Tagovi

Urfaschizmus

Nikada se među karakteristikama kapitalizma nije nalazio imperativ socijalne ili ti klasne solidarnosti. Kapitalizam je bio barem toliko pošten da to nikada nije ni tvrdio.

Tako da u svojoj suštini on je uvijek bio ekonomsko socijaldarvinističko carstvo bazirano na zoološkim homo homini lupus načelima, a sada, sa ponovnom apoteizacijom laissez faire, laissez passer principa, to carstvo je postalo džungla.

Da je po kapitalizam, inkorporacija faktora humanosti, krajnje destruktivna vidljivo je je po više ili manje izraženom napuštanju kejnzijanskog velfare state eksperimenta i povrataku na pravila 19. vijeka.

U svemu tome posebna priča je politička komponenta neoliberalne paradigme.
Pretvaranje demokratije u iluziju demokratskog procesa nije neoliberalni patent. Povremeno ‘foliranje’ demokratskog procesa već je odavno bilo dio svakidašnjice, no sa neoliberalizmom oni nekadašnji ekcesi postaju oruđe destrukcija demokratije.

Sistematsko podrivanje njezinog smisla (poznavanje različitih izbora i mogućnost izbora među njima) izvršeno je preko obrazovanja i medija, stvoren je okvir dopuštenog mišljenja, a posredno je proizveden i ‘automatski pristanak’ (Lipman, Čomski) za sve što političko-ekonomska elita servira kao interes nacije i države.

Neoliberalizam je izvršio redefinisanje ne samo pojmova kao što su ljudska prava i pravda, nego i onoga što je najsvetija tekovina moderne, a to je klasično liberalno poimanje slobode.
Svjesno maknuvši u stranu neke od svojih svojih osnovnih postulata politički neoliberalizam ignoriše činjenicu da je sloboda po definiciji negacija bilo kakvog univerzalističkog recepta nje same, da se ne može osvojiti, jer je njezino osvajanje vječni zadatak i da sloboda znači imati slobodu i u definisanju samog pojma slobode.

Neoliberalizam, kroz fanatičnu uvjerenost u ispovjedanju svojih creda, u potpunosti je na tragu velikih svjetovnih religija 20. vijeka.
Njegov put je išao od utopije, preko lešina inferiornih sistema, pa sve do Fukujamine parafraze Marksa o kraju istorije.
Eshatološki naboj Fukujamine nefundirane nebuloze, kao i slične teze mnogih drugih (Prževorski, Vanhanen, Miler, Gidens, …) pretvorile su liberalizam u neoliberalni zatvoreni ideološki sistem, što nije ništa drugo do sinonim za svjetovnu religiju.

‘Religiozna’ ubjeđenost jednog neoliberala u svojoj osnovi se ne razlikuje od iste takve ubjeđenosti jednog esesovca ili jednog oficira NKVD-ea, jer samo religiozno ubijeđen čovjek može da vjeruje kako u univerzalnu primjenjljivost ‘recepta’, tako i u nužnost njegove univerzalne primjene, ali i u to da je taj ‘recept’ krajnja tačka ideološke evolucije čovjećanstva (Fukujama).

No neoliberalizmu i neoliberalima po jednom pitanju ipak treba ‘skinuti kapu’. Sa njima je definitivno dokazano da demokratija nije imanentna kapitalizmu.

To se moglo istina i davno prije vidjeti, kada je 70- tih jedan od neoliberalnih gurua fon Hajek priznao “da je spreman da žrtvuje demokratiju zarad kapitalističkog razvoja” ili kada je Kisindžer izjavio “da ne vidi zašto bi stajali po strani i gledali kako zemlja postaje komunistička zbog neodgovornosti sopstvenog naroda”.
Na tragu ovih bisera je i ne tako davna izjava Glasvela “o demokratskom dogmatizmu kojim se na ljude gleda kao na najbolje suce svojih interesa”, kao i Hantingtonova parafraza Glasvela kroz sintagmu “ekces demokratije”.

Ja malo-prije rekoh da je ona gore spoznaja nešto čime nas je neoliberalizam zadužio, ali praktične posljedice te njegove zadužbine su više nego zastrašujuće.
Cijela ekonomsko-politička ideologija neoliberalizma nije fašizam, ali je zato sa svojim zoološkim i kvazidemokratskim fundamentom apsolutno na njegovom tragu.
Ona je, kako bi to Eko rekao, Urfaschizmus, odnosno prafašizam ili latentni fašizam.

Bez nekakve dublje analize više nego vidljivo je da neoliberalna politika provocira totalitarno preustrojstvo društva, jer:

pod 1. Obesmišljavanje demokratije daje masu materijala onim političkim strujama koji demokratiju ne shvataju kao nešto što je vrijedno usavršavanja, nego kao nešto što ne treba da postoji.
Te snage, sa neoliberalnim zloupotrebama i devijacijama demokratije, stiču sve više novih pristalica, a sa time i sve više jačaju

pod 2. Masovno nezadovoljstvo sa ekonomskom situacijom, kao posljedicom sveopšte dominacije tržišta, vrlo lako je zbog neoliberalnog demagoškog povezivanja njega i demokratije, transponirati isključivo na demokratiju.

pod 3. Instrumentalizacijom demokratije u cilju stvaranja optimalnih uslova za vladavinu tržišta, neoliberalna politička praksa proizvodi utisak da je demokratija ideologija bogate elite, što ima kao neminovni efekt okretanje običnih ljudi od onih političkih struja, koji demokratiju smatraju imperativom zdravog političkog života.

Osnovni problem neoliberalizma je u tome što ni sloboda, a ni demokratija za njega nisu vrijednosti po sebi. Oni se jednostavno shvataju kao puki privjesci tržišta, koji se ako postanu opasni za tržište, uvijek mogu skinuti.
I to je taj fašistički potencijal neoliberalizma.
To je ono što je Umberto Eko označio kao Urfaschizmus.

Komentari

Nikada se među

Nikada se među karakteristikama kapitalizma nije nalazio imperativ socijalne ili ti klasne solidarnosti
...kao da je kapitalizam teorijski koncept. I kako umetanjem klasne solidarnosti
dezavuirati pojam solidarnosti koji se kao lajtmotiv provlači kroz veći dio
srednje i sjevernoevropskih društava, čak i sada upješnim. Sve u interesu
teze -neteze autora da je kapitalizam isto što i neoliberalizam.
Tako da u svojoj suštini on je uvijek bio ekonomsko socijaldarvinističko carstvo bazirano na zoološkim homo homini lupus načelima,
...kao da se i svi dosadašnji neuspješni društveni eksperimenti nisu pokazali
socijaldarvinističkima, na istim istim načelima, samo sa viškom sadržaja u
idejama koji nisu imali šanse za preživjeti sudar s jednostavnim konceptom
i imati i biti. Epoha katehizisa (prvi naziv komunističkog manifesta) i objava
jedinstvenih gledišta ?...nije valjda da se vraća?
Da je po kapitalizam, inkorporacija faktora humanosti, krajnje destruktivna vidljivo je je po više ili manje izraženom napuštanju kejnzijanskog velfare state eksperimenta i povrataku na pravila 19. vijeka.
...kao da je to istina, upravo zadnjih godina kejnesijanski se pristup stvari
zlorabi u zaštiti proforma welfare state iako, u stvari, je to pokušaj zaštite
propale ideje postindustrijskog društva .
Neoliberalizam, kroz fanatičnu uvjerenost u ispovjedanju svojih creda, u potpunosti je na tragu velikih svjetovnih religija 20. vijeka.
...kao da je to neka jedinstvena ideologija, ...nema toga, to je samo praksa,
promjenjivi miš-maš svega što oligarhijama svih nivoa pomaže ostati na
kormilu. Uzimanje za ozbiljno neoliberalne teoretičare je u funkciji imati
sugovornika i instant protivnika. Stara hipokrizija radobi ljevičarskih mislilaca.Sa njima je definitivno dokazano da demokratija nije imanentna kapitalizmu.
...u kojem to institutu je to tako egzaktno dokazano?
i koje to uređenje koje je čovječanstvo do sada iskusilo nije bilo sklono
de-demokratizirati demokraciju ? i kojem je uređenju "demokratija imanentna" ?
...baš me zanima.

Tko je glasao

...kao da je kapitalizam

...kao da je kapitalizam teorijski koncept.
Ma jok, on je cijelo vrijeme spontano-intuitivna reakcija na razno-razne društveno-ekonomske izazove.

I šta … je l’ ovaj to znači da kapitalizam nije moguće ni deskriptivno formulisati, a ni analizirati?

O čemu li je onda onaj blentavi Marks pisao u onom Kapitalu … i šta uopšte rade svi oni ljudi po onim silnim fakultetima ekonomije?
I kako umetanjem klasne solidarnosti
dezavuirati pojam solidarnosti koji se kao lajtmotiv provlači kroz veći dio
srednje i sjevernoevropskih društava, čak i sada upješnim.

Veći dio???
I kako sam ja to dezavuisao pojam ‘solidarnosti’ sa pojmom ‘klasne solidarnosti’?
Sve u interesu
teze -neteze autora da je kapitalizam isto što i neoliberalizam.

Ne, ne mora kapitalizam to da bude .., al’ eto omaklo mu se … opet.
Tako da sve mnogo podsjeća na ono o izuzetku i pravilu.
...kao da se i svi dosadašnji neuspješni društveni eksperimenti nisu pokazali
socijaldarvinističkima, na istim istim načelima, samo sa viškom sadržaja u
idejama koji nisu imali šanse za preživjeti sudar s jednostavnim konceptom
i imati i biti.

Koji su se to ‘svi društveni eksperimenti’ pokazali kao ekonomsko socijaldarvinističko carstvo?
Epoha katehizisa (prvi naziv komunističkog manifesta) i objava
jedinstvenih gledišta ?...nije valjda da se vraća?

Kako je krenulo sve je moguće … eto i ekonomski liberalizam se vratio u punom neoliberalnom sjaju.
...kao da je to istina, upravo zadnjih godina kejnesijanski se pristup stvari
zlorabi u zaštiti proforma welfare state iako, u stvari, je to pokušaj zaštite
propale ideje postindustrijskog društva .

Kažeš ‘zlorabi se’ – moš’ misliti?

Zloupotrebljava se onaj ‘lajtmotiv’ … folira se bijeda i uzimaju pare od redovnih i poštenih poreznih platiša – strašno!
...kao da je to neka jedinstvena ideologija, ...nema toga, to je samo praksa,
promjenjivi miš-maš svega što oligarhijama svih nivoa pomaže ostati na
kormilu. Uzimanje za ozbiljno neoliberalne teoretičare je u funkciji imati
sugovornika i instant protivnika. Stara hipokrizija radobi ljevičarskih mislilaca.

Jeste, jeste pravi ‘miš-maš’ - tačno!

Ona je koktel nekoliko dogmatski shvaćenih ekonomskih postulata, pomiješanih sa preskriptivnim, fatalističko-teleološkim teorijama baziranih na ubijeđenosti u razumijevanje univerzalnog zakona istorije.

Ili kako je to Serž Halimi fantastično furmulisao, rekavši za neoliberale da su sa "skučenim intelektualnim softverom i alatom koji se sastoji od 4 teška čekića deregulacije, privatizacije, smanjenja poreza i slobodne trgovine" krenuli modelirati svijet po svom ukusu.

To što je nešto ‘miš-maš’ to ne znači i da nije opasno.
Prije nekih 70-tak godina je jedna ‘miš-maš’ ideologija napravila veliko sranje … e da i onda su hipokriziji skloni ljevičari ‘hipokrizirali’.
...u kojem to institutu je to tako egzaktno dokazano?
Šta misliš pod institutom?

A inače dokazano je prvo na primjeru Pinočeovog Čilea, pa onda gomili raznih desničarskih diktatura, te preko istočnoevropskih demokratura, pa sve do današnje Kine!
i koje to uređenje koje je čovječanstvo do sada iskusilo nije bilo sklono
de-demokratizirati demokraciju ?

Nijedno … i sada ćemo zbog toga zažmiriti, duboko udahnuti i amnestirati kapitalizam.
i kojem je uređenju "demokratija imanentna" ?
...baš me zanima.

Nijednom nije imanentna!

Ali jedno 35 godina su nas bombardovali sa tezom da je demokratija politički izraz kapitalizma i da je kapitalizam upravo zbog sa njim inherentne demokratije carstvo dobra i slobode.

Tko je glasao

@indian Tvoji prigovori

@indian

Tvoji prigovori tezama iz dnevnika su načelno na mjestu. Jedino u čemu vidim problem su značenja pojmova koji se koriste: kapitalizam, demokracija, post-industrijsko društvo. Ako kapitalizmom smatramo isključivo ekonomski sistem koji se temelji na privatnom vlasništvu sredstava za proizvodnju u svrhu profita, onda demokracija zaista nije imanentna takvom sustavu. Ovdje se misli na demokraciju kao oblik vladavine. Jasno je, međutim, nasuprot tezi autora dnevnika, da u kapitalizmu može postojati i postoji industrijska demokracija, a, koliko mi je poznato, dioničari u svojim skupštinama također koriste demokratske metode donošenja odluka. Ovdje se demokracija javlja kao oblik upravljanja organizacijama. Međutim, ako odvajamo kapitalizam kao ekonomski sistem od političkog sistema, onda je jasno da demokracija sasvim lijepo ko-egzistira s kapitalizmom, što se ne bi moglo reći za socijalizam (društveno ili državno vlasništvo sredstava za proizvodnju) ili za feudalizam (robovlasništvo je posebna priča).

I treći pojam koji koristiš, post-industrijsko društvo treba razjasniti. Pod njim se podrazumijeva razdoblje razvoja suvremenih društava u kojima industrijska proizvodnja više nije prevladavajući oblik, nego se uz nju, funkcionalnom diferencijacijom (podjelom rada), javljaju i drugi oblici ekonomskih aktivnosti. Po mojem sudu, taj pojam nije uveden zato da bi najavio neku ekonomiju bez industrijske proizvodnje, nego da bi opisao novu društvenu realnost. To što su neki zamišljali da se ekonomija jedne zemlje može temeljiti isključivo na uslužnim djelatnostima, bez proizvodnje upotrebnih vrijednosti, zaista se pokazalo apsurdnim, ali to ne mijenja činjenicu da živimo u post-industrijskom društvu.

nemesis

Tko je glasao

greške moralne relativizacije

...bingo!

To što su neki zamišljali da se ekonomija jedne zemlje može temeljiti isključivo na uslužnim djelatnostima, bez proizvodnje upotrebnih vrijednosti, zaista se pokazalo apsurdnim, ali to ne mijenja činjenicu da živimo u post-industrijskom društvu.
...pa u tome i je problem. Turaine i Bell su inicijalno mislili, mislili i domislili,
Kao i mnogi mislioci ranije kojima se desilo da im se misli utjelove u novom
društvenom sustavu... . I ondak su se redovito, po nekoliko desetljeća morali
naći odgajatelji u gulazima, lagerima, na stadionima, ...koji su se morali
blamirati i štićenicima objašnjavati da žive u uspješnom i najboljem mogućem
sustavu. I da su teoretičari ispravno mislili ali, eto, živi ljudi su nešto drugo.
U spomenutom sustavu je absurdna povjesna inverzija, ovaj put masama
baš odgovara izvrtanje intencije zamišljenog. I tu je prava opasnost, iz toga
će se izroditi, već jest, nepovratna dekadencija društava koja su tako vulgarno
i nekritički prihvatila ponuđeno . Ta zavodljivost za ohole koji su pomislili da
će fizički rad za njih odrađivati niže rase. U krajnjoj liniji, ponavljanje već
apsolviranih grešaka.
Što se demokracije tiče, maškarada koju taj pojam pokriva čini sam pojam
precjenjenim, samo još jednom svetom kravom. Ponovo, živi ljudi uspjevaju
u zadatim okvirima proizvesti nevjerojatno mnogo subkultura i podsustava.
Što će reći da niti taj pojam ne prati svu složenost društava no kao neupitan
pod poklopcem drži do daljnjeg to krčkanje svakodnevnog života.

Tko je glasao

@indian Pokušavam shvatiti

@indian

Pokušavam shvatiti koju ulogu pripisuješ dvama sociolozima (od kojih mi je Touraine posebno važan) i nekako mi se čini da njih smatraš odgovornima za stvaranje nekakve "ideje" ili čak "ideologije" post-industrijskog društva. Ako je tako, onda se ne slažem s tim. Touraine je svoje teorije temeljio primarno na empirijskim istraživanjima (posebno društvenih pokreta) pa, prema tome, njegovi uvidi imaju, osim deskripitvne, i spoznajnu vrijednost. A to je jako daleko od bilo kakve preskripcije, a kamoli ideologije. Društvene činjenice su potvrdile velik dio njegovih teorija, što ne znači da vrijeme u kojem živimo ne traži neke nove teorije.

nemesis

Tko je glasao

"Pojam "post-industrijskog

"Pojam "post-industrijskog društva" skovao je francuski sociolog Alain Touraine. Američki sociolog Daniel Bell ga je teorijski dalje razvio...."
...to je sva uloga što im pripisujem.
i ne mislim da je ijedan mislilac, sociolog, itko... odgovoran za išta od toga
što se s mislima koje je podjelio sa svijetom dogodilo poslije objave.
...žao mi je što sam ostavio dojam površnosti...

Tko je glasao

...žao mi je što sam ostavio

...žao mi je što sam ostavio dojam površnosti...

Nisi, nego ja nisam razumjela :-) Čini mi se da bi bilo bitno razlikovati post-industrijsko društvo od premještanja proizvodnje u dijelove svijeta gdje postoje "rezervne armije rada". To nipošto nisu istoznačnice. Industrijalizam negdje još nije ni stigao, a negdje je nepovratno prošao. Ipak, mislim da se slažemo da ta "država blagostanja" ne bi postojala bez extra profita na račun bivših kolonija. Pokazalo se, međutim, da granice rasta postoje i da su upravo one te koje mogu kapitalizam doći glave. Nove tehnologije traže nove društvene odnose, ali ne samo u novim oblicima proizvodnje upotrebnih vrijednosti, nego i u starim. Ono što sada vidimo je borba između anti-demokratskih snaga koje žele silom zadržati status quo i demokratskih koje traže novi društveni ugovor i pravu demokraciju sada. U diskusijama koje o tomu vodimo, meni je stalo da ukažem da to što se događa jest bitno novo, bilo kao napredak u svijesti o slobodi bilo kao novi totalitarizam, a ne povratak u neke prošle formacije (bile one utopijske ili totalitarne).

nemesis

Tko je glasao

...ne radi se samo o moralno

...ne radi se samo o moralno dvojbenom konceptu, to je ekonomski
neodrživ način života i time automatski promašena ideja . Svako
inzistiranje na "novom društvenom ugovoru" u okviru tog koncepta
je novi promašaj i gubitak vremena. Što ne bi bilo poprve da zbog
ideoloških himera i pokušaja ukalupljivanja života u okvir ideje te
odbijanja gledanja svojim zdravim očima dovedemo društvo do ruba
krvavog raspleta.
Dok ne priznamo da je postindustrijsko društvo sinonim za život na
zaduživanju i na račun budućih generacija.
Naime, doindustrijske i industrijske zemlje i njihovi stanovnici su
mimo naših očekivanja odbili suradnju na ponovnim zapadnim velikim
idejama, ova put su se emancipirali, i ne pada im na pamet da porade
na svjetskom "novom društvenom ugovoru" i time postanu partneri
u izgubljenom slučaju. Oni idu dalje.
Naša društva su u dužničkoj slijepoj ulici.
Između ostalog i zbog vjere da društvo usluga i zabave može stvoriti
višak vrijednosti, a uz to i zahtjevani eksponencijalni rast.

Tko je glasao

Kapitalizam nije i ne može biti samo ekonomska kategorija

Ako kapitalizmom smatramo isključivo ekonomski sistem koji se temelji na privatnom vlasništvu sredstava za proizvodnju u svrhu profita, onda demokracija zaista nije imanentna takvom sustavu.
Kolegice, netočno - i ne govorite u prvom licu množine već jednine. Kapitalizam nikada nije bio samo i jedino ekonomski sustav odvojen od DP sustava niti ga je itko takvim okrstio do tebe. Kapitalizam je društveno uređenje jer mu daje osnovni ton društvenih odnosa. I za te društvene odnose mu treba demokracija kao izvršni alat primirja u hapačini svekolikih resursa.

Tko je glasao

Slažem se. Skačem odmah na

Slažem se. Skačem odmah na konkluziju bez pojašnjenja: pogledajte kako se ponašaju djeca u osnovnoj i srednjoj školi - koje su im teme, prioriteti, kako se ponašaju kada nisu kod kuće, na koji se način druže, s koliko godina stupaju u spolne odnose, na koji način, koliko znanja imaju o tome, u kakvom su emotivno-intelektualnom stanju, itd. Potom, sve više je ADHD-a, te Borderline-a, onako, iz čista mira (moš'mislit)...stotine godina "životinjarenja" protiv čovjeka, slobode i prirode ozbiljno nagriza naš podmladak u ime novca. Ne treba biti posebno pametan kako bi se neoliberalna doktrina dovela u relaciju sa njenim posljedicama, a gore navedeno nije ništa drugo do li - to.

Tko je glasao

na čelo

načelno primjećujem da razumijem što si napisala
od prve
hvala
practice makes perfect, a to i inače mislim

komandant bugulme

luka

Tko je glasao

spam :)

hahaha... kako si se te knjige sjetio?! :) Zar nije tamo bilo naređenje, kad osvoje neko rusko selo - da svi stanovnici moraju naučiti čitati i pisati u roku dva tjedna? :)

Tko je glasao

na čelo

načelno primjećujem da razumijem što si napisala
od prve
hvala
practice makes perfect, a to i inače mislim

komandant bugulme

luka

Tko je glasao

‘Religiozna’ ili teorija veća od čovjeka

‘Religiozna’ ubjeđenost jednog neoliberala u svojoj osnovi se ne razlikuje od iste takve ubjeđenosti jednog esesovca ili jednog oficira NKVD-ea, jer samo religiozno ubijeđen čovjek može da vjeruje kako u univerzalnu primjenjljivost ‘recepta’, tako i u nužnost njegove univerzalne primjene, ali i u to da je taj ‘recept’ krajnja tačka ideološke evolucije čovjećanstva (Fukujama).

muškarci u kožnatim kaputima
žene bez muškaraca
djeca sa kalašnjikovima

dijele višak odgovornosti za sudbinu svijeta
manjak slobode

totalitarni um
postoji danas među ideolozima al kaide, feministicama, agresivnim neoliberalnim teoretičarima tržišta, kliničkim farmakolozima, sjevernokorejskim komunistima, u većj dozi nego među na primjer
arapima u izraelu, prijateljicama noći u hamburgu, kineskim sindikalistima, kardiokirurzima
neobična teorija. veća od ljudi

luka

Tko je glasao

Nikada se među

Nikada se među karakteristikama kapitalizma nije nalazio imperativ socijalne ili ti klasne solidarnosti.

To jednostavno nije točno.

Ima u svijetu ne mali broj primjera gdje je kapitalista i te kak vodil računa o socijalnoj stabilnosti, jel se zna da samo zadovoljan i ne opterečen radink može dati maksimum za društvo.

Da su s vremenom turbokapitalisti dobili veliki utjecaj na pravni sustav i da su u svoje redove zapošljavali vrhunske pravnike i suce bez morala, je svima poznato.

Tko je glasao

@cazzo rosso

die Uhr = sat
ur = prefiks pra

Bar se malo potrudi, jedino ako nam zaista ne misliš pričati o satnom fašizmu ili fašzmu na sat.

Tko je glasao

Popravljeno.

Popravljeno.

Tko je glasao

@urolog

Nije do kraja ...

Urfaschismus!

Tko je glasao

Ebga

direktno prepisno iz Ekovog članka.

Tko je glasao

Puzajući fašizam

Vi ste kolega dotakli jednu veoma važnu temu koja je sve više aktualna u iole normalnim svjetskim mozgovima međutim konačni osjećaj vam je bljutav jer se stalno referirate na neka misleća imena koja u konačnici u većini istih jesu praktično jalova po obični populus.
Sjenka ne podupire tezu o imanenciji demokracije i kapitalizma ili njegovog ideološkog malja neoliberalizma. I ne radi se tu o konzekvenci elite kao jedinog eksploatatora demokracije, demokracija je nužan alat dapaće egzistencijalno neophodan svjetskim hapateljima resursa zbog-poradi što mirnijeg procesa kuhanja žabe i napuhavanja raznih balona. U tim i takvim procesima demokracija daje najveću dividendu zato jer daje holografsku nadu. A nada je nasušno potrebna i onima koji crkavaju od gladi i onima koji projektiraju tu glad. Dakle - demokracija nam je potrebna zbog iluzije da su baš naši interesi najkomformnije ostvarljivi kroz istu.

Tko je glasao

Dobro je dr. Velimir Sonje

Dobro je dr. Velimir Sonje otprilike napisao u mjesecniku HAK-a: brbljanje o neoliberalizmu je bedastoca jer on na Zapadu i Europi nikad u povijesti nije bio slabiji.
Ljevica i sl. komicari trebaju konacno nauciti da nema besplatnog rucka.
A rucak se zaradjuje jedino trzisnom ekonomijom u trzisnoj privredi.
Nijedno jednostrano lijevo uredjenje nikad nije funkcioniralo i nikad nece, jer nema elitu nego se svodi na diktaturu mediokriteta.
Soprotno ljudskom habitusu i goloj cinjenici da svi nisu jednako skloni riziku, inovacijama ili ozbiljnom i odgovornom pristupu radu.
Peglanjem umjetnim putem prirodnih ljudskih razlika na nasilan nacin, smo vidjeli samo diktature, jad i bijedu.
Vrijedi to kao globalno pravilo pa su jednaki problemi zaduzenih sa silnim kreditima, kao i zaduzenim drzavama jednaki.
I izlaz je jednak: umjesto uzimanja kredita do beskraja, treba nesto stvarati i prodavati.
Drugi su za razliku od nas vec problem detektirali i mijenjaju se.
I mi smo problem detektirali, ali nastavljamo po starom.

Tko je glasao

Ovdje samo ti nastavljaš po starom

Najveći dugovi i krediti su dugovi i krediti onih država koje su oduvijek za krilaticu imali "no free lunch" A nisu detektirali ništa i ne mijenjaju ništa, nego su zlatni padobran digli na novi nivo tako da su kompletnu rezervu samo istresli u tvoju crnu rupu krupnog kapitala kad su zabrljali što jedino i znaju (i onda si dali bonuse). Samo su jednostrana desna uređenja bila diktature mediokriteta, jer su se elite punile iz potrošenih genskih bazena keep it in the family.

Ako misliš ozbiljno govoriti o ovim stvarima onda ti Sonje i HAK ne bi trebali biti reference, nego zadnje rupe na svirali. Uzmi malo neke cijenjene kritičare neoliberalizma pa sastavi tekst u kojem ćeš njih pobijat, a ne ponavljat "narodne" budalaštine kojih se ni u Americi, odakle su potekle, više ne drže i ovdje ih prodavat kao turboavangardu.

Možeš li ti shvatiti da su veliki zagovornici neoliberalizma s privjeskom - slobodnim tržištem, odustali od te ideje. Ostali su oni koji to dilaju zaostalim ekonomistima koji u to još vjeruju tako da izvuku još i njihov novac prije nego postane opće prihvaćeno da je potreban novi model.

pozz
doza

Tko je glasao

doza - kad ne bi bilo

doza - kad ne bi bilo slobodnog trzista, onda bi 1 kg krumpira ovdje bio 50 kuna.
A domoljubno deranje cijenama nisam nikad podnosio.
Ima dosta ovaca i bez mene, a evo kako ih prepoznati:
http://www.24sata.hr/image/nik_titanik-547x435-20110207-20110220110734-7...
Malo je surovo, ali poslije k... nema kajanja..
Da nema trzisne ekonomije i da umirovljenici sve placaju koliko si je svaki bezveznjak koji ovdje proizvodi neko nekonkurentno smece zamislio, vec bi davno pomrlo pola umirovljenika i radnika u najlosijim djelatnostima..
Da nema H&M, Ericssona, SKF-a Saaba koji su trzisno konkurentni svedjani ne bi imali ni mirovine, a kamo li kakve druge beneficije socijalnog karaktera.
Tako je i u Danskoj, Njemackog i gdje god hoces.
Vanjske drzave ce nam moci biti referenca za usporedbu tek kad ode MMF.
Jos ostaje cekati da Kukuriku skuzi da nema pojma o ozbiljnosti situacije i pocne galamiti da nas se spasava.
Ostalo su price za malu djecu u vrticu.

Tko je glasao

Nema besplatnog ručka je floskula

koju najčešće kod nas govore prežderači ručka kojega smo svi platili i plaćmo. Slično je sa školstvom, zdravstvom, priključcima za vodu, struju....
Tako malko opreznije sa izrazima jer u principu su baš ručak jako debelo platili razni radnici. Tako kada se govori o besplatnim ručkovima kod nas, mora se jasno reći tko je taj tko besplatno žderači i deblja svoj broj nekretnina, računa, deblja obrazčinu i tumači da nema besplatnog ručka, počne drugima tumačit da bi umjesto njih svatko drugi radio besplatno, da nisu dovolno izvrsni ili da su besposličari i neradnici....
Kada Bandić dijeli „besplatni“ prvomajski grah, jasno je da je taj grah svakom bio skuplji bar duplo od kajgane svetog Petra
Odnosno jasno treba podijeliti, ne da bi se zavladalo i vladalo, nego da bi se stvarala kultura senzibiliteta na to da je bespravna gradnja obična krađa drugih sugrađana, a da je zakon kojeg je vlada upravo izglasala jedan populizam gdje krimogeni milje ozakonjuje krađu i na taj način daje signal: samo nastavi narode potkradati ostatak stanovništva usitno, mi ćemo to u malo većim razmjerima i bit ćemo još par mandata, mi ili naši pajdaši.....
Ako je većina društva sklona „besplatnoj“ žderačini koju će plaćati onaj manji dio stanovništva (kojeg se uz to sustavno kriminalizira i čini budalama ovakvim zakonima) mora barem znati da njihovoj djeci ostavljaju krvavu budućnost. Tko voli nek izvoli.

Tko je glasao

3103- sve oko tebe je tzv

3103- sve oko tebe je tzv "besplatni rucak".
Pod navodnike jer npr. kad umirovljenici dobiju 100 kuna one nece pasti sa neba nego ce to netko platiti iii je vec placeno drpanjem istih tih umirovljenika za daleko veci iznos.
Nitko nikome ne daje nista "besplatno".
Sto se tice tog besplatnog zderanja na tudji racun, svi ovi lajavci u politici cak su legalizirali protuustavno svoja prava izmisljajuci za sebe povlastice, povlastene mirovine i sl.
Nisu te mirovine "besplatne" jer nisu zaradjene.
One su ukradene iz mirovinskog fonda ljudi koji su otisi u tzv sitnozubanske mirovine.
Sto uopce reci o blentavom sitnozubanu koji to zna vec 20 godna, ali i dalje pristaje ispasti budala?!
Cime su zasluzili nesto bolje?
Nema bolje besplatno ni tu, nego trebaju dignuti guzice odvuci se na biraliste a prie toga svakako postaviti u predizbornoj kampanji jasna pitanja na koja trebaju dobiti jasan odgovor.
pogledaj reakciju na Plan 21.
Nitko ga nije presao ni 3 sekunde brzim pogledom.
Koha briga sto je glup, kontradiktoran i neprovediv?
Ako glasaci misle da ce to netko drugi za njih besplatno odraditi, onda se varaju.
Ali tome je razlog kronicna bolest samoupravljanja koja ne poznaje odgovornost nikoga ni prema radu, glasanju, okolini i svemu ostalome, jer je ideologija gomilu postavila kao avagardnu snagu a najvece manipulatore iste za stratege "razvoja".
Nema naprosto elite ni u jednoj djelatnosti, ni znanosti. A to ne obecava nista dobro.
Svakog se pita za sve i svi se kuze u sve kao Marica u krivi k.....
Opca poplava strucnjaka opce prakse.
Uspjesi se zato kako vidimo nastavljaju.

http://www.novilist.hr/var/novilist/storage/images/vijesti/hrvatska/lupi...

Tko je glasao

Bankovni neoliberalni šibicari

Soprotno ljudskom habitusu i goloj cinjenici da svi nisu jednako skloni riziku, inovacijama ili ozbiljnom i odgovornom pristupu radu.
Je, dođe tako Štef u banku i ovi mu savjetuju da je za njega najpovoljnije da uzme "kredit u švicarcima" i tako Štef posluša bankovnog stručnjaka i gadno spuši. Sad zamislimo sličnu situaciju gdje Štef ode u dućan i na savjet prodavača kupi TV marke "Banana" koji krepa nakon 3 mjeseca. Nesretni Štef se u ovom drugom slučaju vrati u dućan i na temelju garancije mu poprave TV ili dobije novi jerbo je tu kupac ipak zaštićen od nekvalitete proizvoda.

Naravno u slučaju TV "Banana" Štef je zaštićen a u slučaju "švicarca" jok. Zašto onaj službenik u banci ne odgovara za krivi savjet i uzme natrag ovaj "pokvareni" kredit i da Štefu nekakav drugi koji "dobro radi"? E to nemere jer u ugovoru od X stranica piše da što god se desilo banka za ništa ne odgovara i jedino može pomoći tako da poveća ratu kredita. Zgodno jelte?

Mislim da je apsolutno imbecilno očekivati da svi budemo stručnjaci za financije, makroekonomiju, zdravstvo, promet i veze, politiku i nogomet, a upravo to neoliberalni sustav podlo traži od nas. Podlo i istovremeno pere ruke od bilo kakve odgovornosti.

Neoliberalizam nije svugdje prisutan i ne vlada na svim mjestima, ali u sektoru financija je i više nego doma, a onaj koji vlada financijama vlada svime. Zar nije dovoljno pogledati genezu ove sadašnje krize?

leddevet

Tko je glasao

Mislim da je apsolutno

Mislim da je apsolutno imbecilno očekivati da svi budemo stručnjaci za financije, makroekonomiju, zdravstvo, promet i veze, politiku i nogomet, a upravo to neoliberalni sustav podlo traži od nas.

Ne znam gdje tu vidis ikakav neoliberalni sustav. Ako bas insistiras da je podjela svega vrijednog od stvaratelja na 200 najljepsih obitelji transparentna onda bi cak i njih tesko nazvali ikakvim neoliberalima.
Radi monopola, kreiranja carina i tecaja kune po njihovim zeljama pogodovanja na 101 nacin itd..
Kazu da Bush nije tako dijelio Google, Oracle i dr. najpodobnijim clanovima stranke.
Krivo su ti to rekli.
Inace ne znaci da smo mi imbecili kako ti tvrdis ali ne znam zasto se to do 12 godine zivota nije naucilo kod kuce da se ne trosi vise nego se treba vratiti ako se vec posudjuje?!
A ako moze bes posudjivanja, jos bolje.
A sto se tice kredita...To ti je onaj isti Stef koji je 2-3 puta u razmaku od par godina vec "ozenjen" u lancima srece i onda na kraju u orocenjima kod "nasih" banaka uz 12-14% cta godisnje u devizama naravno.
Banke nisu rekle: "Cuj Stef daj da ti smanjimo kamate malo smo ti previse obecali"
Propale su....

Sto ti mislis da u ovim punim kladionicama mozes doci i reci: "Vratite mi novce, nisu ispali rezultati kakve sam uplatio!"
Banke inace ne dijele kredite preko 1/3 trecine prihoda + jamci.
A istina je da ima onih koji su dobri sa sefom pa im prikazuju placu lazno i 50% vecom pa im je i rata prevelika.
Toga su se sad sjetili.
Banke koje su se odlucile kreditirati kupnju stanova od preko 2000€/m2 su i same zasluzile bankrot.
Ali to je njihov problem, briga me i za Stefa i njih.
CFR raste bez naseg utjecaja, a rasti ce i rate u € i kunama ako se potapanje kune nastavi gasiti ovih kolicinama bacenih € iz drzavnih rezervi za 50 dana takvih mjera cemo imati samo gace na stapu.
Zadnjih godinu dana:
http://chart.finance.yahoo.com/1y?eurhrk=x&lang=en-US&region=US
I tecaj stize na naplatu...
I ova se krcma "Kod jake kune" zatvara :)

Tko je glasao

Superštef

Inace ne znaci da smo mi imbecili kako ti tvrdis ali ne znam zasto se to do 12 godine zivota nije naucilo kod kuce da se ne trosi vise nego se treba vratiti ako se vec posudjuje?!
Jesi li ikad čuo onu "Gladnom sit ne vjeruje"?

Svi vi puni znanja imate jedan temeljni problem da ne shvaćate da mnogi, zapravo većina, neke stvari jednostavno ne razumije. Pokušao sam objasniti kako stvari funkcioniraju u nivou Štefa koji nije diplomirao ekonomiju niti matematiku i kome velika većina onog što ovaj bankovni mandlek izgovara nije razumljivo. Ono što je Štefu razumljivo je da mu je bankovni mandlek rekao da ima nekoliko vrsta kredita i da je za njega njapovoljniji taj i takav. Shvatio je da za taj kredit će mjesečna rata biti tolika kakvu on može podnijeti, a nije shvatio da ta rata može otići u nebesa jer mu to mandlek jednostavno nije rekao.

Naravno da Štef zna da ne može trošiti više nego što zarađuje, kao što ti to bezobrazno dobacuješ, i sigurno je dobro promislio u što ulazi. Ono što nije prihvatljivo je ponašanje bankovnog mandleka i države koja se ponašaju upravo onako kao što ti imputiraš Štefu i koji nisu naučili da se ne može trošiti više od zarađenog niti prije 12 godine niti iza tog. Ponašanje bankovnog mandleka, odnosno banke i države koja bi ta ponašanja trebala regulirati, je više nego odvratno i to je ona vrsta prevare koja se zove navlakuša.

Naravno, možemo ustvrditi da je Štef velika budala ili da je špekulant, kao što je onaj jedan bankar blebnuo, no volio bih vidjeti te iste pametnjakoviće koji sve znaju u situaciji gdje ih onkolog pita da li će radije odabrati ovu ili onu terapiju. Želim im samo da je onkolog jedan od onih "velikih budala" koji su spušili kredit u švicarcima i da iskoristi priliku da im zahvali za dobar financijski savjet.

Mnogi dok su puni snage i pameti ne shvaćaju da stvari mogu biti drukčije i da skoro svima dođe dan kad će im daljinac nove HD televizije biti apsolutno neshvatljiva naprava. Eto tako je nekima matematika oko kredita nerazumljiva kao blesavi daljinac i odvratno je omogućiti gramzivim mandlekima da se na takvima iživljavaju.

leddevet

Tko je glasao

Eto, ovaj puta se u

Eto, ovaj puta se u potpunosti slažem sa stavovim koje iznosi drug leddevet.

Tko će ga znati zbog čega :))

Tko je glasao

Sigurno se zoveš Štef, ili

Sigurno se zoveš Štef, ili barem Stipe ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Je, dođe tako Štef u banku i

Je, dođe tako Štef u banku i ovi mu savjetuju da je za njega najpovoljnije da uzme "kredit u švicarcima" i tako Štef posluša bankovnog stručnjaka i gadno spuši

Pa za Štefa i je taj kredit u tom momentu najpovoljniji. No Štef je budala i ne razmišlja o tome da tečaji valuta variraju. Stabilna valuta ko ŠF, može samo rasti, a padati nikako.

Štef zaboravlja momentalno naj važniju stvar, a to je da on dobiva pleču u kunama.

Štef je teška budala.

Tko je glasao

jedan

postoji grafikon koji prikazuje kretanje švicarskog franka prema njemačkoj marci, euru, dolaru
od 1950 do danas
tko to vidi, ili se sjeti, ako je dovoljno sijed, kako je švicarac prestigao marku, dolar,
zna kako bi mogao proći s kreditom u švicarcima

istina, to bi trebali znati bankari
i to bi morali reći klijentima

dio misli da je grabež prirodna pojava (dok ga na parkiralištu ne prebiju bezbol palicom)
dio njih uspješno zaglupljen ne misli
dio je glup po prirodi, nezainteresiran za svoj posao
dio misli, točno, da bi takve izjave mogle naškoditi napredovanju
dio vidi i razumije, odustaje od takvog posla i odlazi iz banke

jedan postaje guverner

luka

Tko je glasao

Inace vani ljudi za

Inace vani ljudi za nekretnine koriste kredite kod stambenih zadruga. One traze par godina stednje i nakon toga daju 3 x veci iznos od onog na racunu uz povoljne kamate za tu namjenu.
Automobie prodaju same auto.kuce i to preko banaka proizvodjaca automobila.
Oni nisu pogodniji od klasicnih kredita, ali imaju neke prednosti oko servisa zamjena, staro za novo i sl.
Tzv banke zive od kreditnih kartica i prije svega financiranja poduzetnika, kreditiranja proizvodnje proizvodnje i usluga.
Cesto uz to imaju leasing na koji ljudi kupuju strojeve da bi ih koristili i otplatili cim prije.
Leasing stroja je odlican za proizvodjaca jer daje samo 20-30% vrijednsti stroja.
Ostatkom love koju bi dao za cash kupnju stroja ostvaruje profit od barem 20% a to je bitno vise nego sto su mu kamate za leasing..
Tu nitko nista ne proizvodi pa se kupuju igracke na leasing i na firmu ( automobili, plovila i sl:)
Ali to su igracke koje na dnevnoj bazi gube vrijednost i ne stvaraju niti zaposljavaju bilo koga novog i nezaposlenog.
Sve naopako....

Tko je glasao

Nije Štef sam, ima i Đuro

Štef je teška budala
Znači treba samo prebrojiti koliko je ljudi uzelo kredite "u švicarcima" i otkriti ćemo koliko ima teških budala u zemlji.
Popijaču rata kredita u švicarcima sa 15.000 skočila na 23.000 kn

Nažalost to ne znači da među onima koji nisu uzeli kredite "u švicarcima" nema teških budala što znači da se gornji broj odnosi samo na one s potvrdom.

leddevet

Tko je glasao

popijač??

Kakvog je čovjeka Jaca uzela u vladu da se brine za Hrvatsku privredu kada se nije znao pobrinuti ni za sebe???
Jaca je baš sposobna. I onog gangstera Miloševića također. I on je popušio švicarce.

Tko je glasao

nepušači

@žaki

Nisu oni popušili ništa. I znaju se brinuti za sebe. Ne čujem ni Popijača ni Miloševića da ne mogu plaćati rate.

Gore navedeno ne znači da je Jaca dobro odabrala, niti da je onaj koji se zna brinuti za sebe namah sposoban brinuti se za druge.

p.s. Nadam se da primjećuješ zafrkantski stil. Količina gluposti tijekom svake kampanje za bilo koje izbore na državnom nivou baca me u taj neki ludi đir.

Tko je glasao

Vidiš, zbog tih pada i rasta

Vidiš, zbog tih pada i rasta tečaja, su i osnovali euro zonu. Prije su se ugovori sklapali u $, pa su ljudi gubili velike svote novaca.
Svi ekonomisti svjeta su nali za taj rizik, no samo kod nas je izgleda to sve nepoznanica.

Tko je glasao

sam je dost problematicno sto

sam je dost problematicno sto nam duro i milos kroje gospodarsku i investicionu politiku

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

"Banana" pravni okvir

Slično je i s pravnim okvirima koji bi trebali omogućiti funkcioniranje sustava. Sve je namjerno komplicirano i nejasno kako bi truli sustav generirao i obnavljao sam sebe.

Banalni primjer: imaš kompjuterskog stručnjaka i vrsnog konzultanta koji odluči postati poduzetnik i osnovati konzultantsku firmu. Već je napravio prvu grešku u koracima, naime prema ovome kako je sustav uređen, bolje mu je bilo čekati da se neki pravno-porezno-financijski maher toga sjetio i unajmio njega. U protivnom, vrsni stručnjak konzultant odriče se sebe samoga i počinje proučavati pravno-porezno-financijske začkoljice, ili pak mora zaposliti nekoliko pravno-porezno-financijskih mahera koji u startu skupo koštaju njegov mladi biznis.

Neoliberalizam ima za cilj samo jedno - beskrajno hraniti neman, tj. samoga sebe. Besmisleni rast je sam sebi svrha. U modernom svijetu jedino čega bi se trebalo više proizvoditi je hrana, iz logičnog razloga porasta populacije. Sve ostalo je umjetno generirano - uz napredak znanja i tehnologije, koji je zapravo razlog da današnja vešmašina traje 5 godina, a nekad je trajala 30 ?!

E, ali treba "podržavati cikluse"...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

a ti budi dosljedna u kritici

a ti budi dosljedna u kritici kapitalizma i besmislenoga rasta pa peri na ruke...:)

Tko je glasao

vinkomarr

ajd' čitaj s razumijevanjem, za početak, mislim ak' već komentiraš moj komentar.
Ako ga ne lajkaš, daj minus.
Ako te ne zanima, ne čitaj.

U uvijetima ograničenih resursa i hiperprodukcije smeća i zagađenja, a pored tolikih napredaka u znanosti i tehnologiji, proizvoditi škart samo zato da bi se za par godina mogao prodavati taj isti (novi) škart je potpuno suludo, ali je u potpunom skladu s načelima neoliberalnog potrošačkog društva...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ova su dva

za pet. Odlični komentari, upravo cijena proizvodnje tih pet mašina, umjesto jedne tridesetogodišnje bi mogla amortizirati cijenu proizvodnje kvalitetnije mašine. Kakva je obmana bila to da je preskupo proizvoditi kvalitetno, a nije preskupo proizvoditi pet puta jednu te istu stvar??

Samo ono što je stravično u tome je koliko je bila istinita ona tvrdnja (mislim da je Badiou autor) da ne samo da se teško borit protiv lošeg sustava, nego na kraju još besplatno za njega i radiš. To što ti doma odvajaš obnovljive sirovine od neobnovljivih volonterski radiš za tvornicu koja će ti po cijeni velikog zagađenja od tvog smeća napravit novi proizvod za koji ćeš morat dignut kredit, za koji banka nije odgovorna. I tako, umjesto da ta tvornica plati nekoga da odvaja te sirovine, ti u tome volontiraš.

Ne volim o tome ni mislit. A koliko tek radimo umjesto banaka s e-bankingom? Zamisli koliko je majne šalterskih službenica potrebno ako ćeš ti njihov posao radit sam doma. I što će banke s novcem koji su ušparali manjim brojem šalterskih službenica, hoće li možda pomoći kad švicarac podivlja?

pozz
doza

Tko je glasao

Doza, A koliko tek radimo

Doza,

A koliko tek radimo umjesto banaka s e-bankingom? Zamisli koliko je majne šalterskih službenica potrebno ako ćeš ti njihov posao radit sam doma. I što će banke s novcem koji su ušparali manjim brojem šalterskih službenica, hoće li možda pomoći kad švicarac podivlja?

Ma glavno da ti nekaj napišeš, pa makar nema veze sa stvarnošču.

Nisam ni u jednoj banci Hrvatske videl promjene i to od kad imam posla sa njima. X šaltera, i masa onih koji ne rade, a šetaju okolo. Pred jedim ili dva ta ista se stvaraju sve veče kolone, a nikom ne pada na pamet otvorit još koji.

U Njemačkoj se i šef poslovnice potrudi i otvara novi šalter, kad je gužva.

Tko je glasao

Skviki

Ti imaš problema s tim da ja nešto napišem?

Jesu li takvi komentari ovdje potrebni? Stvarnost je dakle ono što ti vidiš kad odeš u banku? I ti si nezadovoljan realnošću nečijih komentara? Ti pratiš što radi šef u Njemačkoj?

Ajde me ne zamaraj više ovakvim imbecilnim alkoholnim parama.

Unaprijed hvala

pozz
doza

Tko je glasao

@Skviki

Moraš uzeti broj iz uređaja na ulazu u banku, tada ide puno brže :)

Tko je glasao

manji broj službenica

Te službenice će (nakon što dobiju otkaz jer skoro svi prijeđu na e-bankarstvo) dobiti velike otpremnine (koje će se financirati iz naknada za e-bank). Nakon otkaza - jedna će otvoriti izradu paške čipke od marcipana, druga farmu eko-kupina itd. a mi ostali ćemo novac ušteđen na naknadama po uplatama (naknada je i 5x manja kod e-uplate negoli virmanske u papiru) trošiti na njihove proizvode i usluge.

Kada se svi zajedno jako obogatimo, osnovat ćemo udrugu za uvođenje poreza od 103% na dobit banaka - i opet ćemo biti bogati :)

Tko je glasao

Opet ćeš nas

izminusirati.

doza

Tko je glasao

???

Neću, bit ću nježan, nećeš niti osjetiti :) hmm, koga to "vas"?

Tko je glasao

Ne, ti nisi komunista.

Ne, ti nisi komunista.

Tko je glasao

Upravo pratio povijesni negativ

Najveća komunistička zemlja je postala galopirajuće carstvo neoliberalizma, a zemlje zapadna su uspjele sagradit mastodonte sustava koje više nitko ne može nahraniti (osim par stotina stvaralaca toga sustava koji to neće dobrovoljno izuzev par egzemplera koji ne to ukazuju tipa Warren Buffett)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci