Tagovi

Ususret zdravstvenoj reformi

Vidim da se gospodin Milinovi? malo zaletio oko reforme zdravstva.

Tu vlast, u kojoj je Milinovi? ministar zdravstva, birala sam u nadi da ?e ukinuti sramotne participacije i pla?anje taksenih marki pardon administrativnih pristojbi za svaki odlazak lije?niku. Jer ono što je Velika koalicija u?inila bolesnicima, bilo je prestrašno, pogotovo za kroni?ne bolesnike koji moraju po recepte za lijekove svaki mjesec. Dakle, uz uplatu od 1000 kn za zdravstveno osiguranje na pla?u, išlo je još 80 kn za dopunsko zdravstveno osiguranje, pa još 30 kn za administrativnu pristojbu, ukupno 1.110 kn troška na ime zdravstvenog osiguranja mjese?no.

Kad sam izabrala ovu vlast, ona je održala obe?anje i izbacila administrativnu pristojbu kao nepotrebnu i sve je slutilo da ?e netko kona?no nešto u?initi za bolesnike po pitanju poboljšanja zdravstvenog sustava.

No, kako sada stvari stoje, pitanje je koliko ?e to još dugo trajati. Sprema nam se reforma zdravstva, koja se po Milinovi?u misli provesti na grba?i najosjetljivijeg sloja ljudi: BOLESNIKA! Dakle onih ljudi pogo?enih boleš?u i ?esto nesposobnih za dodatnu zaradu! Upravo od njih se o?ekuje da namire razliku koja nedostaje zdravstvenom sustavu. Za moj pojam to je sramotno!!! Dok su to bili zdravi ljudi, izdvajali su u zdravstveni sustav svoj novac, iako nisu morali. Sad kad su bolesni, sad se od njih o?ekuje da pla?aju taksu za najobi?niji dolazak kod doktora ili lijek o kojem im život ovisi.

A te takse misle im nametnuti upravo oni, koji imaju pla?e preko 15.000 kn i to ste?ene od novca poreznih obveznika, dakle tih istih bolesnika. Ova reforma upravo miriši na onu koju je htio provesti ?ovjek, koji je kao ministar zdravstva otišao na lije?enje u inozemstvo. Priuštio je sebi lije?enje u vrhunskim inozemnim klinikama na naš ra?un, tj. od velike pla?e zara?ene od našeg novca, koji smo upla?ivali na ime poreza u državni prora?un, iz kojeg se ispla?uju pla?e državnim dužnosnicima.

Sadašnji ministar zdravstva bavi se istom mišlju o zdravstvenoj reformi. Iako mu nismo dali mandat za to. Vjerojatno misli da nikad ne?e do?i u poziciju lije?iti se. Jer se sad osje?a potpuno zdrav. Osim što mu je možda stara teta bolesna, ali ve? ?e njoj ne?ak platiti participaciju ili državnu taksu za odlazak kod doktora. Pa mi smo mu dali visoku ministarsku pla?u, ima ?ovjek odakle platiti.

Budu?i da se osje?am odgovornom za ovu situaciju (i prevarenom, naravno), jer sam upravo ja na izborima, iza paravana, zaokružila broj "idemo dalje" i jer sam upravo ja vrbovala svu svoju rodbinu, prijatelje i znance, a i širu društvenu zajednicu da da glas za "idemo dalje", koristim ovu priliku da podsjetim na neke misli našeg duhovnog vo?e, dr. Franje Tu?mana, ?iju ideju ja slijedim dalje i prenosim je s koljena na koljeno:

"Razumije se, hrvatska država mora o?itovati posebnu skrb prema onim slojevima, ili pojedincima, egzistencija kojih ne ovisi više o njima samima, kao što su umirovljenici, radni i ratni invalidi.
O svim socijalnim pitanjima treba voditi temeljnu raspravu sa svim zainteresiranim ?imbenicima, uklanjaju?i uzroke slabosti i NE DOPUŠTAJU?I ŠTETNE POSLJEDICE, UCJENJIVA?KA I JEDNOSTRANA RJEŠENJA!!!"
Naro?ito na podru?ju socijalne skrbi, demokratska vlast ne smije dopustiti nikakve oblike diskriminacije!"

Izvor: * str. 91

Tjerati Hrvate da pla?aju participaciju ili taksenu marku, pardon, administrativnu pristojbu, za ulazak kod doktora ili uzimanje potrebnog lijeka, je diskriminacija bogatih prema siromašnima! Bogati, koji su na vlasti, imaju novaca za privatno lije?enje ili lije?enje u inozemstvu, dok siromašni nemaju ni za ono osnovno! Jer bez kuna u džepu ne mogu kod doktora!!!

"Ne treba se nitko bojati za budu?nost Hrvatske. Ona je u našim i božjim rukama i mi je više ne?emo ispustiti. Hrvatska ?e biti zemlja sre?e i blagostanja, zato što smo je kona?no do?ekali, što smo je stvorili i što je želimo imati na sre?u SVAKOG hrvatskog ?ovjeka, na sre?u ?itave hrvatske domovine. Neka nam živi jedina i vje?na Hrvatska!"
Izvor: * str. 116

U ovakvoj situaciji ja se bojim za budu?nost Hrvatske, bojim se za njen narod, koji je, iscrpljen ratom i ratnim stresom, itekako bolestan. Ako nismo sposobni svoj narod lije?iti na dostajanstven na?in, onda nismo zaslužili imati svoju domovinu! Dostojanstven na?in zasigurno nije onaj, kad se bolesnik uputi doktoru, pa ugleda da u nov?aniku nema novaca za participaciju, ili taksenu marku, pardon, administrativnu pristojbu, pa se pokunjen i posramljen vrati doma bolestan i jadan! Milinovi? je ovo o?ito izgubio iz vida! Možda mu je ministarska fotelja pomutila razum i podrazumijevano lije?ni?ko, da ne velim katoli?ko milosr?e.
Ministar ?e, izgleda, radije podle?i pritiscima bogatih vlasnika tvrtki, pa ne?e pove?ati zdravstveni doprinos, nego uvažiti želje svog naroda i ne uvesti participaciju.

Prisjetimo se što je, za razliku od dr. Milinovi?a, na sli?nu temu rekao dr. Franjo Tu?man!

"Bitno je da mi taj prijelaz na pluralisti?ko vlasništvo, na privatno poduzetništvo uramimo u zakone i da oni koji sti?u bogatstvo pla?aju svoje obveze, poreze prema Hrvatskoj, ispunjavaju svoje obveze prema radnicima, službenicima koje ?e zapošljavati. Da ti bogati ljudi daju i bogatije pla?e svojim zaposlenima."

Izvor: * str. 155

Treba li ovome ikakvog komentara. Ideja HDZ-a je bila jedna, a ovo što se ?ini danas po pitanju zdravstva je nešto potpuno drugo. Ovdje se podilazi bogatima, a na teret siromašnih i bolesnih! Ovakva zdravstvena reforma zna?ila bi napuštanje ideje HDZ-a i puta dr. Franje Tu?mana kao idejnog za?etnika HDZ-pokreta hrvatskog naroda!

"Briga o životnom standardu zaposlenih ljudi i umirovljenika. Više ne smijemo dopustiti dalji pad zarada i mirovina, pa time i životnog standarda zaposlenih i ?lanova njihovih obitelji, kao ni umirovljenika. Dapa?e, treba težiti njihovom postupnom porastu u narednom razdoblju, ali naravno, ovisno o stvarnim rezultatima rada i poslovanja."
Izvor: * str. 157

Što se danas doga?a. Ekipa poduzetnika po stvarnim rezultatima rada i poslovanja vozi audie, bmw-e, majbache, me?kice, a zaposlenim ljudima i umirovljenicima ne izdvaja dovoljno zdravstvenog doprinosa ni za odlazak kod lije?nika u slu?aju nužde, kamoli za pla?e.

Veli dr. Franjo Tu?man dalje: Ostvarili smo sne svih hrvatskih naraštaja!
Izvor: * str. 168

Da, izvukli smo se iz mrske nam Jugoslavije, u kojoj smo barem kod doktora mogli oti?i bez nošenja nov?anika! Treba li Hrvatska svom narodu pružiti barem to isto, ako ne puno puno više!

Jedinu nadu u razrješenju ove Milinovi?eve situacije, u kojoj se osje?am itekako posramljenom što sam mu, takvom, dala svoj glas na izborima, vidim u pozivu dr. Ive Sanadera da svi daju svoje prijedloge vi?enja reforme zdravstvenog sustava. U tom smislu predlažem:

1. pove?anje obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje s dosadašnjih 15% na 20%!

2. Ukidanje SVIH participacija i administrativnih pristojbi u zdravstvu, kao neutemeljenih i protivnih temeljnom pravu hrvatskog naroda na ŽIVOT I ZDRAVLJE!

O pravu na "besplatno" (ne zaboravimo da se svaki mjesec i na svaku pla?u izdvaja ohoho novca za zdravstveno OSIGURANJE) zdravlje svakog Hrvata, ovisi ho?u li nakon gotovo dva desetlje?a vjernog glasovanja za "idemo dalje" i?i u tom glasovanju dalje, ili ?u posustati.

Poznaju?i dr. Ivu Sanadera, ne sumnjam da ?emo zajedno "i?i dalje", ja kao njegov bira? i on kao moj predsjednik!

P.S. Vjerujem da je dr bio kvalitetan ginekolog. Neka tako ostane!

* Izvor: Dr. Franjo Tu?man: "Zna se, HDZ u borbi za samostalnost Hrvatske", HDZ, Zagreb, 1993.

Komentari

Nakon što je ova država

Nakon što je ova država barem s prvim korakom (II. stup) pokušala postići održivost mirovinskog sustava, sljedeći veliko zalogaj je uvesti financijskog reda u zdravstveni sustav. To je (osim brodogradnje) najveća omča oko vrata prosperitetu ove država koja nas košta najmanje 3-4 milijarde godišnej više nego što bi trebalo...bačen novac...

Evo čitam neki dan da bolnice godišnje gube 2 (DVIJE) milijarde kn samo zbog lošeg upravljanja (stavite to u vezu s spominjanih 3 milijarde kn za tzv. lječenje bolesti od pušenja - pušači barem sami plate svoje lječenje, ovih 2 milijarde od lošeg upravljanja je bačeno u zrak)

Znam da je ovdje teško diskutirati bez političkog prepucavanja, tako da me uopće ne čudi što se o ovom stratški važnom elementu budućnosti ove države razgovara na konceptu "rekao je u kampanji da neće dizati porez, a ono uvodi participaciju" ili "to je porez na bolest" i slične demamogije....

Slušamo da već prijete koalicijski partneri da nisu uz vladu i da je koalicija upitna.. I nevojerojatno kako muda za zbilja vladati i poduzimati nepopularne korake mnogi nemaju...lako je pričati u opoziciji i predizborne floskule, ali treba biti odgovoran i podzeti korake....

Nadam se da će HDZ uspjeti iznijeti reformu zdrastvenog sustava, možda i u prvoj izvedbi neće biti najpoštenija za sve članove društva ali barem će usmjeriti zdravsto u jedini smjer koji ima smisla - održivi smjer i smjer gdje će se konačno za svaku kunu znati od kuda je došla, za što je došla i kako se potrošila. I konačno će stotine tisuća svatiti da kuna nema beskonačno i da se ne mogu trošiti nemilosrdno...

A kao da je trenutni sustav pošten prema svima nama koji plaćamo porez a zdravstvo milijarde godišnje baca u zrak zbog lošeg upravljanja i sličnih operativnih propusta koji se mogu i moraju eliminirati.... Ali za to nitko ne prigovara "to nije pošteno", "to je pljačka"... Jedino se dignu glasovi dušebrižnika kada se krene raditi reda u pljački koju narod gleda bogomdane orgije gdje uvijek ima novaca i nitko ne pita koliko što košta...

p.s. da razjasnim neke stvari i izbjegnem nepotrebne komentare.
Kao što sam i diskutirao u postu o pušenju smatram da Milinovićev pristup tom problemu nije dobro pripremljen i da se opet opasno igra s milijardama državnog novca, isto tako ne tvrdima da se slažem 100% s prijedlogom reforme zdravstva (nisam niti proučio detalje), ali siguran sam da treba nešto radikalnoga napraviti u tom segmentu i svaki pokušaj koji se bazira sa prebrojavanju kuna prije ubacivanja u zdravstveni budžet, brojanja tijekom potrošnje, financijsku odgovornost od svih uključenih i brojanja preostalih kuna i to do detalja kune za kunu - podržavam to i dajem glas za to!

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

jedan od mogućih puteva je

jedan od mogućih puteva je i to da se za ravnatelje bolnica postave profesionalni manageri a ne liječnici

ovako izgubimo kvalitetnog liječnika i dobijemo nesposobnog ravnatelja

Tko je glasao

Ponekad kvalitetni

Ponekad kvalitetni liječnici postaju ravnatelji ali uglavnom politički podobni dobivaju te položaje.
35 godina sam radio u bolnici i s punom odgovornošću tvrdim da se u zdravstvu novac neracionalno troši i da postoje ogromne unutarnje rezerve. Največi dio tih rezervi profesionalni menadžer ne bi uspio pronači ako ne poznaje medicinu barem koliko i specijalisti svih grana zastupljenih u bolnici.
O tome kako racionalnije trošiti sredstava, u prijedlogu reforme zdravstva nema nikakvih ideja, gleda se samo na to kako namaknuti sredstva za postojeći sustav. Nema u tom prijedlogu ni r od reforme kakva je našem sustavu zdravstva potrebna.

Tko je glasao

Vani postoje zasebni studiji

Vani postoje zasebni studiji zdravstvenog managmenta. Manageri specijalizirani za problematiku zdravstva obično u slučaju potrebe za savjetnika imaju liječnika sa dugogodišnjim iskustvom. Na zapadu su liječnici preskupi da bi ih se koristilo na poziciji za koju nisu školovani. Problem ravnatelja je kod nas dosta izražen. kako u bolnicama tako i u školama. Što će napraviti podobni ravnatelj nakon 15 godina vođenja bolnice ili škole nakon što ga smjene/istekne mu mandat? Kako se vratiti pacijentima, učenicima nakon što si 15 godina izbivao van struke?

Tko je glasao

koliko mi je poznato, na

koliko mi je poznato, na riječkom medicinskom faksu upravo se školuje prva generacija medicinskih managera.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

U pravu si. I mene je malo

U pravu si. I mene je malo vrijeme pregazilo. Nekad davno su postojali poslijediplomski studiji za liječnike u tom smislu, ali je to brzo zamrlo. Zadnjih godina dolazi to polako i kod nas po principu kad neće Muhamed k brdu, brdo će Muhamedu. Koliko mi je poznato većina aktivnosti je organizirana za više medicinske sestre odnosno po Bologni baccalaureate.

http://lmhs.snz.hr/hr/kolegij/view/25/
http://www.hkms.hr/new/articles/308/1/Zdravstveni-management/Page1.html
lmhs.snz.hr/datastore/downloads-kolegij/7/BIS%20INFORMACIJE.ppt.

Tko je glasao

ufff, mislim, kad smo već

ufff, mislim, kad smo već kod studiija....čini mi se da je opet zapuhao sjeverac :):):) čim završim ovo čime se sad bavim, sljedeći indeks će mi, najvjerojatnije, biti taj :) odlična ideja!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Logiku podržavam po pitanju

Logiku podržavam po pitanju potrebe za reformu unutar sustava......

i tu se slažem isto tako:

smatram da Milinovićev pristup tom problemu nije dobro pripremljen i da se opet opasno igra s milijardama državnog novca, isto tako ne tvrdima da se slažem 100% s prijedlogom reforme zdravstva

Ja osobno se ne slažem sa tim novim nametima koje će imati kontra ućinak..... npr. najgluplji je uvođenje cca 5 do 7 kn na cigarete u naredne 3 godine..... jasno je svakom čoviku da će e šverc komerc razvijati u petoj brzini..... a država i dalje će biti u banani po pitanju zdravstva..... npr. milijarde će se izvući od oni koji najviše koriste zdravstvo... t.j. stariji puk.... rekao bi 'umirovljenici' ali da ne generaliziram..... a odakle njima povišica mirovine?.... ili će se opet sve pripremiti za izbore pa će naš čarobnjak Ivo opet narediti ukidanje ovih isti nameta......

Evo ja se izražavam ovdje doista kao građanin ove države.... i ne mislim zlo... ali Boga mi već mi je zlo od ovoga svega!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Čarobnjak Ivo ili ti naš

Čarobnjak Ivo ili ti naš spasitelj će uistinu morati intervenirati, jer jaki koalicijski partner Hrelja HSU prijeti pozivom svojih glasača i svog članstva na prosvjede. Hrelja je mlad i briga njega za umirovljenike. Ako se prehlade Milinović će još više kuna morati odvojiti za njihovo liječenje. Ivo mora ukinuti namete !

Tko je glasao

On je s reformom krenuo

On je s reformom krenuo dobro, uveo je kompjutorizaciju u zdravstveni sustav, pa više ne moram čekati nalaze, već ih se dobije putem neta; kako liječnici koje poznajem govore, izgleda da je uredio i bolničku potrošnju na prihvatljiv način. Dalje treba poduzimati korake na racionalizaciji bolničkog poslovanja, sve ok. Zatvarati rodilišta u kojima se dnevno rodi jedna beba, ili nijedna, a cijeli timovi čekaju u pripravnosti svaki dan i slično. Međutim, ono u što ne smije taknuti ni mrvicu, jest naplaćivati BOLESNIKU gotovinu na ulasku u ordinaciju!!!!! Kraj priče! Neka prvo izbaci sportaše iz proračuna, onda kulturnjake, onda megalomansku lokalnu i državnu upravu, onda .... a tek na kraju neka naplaćuje BOLESNICIMA zato što su bolesni! Dakle, koliko god ti to nazivao demagogijom, kod mene na ispitu neće proći onaj tko dira u bolesnike (i penziće) i tko nam želi uvesti nuklearnu centralu u Hrvatsku! Sve može, ali o ove tri stvari NEMA PREGOVARANJA ni popuštanja. Na svim izborima do sada, pratila sam disanje hrvatskog naroda i svaki put točno pogodila rezultate izbora. Bojim se da ovaj put i ja važem što ću i kako ću. No još uvijek živim u nadi da se to neće dogoditi. Prema tome, vlasti na znanje i ravnanje: bude li Polančec i dalje forsirao nuklearnu elektranu u Hrvatskoj, otići će u ropotarnicu prošlosti bilo u ekipi, bilo sam. Bolje da na vrijeme ode sam. Isto i Milinović, ne suzdrži li se ekstra zadiranja u džep bolesnika! Izbori su uskoro.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Neka prvo izbaci sportaše

Neka prvo izbaci sportaše iz proračuna, onda kulturnjake,

Čekaj, hoćeš reći da misliš da država izdvaja previše novaca za kulturu? Ili da nam kultura nije potrebna? Zašto su kulturnjaci na drugom mjestu po toj tvojoj listi?
I na kojem mjestu je "neefikasno, neracionalno i sumnjivo trošenje državnih novaca"? Na kojem mjestu su "provizije za stranačke kolege"? Na kojem mjestu je most za Pelješac? Na kojem mjestu su mirovine saborskim zastupnicima? Na kojem mjestu su računi za službene limuzine državnih dužnosnika? Na kojem mjestu su "grandiozni građevinski poduhvati" u maniri Masleničkog mosta i po principu "Zašto izgraditi jedno kad možemo imati dvoje za duplu cijenu"?

Tko je glasao

Pavle Kalinić, političar i

Pavle Kalinić, političar i pisac
U zagrebačkoj kulturi rade istaknuti neradnici
http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac382.nsf/AllWebDocs/U_zagrebackoj_kul...

Ovo ti je samo djelić. A veći troškovi su gradnje (npr. na muzej MSU je već potrošeno 3 x više a nije ni blizu), zaštita spomenika kulture, razne institucije i mreže ...

Sve skupa benigna kultura troši cca 4 x više nego Danska slične veličine a daje cca 6 x manje. Pri tome 60 % programa u kulturi nose oni na koje se troši niti 5 % dok ono na što se troši 95 % ne daje više od 40 % kvantiteta, i to onoga koji nije zanimljiv i nema smisla niti po cjeloj Hrvatskoj.

Tako da je kultura nešto što bolje izražava prosječnu osnovu društva s kojim je prožeta nego nešto zasebno.

Evropske veze i ključne djelove hrvatske kulture uvijek nose pojedinci i male grupice, na što se nikada, pa ni sada, ne daje niti 3 % novaca a davi se uzduž i poprijeko. Baš tako je prosječno i po svim područjima, uključujući znanje i naročito znanje rješavanja. To nije ni malo slučajno, prestrukturiranje troškova i korist pameti bi brzo i nezdrživo izmjenilo hrvatsko društvo, kao što se je desilo svaki put kada se ukazala takva prilika (početak 20. st., tridesete, šezdesete ...) i potpuno je logično da ovih 95 % financiranih državno-društvenih snaga pruža tome potpuni otpor i provodi snažni presing i agresiju protiv bilo kakvih promjena, puno jače nego što je totalitarna partija provodila čistke i svoje kampanje (sve što ide masovno jako interesno i voljom je jače od nasilnog).

Zreli Kardelj baš sada blista u najboljoj formi po cijelom ex SFRJ području, ono sedmadesetih pred smrt je bilo tek zagrijavanje za sadašnji totalni presing, kojeg provode njegove fanatično odane divizije.

Tko je glasao

ap, dovoljno si pametan da

ap, dovoljno si pametan da znaš da gradnja muzeja doduše spada, široko gledano, u područje kulture i kulturne politike, ali to nije ono na što sam ja mislio, jer gradnjom profitiraju, u prvom redu - upravo građevinari. S druge strane, pada nam razina obrazovanosti, pa ljudi (a posebno djeca) sve manje znaju čitati knjige, sve manje idu u kazališta (to je i zbog malih plaća - ali sve je to povezano), sve manje gledaju kvalitetne filmove (a sve više filmske komercijalne proizvode a la Hollywood), sve manje idu na koncerte (također male plaće), ali i sve manje znaju za književnost, umjetnost, glazbu itd. Kao što bi Krleža rekao "Oslobodi nas Bože hrvatske kulture.." ("...i srpskog junaštva", ali taj dio je sad nevažan za ovaj kontekst), i kako on sam kaže u svojim romanima da je jedini spas iz ovog ustajalog blata upravo obrazovanje i kultura (a ja bih dodao i znanost), onda nam perspektiva budućnosti i nije previše blistava.

Tko je glasao

Krah takve kulture i

Krah takve kulture i financiranja kulture te svega sličnog, koji krah je krenuo, je ključni uvjet normalizacije i obrata, uključujući u kulturi, a za šta je dovoljno 10 % od ovoga što se troši.

Fric Krleža kojeg citiraš je predvodnik dvojne igre. Da bi osigurao svoj besmrtni lik i djelo trebalo mu je razmjerno više troškova, divizija i deformirane prakse nego njegovom partneru Titu, uključujući davljenje cca 95 % svega. I ne samo za života, nego se je intenzivno forsao i razmnožavao da se prave posljedice toga tek sada osjećaju. Tako da samo iza takvih likova treba cca 100 godina za rehabilitaciju.

Kultura je nešto a la akademske strukture, strava veća od klasične društvene patologije.

Kultura, književnost, fimovi i sve o čemu vrijednom pričamo i što nas je držalo je nosilo i nosi kakvih 3-4 % ljudi raspadajući se a ostalo je nešto a la u Srbiji, kičma društvene patologije kojoj bi trebalo trajno zabraniti djelovanje i precizno je odstraniti iz društva, inače će trpiti generacije i generacije.

Tko je glasao

izgleda da je uredio i

izgleda da je uredio i bolničku potrošnju na prihvatljiv način

točno. prolongiranjem plaćanja dobavljačima sa 200 na 240 dana.

Tko je glasao

"točno. prolongiranjem

"točno. prolongiranjem plaćanja dobavljačima sa 200 na 240 dana"

Ehhh Marijuan, da bar.
Bolnički dugovi odavno su ovo prešišali. Nakon kratke i nedovoljne financijske inekcije iz mjeseca u mjesec imamo proklizavanje u plaćanjima kao da smo na glečeru.
Situacija s ljekarnama ti je vrlo slična. Svaka ljekarna koja ima ugovor s HZZO ima ugovor u kojem piše kako će HZZO plaćati ljekarnama unutar 150 dana. Trenutno se dugovanja penju i još malo pa će i dug ljekarnama biti na 300 dana. (Pa ti budi frajer i zaračunaj im zatezne kamate na koje BTW imaš pravo po Zakonu o obaveznim odnosima i danas sutra će ti se sjuriti 33 inspekcije, naći nešto i staviti ključić u bravu) ;)
Koliko sam čula, upitna su uopće plaćanja u 11. i 12. mjesecu jer je, zahvaljujući "kvalitetnom planiranju proračuna" novac za zdravstvo potrošen.

Tko je glasao

sorry, onda baratam

sorry, onda baratam zastarjelim podacima.

Tko je glasao

Marijuan, nema frke

Marijuan, nema frke ;)
Teško je pratiti proklizavanja, koja, za razliku od drugih stvari u državi, idu U PETOJ.
U današnjem poslovnom.hr je objavljen članak Marije Crnjak. Naslov je "Pošiljke lijekova blokirane, počinje nestašica na tržištu".
Članak navodi dug ljekarnama od 280 dana, te kako je dug za 100 dana veći od dogovorenog.
Korigirala bih taj navod jer je s 280 dana duga, dug HZZO trenutno veći za 130 dana od onog u ugovoru s ljekarnama.

Tko je glasao

LQ potpuno se slažem s

LQ potpuno se slažem s tobom. Bolje uskoro izbori nego nestranački ministri.

Tko je glasao

Eto, vidiš da možeš, kad

Eto, vidiš da možeš, kad hoćeš.

Uočiš da postoji problem...

Evo čitam neki dan da bolnice godišnje gube 2 (DVIJE) milijarde kn samo zbog lošeg upravljanja

... uđeš u njegovu srž...

I konačno će stotine tisuća svatiti da kuna nema beskonačno i da se ne mogu trošiti nemilosrdno...

... osvijestiš još jednom, za svaki slučaj...

A kao da je trenutni sustav pošten prema svima nama koji plaćamo porez a zdravstvo milijarde godišnje baca u zrak zbog lošeg upravljanja i sličnih operativnih propusta koji se mogu i moraju eliminirati

..., a onda shvatiš.

svaki pokušaj koji se bazira na prebrojavanju kuna prije ubacivanja u zdravstveni budžet, brojanja tijekom potrošnje, financijsku odgovornost od svih uključenih i brojanja preostalih kuna i to do detalja kune za kunu - podržavam to i dajem glas za to!

Na kraju, nazoveš Milinovića (dr. Milinovića, oprostite) i kažeš mu kako imaš riješenje bez potrebe za uvođenjem dodatnih nameta.

Tko je glasao

Podržavam sve što si

Podržavam sve što si napisao o potrebi reforme i financijskoj odgovornosti, ali tako da se prvo popravi postojeći sustav, a ako se pokaže da ni za efikasan i racionalan sustav nema dovoljno sredstava, onda tek preostaje iznalaženje novih izvora financiranja. No, želim prokomentirati ovu tvoju rečenicu:
...tako da me uopće ne čudi što se o ovom stratški važnom elementu budućnosti ove države razgovara na konceptu "rekao je u kampanji da neće dizati porez, a ono uvodi participaciju" ili "to je porez na bolest" i slične demamogije....
Na svaku kritiku koja dolazi od oporbe (ne samo o zdravstvu), Sanader i Milinović odgovaraju da ih to ne zanima jer je narod na izborima rekao što misli o njihovom (SDP-ovom) programu. To znači da kao najbitniji argument ističu ono što je narod na izborima rekao o HDZ-ovom programu, a u tom (HDZ-ovom) programu stajalo je da neće biti novih poreza (nameta). Stoga ako i Sanader i Milinović stavljaju predizborne programe u prvi plan, ne znam zbog čega je demagogija ukazati im na to da nepoštivanjem vlastitog programa gube vjerodostojnost i da stoga i njihov argument o tome što je rekao narod na izborima "ne drži vodu".

Tko je glasao

A kao da je trenutni sustav

A kao da je trenutni sustav pošten prema svima nama koji plaćamo porez a zdravstvo milijarde godišnje baca u zrak zbog lošeg upravljanja i sličnih operativnih propusta koji se mogu i moraju eliminirati....
Ako imamo sustav koji loše funkcionira i curi na razne strane onda ga treba popravljati a ne beskrajno dolijevati novcima. Ove mjere su mjere sustava koji nema odlučnost i ideju kako popraviti ovu bačvu bez dna i strašno se boji poduzeti bilo kakvu nepopularnu mjeru tako da zbog tog straha su mu sve mjere nepopularne.

Postojeći sustav je loš u potrošnji i u naplati.

Ovo s naplatom sam osjetio na vlastitoj koži budući da sam radio u firmi koja nikom nije plaćala ni mirovinsko ni socijalno i tako skoro godinu dana. Ono što je strašno u tome je da sustav štiti takvog poslodavca i ne daje nikakva prava radniku koji je tu potkradan. Zašto ti fondovi ne šalju obavijesti onim zaposlenicima koji su tu varani nego se to mora posebno tražiti? Zašto se automatski ne pokreće postupak protiv takvog prekršitelja nego treba radnik pokrenuti postupak u koji poslije nema pravo uvida jer nije stranka u postupku?
Meni je to nevjerojatno a najnevjerojatnije je da ovaj isti fond koji se tako ignorantski ponaša ima obraza tražiti od mene 15 kuna za pregled.

Sva sreća da ne pušim pa im neću davati onih 5 kuna.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ovo s naplatom sam osjetio

Ovo s naplatom sam osjetio na vlastitoj koži budući da sam radio u firmi koja nikom nije plaćala ni mirovinsko ni socijalno i tako skoro godinu dana.

To se ne bi moglo dogoditi kada bi radnik dobijao bruto iznos plaće iz koje bi sam plaćao propisane doprinose uključivo i mirovinsko i socijalno.

Tko je glasao

Tom prilikom smo otkrili

Tom prilikom smo otkrili nevjerojatne stvari kako sustav funkcionira (ili ne funkcionira). Na naš upit što se dešava ako nam nisu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje dobili smo prilično oprečne odgovore, prema jednom tumačenju sve je kao da su uplaćeni, a prema drugom tumačenju takvi radnici gube prava na zdravstveno osiguranje. Strašno, mogu zamisliti iznenađenje nekog od koga fond traži da plati zdravstvenu uslugu i to zato što fond nije naplatio ono što je trebao naplatiti. Jednostavno fond ne radi svoj posao i onda od oštećene strane traži da mu plati, pa tko je ovdje lud? To je logika dvostuke naplate jer je te novce radnik već jednom zaradio i to je dio njegove bruto plaće.

Najveća cveba je pitanje tužbe protiv poslodavca. To zapravo nije tužba nego je prijava fondu da učini ono što je davno morao učiniti i po toj prijavi fond pokreće sudski postupak kontra poslodavca. Tu se pojavljuje policija koja obavi sve informativne razgovore i dalje cijela stvar nestane negdje u sustavu. Budući da je postupak "fond kontra poslodavca" radnik u toj priči nije stranka u postupku i ne može znati kako postupak ide (i dali se uopće nešto dešava) bez obzira što se tu zapravo radi o njegovoj lovi. Stvar bi bila logična da je fond preuzeo na sebe dug i da je radnik tu stvarno zbrinut, ali nije sigurno da je baš sve tako.

Pravo veselje ćemo vjerojatno otkriti u trenutku kad shvatimo da kod obračuna mirovine nam nedostaje godina staža jer nije bilo ništa uplaćivano. Blažena država koja tako skrbi za svoje građane.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Pravo veselje ćemo

Pravo veselje ćemo vjerojatno otkriti u trenutku kad shvatimo da kod obračuna mirovine nam nedostaje godina staža jer nije bilo ništa uplaćivano
Uplata doprinosa za mirovinu nema upliva na pravo radnika na mirovinu i obračun staža.
Važno je dokazati status radnog odnosa kao osnov obračuna staža. Ako nije uplačivan doprinos, a izvršena je prijava radnika, onda je HZMO bila dužna naplatiti potraživanje.
Neuplaćivanje doprinosa može se samo reflektirati na visinu mirovine, ali ne i na pravo na mirovinu.

Tko je glasao

Naplata poreza i dprinosa je

Naplata poreza i dprinosa je u domeni porezne uprave, a porezna uprava ima razrađen sustav ovrhe. Što se tiče mirovine, možeš u mirovinskom zatražiti usklađenje radnog staža i sve provjeriti na vrijeme, a ne kad budeš starčić s dva dana do penzije.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Naplata poreza i doprinosa

Naplata poreza i doprinosa je u domeni porezne uprave, a porezna uprava ima razrađen sustav ovrhe.
To sam i ja mislio ali je očito stvar ponešto drukčija. Računovođa iz iste firme mi je priznao da postoji metoda da se ne plaćaju doprinosi, kako se to radi nije mi otkrio (ipak je on bio stručnjak).

Za usklađenje u mirovinskom stvar nije u mojoj moći, ako je plaćeno onda je dobro a ako nije onda mačku o rep. Rečeno mi je da nema načina da npr. ja platim i time reguliram stvar. Suludo, zar ne?

I da, ne sumnjam da metode za ovrhu postoje, problem je da li se primjenjuju.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

To se ne bi moglo dogoditi

To se ne bi moglo dogoditi kada bi radnik dobijao bruto iznos plaće iz koje bi sam plaćao propisane doprinose uključivo i mirovinsko i socijalno.

To je iluzorno, nemoguće. Možda bi ti sebi uplaćivao propisane doprinose, ali pola naroda ne bi. Imaš primjer obrtnika, koji ne plaćaju doprinose, jer im je kao država nametnula doprinose. Imam frendicu što ima mali obrt i često kasni s porezima i uglavnom pljuje po državi zbog doprinosa za mirovinsko i zdravstveno. Jednom sam je pitala da mi pokaže te "strašne" iznose i zamisli, kad sam joj pokazala svoj obračunski listić, zaključile smo da meni s plaće obustave veći iznos, nego što ga ona, kao obrtnica, treba plaćati. Velim joj ja da nikad nisam razmišljala o tim iznosima, da me nitko ne pita hoće li mi skinuti, ili neće, te da me zanima samo neto plaća. Tada je i ona zaključila da će nastaviti plaćati te doprinose urednije, jer je uvidjela da treba samo promijeniti klick u glavi. Čak mi se čini da je postala malo sretnija u cijeloj toj priči. E sad, žena obrtnica pa se nije kontrolirala u potrošnji, potrošila bi za svoje potrebe novac od doprinosa, pa kasnila s plaćanjem državi, a što onda reći na radnike i njihove male (iako bi bile bruto) plaće. Pa oni tek nikad ništa ne bi uplaćivali. A kad bi zatrebao doktor, ili stigla mirovina, onda bi bilo kasno. Nismo mi na toj razini svijesti da bi se plaćanje doprinosa i poreza moglo prepustiti zaposlenicima.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nismo mi na toj razini

Nismo mi na toj razini svijesti da bi se plaćanje doprinosa i poreza moglo prepustiti zaposlenicima.>

Mijenjajmo onda svijest.

Tko je glasao

Da, to je najteže. Mediji

Da, to je najteže. Mediji nisu naklonjeni tome, oni svijest još više kvare.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Mediji su već

Mediji su već promijenjenjene svijesti. Naime, oni su besvjesni.

Tko je glasao

Kao dopuna ovome što je

Kao dopuna ovome što je napisao leddevet, a što je B2 lijepo uočio, jer mislim da to treba naglasiti:
Evo čitam neki dan da bolnice godišnje gube 2 (DVIJE) milijarde kn samo zbog lošeg upravljanja...
E tu je glavni problem i to je ono što ministar zdravstva treba primarno rješavati: poboljšati već postojeći sustav.
Nisam vidio rezultate simulacije (koja valjda postoji, ako se ozbiljno pristupilo takvom poslu) kakvi bi trebali biti financijski efekti Milinovićevog prijedloga, samo sam čuo, onako u prolazu, na TV-u, da je spominjao nešto preko milijarde kuna (pa sam možda pogrešno razumio da se radi o financijskom efektu "reforme") ... ali ako je to u pitanju, ostat će nam još uvijek nešto manje od jedne milijarde gubitaka zbog lošeg upravljanja bolnicama!

Tko je glasao

ali ako je to u pitanju,

ali ako je to u pitanju, ostat će nam još uvijek nešto manje od jedne milijarde gubitaka zbog lošeg upravljanja bolnicama!

ne bih se složio da je upravljanje bolnicama loše jer kad bi uskok provjeravao imovinu ravnatelja bolnica sigurno bi većina s obzirom na svoju imovinu bili kandidati za "poduzetnika godine".

Tko je glasao

Zanimljiv članak u

Zanimljiv članak u Večernjem online:

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3193844/index.do;jsessionid...

Spas od plaćanja participacije je u dopunskom osiguranju!
A dopunsko osiguranje možete kupiti kod....

Je li ovo pokazatelj nastanka novog "kompleksa zdravstvene industrije" u RH?

Tko je glasao

Zar ti stvarno misliš da je

Zar ti stvarno misliš da je mali od kužine dr. Darko išao u takvu važnu reformu i socijalno osjetljivu temu bez da je to znao i odobrio veliki barba dr. Ivo. Ako si to stvarno mislila (ili misliš) onda se stavarno trebaš zabrinuti za sebe ali se ne trebaš zabrinuti za Hrvatice i Hrvate jer će sigurno naš dr. bezgrešni, nakon što je vidio euforiju kod svojih veslača u petobrzinskoj galiji, tu odluku "bechtelizirati" oliti povući po metodi "he, he, samo smo se šalili". To je i njegova standardna metoda vladanja "piškit/kakit" koju smo vidjeli i koja odaje čvrstinu karaktera i nepokolebljivi moral.
I zato mani se dr. Milinovića, njemu su samo rekli što da kaže i sad gledaju iz sigurne udaljenosti kako se ovaj davi u tom dreku . . . a možda ono dr. kod ovih odličnika ne zaći doktor već ovu spomenutu materiju promjenjive konzistencije i garantiranog miomirisa.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

U najvećoj i ključnoj

U najvećoj i ključnoj bolnici u RH, u KBC Rebro u Zagrebu, ogromni skupi novoizgrađeni i opremljeni prostori ne rade jer se nisu uspjeli organizirati, uz ostalo kao ključno su zaboravili i nemaju liječnika i medicijskih sestara (zaboravljanje ljudi pa i ključnih stručnjaka nije iznimna pojava nego dosljedni osnova svih zbivanja i svojstveno svim "suvremenim školama"). Naravno da su te gradnje i opreme, kao i ostale javne a obnove i gradnje sveučilišnih zgrada najviše, koštale bar 2 x više od maksimalnih tržišnih cijena u RH i bar 2 x skuplje nego igdje u Evropi.

Ogromna nova bolnica u Zaboku to isto još više, 1 mlrd kuna je praktički više problem nego koristi.

U Splitu se dovršava ili je trabo biti dovršen ogromni skupi kompleks rodilišta. Sada su, kao diljem Hrvatske, otkrili da za riješiti prilaznu cestu i parkiranja treba rješiti to i imovinski-pravno, otkupiti od vlasnika ili slično, da trebaju geodet, nešrto projekata i dozvola. Kako to javno po Hrvatskoj nije radio desetljećima nitko ili malo tko, razvijene su iznimne svjetske tehnologije da to ne treba, kojih nigdje nema ni blizu takvih u svijetu, naravno da sada 99 % snaga i aparata nemaju pojma kako se to radi. A obratiti se i platiti manjinu koja to zna bi bila spektakularna promjena, puno dublja od revolucionarnih. I naravno da je nepoznato koliko će dugo stajati završeno rodilište bez ceste, da je iznimna maloumna gužva i nervoza, koja u vezi cesta i infrastrukture raste snažno po opisanoj logici diljem RH.

Iz ovoga se ujedno nazire rješenje. Novca se troši više nego igdje a "sustav" i "sve sastavnice i snage sustava" su zbilja sve nemoćinije i nemoćnije. Kako ne bi kada je sve izvrnuto, pa i u odnosu na načela. Rješenje jeste po najobičnijim općim načelima:
- zdravstvo je jedna od ključnih javnih i zajedničkih djelova i o njemu se mora upoznati i odlučiti društvo. Stvar jako polakšava činjenica da se, kao i u većini javnih područja, za manje novca i puno manje naprezanja može brzo rješiti osnova problema, samo treba malo primjerenog znanja i odlučivanja;
- postojeće stanje zdravstva, kao i većine područja, je do ekstrema neujednačeno, određene najvrsnije snage rade po zadnjim rupama i sa nikakvom opremom a kokošari desetljećima samoopromovirani kao vodeće snage ulupavaju i uzimaju ogromne novce kroz građevinarstvo, opremu, lijekove i sve procese, sve jako deformirano;
- zdravstvo nije nešto autonomno, nije to ni sveučilište u djelu koliko će ulupavari u zgarde, te ne može samo rješavati sebe;
- uz minimum poštivanja pravila javnih nabava i odlučivanja se može i treba za kratko vrijeme dobiti dovoljno suvislu analizu ekstremno neujednačenog i deformiranog stanja te niz modela rješenja osnova problema, sve za cca 20 % manje novaca nego što se troši, uz redukciju ili poptuno uklananjanje raznih patogenih žarišta, uključujući poznato birokratiziranje i gomilanje nepotrebne organizacije;
- zdravstvo je veoma zahvalno za brzu i učinkovitu promjenu i uredno učinkovito i brzo društveno odlučivanje. Ipak ima sačuvanu svjetsku respektabilnu tradiciju koja se opće poznata i jasnu sliku geneze i razvitka deformacija, te nedvojbeno saznanje da to ne mogu rješavati interno. Rješenje reforme zdravstva sa cca 20 % manje novaca nego sada (odstranjivanjem metastaza na koje odlazi cca 40 % novca) i sve bolje i praktičnije uvjete za sve bi sada vjerojatno prihvatili i patološki djelovi toga, tzv. mafija još više, izmjenila se je situacija, a cca 95 % ostalih sudionika vjerojatno taj tren. To vjerojatno sve mogu za najviše 3 mjeseca i sitne novce običnom javnom nabavom u osnovi sve rješiti mali interdisciplinarni timovi.

Npr. samo ad patologije u vezi zgrada i prostora, na koje same odlazi bar 30 % ukupnog novca više nego što je primjereno i za to se dobiva stalno dodatno cca 30 % daljnjeg bujanja patoloških pojava. To se može rješavati jednostavno, metodom angažiranja putem javne nabave stručnom tima od niti 10-tak ljudi, koji će odmah i dulje vrijeme non stop davati bar 1.000 bolje rezultate od svoga troška. Prvi korak bi bio zahtjev za davanje podataka svim skupo plaćenim snagama koje oko toga rade, od brzih osnovnih u roku 10-tak dana d duljih procesa upotpunjavanja podataka. Odmah paralelno s tim bi teklo stvarno prestrukturiranje prostora i troškova s tim u vezi, tako da bi se u roku najviše 30 dana odmah moglo osloboditi bar 1 mlrd kuna za nešto drugo i dobiti i bolje osnove i bolju organizaciju prostora. I tako stalno tako. Za cca 1 godinu bi se stanje podataka o prostoru i milijardama te patloških procesa s tim u vezi moglo poboljšati cca 1.000 puta, obzirom da je sada apsolutni nered i manipulacije, do vrištanja. To bi čak mogle raditi i interne snage, 1 % onih već debelo plaćenih, a netko objektivan i referentan bi samo za male novce pregledao, analizirao i dao mišljenje. Obzirom da bi samo ta osnova bavljenja i u najjadnijem obliku donijela prestrukturiranje najmanje ranga 10 mlrd kuna, proces bi sa nešto malo praćenja i odluka mogao krovno obavljati i Sabor, da nešto rade a još više da se kroz to uključi javnost. Već to što bi se postiglo u najjadnijem obliku, uz nešto malo redovne obveze za 1 % već plaćenih snaga i nešto malo ostale obične pameti i znanja, bilo bi dovoljna osnova za sve daljnje složenije procese organiziranja i funkcioniranja, ukupnog vraćanja zdravstva na kolosjek kojim se je vozilo za Andrije Štampara, kojeg su smjenjivale sve vlasti, na kolosjek prva evropska liga.

Tko je glasao

Budući da se osjećam

Budući da se osjećam odgovornom za ovu situaciju (i prevarenom, naravno), jer sam upravo ja na izborima, iza paravana, zaokružila broj "idemo dalje" i jer sam upravo ja vrbovala svu svoju rodbinu, prijatelje i znance, a i širu društvenu zajednicu da da glas za "idemo dalje"...

Ali, Lajon Kvin, draga, nije li to kažnjivo po zakonima koji vrijede u lijepoj našoj?

Tko je glasao

Pobogu čovječe, nije

Pobogu čovječe, nije :)
Agitiranje je sastavni dio političkog procesa i predizborne kampanje...to je totalno bijela zona s obzirom na slovo zakona. Mislim, slobodan izbor pretpostavlja neko razmišljanje, raspravu i pri tom, potencijalno, agitaciju za pojedinu političku opciju. Ovo što si ti naveo dolje odnosi se ISKLJUČIVO na regularnost provedbe izbora te na utjecaj na glasača putem prisile, mita...čak mislim da je i eksplicitno laganje u politici siva zona, puno bliža političkoj, nego kaznenoj odgovornosti.

Tako da naša LQ ne mora strahovati da upadne u žrvanj naše preporođene policije i pravosuđa :)

Tko je glasao

Uf! Odmah mi je lakše. :)

Uf!
Odmah mi je lakše.
:)

Tko je glasao

Kaj to znači, ti bi

Kaj to znači, ti bi kažnjaval ljude koji ne biraju po tvojem ukusu?

Tko je glasao

Zaboga, Skviki, ne. Za kog

Zaboga, Skviki, ne. Za kog ti mene smatraš?

http://www.vjesnik.hr/Izbori_2007/Dokument.asp?c=7

Vodič kroz parlamentarne izbore 2007.

Ima toga dosta, pa ako ti se ne da tražiti...

Koja su kaznena djela vezana uz izborni proces?

... dio koji se direktno odnosi na našu vrlu Lajon Kvin...

Povreda slobode odlučivanja birača –utjecaj na birača da glasuje za ili protiv određenog kandidata ili uopće ne glasuje; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

...a ima i ovo...

Povreda tajnosti glasovanja – pokušaj saznanja kako je drugi birač glasovao te prijetnja ili prisila nad biračem da otkrije kako je glasovao; kažnjivo novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine.

Kaj veliš, Skviki?

Tko je glasao

najbolje da ti onda uvedeš

najbolje da ti onda uvedeš zabranu predizborne kampanje, vjerujem da bi ti svi bili duboko zahvalni za to.
što se tiče propisa na koji se pozivaš, to se odnosi na usmjeravanje birača na izbornom mjestu, dakle nakon što je kampanja završena i uvedena predizborna šutnja. ajde se malo educiraj prije nego što napišeš neku glupost.
sama kampanja i agitiranje je zakonom dopušteno. a to je ono na što sam se ja pozvala kad sam napisala tu rečenicu, koju izvlačiš iz konteksta, preokrećeš je i pišeš glupost. de se suzdrži. ovdje raspravljamo o biti, a ne bavimo se skretanjem pozornosti na takav način kako si ti pokušao. uozbilji se, nisi više u dječjem vrtiću, klipane jedan :):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

najbolje da ti onda uvedeš

najbolje da ti onda uvedeš zabranu predizborne kampanje, vjerujem da bi ti svi bili duboko zahvalni za to.

To ti uopće nije loša ideja.

...sama kampanja i agitiranje je zakonom dopušteno nakon što je kampanja završena i uvedena predizborna šutnja...

Siguran sam da si pazila na taj detaljčić :)

Tko je glasao

:):):)

:):):)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Dodatak postu: A najbolji mi

Dodatak postu:
A najbolji mi je argument kad se poziva na to da u cijeloj Europskoj uniji svi plaćaju participacije! Ma da. Gospodin zaboravlja da je Hrvatska prošla kroz rat, kroz kakav nitko iz Europske unije nije prošao u prošlih 50 godina, pa da u Hrvatskoj ima višestruko bolesnih ljudi nego u Europskoj uniji, u kojoj su, usput budi rečeno, višestruko veće plaće nego u Hrvatskoj. Mene zapravo ne zanima nikakav ulazak u Europsku uniju u kojem bi mi bila ugrožena prava kao bolesnika! Stoga, ako ulazak u Europsku uniju, odnosno reforme koje ga trebaju popratiti, podrazumijevaju pogoršanje odnosa prema bolesnim ljudima (u smislu direktne naplate od bolesnika, te izbjegavanja solidarnosti u zdravstvu), onda neću ni glasovati za ulazak u Europsku uniju. Baš me briga što i kako u Europskoj uniji! Mi živimo u Hrvatskoj i hrvatskim poratnim uvjetima i na takav način se i trebamo ophoditi prema SVOM NARODU! Kakva Mađarska, kakva Austrija, kakvo što!!! Financiranje zdravstva u Hrvatskoj treba se bazirati isključivo na solidarnosti, jer će svatko od nas kad tad dospjeti u bolesničku postelju. Teško da će se bilo tko izvući od toga. Apeliram da se po ovom pitanju izjasni Crkva u Hrvata jer je ovo pitanje koje duboko zadire u pitanje katoličkog milosrđa!
Isto tako držim neutemeljenim da će smanjenje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, a povećanje udara na bolesnike, rasteretiti gospodarstvo i time potaknuti poduzetništvo. Neće. Ništa se od toga neće dogoditi, već će se samo ušteda na zdravstvenom doprinosu preliti u džepove bogatih. Nitko ništa više neće ulagati u poduzetništvo nego što je to do sada. Jer da je mislio ulagati, ne bi kupovao "majbacha, lexusa i jahtu" na račun firme, već bi i taj novac uložio u poduzetničke vode.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Vezano uz: "Stoga, ako

Vezano uz:
"Stoga, ako ulazak u Europsku uniju, odnosno reforme koje ga trebaju popratiti, podrazumijevaju pogoršanje odnosa prema bolesnim ljudima (u smislu direktne naplate od bolesnika, te izbjegavanja solidarnosti u zdravstvu), onda neću ni glasovati za ulazak u Europsku uniju"

U većini zemalja EU doista postoje participacije. No u velikom broju EU zemalja zdravstvo je poprilično socijalno osjetljivo. Imaj u vidu da nam niz "bureka" prodaju umatajući ih u zahtjeve EU, dok zahtjevi EU uopće nisu takvi kakve nam žele prikazati.

Tko je glasao

blago meni. medvjed

blago meni. medvjed milinović u reformi zdravstva laprda samo o plaćanju, ništa o listama čekanja. imam zdravstvenih problema koji ne prolaze, rendgen čekao 12 dana, kod ortopeda još nisam bio (čekanje od 34 dana). uglavnom, moram natrag na posao ali je glavno da su mi sa plaće na vrijeme i bez ikakvog čekanja bez dana kašnjenja i čekanja uzeli 1700 kuna doprinosa za zdravstvo. nakon svega mi preostaje žalba uredu pučkog pravobranitelja koje će biti primljeno na znanje ne i prihvaćeno, yebesh statističke podatke.

Tko je glasao

@marijuan, Milinović se

@marijuan,
Milinović se prije cca 3-4 tjedna preko noći bacio na liste čekanja. Ovo "preko noći" čitaj "idući dan nakon emisije "Otvoreno" gdje ga je SDP izuzetno ležerno doslovce izmasakrirao u emisiji upravo zbog lista čekanja.
Osim što sam pritom neopisivo uživala gledajući kako pati taština ministra, pitala sam se koliko bi često pravim potezima opozicija mogla djelovati na slične načine. No jedno su objave i EPP na TV o
centralnom naručivanju, drugo je kako to sprovesti.
Po EPP-u i Hitrorez je čudo zbog kojeg će Hrvatska doslovce procvjetati. kakva je realnost - znamo i sami.
No vratimo se mi na bolnice: Prije par dana razgovarala sam s prijateljem koji radi u jednoj velikoj bolnici. Pa mi je sam rekao da su na čudu jer nekaju niti prostor niti logistiku kojom bi mogli sprovesti centralno naručivanje pacijenata.
Zašto? zato jer u jednom jedinom danu u bolnicu dolazi oko 3.000 pacijenata koje bi trebalo dakle primiti na velik broj šaltera (kojih nema) i uvesti na listu čekanja.

Tko je glasao

Ginekologa je moj sin, kada

Ginekologa je moj sin, kada je tek počeo govoriti, zvao "nikolog", a kada je učio čitati "juice orange" je pročitao Jurice organ. Kada bi danas to primjenili na Milinovića istina bi glasila: Nikolog, Jurice organ!

Inače, svaki ozbiljan komentar je suvišan. Rekli ste previše. Ne ni o HDZ-u, ni o Tuđmanu, ni o zdravstvenoj reformi, a najmanje o bolesnicima. Rekli ste ponovno previše o svojim plitkim stavovima i bezvrijednim osjećajima. Ja bih rekao: kakav duhovni vođa takav značaj danas imate- bezvezan.

Tko je glasao

a nije li davanje za

a nije li davanje za zdravstveno oko 5.000,00 kn na mjesec?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci