Tagovi

UZROCI ANTISEMITIZMA (antižidovstva, antijudaizma)

O antisemitizmu se u nas, pogotovo ovih tjedana vezano za događanja u Gazi i Izraelu, puno piše i govori ali vrlo rijetko se nalaze u medijima jednostavna objašnjenja antisemitizma, zapravo nema nikakvih objašnjenja. U obrazovnim programima također se vrlo rijetko spominje, ponešto se o njemu govori u nekim studijima na fakultetima, dakle, u akademskoj zajednici i eventualno prigodom obilježavanja događaja vezanih za Holokaust.
Terminološki ovaj je pojam pogrešan jer obuhvaća u biti sadržaj neprijateljstva prema Židovima, od netolerancije do mržnje narodne i vjerske skupine – Židova, dakle misli se zapravo na društveni fenomen koji se tiče samo odnosa različitih naroda tj. grupa i pojedinaca spram Židova, iako pojam izvorno znači neprijateljstvo u odnosu na semitske narode, u koje, osim Židova spadaju osim Židova i Arapi te Etiopljani. Neprijateljstvo spram Židova, (prema njemačkom pojmu Judenhass, Judenfeindschaft, ponekad i prema Judenverfolgung) označava paušalno, stereotipno odbijanje Židova i židovstva, često praćeno posve iracionalnim razlozima. Ovaj fenomen nije samo vezan za posljednjih malo više od 200 godina – pojavljuje se još prije 2500 godina i posebno je odredio povijest Bliskog istoka i Evrope. Obuhvaća i negiranje židovstva, potlačivanje Židova raznih vrsta sve do lokalnih isključivanja, progona i protjerivanja, sve do GENOCIDA kada je usmrćeno blizu šest milijuna Židova u Šoah (Holokaustu) u vrijeme naci-fašizma 1933. -. 1945.
Ako se naglašava nacional-šovinistički aspekt, socijalno-darvinistički ili rasistički aspekt u povezanosti sa antisemitima, od 1870 u upotrebi je pojam antisemitizam, rekli bi kao „nadpojam“ i sinonim za sve paušalne, oblike iskazivanja neprijateljstva prema Židovima. Slušajući predavanja u Beču na „Institut fuer Judentum“ moglo se čuti da se razlikuje rani antisemitizam, (od oko 1800. do 1879.) i moderni, rasistički (1879.- 1945.) Oba pojma razlikuju se od "sekundarnog antisemitizma" (nakon 1945.). Moguće je govoriti i o „antisemitizmu bez Židova“ , na neki način srodan pojam je i anticionizam, koji može sadržavati antisemitske elemente i motive, ili ih pokrivati. O „antisemitizmu bez Židova“ mogli bismo govoriti vrlo skoro u slučaju Hrvatske, kao i o provali anticionizma sa jasnom i užasavajućom porukom vezano ta aktualne događaje oko Gaze: ŠTETA ŠTO HITLER NIJE DOVRŠIO SVOJ POSAO! .
Vrlo dobra je definicija antisemitizma dr. Wernera Bergmana još iz 2006. i slobodan sam oslanjajući se na nju dati svoju definiciju: „Antisemitizam je više nego neprijateljstvo prema strancima, više nego socijalna ili ekonomska PREDRASUDA, više nego običan psihološki STEREOTIP. On je antimoderan pogled na svijet, izraz retrogradne političke svijesti, šovenski primitivizam koji u egzistenciji Židova vidi uzrok svih problema.“ Ispravniji pojam bio bi antižidovstvo (mada se pri tome misli više na religijski aspekt fenomena, slično antijudaizmu, ali pojam antisemitizam se uobičajio u komunikaciji i vrlo teško bi bilo u opticaju koristiti ispravan pojam – on se može – i treba – koristiti u znanstvenim radovima, pa i kvalitetnoj publicistici. No, kako se ipak neformalno zna što bi antisemitizam značio, pogledajmo koji je zapravo sadržaj odnosno koji su uzroci antisemitizma (koristim ovaj pojam uvjetno, a najradije bih koristio ipak ANTIŽIDOVSTVO).
1. Židovi kao Isusoubojice?
U literaturi, koje na stranim jezicima ima relativno mnogo, na hrvatskom jeziku, jako malo) kao jedan od ključnih razloga spominje se optužba spram Židova da su – ISUSOUBOJICE. Ta nikada u povijesnim činjenicama dokazana tvrdnja stoljećima je bila dio nauka kršćanske vjere, širena u propovijedima i teološkim raspravama, enciklopedijama, literaturi, usmenoj predaji… označavala je Židove biblijskog Izraela kao one koji su Isusa osudili i počinitelje odnosno izvršitelje smrtne kazne raspećem. Nije mi namjera ulaziti u argumente i opovrgnuti svaki razlog antisemitizmu i navoditi koliko je argumentacija slabašna odnosno neutemeljena, želim ponajprije nabrojati razloge antisemitizma. Ovdje bih samo istakao da je Isusa Krista osudio sud Rimskog carstva koji je zasjedao u Judeji, a presudan utjecaj kod odluke o smrtnoj kazni imao je Poncije Pilat, prefekt Judeje, upravitelj u ime rimskog cara Tiberija.– može se samo govoriti o suglasnosti židovske SVJETINE s tom odlukom Poncija Pilata. Kršćanske crkve u velikom broju ne stoje iza teze o Židovima kao Isusoubojicama. Svi ozbiljni povjesničari se slažu da je odgovornost Židova u tom slučaju minimalna ili nikakva o Židovima kao Isusoubojicama ali je višestoljetna propaganda ostavila neizbrisive tragove u memoriji mnogih naroda, pogotovo neukih, religiozno ograničenih ljudi.
2. Židovi kao dežurni krivci ili žrtveno janje
Drugi, značajan uzrok valja nalaziti u sustavu vladanja političkih elita koje su u povijesti, sve do današnjih dana tražile dežurnog krivca ili žrtveno janje za nedaće koje bi se pojavile u društvu odnosno državama kojima su vladale ili vladaju. Židovi u dijaspori, disperzirani u mnoge države svijeta, bez ikakve pravne ili policijske zaštite bili su pogodna društvena skupina na koju se upiralo prstom po načelu – krivi su neki drugi, uljezi, strano tijelo u zdravom društvenom organizmu. Židovi su bili optuživani za širenje kuge, bili su optuživani za ritualna ubojstva djece, za nezaposlenost, za širenje prostitucije, za siromaštvo i bijedu pauperiziranih masa, sve do - elementarnih nepogoda. Politički vladari i političke kaste skidajući odgovornost sa sebe označavale su Židove neprijateljima države, tretirali ih kao dežurne krivce a mase su, često uz pomoć crkvi, medija i na druge načine rado prihvaćale tu tezu i poticale i provodile odmazde u vidu POGROMA koji su rezultirali uništenjem Židova, pljačkama, paljevinama ili u boljim slučajevima izgonima Židova sa određenih teritorija odnosno iz određenih država. Francuskom revolucijom i modernim zakonodavstvom Židovi su bar formalno stekli sva građanska prava, i izuzev razdoblja Holokausta kada su u zakonodavstvima Trećeg Reicha i kvislinškim zemljama, diskriminirani, posebno rasnim zakonima, danas u svijetu je vrlo malo država koje formalno oštećuju Židove. Valja naglasiti da je Gebels-Hitlerova propaganda protiv Židova od 1933. do 1945., kao i propaganda u kvislinšim zemljama ostavila negativnog traga do današnjih dana, a pojačan je obiljem revizionističke literature te širenje Hitlerova „Mein Kampfa“ i „Protokola sionskih mudraca“ te druge revizionističke, šesto i antisemitske literature.
3. Ekonomsko - socijalni uzroci
Antisemitizam ima jedan od uzroka u socijalno.ekonomskom statusu Židova koji je u osnovi bio povoljniji nego status drugog stanovništva u društvima odnosno državama. Kako je zakonima Židovima bila ZABRANJENA kupovina zemljišta i nekretnina a Crkva proglasila bankarstvo, trgovinu i slične djelatnosti „prljavima“ Židovi su neproporcionalno puno uključili se u ove dvije najunosnije ekonomske djelatnosti, posebno razvojem kapitalizma. Bavljenje tim djelatnostima, ali i drugima unosnijim od ostalih (ugostiteljstvo, medicina, farmacija, brušenje i trgovina dijamantima, trgovina plemenitim metalima, odvjetništvo, igre na sreću – kockarnice, razne vrste unosnog poduzetništva – graditeljstvo, arhitektura, umjetnost. show – biznis…) Židovi su ekonomski i socijalno odskočili i postali u očima pauperiziranog radništva, seljaka pa i dijela srednja klase, predmet zavisti, jala .. prema kojem se iskazivalo veliko neprijateljstvo.
4. Kulturološki stereotipi
Židovi su često kroz povijest, do današnjih dana, promatrani kao vjerska i narodna skupina odvojena od života naroda u kojem su radili i živjeli i stvarala se određena mistifikacija Židova kao kulturološko-vjerskih tipova. Pripisivana im je zatvorenost, tajnovitost, masonstvo (slobodno zidarstvo), ekskluzivitet, elitizam.. što je sve izazivalo podozrenje prosječnog građanina, radnika, seljaka. Strogo pridržavanje pravila židovske vjere, korištenje hebrejskog jezika, jidiša, ladina…, nemogućnost ili sporo ulaženje u židovske krugove bez temeljite provjere i dokazivanja, stvaralo je osjećaj inferiornosti i poticalo neprijateljstvo spram Židova.
5. Stvaranjem države Izrael 1948. godine na mjestu nekadašnje pradomovine, biblijskog Izraela, i konflikti sa arapskim-muslimanskim susjedima uvjetovali su da je neprijateljstvo spram Izraela pretvorilo se u velikom dijelu svjetske javnosti kao neprijateljstvo prema Židovima jer se ne razlikuje Izraelce kao naciju, i Židove, kao vjeru i narod. Delegitimiranje Izraela pretvorilo se, posebno u islamskim zemljama i kod dijela islamskih vjernika u ne samo sotoniziranje Izraela i njegova političkog vodstva nego i u jačanje antisemitizma koji je postojao do osnivanja države Izrael. To neprijateljstvo Arapa, kulminiralo u vrijeme mandata Velike Britanije nad Palestinom, prenijelo se kroz politiku nesvrstavanja koja je Izrael označila isključivim krivcem za stanje na bliskom istoku (Izreal je agresor, Izrael je agresor!) na mnoge države i društva širom međunarodne zajednice.
6. Jačanju antisemitizma pridonose i stereotip o nevjerojatno moćnom židovskom lobiju u USA, kao i o međusobnoj povezanosti Židova u svijetu danas, sve do presudnog utjecaja na svjetska zbivanja, uključujući i predrasudu da je izrael 51. država u sastavu USA. Svatko tko poznaje stanje u USA znat će da je utjecaj Židova na vanjsku i unutrašnju politiku USA znatno ograničen, da su Židovi u USA pod jakim valom asimilacije, i da presudan utjecaj na politiku prije svega imaju tzv. waspovci, a ne američki Židovi. Pogrešan dojam o velikom utjecaju Židova u USA stvara se zbog ipak nešto većeg utjecaja na sveučilištima, u medijima, show businessu i informatici, ali i poslovima s naftom, automobilskoj industriji, vojno -industrijskom kompleksu, poslovima s drogom, prostitucijom, kockom…utjecaj Židova nije nimalo veći nego drugih naroda i vjera.
Međusobna povezanost Židova, zahvaljujući informatici postoji, ali isti tehnološki noviteti stoje na raspolaganju i drugim društvenim skupinama i slojevima.
U nekim od najmoćnijih zemalja svijeta Židova gotovo da i nema (Japan, Kina, Indija, Brazil, sada i Rusija..), u zemljama tranzicije bivša Istočna Evropa) Židovi su pod utjecajem asimilacije, malobrojni i slabo organizirani (Poljska, Rumunjska, Bugarska, Slovačka, Češka, zemlje ex-Jugoslavije…).
7. Nije uzrok, ali je činilac koji znatno doprinosi širenju stereotipa o Židovima, su mediji (televizija, radio, Internet, novine, knjige…). Proklamirana sloboda izražavanja, inkorporirana u doktrini liberalizma i neoliberalizma, uvjetovala je da su stereotipi o Židovima šireni u neslućenim količinama programa i razmjerima, bez odgovarajućeg edukativnog programa, bez pravodobnog i organiziranog djelovanja samih Židova koji zbog straha od ponavljanja Holokausta se ili povlače iz javnosti ili čak konvertiraju u druge vjere i kulture. Ova tema zahtijevala bi veći prostor, kao i tema o specifičnosti antisemitizma u pojedinim društvima i državama, posebno o antisemitizmu u Hrvatskoj prije 1941., u vrijeme Titove Jugoslavije („crveni antisemitizam“), kao i u vrijeme Tuđmanove Hrvatske, sve do današnjih dana.
Naglašavam, ovo je manje-više zbir natuknica o uzrocima antisemitizma općenito, i valjalo bi svaki uzrok obraditi posebno, dodati i još neke druge, te analizirati pojave antisemitizma na prostoru ex-Jugoslavije, te posebno, Hrvatske.
Napomena: Molim za komentare bez napada AD HOMINEM! Svaki takav komentar, zadržavam si pravo, označiti kao spam! Hvala unaprijed na razumijevanju!
(10.08. 2014.)

Komentari

a ima i ovakvih reagiranja...

"Kao oni Židovi koji su preživjeli, kao potomci onih koji su preživjeli te kao žrtve nacističkog genocida, jednoglasno osuđujemo masakr nad Palestincima u Gazi i dugu okupaciju i kolonizaciju povijesne Palestine. Nadalje, osuđujemo SAD zbog pružanja sredstava Izraelu koja su korištena kako bi se financirali napadi, a Zapad prozivamo jer koristi svoju diplomatsku snagu kako bi zaštitio Izrael od osuda. Genocid počinje tako što svijet šuti", stoji na početku pisma objavljenog u The New York Timesu.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/zrtve-holokausta-u-pismu-osudile-izra...

Tko je glasao

@zaphod

Zašto ne bi bilo i ovakvih reagiranja? Židovi ne ubijaju Židove koji drugačije misle, i ne vuku leševe Izraelom onih za koje se sumnja da surađuju sa - Hamasom! Židovi su oduvijek pluralistički orijentirani, no postoji i jedan općeprihvaćeni većinski konsensus - Izrael je naša zadnja luka spasa i imamo ga pravo braniti! Išli smo kao ovce na klanje, sada imamo svoju državu i pomoći ćemo joj da preživi i laži, i objede, i svu moguću propagandu iz Hamas kuhinja, ali i onih koji iz udobnih američkih naslonjača popuju vojnicima IDF-a! Nijedan od tih izraelskih mladića ne želi ubijati, ali zamjera Arapima (Palestincima) što su Izraelce naučili ubijati, braneći svoju opstojnost! Izrael je u više navrata nudio primirje, i sam ga JEDNOSTRANO proglašavao, ali nekima se ne radi i ratovanje im je svrha sama po sebi! I ja sam sin preživjelih, žao mi je svakog djeteta u Gazi, djeca ne mogu biti kriva za (ne)djela odraslih, ali za mir je potrebno činiti kompromise! Arapska strana kroz sto godina najmanje pokazuje da joj nije do kompromisa već do UNIŠTENJA države Izrael!
Možda svijet zaista šuti (a mislim da to nije istina, svijet prosvjeduje, koliko može, mogao bi vjerojatno i više, pogotovo u Hrvatskoj koja spava narkotičkim snom kada je i o njoj samoj riječ), ali što je taj svijet učinio da zaštiti blizu MILIJUN I PO ŽIDOVSKE DJECE 1933-1945? Ravnodušnost svijeta nije od danas, na kraju, koliko je bio glasan kada je Hrvatska trpila 1991.?
Na kraju, što još uvijek piše u povelji Hamasa?

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Inače mi se načelno uvijek

Inače mi se načelno uvijek više sviđa Izrael (jer je jedina demokracija, dakle najmanje zlo u tome dijelu svijeta), ali zbog ovakvog pisanja, dođe mi da obučem majicu s Jaserom Arafatom :-)

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

Eno ga na! Veliki novinar,

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

:))))

Jedan onak' - ofrlje! Ležerni! :)))

Tko je glasao

Teoretsko-filozofski text

Ovo je neutralno-teoretski napisan text i poziv je svima da o njemu traze nove informacije.
Ljubo je jednom napisao da je Judaizam kao lakmus papier:pokazuje tajne povijesti.Stari Zavjet je osnova Zapadnog Svijeta, a tvorac starog zavjeta je Judaizam.
Upoznajte ladino, yidish, hebrejski isl. I upoznat ce te sebe i sve oko sebe.
Hrvatski, srpski, njemacki, francuski, engleski, latinski, grcki itd. su Jevreji vec davno upoznali.
Shalom

Tko je glasao

Hvala Indian

O Jevrejima mozete uvijek nesto novo nauciti:unity
Sto se tog tice interesantan je slucaj dr. Hebranga i dr. Langa .....

Tko je glasao

...

Šikaniranje Ede Maajke - sramotna šutnja dok se vonj antisemitizma širi Bosnom

"LJUDI me vrijeđaju putem interneta, ne samo mene nego cijelu moju obitelj. Ako pogledate, većina tih uvreda dolazi iz razloga jer sam oženjen Jevrejkom. To pokazuje mržnju prema Jevrejima koja me je iznenadila količinom. Ja niti jednom izjavom ili postupkom nisam opravdao tu mržnju, ne znam uopće kako se može opravdati tuđi primitivizma... Ljudi koji generalno mrze Hrvate, Srbe, Bošnjake, Jevreje, Palestince, ili bilo koju etničku, religijsku, ili rasnu skupinu, nisu moji prijatelji i za mene su u najmanju ruku bliski fašizmu. Takvih ima svugdje, moja greška je bila što sam mislio da među Bošnjacima ima malo toga, ali svi ovi komentari na mom profilu, na portalima i netu, ispod članaka vezanih za mene mi govore jednu drugu tešku istinu, govore je svima nama"

Ovo je između ostalog navedeno u krajnje iskrenom i dostojanstvenom FB statusu, kojim je popularni reper Edo Maajka sredinom prošlog tjedna izrazio javni prosvjed zbog brojnih prijetnji i uvreda kojima je posljednjih tjedana svakodnevno zasipan, a u što se svatko može uvjeriti pregledom njegovog FB profila.

Otvoreni linč prema popularnom reperu posve je očekivana reakcija histeričnog i prostačkog bošnjačkog polusvijeta na neoprostivi grijeh koji je počinio - oženio je Židovku! Da stvar bude gora, on čak i živi u zločinačkom i fašističkom Izraelu koji nam iz dana u dan ubija braću muslimane ili braću nesvrstane Arape. A takve stvari se ne praštaju u kreiranoj atmosferi antisemitske mržnje i linča, potpuno proključaloj s posljednjim sukobima u Gazi. Takve stvari morale su izlučiti pogani gnoj bošnjačke imbecilštine na čovjeka koji je odlučio zaljubiti se i zasnovati obitelj s osobom, u ovom trenutku potpuno pogrešne nacije i vjere.

Što bi bili spremni učiniti da kojim slučajem žive u 1941. godini?

No treba li ovo nekog iznenaditi? U društvu u kome već danima na društvenim mrežama i forumima svjedočimo prizivanjima Hitlera, bacanjima fetvi na Izrael i Židove, pozivima na džihade i istrebljenje jednog čitavog naroda, šikaniranje nekog tko je povezan s Židovima ili je i sam Židov, mu ga dođe kao šlag na tortu.

I ne, ne radi se tu samo o neželjenoj posljedici opravdanog bijesa zbog politike Izraela, jer se u društvu već duže vremena brižno i ciljano kreira atmosfera antagonizacije i stigmatizacije kompletnog židovskog naroda kao neprijateljske skupine zločinaca i tlačitelja, što sa svakim novim sukobom u Gazi omogućava malim fašistima da, oslobođeni od društvene osude, neometano šire svoje izopačene ideje pozivajući na osvete i istrebljenja. Čovjeka hvata jeza i od same pomisli što bi takvi mali izopačeni imbecili bili spremni učiniti da kojim slučajem žive u 1941. godini. Srce im danas donekle može biti na mjestu, jer su ih prije kojih sedamdesetak godina ideološka braća nacisti, uz asistenciju njihovih tadašnjih domaćih istomišljenika, gotovo u potpunosti riješili židovskog balasta, nakon neka četiri stoljeća zajedničkog života Židova i Bošnjaka.

Ali zašto je kompletno društvo pognulo glavu pred takvim izopačenim stavovima, u kojim se koristi svojih pet minuta za neometano ispoljavanje divljaštva? Zašto prijetnje najpopularnijem reperu na ovim prostorima već skoro punih tjedan dana ne nailaze ni na kakvu ozbiljniju reakciju javnosti, kad već ranije nije bilo ozbiljnijih reakcija na eskalaciju antisemitizma u našem društvu?

Gdje su sada ti silni borci za ljudska prava koji su na navodnoj borbi protiv diskriminacije i mržnje izgradili vrlo unosne karijere?

Gdje su ti silni medijski analitičari u vječnoj potrazi za fašistima koje iz tjedan u tjedan nepogrešivo namirišu u najzabačenijim kasablijskim uglovima? Gdje je itko od tih silnih umjetnika koji su nam puno poznatiji po svojim stavovima o svemu i svačemu nego po konkretnim djelima, jer se uvijek osjećaju pozvanim da glume glas pravde i tolerancije?

Od ljubitelja djela Fatmira Alispahića vjerojatno je nerealno očekivati da osude ovakve pojave, no zašto šuti kompletna "građanska" BiH koja se kune u ideje multikulturalne i tolerantne Bosne, u kojoj se nijedan njen građanin ne smije osjećati ugroženo?

Da li se prave svi mrtvi i čekaju da se ovo zlo koje trenutno buja u našem društvu smiri i samo od sebe prođe? Ili se možda i sami slažu s njim? Razloga mogu biti samo dva – ili se boje ili odobravaju.

Ako je ovo prvo posrijedi, taj strah je dobrim dijelom opravdan, jer u stvorenoj atmosferi mržnje i linča ni najmanje nije preporučljivo navlačiti na sebe bijes gomile agresivnih divljaka željnih krvi i osvete. A kada se tolika mržnju sručila na jednog od najpopularnijih glazbenika u BiH i regiji, nije teško zamisliti s kakvim bi se tek mukama morao suočiti netko manje poznat i manje medijski zastupljen, dok na bilo čiju podršku, kako vidimo, ne može računati. Ipak, ma koliko strah možda bio i realan, ta sramotna i kukavička šutnja ne može imati čvrsto opravdanje.

No, možda i ta šutnja u konačnici ima sasvim prizeman uzrok, što ideološki, što interesno.

Nije bitno radi li se ovdje o Židovima, muslimanima, homoseksualcima ili nekom četvrtom, bitan je princip

Ne ulazeći u opravdanost takvog stava, jedna od rijetkih stvari oko kojih unutar bošnjačkog naroda postoji apsolutni konsenzus je odnos prema državi Izrael i izraelsko-palestinskom sukobu. Bez obzira jašu li na političkoj tradiciji titoizma ili mladomuslimanstva koji se po ovom pitanju gotovo i ne razlikuju, dominantno mišljenje u bošnjačkom društvenom diskursu je da je Izrael zločinačka država koja je uzurpirala palestinski teritorij, izvršila etničko čišćenje domicilnog stanovništva te već decenijama provodi sistematski zločin nad palestinskim narodom.

Posljednja intervencija IDF-a u pojasu Gaze dala je priliku da taj rijetki ideološki konsenzus i nacionalna sloga dostignu svoj zenit, pa je uslijedilo doslovno utrkivanje armije raznoraznih političkih subjekata, analitičara, nvo aktivista, društvenih komentatora i koga sve ne, svih ideoloških boja i usmjerenja, tko će glasnije i odlučnije osuditi Izrael s jedne, i pružiti bezuvjetno podršku i solidarnost palestinskom narodu s druge strane.

I kome bi onda palo na pamet da u trenutku kada cijelo pučanstvo podržava tvoj pogled i kada si u prilici da svojim javnim istupom za tili čas pokajmačiš popularnost i ugled kao nikad prije, bespotrebno na sebe navlači bijes cjepidlačenjem oko tamo nekih ljudskih prava zbog nacističkih ispada i prijetnji reperu?

Treba li ovdje ponavljati već otrcanu frazu da ogorčenost postupcima izraelske ili bilo koje države, grupe ili pokreta, ne može biti opravdanje za širenje mržnje prema jednom kompletnom narodu ili vjerskoj grupi? Očito da treba, jer se masovnom šutnjom u našem društvu se upravo to odobrava. Nije bitno radi li se ovdje o Židovima, muslimanima, homoseksualcima ili nekom četvrtom, bitan je princip, bitno je postojanje obrambenog društvenog mehanizma koji će se oštro suprotstaviti i spriječiti šikaniranja i javna linčovanja bilo koje grupe ili pojedinca.

Ako će društvo koje se voli pozivati na ideje multikulturalizma, tolerancije i građanskog društva zbog koristoljublja, straha ili prizemne političke agende, tjednima mirno promatrati verbalnu agresiju i divljaštvo osiljenih malih fašista, tada ni ideja multikulturalne, tolerantne i građanske BiH nije ništa drugo doli mrtvo slovo na papiru koje se koristi kao propagandno sredstvo za ostvarivanje nekih posve drugačijih ciljeva.

Danijal Hadžović, depo.ba

http://www.index.hr/vijesti/clanak/sikaniranje-ede-maajke--sramotna-sutn...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Bolje

Nemoj krivo shvatiti Ljubo, ali tebi bi bilo bolje da se boriš protiv pravog anti-semitizma kao što je ovo sranje s Edom Maajkom u čemu bi ti svi kulturni ljudi u Hrvatskoj podržavali nego što se baviš branjenjem moralno neobranjive situacije

Tko je glasao

Puno laži Ljubo ne znam zašto

Puno laži Ljubo ne znam zašto ...

Židovski lobi je nevjerovatno jak u SAD-u , a meni je nezamislivo da su Židovi u SAD bez prigovora (mala manjina...) surađivali sa najgorim nacistima npr. izvučenim u tajnoj akciji kodnog imena Operation Papercleap...

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

U nekim od najmoćnijih zemalja svijeta Židova gotovo da i nema (Japan, Kina, Indija, Brazil, sada i Rusija..), u zemljama tranzicije bivša Istočna Evropa)

Rusija ima itekako Židova... (čak im se pravila idealna država - samo Staljin je više bio lud nego pametan pa poslao u hladne krajeve ljude koji nikada nisu radili fizičke radove...) , a u Kini i Japanu nikada nisu ni bili pa ne razumijem šta time aludiraš da bi trebali i tamo biti :) ...

posebno o antisemitizmu u Hrvatskoj prije 1941., u vrijeme Titove Jugoslavije („crveni antisemitizam“)

Ajmo ponoviti zašto Tito nije bio dobar sa Izraelom... i gdje je Tito bi antisemitistički nastrojen , on je samo želio ravnopravnost. Da li ti je pala koja vlas sa glave za Jugoslavije, dok danas Ljubo ima budala koje javno ocrnjuju cijeli tvoj narod i nikome ništa...

Stvaranjem države Izrael 1948. godine ...

Ako si zaboravio Izraelci su itekako se bavili terorizmom prije 1948 na području buduće države Izrael... Tu se stvorila prva velika prava mržnja između Arapa i Židova...

Ovo oko Isusa i novcima su stereotipi zaostalih ljudi , ali moram reći da židovski lobi je vrlo jak na Zapadu u pogledu financija , masonerije i iluminata...

Židovi imaju jako puno dobrih ljudi , ali nažalost i loših (ma svaki narod...) koji nekako uvijek se proguraju visoko u politici i financijama na Zapadu. Njihove nevjerovatne odluke su mnoge narode odvele u propast...

Npr. znaš li zašto danas Argentini prijeti bankrot i koje taj...

PS. Po Hitleru ste trebali dobiti puno veći komad zemlje - Madagaskar , ali to je druga vrlo zanimljiva priča...

Justice for all !

Tko je glasao

"Puno laži Ljubo ne znam zašto"

Zato što je za Ljubu istina kao kost u grlu, koja bi ga ugušila!

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Wiki

Busola, ne znam kako ti misliš voditi ozbiljnu raspravu koristeći Wikipediju kao izvor. I još onda ne znaš ni prepisati pa Paperclip prekrstiš u Papercleap. Ima niz online enciklopedija (od Britannice pa do Proleksisa), tako da stvarno ne ovisiš o Wikipediji.

"Rusija ima itekako Židova... (čak im se pravila idealna država - samo Staljin je više bio lud nego pametan pa poslao u hladne krajeve ljude koji nikada nisu radili fizičke radove...)"

Židovi u Rusiji nikada nisu fizički radili?

"Ovo oko Isusa i novcima su stereotipi zaostalih ljudi"

Ma koliko ti to relativizirao, to je bila osnova vjerskog antisemitizma koji se nezaustavljivo širio srednjovjekovnom Europom (od optužbi da truju bunare, kolju kršćansku djecu kako bi pravili maces itd.).

Tko je glasao

ovdje mogu primjetiti da je

Tko je glasao

@Busola

Puno gluposti, predrasuda i napabirčenih polusitina plasiraš u svom upisu.
Operacija "paperclip" nema veze sa Židovima - i Rusi i Amerikanci nakon pada nacističkog Reicha počeli su trku tko će se domoći više materijala u vezi nezavršenih nacističkih projekata ("tajno oružje") pa su i jedni i drugi zaplijenili materijale koje su mogli i zarobili istaknute nacisgtičke znanstvenike, posebno, fizičare. Kada su s eovi našli u USA, postali su američki državkljabni a kako su mnogi fizičari židovskog porijekla već početkom progona Židova napustli Njemačku, našli su se u zajedničkim projektima. Židovi USA su smatrači patriotskom dužnošću i antifašističkom obvezom, dati se na raspolaganje savezivcima kako bi se okončao IIWW, a dio njih se uključio u trku u naoružavanju. Einstein, Oppenheimer i drugi dali su obol antifašističkoj borbi i o tome nema nikakve rasprave niti je tu išta upitno. Eisnstein, kao najveći um svohg vremena, kada je shvatio da upotreba atomske energije ide neočekivanim smjerovima, povukao se u teorijsku fiziku i čak postao jedan od najpoznatijih svjetskih pacifista. Nuđeno mu je da bude prvi predsjednik Izraela, ali je on to odbio posvećujući se do kraja života fizici i pacifizmu.
Dalje, lupetaš o Židovima u SSR-u odnosno danas Rusiji. Guglaj malo pa će ti se ukazati samo! U SSSRU je BILO Židova ( odmah po broju iza broja Židova u USA i Izraelu, no od carske Rusije do Staljina i Brežnjeva, Rusija je imala JAKI, TRADICIONALNI ANTISEMITIZAM, i milijuni Židova emigrirali su, veliki dio njih i u Izrael...
Glup si kao top kada pišeš da u Japanu i Kini nije bilo Židova i pitaš ŠTO, ZAR SU I TAMO TREBALI BITI, KADA IH NIKADA NIJE BILO? Nemaš pojma da je i Kini bilo dosta Židova (Pearl Bak: Peonija, cvijet istoka, čitaj!!) a pušeš i na hladno.. Međutim, ako danas nema puno Židova u Kini, ima puno Kineza i kineskih investicija u - Izraelu! Odnosni Izraela i sa Kinom i Indijom su odlični, sa Rusijom ne baš odlični, ali dobri, izraelska vanjska politika odavno ima plan B u slučaju prekida suradnje sa USA...
Ponavljaš stereoptip o nevjerojatno moćnim Židovima zapada i nekakvim odlukama koje tjeraju "narode u propast"! Popušio si pričiu o Židovu koji je upropastio Argentinu, mogao bi popušiti i priču o propasti Hrvatske zbog - Židova..!! Pa da li su Židovi tjerali argentinsku pseudoelitu da se ENORMNO zadužuje, da li Židovi tjeraju Hrvatsku u dužničko ropstvo, ili hrvatske prodane duše?
Pa što Hrvati nisu otišli na Madagaskar? Da su Židovi na Madagaskaru danas, bez ijednog traga židovstva od prije 2-3000 godina, svaka šuša bi ih imala pravo baciti u more (imajući u vidu da ih se gura u more sa zemlje gdje manje-više svaki današnji kamen svjedoči o židovskoj pradomovini!)
Sve u svemu od neobrazovanih gori su tipovi koji pate od bjelosvjetskih teorija zavjere, plaše svijet Židovima, masonima, iliuminatima... To je baš dijelom taj diskurs o antisemitizmu koji bi trebalo još razraditi. Inače, antisemitizam u nas, na jugoistoku Evrope, nije ključan u ovom mom tekstu, dapače, spomenut je sasvim usput! Temu crvenog antisemitizma, anticionizma, Tuđmanova antisemitizma ostavljam drugima. Upućujem te, ako te zanima, na esej TUĐI STE MI TUĐMANE, objavljen u Borbi 2., 3, i 4. siječnja 1990. Možeš ga naći na zatvorenom odjelu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i drugi istraživači koji se poduhvate te delikatne teme. Do sada je o tom aspektu "tuđmanizma" najviše pisao Marinko Čulić u svojoj novijoj knjizi.

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

odgovor

1) U pravu si
2) U pravu si
3) U pravu si
4) U pravu si
5) Nisi u pravu.
6) Nisi u pravu i za to postoji više razloga počevši od onog o dvojnoj lojalnosti koja se tiče svih nacija. Pitanje koje se uvijek pita glasi:
"Da li će na primjer hrvatski državljanin talijanske, srpske ili židovske nacionalnosti u slučaju zahtjeva Italije, Srbie ili Izraela biti vjeran Hrvatskoj ili ... ?"

Po pitanju navodnog moćnog židovskog lobija u SAD-u veću štetu u propagiranju te teorije čine sami tamošnji Židovi nego bilo koji antisemit.
Dva poznata glumca osude "genocid" koji Izrael vrši u Gazi i što se dogodi ? Pošalje se poruka Vi više nećete glumiti u filmovima ???

Nakon sto su Izrael optuzili za genocid Penelope Cruz i Javier Bardem na crnoj listi. (danas na indexu)

Ako ništa drugo riječ je o zastrašivanju putem kojeg se zahtjeva glumačka podrška Izraelu...........

Pošto si pričao viceve red je da i ja opišem jednu karikaturu koju sam davno vidio:
"Arapski otac i sin bježe dok se oko njih puca.
Sin pita oca:Da li na nas pucaju jer smo Semiti ?
Otac: Ne nemoj se brinuti. Ne pucaju radi toga"

Tko je glasao

Čekaj samo kad onaj židovski

Čekaj samo kad onaj židovski miliarder kupi naše dugove kak je kupil one od Argentine, a ja sam siguran da nam to spremaju.

Tko je glasao

@Skviki Skvikač - ODSKOČI!

Naravno da to Židovi spremaju Hrvatskoj! I ja sam u to siguran, evo, sve svoje silne miljarde dolara i eura sam spremio, da Soros i moja persona U SPREZI pokupujemo sve hrvatske dugove!
ODSKOČI, SKVIKAČ, U VELIKIM SKOKOVIMA! I daj, usput, razmisli DA LI SI STVARNO TOLIKO SIGURAN u ovu svoju INSINUACIJU?

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ljubine napomene: Molim za komentare bez napada AD HOMINEM!

@Ljubo kada nešto tražiš od drugih onda sam moraš služiti kao primjer a ne poticatelj i provokator koji svojim komentarima dosljedno koristi AD HOMINEM "tehniku" odgovora svojim kritičarima. No Ljubo poznato je da u takvim slučajevima kao što je tvoj i medicina daje atest u kojem potvrđuje da ti nisii kriv.

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

U Tuđmanovoj Hrvatskoj

kako si izvolio učiniti distinkciju - nije bilo antisemitizma ili hajde antižidovstva

što dokazuje i činjenica da smo od Izraelaca dobivali i oružje i vrlo smo ga cijenili - UZI

Ti si skoro kao Feniks, ne možeš napisati ništa a da ti se ne omakne malo pljuvačke prema našem vrhovniku i prvom predsjedniku.

Ostario si i uskoro ćeš krepati ali nikako da se rastosiljaš memorandumske propagande.

Svejedno sam stavio + jer sam na strani Židova i Izraela u njihovom nastojanju da se održe na tom trusnom području , a ove koji liju krokodilske suze nad Gazom priupitao bih samo da li bi radije živjeli u selu ili u zgradi - svejedno, s Židovima ili s Arapima.

Slijedi vic.

Mlad katolički svećenik ima prvu misu, mladu misu. Ima strašnu tremu. Požali se starom svećeniku svom mentoru i ovaj ga posavjetuje da zbog treme prije mise drmne dva konjaka. Ovaj posluša.

Kad je misa bila gotova, pita mladomisnik svog mentora da kako je bilo, jel imao puno grešaka.
Veli stari...samo tri.. Koje?
Prvo, ne kaže se da je Eva Adamu dala pičke nego se kaže - jabuku.

Drugo, nisu Isusa razapeli partizani nego Židovi i

treće, na kraju se ne kaže FAJRONT nego AMEN.

Vidiš Ljubo, čak i u vicevima se kaže da su Židovi raspeli Krista. Možda su to bili tadašnji kvislinzi lojalni tadašnjem okupatoru koji ih je ucijenio --- vi vladate i sudite svojima...mene zanimaju samo porezi... sredite pobunu ili će moje legije to učiniti a onda jao si ga vama...

Svašta se da prispodobiti iz tih starih i novih zavjeta...........

sve dobro...

Tko je glasao

@drvo

Kada su ti vicevi važan povijesni izvor, evo jednog podosta aktualnog:
----------------------------
Arap ušeta u bar, i taman da naruči piće, kad ugleda tipa kako sjedi u uglu, sa židovskom kapicom na glavi i loknastim zulufima. Čovjek ne mora biti Einstein da shvati da je u pitanju Židov pa naš prijatelj glasno, da svi u baru čuju, dovikne barmenu: “Rundu pića svima u baru, osim onom Židovu, tamo u uglu!”
Kad je sve piće bilo natočeno i servirano, Židov se okrene Arapu, mahnu mu i doviknu mu jedno glasno

"Hvala!”.

Ovo prilično razljuti Arapa. On ponovo glasno naruči rundu za sve osim za Židova, a ovaj mu se opet, uz veliki osmijeh, glasno zahvali.

Arap se obrati barmenu:
"Šta je onom Židovu? Svima sam naručio piće osim njemu, a on ne prestaje da se smješka i da mi se zahvaljuje. Jel’ on malo blesav?"

"Ne!", odvrati barmen. "On je vlasnik!"
-------
Usput, hvala ti na dobrim željama - USKORO ĆEŠ KREPATI! E, neće ići, taman sam se zaljubio u jednu mladu djevojku, podiže mi moral, vitalnost, razmjenjujemo svakodnevno silnu energiju (ti bi baš kulturno rekao, kao onaj pijani popo, "daje mi pičke!"), pa računam da ćeš me trpjeti negdje do moje 120 godine! A Foma Fomič, koja je imala Židovku za svekrvu objasnit će ti zašto do 120-te! Ona ti je sada, u drušvu sa Zarakomlatalom (njegova sjajna razina znanja i ophođenja!), i njih dvoje znaju sve o židovstvu, Izraelu, Gazi, antisemitizmu... Pogledaj kako krasno raspravljaju na temu dnevnika, milina!

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

plus

Plus ti je za vic a ne za zrakomlata(koji ionako nije vrijedan spomena) i Fominu raspravu !

vojko27

Tko je glasao

ne za zrakomlata (koji ionako nije vrijedan spomena)

@vojko27 blago onom tko pameti nema, pa sam sebi skače u usta! Ali nisi ti kriv!

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

@Łjubo da je u tebe pameti

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Ako smijem podsjetiti

(a da to ne naruši moje dobre odnose s Vama): naš Dobri Prvi Predsjednik je stvorio ipak jednu malu kontroverzu svojom izjavom da mu supruga, hvala Bogu, "nije ni Srpkinja, ni Židovka".......

Tko je glasao

nema narušavanja odnosa jer Vi niste zlonamjerni

za Yuge kadrovska, moralnopolitička prednost je bio miješani brak, dijete miješanog braka, jer se po logici stvari dijete iz miješanog braka opredjeljuje za Jugoslaviju ,, bratstvo i jedinstvo.

Pod jednakim uvjetima ukoliko na neko mjesto kandidiraju, dolaze u opticaj dvojica izjednačenih u šansama, što mislite koga bi tamo neki kadrovik ili komisija izabrala za neki položaj, funkciju, posao i sl.

Hrvata katolika i praktičnog vjernika ili nekog ateistu iz mješanog braka.

Zato se i inzistiralo na nacionalnom ključu e da bi se ostvario makar privid ravnopravnosti.

Što se tiče ove Franjine @obaladaleka je pojasnio i to je manje više poznato svima onima koji žele i hoće čuti tj. dobronamjernima.

Isto tako mu se imputira i ona o dvjesto obitelji.

No da Vam izmamim osmijeh...

Što je više kleveta i laži Franjo nam je miliji i draži.

U odnosu na ostale u današnjoj Hrvatskoj on je gorostasni hrast a oni su sitni korov u njegovoj sjeni.

No dobro, Franjo nije bio isključivi nacionalist jer ipak mu je zet Srbin, Beograđanin, a neki unuci znači što..... djeca miješanog hrvatskosrpskog braka.

Zaista se u vojsci, miliciji i sl., pogotovo za napredovanje u službi blagonaklono gledalo na činjenicu miješanog braka.

sve dobro...

Tko je glasao

Čudno

"Hrvata katolika i praktičnog vjernika ili nekog ateistu iz mješanog braka."

Zašto bi dijete iz miješana braka automatski bilo ateist?

Tko je glasao

Možda zato

jer će ljudi koji prianjaju uz vjeru više važnosti pridavati tome da si bračnog druga izaberu među "svojima". Nije nelogično. Dok će oni koji su prema vjeri nonšalantni lakše stupati u savez s drugačijima. Oni na "miješanje" drugačije gledaju.Pa će onda, logično, u skladu sa svojim svjetonazorom, odgojiti i svoju djecu...... Nije da nema rezona..... Djetetu iz "miješanog" braka (vjerski i nacionalno) lakše je biti "ateist" (ili "kozmopolit"), nego se odlučivati kojem će roditelju dati prioritet, a kojega "otkantati"......

Ne mislim da je Drvo napisao glupost, jer se ljudi jednostavno tako ponašaju.

Ne mislim da je napisao glupost pogotovo kad se sjetim kakav se odnos, kakva predodžba unutar Jugoslavije njegovala prema Bosni, prema Sarajevu..... Upravo zbog vjersko-nacionalne izmiješanosti......

To zaista nije nelogično da se jedna država koja nije bila "nacionalna", nego konglomerat nacija i vjera, uzdala u to "ateističko miješanje", da će ti "miješani" biti stupovi jedne nove "nacionalnosti", naime, one "jugoslavenske".....

Drvu je ta jugoslavenska ideja mrska, ali to ne znači da sve što napiše predstavlja puku pizdariju. Meni jugoslavenska ideja nikada nije bila mrska - ali tko sam ja da sudim? Ja sam se u Jugoslaviji rodila, učili su me da mi je to domovina, nitko se doma nije trudio da me razuvjerava...... Meni je to bilo o.k., ali to je propalo...... S obzirom da je propalo, nešto očito tu nije štimalo.....

:)

Tko je glasao

Nagađanje nije znanje

"jer će ljudi koji prianjaju uz vjeru više važnosti pridavati tome da si bračnog druga izaberu među "svojima". Nije nelogično. Dok će oni koji su prema vjeri nonšalantni lakše stupati u savez s drugačijima. Oni na "miješanje" drugačije gledaju.Pa će onda, logično, u skladu sa svojim svjetonazorom, odgojiti i svoju djecu...... Nije da nema rezona..... Djetetu iz "miješanog" braka (vjerski i nacionalno) lakše je biti "ateist" (ili "kozmopolit"), nego se odlučivati kojem će roditelju dati prioritet, a kojega "otkantati"......"

Forma, nagađaš, a o takvim se stvarima ne nagađa. Zašto su ljudi skloniji sklapanju bračnih i inih veza unutar vlastite zajednice nije stvar logike nego određenih navika ljudske vrste (dosta je dobro to pojasnio Cavalli-Sforza, ali kako to nije uža tema, stat ću na preporuci za čitanje).
Nijedan čovjek nema samo jedan identitet, pa ne treba jašiti po nacionalnom ili vjerskom kao da je jedini. Priča o tome da se nekoga moga "otkantavati", izuzetno je naivna. Moguće je imati više domovina (kao i više materinskih jezika) i osjećati se pripadnikom više naroda (ili se ne osjećati uopće). Nemoj tako skučeno razmišljati samo zato što nemaš nekog značajnog saznanja ili iskustva.

Tko je glasao

Fraise!!!!

Uzimati u obzir "određene navike ljudske vrste" - to nije "nagađanje", nego je to "logično", zar ne?!

UZIMAŠ U OBZIR! ONO ŠTO JEST! Po kojoj vražjoj osnovi je to "nagađanje" - a nije "logika"?????

Zaboga, zar me želiš uvjeriti da ljudi, od one krapinske špilje pa do današnjeg dana, trajno žive i djeluju po načelima "logike", a nipošto po načelima "navika", ili "nagađanja"??????

"identitet svakog čovjeka", Fraise, nije nešto što TI DAJEŠ svakom tom čovjeku!

Stoga, što će značiti Marku Markoviću kada mu ti objasniš da on "nema samo jedan identitet" - ako on baš hoće imati taj jedan identitet, i nikakav drugi ga ne zanima, i ne treba mu, itd.?????

NISAM JA TA koja JAŠIM "po nacionalnom ili vjerskom kao da je jedini", nego UZIMAM U OBZIR ČINJENICU da mnogi ljudi "jašu" na taj način, i ne mislim da su zbog toga lošiji ljudi od mene! i pogotovo ne mislim da ih treba poništiti, izbrisati gumicom. učiniti da ih nema!

Da, moguće je "imati više domovina, kao i više materinskih jezika, i osjećati se pripadnikom više naroda", ali kao za vraga - većina ljudi toliko silno želi imati samo jednu domovinu, jedan materinski jezik, i osjećati se pripadnikom samo jednog naroda - da se zbog toga besmisleno kolju na svim stranama svijeta!

Svašta je MOGUĆE, Fraise, ali to ne znači da to "svašta" i JEST! Barem u većini!

Stoga zbilja ne razumijem ovo što si napisao!

(Ljudi koji su u ratno doba silom pobjegli iz svojih sela po Bosni i tko zna gdje, i koji su se uspjeli skrasiti u predgrađima Zagreba, stvorili su svoje enklave u kojima čine samo jednu stvar, jedinu koju znaju i mogu: nastoje na tom drugom mjestu na koje su bačeni protiv svoje volje, živjeti JEDNAKIM životom kojim su živjeli i tamo odakle su došli!

I tako posvuda po Evropi, kamo god da dođu: bilo da ih stjeraju u enklave, bilo da svojevoljno stvaraju enklave - oni obnavljaju i održavaju, koliko mogu, život one svoje "jedine" domovine......

Treba li ih zbog toga sve pobiti? Preodgojiti? Smatrati ih primitivnom stokom - zato jer prianjaju uz samo jednu kulturu, jedan materinski jezik, jednu vjeru, jednu domovinu.....?

Tko si ti, i tko sam ja, da im sudimo?

Ne, zbilja ne razumijem što si htio reći ovim upisom!)

Tko je glasao

Identitet

Forma, ne znam zašto divljaš interpunkcijskim znakovima. Norma ih razumno svodi na tri u nizu, a ti kao da si na rubu sloma. Smiri se, gospo.

Mislim da o temi identiteta znaš užasno malo, pa postavljaš pitanja koja ne bi postavio čovjek koji iza sebe ima barem jednu pročitanu knjigu na tu temu. Previše se razmećeš izrazom logika. Kada govorimo o određenim oblicima ljudskog ponašanja, ne govorimo o njima kao o logičnima (to su tvoji laički konstrukti).

Kada pišem da nagađaš mislim na to tvoje "možda" i "otkantavanje". To je tvoje pojednostavljivanje ljudi i okolnosti koje ne poznaješ.
Da bi raspravljala o identitetu (koji se danas sve više promatra u množini, odnosno kao identitete), trebala bi ipak znati neke osnove.
1) identitet je rezultat procesa identifikacije
2) identitet je pojam (humanistici) posuđen iz razvojne psihologije
3) postoji pojam individualnog identiteta – u suprotnosti s objektivnim i kolektivnim
4) procese nekog oblika identifikacije "svjedoče" i spiljski crteži (govorimo o periodu dugom cca 15-ak tisuća godina)
5) u predmoodernom društvu identitet je determiniran društvenim (kolektivnim) predodžbama i vrijednostima, u postomodernom društvu pojedinac se sam definira u skladu s vlastitim potrebama (ne nameće se)
6) postoje različiti faktori identifikacije (u skladu
7) postoje različite teorije identiteta – od primordijalističkih do modernističkih (od instrumentalista, interakcionista, pa do relacionista i situacionista) i postmodernističkih

Kada ustvrdiš da bi čovjek možda htio imati samo jedan identitet, pokazuješ da uopće ne razumiješ što je to identitet (mada te to ne sprečava da nervozno tkaš plahte s uzorcima milijun upitnika i uskličnika). Jer Forma na Pollitika.com nije Forma u građanskom životu (unutar kojeg opet vrvi identitetima) pa samim time nema jedan identitet (identitet podrazumijeva neki odnos).

Ne, ljudi ne žele imati samo jedan materinski jezik jer ga usvajaju u dobi kada ne mogu o tome samostalno odlučivati. Tako i ja silom prilika imam dva materinska jezika i ne sjećam se da me netko pitao želim li ih usvojiti. Za ovo ostalo, da bi potvrdila kako se doista radi o većini, ipak bi morala i malo istraživati, a ne samo tvrditi iz naslonjača (mada znam da su neki tako istraživali i Južnu Ameriku).

Možda je svašta moguće, ali treba pisati o onome što je poznato/utvrđeno, a ne se voditi za onom "samo je nebo granica".

Ne znam kako si u sve ovo uspjela ugurati izbjeglice iz BiH. Nastoje li svi živjeti životom kao u BiH? Smatraju li BiH i dalje svojom domovinom? Forma, pa nemoj stalno pisati napamet i jašiti po „"ednom jeziku, jednoj vjeri, jednoj domovini" jer je to tebi bliska forma. To su tvoju konstrukti, a ne stanje na terenu.

Ja nikome ne sudim, naprotiv, stalno sam među ljudima i propitujem ih. Za razliku od tebe koja samo mnogo zaključuješ.

Tko je glasao

"Norma ih razumno svodi na

tri u nizu" - hahaha, zgodno! A gle koliko si ih ti nanizao u gornjem upisu! Cijelo čudo točaka! Na kraju svake rečenice - točka!

Aha, misliš - interpunkcijski znakovi su samo uskličnici i upitnici, a oni teško padaju na želudac, mogu izazvati grčeve, pa ih stoga "norma razumno svodi na tri u nizu"!?

Aha, misliš ono kad se jako čudim, pa na kraju rečenice stavim četiri upitnika ili uskličnika!? Umjesto "razumna" tri?

A ja mislila da norma "razumno" propisuje samo jedan, no ipak ih, kada ih sugovornik zaslužuje, stavim tri, četiri, pet................... Gdje bih se, i kako, inače "slamala"? Upravo se uživam slamati preko upitnika i uskličnika, Fraise, to mi je sportsko-rekreativna aktivnost!

Ostalo ne bih komentirala! Ne znam uopće što i zašto pišeš! Pročitaj povijest rasprave! Pročitaj svoje pitanje, na koje sam se ja osvrnula! Pogledaj je li samo to tvoje pitanje u domeni "mogućega", ili u domeni "poznatoga/utvrđenoga"!

Odlutao si s predavanjem o identitetima toliko daleko da bih tu najradije stavila deset uskličnika, i onda se preko njih slomila ko suha grana na vjetru!

Tko je glasao

Suha grano

Forma, djetinjariš li ti namjerno? Treba li ti nacrtati što su tri interpunkcijska znaka u nizu? Treba li ti definirati što je to točka?

Napišeš: "Stoga, što će značiti Marku Markoviću kada mu ti objasniš da on 'nema samo jedan identitet' - ako on baš hoće imati taj jedan identitet, i nikakav drugi ga ne zanima, i ne treba mu, itd.?????" I onda mene pitaš što i zašto pišem, a ne sebe koja o tome samo natuca, formo bez sadržaja?

Tko je glasao

He, he,

ja sam NAMJERNO dobre volje, a ostalo kako dođe................. Moram te podsjetiti da rasprava ni na koji način nije naginjala tome da se razvije u teoretiziranje o "identitetima", nego je Drvo napisao ono što je napisao, a ti si na to pitao, kondicionalno, ono što si pitao. Nije se uopće radilo o "identitetima", nego samo o jednoj vrsti identiteta - onom vjersko/nacionalnom, sjećaš se? Miješani brakovi, ateisti - sjećaš se? Zašto bi djeca iz miješanih brakova automatski bila ateisti? A ja sam, vjerujem razumno, pojasnila način mišljenja koji dovodi do takvog izjednačavanja: miješani brak = ateisti. Nisam pritom rekla da ja tako mislim, tvrdim, zahtijevam ili bilo što, nego sam samo ustvrdila da Drvo ne piše nužno budalaštine.

Drvo je, naime, pisao o nekoj situaciji, o nekom načinu mišljenja i očekivanjima itd. u vrijeme zajedničke nam domovine Jugoslavije. Tvrdio je da su ljudi u miješanim brakovima, kao i djeca iz miješanih brakova imali neke povlastice, neke društvene prednosti itd.

Ja ne znam je li to tako bilo, jer se ne sjećam, jer nemam takvo iskustvo, jer nisam bila dijete iz miješanog braka, i jer sam neke povlastice u okviru Jugoslavije eventualno doživjela samo po osnovi toga što su mi se roditelji razveli pa sam bila dijete "samohrane majke", kao i po osnovi toga što mi je majka bila "radnica u neposrednoj proizvodnji". Po tim osnovama smo, naime, dobili "stan solidarnosti" (poslije 10 godina čekanja), po toj osnovi su me u djetinjstvu jednom ili dva puta poslali na besplatno ljetovanje u Selce, i po toj osnovi su mi dali stipendiju Titovog fonda za studij. Meni su, eto, te povlastice iz Jugoslavije poznate - ostale su mi nepoznate.

No, dakle, gdje smo stali?.......... Na tvoje pitanje sam odgovorila, ukazavši na logiku po kojoj je moglo biti takvih povlastica za ljude iz miješanih brakova - a ne na logiku samo jednog identiteta, ili što si mi već stao prigovarati.....

I da, što će Marku Markoviću značiti kada mu ti objasniš da on nema samo jedan identitet? Nisi ti taj koji drugim ljudima dodjeljuješ identitete. Kao što nisam ni ja. Kao što si lijepo rekao, to je povezano s identificiranjem samog Marka Markovića s ovim ili onim, s njegovim nalaženjem sebe u ovome ili onome. A kada je u pitanju taj identitet o kojemu smo jedinome i govorili, to jest, o vjerskom - nacionalnom, onda ljudi obično sebe nalaze u jednoj vjeri - jednoj nacionalnosti, a ne u njih deset. Zašto je to tako - pojma nemam! Također, ima takvih koji tu povezanost snažno osjećaju i vrlo im je važna, kao i onih koji za to ne mare, ili misle da ne mare..... A ima i takvih koji se opsesivno drže u svojim identifikacijskim zajednicama, tako da se na one pojedince koji odu - baca prokletstvo za cijeli život, i nikada im se taj grijeh ne oprašta. Recimo: Amiši.

No, da vidimo jel se ima još kaj za reći, prije nego što se slomim preko šesnaest uskličnika? Valjda nema! Dobro!!!!!!!

Tko je glasao

Loptica

Formo, mene ne zanima tvoja dobra (ili loša) volja, nego što mi imaš ponuditi kao odgovor. A tvoj je odgovor "ja sam razumno pojasnila način koji dovodi do mišljenja". Ne, ti si napisavši "Djetetu iz 'miješanog' braka (vjerski i nacionalno) lakše je biti 'ateist' (ili 'kozmopolit'), nego se odlučivati kojem će roditelju dati prioritet, a kojega 'otkantati'... ustvrdila da ti tako misliš, a ne da postoje oni koji tako misle.

Kome je to nama Jugoslavija bila zajednička domovina? Opet skačeš pred rudo (miješaš domovinu i državu) i govoriš u ime drugih (koji su živjeli u Jugoslaviji, ali je nisu smatrali svojom domovinom). Hajde ti meni objasni ovo oko povlastica ljudi u miješanim brakovima: folksdojčer nakon Drugog svjetskog rata oženjen Srpkinjom, njemu konfisciraju imovinu, njoj ne (to ti je iz jugoslavenskog filma o folksdojčerima iz1986.). Pokaži mi taj moj povlašten rod, ako ikako možeš. Od toliko povlastica više nikoga nema u Hrvatskoj odavno.

Ne brini, i vidi se da nisi iz miješanog braka i da ne znaš što to znači ni u teoriji, a kamoli u praksi.

Nema logike, Forma, nema. Zar ti misliš da bi se danima, tjednima, mjesecima, godinama istraživalo da je dovoljno pretpostaviti: o, pa tu bi moglo biti te i takve logike. Upamti, kad imaš čovjeka pred sobom nemaš samo jedan identitet, bez obzira na to koji je u prvom planu. Ti uporno otvaraš jednu (istu) ladicu.

Ne objašnjavam ljudima kakvi su, oni o sebi govore, a ja ih analiziram i donosim neke zaključke. Na taj način možemo unaprijediti odnose, proizvode, usluge, službe i dr. Zato sve to radimo, zar ne?

Da bi rekla kako se ljudi (Koji ljudi? Hrvati u Subotici? Alžirci u Parizu? Portorikanci u New Yorku) pronalaze u jednoj nacionalnosti, morala bi ipak nešto malo i istražiti. Evo samo pola rečenice Douglasa Lymanna: "Visoko amerikanizirani Portorikanci manipuliraju različitim etničkim identitetima“. Forma, zamisli, oni manipuliraju, oni ne čuče u ladici koju ti voliš otvarati.
Hrvatima se, očekivano, malo tko bavio, premda je samo po sebi zanimljivo što se u 40 godina (od 1971. do 2011.) udio Hrvata povećao sa 79,38 na 90,42% (http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/results/htm/usp_03_HR.htm). Zanimljivo je stoga što se mnogo ne-etničkih Hrvata, pripadnika nacionalnih manjina, sve više počelo izjašnjavati Hrvatima (dio njih, koji su to spomenuli usput, tvrde da im je tako lakše iz više razloga - osjećaj = 0 bodova).

Skačeš kao loptica: jučer izbjeglice iz BiH, danas amiši. A skoro si mislim jučer: sigurno će Formica sutra naći nekog anabaptista da učvrsti teoriju.

Tko je glasao

ode ti u krajnost s teoretiziranjem i pametovanjem

riječ je bila o pljuvački na Franju T.

neki su to objasnili pa i ja sam podebljao

ne znam koliko si stara..ali ne možemo se lagati tj. ne možeš lagati nama koji smo TO živjeli

U praksi je stvar funkcionirala onako kako sam napisao i to manje više svi mi stariji znamo...a oni koji ne znaju služe se logikom poput eto Fome.

U Jugoslaviji smo bili "ravnopravni" samo su eto neki bili ravnopravniji.

Čak i danas današnja vlast, ovi kukurikavci slijedeći refleks komunizma i jugoslavenskog tzv. bratstva i jedinstva prednost daju djeci iz miješanih brakova i miješanim brakovima, jer pretpostavljaju da su oni lijevi tj. njihovi glasači.

Čak je Milovanović izjavio u intervijuu vani da su Srbi njegovi glasači.

Izgleda da ti nemaš pojma kako politika funkcionira.

Mene su recimo blagonaklono gledali kao mladića od 18 god. jer mi je stari bio partizan.

U JNA recimo.

sve dobro...

Tko je glasao

Doviđenja i drugi put (ako prvi put nije bilo jasno)

Drvosjeku, mi smo, koliko se sjećam, svoju komunikaciju završili.
Usput, ja ne vidim da ovdje piše da sam ženskog roda, pa ne trči pred rudo. Još jednom svako dobro i doviđenja.

Tko je glasao

Ti bi se mene riješila / o

neće ići Fraso

kad god uočim glupost reagirat ću. Jebiga, takav sam. Naravno, ti se ne moraš osvrtati na moje upadice............

lp

sve dobro...

Tko je glasao

Naravno, ti se ne moraš osvrtati na moje upadice............

@drvosjek, mora, mora, jer samo takoFreise i Ljubin e žrtve ima mira od Ljubinih poruke i sline kojom obasipa svoje žrtve! Zar si zaboravio da ni rođenog brata nije ostavio na miru dok mu nije preuzeo funkciju predsjednika židovske općine Virovitica!

"Najviše zakona ima u najpokvarenijoj državi." ~ Tacit

Tko je glasao

Aj, pa hvala bogu!

Donekle si shvatila o čemu je, recimo, riječ. Naime, da nije riječ o teoriji identiteta.

Meni je, recimo, Jugoslavija bila domovina! Kaj se može, tak sam bila odgajana! I kad sam se našla, recimo, na Kranjskoj gori, ili na Ohridskom jezeru, nisam ni u peti imala filing da sad više nisam u svojoj domovini!

Međutim, fućkaš mene, ja sam samo jedna!

Baš mi je žao kaj ti sve treba tak crtat da bi skužila: sintagma "zajednička domovina" je upotrijebljena sa stanovišta i iz perspektive UPRAVO TE ZAJEDNIČKE DRŽAVE! Kužiš? Napisala sam ono kaj je dotična država HTJELA, ŽELJELA, NASTOJALA, OČEKIVALA..... Eto, u tom smislu piše "zajednička domovina"!..... A ti se samo brineš zbog moje neinformiranosti! Ajde, nije to tak važno! :)

A kaj fali Amišima, ak su tebi dobri "visoko amerikanizirani Portorikanci !? :) Kako stojimo s nisko amerikaniziranim Portorikancima? Tu ne bi škodila jedna komparativna analiza! :)

Trebala si se naprosto držat teme: Drvo je konstatirao tu situaciju s privilegijama za one u miješanim brakovima..... Trebala si jednostavno reć da to nije istina, to jest, da u Jugoslaviji toga nije nipošto bilo, i to potkrijepiti podacima iz znanstvenih studija! Umjesto toga, ti se ko mlada krivom k.... čudiš: "zašto bi dijete iz miješanog braka automatski bilo ateist?"

Kaj ja znam zakaj, draga Fraise? Evo, možda zbog ovog Portorikanca: "visoko jugoslavenizirani Hrvati i Srbi (Slovenci, Makedonci, Albanci, Česi, Mađari, Muslimani itd.) manipuliraju različitim etničkim identitetima"!

Mislim, zbilja!

Jel mi to sad neki grijeh što se vidi da nisam iz miješanog braka? Ako mogu molit kakvu olakotnu okolnost: otac mog djeteta je rođen u hrvatsko-židovskom braku, i znam ponešto o njegovom osobnom odnosu prema tim stvarima...... Izjašnjaval se je kao Hrvat, bogu se nije molio (dakle, bil je ateist), a kao duhovit čovjek nerijetko je, za zabavu i zajebanciju, "manipulirao različitim etničkim identitetima".

Hebi ga, da je postojala neka dovoljno velika i kvalitetna masa "visoko jugoslaveniziranih Hrvata, Srba i ostalih", možda ta zajednička domovina ne bi otišla u p.m. Ali, nije išlo - čak ni uz dijeljenje povlastica i privilegija onima miješanima i ateistima!

Ali, zakaj se ti zbog toga ljutiš, i zakaj mi imputiraš besmislice - to ne kužim!

Možda zato kaj mogu normalno razgovarat i prihvaćat mišljenje i onih ljudi s kojima se i ne slažem u svemu 100%.....

Tko je glasao

@Foma Fomič Aj, sestro, daj malo čitaj...!

"većina ljudi toliko silno želi imati samo jednu domovinu...!" čista je glupost! To žele NACIONALNE PSEUDOELITE pa te svoje opsesije prenose na ljude odnosno narod. Kada bi tzv. mali čovjek odlučivao, odlučio bi se za domovinu tamo gdje mu je dobro, i ne bi gledao na krv, tlo, a i po mogućnosti, jednog vođu!
Inače, pogledaj u rječnik francuskog jezika što znači "fraise" i kojeg je roda!
Uživaj ti Foma, VELIKA je Rusija..., ha, ha..!
SHALOM!
(usput, povijest hrvavtskog antisemitizma još nije napisana, a ovako baš uzgred do 1941. veliki pogrom Židova dogodio se u Dubrovniku, a antisemitske invektive nosili su i jedan Šenoa, Matoš, Stj. Radić pa i Krleža, ne računajući stotine drugih manje poznatih skribenata). Istine radi treba napisati da je Ivo Andrić bio filosemit, posebno je obožavao bosanske Sefarde, i sa znanjem i toplinom pisao o njima, ne podliježući stereotipima. U mnogim djelima SJAJNO opisuje Židove, ne štedeći pojedine židovske (jevrejske) likove i kritika ukazujući i na njihove negativne karakterne osobine! ("Liebe in einen kleinen Stadt", zbirka pripovijedaka na njemačkom u kojim se radi o Židovima, u nas objavljeno kao "Jevrejske priče").

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Ne znam što bi bile

(u okvirima ove tvoje pretencioznosti) - "nacionalne pseudoelite"?

Može li se u tom smislu i bečkog novinara, tvorca cionističkog programa, smatrati "nacionalnom pseudoelitom" - u odnosu prema svoj onoj židovskoj sirotinji u getima koja svoje "opsesije" nije nikome mogla "prenositi", nego je samo mogla biti objekt, pasivna žrtva, nečijih "pseudoelitističkih" opsesija?

Blagi bože, na koji način se misli o povijesti!

Nisam pitala ni za "invektive", ni za "skribente" - pitala sam za povijesne činjenice.

Tko je glasao

preliberalno @Fraise

pogotovo za ove krajeve

Meni to zaista nije najvažnija stvar na svijetu, ali jest važna.

Zamislim situaciju da mi u goste dođu prika i prija a da su hipotetski govoreći Srbi, pravoslavci.

Prednost je da bi imali dva Božića, Uskrsa i sl, hehehe

Pa se malo pojede, pa popije pa krene priča o bližoj i daljoj prošlosti, današnjici.

Naravno da ja znam razgovarati i u takvim prilikama tj. znam se pretvarati ( to svi čine ), ali nekako mi je jednostavnije da me nećeš zajebati barem zbog nacije i vjere, ako me već zajebeš za neki posao, lovu i sl.

Vjerski i nacionalni zaista nisu jedini identiteti ali su nekako prirodno dosta visoko na ljestvici.

Tko tvrdi drugačije nije realan ili...ima neke svoje razloge osobne prirode.

sve dobro...

Tko je glasao

A nije se ni govorilo o

nekakvoj "množini identiteta".... Nevjerojatno, kud se može zalutati u diskusiji!... I toliko pametovanja otvoriti s jednim neprimjerenim pitanjem: "Zašto bi dijete iz miješanog braka automatski bilo ateist?" Kao da ste to Vi tako baš odlučili da mora biti, ili ja!

Dakako da je logično ono što ste rekli: u okvirima jedne višenacionalne države, u kojoj su stalno "mirisali" latentni međunacionalni konflikti, ili čak bili i manifestni, pa su se nastojali potisnuti, zatomiti, prevladati; i istodobno, u okvirima one vladajuće ideologije -

posve je logično očekivanje da će nacionalno-vjerski miješani brakovi dovesti do smanjenja međunacionalnih tenzija, ili da će ateisti stvoriti "novu naciju" - jugoslavensku, prije nego oni što se nisu dali odalečiti od svoje vjere i svoje nacionalnosti......

I stoga posve uvjerljivo zvuči da se na te iz miješanih brakova, na ateiste, gledalo "s više povjerenja".....

Koliko je toga bilo, ja ne znam, ali vjerujem da je moglo biti..... Ja sam prema bivšoj državi blagonaklona i sentimentalna, pa joj te mane ne zamjeram kao Vi, ali mogu vjerovati i razumjeti to što ste rekli..... A s obzirom da je država propala, očito joj nešto nije štimalo u toj računici, bože moj, događa se...... Neki će reći (možda čak i ja, he, he): propala je baš zato jer je bila popustljiva, jer se tih svojih zamišljenih rješenja u praksi baš i nije čvrsto držala..... previše je drijemala, premalo bdjela..... Kako god bilo: laka joj zemlja! :)

Tko je glasao

Poklopac

Koliko je s tobom, Formice, uzalud argumentirano raspravljati, to je nečuveno.

"posve je logično očekivanje da će nacionalno-vjerski miješani brakovi dovesti do smanjenja međunacionalnih tenzija".

Opet ti o logici i logičnom očekivanju. Ono što ti pišem nije logično, nego ono što se pokazuje/potvrđuje u praksi. Tu se ne traži logika. Ne, nisu hrvatsko-srpski brakovi nužno doveli do smanjenja tenzija, nego je u mnogim slučajevima ta nacionalna komponenta dovela do sukoba (jasno, mnogi su sukobi bili potaknuti događanjima na makrorazini). Mogu ti tako opisati i situaciju u židovsko-muslimanskom braku koji također nije doveo do smanjenja tenzija, ali s tom razlikom što su osobe živjele daleko od ratnog Balkana (u Kanadi).

Nije diskusija zalutala, nego si se ti uhvatila teme koja ti je poznata koliko i gradnja Linzova Nura. Što je u pitanju "Zašto bi dijete iz miješanog braka automatski bilo ateist?" neprimjereno? Neprimjereno je lupati zaključke tipa "logično je".

Za tebe i slične svako je pisanje složenih rečenica pametovanje. Je li to taj profil ljudi zbog kojih u Hrvatskoj nema mjesta za one koji taj komad opustošene zemlje (od domaćih profesionalnih rodoljuba) ne vide kao šator plemena? Balkanoidni prosjek koji je većinu onih koji su vrijedili natjerali da napuste Hrvatsku i zbog kojih nitko takav neprosječan (proklet bio!) nije dostojan velebne akademije? Ništa se nije promijenilo od Teslinih vremena, sam Bog da je sišao u Hrvatsku dao bi se u bijeg.

Formo, Formo, koje to mane zamjeram Jugoslaviji? Pa daj se nauči čitati s razumijevanjem. Komentiram tvoje nerazlikovanje domovine i države i tvoju potrebu da u moje ime govoriš kako se zove moja domovina. Gospo, pa ti taj podatak ne znaš.

Tko je glasao

Daaaa, daaa, dobroooo!

Neko "pokazivanje/potvrđivanje" prakse je valjda i Drvosjekovo iskustvo ili predodžba, ili uvjerenje, itd. - kad napiše ono što je napisao. Ili nije? Ili je "pokazivanje/potvrđivanje prakse" samo ono što ti "pokažeš/potvrdiš" iz primjera nekog filma, ili iz situacije u židovsko-muslimanskom braku nekog para iz Kanade?

Tko je rekao da su hrv.-srpski brakovi NUŽNO doveli do smanjenja tenzija? O čemu ti to? Ponajprije, ni Drvo, ni ti, ni ja - ne znamo koliko je takvih brakova uopće bilo u Jugoslaviji.

Ali to nije ni važno, jer uopće nije bilo riječi o tome. Zbilja si tvrdokorna.

Bilo je riječi o Tuđmanovoj izjavi da mu žena, hvala bogu, nije ni Srpkinja ni Židovka. Dečki su obrazložili zašto misle da se ta izjava zlonamjerno tumači kao izraz šovinizma, antisemitizma. U sklopu tog obrazloženja, Drvo je napisao o jednom aspektu života, mišljenja, političkog stava u ondašnjoj državi, onako kako se on toga sjeća, i kako misli da je bilo. A bilo je tako, po njegovu mišljenju, da je REŽIM (režim, Fraise, a ne ja!), blagonaklonije gledao na miješane brakove, da su takvi lakše dolazili do nekih položaja u društvu itd. Dakle, da su takvi uživali povlastice.

I onda ti bubneš ono pitanje. I ja odgovorim da ima logike - dakle, ima logike NA POZADINI tog političkog režima, NA POZADINI te višenacionalne države opterećene međunacionalnim konfliktima.

A ti onda opet po meni, kao da sam JA BILA TAJ REŽIM! Pa, koji ti je jarac?!

Konačno, uopće nije bitno da li Drvosjekova predodžba ima uporišta u zbilji - dakle, nije bitno jesu li ljudi u miješanim brakovima zaista imali neke značajne povlastice, je li im režim "više vjerovao" itd.

Nije bitno zato jer je dovoljno već to da je POSTOJAO DOVOLJNO VELIK BROJ LJUDI KOJI JE MISLIO DA JE TO TAKO, dovoljno velik broj ljudi koji je TAKO DOŽIVLJAVAO TAJ REŽIM, te zbog toga osjećao izvjestan otpor prema njemu, antipatiju, što ja znam.

I ti se sad obrušavaš na mene, navodeći svoje "potvrde iz prakse", to jest, iz jednog filma i iz jednog braka u Kanadi! A Drvo će ti jamačno na to navesti četiri pojedinačna primjera - "potvrde iz prakse" kojima će dokazivati svoju tvrdnju.

I kaj sam ja sad tu kriva, molim te lijepo?

Kriva sam zato jer mogu vjerovati Drvu da je toga bilo?! A još više mu mogu vjerovati da je narod koji je prianjao uz katoličku vjeru i hrvatski patriotizam ili nacionalizam BIO UVJEREN DA TAKO JEST, tj. da jugoslavenski režim to zaista čini, da su mu miliji "miješani ateisti", nego ovi drugi!

Nevjerojatna si! Ja zaista ne znam - NEMAM POJMA - je li tog privilegiranja po toj osnovi bilo mnogo, malo, ili ga uopće nije bilo! I kad sam rekla: logično je, onda sam samo ukazala na logiku po kojoj je TOGA MOGLO BITI! Zaboga, u toj zemlji je postojala i masovno se rabila sintagma "poštena inteligencija"! Zašto "poštena"? - Pa valjda zato jer je očekivano postojala i "nepoštena inteligencija"! Logično, Fraise! I to je logično, s obzirom da se taj režim deklarativno temeljio u neprikosnovenoj ljubavi prema "radničkoj klasi"! Samo je "radnička klasa" imala biti neupitno "progresivna", a sve druge klase, uključujući i inteligenciju, bile su potencijalno "nazadne", ili što ja znam kakve.....

Bilo je takvo vrijeme, takav način mišljenja, takva ideologija, takva politika.....

Dakle, VJERUJEM da je bilo onoga što tvrdi Drvo, kao što vjerujem i to da je bilo ljudi koji su samo svoje osobne neuspjehe opravdavali tim razlozima: ja nemam privilegije jer sam Hrvat i katolik, a gle!, moj susjed ih ima! - jer i takvih ljudi ima uvijek i svugdje.

Ali, kao što rekoh, u krajnjoj liniji je sasvim svejedno od čega su se nakupljale frustracije - da li od uzroka koji su bili utemeljeni u zbilji, ili od izmaštanih uzroka. Svejedno je zato jer ta zemlja nije u konačnici uspjela te frustracije neutralizirati - te se raspala!

Što sam još kriva - tebi i tvojoj "pokazivačko/potvrđivačkoj" metodi argumetacije?

Tko je glasao

Ajmo banalno

u jednom malom mjestu gdje je bila milicijska stanica , sredina je miješana , ima oko trećina Srba, bilo je nekoliko milicionera Hrvata, za divno čudo, jedan Franjo je bio oženjen Srpkinjom, jedan Zdravku je mama bila Srpkinja a eto jedan Fuad je bio oženjen Hrvaticom..ali taj je došao već kasnih osamdesetih.

Svi ostali su bili Jovo, Rade, Savan, Stojan, Simo i sl. a neki su bili Srbi rodom iz Bosne, otamo odakle je i naš bivši ministar Jovanović, a to je kraj gdje se četništvo usisava zajedno s materinim mlijekom.

Imam poznanike pa mogu reći i prijatelje tamo, Srbe, idem u goste i u lov tamo ponekad , u kućama se nerijetko pored ikone Svetog Save nađe i slika đenerala Draže.

Dobro sam tamo primijeljen i počašćen jer sam iskren i otvoren s tim ljudima. Dugo se živi i sudbine se isprepletu, od posuđivanja novaca do spašavanja života.

Prema Hrvatima se bilo podozrivo za Yuge kod prijema u vojsku, policiju pa čak i u školu rezervnih oficira ili ŠRO ili kurs komandira odjeljenja KKO ( za mlađeg vodnika ili desetara).

Jel djed bio domobran..da ne kažem ustaša..ne prolaziš lako... partizanska djeca kako tako...ali i tu se već sumnjalo poslije sedamdesetih i tzv. maspoka... jel imaš nekog na radu u inozemstvu.....već si pod povećalom.

Pišem što znam , što sam primjetio i u čemu sam sudjelovao tj. što sam živio...

E sad ako neke pametnice ili pametnjakovići žele tvrditi drugačije.... njihov problem.

Čak je i poznati pjevač ustaških pjesama i pošasni predsjednik SAB-a ( Saveza antifašističkih boraca) Stjepan Mesić u jednom intervjuu pričao o tome kako su Hrvate znali odbacivati na liječničkim komisijama i kako se pričalo da Hrvati, eto nisi zainteresirani za vojsku i miliciju.

Ukoliko si bio Hrvat katolik koji se vjenčao u Crkvi i krstio djecu...naravno neće te nitko streljati zbog toga..... ali nećeš bogumi ni napredovati.

sve dobro...

Tko je glasao

Molim te, zbilja,

da shvatiš da sam SAMO reagirala na ono pitanje u kondicionalu. "Zašto bi dijete iz miješanog braka..... " Pitanje je bilo bez veze, naprosto jer nije Drvosjek osobno taj koji je osmislio i ozakonio tu formulu, niti je to formula nekakvog prirodnog zakona! OKVIR ŽIVOTA kakav se tada živio, Fraise, ideološki okvir, dakle, ono što se promoviralo kao poželjno itd. - uključivao je tvrdnju da je religija "opijum za narod". Pa, ako je religija "opijum za narod", onda je LOGIČNO, Fraise, da će REŽIM, tj. ta vladajuća ideologija, nekako preferirati ateiste, da će ih nekom "metodom" pokušati "naći", da će ih radije uključivati u sistem nego one koji su pod utjecajem tog "opijuma". Pa je odatle opet LOGIČNO da će očekivati da ih nađe prije u miješanim brakovima, nego u onima drugima!

Druga je stvar što je ta država bila slaba, zapravo, što ni sama možda nije jako vjerovala u svoje ideje, što je imala podosta mekog, natrulog tkiva, pa je kroz to tkivo moglo prolaziti i svašta drugo..... Ja ne mislim, poput Drva, da je ta zemlja bila tako opaka, okrutna, tako "zločinačka" kako to misli Drvo. A pogotovo je u usporedbi s današnjim svijetom i današnjim životom, imala nekih ugodnih prednosti. Međutim, ja sam ja, a Drvo je Drvo - on ima svoja iskustva i svoja sjećanja, i ja ih uvažavam.

Ne mogu skužiti na koji način ti razmišljaš...... Referiraš se iz neke ideologije svoje, iz nekih "teorija identiteta", a to je posve nepotrebno i neprimjereno u sklopu ove diskusije.

Tko je glasao

Hobi

Forma, ne čudim ti se nakon što si u jednom od dnevnika mudro ustvrdila:

"To se svrstava u konzervativan, tj. desničarski, tj. 'homofobni' stav. U redu! (Premda se pri tome čudim pretencioznosti s kojom se korijen 'homo' prisvaja i sužava za takvu fragmentarnu svrhu: 'homofobija' bi trebala biti 'strah od čovjeka', a ne 'strah od pedera'!.... No dobro, pustimo to!....)"

Ti ne znaš ni osnovne pojmove, a drugima bi procjenjivala koliko im je pitanje glupo (iako je samo izvedeno iz jedne tvrdnje). A da si nađeš drugi hobi koji neće tražiti od tebe da znaš čitati s razumijevanjem?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci