Tagovi

UZROCI ANTISEMITIZMA (antižidovstva, antijudaizma)

O antisemitizmu se u nas, pogotovo ovih tjedana vezano za događanja u Gazi i Izraelu, puno piše i govori ali vrlo rijetko se nalaze u medijima jednostavna objašnjenja antisemitizma, zapravo nema nikakvih objašnjenja. U obrazovnim programima također se vrlo rijetko spominje, ponešto se o njemu govori u nekim studijima na fakultetima, dakle, u akademskoj zajednici i eventualno prigodom obilježavanja događaja vezanih za Holokaust.
Terminološki ovaj je pojam pogrešan jer obuhvaća u biti sadržaj neprijateljstva prema Židovima, od netolerancije do mržnje narodne i vjerske skupine – Židova, dakle misli se zapravo na društveni fenomen koji se tiče samo odnosa različitih naroda tj. grupa i pojedinaca spram Židova, iako pojam izvorno znači neprijateljstvo u odnosu na semitske narode, u koje, osim Židova spadaju osim Židova i Arapi te Etiopljani. Neprijateljstvo spram Židova, (prema njemačkom pojmu Judenhass, Judenfeindschaft, ponekad i prema Judenverfolgung) označava paušalno, stereotipno odbijanje Židova i židovstva, često praćeno posve iracionalnim razlozima. Ovaj fenomen nije samo vezan za posljednjih malo više od 200 godina – pojavljuje se još prije 2500 godina i posebno je odredio povijest Bliskog istoka i Evrope. Obuhvaća i negiranje židovstva, potlačivanje Židova raznih vrsta sve do lokalnih isključivanja, progona i protjerivanja, sve do GENOCIDA kada je usmrćeno blizu šest milijuna Židova u Šoah (Holokaustu) u vrijeme naci-fašizma 1933. -. 1945.
Ako se naglašava nacional-šovinistički aspekt, socijalno-darvinistički ili rasistički aspekt u povezanosti sa antisemitima, od 1870 u upotrebi je pojam antisemitizam, rekli bi kao „nadpojam“ i sinonim za sve paušalne, oblike iskazivanja neprijateljstva prema Židovima. Slušajući predavanja u Beču na „Institut fuer Judentum“ moglo se čuti da se razlikuje rani antisemitizam, (od oko 1800. do 1879.) i moderni, rasistički (1879.- 1945.) Oba pojma razlikuju se od "sekundarnog antisemitizma" (nakon 1945.). Moguće je govoriti i o „antisemitizmu bez Židova“ , na neki način srodan pojam je i anticionizam, koji može sadržavati antisemitske elemente i motive, ili ih pokrivati. O „antisemitizmu bez Židova“ mogli bismo govoriti vrlo skoro u slučaju Hrvatske, kao i o provali anticionizma sa jasnom i užasavajućom porukom vezano ta aktualne događaje oko Gaze: ŠTETA ŠTO HITLER NIJE DOVRŠIO SVOJ POSAO! .
Vrlo dobra je definicija antisemitizma dr. Wernera Bergmana još iz 2006. i slobodan sam oslanjajući se na nju dati svoju definiciju: „Antisemitizam je više nego neprijateljstvo prema strancima, više nego socijalna ili ekonomska PREDRASUDA, više nego običan psihološki STEREOTIP. On je antimoderan pogled na svijet, izraz retrogradne političke svijesti, šovenski primitivizam koji u egzistenciji Židova vidi uzrok svih problema.“ Ispravniji pojam bio bi antižidovstvo (mada se pri tome misli više na religijski aspekt fenomena, slično antijudaizmu, ali pojam antisemitizam se uobičajio u komunikaciji i vrlo teško bi bilo u opticaju koristiti ispravan pojam – on se može – i treba – koristiti u znanstvenim radovima, pa i kvalitetnoj publicistici. No, kako se ipak neformalno zna što bi antisemitizam značio, pogledajmo koji je zapravo sadržaj odnosno koji su uzroci antisemitizma (koristim ovaj pojam uvjetno, a najradije bih koristio ipak ANTIŽIDOVSTVO).
1. Židovi kao Isusoubojice?
U literaturi, koje na stranim jezicima ima relativno mnogo, na hrvatskom jeziku, jako malo) kao jedan od ključnih razloga spominje se optužba spram Židova da su – ISUSOUBOJICE. Ta nikada u povijesnim činjenicama dokazana tvrdnja stoljećima je bila dio nauka kršćanske vjere, širena u propovijedima i teološkim raspravama, enciklopedijama, literaturi, usmenoj predaji… označavala je Židove biblijskog Izraela kao one koji su Isusa osudili i počinitelje odnosno izvršitelje smrtne kazne raspećem. Nije mi namjera ulaziti u argumente i opovrgnuti svaki razlog antisemitizmu i navoditi koliko je argumentacija slabašna odnosno neutemeljena, želim ponajprije nabrojati razloge antisemitizma. Ovdje bih samo istakao da je Isusa Krista osudio sud Rimskog carstva koji je zasjedao u Judeji, a presudan utjecaj kod odluke o smrtnoj kazni imao je Poncije Pilat, prefekt Judeje, upravitelj u ime rimskog cara Tiberija.– može se samo govoriti o suglasnosti židovske SVJETINE s tom odlukom Poncija Pilata. Kršćanske crkve u velikom broju ne stoje iza teze o Židovima kao Isusoubojicama. Svi ozbiljni povjesničari se slažu da je odgovornost Židova u tom slučaju minimalna ili nikakva o Židovima kao Isusoubojicama ali je višestoljetna propaganda ostavila neizbrisive tragove u memoriji mnogih naroda, pogotovo neukih, religiozno ograničenih ljudi.
2. Židovi kao dežurni krivci ili žrtveno janje
Drugi, značajan uzrok valja nalaziti u sustavu vladanja političkih elita koje su u povijesti, sve do današnjih dana tražile dežurnog krivca ili žrtveno janje za nedaće koje bi se pojavile u društvu odnosno državama kojima su vladale ili vladaju. Židovi u dijaspori, disperzirani u mnoge države svijeta, bez ikakve pravne ili policijske zaštite bili su pogodna društvena skupina na koju se upiralo prstom po načelu – krivi su neki drugi, uljezi, strano tijelo u zdravom društvenom organizmu. Židovi su bili optuživani za širenje kuge, bili su optuživani za ritualna ubojstva djece, za nezaposlenost, za širenje prostitucije, za siromaštvo i bijedu pauperiziranih masa, sve do - elementarnih nepogoda. Politički vladari i političke kaste skidajući odgovornost sa sebe označavale su Židove neprijateljima države, tretirali ih kao dežurne krivce a mase su, često uz pomoć crkvi, medija i na druge načine rado prihvaćale tu tezu i poticale i provodile odmazde u vidu POGROMA koji su rezultirali uništenjem Židova, pljačkama, paljevinama ili u boljim slučajevima izgonima Židova sa određenih teritorija odnosno iz određenih država. Francuskom revolucijom i modernim zakonodavstvom Židovi su bar formalno stekli sva građanska prava, i izuzev razdoblja Holokausta kada su u zakonodavstvima Trećeg Reicha i kvislinškim zemljama, diskriminirani, posebno rasnim zakonima, danas u svijetu je vrlo malo država koje formalno oštećuju Židove. Valja naglasiti da je Gebels-Hitlerova propaganda protiv Židova od 1933. do 1945., kao i propaganda u kvislinšim zemljama ostavila negativnog traga do današnjih dana, a pojačan je obiljem revizionističke literature te širenje Hitlerova „Mein Kampfa“ i „Protokola sionskih mudraca“ te druge revizionističke, šesto i antisemitske literature.
3. Ekonomsko - socijalni uzroci
Antisemitizam ima jedan od uzroka u socijalno.ekonomskom statusu Židova koji je u osnovi bio povoljniji nego status drugog stanovništva u društvima odnosno državama. Kako je zakonima Židovima bila ZABRANJENA kupovina zemljišta i nekretnina a Crkva proglasila bankarstvo, trgovinu i slične djelatnosti „prljavima“ Židovi su neproporcionalno puno uključili se u ove dvije najunosnije ekonomske djelatnosti, posebno razvojem kapitalizma. Bavljenje tim djelatnostima, ali i drugima unosnijim od ostalih (ugostiteljstvo, medicina, farmacija, brušenje i trgovina dijamantima, trgovina plemenitim metalima, odvjetništvo, igre na sreću – kockarnice, razne vrste unosnog poduzetništva – graditeljstvo, arhitektura, umjetnost. show – biznis…) Židovi su ekonomski i socijalno odskočili i postali u očima pauperiziranog radništva, seljaka pa i dijela srednja klase, predmet zavisti, jala .. prema kojem se iskazivalo veliko neprijateljstvo.
4. Kulturološki stereotipi
Židovi su često kroz povijest, do današnjih dana, promatrani kao vjerska i narodna skupina odvojena od života naroda u kojem su radili i živjeli i stvarala se određena mistifikacija Židova kao kulturološko-vjerskih tipova. Pripisivana im je zatvorenost, tajnovitost, masonstvo (slobodno zidarstvo), ekskluzivitet, elitizam.. što je sve izazivalo podozrenje prosječnog građanina, radnika, seljaka. Strogo pridržavanje pravila židovske vjere, korištenje hebrejskog jezika, jidiša, ladina…, nemogućnost ili sporo ulaženje u židovske krugove bez temeljite provjere i dokazivanja, stvaralo je osjećaj inferiornosti i poticalo neprijateljstvo spram Židova.
5. Stvaranjem države Izrael 1948. godine na mjestu nekadašnje pradomovine, biblijskog Izraela, i konflikti sa arapskim-muslimanskim susjedima uvjetovali su da je neprijateljstvo spram Izraela pretvorilo se u velikom dijelu svjetske javnosti kao neprijateljstvo prema Židovima jer se ne razlikuje Izraelce kao naciju, i Židove, kao vjeru i narod. Delegitimiranje Izraela pretvorilo se, posebno u islamskim zemljama i kod dijela islamskih vjernika u ne samo sotoniziranje Izraela i njegova političkog vodstva nego i u jačanje antisemitizma koji je postojao do osnivanja države Izrael. To neprijateljstvo Arapa, kulminiralo u vrijeme mandata Velike Britanije nad Palestinom, prenijelo se kroz politiku nesvrstavanja koja je Izrael označila isključivim krivcem za stanje na bliskom istoku (Izreal je agresor, Izrael je agresor!) na mnoge države i društva širom međunarodne zajednice.
6. Jačanju antisemitizma pridonose i stereotip o nevjerojatno moćnom židovskom lobiju u USA, kao i o međusobnoj povezanosti Židova u svijetu danas, sve do presudnog utjecaja na svjetska zbivanja, uključujući i predrasudu da je izrael 51. država u sastavu USA. Svatko tko poznaje stanje u USA znat će da je utjecaj Židova na vanjsku i unutrašnju politiku USA znatno ograničen, da su Židovi u USA pod jakim valom asimilacije, i da presudan utjecaj na politiku prije svega imaju tzv. waspovci, a ne američki Židovi. Pogrešan dojam o velikom utjecaju Židova u USA stvara se zbog ipak nešto većeg utjecaja na sveučilištima, u medijima, show businessu i informatici, ali i poslovima s naftom, automobilskoj industriji, vojno -industrijskom kompleksu, poslovima s drogom, prostitucijom, kockom…utjecaj Židova nije nimalo veći nego drugih naroda i vjera.
Međusobna povezanost Židova, zahvaljujući informatici postoji, ali isti tehnološki noviteti stoje na raspolaganju i drugim društvenim skupinama i slojevima.
U nekim od najmoćnijih zemalja svijeta Židova gotovo da i nema (Japan, Kina, Indija, Brazil, sada i Rusija..), u zemljama tranzicije bivša Istočna Evropa) Židovi su pod utjecajem asimilacije, malobrojni i slabo organizirani (Poljska, Rumunjska, Bugarska, Slovačka, Češka, zemlje ex-Jugoslavije…).
7. Nije uzrok, ali je činilac koji znatno doprinosi širenju stereotipa o Židovima, su mediji (televizija, radio, Internet, novine, knjige…). Proklamirana sloboda izražavanja, inkorporirana u doktrini liberalizma i neoliberalizma, uvjetovala je da su stereotipi o Židovima šireni u neslućenim količinama programa i razmjerima, bez odgovarajućeg edukativnog programa, bez pravodobnog i organiziranog djelovanja samih Židova koji zbog straha od ponavljanja Holokausta se ili povlače iz javnosti ili čak konvertiraju u druge vjere i kulture. Ova tema zahtijevala bi veći prostor, kao i tema o specifičnosti antisemitizma u pojedinim društvima i državama, posebno o antisemitizmu u Hrvatskoj prije 1941., u vrijeme Titove Jugoslavije („crveni antisemitizam“), kao i u vrijeme Tuđmanove Hrvatske, sve do današnjih dana.
Naglašavam, ovo je manje-više zbir natuknica o uzrocima antisemitizma općenito, i valjalo bi svaki uzrok obraditi posebno, dodati i još neke druge, te analizirati pojave antisemitizma na prostoru ex-Jugoslavije, te posebno, Hrvatske.
Napomena: Molim za komentare bez napada AD HOMINEM! Svaki takav komentar, zadržavam si pravo, označiti kao spam! Hvala unaprijed na razumijevanju!
(10.08. 2014.)

Komentari

Što Sava s poplavom izbaci

sve dobro...

Tko je glasao

@Fraise Foma kao forma bez sadržaja!

A da joj "nalijepim" popis od oko najmanje 300 imena i prezimena Židovki i Židova, koji su dali nemjerljiv doprinos kulturi i civilizaciji!?? Neki živi i zdravi, dajutaj doprinos i danas, usprkos hajke na Židove! Na googlu se nalazi pod linkom FAMOZNI ŽIDOVI, najbolje je taj spisak pogledati preko njemačkog ili američkog googla! Postoji i jedan veliki spisak znamenitih Židova koji su promijenili prezimena u nežidovska - fascinantnan je!
Naravno, da Ljubo nije neka marka u tim razmjerima, hrvatsko-židovska sića, ali da smeta nekim hrvatskim gospođama, sa židovskom svekrvom (i kojekakvim zrakomlatalima...) evidentno je!
Osim toga, da FORMA ima ikakav sadržaj možda bi nam otkrila i svoj pravi identitet?? Čak me ne bi iznenadilo da spada u Židovke-samomrzitelje? Ali, da pokazuje svoje TEŠKE HENDIKEPE, najviše neznanje, pogotovo o judaizmu, iz dana u dan, iz noći u noć, evidentno je! Ne drži se ni teme dnevnika, nego temu širi off topic, do neba! Ma, neka je... zabavna je, sve više dobivam želju sresti je i CMOKNUTI!

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo Ruben Weiss, A da joj

Ljubo Ruben Weiss,

A da joj "nalijepim" popis od oko najmanje 300 imena i prezimena Židovki i Židova, koji su dali nemjerljiv doprinos kulturi i civilizaciji!??

Ima jedan koji je pomogel Hitleru doči na vlast, si mislil i na njega.

A da ih ima i među živima, je živi dokaz širenja civilizacije u Gazi.

Tko je glasao

"Osim toga, da FORMA ima

"Osim toga, da FORMA ima ikakav sadržaj možda bi nam otkrila i svoj pravi identitet" pa što to ne predložiš @fraise?

Tko je glasao

Ono što se ja pitam:

Što oni misle kad upotrijebe to FORMA u službi sprdanja? Što misle o demokraciji, na primjer, a pogotovo što misli Ljubo koji sebe još drži i "estetom", meritornim da prosuđuje lijepu književnost?

Jer - demokracija je FORMA! Čim se ta FORMA omalovaži, istoga trena se nalazimo u onoj situaciji koja je uzorno opisana onom slavnom rečenicom: "Pa, ne moramo se držati zakona ko pijan plota!"

O FORMI u književnosti da i ne govorimo! SVI SADRŽAJI su odavno ispričani! Oni su SVI, praktički, pohranjeni već u prastarim mitovima! A mi te SADRŽAJE koz cijelu svoju povijest RECIKLIRAMO, kroz beskrajnu raznolikost FORMALNIH varijacija.....

I sad se oni, kao, sa mnom sprdaju, dajući mi ime FORMA!..... A meni neugodno zbog njih..... Kako im objasniti da im je sprdnja promašena?

Tko je glasao

@acinum

Ne budali - valjda ima neki razlog zašto to ne predlažem "Fraise"!? I taj razlog (razlozi) te se ne tiču! Drži se teme dnevnika!

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubo ne budali . FOMA ima

Ljubo ne budali . FOMA ima razloga ( prema pravilima pollitika.com) da ne piše pod svojim pravim imenom i prezimenom i taj razlog (razlozi) te se ne tiču. Drži se teme dnevnika.

Tko je glasao

Čudnovata je to

opsesija! .... Što bi oni ovdje, u virtualnom prostoru, htjeli činiti s PRAVIM IMENOM, i zašto bi to bila veća slast nego da čine s ovim imenom koje im je ponuđeno za komunikaciju?

Kao da bi nama to trebalo biti neko dodatno uzbuđenje kad se sjetimo: "Joj, Ljubo - to je njegovo pravo ime!" ....

Kaj se mene tiče, može se on zvat i Lav Trocki, meni je to sve isto, i ne znam zašto mi ne bi bilo.... Zato jer s "Ljubom" ne namjeravam imati nikakvog drugog i drugačijeg posla nego što bih ga imala s "Lavom Trockim"....

Zaista bi bilo lijepo od Ljube da shvati da to njegovo "vrbovanje" izaziva popriličnu odbojnost.

Tko je glasao

Pa i Ljubo je postao Ljubo

Pa i Ljubo je postao Ljubo tek onda kada ga je mrak banirao kao DANIMIRA.

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Pazi ovo:

ne bi ga iznenadilo da "spada u Židovke-samomrzitelje"!!!!

Pitanje: ZAŠTO GA TO NE BI IZNENADILO?

Totalno ludo, ono - antologijska izjava! Recimo, da smo mi sposobni tak prpošno mislit ko on, pa naglo dođemo do spoznaje da "Ljubo uopće nije Židov, nego spada u Fince-samomrzitelje" - jel da bismo bili iznenađeni! Ja mislim da bi mi se donja čeljust objesila do poda od iznenađenja!

Ali, Ljubo je prokušani mislilac pa ga valjda zato ovakve njegove misli ne iznenađuju!

hahaha, genijalno!

Tko je glasao

@Foma Fomič U tu lepu zagrebačku noć...!

No dobo, jednim upisom si objasnila svoje porijeklo - majka Hrvatica neposredna proizvođica, svekrva Židovka, muž "mješovito! dijete (židovsko-hrvatski brak)...Stipendija iz Titova fonda, stan solidarnosti, čekali na njega 10 godina....
Pa zbilja, nakon svih detalja o obiteljskom pedigreu i obiteljskim vezama i statusu, što nam se ne bi predstavila?? Lepo, kada navrnem u Zagreb, da onak lepo "šmuzujemo"? Znaš kaj znači "šmuzen"? Dakle, spominjali bi se Ljubo, koji "uopće nije Židov", i tajnovita Foma Fomič! Kažem, ponavljam, padam na tajanstvene ženske! Koliko sam te razumio, mužu si dala nogu, pa ako mi budeš lepa i pristojna, fajn dama zagrebačka, da si ostatak života podijelimo, hm, hm? I lepo raspravimo "židovsko pitanje" i sva druga pitanja ovog jebenog, uzavrelog sveta? I već vidim kak bi leteli tanjuri po stanu... , ali, Foma draga, sto posto, ne bi nam bilo dosadno!

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Hvala ti, Ljubo,

ko bratu rođenom, ali - nisam zainteresirana!

I, kako to misliš: nisam se predstavila? Pa zar ne vidiš da se podrobno predstavljam, stalno!?

Mislim, možeš se ti sa mnom pokušavati intimizirati na ovaj način kako to radiš u ovom upisu, a i u drugima, ja ti to nemrem zabranit, ali kakva je to strast za prelaženjem granica koje dijele svjetove?! Kaj je to?

S jedne strane furt kukaš da te netko napada ad hominem, a ovamo bi furt mene htio ad hominem! Ne ide, Ljubo! Možeš me cmakati samo virtualno jer sam ja virtualno biće! Nisam sastavljena od materije, jednako kao ni moja svekrva, ni moj muž, ni leteći tanjuri u stanu......

Ovo kaj radiš - to je već pornografija! Imaš pornografske porive prema meni, slično ko i onaj Martin.....

Tako isto se možeš obratit Ani Karenjinoj i s njom ugovarat sastanak, i s njom se cmakati, i njoj prigovarati da zakaj ti se "neće predstaviti".......

Žao mi je, Ljubo, ja sam roman! Slučajno se zovem Foma Fomič, ali ako bi tebi bilo lakše kad bih se zvala Lidija Mikulić, evo - nek se zovem Lidija Mikulić! Samo za tebe!

Tko je glasao

@Foma Fomič Vila Weiss?

Ma da, prnografija? Virtualna pornografija?
Prije, lagani ulet, ali,vidim, bezuspješan! Doktorica Lidija, poslovna žena Lidija ili fatalna Lidija koja i župnike obara s nogu? Ipak, gde ti je "stammtisch" u Zagrebu? U kojem kafiću?
Ili, ipak, da navratiš u "vilu Weiss"!?

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Izbjegavam ti davati minuse,

ali ovo je neukusno preko svih granica. Daj se saberi!

Tko je glasao

Mislim,

zbilja ti nije ni duhovito, ni ukusno, to kaj radiš!

Ja sam nematerijalno biće, i zakaj me siluješ da budem materijalna? Kaj bi ti s tim dobio? Imam nematerijalnu biografiju, a sutra ih mogu imati deset drugih, različitih, ako mi se prohtije.... Drugi ljudi ovdje, većina ljudi, nema s tim problema.

Moja svekrva-Židovka se došetala u ovaj prostor ekskluzivno zbog tebe i za tebe - kaj ti to nije dovoljno?

Mislim da je i više nego dovoljno, jer si ti to odmah uzeo kao materijal iz kojega si stvorio i mene kao "Židovku-samomrziteljicu"!

I tako.... Svatko se ponaša u skladu sa sobom i svojim osjećajem za mjeru, i svojim ukusom.....

Tko je glasao

Laži i podvale

Bravo Obaladaleka.
Ja ću samo još napomenuti da su i Izraelske službe sudjelovale u razotkrivanju krivaca za židovsko groblje.
Dakako surađujuči sa našim službama.
Određene stvari su odigrali i židovi iz židovske zajednice u Hrvatskoj (pozitivne).
Dakako ne oni kao Ljubo.
Samo se mogu nadati da će više ljudi pročitati ova tvoja dva komentara i dobro razmisliti.

Tko je glasao

(Meni je, laka joj zemlja,

pokojna svekrva bila Židovka, pa nemam ni neki naročiti ponos, ni neki naročiti sram zbog toga.... Ono: ništa! Naprosto neka činjenica, neki fakt koji apsolutno ništa ne govori ni o mojoj svekrvi, ni o ocu mojeg djeteta, ni o mojem djetetu. Vjerojatno više govori krvna grupa nego to.... Ono, ako si nula, možeš dati krv svima, ali je ne možeš primiti od svih.....)

Tko je glasao

u bokte...

... bunika opet dobro rodila, vrhovniku hvala...

Tko je glasao

A kaj se ti javljaš

glede bunike? Ti, kojemu je majstor od bunike priuštio najdojmljiviji događaj u životu!

Tko je glasao

stupanj nerazumijevanja

Tko je glasao
Tko je glasao

sve si ti to lijepo složio,

sve si ti to lijepo složio, ali si kao mačak oko vruće kaše zaobišao aktualnu temu, a to je Gaza-konflikt, i utjecaj tog konflikta na novi val anti-semitizma u Europi.
U članku o antisemitizmu u Europi, objavljenog u The Guardian sedmog kolovoza, navedene su riječi Dietera Graumanna, predsjednika Centralnog židovskog vijeća u Njemačkoj,

"These are the worst times since the Nazi era," Dieter Graumann, president of Germany's Central Council of Jews, told the Guardian. "On the streets, you hear things like 'the Jews should be gassed', 'the Jews should be burned' – we haven't had that in Germany for decades. Anyone saying those slogans isn't criticising Israeli politics, it's just pure hatred against Jews: nothing else. And it's not just a German phenomenon. It's an outbreak of hatred against Jews so intense that it's very clear indeed."
"Ovo su najgora vremena od Nazi-ere, na ulicama čujete stvari kao "Židove u plinske komore, Židovi trebaju biti spaljeni", to nismo imali u Njemačkoj decenijama.Bilo tko, tko govori ovakve slogane, ne kritizira izraelsku politiku, to je čista mržnja prema Židovima, ništa drugo.I to nije samo njemački fenomen. To je tako intenzivna provala mržnje protiv Židova, da je zaista vrlo jasna."

Zato treba postaviti prava pitanja, i na njih dati prave odgovore:
- da li je izraelski napad na Gazu izazvao novi val antisemitizma u Europi?
- da li se i kako Židovi izvan Izraela poistovjećuju sa Izraelcima, odnosno sa trenutnom izraelskom politikom prema Gazi i Hamasu?
- da li i kako mogu židovske zajednice izvan Izraela izraziti svoje neslaganje sa izraelskom ofanzivom na Gazu, i otvoreno priznati da militantna politika izraelske vlade doziva neke recidive nedavne prošlosti?

Tko je glasao

da li je izraelski napad na

da li je izraelski napad na Gazu izazvao novi val antisemitizma u Europi?

Svakako jest, samo treba pažljivije razlučiti nositelje tog "novog" antisemitiza. Ne treba zaboraviti da u Europi danas živi ne mala arapska manjina, i meni se čini, barem ovdje gdje živim, da onaj brutalni i grubi antisemitizam uglavno kulja iz tih krugova koji, osim frustracija zbog vlastite izloženosti diskriminaciji i neprilagodjenosti životu u okruženju zapadnih vrijednosti, doživljava izraelski obračun s Gazom i relativnu pasivnost USA i EU kao povod za vlastitu političku promociju, makar i na tako nekonstruktivan način.

Ima tu i onog tradicionalnog, ultra-desničarskog antisemitizma, ali taj je u dubokoj sjeni ovog prvom i gotovo nezamijećen, te nešto ultra lijevih "korisnih idiota".

I napokon, ono treće, a to je kritika politike države izrael, koja pod dojmovima razaranja i ubijanja u Gazi sve artikuliranije dolazi od običnih gradjana i intelektualaca, pa i političara, a nerijetko se od Židova doživljava i tumači kao antisemitizam.

To usiljeno svrstavanje svih kritičara Izraela medju antisemite posebno iritantno djeluje na mnoge dobronamjerne ljude koji antisemiti nisu, ali vide da je korijen problema u dugoročno ekspanzionističkoj politici Izraela koju pod plaštom arapske prijetnje destrukcije Izraela, provode ortodoksni krugovi u Izrealu.

The Observer

Tko je glasao

nije problem razumjeti

nije problem razumjeti antisemitske stavove zemalja ili ljudi koji su direktno involvirani u izraelsko arapske sukobe.
Problem je razumjeti novi val europskog antisemitizma, na kontinentu na kojem se činilo da je nakon drugog rata antisemitizam definitivno okončana stvar.
Uobičajeno je vjerovanje da europski antisemitizam primarno danas dolazi iz desnih, ekstremnih krugova.
Istraživanja pokazuju drugačiji rezultat.

Monika Schwarz-Friesel je profesorica lingvistike na Tehničkom sveučilištu u Berlinu. Njezina nova studija (zajedno sa povjesničarom Yehudi Reinharzom) istražuje na tisuće pisama i e-maila poslanih Središnjem židovskom vijeću Njemačke i izraelskoj ambasadi u Berlinu. Istraživanje otkriva iznenađujuću razinu antisemitizma među educiranim Nijemcima.
Šezdeset posto takvih pisama pišu ljudi iz sredine društva, profesori, liječnici, odvjetnici...većina njih bi se šokirala kad bi ih netko nazvao anti-semitima.
Razlika između antisemitizma i anti-izraelizma se briše, a prijedlozi "konačnog rješenja" se sele od Židova na Izrael, kao židovsku državu.
Postoji i korelacija između broja pisama i događaja u kojima javnost percipira Izrael kao agresivnu, pa i terorističku državu.

Tko je glasao

Taj "val" europskog

Taj "val" europskog antisemitizma treba sagledati u pravim proporcijama. Razumljivo je da nakon strašnog povijesnog iskustva Židovi s podozrenjem i oprezom gledaju na svaki i najmanji znak recidiva antisemitizma u Europi, ali aktualna situacija (po mom mišljenju), koja je karakterizirana individulanim reagiranjima i ispadima bez ikakve institucionalne baze, više predstavlja izraz frustracije prema postupanjima države Izrael, koja je nesporno "naš" (zapadni) saveznik, ali se u svojoj borbi ponaša na način koji smatramo neprihvatljivim nego stvarnu i opipljivu netrpeljivost prema Židovima kao našim susjedima i sugradjanima. Može biti da i nadproporcionalna zastupljenost Židova u omraženim visokim financijskim krugovima koje smatramo odgovornima za financiju krizu dalje podgrijava takvu atmosferu.

Naravno da je uvlačenje povijesnih antisemitskih stereotipa u objašnjavanje ponašanja Izraela neprihvatljivo i teško je razumljivo da čak i dobro obrazovani ljudi tome pribjegavaju. Ali, 14,000 pisama i mailova Židovskom institutu u Njemačkoj tijekom čitavih 10 godina, od kojih mnogi sigurno potječu od istih ljudi, treba gledati u svjetlu 80 milijuna njemačkih gradjana i državnih institucija koje ne da dijele takve stavove, nego ih odlučno suzbijaju, teško da se može nazvati "valom", svakako ne valom koji ima značajnu snagu za bilo kakvu realnu ugrozu Židova.

Korelacija koju spominješ je samorazumljiva i potvrdjuje da uzroke za takve tendencije ne treba tražiti u povijesnoj netrpeljivosti prema Židovima, nego uglavnom u aktualnim političkim dogadjajima.

The Observer

Tko je glasao

Korelacija koju spominješ je

Korelacija koju spominješ je samorazumljiva i potvrdjuje da uzroke za takve tendencije ne treba tražiti u povijesnoj netrpeljivosti prema Židovima, nego uglavnom u aktualnim političkim dogadjajima.
jasno, radi se o europskom verbalnom antisemitizmu, nikakvih realnih prijetnji nema, ali i Holokaust nije započeo s transportima, nego na verbalnoj i lingvističkoj razini.
U Njemačkoj se primjećuje razlika između političkih stavova izrečenih na javnoj razini i privatnih, pa ponekad i poluslužbenih razgovora na temu drugog rata i njemačke krivice za rat i progon Židova. Posebno kod mladih ljudi primjećuje se jedna vrsta revizije opće ocjene drugog rata. Teško je reći da se njemačka krivica i Holokaust relativizira u odnosu na poslijeratne varijante američke, britanske i ruske povijesti, ali ne skriva se želja da se teret djelomice raspodjeli na režime koji su zdušno kolaborirali s Trećim Reichom, a ocjene samog nacionalsocijalizma nastoje biti "objektivne" i s povjesne distance, a manje ideološki negativne.
Silna industrijska i financijska snaga ujedinjene BundesRepublike je samo dodatni katalizator novog njemačkog samopuzdanja, koje uvijek ima nekoliko zamjetnih karakteristika :apsolutno europsku orijentaciju, antipatiju prema Amerikancima, čudnu, dvosmislenu simpatiju prema Rusiji, stereotipni antisemitizam.....
tako da ja baš ne bih bio toliko tolerantan prema europskom antisemitizmu, kao što si ti.

Tko je glasao

Da se razumijemo - nisam ja

Da se razumijemo - nisam ja tolerantan prema antisemitizmu, kao ni prema bilo kojoj drugoj diskriminaciji. Da je i jedan slučaj, po meni je previše.

Alli, pokušavam razumjeti ono što se događa i naći racionalna objašnjenja.

Holokaust jest počeo na verbalnoj razini, ali fundamentalna je razlika u odnosu na ovo danas što je antisemitizam tada ušao u mainstream tadašnje totalitarne politike. Nije se antisemitizam prenio iz javnosti u politiku kao rezultat podilaženja narodu tj. populizma, nego ga je ta politika monstruozno razvila i namtnula narodu inaugurirajući ga kao službenu ideologiju. Ja ne vidim danas takvu opasnost. Dapače, atlantsko savezništvo europe s USA, čini nezamislivim da bi nešto imalo slično onome u nacističkoj Njemačkoj prošlo bez teških posljedica.

Istina je da su njemačke nove generacije site predbacivanja za grijehe svojih predaka i da odbacuju strah od izricanja mišljenja o Izraelu i Židovima općenito. Ima u tome i "kukolja", odnosno stvarnih antisemitskih tendencija, ali ja mislim da se radi o nevažni m grupama i pojedincima, koji protiv sebe imaju veliku većinu naroda i državu.

Rast Njemačke kao neprikonsnovene privredne snage u Europi i potencijalne suparnice USA u geoplotičkoj igri na istoku Europe jest stvarnost, ali ne mislim da će se mogući antagonizmi prebijati kroz neki novi antisemitizam. To su ipak odvojene stvari.

The Observer

Tko je glasao

zašto onda Nijemci pišu pisma

zašto onda Nijemci pišu pisma izraelskoj ambasadi, a ne pišu pisma turskom ambasadoru, jer Turaka stvarno ima mnogo u Njemačkoj?
Posljednji izbori za turskog predsjednika bili su skoro jednako spektakularni u Njemačkoj kao i u Turskoj, ali nisam čuo da netko ima nešto protiv Turaka, a Erdogan je do sada pokazao da baš ne voli ni Židove, ni Izrael.

Njemački antisemitizam će se manifestirati kroz otvoreno ili prikriveno protivljene američkoj blisko istočnoj strategiji podržavanja izraelske državne politike pod svaku cijenu.
Sigurno da je antisemitizam kao državna politika i ideologija okončan zauvijek, jer Židova više i nema u Njemačkoj, ali će se pojaviti kao opozicija američkim pokušajima da uvlače Njemačku u ratne sukobe na Bliskom istoku.
Takav oblik antisemitizma pada u Njemačkoj na plodno tlo, jer većina Nijemaca i ovako misli da ih je zapravo "židovsko pitanje" dovelo do katastrofalnog poraza u drugom ratu. Da nije bilo holokausta, ne bi bilo ni Nurnberga....

Tko je glasao

@hlad

Griješiš, Židova ima opet sasvim pristojan broj u Njemačkoj! Nije to ona brojka do 1933., ali sasvim pristojan broj da ovi Židovi sudjeluju u njemačkom ekonomskom "boomu". Politički i nisu baš eksponirani, ali su sasvim dobro organizirani, iznikli su poput feniksa iz pepela... I koliko god dolazile povremene kritike od njemačke vlade, linija Merkel - Netanyahu funkcionira sasvim dobro!
I nije "židovsko pitanje" dovelo do katastrofalnog poraza u IIWW već SULUDA POLITIKA Adolfa Hitlera i nacista i naravno, objedinjena akcija saveznika! To znaju dobro i Nijemci sami, tako da bar u dogledno vrijeme nema plodnog tla za antisemitizam u Njemačkoj. Ili, ima ga kao i u ostalim dijelovima svijeta, a tamo gdje stanovništvo masovno osiromašuje, antisemitizam, po tradiciji, ima daleko veće šanse za razvoj, kao primjerice, u Hrvatskoj, Srbiji, BiH...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Mislim da navodna ljubav

Mislim da navodna ljubav Nijemaca i Turaka nema ništa s Erdoganovom (Turskom) opozicijom Izrealu. Dapače, mislim da te ljubavi baš i nema. Kako znaš da Nijemci ne pišu turskom ambasadoru? Sudim po situaciji u Danskoj, koja je u mnogočemu (po pitanju turskih imigranata) slična onoj u Njemačkoj, da postoji značajan broj Nijemaca (mjeri se u postocima, možda i dvoznamenkastim, tj. radi se o milijunima ljudi) koji osjećaju manju ili veću netrpeljivost prema Turcima. To se manifestira na razne načine, od brutalnih (nedavno otkrivena serijska ubojstva) do perfidnih i skrivenih ( sistemska diskriminacija) i neusporedivo više definira političku stvarnost Njemačke nego aktualni antisemitizam "pravih" Nijemaca.

Ne znam zašto bi se protivljenje američkom podržavanju izraelske politike pod svaku cijenu, a priori svrstavalo u antisemitizam. Takvo rezoniranje je zamka u koju se lako upada i jedno je od jakih oružja cionista koji svaku, pa i dobronamjernu kritiku "krste" antisemitizmom.

Slažem se da holokaust u svijesti Nijemaca ima posebno mjesto kao onaj dio nacističke politike koji je Njemačkoj nanio najveću sramotu i kaznu. Razumljivo je, zbog dubine i dosega posljedica rezultata WWII za Njemačku, da današnja politika države Izrael ima jak utjecaj na tu svijest kod pojedinaca, iako te dvije stvari nikako ne bi trebalo povezivati.

Njemačka državna politika se odredjuje prema sukobu Izraela i Palestinaca kroz zajedničke EU izjave, koje su po običaju mlake i bez pravog sadržaja. Merkel je zvala Netanyahua, ne da bi ga kritizirala, nego da osudi raketiranje Izraela iz Gaze.

The Observer

Tko je glasao

nekoliko aktualnih citata

nekoliko aktualnih citata iz njemačkog tiska o rastućem njemačko-američkom prijateljstvu:

-The politics of escalation show that Europe sorely misses a realistic goal. It's a different thing in the US. Threats and posturing are simply part of the election preparations. When Hillary Clinton compares Putin with Hitler, she does so only to appeal to the Republican vote, i.e. people who do not own a passport. For many of them, Hitler is the only foreigner they know, which is why Adolf Putin is a very welcome fictitious campaign effigy. In this respect, Clinton and Obama have a realistic goal: to appeal to the people, to win elections, to win another Democratic presidency.

- Angela Merkel can hardly claim these mitigating circumstances for herself. Geography forces every German Chancellor to be a bit more serious. As neighbors of Russia, as part of the European community bound in destiny, as recipient of energy and supplier of this and that, we Germans have a clearly more vital interest in stability and communication. We cannot afford to look at Russia through the eyes of the American Tea Party.

- If the West had judged the then US government which marched into Iraq without a resolution by the UN and without proof of the existence of “WMDs“ by the same standards as today Putin, then George W. Bush would have immediately been banned from entering the EU. The foreign investments of Warren Buffett should have been frozen, the export of vehicles of the brands GM, Ford, and Chrysler banned.

- The American tendency to verbal and then also military escalation, the isolation, demonization, and attacking of enemies has not proven effective. The last successful major military action the US conducted was the Normandy landing. Everything else – Korea, Vietnam, Iraq, and Afghanistan – was a clear failure. Moving NATO units towards the Polish border and thinking about arming Ukraine is a continuation of a lack of diplomacy by the military means.
(vow !)

ja sam poboldao neke izjave, koje bi prije izbijanja ukrajinske krize i sankcija Rusiji (od kojih najveće štete ima Njemačka) bile potpuno nezamislive. Neke su čak i krajnje pejorativne.
Pazi dobro, izjave nisu niknule iz nekakve anonimne blogosfere, autor je ni manje ni više nego Gabor Steingart, izdavač poznatog časopisa Handelsblatt, u izdanju osmog kolovoza, objavljen na engleskom jeziku, što Handelsblatt rijetko čini.

Sve je to dio općeg razmimoilaženja tkzv zapadnog bloka pod utjecajem katastrofalne američke diplomacije, pa je onda i njemački antisemitizam migrirao prema anti-izraelizmu, malo je izmijenio formu, ali ne može se reći da ne postoji, pogotovo kad ga takovim interpretiraju i ljudi iz Njemačkog židovskog vijeća.

Tko je glasao

@hlad, ljubavi izmedju Turaka

@hlad, ljubavi izmedju Turaka i Nijemaca nema. Dapace, antislamsko (sto u Njemackoj znaci antitursko raspolozenje zbog broja turskih imigranata i potomaka turskih imigranata) je i vise nego prisutno. Merkel je prekinula turske pregovore s EU i tako pridonijela islamizaciji turske politike i premjestanju njenog tezista prema Bliskom Istoku.
Zidova u Njemackoj danas ima lijepi broj (svaki Zidov ima ustavno pravo doci i zivjeti u Njemackoj i dobiti njemacko drzavljanstvo), a vecinom se radi o Zidovima iz istocne Europe i Rusije, a u zadnje vrijeme se u Berlin doselio i poprilican broj mladih Zidova iz Izraela.
Antisemitizam u Njemackoj svakako jest problem, medjutim s njim se drzava na institucionalnoj razini uistinu ucinkovito obracunava, a svijest o odgovornosti za Holokaust je prisutna i kod mladje i starije generacije. Moras takodjer znati da do prave denacifikacije Njemacke nije doslo neposredno iza rata (tad se to sve-manje vise pomelo pod tepih zbog sukoba s Rusijom, a u istocnoj Njemackoj se krivnja svalila na kapitaliste iz zapadne Njemacke), vec tek u sezdesetim i sedamdesetim godinama proslog stoljeca (A sto si ti radio u ratu, tata?). Atentatori na Hitlera se tako pocinju slaviti kao nacionalni heroji tek prije tridesetak godina dok su prije toga imali status manje-vise izdajica itd itd.
Sto se tice njemacko-americkih odnosa, postoje dvije tocke prijeloma. Njemacka je sve do Busha mladjeg bila vjerojatno najvazniji americki partner u Europi. Bush mladji sa svojim nacinom politike i laganjem i preventivnim ratovima koji nisu nista sprijecavali je prva tocka prijeloma, a druga jest razocarenje s Obamom. On je u Njemackoj docekan kao covjek novog pocetka, dok se na kraju pokazao kao covjek koji je naredio prisluskivanje Merkelicinog telefona, infiltraciju njemackih sluzbi s americkim spijunima i svrtavanje Njemacke na listu neprijateljskih drzava prilikom spijuniranja .
Njemacki sluzbeni odgovor je bio i vise nego blag (proglasenje osobe zaduzene za spijuniranje u americkoj ambasai personom non grata) , dok je javnosti jos i najteze palo ovo svrstavanje drzave na listu americkih 'spijunskih neprijatelja' zbog naravi americko-njemackih poslijeratnih odnosa.
Sto se tice ovih Steingartovih izjava, one su, po mojem misljenju, i vise nego tocne. SAD ima svoje interese koje i slijedi, medjutim problem nastaje kad SAD ocekuje da sve njezine saveznice slijede te interese, a ne (i) svoje. Onda se dogodi npr. da hrvatsko MVP 'ostro' obracunava s ruskim ambasadorom u Hrvatskoj zbog jednog njegovog izuzetno blagog, diplomatskog i pomirljivog intervjua. Je li to hrvatski interes?

Tko je glasao

Javna kritika američke

Javna kritika američke vanjske politike USA, počevši od invazije na Irak pod lažnom uzbunom o navodnom Saddamovom WMD, pa do njihovog autističkog i nesenzibilnog pristupa Ukrajinskom problemu, ne dolazi samo iz Njemačke. Razlike u oštrini i zahvatu kritike rezultat su jakosti veza pojedinih zemalja s USA i vlastitoj umješanosti u događaje, te ekonomskim interesima koji su u igri. Čak je i britanski David Milliband nedavno izjavio da se savezničkoj invaziji na Irak, pod američkim vodstvom, može pripisati današnji kaos s ISIS-om. Iz toga se mogu izvesti dalekosežni zaključci.

Za razliku od doba hladnog rata, kada su se interesi USA i Europe po pitanju odnosa prema tadašnjem SSSR-u poklapali i nadopunjavali (za Europu je američka zaštita bila bitanje života ili smrti, a za USA pitanje globalnog uništenja komunizma), danas su, 25 godina nakon pada berlinskog zida i raspada SSSRa, ti interesi bitno različiti. USA nastavlja, kao slon u staklani, svoj ideološki "crusade" u širenju demokracije i liberalizma i tako nastoji zadržati svjetski primat. Tu im na putu danas stoji Rusija sa svojom "neliberalnom demokracijom", koja američke ideje prihvaća s rezervom i prema potrebi, te se nastoji reinstalirati kao protupol USA. S druge strane EU, a posebno Njemačka interese vidi u ekonomskom povezivanju s bliskim ruskim tržištem (sa satelitima). S naglim porastom obima trgovine (Rusi nama plin, mi njima sve drugo), to je dovelo do značajne medjuovisnosti. Antagonizam se pokazuje sada kroz ukrajinsku krizu, gdje USA vodi glavnu riječ politički, a Europa, a poglavito Njemačka, trpe ekonomske posljedice.

To što Nijemci postaju sve otvoreniji kritičari te politike rezultat je činjenice što njih to najviše košta: samo ove najnovije sankcije Rusiji, koštaju njemačke firme teške milijarde zbog ruskih protusankcija. A da se ne govori o nesigurnosti u opskrbi plinom u dolazećoj zimi.

Američka podrška Izraelu, kao mostobranu demokracije američkog tipa na Bliskom istoku (slično kao J. Koreji u Aziji), dodatno je i do iracionalnog nivoa ojačana djelovanjem utjecajnog židovskog lobija. Jasno je da je strpljenje Europe prema Izraelu koji je zemljopisno praktično u europskom dvorištu, mnogo kraće i da ovakav razvoj situacije jasnije pokazuje razlike. Za sada samo kroz drukčija tumačenja i izraženije kritičke tonove koji dolaze iz Europe. U tome čak ne prednjači Njemačka. Npr. šefovi skandinavskih socijaldemokratskig stranaka (bez Danske, koja se kedina priklonila blagoj EU liniji, zbog ultra-EU orijentacije premjerke Thorning Smidt) potpisali su posebnu, prema Izraelu puno oštriju deklaraciju. A pripisati njima antisemitizam bi ipak bilo prenategnuto.

The Observer

Tko je glasao

USA nastavlja, kao slon u

USA nastavlja, kao slon u staklani, svoj ideološki "crusade" u širenju demokracije i liberalizma i tako nastoji zadržati svjetski primat. Tu im na putu danas stoji Rusija sa svojom "neliberalnom demokracijom", koja američke ideje prihvaća s rezervom i prema potrebi, te se nastoji reinstalirati kao protupol USA
To je nekada bilo, u vrijeme blokovske podjele. Danas se situacija bitno promijenila. Ameri su ispravno zaključili da američkoj dominaciji najviše smeta potencijalna alijansa EU-Rusija, jer time Europa dobiva energetsku sigurnost a i određene vojnu i nuklearnu ulogu, kakvu sada nema. Nije američki cilj stvoriti blokovsku podjelu, nego zauzeti europsko mjesto u Putinovoj strategiji ekspanzije ruskih interesa.
Zato su destabilizirali Ukrajinu, da bi s njom destabilizirali i Europu, doveli je do potpuno neželjnih i nepotrebnih sankcija prema Rusiji i obrnuto.
Koliko oni malo do tih sankcija drže najviše dokazuju svečanim otvaranjem ogromnog istražnog polja za naftom u arktičkom krugu na moru koje se zove Kara-sea, kao zajedničkog poduhvata dviju najveće kompanije na svijetu, američkog Exxon-a i ruskog Rosneft-a, uz osobite Putinove čestitke.
To je povjesno veliki zahvat u vrijeme kad konvencionalna nafta pomalo nestaje a Exxon je prvi puta smanjio svoj CAPEX, jer nemaju više gdje bušiti osim u ruskom arktičkom krugu.
Buši se na fantastičnoj norveškoj platformi West Apha, angažiranoj u eri sankcija prema Rusiji i zabrani transfera visokih tehnologija.
Sankcije, kakve sankcije?
Exxon-ov odgovor je bio - no comment.
Sve se to događa u vrijeme silnog otezanja i zatezanja s formiranjem novih EU institucija nakon izbora, tako da smo mi već zaboravili kada su izbori i bili, a Barroso je još uvijek osoba koja se javlja iz Brisela, a EU politiku super države vodi von Rompuy, a glavni problem je sada nastao što nema dovoljno ženskih kandidatkinja za položaje eu komisionera.
Moja prognoza je da će prvi koji će Rusima pružiti ruku pomirnicu biti Obama.

Teško se tu opredijeliti. Ne znam ni ja da li bih odabrao američko-rusku dominaciju ili eu-njemačko-rusku. S obzirom na pripadnost i život u EU mislim da bih glasao za Bundes Republiku, ali samo zato jer njihova snaga garantira stabilnost ovo malo eura što mi je preostalo.
Ali, tko nas što pita. Isto tako i Izrael, koji malo po malo postaje kolateralna žrtva u ovoj antiizraelskoj i anti semitskoj priči. Ni mi, ni Izraelci nismo čak ni pijuni na toj ploči.

Tko je glasao

Ne radi se o toleranciji

Ne radi se o toleranciji prema antisemitizmu.
Radi se o pitanju na koje se odgovara, je li aktualni antisemitizam pretežno povijesnog porijekla ili onaj anticionistički ili možda antiizraelski.
Da će u zapadnom svijetu to biti kombinirano, to vjerujem...
...ali da će 22% ispitanih u azijsko-pacifičkoj regiji u kojoj Židovi ne čine niti 0,01% stanovništva biti antisemitski nastrojenih je već drugi par rukava...
http://global100.adl.org/ (interaktivna mapa s podacima iz svibnja)
http://thediplomat.com/2014/05/why-is-south-korea-so-anti-semitic/
...i koliko aktualnom antisemitizmu doprinosi Izraelska netaktična politika, i koliko muslimanski svijet i muslimani koji žive na zapadu a koji su listom protuizraelski raspoloženi imaju udjela u ostrašćenim reakcijama...

...a ja bih dodao...
...u svijetlu nedavnog ispitivanja na UCLA, ...suvremeni zapadni čovjek je dnevno izložen količini informacija koje odgovaraju veličini 174 dnevnih novina podataka i mišljenja, slika i nazora...prije 20 godina je svatko od nas bio izložen 5 puta manjoj količini podataka koje procesuira. Nije li možda već sama ta dramatična količina mišljenja, podataka i brojeva i slika, pa sjećanja i atavizama i strahova, aveti na koje nas sve to može asocirati, ... dovoljna da nam situaciju prikaže dramatičnijom nego jest? možemo li u tom galimatijasu naći svoju pravu mjeru koju možemo podnijeti a da nam zdravo rasuđivanje ne bude pomućeno?
...teško. Ali uime istine, valja pokušati...

Tko je glasao

@hlad Ne reduciraj temu! Proširi je!

Antisemitizam je vjekovni fenomen, a pitanje Gaze je u ovoj analizi samo povod za šira razmišljanja o antisemitizmu! To je stara bolest čovječanstva, u novom izdanju a uvjetovana je TEŠKOM SVJETSKOM KRIZOM! I nije se izašlo iz nje, kako nam to većina političara laže! I antisemitizam, kao i ovaj novi val, često imaju u slučaju Gaza samo povod da se latentni antisemitizam pojavi kao kuljanje mržnje prena Židovima kao dežurnim krivcima za svjetski kaos! Deja vu!
PS: Hvala na upućivanje na Guardian i vijest iz Njemačke!

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ne, nije istina!

Ovo je šrot što si napisao!

Antisemitizam jest vjekovni fenomen, to je istina, to svi znamo.

Međutim, ljudi ne žive svoju povijest, nego žive svoj aktualni trenutak.

Koliko god bili svjesni, ili opterećeni poviješću, ljudi uvijek žive sada, i misle sada, i imaju relaciju prema sada, itd....

Svinjski je zaboraviti povijest antisemitizma , svinjski je negirati ili revidirati tu povijest - ali je jednako svinjski silom vući ljude natrag u tu povijest! Ne dopuštati im da o sadašnjem trenutku misle izvan gabarita te povijesti.

Povijest se ne ponavlja! Nikada se ništa u povijesti ljudskog roda NIJE PONOVILO u identičnom obliku, s identičnim uzrokom, itd.

Tvoje židovske predrasude nisu ništa vrijednije od najrigidnijih hrvatskih predrasuda, srpskih predrasuda, ili bilo koji drugih. Stvarno pišeš budalaštine!

Tko je glasao

Ako se ovdje javljaš kao

reprezentant Židova, onda moraš osvijestiti da svojim napisima navlačiš antipatiju.

Kao što je rekao Drvosjek: da sam ja Židovka, zamolila bih te da me ti ne zastupaš i ne braniš!

No, bez brige! Dovoljno smo prisebni, te nećemo zbog tvojih napisa upasti u onaj kliše: "Svi Židovi su kao Ljubo!"

Tko je glasao

Biti Jevrej nije lako

Sa ovakvim razmisljanjem ne mozete biti Jevrej, a ocito takve Ljubo ne brani.

Tko je glasao

Vladimirar, Biti Jevrej nije

Vladimirar,

Biti Jevrej nije lako

Daj malo razjasni zbog čega je to tak.

Ja kad hodam po cesti ne vidim da ikom piše na čelu njegovo porjeklo.

Tko je glasao

Vidjeti

Lieber Skviki,
in Ihren Worten spuert man Beleidigung. Umberto Eco: Man glaubte damals(1860) die Juden riechen den anderen Juden.
Die Wahrheit ist die Juden sind so klug, dass Sie viel mehr sehen,als ein Skviki, trotz seiner Erfahrung.
Ich habe die 70 kilo schwere Sacke getragen aber ich lerne von Juden.Sie sind(Skviki) so selbstbewust und denken Skviki ist der Klugste.
Schade fuer das Potenzial Ihres Gehirns: Sie wuerden nicht glauben wieviel Sie weniger wissen.
DI V.Rosic

Tko je glasao

Vladimirar, in Ihren Worten

Vladimirar,

in Ihren Worten spuert man Beleidigung

Vi vidite bjele miševe.

Umberto Eco: Man glaubte damals(1860) die Juden riechen den anderen Juden.

Kaj mene briga što je neki čovjek prije 154 godine vjerovao, pogotovo de jedna osoba može po mirisu drugu raspoznati po nacionalnosti, no da ljudi znojenjem odaju šta jedu, po čemu se može zaključiti kojem kulturnom krugu pripadaju.

Tko je glasao

Vidjeti

Vidite Skviki ponovo ste pogresno razumjeli:riechen je preneseno vidjeti.
Na osnovu vasih pokreta Mi vidimo tko ste. Na osnovu Vasih rijeci ja znam puno vise o Vama vec Vi sami.
Vozim 15 godina taxi i na osnovu prvih rijeci cujem tko je usao u taxi:nocu posebno.
Vrijedjate Ljubu.Radio sam par mjeseci kod njega u knjizari.
Ljubo je imao igru: pogodio bi ime nasih kupaca. Na osnovu par Hinweissa.
Umberto Eco je Ich pisac i u ovoj knjizi je pisac Sionskih zapisa, uzroka Holokausta i jednog odnajvecih falsifikata svih vremena.
U JNA u Valjevu je kolega dipl. Ing. Falsificirao svaki i najtezi potpis.
Mali smo mi ljudi, da bi vrijedjali velike.
Sretno

Tko je glasao

A Jos da pisete jednim finim

A Jos da pisete jednim finim i kulturnim njemackim jezikom umjesto ovog vulgarnog izricaja .... Dobro da bar spomenuste umberta eca, a ne rilkee-a, ili hesse-a, sto bi bilo Jos tragicnije u kontekstu kulturnog preseravanja vlastitom polupismenoscu Na posve sirovom njemackoj jeziku

u stvari, mozda tako i treba.. Mozda Ste u pravu.. Sada je situacija posve jasna..Vlastitom nekulturom (za ocjenu koje, barem njemackom govornom podrucju, na prvom mjestu oduvijek stoji poznAvanje hoch Deutsch-a punog, plemenitog izricaja) pokusavate ismijati sugovornika predmijevajuci njegovu.... Kakva bizarnost.. Tragikomedija... No istina jest da pisuci, na koncu, najvise pisemo sebe...

Dali se mozda javno Ili Tek intimno samoproglasavate i intelektualcem?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Thank You

for yours compliment. You know I am only taxidriver, not a profesor.

Tko je glasao

A Jos da pisete jednim finim

A Jos da pisete jednim finim i kulturnim njemackim jezikom umjesto ovog vulgarnog izricaja .... Dobro da bar spomenuste umberta eca, a ne rilkee-a, ili hesse-a, sto bi bilo Jos tragicnije u kontekstu kulturnog preseravanja vlastitom polupismenoscu Na posve sirovom njemackoj jeziku

u stvari, mozda tako i treba.. Mozda Ste u pravu.. Sada je situacija posve jasna..Vlastitom nekulturom (za ocjenu koje, barem njemackom govornom podrucju, na prvom mjestu oduvijek stoji poznAvanje hoch Deutsch-a punog, plemenitog izricaja) pokusavate ismijati sugovornika predmijevajuci njegovu.... Kakva bizarnost.. Tragikomedija... No istina jest da pisuci, na koncu, najvise pisemo sebe...

Dali se mozda javno Ili Tek intimno samoproglasavate i intelektualcem?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Sova sjenici

Luna ti si iznimno pismena s ovim "rilkee-a", "hesse-a, "dali". Kao da škole nisi vidjela.

Tko je glasao

Navier-Stokes Gleichungen

Je suis desole. Je ne pas parler france.

Tko je glasao

Je!

Kravatravupase!

Tko je glasao

@vladimirar jadniće, nisi ti

@vladimirar jadniće, nisi ti kriv!

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci