Tagovi

Ustavnom sudu ili Europskom sudu za ljudska prava?

Kazneni zakon Republike Hrvatske:

?lanak 64.
Mjere upozorenja jesu: Sudska opomena i uvjetna osuda.

?lanak 67.
(1) Uvjetna osuda je kaznenopravna sankcija koja se kao mjera upozorenja sastoji od izre?ene kazne i roka u kojem se ta kazna ne izvršava pod uvjetima odre?enim zakonom.

?lanak 68.
(1) Uz primjenu uvjetne osude sud može odrediti ove obveze: da po?initelj kaznenog djela naknadi štetu koju je prouzro?io, da vrati korist koju je djelom pribavio ili da ispuni druge obveze koje u zakonski utemeljene u svezi s po?injenjem djela.
(2) Rok za ispunjenje obveze iz stavka 1. ovoga ?lanka odre?uje sud unutar odmjerenog vremena provjeravanja.

?lanak 69.
(5) Sud ?e opozvati uvjetnu osudu i odrediti izvršenje izre?ene kazne ako osu?ena osoba tijekom provjeravanja ne izvrši obveze koje su joj odre?ene, a mogla ih je izvršiti. U slu?aju da se utvrdi nemogu?nost izvršenja obveza, sud te obveze može zamijeniti drugima, ili osu?enu osobu osloboditi obveza.
(7) Bez obzira na razloge za opoziv, uvjetna osuda se ne može opozvati nakon što je protekla godina dana od isteka vremena provjeravanja.

Dakle, što imamo?

07. rujna 2007: Presuda Županijskog suda u Vukovaru (LINK)

Odbija se žalba tužiteljice i optuženika i potvr?uje presuda Op?inskog suda u Vukovaru.
(Presuda Op?inskog suda u Vukovaru glasi: Izri?e se kazna zatvora u trajanju od 4 (?etiri) mjeseca, a temeljem ?l. 64. i 67. KZ primjenjuje UVJETNA OSUDA i to tako da se izre?ena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca ne?e izvršiti ako okrivljenik u roku od 1 (jedne) godine ne po?ini jedno ili više kaznenih djela.

Zna?i, vrijeme provjeravanja uvjetne osude kao mjere upozorenja (rok kušnje) po?inje te?i od pravomo?nosti presude. Od 07. rujna 2007. godine. Vrijeme provjeravanja završava 07. rujna 2008. godine. U vremenu provjeravanja ne ?inim novo kazneno djelo i na taj na?in ne stvaram uvjete za opoziv uvjetne osude i primjenu kazne.
Prema ?lanku 69. stavak 7., dvije godine od pravomo?nosti presude (godina dana uvjeta iz presude plus godina dana iz ?lanka 69. st.7), dakle 07, rujna 2009. godine, uvjetna osuda nakon toga datuma se više ne može i ne smije opozvati! Što zna?i da se, budu?i u vremenu odmjeravanja uvjetna osuda nije opozvana, nakon toga datuma više ne može i ne smije izre?i kazna!

Ali, što imamo dalje?

27. sije?nja 2010: Presuda Vrhovnog suda RH (LINK)

Utvr?uje se da je zahtjev za zaštitom zakonitosti (koji DORH upu?uje Vrhovnom sudu sredinom prosinca 2009.) - osnovan. Potvr?uje se da je presudom Županijskog suda u Vukovaru povrije?en kazneni zakon na štetu optuženika te se presuda Županijskog suda u Vukovaru ukida i vra?a na ponovno odlu?ivanje.

Detalj: Nakon presude Vrhovnog suda Županijski sud ne ukida rješenjem svoju presudu od 07. rujna 2007. (što je prvo morao u?initi) ve? odmah donosi:

27. travnja 2010: Presuda Županijskog suda u Vukovaru (LINK)

Osu?uje se okrivljenik na nov?anu kaznu od 40 dnevnih dohodaka, a što iznosi 8.265.50kn, koju je dužan platiti u roku od tri mjeseca. Ako sud utvrdi da nova?anu kaznu ne može niti prisilno naplatiti ista ?e se zamijeniti radom za op?e dobro, tako što ?e se jedan dnevni dohodak zamijeniti jednim danom rada.

Što sad imamo?

Okrivljenik u roku kušnje od godinu dana nije po?inio novo kazneno djelo i uvjetna osuda je opravdala svrhu donošenja. Okrivljenik nije po?inio kazneno djelo ni u sljede?ih godinu dana od isteka roka kušnje. Nakon toga više po zakonu nije mogu?e uvjetnu osudu opozvati, odnosno uvjetnu osudu pretvoriti u kaznu. Osim kod Županijskog suda u Vukovaru.

Moja reakcija (19. 05. 2010.): Pisanje Zahtjeva za preispitivanjem pravomo?ne presude, upu?enog na Vrhovni sud RH (LINK1) (LINK2)

Odgovor Vrhovnog suda (19. 08. 2010.): Odbacuje se kao nedopušten zahtjev osu?enika za izvanredno preispitivanje pravomo?ne presude (LINK)

Molim savjet!
Ustavna tužba ili tužba protiv RH naslovljena na Europski sud za ljudska prava?
Vaši su mi savjeti u prošlosti puno zna?ili. Naravno, vlast i pravosu?e su oni isti od prije pet godina. Ali ih moramo natjerati da zakone koje su sami donosili poštuju!

Komentari

Stari ža mi te je , ali vidim

Stari ža mi te je , ali vidim da ovo neće dobro završit.

Učlani se hitno u sdp ili hdz i stavi se pod njihovu zaštitu. Je da ćeš umrit od smrada među tim smećem ali se neš zajebavat sa tim
banditima po sudovima.

Ako ti želudac nemože podnit sdp i hdz , pođi na sud i priznaj
da si kriv i odleži ka čovik misec dana o državnom trošku. More bit
da i nebude mista u pržunu.

Zapameti ovu sudsku torturu , i ove zločine što su ti učinili pa
kad pukne u ovoj jadovici , vrati zlo bilo kojem sucu , moš i dvojici neš
falit.

Tko je glasao

Delegacija suda

Vratimo se sad na drugi kazneni postupak, budući mi 09. rujna, za pet dana, kreće novo suđenje u ovdje opisanom predmetu: http://pollitika.com/jos-o-vukovarskom-sudu-za-slobodno-tumacenje-zakona...
Kako je nakon odbijanja izuzeća sutkinje koja se morala izuzeti iz postupka vidljivo da se na ovom sudu ne može očekivati pravedna presuda, bilo je ideja o delegaciji suda. Taj je termin poznat iz parničnog postupka, ali u kaznenom nije opisan.
Molim znalce da mi objasne kome se upućuje zahtjev za delegacijom suda, te kojim se člancima kojih zakona taj zahtjev potkrepljuje. Link na neki primjer iz sudske prakse bio bi također dobar putokaz.

Tko je glasao

Sud.

Da li ovako nesto ima igdje na svijetu.Covjek,koji uzgred nista kaznjivo nije napravio,moli za pravni savjet kako da obezbijedi posteno sudjenje.Jadno.A borimo se za prava sugave stenadi u drugoj drzavi.

Tko je glasao

Da li ovako nesto ima igdje

Da li ovako nesto ima igdje na svijetu.Covjek,koji uzgred nista kaznjivo nije napravio,

Jelte, molim vas. Čovjek nije ništa kažnjivo napravio, samo je na njegovom blogu bio objavljen upis da je njegova sugrađanka bila servirka u njemačkoj javnoj kući.
Hajde neka netko, bez čvrstih dokaza, objavi u World Heraldu da je netko prostitutka ili silovatelj, pa će se potom moći uvjeriti što ima na svijetu. Zašto ti nebi otišao u Herald objaviti o meni to što si objavljivao na pollitika. com.?
Ne brini, nije isključeno da će se dogoditi slučaj "Fintić br. 2"

Tko je glasao

, samo je na njegovom blogu

, samo je na njegovom blogu bio objavljen upis da je njegova sugrađanka bila servirka u njemačkoj javnoj kući.

Ma vidi logike. Neko na mojoj kući napiše

Jadranka K. je kurbača.

i ja tribam da idem u pržun.

Tko je glasao

Sad si ga profula. Ako netko

Sad si ga profula. Ako netko na tvojoj kući napiše da je Jadranka kurbača, što će ti za to žandari učiniti? Pitat će te: Znaš li tko je to napisao, pa ako ne znaš, nikomu ništa. Ali ako posumnjaju da bi mogao znati, tražit će da im kažeš tko je autor grafita. Ukoliko ne budeš htio, naredit će ti da ga obrišeš. A ne budeš li ni to htio, što bi u tom slučaju žandari trebali uraditi?

Tko je glasao

ili špija ili zatvor.

ili špija ili zatvor.

Po tebi ja koji nisam ništa radija moram bit doušnik ili će me
poslat u pržun zato što je neko napisa Jadranka je kurba. Koja je
razlika ondak između socijalizma i kapitalizma po pitanju ljudskih
sloboda.
Ako me zatvore triba bi bit politički zatvorenik .

Tko je glasao

Tomy, Kolko mi je poznato od

Tomy,

Kolko mi je poznato od njega se je tražilo da to skine sa svojeg bloga, nije reagiral. Zatim se je tražilo da otkrije ime osobe koja je to napisala, no ni onda nije reagiral.

Zatim je propustil uzet odvjetnika i neke rokove je prespaval.

Tko je glasao

Dobro možda je malo falija ,

Dobro možda je malo falija , ali siguro nebi falija da sačeka u mraku kojeg suca ili toga šta ga tuži.

Tko je glasao

Ne, nije trebao dočekati u

Ne, nije trebao dočekati u mraku suca. Je li sudac kriv što mu je dao na znanje da nitko nikoga ne smije gnjusno klevetati, najmanje onda ako klevetnik to radi bez ikakvih dokaza?
Tko zna, možda ću ti to stihovima lakše objasnit.

Neću žalit novca, vremena, ni truda,
Da bih pehar visoko za pobjedu digo,
Makar mor'o ići od suda do suda
Tući ću te istinom gdje god budem stig'o.

Premda pravda znade nekad biti spora,
No nitko je nije sa lažima nadjač'o,
Pa neće ni grla iz tvojega čopora,
Niti itko drugi tko te je uvrač'o.

Radi gnjusnih laži, sletjeti ćeš nisko,
I platiti ceh, uvjeravam te u to,
Na sudu će ti uskoro biti previše sklisko,
Za klevetanja, znaj, zažaliti ćeš ljuto.

Tko je glasao

Valja obratiti pažnju na

Valja obratiti pažnju na pojam kojim se koristi Vrhovni sud: "nedopušten". Tvoj zahtjev je, dakle, nedopušten, a NE neosnovan. Mislim da tu leži odgovor na tvoje pitanje: ili postoji neki drugi način osporavanja te presude ili se moraš obratiti Ustavnom sudu. Indirektno, Vrhovni sud te upućuje na Ustavni sud. Sad treba navesti koje od Ustavom zajamčenih prava je tebi prekršeno i to suvislo obrazložiti.

ps
Nisam sigurna ima li tvoje pozivanje na odredbe o uvjetnoj osudi smisla, budući da je donijeta nova presuda. Jedino ako negdje postoji odredba da se nezakonita presuda mora ukinuti nekim posebnim postupkom i to prije početka razmatranja nove presude (a Vrhovni sud je naložio da se ponovno odlučuje o kazni, a ne da se ponovi cijeli postupak).

nemesis

Tko je glasao

Da, nemesis, i neosnovan i

Da, nemesis, i neosnovan i nedopušten. Prvo je Vrhovni sud dobivši/primivši moj Zahtjev sukladno članku 428. st. 4. ZKP-a poslao isti DORH-u:(4) Vrhovni sud Republike Hrvatske dostavit će primjerak zahtjeva sa spisima državnom odvjetniku Republike Hrvatske, koji može u roku od petnaest dana od dana primitka zahtjeva podnijeti odgovor na zahtjev.
DORH je odgovorio Vrhovnom sudu da je moj Zahtjev neosnovan.
Onda je i sam Vrhovni sud pronašao članak 425. st.1. ZKP-a koji kaže:(1) Okrivljenik koji je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora ili malodobničkog zatvora može podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude zbog povrede zakona u slučajevima predviđenim ovim Zakonom.
Kako nisam osuđen ni na kaznu zatvora ni maloljetničkog zatvora Vrhovni je sud moj Zahtjev proglasio nedopuštenim.

Inače, dvije su velike povrede zakona učinjene.
Prva, uvjetna osuda je pretvorena u novčanu kaznu debelo poslije isteka roka kušnje, što je suprotno članku 69. st. 7. KZ-a i nije dopustivo. (7) Bez obzira na razloge za opoziv, uvjetna osuda se ne može opozvati nakon što je protekla godina dana od isteka vremena provjeravanja.

Drugo, u ponovljenom suđenju su sudjelovali članovi vijeća koji su sudjelovali i pri donošenju prve presude, što je po članku 36. st. 1. točka 5. također nedopustivo:(1) Sudac ili sudac porotnik isključen je od obavljanja sudske dužnosti:
5) ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke nižeg suda ili ako je u istom sudu sudjelovao u donošenju odluke koja se pobija žalbom ili izvanrednim pravnim lijekom.

Kako je prethodna presuda Županijskog suda pobijana tzv. izvanrednim pravnim lijekom, suci iz prve presude trebali su se izuzeti i umjesto njih suditi drugo vijeće.

Tako kaže zakon.

Ne znam koliko treba pojednostavniti da bi bilo razumljivo. Dakle, osuđen sam mjerom upozorenja (čl. 64. KZ), s rokom kušnje od godinu dana. U roku kušnje nisam počinio kazneno djelo. Dakle, nisam stvorio uvjete za aktiviranje 4 mjeseca zatvora. Dakle, u roku kušnje bio sam good guy!
Tri godine nakon te presude, a najmanje godinu dana nakon što se u nju više zbog čl. 69. st. 7. ne može dirati, ne može opozvati ta mjera upozorenja i pretvoriti u kaznu, uvjetna osuda je zamijenjena novčanom kaznom. Tko ne vidi da sam u ovom sudbenom postupku zapravo dva puta osuđen... Zaista ne znam kako bolje objasniti.

Zanima li te zašto je DORH odgovorio Vrhovnom sudu da je moj zahtjev neosnovan? Zato što je DORH-ov Zahtjev za zaštitom zakonitosti iz prosinca 2009. godine njihova psina, možda i dokaz kvalitete kadra. Pokrenuli su svoj Zahtjev za zaštitom zakonitosti na način koji im člankom 69. st. 7. KZ-a nije dopušten/opravdan, pa je u njihove gajde zasvirao i Vrhovni sud ne primjećujući da su istekla sva vremena za opozivom/preinakom uvjetne presude, pa danas gospoda, jedni i drugi, odbacuju moj Zahtjev za preispitivanjem presude da ne bi sami sebe oblatili u pogledu odluka koje su donijeli prije par mjeseci.

Tko je glasao

Hvala na pojašnjenju i

Hvala na pojašnjenju i citiranju zakona. Slažem se s tvojom zaključnom ocjenom.

nemesis

Tko je glasao

Čak i u temeljnom aktu,

Čak i u temeljnom aktu, Ustavu RH, opisano je ovo što imamo u mojem slučaju, u istom predmetu prvo pravomoćna presuda uvjetnom osudom i zatim praktički nakon "izdržavanja" te kaznene mjere, par godina poslije, suprotno ustavnom članku 31. i članku 69. st. 7. KZ-a ponovna, druga pravomoćna presuda, novčanom kaznom.

Ustav, članak 31.
Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti u kaznenom postupku za kazneno djelo za koje je već pravomoćno oslobođen ili osuđen u skladu sa zakonom.

Naravno, sad slijedi rasprava o tome je li bilo prvo kažnjavanje u skladu sa zakonom ili nije. Naime, presuda Općinskog suda je, a presuda Županijskog nije. U trenutku kad je nastala presuda županijskog suda više nije bilo moguće kažnjavanje zatvorom, ni kao kaznom ni kao uvjetovanom mjerom. Ali je, s druge strane, od pravomoćnosti presude prošlo tri godine, znači kaznena mjera je izvršena i tu se više ne može natrag, jer svako preinačenje kazne se sad svodi na dvostruko kažnjavanje. A ni Kazneni zakon to u članku 69. st. 7. eksplicitno ne dozvoljava.

Možemo to razraditi i na drugi, radi boljeg poimanja malčice izmijenjeni način. Recimo, nisam osuđen mjerom upozorenja, već stvarnom kaznom od dva, tri, četiri mjeseca zatvora. Kazna je donešena u trenutku kad takvu kaznu više nije bilo moguće donijeti zbog prethodne izmjene Kaznenog zakona glede kazne za klevetu. Znači, osuda nije bila u skladu sa zakonom. No, ja sam godinu ili dvije poslije presude zatvoren na dva, tri, četiri mjeseca i kazna je izvršena. Tri godine poslije pravomoćnosti presude, ili godinu dana nakon što je kazna izvršena, papci iz DORH-a zaključuju da je bio povrijeđen zakon, prosljeđuju zahtjev za zaštitom zakonitosti Vrhovnom sudu, Vrhovni sud ukida presudu i vraća na ponovno suđenje te onda Županijski sud u drugom pokušaju preinačuje kaznu koja je već izvršena u novčanu... Jel to dvostruko kažnjavanje?

Dakle, prvo Ustavni sud?
(PS Dajte mi još materijala za razmišljanje/razradu)

Tko je glasao

POMOĆ KOJA POMAŽE

Tražiš pomoć. Evo savjeta:
Neka netko tebi blizak prikupi 70 000 eura te ih puno spretnije nego oni oko Glavaša , preda sucima Vrhovnog suda Hrvatske. Nemoj petljati s Hrvatinom, prredsjednikom suda, zajeban je i ne prima mito.
Možda, ako nađeš dovoljno firmi u Vukovaru, da i one daje ponešto za poseban fond - za smekšavanje lokalnog suda.
No, to prepuštam tvojoj procjeni, ponašaj se po prilikama mjesnim. I prestani razmišlajti o Europskim sudovimna - pa nisu oni zaduženi samo za slučajeve iz Hrvatske, imaju oni i drugog posla, ha, ha...

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

mislim da ti je ovdje

mislim da ti je ovdje potrebna malo "žešća" pomoć.
usporedi presude Pikić i Smoje da vidiš zašto.
pitanje je možeš li uopće podnijeti tužbu ECHR (ok, možeš podnijeti, ali da li će ju odbaciti?) bez uplitanja ustavnog suda - u nekom slučaju da, u nekom ne, ovisno o tome da li je ustavna tužba efikasno sredstvo (ovisno o praksi i mogućnostima ovisi o konkretnom pitanju).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Do pravde jednog dana...

Za obraćanje arbitrirajućem sudu ECHR potrebno je provesti (iscrpsti) sve pravne lijekove u Zemlji.
Dakle najprije ustavna tužba (ako ima elemenata - pričekati cca 3 god radi donošenje presude u primjerenom roku), a potom richtung Strasbourg putem ureda u Zagrebu. Isplativo ako u međuvremenu ne umreš...:)

Tko je glasao

PravDA

zar nemamo mi predsjednika države u kojoj tenutno živimo, zvanog PravDa?
Najbolje bi bilo da se obratiš Uredu, da te Predsjednik zastupa, pro bono.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci