Tagovi

Uznemirene graÄ‘anke i graÄâ€


Danas sam preuzeo materijale iz Kaznenog predmeta broj Kir 5163/08., na temelju kojih ću, u svojstvu okrivljenika, 14. siječnja u 12 sati na Županijskom sudu u Zagrebu kod sutkinje Jadranke Mandušić, biti ispitan.

Obzirom da su do sada "oštećenik" Tomislav Karamarko i njegov odvjetnik Veljko Miljević u više navrata komentirali ovaj postupak, a kako dosadašnji tijek ne spada pod tajnost pooštrenu prema ZKP-u, ja ću se zadovoljiti tek objavljivanjem materijala iz spisa, a vi procijenite osjećate li se uznemirenima i hoćete li to posvjedočiti u korist Tomislava Karamarka!


Inače, Karamarko je prvu tužbu podnio na Općinskom kaznenom sudu u lipnju, dok je bio na čelu Sigurnosno-obavještajne agencije, no Državno odvjetništvo je tada smatralo da za kazneni progon nema osnove. Tako je početkom prosinca njegov odvjetnik dopunio tužbu i ponovno krenuo s njom po službenoj dužnosti. Miljević objašnjava da nije htio privatnom tužbom ići protiv Peratovića (nego će progon provoditi državni organi, op.a.) jer ovim nije oštećen samo Karamarko osobno, nego i osobe iz njegovog bližeg i daljeg kružoka, jer je on sada na javnoj funkciji.

"Karamarko zaštitnik ovog i onog"

Zamoljen da nam navede barem dva primjera zašto je Karamarko odlučio inzistirati na tužbi unatoč atmosferi koja se stvorila zbog policijskog progona Facebookera, Miljević navodi:

"Karamarko je ljudski najviše povrijeđen jer Peratović tvrdi da je on prikrio ubojicu Milana Levara. Kaže da ga je kćer pitala jedan dan kakve on to ubojice štiti", navodi Miljević. "Drugo, što se pojavljuje na njegovom blogu su sila napisa -'predsjednik republike Stjepan Mesić ovo', 'glavni državni odvjetnik Mladen Bajić ono', 'šef SOA-e Tomislav Karamako zaštitnik ovoga i onoga'", nabraja Miljević.
Dodaje da je se sve to nije odvijalo samo na internetu nego je isto ponovio i na televiziji, radiju i u tiskanim medijima, te da Karamarko ne bi inzistirao na tužbi da se tekstovi ne provlače internetom već dulji period vremena.

Ana Benačić, Index.hr, 15.12.2008

A prije tog optužnog prijedloga, Tomislav Karamarko je još kao šef SOA-e, netom je završila policijska pretraga moga stana i oduzetih predmeta, novinskog arhiva,16. siječnja 2008., a kao šef SOA-e podnio kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu protiv mene, a poradi širenja lažnih vijesti i uznemiravanja javnosti, a koju mu je šefica ODO Zagreb, Željka Pokupec odbacila uz obrazloženje kako slijedi:

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U ZAGREBU

Broj: K-DO-8103/08
Zagreb, 3. lipnja 2008.
Na temelju čl. 174. st. 1. Zakona o kaznenom postupku, donosim sljedeće

RJEÅ ENJE

Odbacuje se kamena prijava protiv ŽELJKA PERATOVIĆA zbog kaznenog
djela širenja lažnih i uznemirujućih glasina iz čl. 322. st. 1. Kaznenog zakona (u daljnjem tekstu
KZ-a).

Obrazloženje

Kaznenu prijavu zaprimljenu 16. siječnja 2008. Tomislav Karamarko podnio je
ovom Državnom odvjetništvu po opunomoćeniku - odvjetniku Veljku Miljeviću protiv Željka
Peratovića
zbog kaznenog djela širenja lažnih i uznemirujućih glasina iz čl. 322. KZ-a. Nastavno
su zaprimljene dopune kaznene prijave od 8. travnja 2008. i 28. travnja 2008.

U kaznenoj prijavi i nadopunama iste, navodi se da je Željko Peratović u
vremenu od 26. siječnja 2007. do 27. ožujka 2008. svojim izjavama i člancima, pretežito
objavljivanim putem interneta, odnosno na svom "blogu", te izjavama danim u televizijskim i
radijskim emisijama, kao i objavljenim u dnevnim i tjednim tiskovinama ostvario obilježja
prijavljenog kaznenog djela.

U prijavnom materijalu izloženi su i djelomično citirani navodi koje je prijavljeni
Željko Peratović objavljivao kontinuirano, kroz vremenski period duži od godine dana. Iz
pregleda objavljenih sadržaja razvidno je da Željko Peratović iznosi, te često ponavlja pojedine
navode, tvrdnje, komentare i zaključke, u pravilu sadržajno usmjerene na isticanje navodnih
nepravilnosti, netransparentnosti i nedosljednosti u radu Sigurnosno-obavještajne agencije,
Ministarstva unutarnjih poslova i Državnog odvjetništva te odgovornih osoba navedenih tijela
odnosno institucija, njihovog navodno političkim interesima motiviranog djelovanja, a u
iznesenim sadržajima nerijetko izlaže svoje viđenje i svoja objašnjenja razloga i motiva
postupanja nadležnih tijela prema njemu.

Prijavitelj smatra da je opisano postupanje prijavljenog Željka Peratovića
motivirano iznošenjem, prenošenjem i širenjem lažnih glasina s ciljem da se time izazove
uznemirenje većeg broja građana, a što se i ostvarilo, pa drži kako su ostvarena obilježja
prijavljenog kaznenog djela iz čl. 322. KZ-a.

Kaznena prijava odbacuje se jer nema osnova za zaključak da je prijavljeni
Željko Peratović svojim ponašanjem ostvario obilježja prijavljenog kaznenog djela, a niti
obilježja kakvog drugog kaznenog djela za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti.
Kazneno djelo širenja lažnih i uznemirujućih glasina iz čl. 322. st. 1. KZ-a čini
onaj tko iznosi, pronosi ili širi glasine za koje zna da se lažne s ciljem da njima izazove
uznemirenje većeg broja ljudi i takvo uznemirenje i nastupi.

Dakle, da bi bila ostvarena objektivna obilježja navedenog kaznenog djela mora
postojati uzročno-posljedična veza između radnje počinjenja i posljedice prouzrokovane istom.
Radnja počinjenja predmetnog kaznenog djela ostvaruje se iznošenjem, pronošenjem ili širenjem
glasina za koje počinitelj ma da su lažne, te takovo postupanje prouzroči posljedicu koja
predstavlja umernirenje većeg broja ljudi. za egzistenciju navedenog kaznenog djela
umemirenje mora nastupiti. Uznemirenje većeg broja ljudi ogleda se u određenoj napetosti u
konkretnoj sredini, odnosno u postojanju uznemirujućeg, alarmantnog ozračja koje je posljedica
počiniteljeve radnje ostvarene kroz iznošenje, prenošenje ili širenje glasina.

Osim objektivnog obilježja predmetnog kaznenog djela počinitelj mora ostvariti i
subjektivno obilježje djela, odnosno mora postupati s namjerom izazivanja umemirenosti većeg
broja ljudi, širenjem glasina za koje zna da su lažne.

Analizom objavljenih sadržaja prijavljenog Željka Peratovića smatram da su
iznesene tvrdnje, kako po svom sadržaju, tako i sredstvu objavljivanja, kao i duljini vremenskog
perioda u kojem su imošene, objektivno nepodobne za izazivanje zakonom propisane posljedice,
a istovremeno nema elemenata za razborit zaključak da bi uslijed objavljenih spornih sadržaja
nastupilo umemirenje većeg broja ljudi.

Naime, izričaj korišten pri iznošenju tvrdnji, zaključaka i komentara predstavlja
isključivo osobno viđenje i interpretaciju, po prijavljenom Željku Peratoviću odabranih tema,
iznesenih, u pravilu, na senzacionalistički način i bez podloge koja bi iznesenim tvrdnjama dala
značaj uvjerljivosti, odnosno smisao ozbiljne, kvalitetne i vjerodostojne informacije. Takve su
tvrdnje stoga male vrijednosti, odnosno izneseni navodi vrijednosno predstavljaju spekulacije, a
objavljeni sadržaji na razini su hipotetičkih navoda bez potkrijepe da je određena situacija
objektivno takva kakvom se prikazuje. Istovremeno, uočeno je da su objavljeni sadržaji nerijetko
međusobno kontradiktorni.

Iz navedenog razloga takove tvrdnje i navodi nisu objektivno podobni da izazovu uznemirenje javnosti. Pored toga nerijetko je riječ o navodima i komentarima iz kojih se razabire da su, obzirom na stilski izričaj, iznošeni s ciljem da Željko Peratović kao njihov autor pridobije pažnju čime sebi daje na važnosti. To se ogleda u svim objavljenim sadržajima, a poglavito u odnosu na onaj dio tvrdnji i komentara u kojima iznosi svoja objašnjenja i svoje viđenje motiva za postupke koji su poduzimani prema njemu od strane nadležnih institucija, pri čemu iste obrazlaže spekulacijama o političkoj pozadini.

Osim što objavljene tvrdnje Željka Peratovića sadržajno nisu podobne za nastup
zakonom predviđene posljedice - uznemirenja većeg broja ljudi, njihova vjerodostojnost i značaj
umanjena je i s obzirom na sredstvo, odnosno način na koji ih imenovani čini dostupnim
javnosti. Naime, većina sadržaja objavljena je putem interneta, iznošenjem na blogu. Blog predstavlja vrstu mrežnog dnevnika gdje korisnici bilježe svoja razmišljanja, stavove, događaje i komentare, radi čega javno mnijenje blogove, najčešće, ne smatra sasvim ozbiljnim. Uz
navedeno, razdoblje od preko godinu dana u kojem prijavljeni Željko Peratović objavljuje svoje tvrdnje, komentare, stavove i zaključke, predstavlja daljnji osnov za zaključak kako navedeni
sadržaji, kao što je već obrazloženo, nisu podobni za izazivanje i nastup uznemirenosti većeg broja ljudi, posebice kada se ima u vidu da uznemirenost predstavlja trenutno, alarmantno stanje, situaciju povišenih tenzija, uznemirujuće ozračje, pa se, obzirom na vrijeme od preko godinu dana u kojem traje objavljivanje sadržaja po prijavljenom Željku Peratoviću, zaključuje kako nastupa uznemirenost većeg broja ljudi nema, čime nije ostvareno objektivno obilježje kaznenog
djela iz čl. 322. st. 1. KZ-a.

Slijedom obrazloženog, budući se u ponašanju prijavljenog Željka Peratovića ne
ostvaruju bitna obilježja prijavljenog kaznenog djela, a niti kakovog drugog kaznenog djela za
koje se progon poduzima po službenoj dužnosti, odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA OŠTEĆENIKU

Na temelju čl. 55. st. 2. Zakona o kaznenom postupku oštećenik može, u roku od
osam dana od dana primitka ovog rješenja, ako smatra da ono nije pravilno i na zakonu
osnovano, poduzeti· kazneni progon podnošenjem optužnog prijedloga pred nadležnim
Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu.

OPĆINSKA DRŽAVNA ODVJENICA
Željka Pokupec

Rješenje dostaviti:

1. Odvjetniku Veljku Miljeviću,
Zagreb, Vlaška 7/I (za Tomislava Karamarka),
2. Tomislavu Karamarku,
Zagreb, Kuniščak 40 (adresa sjedišta SOA-e, op. ž.p.).

Domagoj Margetić, kojega je Tomislav Karamarko, navodno, također tužio, u zagrljaju odvjetnika Veljka Miljevića, koji osim Karamarka zastupa i špijune Markicu Rebića i Franju Tureka, umirovljenog policajca Saliha Fazlića, umirovljenog generala Branimira Glavaša, bivšeg predstojnika Mesićeva ureda Željka Dobranovića, a zastupao je i pokojnog Ivu Pukanića. Snimak je napravio fotoreporter Večernjeg lista po Margetićevu dolasku sa izdržavanja haške kazne, u predmetu u kojem ga je zastupao Miljević.

Na pitanje zašto je privatne tužbe protiv blogera Domagoja Margetića i Željka Peratovića podnio kao ministar unutarnjih poslova, Karamarko je odgovorio da su podnesene prije njegova dolaska u MUP, a zaprimljene nakon toga. Izjavio je da od novinara i blogera očekuje odgovornost za napisanu riječ te da ne vidi problem u privatnoj tužbi kojom “kao građanin pokušava zaštititi svoj integritet od najrazličitijih optužbi”.


Gordan Malić, Jutarnji.hr, 22.12.2008

Ministar policije koristi prigodu da s pozicije moći komentira predstojeće istražne radnje, pa o optužnom prijedlogu u koji je preinačio odbijenu kaznenu prijavu govori kao o tužbi za klevetu, a ne kao o kaznenom djelu širenja lažnih vijesti i uznemiravanja javnosti. Toliko o njegovoj kompetentnosti.

Evo Karamarkova optužnog prijedloga u cijelosti.

Ovdje je prvi podnesak u kojem su priloženi tekstovi: Marina Lerge, Ladislava Tomičića, Tomislava Klauškog, Deane Knežević, Vedrana Matijanića, Željka Petrušića, Orlande Obad, Dijane Kovačić, Vladimira Matijanića, Ivora Fuke i naslovnica Novoga lista od 21. listopada 2007.

U skladu s navedenim, ispravljamo optužni prijedlog oštećenog kao tužitelja Tomislava Karamarka podnesen protiv Peratović Željka zbog kaznenog djela širenja lažnih i uznemirujućih glasina, opisano i kažnjivo u članku 322. stavak l. KZ - a, na način da u optužnom prijedlogu od 20.6.2008. dodajemo slijedeći tekst:

-na stranici 1. optužnog prijedloga, u dispozitivu, iza teksta: "što je:" dodaje se tekst:

"u Zagrebu, na svojem blogu, na televiziji i u više dnevnih i tjednih novina, u vremenskom periodu od 18.10.2007. do 25.01.2008., u više navrata, a u cilju uznemirenja većeg broja ljudi, iznosio neistine tvrdnje (glasine) o oštećenom Tomislavu Karamarku i to na način da je:"

Slijedi nepromjenjeni tekst od a) do 1).

na stranici 7. optužnog prijedloga, u dispozitivu, u drugom odlomku, iza
teksta:"predsjednika Mesića...", u idućem redu dodaje se tekst:

"a koji napisi su izazvali uznemirenje oštećenika, članova njegove obitelji, prijatelja,
poznanika i građana Republike Hrvatske"
...

Iz drugog podneska od 15. studenoga 2008., nakon što Karamarko već mjesec i 10 dana nastupa kao ministar policije, a sudska adresa mu je još u sjedištu SOA-e na Kuniščaku.

Općinski kazneni sud u Zagrebu, po sucu toga suda Sandri Kantolić, kao sucu pojedincu, uz sudjelovanje Zvijezdane Anić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv okrivljenog ŽELJKA PERATOVIĆA, zbog kaznenog djela iz članka 322. Kaznenog zakona ("Narodne novine" broj 110/97,27/98, 129/00,51/01, 105/04,71/06, 110107; nastavno: KZ), povodom optužnog prijedloga oštećenog kao tužitelja Tomislava Karamarka, zastupanog po Veljku Miljeviću, odvjetniku iz Zagreba, podnesenog dana 20. lipnja 2008. godine, a ispravljenog dana 17. studenog 2008. godine, izvan glavne rasprave, dana 3. prosinca 2008. godine

riješio je

Temeljem članka 435. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 110/97, 27198, 58/99, 112/99, 58102, 143/02; nastavno: ZKP), određuje se provođenje po istražnom sucu slijedećih istražnih radnji:

1. ispitivanje okrivljenika na sve okolnosti kaznenog djela koja mu se stavljaju na teret

2. ispitivanje oštećenika na sve okolnosti djela kojim je oštećen, posebno nna
okolnost nastupanja uznemirenosti kod istoga, ali i kog većeg broja građana

3. saslušanje u svojstvu svjedoka svih osoba koje mogu potvrditi nastupanje
posljedica koje predstavljaju obilježje inkriminiranog kaznenog djela

4. po potrebi provođenje i drugih dokaza.
...
U Zagrebu, 03. prosinac 2008. godine
sudac
Sandra Kantolić


Rješenje o provođenju istražnih radnji koje bi trebale započeti 14. 01. 2009. u 12 sati na Županijskom sudu u Zagrebu

Komentari

Odgovori mi na ovo

Odgovori mi na ovo podebljano:
Angelina i ja smo zajedno. Ne rastajemo se ni zbog ubojice, ni zbog moje prevare, kaže boksač Stjepan Božić. Razmišlja o tužbi protiv tjednika Extra zbog napisa da ga je supruga Angelina nakon četiri godine braka ostavila jer je skrivao Vilima Karlovića. On je u studenome ubio svog kuma Adriana Čupića jer ga je kamatario i prijetio njegovoj obitelji.
- Vilima poznajem 18 godina. On je vjenčani kum moga brata i bio je organizator mojih mečeva. Što bih trebao, više ga ne poznavati jer je završio u zatvoru? Ali sasvim sigurno ga nisam skrivao - ističe boksač, koji se družio i s otmičarom sina generala Zagorca, Icom Matekovićem. Poznanstva s kriminalcima su ono što, navodno, smeta Angelini, kriminalistkinji zaposlenoj u uredu ministra Karamarka. Angelina zbog posla izbjegava medijske istupe,
...he,he, he...prije joj nastupi nisu smetali....
"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Zeljko, samo pomalo. Znam da

Zeljko, samo pomalo. Znam da znas, ali znam i da si unaprijed osudjen na neuspjeh. Nazalost!
"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Mislim da na ovaj spor ne

Mislim da na ovaj spor ne treba gledati pesimistički - država ili ljudi na pozicijama u državi - u ovakvim "sukoboma" uvijek gube.

Ovaj spor sam po sebi je toliko apsurdan da ga se ne može riješiti na jednom ročištvu, a svako sljedeće povećava njegovu apsurdnost pa će ga država (ili državni činovnici) na kraju uz još veću štetu izgubiti. Priče o špijuniranju za MI6 su vrhunske gluposti koje se ne spominje od 1948 godine - što bi to trebala Hvatska skrivati od MI6??? Ne samo zato što to je to jedna visoko profesionalna organizacija od mkoje naši ne mogu niti znaju ih skrivati, nego i zato što ćemo sutra (vrlo brzo) biti u istom sigurnosnom sustavu- Ta je špijunsko-kontrašpijunska folskula samo paranoična slika besposlenih popova koji i jariće krste.

No pogledajmo gdje je tu zamka za državu, odnosno njenog ministra?

- Ako je Peratović osobno vrijeđao Karamarka, tukao, pljuvao, gađao kamenom na pragu njegove kuće radi raznih zaista osobnih razloga (npr ako mu je govorio da mu je nos kriv, da je budala ako to nije, da je lopov ako to nije, da tuče ženu ako to ne čini, da puca u prozore susjeda ako to ne čini, da je pijanac ako to nije ...) - stvar je vrlo jasna - Peratović je kriv

- Ali ako je Peratović samo pisao o Karamarkovom ponašanju na pozicijama na kojima je obnašao funkcije, što predstavlja opis javne osobe koja je plaćena iz proračuna (tj. od strane poreznih obveznika - a POA je javna stvar kao i čovjek na njenom čelu bez obzira što se bave tajnim sferama), tada je Peratović u pravu. Ministar (Karamarko ili bilo koja druga osoba u sličnim prilikama) može jedino biti žrtva svoje pozicije - no toga je morao biti svjestan kad se hvatao ugodnih i dobro plaćenih proračunskoih pozicija.

Zato je Karamarko realno već izgubio, baš zato što ne razlikuje sebe kao javnu i sebe kao privatnu osobu. Samim time što se navodno difamiranje vršilo u dijelu državnih tajnih poslova a ministar se se pojavljuje kao privatna osoba u privatnoj tužbi dovodi se njega samoga i državu u neprihvatljivu "prednost", a sud u jednu vrlo specifičnu situaciju i jer sud će morati raspravljati što je bilo osobno a što prava istina u tajnim poslovima (pri čemu ovisi o samo jednoj strani). Kako god okreneš, ovdje će se sve simplificirati na konstataciju da Ministar tuži novinara za otkrivanja državnih tajni privatnom tužbom - pa to je apsurd kojeg ni najbolji advokati ni najovisniji suci neće moći riješiti na korektan način! Novinari su tu (i Margetić i Peratović) u neravnopravnoj poziciji, pa sve ovisi o sucu - hoće li kao Mrčela odbacii ili popustiti pred pritiscima "moćnika" pa onda još dodatno iskomplicirati jedan slučaj (kojeg se ni Državni odvjetnik nije htio prihvatiti). To će biti samo daljnje difamiranje ionako već dovoljno diskreditiranje hrvatske države - i to treba jasno izreći, jer taj s pravnog i civilizacijskog stajališta stupidan spor već je izazvao dovoljno negativnih konotacija u svijetu (kojem pripadamo i iz kojeg se ne može izvući i da želimo) da će sve to za državu proizvesti golemu štetu.

A sve navodno u ime države! Državne pozicije (funkcije) u Hrvatskoj već odavna više nikoga ne impresioniraju, a pogotovo ne svjetsku javnost, kojoj smo kao država više dosadili s primitivizmom u javim sferama.

Mada naravno Peratović (i Margetić - kao i prije Helena Puljiz, onaj dubrovački bloger i slični slučajevi) osobno prolazi kroz kalvariju, Karamarko njima i svima nama čini veliku građansku uslugu, mnogo veću nego je ikada mislio da će činiti (možda veću nego da nam je već pohvatao kriminalce koji su pobili Pukanića i Hodakicu - radi čega je i došao za ministra).

Tko je glasao

Ovo je super, nadam se da

Ovo je super, nadam se da će te smjestiti kojih godinu iza rešetki...možda ti MI6 može pomoći, ha ,ha, ha...

I nadam se da će iz tvojeg procesa u javnost doći sve potrebne informacije da narod shvati da ti nisi nikakvi novinar demokracije već novinar interesnih skupina i da su informacije koje si plasirao došle do tebe s kuverom s lovom i zadatkom "objavi to "...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

B2, 'ko tebe placa. Dobijes

B2,
'ko tebe placa. Dobijes li bar kuver love?
Sve ima svoju cijenu: kolika je tvoja? S cime su te ucijenili? Ili ti je dednunciranje/izdaja/licemjerje/sluznistvo u krvi?
"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

Ja samo želim da 45 lines

Ja samo želim da 45 lines bude odgovoran novinar i da snosi odgovornost z anapisano Pa ako je objavljivao informacije jer je sudjelovao u frakcijskim borbama političara ili obavještajne zajednice i koristio za to povjerenje čitatelja jer se predstavljao kao objektivni novinar - onda neka se to sazna i neka snosi odgovornost, pa čak i zatvor...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

B2, 'ko tebe placa. Dobijes

B2,
'ko tebe placa. Dobijes li bar kuver love?
Sve ima svoju cijenu: kolika je tvoja? S cime su te ucijenili? Ili ti je dednunciranje/izdaja/licemjerje/sluznistvo u krvi?
"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

"As you have violated our land and our honor, (we) will violate everything, even your children."

Tko je glasao

He, he, Ovo je super ali bi

He, he,
Ovo je super ali bi na tvom mjestu pripazio, Sanader trči u EU pa bi se ti brzo mogao naću na meti MI6.
Nećete ni jedan (ni ti ni Peratovič) se naći u iza rešetaka ali je MI6 opremljeniji i moćniji od naših šegrta.

Tko je glasao

Kolega 45lines, jako ste

Kolega 45lines, jako ste konfuzni.
Nisam najbolje shvatio što je s čime dopunjeno.
Plus, ovaj scan optužnog prijedloga ima gotovo 4 megabajta.
Koja je (i gdje je) najnovija optužnica?

Tko je glasao

Nisam ja konfuzan. To su

Nisam ja konfuzan. To su materijali iz spisa. Ja nisam dobio druge. Dopune se odnose na optužni prijedlog (4 M), a on je dopunjen linkanim podnescima. To još nije optužnica. Samo dopunjeni optužni prijedlog po kojem se rade istražne radnje. Ne provodi istraga. Posavjetujte se sa smogismogijem za daljnja pravna objašnjenja.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Sorry. Jasna mi je

Sorry. Jasna mi je procedura. Mislio sam da je išao s privatnom tužbom, nisam pažljivo čitao.
Hvala i pozdrav.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci