Tagovi

USA planetarni poredak jest u krizi

USA PLANETARNI POREDAK JEST U KRIZI
jer proizvodi čuveni rezultat,
1. države
2. bez USA suglasnosti
3. ne smiju mijenjati status quo unutar i izvan svojih državnih granica,

USA proizvodnja
1. promjena u drugim državama
2. po USA državnom interesu
3. temeljni je smisao i svrha USA PP (USA planetarnog poretka)

USA troškovi proizvodnje
1. promjena u drugim državama
2. obvezuje države na prijateljsku pokornu i poslušnu suradnju
3. u financiranju USA naređenih promjena,

a lančane posljedice?
temeljno, a ukratko...

USA planetarni poredak
/// već jest u zbiljnoj krizi,

financiranje USA planetarnog poretka
/// već jest u zbiljnoj krizi,

realizacija USA planetarnog poretka
/// već jest u zbiljnoj krizi,

USA državni interes
koji se mora realizirati u svim državama
/// već jest u zbiljnoj krizi,

državne promjene unutar i izvan državnih granica u suglasnosti s USA državnim interesima
/// već jest u zbiljnoj krizi,

USA proizvodnja promjena u drugim državama
po USA državnom interesu kao temeljni smisao i svrha USA PP (USA planetarnog poretka)
/// već jest u zbiljnoj krizi,

ZAKLJUČAK
USA po svom državnom interesu
1. u drugim državama
2. proizvode promjene
3. unutar i izvan državnih granica,

obveza država da realiziraju pokorno i poslušno USA naređene promjene
/// već jest u zbiljnoj krizi,

obveze država da financiraju pokorno i poslušno USA naređene promjene
/// već jest u zbiljnoj krizi,

zbiljna kriza zasebni je vulkan
koji jednom mora izbaciti užarenu lavu da sprži i pokopa USA naređene promjene radi USA državnih interesa u svim oceanima i po svim kontinentima i po svim planetima Sunčeva sistema,

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci