i 10-postotnu stopu na godišnjoj razini.

4. Tajni sporazum HSS-HDZ
U Nacionalu br. 654 od 26.05.2008. u ?lanku pod naslovom „Pakt za deset godina vlasti“ Berislav Jelini? i Robert Bajruši, su prenijeli izjavu visokopozicioniranog dužnosnika Hrvatske selja?ke stranke:
“Blizu smo, može se re?i na korak od dogovora o zajedni?kom nastupu na idu?im lokalnim izborima. Još uvijek je prerano za pismeni sporazum, ali mislim da smo riješili gotovo sva otvorena pitanja, koja postoje izme?u naše dvije stranke, a visok stupanj suglasnosti oko ve?ine tema postoji i izme?u Josipa Friš?i?a i Ive Sanadera. Nedavne kadrovske promjene u Podravci, i odlazak Darka Marinca, samo su prvi korak u ja?anju me?ustrana?ke suradnje”.

Ono što je potom uslijedilo posve se uklapa u gore nazna?ene okvire, naravno kad se gleda s pozicija vlasti, ali posve zbunjuju?e kad se gleda ponašanje opozicije

5. Uzurpatorsko ponašanje vladaju?ih:
Uslijedilo je spektakularno rušenje vlasti u Varaždinskoj i Zagreba?koj Županiji, a Jutarnji od 13.06.2008 procjenjuje da je „U sedam županija upitna koalicija“ . Mijenjati politi?kom korupcijom odnose vlasti na lokalnoj razini, koja se ustanovljavala u posve drugim odnosima, u drasti?noj druga?ijim politi?kim profilacijama i ?ak na zajedni?kim listama, dakle zajedni?kim programima je jednostavno uzurpiranje vlasti. I to manje od godinu dana prije redovitih izbora, a HSS pritom vodi odlu?uju?u ulogu „trojanskog konja“. No o tome ?e se odre?ivati njihovi ?lanovi, glasa?i i simpatizeri, jer se samo jedan manji broj istaknutih može kupiti, ali ne i ugled kod ve?ina ljudi koji takvo „pretumbavanje“ gledaju sa strane. Ipak ovdje se trebaju postaviti dva vrlo bitna pitanja:

a) Zašto je tzv. „demokrš?anskoj“ grupaciji u Hrvatskoj važno osvajati nelegalnim i nelegitimnim metodama vlast nepunih godinu dana prije izbora??
b) Zašto je opozicija (SDP i HNS) tako obezglavljena i kukavi?ka u ponašanju??

Na prvo pitanje je relativno lako odgovoriti. Za uspjeh na skorim lokalnim izborima, koji se prvi put odvijaju na jedan noviji i tehni?ki nepredvidiviji na?in, više je nego važno držati vlast u što više Županija, jer se tako drži kontrola nad organizacijom izbora, nad bira?kim popisima, na odabiru ljudi u bira?kim odborima, nad lokalnim i globalnim medijima isl. - ukratko nad izboirnim inženjeringom.

S druge strane, kod opozicije postoji nesnalaženje, nedostatak uvida u tijek stvari i hrabrosti da se na sve aktivnije utje?e. Liderske ambicije razbijaju unutarnje jedinstvo, pa moralno labilniji a materijalisti?ki pohlepniji ?lanovi olako mijenjaju strane. Naro?ito je nestabilan HNS, poslije neopreznih i nedemokratskih promjena na ?elu stranke. ?astohlepni Radimir ?a?i? možda ne bi ni pao, da njegova dva pohlepna ?lana nisu promijenili zastave (a samo naivnima se može pri?initi da su to u?inili besplatno - tek za Sanaderove ili Friš?i?eve duge trepavice na prelijepim o?ima). SDP ima nešto ja?i i stabilniji tim, ali, dok mu javni ugled opet raste oni se nažalost bave tri?arijama (kao što je ova tužba Ustavnom sudu radi Zakona o prometu).

5. Krš?anstvo kao religija i „demokrš?anstvo“ kao politi?ka opcija nisu isto!!
Ovim se vra?amo na po?etak, na za hrvatske „demokrš?anske“ vlasti (HSS i HDZ) nedavnu neugodnu kardinalovu poruku sa oltara, i to baš na spomen-dan hrvatske državnosti. Mada je kod nas crkvena hijerarhija (uglavnom kroz razne mo?ne osobe - prelate i sve?enike) na prakti?noj ili pragmati?noj razini jako impregnirana s vladaju?om „demokrš?anskom“ strukturom vlasti, krš?anstvo i „demokrš?anstvo“ nisu isto i jednozna?no. Kao što ni Crkva i Država nisu isto, niti to ne mogu biti. Srž kardinalove poruke mi se ?ini da nimalo ne odudara od istih razmišljanja na demokratski razvijenom Zapadu, gdje je Crkva prakti?ki i realno odijeljena od Države. Dapa?e, Crkva se mora odvojiti od državnih i paradržavnih struktura, u kojima ve?inom caruju korupcija, nemoral i nepravni poredak (ako se nešto takvo poretkom može nazvati). Bez obzira na brojne i utjecajne „businessmene“ u vlastitim redovima, Crkva se od svega mora distancirati za svoje dobro, ili ?e njen javni ugled po?eti odumirati u narodu, koji je obespravljen, tretiran ispod ljudskog dostojanstva, i u me?uvremenu egzistencijalno doveden u vrlo neizvjesnu situaciju. Crkva se mora boriti za dostojanstvo obi?nog ?ovjeka, a ne nekriti?ki podržavati tzv. visoki i beskrupulozni kapital, koji o obi?nom ?ovjeku ne vodi ra?una. Hrvatska je puna raznih "viceva" koje izvode razni Polan?eci (kad u ime EU nema više socijalnih klauzula u privatizacijskim ugovorima), ili Pankreti?i (kad u ime EU uvode prehrambene klauzule koje unutar EU ne važe), ili igre oko brodogradnje (gdje EZ traži ovo ili ono).

Nama ne treba Europe u kojoj ne?emo imati demokracije i slobode. Dajte gospodo, u?ite više u EU, pa ?emo se lako dogovoriti oko svih tih EU pravila. A do tada, umjesto da se ispravdavate na sve živo i neživo, molimo da se držite one zapisane u dubrova?kom senatu:
„Oblite privatorum, publica curate!“

Komentari

Ja sam malčice više

Ja sam malčice više 'lijevo' orijentiran pa razumijem kada crkvi ne želiš pridodati neke loše epitete koje po mom mišljenju u poptpunosti zaslužuje. Počeo sam čitati ovaj članak i odmah se linkao na prvi i drugi Uzurpator, kako bih mogao dobiti cjelinu. I jesam, slažem se u potpunosti s tvojim napisima, i neke stvari postale su mi jasnije i strašnije. Kada bi još učinili, nekako putem telepatije ili ne znam čega, da 50-60% Hrvata ovo pročita i shvati, onda bi to bio pravi posao. Bojim se da to nije moguće i to iz više razloga:
1. logika večine mladih (od 20 -35, ja ne spadam tu) je sasvim oprečna razmišljanju o politici (čast izuzecima)
2. od '91 pa do danas broj vjernika enormno se povećao u Hrvatskoj (pa spadamo u jednu od najkatoličkijih zemalja) a moral nam je isto tako enormno opao (pitam se onda zbog čega si tako blag prema Crkvi?)
3. Kardinal nije ništa bolji od Premjera, ako još nije i gori, jer nam je Crkva odgojila ove mlade u duhu Thompsona, Bleiburga, Jasenovca i inih zločina koji jesu počinjeni, ali nisu predmet odgajanja mladih naraštaja u jednoj 'modernoj', uskoro (???) članici EU. Pa bih rekao da mladi danas više znaju o tim zločinima nego neki koji su to doživjeli.
4. Sve više sličimo zemljame srednje Amerike (Honduras, Gvatemala, Nikaragva) koje su bile i jesu poligon trvljenja između Sjevera i Juga, kao što smo i mi poligon EU za testiranje odnosa između Zapada i Istoka.
5. I s gledišta današnjih događaja i profiliranja stranaka, pitam se što je bio Domovinski rat: gurnuta Hrvatska kako bi se postigli ciljevi Zapada, žrtvovan Vukovar opet radi ciljeva Zapada, balkanski lonac u kojem su zamješane istočnačke mirodije, meso i povrće a zapadnjačko posuđe.
ZATO OVE ČLANKE TREBA PROČITATI 50% Hrvata!!!!

Tko je glasao

narodu, koji je

narodu, koji je obespravljen, tretiran ispod ljudskog dostojanstva, i u međuvremenu egzistencijalno doveden u vrlo neizvjesnu situaciju
a) neće se sigurno beskonačno moći mazati oči
b) moći će se sigurno beskonačno mazati oči
c) sigurno će se moći ...
d) beskonačno će se moći ...
e) mazati oči ...

luka

Tko je glasao

Prihvaćanje Hrvatske

Prihvaćanje Hrvatske seljačke stranke u pridruženo članstvo Europske pučke stranke smatram najvećim uspjehom HSS-a na međunarodnom planu od obnove javnog djelovanja Stranke u Hrvatskoj u studenom 1989. godine do danas. Na taj sam uspjeh izuzetno ponosan jer je odluka Političkog biroa EPS-a, kojem je predsjedao osobno predsjednik Wilfried Martens, donesena jednoglasno i bez ikakvih uvjeta.

Blago našem (izuzetno ponosnom) Friščiću, on je ušao u Europu, i to bez ikakvih uvjeta. Bojim se da ipak ima jedan uvjet, i to plaćanje godišnje članarine EPS-i. Što je često i najvažnija stvar u funkcioniranju nekakvih visokih europskih trla-baba-lan asocijacija, bojim se da je to i ovdje slučaj, volio bih da griješim.

ragusa

Tko je glasao

Mislim da se tu nešto

Mislim da se tu nešto odvija mnogo ozbiljnije u pozadini.

Ovaj slučaj s MOL-om je karakrterističan, a na isto sluti recimo Sunčani Hvar i slični. Naime postoji moja ozbiljna sumnja da je uz pomoć ovih krugova u i iza EPP (tj. demokršanske federacije - koja je kroz recentnu europsku političku povijest bila najkorumpiranija politička opcija - sjetimo se samo kako je završila "demochristijana" u raljam talijanske Mafije i nestala s pozornice).

Najveću euro-lažov Đurčan (da sad ne tražim kako se to mađarski piše) sastao se s najvećim hrvatskim lažovom Sanaderom i dogovorili su razmjenu dionica MOL INA po nekom omjeru koji je protiv hrvatskih nacionalnih interesa. Istina, sada se malo povlače kao trebaju donijeti odluke na javnim natječajima (ali javni natječaj je bio i za Sunčani Hvar i za Otok znanja, i za AMline i Srebreno).

Pogledajmo samo ovaj slučaj THT dionica - ogroman broj dionica je plasiran ispod cijene kroz IPO a onda se organizirano preko burze srozavala cijena, da bi ovih dana se spustuila na onu startnu (koja je bila po procjenema ispod tržišne za 20-30 posto). Strka još traje, jer i zadnji pojedinačni nositelji trči to prodati - a mi bismo se trebali sada upitati - a tko je sve to pokupovao?? Valjda sam njemački T-com?? Koji s profitima našeg T-coma liječi onaj njemački??

Conclusio:

Dok su PES i ALDE (Swoboda i Rhen) ustvari blokorali ubrzani prijem Hrvatske u EU, na marginama hrvatske pozornice su protrčavali Sanader (sada i Friščić) i njihovi iz EPP i sustavno preuzimali ključne resurse Hrvatske. Prema tome Hrvatska je već ušla u Europu, ali putem svojih već onako ili ovako otuđenih resursa - i to duboko do grla.

I ova Polančecova priča oko izbacivanja socijalnih klauzula iz privatizacijskih interesa. Pa radi socijalnih klauzula su se spuštale cijene preuzimanja, i to je bilo posve normalno, ali nije bilo normalno da se novi vlasnici toga uglavnom nisu uopće pridržavali. To što Polančec sada priča nije dobar znak, jer se u potaji sigurno priprema novi val privatizacija - u kojima treba prodati ostatke ostataka - ali bez građan Hrvatske.

Ja bih možda nasjeo na priče vlasnika SH (Sunčani Hvar) ili OZ (Otok znanja) ili sl. da naši ljudi ili ne vole ili ne znaju raditi, da nije se dogodio slučaj Hotela Osmine, u kojem se dogodilo upravo obrnuto - da radnici -zaposlenici mogu biti više nego dobri vlasnici koji su vodili dobar posao i plaćali odlične porezne iznose (za razliku od ovih polančecovij na kojima je država izgubila velike iznose neubratih poreza idoprinosa). Ali hrvatskim ljudima se to nije nudilo!!

To kako se čini je zločin protiv nacionalnih interesa. Mislim da ćemo svim ovim "mulcima" jednom morati suditi za nacionalnu izdaju. I tu im "ustašovanje" koje se tako dozirano stalno pušta u javnost, neće moći nimalo pripomoći.

Tko je glasao

Puno jednostavnije je i

Puno jednostavnije je i uvjerljivije obrnuto - ne samo da nema nikakve značajne evropske grupacije i nikakve značajnije evropske zemlje s kojom nije obavljen kakvi značajni posao protivan nacionalnim i drugim interesima, nego je to pravilo poslovanja skoro bez iznimke. Takvi poslovi su osnova dugih poslovanja sa Rusijom i raznim zemljama "trećeg svijeta" - bar pola toga financiramo. I poslovi među ex republikama SFRJ počivaju na pravilu da dio toga pokriva zajednička kasa.

To je dosta logično. Jedan dio toga jest, od maršala na ovamo, da je dobar dio domaćih investicija niknuo i niče na tim osnovama poslovanja. To su osnove a na sporedni dio poslovanja. Neodvojivo povezano s tim osnovama je niknula većina toga kod nas i očigledno je nema ni minimalne potrebe i volje dirati u te osnove. Selektivni izvodi baš služe za potvrdu da se i dalje strogo izbjegava pitanje cjeline poslovanja. Propitivanja pojedinih aranžmana i afere oko njih služe baš zato da se ne pita kako je investirano i nastalo cca 98 % toga.

Sama INA je već strateški najednom i iz vedra neba prodana na isti način. Ali to joj nije ni blizu najznačajniji dio posla. Npr. u vezi INA je nastao jedan ACY, u kojem je u "socijalizmu" izvedeno da se na najboljim destinacijama osigura više od pola vezova za stranu "elitu". A ukupno je servis svega i svačega, u jako velikim razmjerima, od milijardi do ubijanja ljudi, i nikada nije poslovala ni blizu minimalno trasparentno niti kao takvo, kao većina toga - vodi se nešto tu a tko zna gdje sve ne i za šta se troši i radi.

Većina toga odavno nije plod neke politike i namjera nego inercija dugo uhodanih složenih napredovanja i igre tisuće škola i cvjetova. Npr. za prvu prodaju INA je bilo poznato da je operativno vodi čuvena Maja Brinar, gnjevna što mjesto ministra gospodarstva nisu dali njoj nego Jurčiću. U jednom elitnom časopisu je objavljen ekskluzivni intervju s njom kako je to teklo - pojednostavljeno, u nekoj prigodi Štern ju je upoznao sa nekim šarmantnim gospodinom u godinama, trenutno su sjevnule munje, Štern je to popratio klavirom, začeo se sin, prodala se INA, sve kao SF bajke.

A za THT je bilo poznato da je liberal Kinkel već ljutito istupio, jer su se svi namirili a Njemačka i on su ostali zadnji.

Dok željezare cvjetaju na tržištu, naša se sisačka kao "propala" prodavala nekoliko puta uz složnost svih snaga tvrtkama sa adresom bez poštanskog sandučića u Zagrebu.

Tako da bi očigledno bilo čudo da se trži i posluje nekako drukčije. I pri tome mi nismo u ulozi žrtve, SFRJ i RH su prevodnici takvih poslovanja, profesori za one sa istoka, jugoistoka a podosta i za one sa zapada, do mjere da će im se jednog dana polomiti mozak i dobiti. I znatni dio stoke sitnog zuba nije puka žrtva, jako puno toga što je investirano i što su stekli potiče iz takvih poslovanja i dugova koje će otplaćivati i inače je otplaćivao netko drugi, zato i voli takva poslovanja. A intelektualno-profesionalni te kulturni djelatnici jako vole takva poslovanja, oni su ti koji vrište i na njamnji znak da bi nekako drukčije.

Tko je glasao

Dok željezare cvjetaju na

Dok željezare cvjetaju na tržištu, naša se sisačka kao "propala" prodavala nekoliko puta uz složnost svih snaga tvrtkama sa adresom bez poštanskog sandučića u Zagrebu.

Kad smo več kod željeza,

Mi izvozimo staro željezo a željezara propada.

Tko je glasao

Fredi, malo je van tvog

Fredi, malo je van tvog dnevnika, ali nije van tvog Dubrovnika ...

Tko je glasao

Pa i mislio sam na biskupa

Pa i mislio sam na biskupa Puljića, koji nije samo involviran u ovaj nego u mnoge slučajeva sumnjivog businessa, tako da mu je biskupska konferencija digla raspolaganje crkvenom imovinom i imenovala posebnog čovjeka i ured, koji će voditi jedinstvenu brigu o svim crkvenim nekretninama.

I istina je da se u ime biskupa prijetilo radi razotkriovanja nekih vrućih stvari, ne samo ovima koji se ovdje spominju, a i istina je da promjena zvučnog signala na radio Dubrovniku nije slučajna, jer je na melodiju "Kad zazvone dubrovačka zvona" biskup posebno pozitivno osjetljiv, kao što je i posebno negativno nastrojen na Jakova Gotovca i stihove Ivana Gundulića, jer ih previše podsjeća na "dubrovački republikanizam" s kojim su u vrijeme rata plašili vrane, ali najviše radi toga što su se u starom Dubrovniku primjenjivala pravila, koja su danas sastavni i nedjeljivi dio demokratskog ponašanja, kao što je i gore citirana latinska poslovica, ali ih se u Dubrovniku nitko ne pridržava.

Nažalost Abies, ovo što si dao u link je duboko povezano s temom.

Tko je glasao

Čini mi se da se sve

Čini mi se da se sve političke i poslovne prilike konačno odvijaju blagotvorno i da je konačno krenula prava poslovnost.

Određena škripa unutar EU i kod nas je označila kraj dugih građevinskih uspjeha, koje su snažno pokrenuli Staljin i Hitler, koji su očarali svijet a kod nas zadržali najdulje.

Ad stranačkih igri i lokalnih izbora te ukupnih poslovanja po Hrvatskoj to ide još bolje. Nakon što su prilike u drugoj polovici devedesetih prisilile sudionike na promjenu dogovora sa početka devedesetih i sporazum SDP-HSLS dobio veliku podršku birača, ekipe su to odmah poptuno izigrale i nastavile omiljenu i uigranu praksu devedesetih, globalno i lokalno, a zapravo nastavak uigrane prakse od sedamdestih - što više dogovora i uspjeha, nije važno koliki su minusi i tko šta radi.

Sada to konačno, nakon vječnosti, to naprosto nije moguće skladno održati i konačno je krenula poslovna logika nužde. Najbolje je pozcija HSS-a, jer je i Jambo na vrijeme odustao od građevinskog biznisa i okrenuo se hrani, a igre su im ukupno donijele sretnu okolnost prebacivanje sa svima omiljenog građevinarstva i ukupnih poslovanja na uža područja hrane i slično, na što je naišao bingo, veliki svjetski i domaći preokret.

SDP, nakon što se je sa koalicije sa HSLS-om snažno orjentirao na velike građevinske uspjehe sa Čačićem (HNS), Tomčićem (HSS), Jakovčićem (IDS) i vlastite (Bandić-Zagreb), sada ima divnu šansu za napredovanja po raznim područjima.

HDZ je u malo slabijoj poziciji, mora igrati na HSS i vlast nije samo prednost nego je u novom razdoblju krenuo minimalizam, a to znači najgore - moraš plaćati pamet a pomalo i ostalo.

HNS-u i IDS-u ide fantastično, toliko izvlačenja iz zajedničkih kasa na tako malo ljudi i glasova te tako malo usputnog bavljenja uz 50 drugih forsanja bez ikakvih bitnih problema nije moguće niti dobicima na lutriji.

Ad evropskih poslovnih i političkih akcija u RH i na ostalim djelovima Balkana koji nestaje također konačno ide bolje. I zadnji seljak u bilo kakvoj zabiti zna poznatu priču da je stvar nedvojbeno ušla u poslovne i interesne vode i da se do zadnje točke posluje istovremeno globalno i lokalno, svim raspoloživim sredstvima, da je vrijeme iluzija prošlo.

Lokalni izboru u takvom ozračju već teku veoma poslovno i čisto. Nakon uigravanja u Osijeku, logično se je nastavilo u Varaždinskoj i Zagrebačkoj županiji i gdje se stigne, sve snage svuda jako uigrane i vične i igra se do zadnje točke. Neka - to briše i zadnje iluzije, otvara sva pitanja poslovanja i sa više igri to više otvara razna vrata za razne zarade oko beskrajnih + i - mlijardi, na svim djelovima a naročito na sintezi, što će trajati bar 10 godina.

Sve ono što je do jučer bilo mukotrpno najednom samo pjeva tečnije i svima sve jasnije. Sve ono što je bilo na leđima kakvih 1-2 % ljudi najednom je obuzelo mase i beskrajne elitne divizije u raznim napredovanjima. Kretanje cijena i perspektive raznih "dionica" najednom dobivaju sasvim logični smisao. Odnos reklama i osnove poslovanja najednom sasvim drukčiji ... Nije isključeno da i demokratski potezi kod nas lakše proigraju nego po EU, jer se sada na raznim pozicijama otvaraju šanse za gol sasvim malim potezima, naročito oko nekretnina, milijardi i raznih duhovnih poslovanja.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci