Tagovi

Ustavne promjene - igra Šeksa i Milanovi?a, ili obojice?

Ustav kao temeljni zakon jedne države je konstitutivni element njene samobitnosti i obi?no se misli da svaka zemlja, zbog stabilnosti politi?kog sustava, mora imati taj temeljni zakon. Me?utim, nekoliko država taj temeljni zakon nema, a ipak fukcioniraju kao parlamentarne demokracije - jedna od njih (Velika Britanija) ?ak s dugom tradicijom u tome. Druga zemlja bez ustava je Izrael i ukoliko doživljava politi?kih krize one su drugih izvorišta, a ne u nedostatku Ustava. Države koje nemaju Ustav organizirane su politi?ki na temelju drugih dokumenata odnosno zakona, povelja i obi?ajnog prava odnosno tradicije. Da ustav ne može biti mjerilo demokracije svjedo?i i ?injenica da je SSSR u doba Staljina imao jedan od najdemokratskijih ustava na svijetu, ali što je bio staljinizam i staljinisti?ke ?istke, nije potrebno obrazlagati. U nas, u Hrvatskoj, nije toliko aktualno pitanje trebamo li ili ne imati Ustav, nego, koliko se zakonodavstvo temelji na ustavnim odredbama, i drugo, tako?er važno, kada i u kojim dijelovima, i kojim povodima se Ustav mijenja.

USTAVNE PROMJENE - SAMO ZBOG PRISTUPA EU?
Naime, sada smo u razdoblju kada je Sabor RH donio odluku o promjeni aktualnog hrvatskog ustava, obrazlažu?i potrebom niveliranja Ustava RH sa ste?evinama Europske zajednice. Radna grupa, na ?elu s Vladimirom Šeksom, «našim Kardeljom» i nadležni saborski odbor ve? su pripremili konkretne amandmane i Sabor RH otvorio je raspravu o promjeni Ustava RH, ali u dosta uzavreloj atmosferi.
Naime, kako nije postignut konsensus oko amandamana- prije svega predstavnika dviju klju?nih stranaka – HDZ-a i SDP-a, frcale su iskre u Saboru, a Jadranka Kosor je pani?nim glasom upozoravala je da odugovla?enje s usvajanjem amandmana može nas koštati kašnjenja prilikom ulaska u EU.
Što je bit promjena koje se predlažu, pretpostavljam da su mnogi ipak uo?ili ili bar napola ?uli. Zanimljivo je kako se i ovdje dogodila - s obzirom na hrvatski kaos (nesposobnost?) u ocjenjivanju što je u ne?emu bitno, a što periferno, da se pažnja usmjerila na pitanje – kako ?e glasovati hrvatski državljani u Bosni I Hercegovini? Nije ono toliko periferno, ali kako ?e uskoro izbori za Sabor RH, manje-više stranke mjere koji elementi Ustava o zakona im idu u prilog, a koji ne.
Stoga se i dogodilo da je ustavna materija podijeljena na tzv. Evropske i tzv. doma?e amandmane i jedan ipak banalan amandam izazvao žu?ne rasprave.
A što je bitno u "evropskim amandmanima"?
Izri?ite odredbe Ustava RH o pristupanju državnim integracijama (a pristupanje EU je takvo) žele se omekšati. Dakle, sadašnji Ustav propisuje da na referendumu 50% upisanih bira?a mora poduprijeti takvo, u biti, ipak smanjenje suvereniteta.
Kako sve ankete pokazuju, da takvu ve?inu nije mogu?e osigurati, to se u Saboru želi omekšati ta odredba, tako da je za pristup dovoljno da ga na referendumu podrži 50% izašlih na izbore (u najgorem slu?aju 25% upisanih bira?a). Može se re?i, s jedne strane, da je namjera vladaju?ih (i oporbe) izigravanje hrvatskih bira?a odnosno izigravanje nacionalnih interesa, a s druge strane, raniji su kriteriji uistinu bili previsoki i sada se predlažu realni.
Dakle, ozbiljno pitanje, za ozbiljnu raspravu.
Dalje, PMSM, u «doma?im amandmanima» je bitnije pitanje nezastarijevanja kriminala u pretvorbi i privatizaciji (to je bar formalno-pravno ono što je dr.Ivo Josipovi? imao u predizbornom programu) od pitanja glasovanja gra?ana RH u BiH. Ipak, da vidimo što je problem u ovome drugome.

ŠTO JE STVARNA USTAVNA MATERIJA?
Vladaju?i HDZ i Šeks nisu bili skloni uop?e razgovarati o toj temi, pogotovo ne uvrstiti tu materiji u Ustav. Me?utim, Milanovi?, SDP i oporba poslužili su se onim što je u politici dozvoljeno: kako je potrebna 2/3 ve?ina u Saboru RH za prihva?anje amandmana insistiraju na «svojem» amandmanu: da se glasovanje u BiH može organizirati samo u prostorima koji su teritorijalno dio Hrvatske, veleposlanstvu i konzulatima, dakle u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Tuzli. Kako je BiH rezervoar bira?a HDZ-a, glasovanje pod svakom kruškom i šljivom, kako je to slikovito opisao Kajin, nema smisla, dakle, izbori u BiH trebaju biti strogo kontrolirani da bi se sprije?io izborni inženjering. S druge pak strane, ako se racionalizira mreža diplomatskih predstavništava pa ukinu neki od konzulata u Tuzli, Mostaru i Banja Luci, gdje ?e stvrano glasovati državljani RH u Bosni i Hercegovini?
Osobni stav: nakon što se definira što je to HRVATSKA DIJASPORA, VALJALO BI ORGANIZOIRATI ŠIROKU RASPRAVU O TOME MOGU LI OSOBE KOJE NEMAJU STALNO PREBIVALIŠTE U RH UOP?E GLASOVATI ZA SABOR? Mišljenja sam da bi trebalo, kao i u ve?ini zemalja na svijetu, osigurati pravo glasovanja onima državljanima RH koji su privremeno van Hrvatske (poslovno, službeno i sl.) ma gdje se nalazili, dok bira?ko pravo osigurati samo onima koji imaju stalno prebivalište u RH odnosno pla?aju porez u hrvatsku kasu u Zagrebu. Ovako je mogu?e da državljani RH koji ne pridonose izravno u kasu, budu, pri tijesnom rezultatu, jezi?ac na vagi u stvaranju saborske ve?ine i odre?uju sastav vlade pa i vladinu politiku, op?enito. Zapravo, mora se kad-tad razgovarati o odnosu Republike Hrvatske prema Hrvatima u BiH, ali i prema B i H kao suverenoj državi gdje su Hrvati jedan od tri konstitutivna naroda.

I mada se može razumjeti Milanovi?a kada traži da ovo pitanje postane izborna materija, no pravno-politološki gledano to gdje ?e ikako glasovati «dijaspora» nije ustavna materija i to pitanje bi se trebalo regulirati u izbornom zakonu. Ima tu i mnogo drugih pitanja. Naime, cijela je hrvatska javnost više od desetlje?a svjedo?ila brojnim mutnim radnjama na biralištima u BiH: od toga da su ondje glasovali pokojnici do ?estih prelazaka granica izme?u zapadne Hercegovine i Hrvatske, gdje su jedni te isti ljudi glasovali i u Širokom Brijegu, i u Imotskom ili nekim anonimnim mjestima, uz granicu, na hrvatskoj strani. Dosadašnji model glasovanja u «dijaspori» jedan je od uzroka sukoba velikoga dijela hrvatske javnosti sa Hercegovcima, koji, kako bi purgeri primijetili, ionako imaju preveliki utjecaj u Hrvatskoj, a k tome bi se dodala i njihova privilegirana pozicija s utjecajem na rezultate parlamentarnih i predsjedni?kih izbora u Hrvatskoj.

BIT KOREKTNIH, DEMOKRATSKIH IZBORA
Me?utim, valja ista?i da i najbolji Ustav, i najbolji zakoni ne?e pridonijeti demokratizaciji hrvatskog društva i boljoj (poštenijoj, pravednijoj) izbornoj proceduri ukoliko se ne riješe pitanja financiranja kampanja politi?kih stranaka, na?n isticanja kandidata, uloga medija, informatizacija bira?kih spiskova, podigne politi?ka kultura na višu razinu i prije svega, i u svemu, gledaju nacionalni, a ne strana?ki interesi, pogotovo ne interesi vladaju?e stranke. U tom okviru onda bi i polemike stratega HDZ-a Vladimira Šeksa (a tek onda ustavotvorca i ustavopromjenitelja) te Zorana Milanovi?a, koji nije u stanju re?i popu pop, a bobu bob ( a to je da nam ne treba «dijaspora» kao presudni ?initelj politike u Hrvatskoj), bile bi nepotrebne, ?ak i smiješne. Ovako smo svjedoci politi?ke trgovine, teških rije?i i lakih manipulacija, gdje se odjednom po?elo tražiti krivca za eventualno prolongiranje pristupa Hrvatske EU.

U EU NE l.0l.20l2?
A i tu treba biti realan – uz ovakve ustavotvorce, ovakav Sabor, ovakvu apatiju gra?ana, ovakvu dubinu krize, ovakve socijalne odnose gdje najviše trebaju platiti oni koji najmanje imaju (invalidi, bolesni, radnici), još blokirano i «neevropsko» pravosu?e, ovakve potrese u EU (Gr?ka, Španjolska ..) gdje EU ima goru?ih problema za rješavati., ako Hrvatska u?e u EU s l. l. 20l2. bit ?e to prije ?udo nego realna opcija.
I stoga je i usplahiren glas Jadranke Kosor i Vladimira Šeksa bio nepotreban, da ne kažem, pucanj u prazno.

Komentari

Sto sad opet nevalja. Dobar

Sto sad opet nevalja. Dobar dnevnik a ekipa već minusira....pa pustite čovjeka da radi....

Tko je glasao

Ako Zoran Milanović

Ako Zoran Milanović kapitulira na ovom pitanju, i na kraju SDP omogući izglasavanje "krnjeg" Ustava, može slobodno dati ostavku i raspustiti SDP.

Mislim da bi Ustav trebalo temeljito revidirati, kad ga se već "mora" mijenjati zbog Unije.

Glasanje "dijaspore" bi se moglo ostaviti, ali s time da njeni izabrani zastupnici imaju mandat u manjem broju pitanja koja se tiču, ili su povezana sa pitanjem Hrvata izvan Hrvatske (dakle, ne mogu se koristiti kao glasačka mašinerija u svim pitanjima).

Također i zastupnici tzv. manjina, trebali bi imati mandat samo u manjinskim i s manjinama povezanim pitanjima, a ne služiti kao glasačka mašinerija (u pravilu vladajuće stranke). Na kraju krajeva, kakvi su to zastupnici za koje glasa parsto ljudi, ako tu manipulacija nije moguća, gdje je uopće moguća?

Pored toga, mi trebamo temeljitu reformu izbornog zakonodavstva, u kojem treba presonalizirati ili dijelom personalizirati izbore.

Međutim, u zemlji u kojoj se do reda i zakona drži k'o do lanjskog snijega, teško je čak i govoriti o redu i zakonu.

Tko je glasao

@Lucijan Carić Bojim se

@Lucijan Carić
Bojim se da smo blizu te kapitulacije Milanovića i SDP-a. Naime, u pravilu "meki" Milanović i u ovom pitanju je mekan, malo pokazuje zube, ali mislim da je unaprijed spreman na trule kompromise. Što se tiče dvostrukog prava manjina, nisam siguran da ono treba uopće postojati.
A što se tiče samo određenih pitanja o kojima mogu raspravljati predstavnici dijaspore i manjina, imamo "krnji mandat" što imslim da nije praktično. Najbolje, pravo glasa samo za one sa stalnim prebivalištem u RH.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, VALJALO BI

Danimir,

VALJALO BI ORGANIZOIRATI ŠIROKU RASPRAVU O TOME MOGU LI OSOBE KOJE NEMAJU STALNO PREBIVALIŠTE U RH UOPĆE GLASOVATI ZA SABOR? Mišljenja sam da bi trebalo, kao i u većini zemalja na svijetu, osigurati pravo glasovanja onima državljanima RH koji su privremeno van Hrvatske (poslovno, službeno i sl.) ma gdje se nalazili, dok biračko pravo osigurati samo onima koji imaju stalno prebivalište u RH odnosno plaćaju porez u hrvatsku kasu u Zagrebu. Ovako je moguće da državljani RH koji ne pridonose izravno u kasu, budu, pri tijesnom rezultatu, jezičac na vagi u stvaranju saborske većine i određuju sastav vlade pa i vladinu politiku, općenito.

Kad već spominješ Izrael, Ko ima tam pravo glasovanja? Jel samo oni koji plačaju porez a diaspora ne?

Kakvo mišljenje imaš o građanima Srbije, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, a neki to isto i u BiH? Ti isto ne plačaju porez u našoj domovini, a mi plačamo nekima od njih i dječji dodatak.

Imaju li oni pravo glasa u Hrvatskoj?

Tko je glasao

@Skviki Ne vidim potrebu da

@Skviki
Ne vidim potrebu da se u ustavne promjene u Hrvatskoj uvlači Izrael. On je spomenut u uvodu dnevnika kao jedna od država koja nema Ustav, a ipak, kao i Velika Britanija, dobro funkcionira parlamentarna demokracija.
Usput, dijaspora nema pravo glasa u Izraelu, a postoji zakon koji kaže da glasovati mogu samo oni koji se nađu u vrijeme izbora - u Izraelu, na svojim adresama. Ujedno je to i prilika da ih se propita, ako ne izvršavaju obveze prema državi (porez, vojni rok i sl.) za zdravlje.
Isto za građane Srbije, BiH - glasovati na hrvatskim izborima trebali bi samo građani s prebivalištem u Hrvatskoj.
Danimir
Ovo s dječjim doplatkom i drugim privilegijama - trebalo bi provjeriti. Ako plaćamo građanima u Srbiji, plaćamo i hrvatskim državljanima u BiH, i ne samo dječji doplatak nego i socijalne pomoći, naknadau za nezaposlenost itd.

Danimir

Tko je glasao

Pisao sam vec o srbima koji

Pisao sam vec o srbima koji dolaze autobusima iz srbije da bi glasali na proslim lokalnim izborima.

Tko ih je dovodio? ZNA SE!
Tko je to placao? ZNA SE!!! MI!!!!!

Tko je glasao

@neoprogressivan I meni

@neoprogressivan
I meni to više izgleda kao spin HDZ-a nego baš neka volja da se glasa na hrvatskim izborima. I trebalo bi znati koliko je stvarno tih autobusa došlo Hrvatsku. Dva, pet ili petstopet?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Kako sve ankete pokazuju, da

Kako sve ankete pokazuju, da takvu većinu nije moguće osigurati, to se u Saboru želi omekšati ta odredba, tako da je za pristup dovoljno da ga na referendumu podrži 50% izašlih na izbore (u najgorem slučaju 25% upisanih birača).
Ovo je najvažniji razlog mijenjanja Ustava.
On je u skladu s:
Temelj za djelovanje svih Vlada od priznanja RH, do danas, imaginarni je politički pamflet koji kaže:
Temeljni cilj hrvatske politike je ulazak u Europsku uniju, on nema alternative.

Do sada je zakonski privatizirana ili tajkunizirana materijalna osnova društva (gospodarski kapaciteti, telekomunikacije, mediji...), a sada je na redu pravna i duhovna: oduzima se pravo narodu RH važna odluka o budućnosti i privatizira ustavnim promjenama u vlasništvo vladajućih partija (HDZ i SDP), jer će biti dovoljno da članovi tih partija, njihove obitelj, zahvalni iz privatizacijskih poduhvata i višak iz proširenih biračkih spiskova glasa za njihovu volju nasilnoga odvlačenja RH u vode u kojima oni osobno vide svoju bolju budućnost. Narod valjda smatraju maloljetnim i retardiranim pa mu nameću oduzimanje njegova suverena prava na odlučivanje o svojoj budućnosti.
Zato mijenjaju Ustav, da ušutkaju i obesprave većinu stanovništva, da im otmu i posljednje što im je preostalo: slobodnu volju odlučivanja o svojoj državi i njenoj budućnosti.
Očajno, po meni gore od materijalne privatizacije.

Odredba o nezastarjevanju privatizacijskih zločina je samo mamac za lakovjerne i naivne.
Tu odredbu mogli su imati u sklopu nekih zakona, a ne u Ustavu.

Ovakvom odredbom u Ustavu proglašavaju nas lopovskom nacijom. Hoće li se to ostaviti našim nasljednicima ili će oni jednoga dana, kada izumre lopovski naraštaj, to morati mijenjati. Najbolje bi bilo da ostave i tu odredbu kao dokaz tko je učinio krive procjene o boljitku vlastite države i tko je bio u magli.

Zar se sami moramo sramotiti i u Ustavu i cijelom svijetu objavljivati nakaradnu odredbu u tom najvišem pravnom dokumentu vlastite države? Prljavo rublje vješati na ulazu u kuću - užas.

Da se Ustav i malo uvažava, ne bi ga mijenjali svaki puta kada ne mogu provesti svoje zamisli, a pogotovo one suprotne željama i htijenjima naroda čiju volju bi morali izražavati (umjesto svoje osobne).

Ova farsa koja se odvija u igrokazu, kojim nas žele uvjeriti kako imamo oporbu i demokraciju, samo još jače potvrđuje ono što stvarno imamo : dogovorno-glumljenu demokraciju, a stvarno uzurpaciju prava koje po sadašnjem Ustavu - izborenom u Domovinskom ratu, isključivo pripada NARODU.

Tko je glasao

na koji način političke

na koji način političke elite promišljaju i uvažavaju svoje biračko tijelo tj. svoj narod u čije se interese svi odreda zaklinju, može se lako primjetiti i po tome što referendum o pridruživanju EU dolazi tek post festum, nakon što se zatvore sva pregovaračka poglavlja i odradi sav, vrlo, vrlo skup posao (stotine milijuna utrošenih kuna).

Drugim riječima, podrazumjeva se da je taj referendum na kojem se očituje narod kao poslodavac vlade, samo formalnost i da se ishod već zna. Iako sam osobno pristalica ulaska u EU, smatram da su stvari već u osnovi naopako postavljene. A to jasno ukazuje koliko je važan glas naroda.

Hipotetski me zanima što bi bilo kad bi se većina odlučila za nepridruživanje EU? Kako bi nam naše vrle elite to objasnile? I kome da se onda ispostavi da plati ceh potraćenog vremena i pustih para?

Padaju mi na pamet (malo parafrazirani) stihovi:
"Prevela me Vlada žednog preko vodeeeee,
eeej, dao sam joj previše slobodeeee!"

Tko je glasao

Nausikaya, ovdje se moram ne

Nausikaya, ovdje se moram ne sloziti s tobom:) Referendum prije pocetka postupka pregovora ne bi imao nikakvog smisla. Prvo, zato sto drzavljani ne bi bili upoznati sto se od Hrvatske trazi ili ne trazi, sto je EU ili nije, a s cime su se manje vise kroz sam proces pregovora upoznali, unatoc jako slabom pokrivanju teme relevantnih medija. Drugo, sva istrazivanja su pokazala da su drzavljani apsolutno svih tranzicijskih drzava prije samog pocetka pregovora bili mahom za ukljucivanje u EU, tako da bi upravo 'euro-skeptici' trebali inzistirati na referndumu nakon zavrsetka pregovora jer podrska ukljucivanju pada proprcionalno s duzinom pregovora. Sto se samog zakonodavstva tice, i u slucaju da se drzavljani na referndumu odluce ne uci u EU, Hrvatska bi vrlo vjerojatno pristupila EEA (tu su Svicarska, Norveska, Island i Lichtenstein), a drzave clanice EEA imaju 90% zakonodavstva vec uskladjenog s EU zakonodavstvom.

Tko je glasao

Drugim riječima,

Drugim riječima, podrazumjeva se da je taj referendum na kojem se očituje narod kao poslodavac vlade, samo formalnost i da se ishod već zna. Iako sam osobno pristalica ulaska u EU, smatram da su stvari već u osnovi naopako postavljene. A to jasno ukazuje koliko je važan glas naroda.

Referendum o ulasku u EU nije samo formalnost, nego izražavanje mišljenja političkog tijela o tomu da li su njegovi izabrani predstavnici obavili dobar posao pripremajući zemlju za priključenje toj međunarodnoj integraciji. Naime, u svim izbornim ciklusima koji su prethodili referendumu, biračko tijelo je o svojim predstavnicima odlučivalo i na temelju stava o ulasku u EU. Nema ni jedne značajne političke stranke koja se tom ulasku protivila. Onaj dio političkog tijela koji ima rezerve ili ne želi priključenje Republike Hrvatske Europskoj uniji nije reprezentiran u Saboru, odnosno, ne izražava volju većine građanki i građana.

Drugim riječima, biračko tijelo je višekratno izrazilo svoje pristajanje na integraciju, a kroz referendum će se izjasniti misli li da je predintegracijski proces obavljen tako da je članstvo zemlje u EU njegov poželjan ishod. Budući da se upravo oko tog pitanja lome koplja (hoćemo li ili nećemo ući "na koljenima") i da bi neki politički igrači mogli nezadovoljstvo naroda usmjeriti protiv ulaska u EU, referendum i s tog aspekta neće biti samo formalnost. Ovakvu situaciju neki ljudi pogrešno tumače kao razlog da se mijenjaju pravila oko referenduma pa kažu da političke elite tako žele unaprijed osigurati njegov pozitivan rezultat. Možda bi im bolje bilo da se organiziraju i potaknu druge da izađu na referendum, a ne da teorijama zavjere prikrivaju svoj marginalni politički utjecaj.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

@nausikaya Ako bi se

@nausikaya
Ako bi se narod i opirao ulasku u EU (ankete sada u Hrvatskoj pokazuju velik postotak euroskeptika) i to se da srediti upravo našim novcem - s milijunima i milijunima kuna, žustrom kampanjom od 2- 3 mjeseca broj se eurokeptika prepolovi. Doživio sam to u Austriji koja je kao neutralna imala velik broj euroskeptika. Kako je poduzeta neviđena (i skupa) propagandna kampanja, broj se euroskeptika smanjio do, za tadašnju vladu, podnošljivu mjeru.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

žalosno, ali bojim se da je

žalosno, ali bojim se da je istinito.
mislim da smo istu stvar vidjeli i kad se radilo o NATO-u; sve udruge krenule su u "edukaciju" koja je zapravo bila promocija. jedino me zanima da li se od referenduma odustalo tek kad se vidjelo da to nije tako efikasno ili se nikada nije ni planiralo ići u referendum pa je "edukacija" služila samo pumpanju istraživanja javnog mijenja da bi se stvorio dojam takvog nacionalnog konsenzusa da je referendum suvišan.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta Radi se o jednom

@griotta
Radi se o jednom od najvažnijih pitanja budućnosti Hrvatske i nitko me ne može uvjeriti da se o tom pitanju ne bi trebalo organizirati referendum. Bit će kampanja prije referenduma ali, valja narod pitati i u tim uvjetima.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, prije Ustavnih

Danimir,
prije Ustavnih promjena vezanih uz glasove dijaspore, prema prijedlogu da se glasa u konzulatima po gradovima u BIH treba provesti jednu nadasve važnu i neizostavnu stvar.
A to je SREĐIVANJE POPISA BIRAČA.
Na to nikako ne smijemo zaboraviti, jer ovaj lažni i napuhani popis birača omogućuje ovoj kriminalnoj kliki na vlasti dolazak i ostanak na vrhu, kako bi i dalje nesmetano mogli krasti i uništavati ovu zemlju i ljude.
Opet je Jadranka opalila po siromašnima, bogate nije ni taknula.
Ni riječi o oporezivanju kapitalne dobiti, o porezima na luksuz i bogatstvo tajkuna, nije dirala u plaće zastupnika, samo malo taknula u plaće ministara, a u privilegije nikako.
Što se ne odreknu putnih troškova, naknada za odvojeni život, kartica i luksuznih auta.
Zašto to vrla nam lady, koja vlastiti kukavičluk u čerupanju posljednih para iz naših sve tanjih novčanika koje izvlači grabežljivim prstima, nije učinila.
Nije dirala u mafiju i tajkune, jer oni je i drže na vlasti.
Zato nikako ne smijemo zaboraviti popise birača.
Sretan Ti Prvi maj Praznik rada.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

@Mirtaflora Hvala na

@Mirtaflora
Hvala na upisu i čestitkama za Prvi maj, praznk rada. Tebi također BORBENI BLAGDAN.
Kada sam napisao "informatizacija biračkih spiskova" mislio sam na ovo što ti predlažeš. I stvarno, prošli predsjednički izbori, opet muk, opet nitko na tome ozbiljno ne radi. Pravi smo kampanjci.. a kvalitetni birački spiskovi su uvjet demokratskih izbora.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Sorry, promaklo mi je

Sorry,
promaklo mi je značenje.
Kada čitam ovakve tekstove obuzme me ogorčenje i bijes i ljutnja, tako da nije teško razumjeti previd.
A BORBENI BLAGDAN će biti u Rijeci.
Najavila sam ga novim tekstom.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci