Tagovi

Ustavni Sud

Cijenjena Uredništva i svi ostali,

Prema Dnevniku nove TV, povodom loše odluke Ustavnog suda o "kriznom porezu" Jadranka Kosor je rekla, da se odluke Ustavnog suda ne komentiraju nego se provode. Dakle, o?ito, ona se drži tog svog vlastitog pogrešnog pravila, a ispravno je, baš naprotiv, ne samo komentirati nego najoštrije kritizirati svaku i sva?iju lošu odluku, jer nitko ne smije biti "nedodirljiv" pa tako (pogotovo) ni suci Ustavnog suda. Na sre?u, mnogima je to jasno, i ve?ina gra?ama osu?uje spomenutu odluku Ustavnog suda, a isto tako govore, na pr., Silvano Hrelja, Zoran Milanovi? i Radimir ?a?i? (vidi na Internetu):

http://videoteka.novatv.hr/multimedia/dnevnik-343.html

Dnevnik Nove TV 17. XI. 2009.

Silvano Hrelja (HSU): "To sve jako li?i na politi?ki diktat i puno se toga podudara. Ovo pojašnjenje odluke je takvo kao da su ga pisali budu?i potpredsjednici Vlade g. Šuker i g. Milinovi? zajedno".

Zoran Milanovi? (SDP): "I dalje smatram da je taj zakon neustavan, i preostaje nam da to ukinemo kad dobijemo povjerenje gra?ana. SDP ?e to ukinuti. To je naprosto i prije svega jedna loša i nepravedna politi?ka odluka".

Radimir ?a?i? (HNS): "Nažalost tu je ponovno Ustavni sud pao na testu i po mom dubokom uvjerenju ovdje je nažalost politika ponovno imala svoje prste".

Bravo! Tako treba, tako se govori!

Ali ipak, za sada se ne trebamo previše oduševljavati tim njihovim izjavama, jer je potrebno da oni (i svi ostali) isto tako ispravno reagiraju i u svakoj drugoj situaciji. Postoje i druge potpuno nelogi?ne, neispravne i apsurdne odluke Ustavnog suda, preko kojih su neki do sada (dugo i predugo) šutke prelazili. A zašto? To je ono što nas mu?i, na to pitanje trebamo saznati odgovor!

Na svaku nepravdu moraju politi?ari reagirati, jer nema sumnje da je socijalna pravda vrhovno ustavno na?elo i uop?e najviši princip u me?uljudskim odnosima. Bilo bi tragi?no, ako bi se reagiralo samo onda, kad je velik dio gra?ana pogo?en nepravdom, dok bi se šutke prelazilo preko nepravde koja se nanosi nekoj manjoj grupi ili samo nekom pojedincu. Baš naprotiv, nepravda nanesena makar i jednom jedinom gra?aninu mora izazvati potpuno jednaku osudu kao kad bi bila nanesena milijunima gra?ana!

Nepravda je nepravda, ona se ne mjeri brojem ošte?enih osoba!

Evo (na pr.) još jedne odluke Ustavnog suda koja zaslužuje svaku osudu i koja se mora ispraviti: Ustavni sud je pokušao opravdati kršenje naših ugovora, kojima smo stekli stanarska prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, tvrde?i da su ti ugovori suprotni Ustavu RH koji štiti pravo vlasništva (t.j., doslovno: "suprotni temeljnim jamstvima sloboda i prava ?ovjeka i gra?anina zajam?enim Ustavom Republike Hrvatske" - vidi dolje*).

To je potpuno POGREŠNO, jer, bez obzira na ustavnu zaštitu vlasništva, uop?e ne postoji nikakav razlog ni opravdanje za ukidanje naših ste?enih prava (a treba napomenuti, da se ste?ena prava u principu ne smiju ukidati).

Evo dokaza:

U odluci tog istog Ustavnog suda RH iz 1999. godine ** piše: "Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu" To zna?i, da se NE MOGU ukinuti ni umanjiti stanarska prava, jer se radi o pravnim odnosima koji su nastali davno prije 1990. godine. Prema tome, naša ste?ena prava, kao što je trajno i isklju?ivo pravo posjeda stana, uporabe stana itd., trajno se moraju poštovati i ne smiju se nikada umanjiti (jednako kao ni u nacionaliziranim stanovima). Nominalni vlasnici naših stanova mogu tražiti i dobiti samo naknadu od države.

Time je sve jasno re?eno, i sve suprotne tvrdnje su besmislene i "padaju u vodu". Još preostaje samo to, da Zoran Milanovi? i ostali nastave uporno ponavljati ono, što je ve? i prije re?eno u Saboru, t.j. da je odredba Zakona o najmu stanova o prestanku našeg stanarskog prava neustavna i protupravna, te da se i ona mora ukinuti, jer se tako?er radi samo o jednoj lošoj i nepravednoj politi?koj odluci, koja je donesena radi omogu?ivanja protupravnih profita prekupcima stanova.

_________________

* Rješenja Ustavnog suda RH broj: U-I / 3254 / 2004 i broj U-I / 993 / 2003, od 9. velja?e 2005., Narodne novine br.: 32 od 9. 3. 2005.
** Odluka Ustavnog suda broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja. 1999., NN br. 39 / 1999.

http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,2,18,,152606.jl

http://pollitika.com/zahtjev-za-ocjenom-ustavnosti-ustavnog-suda

http://pollitika.com/ne-vjerujte-ustavnom-sudu-podruznici-oligarh-holdinga

http://www.vecernji.hr/kolumne/ustavni-sud-porucio-gulite-ih-koze-kolumn...

--------------------------

S poštovanjem,

dr. med. Branko Sori? i drugi nositelji

vje?nog i neumanjivog stanarskog prava

---------------------------------
Vlaska 84 , 10000 Zagreb
Fax: +385 1 4623 436
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr
Web: http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/
......itd..

Komentari

Subject Fw-kad cemo se

Subject
Fw-kad cemo se pobunit

.. a nama KRIZNI POREZ, A NJIMA LOVA!!
----
Ovako sam to dobila uz komentar, ali nije dovoljno.
Odite na link dolje OBAVEZNO!!!!, ako ste imali bilo kakve iluzije,
slucajno.

Idi na link: http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx , pa da vidiĹĄ
kam
ova
naĹĄa vlada ĹĄalje opet lovu. Izaberi Narodne novine broj 132 iz 2009.
godine
i pogledaj odluku broj 9. o slanju love u BiH. A vele da smo na rubu
bankrota. Ovo je doneseno na sjednici vlade 30.10.2009. i lova se već
ĹĄalje,
a o tome svi šute, jer su skoro izbori i niko neće povlačiti takva
pitanja,
po sistemu: ne bi se ĹĄtel zameriti.
Jako sam srdit tlak mi je valja 250. Sad bi najrađe nekoga upucal. Ona
sijeda priča kak smo u komi, a istovremeno se razbacuje s lovom. A
sve ove oporbene kurve isto tak ĹĄute jer se valjda nadaju da budu i
njihovi
predsjednički kandidati pokupili koji glas od peronospore.

Evo ti par izvoda iz odluke:

1 Akademski plivački klub >Zrinski<
Mostar
Razvoj plivačkog športa u Mostaru
67.500,00
4 Hercegovačka radiotelevizija d.o.o. Mostar
Mostar
Nabava studijsko reĹžijske opreme
90.000,00
86 Hrvatski radio Bobovac VareĹĄ
VareĹĄ
Nabava radio-odašiljača
45.000,00
87 Hrvatski radio Bobovac VareĹĄ
VareĹĄ
Nabava studijske opreme
22.500,00
108
Skijaški klub >Blidinje-Čvrsnica< Mostar i Sportski savez grada
Mostara Mostar Izgradnja staze na Ski centru
90.000,00
120
Medijski centar Napredak d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Nabava studijske opreme za radio postaju Vrhbosna
72.000,00
147
Župa Uznesenja BDM - Trebinja
Trebinja Ravno
Obnova pastoralnog centra
225.000,00
165
Župa Gospe od Zdravlja - Neum
Neum
Izgradnja crkve u Neumu
90.000,00
169
Župa Marije Majke Crkve - Katedrala - Mostar
Mostar
Obnova katedrale
180.000,00
I takvih bisera imaĹĄ joĹĄ pun kufer.
Kad se sve skupa zbroji lakĹĄi smo za 21.500.000,00 kuna.
Živjela kriza! Živjela Rvacka u kurcu! Živjela rvacka premijerka bez
kurca!

PROSLIJEDI DALJE DA I DRUGI VIDE Ĺ TA NAM RADE !!!

U NASTAVKU JE CIJELI TEKST ODLUKE:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
3230
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(ÂťNarodne novineÂŤ, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i
77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrĹžanoj 30. listopada
2009. godine donijela
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH,
KULTURNIH, ZNANSTVENIH I ZDRAVSTVENIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA
HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU
I.
U Odluci o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih,
znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski
narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 2009. godinu (»Narodne novine«, broj 72/2009), točka I.
mijenja se i glasi:
»Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu
(ÂťNarodne novineÂŤ, br. 149/2008, 44/2009, 86/2009 i 95/2009), osigurana u
Razdjelu 025 – Ministarstvo financija, Glavi 02506 Ministarstvo financija
– ostali izdaci države, programu 1047 Obveze RH prema međunarodnim
sporazumima s BiH, Aktivnosti 539061 – Poticaj za obrazovanje, kulturu,
znanost i zdravstvo u BiH, računu 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama, u
ukupnom iznosu od 21.150.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje
sljedećih programa i projekata:

1. Programi i projekti iz područja
kulture
11.664.000,00 kuna
2. Programi i projekti iz područja
obrazovanja i znanosti
7.821.000,00 kuna
3. Programi i projekti iz područja
zdravstva
1.665.000,00 kuna
Ukupno:
21.150.000,00 kuna.ÂŤ.
II.
ZaduĹžuju se Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da, sukladno točki I.
ove Odluke, usklade svoje odluke o financijskoj potpori za provedbu
odobrenih programa i projekata.
III.
U tabelarnom prikazu korisnika sredstava za 2009. godinu, mijenjaju se
odobreni iznosi sukladno točki I. ove Odluke.
Novi tabelarni prikaz korisnika sredstava iz točke I. ove Odluke za 2009.
godinu, sastavni je dio ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim
novinamaÂŤ i na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i
europskih integracija.
Klasa: 612-08/09-03/01
Urbroj: 5030104-09-5
Zagreb, 30. listopada 2009.
Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.
POPIS ODOBRENIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE U 2009. GODINI

Redni broj
NAZIV
INSTITUCIJE
MJESTO
NAZIV
PROGRAMA
ODOBRENI IZNOS (kn)
1
Banjalučka biskupija
Banja Luka
Sanacija svećeničkog doma
72.000,00
2
Banjalučka biskupija
Banja Luka
Obnova župne kuće u Novoj Topoli
72.000,00
3
Centar za kulturu OdĹžak
OdĹžak
Nabava knjiga
27.000,00
4
Centar za kulturu OraĹĄje
OraĹĄje
Obnova kino dvorane
63.000,00
5
Društveno poduzeće »Odmor, rekreacija, šport i kultura« Novi Travnik
Novi Travnik
Obnova Hrvatskog doma
72.000,00
6
Društvo Hrvatski dom – Tuzla
Tuzla
Sanacija Hrvatskog doma
45.000,00
7
DruĹĄtvo hrvatskih knjĹževnika Herceg Bosne
Mostar
Izdavanje časopisa »Osvit«
31.500,00
8
Eko udruga
ÂťStudenaÂŤ
Crvenice Tomislavgrad
ZaĹĄtita starih nadgrobnih spomenika
22.500,00
9
Franjevački muzej »U kući oca mojega«
PosuĹĄje
Uređenje lapidarija muzeja
45.000,00
10
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno
Livno
DovrĹĄenje stalnog arheoloĹĄkog postava
162.000,00
11
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno
Livno
Zaštita i restauriranje muzejske građe
72.000,00
12
Franjevački muzej Tomislavgrad
Tomislavgrad
Obnova samostana
90.000,00
13
Franjevački samostan Guča Gora
Guča Gora
Obnova muzeja i knjiĹžnice samostana
108.000,00
14
Franjevački samostan Humac
LjubuĹĄki
Obnova stare crkve sv. Ante na Humcu
108.000,00
15
Franjevački samostan Petrićevac Banja Luka
Banja Luka
Izgradnja muzejsko-galerijskog prostora
63.000,00
16
Franjevački samostan Plehan
Plehan Derventa
Izgradnja crkve sv. Marka na Plehanu
135.000,00
17
Franjevački samostan Rama – Šćit
Prozor
Sanacija crkve Uznesenja BDM na Šćitu
90.000,00
18
Franjevački samostan sv. Ante Padovanskog – Dubrave
Dubrave Seonjaci Brčko
Uređenje etnografskog muzeja
45.000,00
19
Franjevački samostan sv. Ante u Sarajevu
Sarajevo
Uređenje male galerije sv. Ante u samostanu
45.000,00
20
Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja
Konjic
Obnova kroviĹĄta samostana
108.000,00
21
Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja – Kraljeva Sutjeska
Kraljeva Sutjeska
Zaštita spomeničke knjižne građe
72.000,00
22
Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja – Kraljeva Sutjeska
Kraljeva Sutjeska
Sanacija temelja crkvenih zvonika na crkvi u Kraljevoj Sutjesci
180.000,00
23
Franjevački samostan sv. Katarine – Kreševo
KreĹĄevo
Adaptacija knjiĹžnice i muzeja
90.000,00
24
Franjevački samostan sv. Luke – Jajce
Jajce
Obnova muzeja i knjiĹžnice
90.000,00
25
Franjevački samostan sv. Luke – Jajce
Jajce
Obnova crkve u Barevu
45.000,00
26
Franjevački samostan sv. Petra i Pavla
Mostar
Obnova kripte crkve franjevačkog samostana u Mostaru
72.000,00
27
Franjevački samostan Tolisa
Tolisa
Uređenje muzeja »Vrata Bosne«
72.000,00
28
Franjevački samostan Tuzla
Tuzla
Uređenje Galerije
45.000,00
29
Franjevački samostan Tuzla
Tuzla
Izgradnja Kulturnog centra Sveti Franjo
162.000,00
30
Gradska knjižnica – Busovača
Busovača
Nabava knjiga
27.000,00
31
Gradska knjiĹžnica ÂťVitezÂŤ
Vitez
Nabava knjiga
27.000,00
32
Hajdučka družina Mijata Tomića
Tomislavgrad
Izrada odora
22.500,00
33
Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM
Mostar
Zaštita knjižne građe franjevačkog samostana
72.000,00
34
Hercegovačka radiotelevizija d.o.o. Mostar
Mostar
Nabava studijsko reĹžijske opreme
90.000,00
35
HKD ÂťNapredakÂŤ
OdĹžak
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
36
HKD »Napredak« – Otvorena kuća – Centar za mir i kulturu dijaloga, Garevac
Garevac Modriča
Opremanje prostorija
45.000,00
37
HKD ÂťNapredakÂŤ Glavna podruĹžnica Tuzla
Tuzla
Izdavanje ÂťHrvatskog glasnikaÂŤ
22.500,00
38
HKD ÂťNapredakÂŤ Glavna podruĹžnica Tuzla
Tuzla
Opremanje tamburaĹĄkog orkestra
22.500,00
39
HKD »Napredak« Gradačac
Gradačac
Uređenje knjižnice
31.500,00
40
HKD ÂťNapredakÂŤ Konjic
Konjic
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
41
HKD »Napredak« Podružnica Brčko
Brčko
Sanacija kroviĹĄta Napretkove zgrade
45.000,00
42
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Bugojno
Bugojno
Obnova i opremanje Napretkova doma
72.000,00
43
HKD »Napredak« Podružnica Glamoč
Glamoč
Nabava glazbenih instrumenata
22.500,00
44
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Kiseljak
Kiseljak
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
45
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica KreĹĄevo
KreĹĄevo
Uređenje prostora
27.000,00
46
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Uskoplje
Gornji Vakuf-Uskoplje
Nabava opreme
18.000,00
47
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Vitez
Vitez
Obnova Napretkove zgrade
45.000,00
48
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Vitez
Vitez
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
49
HKD »Napredak« Podružnica Zavidovići
Zavidovići
Obnova Napretkove zgrade
45.000,00
50
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Zenica
Zenica
Sanacija Napretkova doma
72.000,00
51
HKD ÂťNapredakÂŤ Srebrenik
Srebrenik
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
52
HKD Napredak Živinice
Živinice
Obnova prostora
27.000,00
53
HKUD »Bećarac« Lepenica
Lepenica
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
54
HKUD »Blaćani« s mostarskog Blata Biograci
Biograci Jare Ĺ iroki Brijeg
Nabava tradicijskih glazbala
18.000,00
55
HKUD ÂťDinaraÂŤ
Livno
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
56
HKUD »Domanovići«
Domanovići Čapljina
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
57
HKUD »Dr. Krunoslav Draganović« Matići
Matići
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
58
HKUD »Drijeva« Gabela-Čapljina
Kapela Gabela Čapljina
Nabava narodnih noĹĄnji
18.000,00
59
HKUD »Dubrave« Aladinići-Stolac
Aladinići Crnići Stolac
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
60
HKUD »Fra Mijo Čujić« Tomislavgrad
Tomislavgrad
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
61
HKUD ÂťFra Petar BakulaÂŤ
PosuĹĄje
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
62
HKUD ÂťGromovnikÂŤ MladoĹĄevica
MladoĹĄevica Novi Ĺ eher Maglaj
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
63
HKUD ÂťJareÂŤ
Jare
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
64
HKUD ÂťJasenicaÂŤ
Mostar
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
65
HKUD »Kočerin«
Kočerin
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
66
HKUD ÂťKopaniceÂŤ
Kopanice Vidovice
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
67
HKUD ÂťNaĹĄi korijeni BobanovoÂŤ
Bobanovo Čapljina
Izrada tradicijske narodne noĹĄnje
22.500,00
68
HKUD ÂťPodinarjeÂŤ LiĹĄtani
Livno
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
69
HKUD »Radišići«
Donji Radišići
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
70
HKUD »Rodoč« Mostar
Mostar
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
71
HKUD »Seljačka sloga« Trebižat – Čapljina
Trebižat Čapljina
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
72
HKUD ÂťSlogaÂŤ Gorica
Gorica Sovići Grude
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
73
HKUD »Sv. Ante – Cim« Mostar
Mostar
Nabava opreme
13.500,00
74
HKUD ÂťSv. Ivan KrstiteljÂŤ
Ružići
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
75
HKUD ÂťSveta KataÂŤ
Grude
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
76
HKUD ÂťSveti MarkoÂŤ Klobuk
Klobuk
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
77
HKUD ÂťSvi SvetiÂŤ Jare
Jare Ĺ iroki Brijeg
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
78
HKUD »Uzarići« Široki Brijeg
Uzarići Široki Brijeg
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
79
Hrvatska folklorna skupina »Bobovac« Čatići
Čatići Kakanj
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
80
Hrvatska glazbena unija Županije zapadnohercegovačke Široki Brijeg – »HGU
Ĺ iroki BrijegÂŤ
Ĺ iroki Brijeg
Festival amaterskog stvaralaĹĄtva
22.500,00
81
Hrvatska knjiĹžnica LjubuĹĄki
LjubuĹĄki
Nabava knjiga
27.000,00
82
Hrvatska matica iseljenika u F BiH
Mostar
Smotra amaterizma
18.000,00
83
Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar
Mostar
Uređenje i opremanje galerije
45.000,00
84
Hrvatski dom Konjic
Konjic
Nabava opreme
13.500,00
85
Hrvatski dom Kupres
Kupres
Sanacija kroviĹĄta doma kulture
72.000,00
86
Hrvatski radio Bobovac VareĹĄ
VareĹĄ
Nabava radio-odašiljača
45.000,00
87
Hrvatski radio Bobovac VareĹĄ
VareĹĄ
Nabava studijske opreme
22.500,00
88
Hrvatsko amatersko kazaliĹĄte Travnik
Travnik
Uređenje i opremanje kazališta
72.000,00
89
Hrvatsko narodno kazaliĹĄte Mostar
Mostar
Nabava opreme
90.000,00
90
Informativni centar »Mir« Međugorje d.o.o. Čitluk
Međugorje Čitluk
Nabava arhivske opreme
36.000,00
91
Izvorna folklorna grupa »Sloga« Guča Gora
Guča Gora
Smotra izvornog folklora
13.500,00
92
JP »Radio Busovača« Busovača
Busovača
Izgradnja i opremanje objekta
36.000,00
93
JP ÂťRadio RamaÂŤ d.o.o. Prozor-Rama
Prozor – Rama
Nabava opreme
36.000,00
94
JP Radio Kupres d.o.o.
Kupres
Nabava opreme
36.000,00
95
JP Radio LjubuĹĄki d.o.o.
LjubuĹĄki
Nabava opreme
36.000,00
96
JP Radio postaja Ĺ iroki Brijeg d.o.o.
Ĺ iroki Brijeg
Nabava opreme
36.000,00
97
JU Dom kulture Žepče – Radio Žepče
Žepče
Nabava radijske opreme
18.000,00
98
JU Gradska biblioteka Travnik
Travnik
Nabava knjiga
18.000,00
99
JU Opća biblioteka Žepče
Žepče
Nabava informatičke opreme
18.000,00
100
JU Opća knjižnica Usora
Usora
Nadogradnja knjiĹžnice
72.000,00
101
KazaliĹĄno-filmska udruga ÂťOktavijanÂŤ
Mostar
Dani filma
27.000,00
102
Kino video klub Amater
Ĺ iroki Brijeg
Mediteran film festival
27.000,00
103
Klanjateljice Krvi Kristove
Nova Topola
Obnova samostana
63.000,00
104
Klanjateljice Krvi Kristove, Samostan sv. Josipa
Bihać
Opremanje knjiĹžnice
18.000,00
105
Klapa Delminium
Tomislavgrad
Nabava opreme
22.500,00
106
KUD ÂťBrodski BiseriÂŤ
Močila Gornja Bosanski Brod
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
107
KUD ÂťHumski glasÂŤ
Neum
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
108
KUD »Kralj Tomislav« – Tolisa
Tolisa
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
109
KUD ÂťRavnicaÂŤ
OĹĄtra Luka Bok OraĹĄje
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
110
KUD »Seljačka sloga« Vidovice
Vidovice
Sanacija kroviĹĄta doma kulture
45.000,00
111
KUD »Usorski običaji«
SivĹĄa Usora
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
112
KUD ÂťZoraÂŤ Donja Mahala
Donja Mahala OraĹĄje
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
113
Kulturno informativni centar
Tomislavgrad
Sanacija kroviĹĄta Centra
135.000,00
114
Lutkarsko kazaliĹĄte Mostar
Mostar
Uređenje i opremanje kazališta
135.000,00
115
Matica hrvatska – ogranak Orašje
OraĹĄje
Tiskanje zbornika ÂťStari pisci Bosanske PosavineÂŤ
18.000,00
116
Matica hrvatska Mostar
Mostar
Mostarsko proljeće – Dani Matice hrvatske
270.000,00
117
Matica hrvatska Sarajevo
Sarajevo
Projekt ÂťHrvatska knjiĹževnost BiH u 100 knjigaÂŤ
72.000,00
118
Matica hrvatska Sarajevo
Sarajevo
Dani Matice hrvatske
27.000,00
119
Matica hrvatska Stolac
Stolac
Stolačko kulturno proljeće
22.500,00
120
Medijski centar Napredak d.o.o. Sarajevo
Sarajevo
Nabava studijske opreme za radio postaju Vrhbosna
72.000,00
121
Muzej i galerija Neum
Neum
Opremanje Galerije
22.500,00
122
MZ Pećnik
Vukosavlje
Obnova doma kulture
45.000,00
123
MZ Radojčići
Maglaj
Izgradnja spomen obiljeĹžja
27.000,00
124
Narodna knjiĹžnica Grude
Grude
Nabava knjiga
27.000,00
125
Narodna knjiĹžnica Mostar
Mostar
Nabava knjiga
72.000,00
126
Narodna knjiĹžnica Mostar
Mostar
Izdavanje časopisa »Hercegovina«
36.000,00
127
Narodna knjiĹžnica Rama
Prozor -Rama
Nabava knjiga
27.000,00
128
Narodna knjiĹžnica Ĺ iroki Brijeg
Ĺ iroki Brijeg
Nabava knjiga
27.000,00
129
Narodno sveučilište Kiseljak
Kiseljak
Uređenje knjižnice
54.000,00
130
Ogranak Matice hrvatske, LjubuĹĄki
LjubuĹĄki
Zbornik radova ÂťHercegovinaÂŤ
27.000,00
131
Opća biblioteka Vareš
VareĹĄ
Nabava knjiga
27.000,00
132
Općina Šamac
Ĺ amac
Izgradnja doma kulture u Grebnicama
72.000,00
133
Radio difuzija Soli, Hrvatski radio, Radio postaja Soli
Tuzla
Nabava opreme
36.000,00
134
Radio postaja OdĹžak
OdĹžak
Nabava opreme
27.000,00
135
Radio postaja Vitez d.o.o.
Vitez
Obnova Hrvatskog doma
45.000,00
136
Radiotelevizija Herceg-Bosne
Mostar
Nabava opreme
90.000,00
137
Samostan bezgreĹĄne Kraljice Karmela
IlidĹža Sarajevo
Obnova i uređenje samostana
72.000,00
138
Samostan katoličkih redovnika
Banja Luka
Sanacija crkve
90.000,00
139
Samostan majke Franciske Lechner
Kakanj
Adaptacija samostana
36.000,00
140
Savez KUD ÂťLjubuĹĄko siloÂŤ
LjubuĹĄki
Smotra folklora ÂťLjubuĹĄko siloÂŤ
13.500,00
141
Savez slijepih Herceg Bosne – Mostar
Mostar
Izdavačka djelatnost za slijepe osobe
36.000,00
142
Studio Neum d.o.o.
Neum
Festival animiranog filma
18.000,00
143
Ĺ kolske sestre Franjevke Krista Kralja
Bugojno
Obnova samostana
72.000,00
144
Ĺ kolske sestre Franjevke Krista Kralja, Provincija sv. Obitelji u
Hercegovini
Mostar
Uređenje galerije
36.000,00
145
Udruga ÂťBaĹĄtinaÂŤ
Rankovići Novi Travnik
Uređenje Zavičajne zbirke
27.000,00
146
Udruga ÂťHrvatska ĹženaÂŤ Tuzla
Tuzla
Izrada platna za narodne noĹĄnje
18.000,00
147
Udruga »Stećak« Široki Brijeg
Ĺ iroki Brijeg
Uređenje i zaštita nekropole Lipovci
27.000,00
148
Udruga Žena Nove Bile
Nova Bila
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
149
Udruga filmski festival ÂťDani hrvatskog filmaÂŤ
OraĹĄje
Dani hrvatskog filma
27.000,00
150
Udruga građana »Cvit« Čitluk
Međugorje Čitluk
Nabava opreme i izdavanje knjige
36.000,00
151
Udruga građana »Čelebić – 92«
Čelebić Livno
Uređenje spomen-parka
27.000,00
152
Udruga građana »Dijalog«
Mostar
Izdavanje magazina ÂťStatusÂŤ
36.000,00
153
Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu FENIKS
Derventa
Obnova Hrvatskog doma u Derventi
72.000,00
154
Udruga hrvatskih stradalnika ÂťGrabovica 93ÂŤ Mostar
Mostar
Uređenje spomen obilježja u Grabovici
63.000,00
155
Udruga Matica hrvatska Tuzla
Tuzla
Izdavanje časopisa »Gradovrh«
18.000,00
156
Udruga za zaštitu i očuvanje izvornih pasmina domaćih životinja
Ĺ iroki Brijeg
Etno muzej – uređenje autohtone hercegovačke kuće
45.000,00
157
Udruga za zaštitu kulturno-povijesne baštine »Sv. Ilija Prorok« Glamoč
Glamoč
Izgradnja crkve u Glamoču
72.000,00
158
Udruženje građana »Sveti Rok«
Zabrđe Kotor Varoš
Uređenje Doma mladih u Zabrđu
45.000,00
159
UHAKUD u BiH Mostar
Mostar
Smotra amaterskih udruga
18.000,00
160
Ustanova za informiranje i kulturu – Radiopostaja Čapljina
Čapljina
Nabava opreme za radio postaju
36.000,00
161
Ustanova za kulturu »Knjižnica i kino Čapljina«
Čapljina
Nabava knjiga
27.000,00
162
Župa Bezgrešnog Začeća BDM – Hrasno
Hrasno Hutovo
Obnova crkve u Svitavi
45.000,00
163
Župa Bezgrešnog Začeća BDM – Posušje
PosuĹĄje
Sanacija stare Ĺžupne crkve
72.000,00
164
Župa Blaženog Alojzija Stepinca – Orašje
OraĹĄje
Uređenje crkve
45.000,00
165
Župa Gospe od Zdravlja – Neum
Neum
Izgradnja crkve u Neumu
90.000,00
166
Župa Krista kralja – Hutovo
Hutovo
Obnova crkve
45.000,00
167
Župa Marije Majke Crkve – Garevac
Garevac
Izgradnja zvonika crkve u Garevcu
45.000,00
168
Župa Marije Majke Crkve – Garevac
Garevac
Uređenje spomen-kapele »Burića štale«
45.000,00
169
Župa Marije Majke Crkve – Katedrala – Mostar
Mostar
Obnova katedrale
180.000,00
170
Župa Materinstva BDM – Tišina
TiĹĄina Bosanski Ĺ amac
Projekt »Pučko kulturno nasljeđe«
18.000,00
171
Župa Materinstva BDM – Tišina
TiĹĄina Bosanski Ĺ amac
Obnova Ĺžupne crkve
45.000,00
172
Župa Pohoda BDM – Banja Luka
Banja Luka
Sanacija crkve
72.000,00
173
Župa Presvetog Srca Isusova – Čeljevo
Čeljevo Višići
Izgradnja pastoralnog centra u Tasovčićima
45.000,00
174
Župa Presvetog srca Isusova – Prozor
Prozor
Sanacija kroviĹĄta crkve u Prozoru
72.000,00
175
Župa Presvetog Trojstva
Novi Travnik
Ugradnja orgulja
45.000,00
176
Župa rođenja BDM
Ravno
Obnova starokršćanske crkve u Zavali
72.000,00
177
Župa rođenja BDM – Brusnica
Vinska Bosanski Brod
Obnova crkve
63.000,00
178
Župa Rođenja BDM – Vinica
Kazaginac
Obnova starog Ĺžupnog dvora
45.000,00
179
Župa sv. Ane – Par Selo
Par Selo Donje Dubrave
Uređenje župnog centra
36.000,00
180
Župa sv. Ane Radunice
Žepče
Uređenje župne kuće
27.000,00
181
Župa sv. Ante Padovanskog
Busovača
Restauriranje skulptura
36.000,00
182
Župa sv. Ante Padovanskog
Gornja Močila-Sijekovac Bosanski Brod
DovrĹĄenje kulturno pastoralnog centra
45.000,00
183
Župa sv. Ante Padovanskog – Bugojno
Bugojno
Obnova Ĺžupne crkve sv. Ante u Bugojnu
90.000,00
184
Župa sv. Ante Padovanskog – Ploče-Tepčići
Ploče-Tepčići Biletić Polje Čitluk
Zaštita nekropole stećaka
18.000,00
185
Župa sv. Ante Padovanskog – Prnjavor
Prnjavor
Obnova crkve u Drenovi
45.000,00
186
Župa sv. Ante Padovanskog – Sočanica
Veliki Prnjavor M. Sočanica Doboj
Obnova Ĺžupne crkve
27.000,00
187
Župa sv. Ante Padovanskog – Usora
SivĹĄa Usora
Zaštita matičnih knjiga
27.000,00
188
Župa sv. Blaža – Gradnići
Gradnići Čitluk
Obnova stare župne kuće
45.000,00
189
Župa sv. Franje – Rasno
Rasno
Obnova crkve
45.000,00
190
Župa sv. Ilije – Novi Šeher
Novi Ĺ eher
Sanacija Ĺžupnog dvora
45.000,00
191
Župa sv. Ilije Proroka
Veljaci Vitina
Restauracija matičnih knjiga
54.000,00
192
Župa sv. Ilije Proroka
Bosanski Brod
Obnova crkve
72.000,00
193
Župa sv. Ilije Proroka – Čemerno – Vogošća
Vogošća
Izgradnja crkve u Vogošći
63.000,00
194
Župa sv. Ilije Proroka – Doljani
Doljani Doljani – Jablanica Jablanica
Obnova župne kuće
45.000,00
195
Župa sv. Ilije proroka – Kandija
Kandija Bugojno
Obnova crkve
63.000,00
196
Župa sv. Ilije Proroka – Kruševo
KruĹĄevo
Obnova Ĺžupne crkve
72.000,00
197
Župa sv. Ilije Proroka – Stolac
Stolac
DovrĹĄetak izgradnje pastoralnog centra
72.000,00
198
Župa sv. Ilije Proroka – Stolac
Stolac
Nabava narodnih noĹĄnji za KUD
22.500,00
199
Župa sv. Ivana Krstitelja – Donja Tramošnica
Donja Tramošnica Pelagićevo
Obnova Ĺžupne crkve
36.000,00
200
Župa sv. Ivana Krstitelja – Konjic
Konjic
Dovršenje uređenja dvorane
45.000,00
201
Župa sv. Ivana Krstitelja – Konjic
Konjic
DovrĹĄetak sanacije crkve u Bijeloj
45.000,00
202
Župa sv. Ivana Krstitelja – Kupres
Kupres
Izgradnja crkve
45.000,00
203
Župa sv. Ivana Krstitelja – Podmilačje
Podmilačje Jajce
Izgradnja crkve u svetištu sv. Ive u Podmilačju
90.000,00
204
Župa sv. Ivana Nepomuka
Rakitno
Obnova crkve u Rakitnu
72.000,00
205
Župa sv. Josipa
Turbe
DovrĹĄetak obnove Ĺžupne crkve
72.000,00
206
Župa sv. Josipa – Gornja Dubica
Gornja Dubica
Uređenje knjižnice i čitaonice
27.000,00
207
Župa sv. Josipa – Špionica
Ĺ pionica Srebrenik
Uređenje objekta za mlade
45.000,00
208
Župa sv. Josipa – Zavidovići
Zavidovići
Sanacija Ĺžupne crkve sv. Josipa
45.000,00
209
Župa sv. Josipa – Zenica
Zenica
Obnova Ĺžupnog dvora
72.000,00
210
Župa sv. Juraja mučenika – Derventa
Derventa
Obnova crkve u Derventi
72.000,00
211
Župa sv. Juraja mučenika – Vitez
Vitez
Sanacija tornja Ĺžupne crkve
45.000,00
212
Župa sv. Leopolda Mandića
Sarajevo
Uređenje župne crkve u Briješću
45.000,00
213
Župa sv. Mihovila Arkanđela – Kolibe
Kolibe ZboriĹĄte Bosanski Brod
Obnova Ĺžupne crkve
45.000,00
214
Župa sv. Mihovila Arkanđela – Prenj
Prenj Crnići
Obnova župne kuće
63.000,00
215
Župa sv. Stjepana – Čerin
Čerin
Uređenje crkve
36.000,00
216
Župa sv. Terezije Male – Ledinac
Ledinac Donji Mamići
Obnova stare župne kuće
45.000,00
217
Župa sv. Vida mučenika – Barlovci
Dragočaj
Zaštita matičnih knjiga
45.000,00
218
Župa sv. Vida Mučenika – Vidovice
Vidovice
Uređenje župne crkve
45.000,00
219
Župa svetog Franje Asiškoga – Srednja Slatina
Donja Slatina Bosanski Ĺ amac
Obnova crkve
45.000,00
220
Župa Svetog Josipa – Pale
Pale
Sanacija crkve sv. Josipa na Palama
72.000,00
221
Župa Svih Svetih – Aladinići
Aladinići Crnići
Izgradnja crkve u Bobanovu
45.000,00
222
Župa Uzašašća Gospodinova – Novi Travnik
Novi Travnik
Obnova crkve
45.000,00
223
Župa Uznesenja BDM
Haljinići
Obnova župne kuće
36.000,00
224
Župa Uznesenja BDM – Breške
BreĹĄke Dokanj Tuzla
Sanacija krova Ĺžupne crkve
45.000,00
225
Župa Uznesenja BDM – Goranci
Goranci Mostar
Obnova stare župne kuće
45.000,00
226
Župa Uznesenja BDM – Gradac
Gradac Neum
Obnova kipova u crkvi
18.000,00
227
Župa Uznesenja BDM – Nevesinje
Nevesinje
Izgradnja crkve
72.000,00
228
Župa Uznesenja BDM – Prisoje
Prisoje
Obnova crkve u Dučić Ivančićima
36.000,00
229
Župa Uznesenja BDM – Prisoje
Prisoje
Nabava narodnih noĹĄnji
22.500,00
230
Župa Uznesenja BDM – Suho Polje – Kupres
Suho Polje Kupres
Obnova crkve
45.000,00
231
Župa Uznesenja BDM – Trebinja
Trebinja Ravno
Obnova crkve u Trebinji
72.000,00
232
Župa Uznesenja BDM – Uskoplje
Uskoplje – Gornji Vakuf
Obnova crkve u Uskoplju
45.000,00
233
Župni ured »Sv. Marko Evanđelist« – Ilijaš
IlijaĹĄ
Dovršenje uređenja crkve
45.000,00
234
Župni ured Bihač
Bihač
Obnova i uređenje dvorane
36.000,00
235
Župni ured Gospe Snježne – Deževice
DeĹževice KreĹĄevo
Obnova Ĺžupne crkve
27.000,00
236
Župni ured Rođenja BDM – Bežlja
Bežlja Banja Vrućica
Obnova krova župne kuće
45.000,00
237
Župni ured Rođenja BDM – Sasina
Sasina Sanski Most
Izgradnja Ĺžupne crkve
72.000,00
238
Župni ured Srca Marijina – Skopaljska Gračanica
Humac Uskoplje – Gornji Vakuf
Obnova Ĺžupne crkve
72.000,00
239
Župni ured sv. Ante Padovanskog – Grabovica
Grabovica Prisoje
Obnova Ĺžupnog dvora
45.000,00
240
Župni ured Sv. Duh – Nova Bila
Nova Bila
DovrĹĄetak crkve u Zabilju
45.000,00
241
Župni ured sv. Ilije
Bosansko Grahovo
Uređenje i opremanje čitaonice
45.000,00
242
Župni ured sv. Ivana Krstitelja
Tarčin
Obnova Ĺžupne crkve
45.000,00
243
Župni ured sv. Josipa Radnika
Domanovići
Izgradnja Ĺžupne dvorane
72.000,00
244
Župni ured sv. Luke Evanđelista – Sarajevo
Sarajevo
Uređenje crkve
45.000,00
245
Župni ured Uznesenja BDM
Sanski Most
Uređenje župne kuće
45.000,00
246
Župni ured Vrbanjci
Vrbanjci
Obnova Ĺžupne crkve
45.000,00
247
Župni ured, crkva Gospe od Anđela, Tramošnica
Gornja TramoĹĄnica TramoĹĄnica
Uređenje muzeja i knjižnice
45.000,00
UKUPNO:
11.664.000,00
POPIS ODOBRENIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
U 2009. GODINI

Redni broj
NAZIV
INSTITUCIJE
MJESTO
NAZIV
PROGRAMA
ODOBRENI IZNOS (kn)
1
Akademski plivački klub »Zrinski«
Mostar
Razvoj plivačkog športa u Mostaru
67.500,00
2
Atletski klub
ÂťBrotnjoÂŤ
Čitluk
PoboljĹĄanje uvjeta treniranja i tiskanje knjige
9.000,00
3
Deseta osnovna ĹĄkola ÂťBijelaÂŤ
Bijela Brčko
Opremanje ĹĄkole nastavnim sredstvima i pomagalima
45.000,00
4
Dječji vrtić
»Anđeli«
Novi Travnik
Opremanje vrtića i nabava stručne literature
45.000,00
5
Dječji vrtić
ÂťBareÂŤ Jajce
Jajce
Opremanje namještajem i didaktičkim pomagalima
31.500,00
6
Dječji vrtić
»Čapljina«
Čapljina
Rekonstrukcija kotlovnice i sustava centralnog grijanja
45.000,00
7
Dječji vrtić
ÂťGrudeÂŤ
Grude
Mijenjanje parketa
45.000,00
8
Dječji vrtić
»Leptirić« Ljubuški
LjubuĹĄki
Opremanje spavaonice
18.000,00
9
Dječji vrtić
ÂťMali PrincÂŤ Livno
Livno
Nadogradnja postojećeg objekta i opremanje
45.000,00
10
Dječji vrtić »Neum«
Neum
Zamjena krovne konstrukcije, izrada fasade i opremanje
36.000,00
11
Dječji vrtić
ÂťPahuljicaÂŤ Kupres
Kupres
Postavljanje ograde
45.000,00
12
Dječji vrtić
»Pčelica« Orašje
OraĹĄje
Dogradnja jaslica
45.000,00
13
Dječji vrtić
ÂťPetar PanÂŤ LjubuĹĄki
LjubuĹĄki
Opremanje kabineta za program predĹĄkole
22.500,00
14
Dječji vrtić »Stolac«
Stolac
Opremanje kuhinje i zaĹĄtita objekta
18.000,00
15
Dječji vrtić
»Sunčica«
Novi Travnik
Opremanje kabineta za predĹĄkolski odgoj
18.000,00
16
Dječji vrtić
ÂťSv. FranjoÂŤ Kiseljak
Kiseljak
Rekonstrukcija kotlovnice i nabava peći za grijanje
45.000,00
17
Dječji vrtić »Sveti Josip« Mostar
Mostar
Nabava perilice za rublje
45.000,00
18
Dvanaesta osnovna škola – Ulice
Seonjaci Brčko
Nabava računala, tv – prijemnika i druge opreme
45.000,00
19
Franjevačka klasična gimnazija Visoko
Visoko
Opremanje učionica i kabineta
45.000,00
20
Franjevačka teologija Sarajevo
Sarajevo
Opremanje zgrade fakulteta računalnom opremom
45.000,00
21
Franjevački provincijalat Bosne Srebrene
Sarajevo
Oživljavanje klasične gimnazije
76.500,00
22
Franjevački samostan Fojnica
Fojnica
Obnova samostanske knjiĹžnice
112.500,00
23
Gimnazija »fra Dominika Mandića« – Široki Brijeg
Ĺ iroki Brijeg
Izrada atletske staze
76.500,00
24
Gimnazija »fra Grge Martića« – Mostar
Mostar
Izmjena otvora na zgradi
43.200,00
25
Gimnazija ÂťLivnoÂŤ
Livno
Opremanje knjiĹžnice i kabineta hrvatskog jezika
43.200,00
26
Gimnazija ÂťLjubuĹĄkiÂŤ
LjubuĹĄki
Uređenje kabineta za fiziku i matematiku
22.500,00
27
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Bosanski Brod
Bosanski Brod
Uređenje obrazovno-rekreacijskog centra
99.000,00
28
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica Kupres
Kupres
Nabava opreme za glazbenu školu »Don Dragutin Alaupović«
27.000,00
29
HKD ÂťNapredakÂŤ PodruĹžnica PosuĹĄje
PosuĹĄje
Opremanje čitaonice
13.500,00
30
Igraonica
ÂťFramicaÂŤ
Bugojno
Obnova i razvoj Igraonice ÂťFramiceÂŤ
45.000,00
31
Izdavačka kuća »Bosanska riječ« d.o.o. Tuzla
Tuzla
Opremanje knjižnica Katoličkih školskih centara
58.500,00
32
Katolički školski centar »Ivan Pavao II.«, Škola za Europu, Opća gimnazija
Bihać
Bihać
Opremanje Katoličkog školskog centra »Ivan Pavao II.« Bihać
27.000,00
33
Katolički školski centar »Sv. Franjo«
Tuzla
Opremanje produĹženog boravka
45.000,00
34
Katolički školski centar »Sv. Josip« – Sarajevo
Sarajevo
Opremanje kabineta informatike
45.000,00
35
Klanjateljice krvi Kristove, Samostan Novi Nazaret
Banja Luka
Susreti mladih – obnova i uređenje prostora za smještaj
18.000,00
36
Klanjateljice krvi Kristove, Samostan Srca Isusova, Župni ured Kongora
Kongora Tomislavgrad
Edukativni rad s djecom i mladima
13.500,00
37
Kruh sv. Ante – humanitarno karitativna organizacija
Sarajevo
Opremanje knjižnice Franjevačkog studentskog doma
18.000,00
38
MO Novo Selo
OdĹžak
Obnova ĹĄkolske ograde u OĹ ÂťVladimira NazoraÂŤ PodruĹžnica Novo Selo
22.500,00
39
MZ Donji Hasić
Bosanski Ĺ amac
Sanacija osnovne ĹĄkole
43.200,00
40
MZ Gusti Grab
Kaćuni Busovača
Izgradnja ĹĄportskog igraliĹĄta
36.000,00
41
MZ Kandija Bugojno (Prva OĹ )
Bugojno
ZavrĹĄetak malonogometnog igraliĹĄta
43.200,00
42
MZ Paklarevo
Travnik
Izgradnja i obnova ĹĄkole
76.500,00
43
MZ Podbila
Vir-Podbila PosuĹĄje
Sanacija osnovne škole i obnova župne kuće
45.000,00
44
MZ Ponijevo
Žepče
Izgradnja ĹĄkole
76.500,00
45
Nadbiskupijski centar za pastoral mladih ÂťIvan Pavao IIÂŤ
Sarajevo
Projektne aktivnosti za mlade
49.500,00
46
Naklada M Design d.o.o. Čitluk
Međugorje Čitluk
Izdavanje lista Školarac
43.200,00
47
Nogometni klub ÂťGoĹĄkÂŤ Gabela
Gabela Čapljina
Izgradnja gledaliĹĄta stadiona
112.500,00
48
Nogometni klub ÂťKameĹĄnicaÂŤ Podhum
Podhum Livno
Izgradnja ĹĄportsko rekreacijskog centra ÂťKameĹĄnicaÂŤ
72.000,00
49
Opća gimnazija Katoličkog školskog centra
Banja Luka
Opremanje ĹĄkolske dvorane
43.200,00
50
Općina Čitluk – Općinsko vijeće Čitluk
Čitluk
Opremanje novog srednjoškolskog centra »Dr. fra Slavka Barbarića«
157.500,00
51
Općina Dobretići
Dobretići
Izgradnja malonogometnog ĹĄkolskog igraliĹĄta
43.200,00
52
Općina Grude
Grude
Dogradnja OŠ»Ruđera Boškovića«
58.500,00
53
Općina Grude
Grude
DovrĹĄetak izgradnje ĹĄkolske ĹĄportske dvorane u Tihaljini
43.200,00
54
Općina Kiseljak
Kiseljak
Izgradnja zgrade OĹ ÂťBrestovskoÂŤ
76.500,00
55
Općina Kupres
Kupres
Asfaltiranje školskog igrališta OŠ»fra Miroslava Džaje« – Kupres
43.200,00
56
Općina Livno
Livno
Rekonstrukcija kroviĹĄta i parketnog poda u ĹĄportskoj dvorani
99.000,00
57
Općina Livno
Livno
Sanacija vanjske stolarije na OĹ ÂťOrguzÂŤ
45.000,00
58
Općina Neum
Neum
Opremanje ugostiteljskog kabineta
43.200,00
59
Općina Orašje
OraĹĄje
Izgradnja ĹĄportsko-kulturnog centra OraĹĄje
76.500,00
60
Općina Posušje
PosuĹĄje
Izgradnja nove osnovne ĹĄkole
45.000,00
61
Osnovna glazbena ĹĄkola ÂťJakova GotovcaÂŤ
Novi Travnik
Opremanje ĹĄkole instrumentima
43.200,00
62
OĹ Âť13. rujanÂŤ Jajce
Jajce
Izmjena stolarije
67.500,00
63
OĹ Âť13. rujanÂŤ Jajce
Jajce
Sanacija mokrih čvorova
43.200,00
64
OĹ Âť13. rujanÂŤ Jajce
Jajce
Nabava opreme za kabinete informatike
27.000,00
65
OŠ»Ante Brune Bušića« – Rakitno
Rakitno PosuĹĄje
Unutarnje uređenje i opremanje škole u Poklečanima
43.200,00
66
OŠ»Antuna Branka i Stanislava Šimića« – Drinovci
Drinovci Grude
Dogradnja juĹžnog krila srediĹĄnje ĹĄkole Drinovci
76.500,00
67
OĹ ÂťBilaÂŤ
Bila
Izmjena stolarije
43.200,00
68
OĹ ÂťBiograciÂŤ Ĺ iroki Brijeg
Biograci Ĺ iroki Brijeg
Adaptacija i opremanje područne škole »Jare«
18.000,00
69
OŠ»Braća Jezerčić« Divičani
Divičani Jajce
Izmjena stolarije
27.000,00
70
OŠ»Busovača«
Busovača
Sanacija krova
43.200,00
71
OŠ»Busovača«
Busovača
Sanacija sanitarnih čvorova
43.200,00
72
OĹ ÂťCimÂŤ
Mostar
Izgradnja ĹĄportske dvorane
135.000,00
73
OĹ ÂťCimÂŤ
Mostar
Sanacija mokrih čvorova
67.500,00
74
OĹ ÂťDrvarÂŤ
Drvar
Opremanje kabineta
13.500,00
75
OĹ ÂťDubravicaÂŤ Vitez
Vitez
Izmjena podnih površina u učionicama
43.200,00
76
OĹ ÂťDubravicaÂŤ Vitez
Vitez
Rekonstrukcija poda i opremanje dvorane za tjelesnu kulturu
76.500,00
77
OŠ»Fra Ilije Starčevića« – Tolisa
Tolisa
Sanacija stolarije i podova područne škole »Kostrč«
43.200,00
78
OŠ»Fra Jeronima Vladića« Ripci
Ripci Prozor – Rama
Ugradnja nove stolarije
43.200,00
79
OĹ ÂťFra Lovro KaraulaÂŤ Livno
Livno
Instalacija centralnog grijanja
43.200,00
80
OŠ»Fra Miroslava Džaje« – Kupres
Kupres
Uređenje školske zgrade
76.500,00
81
OŠ»Fra Stipana Vrljića« – Sovići
Sovići Grude
Opremanje učionica i instaliranje grijanja
18.000,00
82
OĹ ÂťGromiljakÂŤ
Gromiljak Kiseljak
Sanacija krova
43.200,00
83
OŠ»Ivan Goran Kovačić« Livno
Livno
Opremanje učionica i kabineta kemije
43.200,00
84
OŠ»Ivan Mažuranić«
Tomislavgrad
Rekonstrukcija pokrova područne škole »dr. Franje Nevistića« u Šujici
135.000,00
85
OŠ»Ivan Mažuranić«
Tomislavgrad
Sanacija ĹĄkolske ĹĄportske dvorane u Kongoru
90.000,00
86
OŠ»Ivan Mažuranić« – Gračac
Gračac Prozor-Rama
Izrada i montaĹža PVC-stolarije
43.200,00
87
OŠ»Ivane Brlić-Mažunarić« – Ljubuški
LjubuĹĄki
Opremanje kabineta kemije
45.000,00
88
OĹ ÂťKaonikÂŤ
Kaonik Busovača
Obnova poda u dvorani za tjelesni odgoj
43.200,00
89
OĹ ÂťKiseljakÂŤ
Kiseljak
Adaptacija krova
76.500,00
90
OĹ ÂťLepenicaÂŤ
Kiseljak
Adaptacija krovne konstrukcije
43.200,00
91
OŠ»Lipanjske zore« Višići
Višići Čapljina
Sanacija sanitarnih čvorova
43.200,00
92
OŠ»Marina Držića« Buna
Buna Mostar
Izmjena vanjskih otvora
76.500,00
93
OŠ»Marka Marulića« – Ljubuški
LjubuĹĄki
Opremanje učionica
43.200,00
94
OĹ ÂťNova BilaÂŤ
Nova Bila
Rekonstrukcija sanitarnih prostora
43.200,00
95
OĹ ÂťNova BilaÂŤ
Nova Bila
Izmjena podnih površina u učionicama škole
43.200,00
96
OĹ ÂťNovi TravnikÂŤ
Novi Travnik
Sanacija dvorane za tjelesni odgoj
76.500,00
97
OĹ ÂťRavnoÂŤ
Ravno
Nabava opreme za multimedijalni kabinet hrvatskog jezika
21.600,00
98
OŠ»Ruđera Boškovića« – Grude
Grude
Rekonstrukcija područne škole »Vrućice«
43.200,00
99
OŠ»Stjepana Radića« Oštra Luka – Bok
Bok OraĹĄje
Zamjena oštećenih podova
76.500,00
100
OŠ»Stjepana Radića« Prisoje
Prisoje Tomislavgrad
Dogradnja objekta OŠ»Stjepana Radića« u Stipanićima – Prisoje
90.000,00
101
OŠ»Tina Ujevića« – Vitina
Vitina
Uređenje učioničkog prostora u područnoj školi »Vojnići«
43.200,00
102
OĹ ÂťVareĹĄ MajdanÂŤ VareĹĄ
VareĹĄ
Rekonstrukcija kotlovnice
76.500,00
103
OĹ ÂťVareĹĄÂŤ
VareĹĄ
Rekonstrukcija centralnog grijanja u matičnoj školi i u područnoj školi
Oćevija
76.500,00
104
OŠ»Vladimira Nazora« – Odžak
OdĹžak
Zamjena stolarije na zgradi centralne ĹĄkole
43.200,00
105
OŠ»Vladimira Nazora« – Odžak
OdĹžak
Zamjena stolarije na zgradi područne škole »Gornja Dubica«
43.200,00
106
Predťkolska ustanova Školske sestre franjevke
Busovača
Sanacija ustanove
43.200,00
107
Predťkolska ustanova Školske sestre franjevke
Busovača
Uređenje dječjeg igrališta
9.000,00
108
Skijaški klub »Blidinje-Čvrsnica« Mostar i Sportski savez grada Mostara
Mostar
Izgradnja staze na Ski centru
90.000,00
109
Srednja glazbena ĹĄkola ÂťJakova GotovcaÂŤ
Novi Travnik
Nabava računalne opreme i glazbenih instrumenata
22.500,00
110
Srednja strukovna ĹĄkola ÂťJajceÂŤ
Jajce
Opremanje ĹĄkolske knjiĹžnice
43.200,00
111
Srednja strukovna škola »Ruđera Boškovića« – Ljubuški
LjubuĹĄki
Dogradnja aneksa
76.500,00
112
Srednja strukovna škola »Silvija Strahimira Kranjčevića«
Livno
Opremanje ĹĄkole
54.000,00
113
Srednja strukovna ĹĄkola Tomislavgrad
Tomislavgrad
Izvedba međukatne AB-konstrukcije
90.000,00
114
Srednja škola »Pere Zečevića« – Odžak
OdĹžak
Sanacija krova ĹĄkolskih objekata
76.500,00
115
Srednja turističko-ugostiteljska škola
Mostar
Obnova, izgradnja i opremanje obrazovnih ustanova
45.000,00
116
SŠ»Busovača«
Busovača
Rekonstrukcija kroviĹĄta ĹĄkole
54.000,00
117
SŠ»Busovača«
Busovača
Opremanje informatičko-fonetskog kabineta
43.200,00
118
SŠ»fra Martina Nedića« – Orašje
OraĹĄje
Izgradnja ĹĄkole
76.500,00
119
SĹ ÂťNikola Ĺ opÂŤ
Jajce
Opremanje knjiĹžnice
43.200,00
120
SĹ ÂťProzorÂŤ
Prozor
Opremanje ĹĄkole
43.200,00
121
SĹ ÂťTravnikÂŤ Nova Bila
Nova Bila Travnik
Nabava računalne opreme i izmjena stolarije
76.500,00
122
Studentski centar Sveučilišta u Mostaru
Mostar
Sufinanciranje smjeĹĄtaja i prehrane studenata
76.500,00
123
Taekwondo klub ÂťMagoneÂŤ Livno
Livno
Uređenje uredskog prostora
45.000,00
124
Teniski klub Mostar
Mostar
Pokrivanje teniskog igraliĹĄta s dodatnim sadrĹžajima
90.000,00
125
Treća osnovna škola – Mostar
Mostar
Nabava polica za ĹĄkolsku knjiĹžnicu
15.300,00
126
Treća osnovna škola – Mostar
Mostar
Zamjena učioničkog namještaja
43.200,00
127
Treća osnovna škola – Mostar
Mostar
Sanacija i zamjena otvora na objektu područne škole u Pologu
45.000,00
128
Udruga »Hercegovačka liga protiv raka«
PosuĹĄje
Tiskanje brošura i priručnika
43.200,00
129
Udruga ÂťHrvatska ĹženaÂŤ Tuzla
Tuzla
Organiziranje i opremanje igraonice za djecu
36.000,00
130
Udruga čuvara povijesti »Diluntum« Trebinja
Ravno
Malonogometno igraliĹĄte
43.200,00
131
Udruga Hrvata povratnika u Bosansku posavinu – FENIKS
Derventa
Opremanje knjiĹžnice u ĹĄkoli ÂťBoĹžinciÂŤ
45.000,00
132
Udruga Hrvata povratnika u Bosansku posavinu – FENIKS
Derventa
Obnova ĹĄportske dvorane u BoĹžincima
157.500,00
133
Udruga Hrvata povratnika u Bosansku posavinu – FENIKS
Derventa
Obnova OŠu selu Žeravac
157.500,00
134
Udruga katoličkih studenata »Emaus«
Sarajevo
Projektne aktivnosti udruge
45.000,00
135
Udruga »Međužupna liga Hercegovine«
Mostar
Adaptacija prostora i nabava računalne opreme
43.200,00
136
Udruga roditelja, djece i osoba s posebnim potrebama
OraĹĄje
Nabava vozila
45.000,00
137
UPIT – udruga za promicanje informatičkih tehnologija
Ĺ iroki Brijeg
Edukacijski seminari o sigurnosti djece na internetu
45.000,00
138
UPIT – udruga za promicanje informatičkih tehnologija
Ĺ iroki Brijeg
Informatičko obrazovanje nezaposlenih
49.500,00
139
Vrhbosanska katolička teologija
Sarajevo
Nabava ĹĄkolske opreme
45.000,00
140
Zemljoradnička zadruga »Europlod«
Tomislavgrad
Edukativni stručni centar »Kralj Tomislav«
45.000,00
141
Župa sv. Ante Padovanskog – Vukanovići
Vukanovići Kakanj
Izgradnja polivalentnog centra
43.200,00
142
Župa sv. Ante Padovanskoga – Drijenča
Drijenča Šibošnica
Izdavanje monografije
27.000,00
143
Župa sv. Ilije Proroka – Stolac
Stolac
Opremanje i informatizacija čitaonice za mlade
36.000,00
144
Župa sv. Josipa u Drvaru
Drvar
Otvaranje glazbene ĹĄkole
58.500,00
145
Župa Uznesenja BDM – Gradac
Gradac Neum
Izdavanje zbornika Ĺžupe Gradac
36.000,00
146
Župa Uznesenja BDM – Prisoje
Prisoje Tomislavgrad
Izgradnja dječjeg nogometnog igrališta
18.000,00
147
Župa Uznesenja BDM – Trebinja
Trebinja Ravno
Obnova pastoralnog centra
225.000,00
UKUPNO:
7.821.000,00
POPIS ODOBRENIH PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA U 2009. GODINI

Redni broj
NAZIV
INSTITUCIJE
MJESTO
NAZIV
PROGRAMA
ODOBRENI IZNOS (kn)
1
Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Kućna skrb starih i bolesnih
45.000,00
2
Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo
IlidĹža
Kućna skrb starih i bolesnih Konjic
45.000,00
3
Caritas Vrhbosanske Nadbiskupije Sarajevo
IlidĹža
Kućna skrb starih i bolesnih Bosanski Šamac
45.000,00
4
Crveni kriĹž OraĹĄje
OraĹĄje
»Kap za život – DDK« – dobrovoljni davatelji krvi
18.000,00
5
Dom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju »Marija naša nada«
Ĺ iroki Brijeg
Nabava logopedskih pomagala i testova
18.000,00
6
Dom za stare i iznemogle osobe »Domanovići«
Domanovići Čapljina
Preuređenje Doma
45.000,00
7
Dom zdravlja Domaljevac-Ĺ amac
Domaljevac Domaljevac – Šamac
Izrada vanjske fasade
36.000,00
8
Dom zdravlja Jajce
Jajce
Nabava mamografa
180.000,00
9
Dom zdravlja KreĹĄevo
KreĹĄevo
Nabava hematološkog brojača CELL DYN 1700
45.000,00
10
Dom zdravlja Mostar
Mostar
Probir (screening) na celijakiju kod djece
90.000,00
11
Dom zdravlja Novi Travnik
Novi Travnik
Izgradnja i opremanje kotlovnice
180.000,00
12
Dom zdravlja VareĹĄ
VareĹĄ
Nabava sanitetskog vozila i opremanje ustanove medicinskom opremom
135.000,00
13
Juvenilno dijabetičko društvo – Mostar
Bijeli Brijeg Mostar
Nabava aparata i traka za mjerenje šećera u krvi
45.000,00
14
Kruh sv. Ante – humanitarno karitativna organizacija
Sarajevo
Psiho-socijalna i medicinska pomoć djeci s posebnim potrebama te starim i
nemoćnim osobama
45.000,00
15
Općina Dobretići
Dobretići
Nabava sanitetskog vozila
90.000,00
16
Općina Tomislavgrad
Tomislavgrad
Izgradnja centra za djecu s posebnim potrebama
270.000,00
17
Socijalni centar Caritasa biskupije Banja Luka »Ivan Pavao II« – Dom za
starije osobe Banja Luka
Banja Luka
Nabava medicinske opreme
45.000,00
18
Udruga građana »Majka Terezija« Vareš
VareĹĄ
Zaštita i očuvanje zdravlja osoba u potrebi
45.000,00
19
Udruga građana »Veronikin Rubac«
Banja Luka
Opremanje ureda
36.000,00
20
Udruga građana roditelja djece i osoba s posebnim potrebama »Kuća nade«
OdĹžak
Uređenje rehabilitacijsko-edukativnog vrta
45.000,00
21
Udruga za borbu protiv ovisnosti ÂťSuzaÂŤ
LjubuĹĄki
PrihvatiliĹĄte za ovisnike o opojnim drogama
45.000,00
22
Udruženje građana »Klisa«
Srebrenica
Pomoć starim i bolesnim socijalno ugroženim građanima
45.000,00
23
Udruženje za pomoć osobama s mentalnom retardacijom »Kutak radosti«
Gradačac
Provedba programa rehabilitacije
27.000,00
24
Župa materinstva BDM Tiťina
TiĹĄina Bosanski Ĺ amac
Obnova i rekonstrukcija župne kuće
45.000,00
UKUPNO:
1.665.000,00

Tko je glasao

Hvala Bogu da imam niski

Hvala Bogu da imam niski tlak.Pa ovo nije normalno!

Tko je glasao

Najbolje bi bilo da vratimo

Najbolje bi bilo da vratimo sve Ilirima....jer smo im naselili zemlju...

Tko je glasao

Jutarnji list, 28. XI.

Jutarnji list, 28. XI. 2009., str. 88.
PISMA ČITATELJA

SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE, ZAGREB

Ustav RH ne jamči ispravljanje nepravdi iz prošlog sustava

U povodu pisma Dorisa Knege (Jutarnji list, 20. stu­denoga 2009.) predsjednica Saveza udruga stanara Hrvatske prof. Volga Vukelja Dawe poslala nam je reagiranje koje slijedi.

"Priča nominalnih vlasnika tzv. neuseljivih stanova opet se ponavlja - da 'Ustav RH štiti njihovo vlasništvo' - a zanemaruju činjenicu da Ustav štiti i dom i obitelj, i da je obitelj pod posebnom zaštitom države te da Ustav jamči i jednakost pred zakonom i promicanje socijalne pravde. Ustav ne jamči ispravljanje bivših nepravdi, a vlasništvo se i zakonom može oduzeti, kad je to u interesu Republike.

Nema nikakve sumnje, da su jednakost pred zakonom, socijalna pravdate zaštita doma i obitelji u interesu Republike Hrvatske.

Neistinitost te dugogodišnje obmane jasno je vidljiva iz Odluke Ustavnog suda (U-l-673/1996, NN br. 39/1999.) u kojoj stoji ovo-- 'Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu'. To znači da se ne mogu ukinuti ni umanjiti stanarska prava, jer se radi o pravnim odnosima koji su nastali davno prije 1990. godine. Prema tome, naša stečena prava, kao što je trajno i isključivo pravo posjeda stana, uporabe stana itd., trajno se moraju poštovati i ne smiju se nikada umanjiti (jednako kao što nisu umanjena ni u nacionaliziranim stanovima, a ni kod stanara -korisnika privatnih stanova iz članka 48. Zakona o najmu stanova).

Nominalni vlasnici naših stanova mogu tražiti i dobiti samo naknadu od države, a mi nositelji stanarskog prava, koje se stjecalo za sve na isti način, s njima nemamo baš ništa (isto kao i svi stanari koji su već otkupili svoje stanove). Štetu i nepravdu, koja je nanesena u bivšoj državi, mora ispraviti onaj tko je tu štetu i nepravdu počinio, a ne grupa nedužnih nositelja stanarskog prava.

Međutim, ako se možda neki od nositelja stanarskog prava žele odreći svojih stanova i preseliti u zamjenske stanove, to je njihova stvar i njihova pojedinačna odluka."
---------------------------------

Tko je glasao

VLASNIŠTVO I USTAV Gospođa

VLASNIŠTVO I USTAV

Gospođa Dawe iz udruge stanara bi trebala bolje poznavati ustav kad se vec razmeće pravnim terminima.
Vlasništvo se može ograničiti, oduzeti, tj. vlasnika izvlastiti, KADA JE TO U JAVNOM INTERESU (za neupućene:napr. kad se gradi autocesta preko nečije parcele) ali i tada je dužna osigurati vlasniku PRAVEDNU naknadu.
Uvjeravati građane da je u javnom ili državnom interesu oduzeti jednoj privatnoj osobi njen stan,da bi ga druga privatna osoba otkupila za desetinu cijene- čovjek ne mora biti pravno naobražen da shvati da je takvo što suludo

Tko je glasao

Poštovani gospodine

Poštovani gospodine Sorić,

svakako mislim da se jedna povijesna nepravda - oduzimanje stanova - mora nadoknaditi vlasnicima, a stanarima omogućiti otkup stana kao i nekadašnjim stanarima društvenih stanova. Nisam siguran koliko je to stanova, trebali bi izračunati broj stanova i ukupnu kvadraturu.

Ukoliko imate podatke, molim Vas da mi ih proslijedite.

Srdačan pozdrav,

Prof.dr.sc. Andrija Hebrang

Odgovor:
29. XI. 2009.

Poštovani Gospodine Profesore Dr. Sc. Hebrang,

Zahvaljujem Vam na odgovoru! Ako sam dobro shvatio, i Vi podržavate naše pravo otkupa tzv. privatnih neuseljivih stanova u kojima smo stekli stanarsko pravo, kao što je podržala i gđa predsjednica Vlade Jadranka Kosor, te smatrate da, jasno, država treba dati pravednu naknadu za te stanove izvornim vlasnicima (odnosno njihovim pravnim sljednicima).
Ne znam točan broj tih stanova. Mislim da ih ima oko 3000 a možda i oko 5000. Kopiju ovog e-maila (Cc) šaljem i nekim članovima Saveza udruga stanara Hrvatske, te ih molim da navedu točniji broj, ako im je poznat.
S poštovanjem,
Branko Sorić
Vlaska 84 , 10000 Zagreb
branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr

Tko je glasao

Geronimo (ti si onaj

Geronimo (ti si onaj Geronimo iz crtića???)
Stvarni vlasnici su bili oni nacionalizirani čije je stanove država prodala stanarima ,a nije im ih vratila.A ovi sadšnji nominalni vlasnici koji su kupovali kao ne useljive stanove za 10%vrijednosti po tebi bi država trebala isprazniti da bi takvi dobili i ono što nisu ni kupili (misliš na ono što je država učinila sa Sanaderovom vilom u kozarčevoj ?) mislim da je za vas obične smrtnike to utopija.Vi ste svjesno kupovali te neuseljive stanove (pa čak niste poštovali ni pravo prvokupa koje su po zakonu imali nositelji stanarskog prava) u kojima su stanovali nositelji stanarskog prava i imali trajno riješeno i naslijedno stambeno pitanje za sebe i svoje članove zajedničkog domaćinstva. A vi će te se morati, a ne država pobrinuti kako će te riješiti to pitanje.(vi ste kupili "mačka u vreći,i taj "mačak"je isključivo vaš problem).Pozdrav!

Tko je glasao

nećemo se mi morati ništa

nećemo se mi morati ništa pobrinuti...
Pobrinula se za to već majka priroda, pa se starenjem i umiranjem svaki dan smanjuje broj takvih stanara i stanovi se vraćaju vlasniku. Čekat ćemo još trideset godina kad smo već čekali 60..i stanovi će se do jednog vratiti nama i našoj djeci u posjed. A vi ćete svojoj ostaviti golupčića na grani. HAHAHHAHA

Tko je glasao

PRIJEPIS iz Jutarnjeg

PRIJEPIS iz Jutarnjeg lista:

--------------------------------------

Jutarnji list 20. XI. 2009., str. 34. (Pisma čitatelja)

Doris Knego, Split

Zamjenski stanovi zaštićenim najmoprimcima

Već dugi niz godina aktu­alan je problem privatnih stanova sa zaštićenim najmoprimcem. Radi se o stanovima koji nikad nisu bili nacional­izirani ni konfiscirani, te nad njima postoji kontinuitet pri­vatnog vlasništva. Iako Ustav RH jamči nepovredivost vlasništva, država i dal­je u privatnim stanovima kao stanare drži zaštićene najmoprimce, bivše nosioce stanarskog prava. Sadašnjim stanjem nezadovoljni su vlas­nici, koji ne mogu uživati u posjedu svog vlasništva, i sta­nari koji su očekivali otkup sta­nova kao i drugi bivši nosioci stanarskog prava u državnim i nacionaliziranim stanovima. Stanari su se žalili i Sudu za ljudska prava u Strasbourgu koji ih je odbio uz obrazloženje da bi prisilna prodaja privatnih stanova bila povreda ljudskih prava vlasnika. Država ne želi riješiti problem i vješto se iz­vlači uz obrazloženje da vla­snici i stanari moraju "približi­ti" stavove. Problem je u tome što stanari isključivo zahtije­vaju otkup privatnog stana, iako znaju da bi prisilna proda­ja bila kršenje ljudskih prava vlasnika.

Zbog toga je važan zajed­nički nastup Udruge vlasnika Proljeće i Udruge stanara gra­da Dubrovnika. Dubrovačka udruga stanara prvi put traži od države zam­jenske stanove ne inzistirajući na otkupu privatnih. Tako bi vlasnici konačno došli u posjed svog vlasništva, a stanari do­bili mogućnost otkupa stano­va u dogovoru s državom. Pozivam sve stanare, zaštiće­ne najmoprimce u privatnim stanovima, da se pridruže inicijativi naših udruga, da nam se jave i podrže nas u zajedničkom zahtjevu prema MZOPU. Samo zajedničkim nastupom možemo potaknuti državu da riješi ovaj višego­dišnji problem izgradnjom zamjenskih stanova za zaštićene najmoprimce.

Alternativa je čekati da se broj zaštićenih najmoprimaca smanji prirodnim putem, što državi najviše odgovara. Nije realno očekivati da država prisilno proda privatne stanove uprkos odlukama Eu­ropskog suda za ljudska prava, čime bi ušla u spor s vlasnici­ma u vrijeme ulaska Hrvatske u EU, koja ima jasne stavove po pitanju vlasništva.
------------------------------

Tko je glasao

SVAĐE, TUČNJAVE, SPOROVI:

SVAĐE, TUČNJAVE, SPOROVI: KAKO RIJEŠITI ZAŠTIĆENE NAJMOPRIMCE
Problem s kojim se država ne želi suočiti

Prvi put u 20 godina, iz Udruge stanara predloženo je rješenje koje bi moglo zadovoljiti sve upletene u problem od kojega bježi svaka Vlada od nastanka Hrvatske. Prijedlog je izazvao različite reakcije među zaštićenim najmoprimcima. Međutim, čak 90 posto članova dubrovačke udruge, iz koje je prijedlog i krenuo, pristalo bi na tu soluciju da im se ponudi, tvrde čelnici ove udruge, Pavo Prlenda, Ivo Maslać i Ivo Radović.

A oni nemaju kamo
O čemu se zapravo radi? U bivšem socijalističkom sustavu mnogi su građani dobili stanarsko pravo u takozvanim društvenim stanovima. Nastankom Hrvatske, država je omogućila otkup stanova, ali samo onih u državnom ili u vlasništvu poduzeća i ustanova. U privatnim stanovima i stanovima u vlasništvu vjerskih zajednica ostali su živjeti zaštićeni najmoprimci koji su, što se tiče otkupa, ostali 'kratkih rukava'. Takvih je danas u Dubrovniku oko 250. Tijekom 20 godina problem je eskalirao jer Vlada nije nudila nikakvo rješenje, osim statusa quo. U nekim slučajevima to se pretvaralo u prave tragedije. Vlasnici su željeli svoje, zaštićeni najmoprimci nisu imali kamo pa je dolazilo do tučnjava, sudskih procesa, pa čak i ubojstava. Mnogi primjeri iskazuju težinu problema kojim se nijedna hrvatska Vlada nije željela (ili usudila) ozbiljno pozabaviti. Primjerice, tu je priča čovjeka koji je vlasnik stana u kojem žive stanari i plaćaju mu najamninu od stotinjak kuna, dok on sam s obitelji živi u podstanarstvu koje skupo plaća. Izlaza nema jer njegovi najmoprimci ne žele van, a on ih zakonski ne može istjerati. Suprotan tome je primjer starog bračnog para, zaštićenih najmoprimaca, koji žive u derutnom, podrumskom stanu vlasnika koji im ne dopušta ulaganje, zastrašuje ih i na sve načine pokušava izbaciti, a oni nemaju kamo. Bez djece, s malim mirovinama, bolesni i stari, ti ljudi osuđeni su na svakodnevno maltretiranje vlasnika stana kojemu stan nije potreban za život, ali ga želi natrag.

Šuica nije htjela tužiti HDZ
Zaštićeni najmoprimci u Dubrovniku, okupljeni u Udrugu stanara grada Dubrovnika, dosjetili su se prijedloga koji bi možda zadovoljio sve strane. Kako je u Europskoj Uniji vlasništvo svetinja, a Hrvatska joj se sve više približava, svjesni su kako neće moći ostati u stanovima koje će se kako-tako morati vratiti vlasnicima. Otkupiti ih državi poput Hrvatske nije moguće jer bi to previše koštalo, a na takav aranžman vjerojatno ne bi pristale ni puno bogatije države, ističe Ivo Maslać, tajnik dubrovačke Udruge stanara. Stoga predlažu gradnju zamjenskih stanova na državnom zemljištu, nešto slično projektu poticajne stanogradnje, čiji bi kvadrat stajao i manje od 1000 eura.

- Te stanove država bi nam trebala prodati pod istim uvjetima pod kojima su prodavani društveni stanovi '91. godine – ističe Maslać. Najskuplji stanovi Medicinskog centra u Dubrovniku prodani su tada za 4000 eura. Stan od, recimo, 65 kvadrata koštao je 6,5 tisuća eura, što bi značilo da bi zaštićeni najmoprimci kvadrat takvog stana plaćali 100 eura. – dodaje.
Prijedlog nije ostao samo u njihovim glavama – razvojna agencija DUNEA izradila je studiju cijelog takozvanog 'Skladnog naselja' u kojem ne bi živjeli samo oni, nego i branitelji, mladi i drugi građani. Studiju su platili iz svog džepa. Maslać i Prlenda ističu i kako imaju ideju odakle namaknuti novce za taj projekt. Kad je 1991. država počela prodavati stanove u društvenom vlasništvu, rečeno je kako se 90 posto sredstava od prodaje mora namjenski upotrijebiti za rješavanje stambenih potreba zaštićenih najmoprimaca, odnosno ljudi koji su ostali u privatnim stanovima i stanovima vjerskih zajednica. Država je prodala oko 380.000 stanova. Njih 80.000 je prodano u kešu, a ostali na kredit na rok od 15 do 30 godina. Novci se i danas 'slijevaju' u državni proračun. Slijedom te činjenice, Grad Rijeka i Grad Zagreb, na čijem je čelu SDP, tužili su državu i dobili spor, a s njime i milijune kuna. Čuvši za to, Maslać i Prlenda u proljeće ove godine otišli su kod tadašnje gradonačelnice Dubravke Šuice (HDZ), pitajući hoće li i ona učiniti isto, a ona je uzvratila protupitanjem kako da tuži državu kojoj je na čelu HDZ, sjeća se Maslać. Uskoro će s istim pitanjem posjetiti novog gradonačelnika Andra Vlahušića (HNS-SDP-HSLS-HSU).

NEKA DRŽAVA ISPLATI VLASNIKE!
Tajnik Saveza udruga stanara Hrvatske Miše Milovčević iz Dubrovnika, i sam zaštićeni najmoprimac, bio je, kako kaže, osnivač dubrovačke udruge i njezin predsjednik, sve dok ga Radović i Prlenda nisu uspjeli smijeniti uz pomoć, kako kaže, '20 nepostojećih članova'.
- Oni misle da će za stare stanove u Karmenu dobiti nove stanove – dodaje. – Slučaj je još na upravnom sudu. Udruzi jako štete svojim istupima, ali to ćemo riješiti preko pravosuđa. Mi imamo stanarsko pravo. Država nama ne može izgraditi nove stanove. Mi želimo ostati u svojim stanovima, a država bi vlasnike trebala isplatiti po tržišnoj cijeni stanova. Što smo mi krivi što smo se tu našli? – zaključuje Milovčević.

ŠUPLJE PRIČE
- Ljudi koji se protive našem prijedlogu su ljudi kojima je neprihvatljiva svaka ideja kojom oni ne bi postali vlasnici jedne vile za 10 ili 15 tisuća eura – ističe Ivo Radović iz dubrovačke Udruge stanara. – To su ljudi koji doslovno uživaju status zaštićenog najmoprimca. Oni tvrde da su vlasnici temeljem stanarskog prava, a vlasnicima mogu postati samo temeljem pravnog posla ili kada su aktom suda upisani u zemljišne knjige. Sve drugo su šuplje priče– naglašava. – Među zaštićenim najmoprimcima je i više od 70 posto onih koji žive u derutnim i podrumskim stanovima i u lošim odnosima s vlasnicima. Ovaj bi prijedlog mogao biti rješenje za svih.

Dube Marjanović

Komentari korisnika:

prcbodilo · 03.11.2009. 05:18
nakon čitanja svega što piše, zaključak je da gosp Milovčević misli da treba ostati u otetom stanu?!? (želimo ostati u svojim stanovima) kako to SVOJIM stanovima, gospodine?? To nije BIO niti će BITI vaš stan, on ima svog vlasnika. I ako se vlasniku jako sviđa stan, vila, pozicija, kakvih u Gradu više nema, on vas MORA izbaciti, pa što god vi tvrdili. Da nije tako, adio kapitalizam i privatno vlasništvo! To što je vas neka "Komunistička federativna Jugoslavija" uvalila na tuđu muku, koga briga za to??? Nema više te Juge, pa ni njezinih zakona!! Neka vama država pomogne preseliti, ali neka i vi saznate kako je 20 godina otplaćivati kredit za stan, dok ste se vi vozali u autićima i jahtićima.

Tko je glasao

ODGOVOR: TO SU

ODGOVOR:
TO SU BESMISLICE I NEISTINE.
ISTINA JE ONO ŠTO PIŠE NA OVOJ ADRESI:
http://soric-b.tripod.com/sp/id18.html
Stanarsko pravo je trajno (vječno, nasljedivo) imovinsko pravo, a kad
bi se to pravo usporedilo s najmom, to bi onda mogao biti samo najam na
ekstremno dugi rok - na pr. na tisuću godina, kakav postoji u zapadnim
zemljama (ili još dulje) - uz obvezu plaćanja vrlo male stanarine.
Jasno, vrijednost takvog prava praktički je jednaka vrijednosti
potpunog vlasništva nad stanom. Ukidanje tog našeg prava ništavno je po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, tako da smo
mi i danas nositelji stanarskog prava.
Osim toga, neovisno o Aneksu G, uopće ne postoji nikakav razlog ni
opravdanje za ukidanje našeg stanarskog prava, jer čak i u onim slučajevima, u kojima bi stanarsko pravo bilo suprotno Ustavu RH, taj Ustav se ne može primijeniti, jer se radi o pravnom odnosu koji je nastao
davno prije 1990. godine. (Vidi Odluku Ustavnog suda RH broj: U-I-673/1996, NN br. 39 / 1999.,
prema kojoj se Ustav RH primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu t.j nakon 22. prosinca 1990.).
Dakle, naše stanarsko pravo postoji i dalje, zauvijek, a nominalni vlasnici
naših stanova mogu tražiti i dobiti samo naknadu od države.
Sabor treba ispraviti pogrešku zakonodavaca i sudova ukidanjem
protupravne odredbe Zakona o najmu stanova o "prestanku" našeg stanarskog prava.
Treba odlučno reći, da su odluke Ustavnog i Europskog suda pogrešne,
na isti način kao što su to rekli čelnici političkih stranaka kad se nisu
složili sa nedavnom odlukom Ustavnog suda o "kriznom porezu" (vidi na
Internetu: http://videoteka.novatv.hr/multimedia/dnevnik-343.html -
Dnevnik Nove TV 17. XI. 2009.):
-----------------------------
----------------------------- .

Tko je glasao

Damir Kajin: "(......)

Damir Kajin: "(......) Omogućimo tim ljudima da dođu do tih stanova na način na koji je do tih stanova došlo 400.000 građana Republike Hrvatske (......)".
http://soric-b.tripod.com/sp/id18.html (postaviti na 02:38:42)

19.11.09. 09:57 (03:35:19) (pitanje Damira Kaina:postaviti na 02:38:42)

Tko je glasao

25. XI. 2009.

25. XI. 2009.

Nominalni "vlasnici" pozivaju se na odluke Europskog suda za ljudska prava, koje su utemeljene na potpuno neistinitoj polaznoj pretpostavci da je stanarsko pravo isto što i "zaštićeni najam". Naime, taj Sud je stanarsko pravo nazvao "specially protected tenancy" (umjesto "occupancy/tenancy right" ili sl.), te je odatle pogrešno zaključio (isto kao i Ustavni sud RH) da se Zakonom o najmu stanova nije ništa bitno promijenilo, jar da smo mi, kao tobožnji "najmoprimci", i dalje "zaštićeni"(!!!), itd.

Istina je sasvim suprotna: Stanarsko pravo nije najam, nego je trajno (vječno, nasljedivo) imovinsko pravo, a kad bi se to pravo usporedilo s najmom, to bi onda mogao biti samo najam na ekstremno dugi rok - na pr. na tisuću godina, kakav postoji u zapadnim zemljama (ili na deset tisuća godina, ili još dulje) - uz obvezu plaćanja vrlo male stanarine. Jasno, vrijednost takvog prava praktički je jednaka vrijednosti potpunog vlasništva nad stanom. Ukidanje tog našeg prava ništavno je po Aneksu G međunarodnog ugovora o pitanjima sukcesije, tako da smo mi i danas nositelji stanarskog prava.

Osim toga, neovisno o Aneksu G, uopće ne postoji nikakav razlog ni opravdanje za ukidanje našeg stanarskog prava, jer čak i u onim slučajevima, u kojima bi stanarsko pravo bilo suprotno Ustavu RH, taj Ustav se ne može primijeniti, jer se radi o pravnom odnosu koji je nastao davno prije 1990. godine. (Vidi Odluku Ustavnog suda RH broj: U-I-673/1996, NN br. 39 / 1999., prema kojoj se Ustav RH primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu t.j nakon 22. prosinca 1990. Dakle, jasno je, da je pogrešno kasnije pozivanje na Ustav RH u odnosu na naša stanarska prava, u rješenju Ustavnog suda iz 2005. god.!). Prema tome, naše stanarsko pravo postoji i dalje, zauvijek, a nominalni vlasnici naših stanova mogu tražiti i dobiti samo NAKNADU od države.
---------------------------------
Iz fonograma Hrvatskog sabora 19. studenog 2009.:

Luka Bebić: Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Damir Kajin: (......) Pitanje želim postavit premijerki gospođi Kosor. Pitanje se tiče 'zaštićenih najmoprimaca!'. (......) Da li ste i danas na onim pozicijama, na kojima ste bili 29. I. 2003., kada ste doslovno govorili (citiram): "(.....) Sabor se mora truditi donositi zakone u koje neće biti ugrađeni bilo kakvi oblici diskriminacije. Ustav štiti pravo vlasništva, međutim isto tako je jasno da Ustav štiti dom, i da je obitelj pod posebnom zaštitom države. (......) I ja plediram za ono o čemu je govorila kolegica Matulović Dropulić, da se napravi jedna dobra analiza, da se omogući stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju i naravno vlasnicima provede pravedna naknada. To bi bilo u skladu sa dokumentima Vijeća Europe (......)".

Luka Bebić: Hvala. Odgovor, gospođa predsjednica Vlade Jadranka Kosor. Izvolite.

Jadranka Kosor: "(,,,,,,) Budući da ste citirali ono što sam govorila, kao što ste i sami rekli, 2003. kao zastupnica u Hrvatskom saboru, mogu vam reći da potpisujem dakako svaku svoju riječ, jer ono što sam rekla tada mislim i danas (......) Ono što vas želim uvjeriti jest da ćemo raditi i dalje u okviru Ustava Republike Hrvatske i svih postojećih propisa (......)".

Damir Kajin: "(......) Omogućimo tim ljudima da dođu do tih stanova na način na koji je do tih stanova došlo 400.000 građana Republike Hrvatske (......)".

-----------------------------------

Sabor treba ispraviti pogrešku zakonodavaca i sudova ukidanjem protupravne odredbe Zakona o najmu stanova o "prestanku" našeg stanarskog prava. Prvi korak u tom smjeru treba biti zauzimanje odlučnog stajališta u pogledu pogrešnih odluka Ustavnog i Europskog suda.
---------------------------------
Pozdravljaju Vas nositelji vječnog i neumanjivog stanarskog prava
----------------------------------------
Fw: (2)
----- Original Message -----
From: title=branko.soric@zg.t-com.hr href="javascript:press_email('branko.soric@zg.t-com.hr')">Branko Soric
To: title=hrvatska_uzivo@hrt.hr href="javascript:press_email('hrvatska_uzivo@hrt.hr')">hrvatska_uzivo@hrt.hr <---(Izgleda da nije siglo na tu adresu!)
Cc: ...........................
Sent: Wednesday, November 25, 2009 5:00 PM
Subject: Stanarsko pravo je vjecno i neumanjivo

Stanarsko pravo je vječno i neumanjivo, a Vaša emisija je jedino pomogla obmanjivanju javnosti od strane Ministarstva i nominalnih tzv. "vlasnika".

(Pročitajte također naš prethodni e-mail!)
---------------------------------------
Pozdrav,
B. Sorić i drugi nositelji stanarskog prava
---------------------------------------

Tko je glasao

SUSH SAVEZ UDRUGA STANARA

SUSH

SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE

(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

NVO - NGO

Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uredništvu Jutarnjeg lista

22. studeni, 2009.

NAŠI DOMOVI SU ZAUVIJEK NAŠI

U svrhu ispravnog i točnog informiranja čitatelja i hrvatske javnosti molimo da objavite stajalište Saveza udruga stanara Hrvatske (SUSH), povodom pisma čitateljice Doris Knego (Jutarnji list, 20. studenog 2009.).

Stara priča nominalnih vlasnika tzv. neuseljivih stanova opet se ponavlja - da "Ustav RH štiti njihovo vlasništvo" - a svjesno zanemaruju činjenicu da Ustav štiti i dom i obitelj, i da je obitelj pod posebnom zaštitom države, te da Ustav jamči i jednakost pred zakonom i promicanje socijalne pravde. Ustav ne jamči ispravljanje bivših nepravdi, a vlasništvo se i zakonom može oduzeti, kad je to u interesu Republike. Nema nikakve sumnje, da su jednakost pred zakonom, socijalna pravda te zaštita doma i obitelji u interesu Republike Hrvatske.

Neistinitost te dugogodišnje obmane jasno je vidljiva iz Odluke Ustavnog suda (U-I-673/1996, NN br. 39 / 1999.) u kojoj stoji ovo: "Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu". To znači, da se ne mogu ukinuti ni umanjiti stanarska prava, jer se radi o pravnim odnosima koji su nastali davno prije 1990. godine. Prema tome, naša stečena prava, kao što je trajno i isključivo pravo posjeda stana, uporabe stana itd., trajno se moraju poštovati i ne smiju se nikada umanjiti (jednako kao što nisu umanjena ni u nacionaliziranim stanovima, a ni kod stanara-korisnika privatnih stanova iz članka 48. Zakona o najmu stanova). Nominalni vlasnici naših stanova mogu tražiti i dobiti samo naknadu od države, a mi nositelji stanarskog prava, koje se stjecalo za sve na isti način, s njima nemamo baš ništa (isto kao i svi stanari koji su već otkupili svoje stanove).

Štetu i nepravdu, koja je nanesena u bivšoj državi, mora ispraviti onaj, tko je tu štetu i nepravdu počinio, a ne grupa nedužnih nositelja stanarskog prava.

Time je sve jasno rečeno, i sve suprotne tvrdnje su besmislene i "padaju u vodu". Međutim, ako se možda neki od nositelja stanarskog prava žele odreći svojih stanova i preseliti u zamjenske stanove, to je njihova stvar i njihova pojedinačna odluka.

Savez udruga stanara Hrvatske (SUSH)

Predsjednica

Prof. Volga Vukelja Dawe

Tko je glasao

"Vi dolazite iz nekog

"Vi dolazite iz nekog prošlo-svršenog vremena"

Predsjednik Udruge stanara Grada Dubrovnika Pavo Prlenda pismeno je reagirao na jučerašnje medijsko priopćenje SUSH (Savez udruga stanara Hrvatske). Reagiranje prenosimo u cijelosti:

"Način kako je SUSH reagirao na naše stavove objavljene u TV emisiji Županijska panorama od 19. listopada 2009. g. pokazuje da smo pogodili upravo u srž same stvari. Nekolicina osoba koje u stvari sebe nazivaju SUSH boje se javne objave prijedloga Udruge stanara Grada Dubrovnika kako ona ne bi bila prihvaćena od strane zaštićenih najmoprimaca u cijeloj RH, pa slijedom toga i nadležnih vlasti Republike Hrvatske zaduženih za rješavanje ove problematike, te potom provedena u djelo.

Udruga stanara grada Dubrovnika (registrirana kod Ureda državne uprave Dubrovačko - neretvanske županije pod br. 19000858 i okuplja preko 230 članova skoro isključivo zaštićenih najmoprimaca) smatra da se ova problematika može riješiti jedino izgradnjom zamjenskih stanova na državnom zemljištu (uz cijenu od najviše 1000 eur/m2 sa pravom otkupa istih po odredbama Zakona o prodaji stanova iz 1991. g. za što se pismenim putem izjasnilo preko 90% članova), a koji način je "dobitni" za sva tri sudionika u ovom spletu povijesno – političko - pravnih okolnosti; zaštićene najmoprimce, vlasnike stanova i Republiku Hrvatsku. Nasuprot ovom načinu SUSH zahtijeva da RH zaštićenim najmoprimcima omogući otkup stanova u kojima sada stanuju što podrazumijeva prethodno oduzimanje istih od njihovih legitimnih vlasnika za što ne postoje zakonski uvjeti o čemu svjedoče presude, ne samo Ustavnog suda RH, već i Suda za zaštitu ljudskih prava iz Strasbourg-a. I ako netko vara zaštićene najmoprimce obećavajući nemoguće onda je to upravo SUSH.

Otuda i kvalifikacije "naivnost, lakovjernost, tzv. udruga'", a o "neprijateljima naroda" i grubim objedama na račun institucija RH ne želimo ni davati komentar jer nije ni potreban.

U nas u Dubrovniku takav stil komunikacije nije hvala Bogu, u upotrebi.

Stoga u svezi pamfleta SUSH, koji graniči sa govorom mržnje i za kojega se sramimo da dolazi iz krugova zaštićenih najmoprimaca priznajemo ono za što nas SUSH optužuje: „delikt mišljenja“. Da, gospodo iz SUSH, razmišljamo različito od vas i koliko god to odudaralo od „civilizacijskih standarda koje ste vi dosegnuli“, i dalje ćemo promišljati svojom glavom. Na to imamo pravo, a jednako tako i prenositi naša stajališta na ostale zaštićene najmoprimce i aktualnu vlast.

U Hrvatskoj vlada demokracija, ali se pažljivim čitanjem vašeg pamfleta ne da naslutiti da vi razumijete taj pojam. Više nam se čini da dolazite iz nekog prošlo-svršenog vremena". - zaključuje se u reagiranju dubrovačke Udruge stanara.

Tko je glasao

Džabe vam

Džabe vam halabučenje...jasno je Kosorica odgovorila Kainu: Uvjeravam vas da cemo donositi svoje odluke u skladu s ustavom...a dobro se zna da je ustavni sud ODBIO zahtjev najmoprimaca da otkupe upravo TE PRIVATNE stanove u kojima zive, jer je jasno da bi to bila nova NACIONALIZACIJA...I sad umjesto da se opametite i pristanete na zamjenske stanove koje bi otkupili, kao sto pristaju dubrovcani, vi i dalje ponavljate isto ko pokvarena ploca...Na kraju cete pomrijet, a stanovi ce se malo po malo vratiti vlasnicima i njihovoj djeci...

Tko je glasao

Povreda doma zaštićenih

Povreda doma zaštićenih najmoprimaca
Povreda doma: Policija je iznijela vlasnicu iz stana

http://www.vecernji.hr/vijesti/povreda-doma-policija-je-iznijela-vlasnic...

Tko je glasao

19. XI. 2009. Dobar dan,

19. XI. 2009.

Dobar dan,

Danas je u Saboru, u aktualnom satu, zastupnik i predsjednički kandidat Damir Kajin postavio jedno dobro i važno pitanje Jadranki Kosor, u kojem je citirao njene riječi izgovorene u Saboru 29. I. 2003. godine, kada je ona rekla ovo: "stanarima otkup ovog stana u kojem stanuju, i naravno vlasnicima pravedna naknada. To bi bilo i u skladu sa dokumentima Vijeća Europe", itd.

Važno je i bitno to, da je Jadranka Kosor na to danas u Saboru odgovorila, da ona i danas potpisuje sve to što je tada rekla.

Tada (2003.) je slično govorila i ministrica Marina Matulović Dropulić, ali to je manje bitno, jer je Jadranka Kosor i tada i danas jasno rekla, da mi trebamo dobiti otkup naših stanova u kojima stanujemo, a vlasnici naknadu, i to je rečeno potpuno jasno, tu ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se to pokuša tumačiti na neki drugi iskrivljeni način! (Ako bi netko to pokušao, to bi bila glupost i besmislica!).

Dakle, sad je jedino normalno očekivati to, da se izradi takav prijedlog izmjene Zakona o najmu, kojim će se ukinuti odredba o prestanku našeg stanarskog prava, te će se i nama dati jednako pravo otkupa i na isti način kao što su otkupljeni nacionalizirani drugi stanovi. To je jedino moguće i jedino logično očekivati, i sad još samo preostaje, da se to doista i ostvari!

Dakle, sad ćemo vidjeti što će biti....

U svakom slučaju, zahvaljujemo Damiru Kajinu, najboljem i najpoštenijem saborskom zastupniku, kao što stalno govore i ističu svi nositelji stanarskog prava, koji svi žele da on bude izabran i za predsjednika RH!

--------------------------

Vidi i poslušaj na Internetu:

"Korisnici Interneta u mogućnosti su pratiti rad hrvatskoga parlamenta neprekidno, u živo, u svakom trenutku zasjedanja. Videoprijenos iz sabornice, putem saborske internetske televizije na adresi": http://itv.sabor.hr/video/

Podaci se automatski osvježavaju 6. saziv

15. sjednica Hrvatskoga sabora
Datumi, vrijeme i trajanje rasprave:
http://itv.sabor.hr/video/default.aspx?VideoID=7339 (staviti na 2:38)

Naziv točke dnevnog reda:

AKTUALNO PRIJEPODNE

--------------------------

Pozdrav svima,

Branko Sorić

---------------------------------
Vlaška 84 , 10000 Zagreb
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr')">branko.soric@zg.t-com.hr
Web: http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/

Tko je glasao

Ustavni sud je samo jedna u

Ustavni sud je samo jedna u nizu septičkih jama s plutajućim govnima koje samo totalna i rigorozna reforma kadrova može odstraniti iz struke, koju je složna korimpirana i gramziva politička oligarhija pretvorila u bruku.

Kadrovirajući kontinuirano u svim segmemntima samo deklarativno slobodne, samostalne i neovisne Hrvatske, političke Tahije svih boja i predznaka su Ustavni sud kao i sve druge hrvatske institucija pretvorile u svoju poslušničku prćiju, tako da je odluka tog i takvbog suda samo logična posljedica političkog diktata.

Naivno je bilo očekivati da bi zlotvori i neprijatelji svoga naroda digli svoj glas i donijeli odluku protiv onih koji su ih postavili na zobnicu državnih jasala, na zobnicu koju interesno politička mafija HDZ-a i njenih podepaka sustavno pljačka i koju sada treba napuniti upravo haračem.

Sudcima i sutkinjama Ustavnog suda se može spočitati mnogo štošta, ali ne da će rezati granu na kojoj sjede i ugristi ruku koja ih hrani i vodi na uzici, što jasno proizlazi i što je bilo razvidno iz Jacinih izjava prije i nakon odluke Ustavnog suda.

Kao što sam već odmah na početku uvođenja harača i inicijative predsjednika države napisao: "Odluka Ustavnog suda se zna, jer ju je donijela ista ona interesno mafijaška skupina s Markovog trga koja je predložila i izglasala harač. Posao Ustavnog suda jer samo prepisati tekst odbijenice, a to su kao što vidimo, učinili!"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kolumne, komentari: <<<

@Kolumne, komentari: <<< Natrag
Mirna savjest Jasne Omejec
Za moju mirnu savjest« – to je još jedna, ovaj put uistinu razočaravajuća, inačica onoga poznatog Jarnjakovog »Ne bi se štel mešat'«, populističkog slijeganja ramenima svih političkih lukavaca
Za moju mirnu savjest – tom izjavom, ne trepnuvši okom, predsjednica Ustavnoga suda Jasna Omejec okrunila je osamnaestogodišnje pravosudno ponižavanje Marice Šeatović i Ane Vujić, umirovljenica iz Novske čija je tragedija – zajedno s tragedijom Siščanke Vere Solar – postala znamenom nekažnjavanja ratnih zločina nad Srbima. »Za moju mirnu savjest« – tako je liberalna, pristojna, suvremena i ambiciozna predsjednica Ustavnoga suda odgovorila na pitanje zašto je, zapravo, tražila izvješće o odlukama kojim je Ustavni sud tužbe Marice Šeatović i Ane Vujić proglasio nedopuštenima? Zašto ga je tražila, ako Ustavni sud ne može preispitivati vlastite odluke? »Za moju mirnu savjest« – taj odgovor, implicitnog cinizma kojega Jasna Omejec vjerojatno nije bila ni svjesna – može postati sloganom svih sanadera i barba Luka ove zemlje, svih koji rade – ili ne rade – tek da zadovolje formu, da brigu prebace na drugoga, da otmu plaću ne hajući ni za mrvu osobnog poštenja, namjerno zaboravljajući da bez te mrve pristojnoga društva naprosto neće i ne može biti. »Za moju mirnu savjest« – to je još jedna, ovaj put uistinu razočaravajuća, inačica onoga poznatog Jarnjakovog »Ne bi se štel mešat'«, populističkog slijeganja ramenima svih političkih lukavaca čije posljedice trpimo svi mi u ovome vječnome limbu Europe, a čiji bijedni epilog, na vlastitim leđima i posve opipljivo, u sudnici Haškoga suda ispaštaju trojica generala Hrvatske vojske.
Ali kada je o Omejec riječ, kažemo, to je uistinu razočaravajuće. Ali i karakteristično: Jasna Omejec, naime, posljednja je osoba od kojih bi javnost očekivala gorki sarkazam prema žrtvama ratnih zločina. Prije položaja predsjednice Ustavnoga suda, Omejec je bila istaknuta pravnica i članica proeuropske Gotovčeve Liberalne stranke. Prešutjela je Omejec, istina, političke manipulacije Ustavnim sudom, ali uvijek je nekako tinjala nada da će samosvjesna pravnica zauzdati HDZ-ov politički rodeo nad kućom hrvatskoga ustava. Neslužbena curenja iz Ustavnoga suda, uistinu, davala su naslutiti da Omejec tešku bitku bije za obraz svoje institucije: jedna od njezinih pobjeda, čini se, bila je odredba da vlasnici miniranih kuća na područjima neobuhvaćenim ratom – uglavnom Srbi, dakle – ne moraju barem plaćati sudske troškove kada gube sudske procese protiv države. Bila je to, istina, Pirova pobjeda, ali javnost je bila spremna, za početak, zadovoljiti se tek i naznakama dobre volje. A za tu dobru volju, sva je prilika, zaslužna je bila Jasna Omejec.
K tome, nije Omejec odgovorna za sporno odbacivanje ustavnih tužbi Marice Šeatović i Ane Vujić: nije bila sutkinja izvjestiteljica, i nije sjedila u vijeću. Ona s tim slučajevima, na prvi pogled, nema ništa. Ali samo na prvi pogled. Jer, odluke suda – upozorila je »Documenta« a poduprlo Državno odvjetništvo – protuzakonite su. Nisu poštovale stavak 4. članka 28. Ustavnoga zakona o Ustavnome sudu, koji propisuje da sud mora pismeno obrazložiti pravni put kojim stranka može ostvariti cilj. To nije učinjeno; povrh toga, odluke nisu objavljene ni u Narodnim novinama ni na internetu, što indicira da su ustavni suci dobro znali da imaju što skrivati. Jasna Omejec, pak, tražeći izvješće, dopustila je mogućnost da su odluke protuzakonite. Ali eto – učiniti neće ništa, ni zucnuti neće, i tek će umiriti vlastitu dušu nekakvim jalovim izvješćem. Ali što ćemo s mirom Marice Šeatović i Ane Vujić? Što ćemo s mirom Vere Solar? Što s mirom njihovih ubijenih supruga, kćeri, braće i šogorica? Ništa – nikada ni nisu bili važni. Što ćemo sa savješću hrvatskoga pravosuđa? Ništa – ona je oduvijek mirna. Jer su sramota, nepravda i beščašće sam smisao njihova postojanja.

Prilagođeno za ispis

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci