Tagovi

Urota ili dobra stara taktika? (II DIO)

Pranje mozga?

U medijima ove godine možemo o?ekivati brdo toga u nastavku ovog partijsko režiranog filma kojeg nazivaju "Borbu protiv kriminala".

Živi bili pa vidjeli, no kako stvari stoje možemo bez previše sumnje staviti okladu na tome kako ?e se medijima manipulirati u svakom mogu?em obliku.

Zašto?

Izborna je godina!

Ali.......... uvijek mora postojati onaj "Ali" ili na Engleskome, izgovorena rije? koja ima više zna?enja "But".

Realnost je takva kakva je, naša ljudska tendencija da bježimo od te realnosti kako bi sebe utješili ili lagali sami sebe je stvar koja nas može koštati i to vrlo skupo. Financijske štete ?e biti najmanje bitne na tom spisku, u to možemo biti sigurni jer smo kao narod jako dobro upoznati sa cijenom "nemira".

?emu opet dnevnik o tome svemu?

Nedavno je izašao jedan ?lanak u stranom tisku o tome kako je koji kraj svijeta (ne)miran i naravno "Balkan" kako su nas nazvali je bio spomenut:

Corruption, crime, and the pursuit of past glories continues to be the main cause of violence here. An Islamic government in Turkey is looking east, like the late Ottoman Turk Empire. But to the east there is only trouble, as Turkey's growing economy looks West, where the trading partners are. Meanwhile, West Europeans got their way, and Kosovo became independent. Serbia disagrees with that, and Big Brother Russia offers all manner of support, and threats. But no one is willing to resume the war, yet. No one is willing to renounce war as an option, either. Bosnia continues to attract Islamic terrorists, despite the local government becoming increasingly hostile to these foreign troublemakers and alien Islamic conservatism. Moldova continues to muddle and Bulgaria and Romania continue to fight corruption, and lose. The EU is pulling its peacekeepers out of the Balkans, leaving the gangsters, Islamic radicals and corrupt officials more freedom of action.

Korupcija, kriminal, i žednja za bivšom nekakvom slavom su i dalje glavni uzroci nemira ovdje. Islamisti?ka vlada u Turskoj gleda prema istoku, kao što je i Otomansko carstvo. Ali kako na istoku ima samo nevolje, i kako turska ekonomija samo raste gledaju i prema zapadu, gdje imaju trgova?ke partnere. U me?uvrimenu, Zapadni Europljani su svoju volju progurali, i Kosovo je sada nezavisna zemlja. Serbia se ne slaže stime, i njihov Veliki brat Rusija nudi sve potrebno po pitanju podrške i ucjena. Ali nitko nije željan nastaviti rat, za sada. Isto tako, nitko ne želi ponovno proglasiti rat kao opciju. Bosna i Hercegovina je i dalje atraktivna islamisti?kim teroristima, bez obzira na ?injenicu da lokalne vlasti postaju sve više rigorozniji prema ovim stranim mutvodama i njihovom stranom (nepoznatom) govoru o Islamu. Moldavia je i dalje u mutnim vodama i Rumunjska se i dalje bori protiv korupcije, ali gube u toj borni. EU-ropska unija povla?i svoje mirotvorce sa Balkana, ostavljaju?i gansterima (mafijašima), radikalnim islamisti?kim ekstremistima i korumpiranim službenicima/vladarima više slobode za djelovanje.

Što to zna?i nama?

Pa, ne?u nikome usaditi svoje misli ili poglede, ve? ?u kulturno prepustiti svima da do?u do svog zaklju?ka o tome kako naš doma?i režim manipulira sa javnim medijima koje mi pla?amo.

Ref:
http://pollitika.com/urota-ili-dobra-stara-taktika

http://pollitika.com/tko-je-razbijo-nas-veker

http://pollitika.com/pranje-mozga-je-normalna-stvar-u-svakom-rezimu

i (?lanak iz stranog tiska, citat u dnevniku):
http://www.strategypage.com/qnd/wars/articles/20110101.aspx

Tagovi

Komentari

Kad riječi postanu preslab alat

Treba samo sačekati!

Tko je glasao

Digni portal sa člancima iz

Digni portal sa člancima iz relevantnih europskih medija koje tebi nije problem prevesti. Znatno ćeš doprinijeti informiranju građana RH koji su iz dana u dan sve gluplji i zatupljeniji zahvaljujući vlastitim medijima.

Tko je glasao

Neinformiranost!

Informacija = moč!

Nismo ni malo gluplji a ni zutupljeni ako smo neinformirani, samo donosimo odluke koje se temelje na manjak informacija.

Režim, neovisno koja "ideologija" stajala iza represije uvijek računa upravo na to!

Pogledajmo ovu situaciju sa "Wikileaks"!
Nije u pitanju "državna tajna" več "informiranost građana", te strah od reakcije na osječaj koji se budi među ljudima da im je netko nešto skrivao.
Svi znamo da svaka vlast ima odgovornost prema ljudima, također da održe mir u kući i takvim isprikama zadržavaju određene informacije za sebe.
Razlika je u tome što kod nas kao i u bivšem istočom bloku one informacije koje su javne dalje u svijetu ovdje se pometu ispod tepiha.

Razmislimo malo o tome koliko smo napredovali od doba hladnog rata?

Koje su razlike? osim možda u nekakvim nijansama i prilogodba novim tehnologijama.

Medije kao takve trebaju imati "slobodu" i to čak piše u Ustavu RH, no kao i sve u svakom režimu postoji ona dobra stara narodna "Pisalo na tarabi....." a špranje obično vode do infekcije ili u nekim situacijama ako se zanemari infekcija i do amputacije.

Istina da postoje alati na netu kojima možemo prevesti sa jednog jezika na drugi, no kao što vidimo gramatike su različite i gubi se puno toga u samom "tumačenju".
Selektivno bi več mogli takvo što realizirati, no i to bi bilo subjektivno jer i to ovisi o osobama i njihovu mogućnost da budu objektivni što više moguće. Objektivnost je uvijek teško ostvariti jer smo svi subjektivni, pa čak i među nama "antirežimista" jer smo "anti" nečega i to odmah povlači određen pogled, koliko god taj pogled bio "prosloboda" on je također i sklon da adhoc osudi one koji su dio "režima"!
U večinu slučaja se pokazalo da takav stav nije donjeo krive rezultate ili zaključke ali nije pošten prema drugima, jer svi griješimo i svi smo zavridili priliku da ispravimo svoje grijehe.

Prijedlog za osnivanje jedan takav portal nije loš, inspiracija bi trebala biti Wikileaks!
Jer ono što je wikileaks za bivši zapad bi bio portal sa stranim vijestima na Rvackom jeziku za naš kraj ovdje!

"Hrana za razmišljanje" (doslovni prijevod jedne engleske izreke).

Pozzzzzz.....

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci