Tagovi

Umjesto nastavka ( onog što nam je činiti)

Umjesto nastavka

Do 15.prosinca 2015. sigurno nećemo imati novu Vladu, a tada na naplatu stiže 5,5 milijardi kuna obveznica. Pitanje je hoćemo li imati Vladu i 22.srpnja 2016. kad na naplatu stiže još 3,5 milijardi kuna. A ne manjka ni državnih jamstava. I umjesto da gnjavim s time što bi trebalo učiniti, evo što se čini i za što nam hitno treba Vlada.

Državne nekretnine d.o.o. kao ogledni primjerak

O AUDIO i DUUDI-ju sam dosta pisala ( najprije Agencija a kasnije Državni ured za upravljanje državnom imovinom ), pa evo i par riječi o najnovijem «čedu» u nizu ( podaci iz revizije Državnog ureda za reviziju ). Poslovi raspolaganja i upravljanja državnim nekretninama su organizirani na način da DUUDI raspolaže svim nekretninama i upravlja dijelom nekretninama, a dijelom nekretnina upravlja Državne nekretnine d.o.o.

Državne nekretnine d.o.o. i DUUDI su u veljači 2014. zaključili ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji, prema kojem je DUUDI prenio na upravljanje Državnim nekretninama d.o.o. ( dalje Društvo ) 3 077 stanova, 1 028 poslovnih prostora te 16 rezidencijalnih objekata. Ugovoru su priloženi popisi navedenih nekretnina. Za veći broj nekretnina koje je Društvo primilo na upravljanje, nema podataka o identifikacijskoj oznaci nekretnine. Za nekretnine koje je Društvo vratilo na upravljanje DUUDI-u nema podataka o nekretnini (adresa nekretnine, površina, identifikacijska oznaka nekretnine), već je naveden redni broj pod kojim je DUUDI nekretninu evidentirao u ranijem popisu nekretnina priloženom uz ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji, odnosno dopune ugovoru. Zbog promjena pravne osobe koja upravlja poslovnim prostorom, korisnik poslovnog prostora je u 2014. plaćao različiti iznos zakupnine za isti poslovni prostor, jer je Društvo obveznik poreza na dodanu vrijednost te je obračunavao ugovorenu zakupninu uvećano za porez na dodanu vrijednost, a DUUDI odnosno CERP nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost te nisu korisnicima poslovnih prostora obračunavali porez na dodanu vrijednost.

Zapošljavanje bez javnih natječaja

Pravilnikom o sistematizaciji iz siječnja 2014. te izmjenama iz veljače 2014., predviđeno je 85 izvršitelja od kojih je 19 na rukovodećim radnim mjestima (dva člana Uprave, dva rukovoditelja samostalnih odjela, tri direktora sektora, šest rukovoditelja službi i šest rukovoditelja odjela). Koncem 2014. Društvo ima 51 zaposlenika. Od toga je 37 zaposlenika preuzeto u siječnju 2014. od DUUDI-a (24 za obavljanje stručnih poslova i 13 za obavljanje pomoćno tehničkih poslova), a 14 je novozaposlenih, za koje nije proveden natječaj.

Očekujem zapošljavanja novih uhljeba ( lijevih ili desnih ) ovisno o tome tko će sastavljati Vladu i čiji će prijatelji doći na red . Valjda će zaposliti i trećeg člana uprave koji je predviđen sistemizacijom.Društvo je u početku imalo direktora Javora Marovića, koji u listopadu postaje član uprave, a direktorsku palicu preuzima Katarina Čop Bajde. Za očekivati je da se zaposli i treći član uprave. Društvo ima i Nadzorno odbor od 3 člana koji primaju naknadu od 1500 kn mjesečno svaki kao i plaćene troškove. I nema veze što je npr. Alen Čičak zamjenik predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) i što se sjednice NO vjerojatno održavaju za vrijeme radnog vremena – to ga ne sprečava da prima naknadu od 1500 kn.

Valjda ne znaju čime upravljaju

Društvo je do 20. ožujka 2015. obavljalo djelatnost u poslovnom prostoru u vlasništvu Republike Hrvatske, u Zagrebu, na lokaciji Ivana Lučića 6., a nakon toga u poslovnom prostoru zakupljenom od vjerske zajednice, površine 697,16 m2 (u Zagrebu, Dežmanova 6). Ugovor o zakupu je zaključen na rok do 28. veljače 2018. Najamnina je ugovorena u iznosu 4.920,12 EUR mjesečno u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan ispostave računa. Prema obrazloženju Društva, u vrijeme preseljenja u novi prostor, DUUDI nije raspolagao državnim poslovnim prostorima koji bi bili odgovarajući za poslovanje Društva.

Naplati sirotinji, bogati će oguliti par krumpira radom za opće dobro

Prema evidencijama Društva, u 2014. su nadležnom državnom odvjetništvu upućena 103 zahtjeva za pokretanje sudskih postupaka radi naplate potraživanja od korisnika poslovnih prostora u iznosu 9.814.270,00 kn i 112 zahtjeva radi naplate potraživanja od korisnika stanova u iznosu 1.997.656,00 kn. U nekim slučajevima su u 2014. mjere naplate potraživanja poduzete prema najmoprimcima s manjim iznosom duga, dok nisu poduzete prema najmoprimcima s većim iznosom duga.

A zanimljivih stavki u nalazima Državnog ureda za reviziju ne manjka. Mislim da ni EU ne proizvodi dovoljno krumpira za guljenje za one koji nanose štetu državnom proračunu. O tome kako je u Ministarstvu obrazovanja isplaćeno 1 milijun kuna više dvojici prijevoznika školske djece možda drugi put.

Tagovi

Komentari

Na žalost, nisam drugo ni

Na žalost, nisam drugo ni očekivao. Stvar je od samog početka "fishy". Probao sam potaknuti ekipu na razmišljanje o temi, ali nije baš išlo.
href="http://pollitika.com/nisam-ginekolog-al039-mogu-pogledat039"

Bilo je ljeto :)

Tko je glasao

Nisam ja, matere mi

Kaže poštenjačina Pejnović, to su sve posljedice "dugogodišnjeg naslijeđa". Ma, je li? A tko je bio na vlasti zadnje četiri godine? :-)

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

To da nam što prije treba

To da nam što prije treba stabilna vlada se zna kao i ono da se od MOST-a očekivalo da će to omogućiti i, posebice, da bi ta nova vlada imala biti savjesnija, poštenija i stručnija od ove koju ispraćamo. Nažalost, ovo što gledamo ne sluti na dobro.

Prvo smo s nestrpljenjem očekivali da se akteri od kojih ovisi formiranje vlade opredijele za jednu od najvjerojatnijih mogućnosti, a sad vidimo koliko je još daleko od toga da se zna tko će s kim i kako. Svjedočimo promjeni mišljenja onih za koje je rečeno da će se postaviti, a ne znamo zašto je do toga došlo. Neka nevidljiva sila je uplela prste i plete, izgleda, pletivo kakvo nismo očekivali usprkos dosadašnjim ne malim uvidima u politička ponašanja.

Sluti na nestabilnost bilo kako i bilo kad formirane vlade jer nijedna većina više nije sigurna od nevidljivih prstiju koji ju u bilo kojem trenutku mogu zgrabiti za vrat. O paraobavještajnom podzemlju ćemo, također izgleda, sve manje slutiti, a više biti sigurni da djeluje prema onima čije im se poilitičko opredjeljivanje ne sviđa.

Koliko daleko će sve otići, ne možemo znati, ali možemo biti sigurni u informacije i brojke koje daješ. Dugovi uvijek dođu na naplatu, ma koliko od njih okretali glavu.

B-52

Tko je glasao

Mene zabrinjavaju upravo te

Mene zabrinjavaju upravo te stabilne Vlade koje smo imali do sada i gdje se glasa po direktivama pojedinaca. Voljela bi da ovo što gledamo još malo potraje i da se i SDP i HDZ pismeno očituju o reformama koje žele podržati. Većina predloženih reformi nije bolna za građane koliko je bolna za političare. Nisam sve stigla pogledati, ali neke stvari koje predlaže MOST i sama sam predlagala u svojim dnevnicima. Bojim se da SDP-u takve reforme nisu ni na kraj pameti pa brže bolje nude ( podmuklo ) mjesto Predsjednika Sabora Petrovu. Koliko se god novinari trude prikazati MOST onima koji će biti najvjerojatniji krivci za ponovljene izbore, ovaj "ludi" narod po anketama MOST-u vjeruje sve više.

Slučajno sam dnevnik objavila prije ove halabuke oko DUUDI-ja i Pejnovića. Raspisali se novinari o 16.6 milijardi koje nedostaju, Pejnović se brani da nije mogao stvari dovesti u red u godinu dana. I nema novinara da napiše da je Pejnović na čelu DUUDI-a od početka 2012, ali bi mu možda dobro došla neka menadžerska otpremnina koju ne može dobiti ako ide u redovnu mirovinu, ali bi je mogao dobiti ako "jadnik" bude smijenjen ni kriv ni dužan. Nema novinara koji će napisati da te milijarde nedostaju papirnato jer zgrade nitko nije odnio iako je i to problem ( o Očevidniku imovine pisala sam i prije par godina ), novinarima nije sporno zapošljavanje bez natječaja ili isplata otpremnine za 50 otpuštenih, a onda zaposliš isto toliko ljudi. Ili isplate po Ugovorima o djelu koji uvijek premašuju zakonom dozvoljen iznos. Treba ima sve nezakonito isplaćeno skinuti na plaći.

Evo dijelova iz revizije:

DUUDI

Zakonski predstavnik DUUDI-a od početka 2012., kao i u vrijeme obavljanja revizije je Mladen Pejnović. Za obavljanje poslova DUUDI-a je predviđeno 115 državnih službenika i namještenika. Koncem 2013. DUUDI je imao 64 zaposlenika, a koncem 2014. imao je 99 zaposlenika.

- Rashodi za intelektualne usluge na temelju ugovora o djelu Rashodi za intelektualne usluge na temelju ugovora o djelu ostvareni su u iznosu 406.433,00 kn. Ugovori o djelu su zaključeni s 19 vanjskih suradnika za obavljanje stručnih poslova vezanih uz procjenu vrijednosti nekretnina, poslova u pisarnici i drugih poslova.

Odredbama članka 62. Zakona o državnim službenicima je propisano da se pojedini poslovi koji se obavljaju u državnom tijelu, osim poslova koje obavljaju državni službenici iz članka 3. stavka 2. navedenog Zakona, mogu na temelju ugovora o djelu povjeriti pružateljima stručnih usluga izvan državne službe, s time da izdaci za pružatelje usluga na temelju ugovora o djelu ne smiju prelaziti 2,0 % ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s doprinosima u tekućoj godini, osiguranih za to tijelo. Rashodi za plaće za redovan rad s doprinosima zaposlenika, osigurani su državnim proračunom za 2014. u iznosu 10.010.926,00 kn. Ostvareni rashodi za naknade pružateljima usluga na temelju ugovora o djelu u iznosu 406.433,00 kn, sudjeluju s 4,1 % u iznosu sredstava osiguranih za osnovne plaće s doprinosima te su veći od propisanog iznosa.

Ministarstvo gospodarstva ( dobro je pročitati da se vidi zašto nam u poduzetništvu ne ide )

- Rashodi za naknade na temelju ugovora o djelu su ostvareni u iznosu
1.844.937,00 kn što je 3,7 % sredstava osiguranih za osnovne plaće s
doprinosima zaposlenika Ministarstva. Odredbama članka 62. Zakona o
državnim službenicima je propisano da izdaci za usluge na temelju ugovora o
djelu ne smiju prelaziti 2,0 % ukupnog iznosa sredstava za osnovne plaće s
doprinosima u tekućoj godini osiguranim za to tijelo.
Sredstva za usluge nezavisne analize poslovanja i detaljne analize poslovanja
društva Brodosplit d.d. u iznosu 243.750,00 kn, za savjetodavne usluge vezano
za Program restrukturiranja brodogradilišta Brodosplit d.d. u iznosu 248.750,00
kn, te za usluge pravne pomoći vezano za pripremu i izradu Dodatka Ugovoru o
prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d. (sadašnji
Brodosplit d.d.) u iznosu 187.500,00 kn, što je ukupno 680.000,00 kn, nisu
svrhovito utrošena. Usluge nadzora i izvještavanja o izvršenom nadzoru
Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, počevši od
2013., za sva tri privatizirana brodogradilišta obavlja izvršitelj na temelju ugovora
iz 2013. S navedenim izvršiteljem su ugovorene usluge nadzora i izvještavanja
za razdoblje od 2013. do 2015. O obavljenom nadzoru za 2014. Ministarstvu su
dostavljena pisana mjesečna izvješća. (točka 5. Nalaza)
- U okviru rashoda za pomoći unutar općeg proračuna, rashodi za Jamstveni fond
u 2014. su ostvareni u iznosu 30.000.000,00 kn. Ukupno je u 2013. i 2014. za
provođenje programa Jamstveni fond doznačeno županijama 48.000.000,00 kn.
Sredstva su doznačena na temelju ugovora, umjesto na temelju potreba. Od
navedenog iznosa, do konca 2014., zbog lošeg odaziva poslovnih banaka za
kreditiranje poduzetnika i zahtjevnog kreditnog rejtinga za poduzetnike
iskorišteno je 2.614.753,00 kn ili 5,5 %, a sredstva u iznosu 45.385.247,00 kn su
deponirana kod poslovnih banaka. Ciljevi određeni programom Jamstveni fond
nisu postignuti. (točka 6. Nalaza)

Tko je glasao

MOST

mijenja elemente svog programa od nemila do nedraga...... Zastupnici MOSTA, premda nisu članovi stranke, nego nezavisni, ovise o odlukama nekog "Nacionalnog vijeća" za koje ne znamo ni tko je, ni što je.....

Provincijalac s 19 zastupničkih mandata dvjema najvećim strankama zadaje zadatke i postavlja rokove.......

Halooooo! Što je to?

Danas smo saznali datum sazivanja Sabora, i danas Milanović nudi Petrovu mjesto predsjednika tog Sabora - a ovaj i dalje odbija, i dalje se iščuđava! Što je on, tko je on? Neka virgo intacta koja bi htjela biti i jebena, i ostati nevina?

Ako se taj bezobrazni bezveznjak iz provincije nije takmičio na izborima zato da osvoji vlast, onda je vrijeme da kaže u ime koga se zapravo takmičio, i koga zapravo želi dovesti na vlast?

Kada taj bezočni ucjenjivač Hrvatske konačno misli reći koga on nudi za predsjednika Sabora i predsjednika Vlade - ako to sam ne želi biti?

Do kada on misli da može odlagati orgazam? S kojim pravom?

Da nije gadno, bilo bi smiješno!

Tko je glasao

mijenja elemente svog

mijenja elemente svog programa od nemila do nedraga...... Zastupnici MOSTA, premda nisu članovi stranke, nego nezavisni, ovise o odlukama nekog "Nacionalnog vijeća" za koje ne znamo ni tko je, ni što je.....

Elementi se mijenjaju to je činjenica. Međutim, većina onoga što predlažu neophodno je da RH ne dođe do zida. Kako se radi o pregovorima, meni je normalno da se elementi mijenjaju. Sve ono što predlaže MOST nije automatizmom i pravo rješenje da bi oni na tome ustrajali. Ova preskupa država mora uz znatno manja sredstva postati daleko učinkovitija. Sa bolnim rezovima za političare, a ne za većinu građana.

Primjer: ne možeš savjetnicima za privatizaciju Croatia osiguranja isplatiti 27.124.463,00 kn, što je 3,0 % iznosa prodajne cijene dionica koja je uplaćena u državni proračun. Državni ured za reviziju je mišljenja da su određene poslove vezano uz privatizaciju Društva mogla obaviti nadležna državna tijela (Agencija za upravljanje državnom imovinom, odnosno Državni ured za upravljanje državnom imovinom i Ministarstvo financija) u suradnji s Društvom koje svake godine priprema revidirane financijske izvještaje, godišnje izvještaje i druge dokumente o poslovanju, čime bi rashodi za usluge savjetnika bili značajno manji. Spomenuti poslovi odnose se na analizu financijskih izvještaja, procjenu potreba za dodatnim kapitalom, razvoj prodajne strategije, pripremu dokumentacije za potencijalne ulagače, definiranje uvjeta natječaja i analizu ponuda. Nadalje, Državni ured za reviziju je mišljenja da cijenu usluga u okviru druge etape, za koje je ugovorena naknada za uspjeh u visini 1,95 % iznosa kupoprodajne cijene, nije trebalo vezati uz kupoprodajnu cijenu dionica, nego uz opseg i vrijednost stvarno obavljenih usluga.

Provincijalac s 19 zastupničkih mandata dvjema najvećim strankama zadaje zadatke i postavlja rokove.......

Po čemu mjeriš da je netko provincijalac? Činjenica je da je taj "provincijalac" najzaslužniji da je MOST osvojio 19 mandata. Činjenica je da je MOST već sljedećeg dana nakon izbora pokrenut da se razdvoji ( poput onoga iz Trogira za Čiovo). Moja je pretpostavka da se MOST dogovorio da se ne razdvajaju dok domoljubi i ovi što rastu daju svoja očitovanja po pitanju predloženih reformi. Kad se očituju ( jer će i jedni i drugi prihvatiti većinu predloženih reformi bez namjere da ih i sprovedu, MOST će se konačno podijeliti. Dio će lijevo dio desno. Milanović ima vjerojatno priliku da prije dođe do 76 potrebnih mandata, ali ta Vlada neće biti stabilna i pretpostavljam da će pasti već kod donošenja proračuna ukoliko napokon ne odluče donijeti proračun u kojem će pokazati da ne misle samo na svoje guzice.

Kada taj bezočni ucjenjivač Hrvatske konačno misli reći koga on nudi za predsjednika Sabora i predsjednika Vlade - ako to sam ne želi biti?

Petrova ne vidim kao ucjenjivača. Vidim u njemu mladog, poštenog političara koji želi dobro i RH i njenim građanima. A to što čekamo na Vladu i što se u međuvremenu raspravlja o tome što bi trebalo učiniti - ne vidim u tome ništa loše. Što dulje traje više će maski pasti.

Tko je glasao

Nemam komentara -

danas, nakon neuspjelog pokušaja da se konstituira Sabor!

A pogotovo nakon nove nesuvisle ucjene od strane Petrova: da se u ponedjeljak imaju sastati svi troje, a tko ne dođe da ispada iz igre!

Što će izmisliti ako mu na sastanak dođu i HDZ i SDP?

A što će tek izmisliti ako mu na sastanak dođe samo SDP? (Jer je Milanović promptno potvrdio svoj dolazak, što je apsolutno u redu! Jedva čekam!)

Tko je glasao

(Čitam da je i Roglić

bolno razočaran MOST-om..... Mogu si misliti!.... Taj osjećaj kad baciš u vjetar 20 tisuća kuna, a to si mogao dati ženi da u subotu ode na plac.....) :)

Tko je glasao

Ako nisi iz Bandićgrada, kao velevažna, snobovska Foma

Po čemu mjeriš da je netko provincijalac?To ti je za Fomu Fomič i slične snobove-mjesto stanovanja.

Ako nisi iz Bandićgrada, kao npr. velevažna Foma, onda si odmah -po njenim snobovskim neurončićima - provincijalac.

Milanović ima vjerojatno priliku da prije dođe do 76 potrebnih mandataNe bih se složila s tom rečenicom.

Vidiš kako je nervozna jadna Fomička - to ti je indikator.

Pokazati će vrijeme.:))

Tko je glasao

koji dio

Elementi se mijenjaju to je činjenica. Međutim, većina onoga što predlažu neophodno je da RH ne dođe do zida. Kako se radi o pregovorima, meni je normalno da se elementi mijenjaju.

Tvrdnja da im se elementi mijenjaju je smješna. Pogledaj ovo:

U samo mjesec dana objavili tri različita programa

Mogao bi još dodati da kopiraju sa svih strana pa se evo ove dane i Lider (časopis) "pohvalio" da ga je MOST kopirao.......

Nemaju oni nikakav program.

Tko je glasao

imaju, u istoj mjeri koliko

imaju,
u istoj mjeri koliko ga, programa, imaju i etablirane partije...ni manje ni više,

Tko je glasao

neš vjerovat

Siguran sam da nećeš vjerovati, ali neki od nas imaju konkretan gospodarski plan s konkretnim gospodarskim mjerama....

Tko je glasao

i ja, i ja, al' mi se ne da

i ja, i ja,
al' mi se ne da mjenjat' ovaj život koji imam za političarski
...mrmljanje na balkonu mi je sasvim dovoljno...bolja mjesta u ložama i parteru su sada samo dio teatarske/teatralne pozornice. Ne zna se gdje je granica među tima trima...
...balkon je super, zabava samo takva,

Tko je glasao

Koje se popove,

ili koje tajkune, ili koje kriminalce, ili koje obavještajno podzemlje čeka da usaglasi stavove - da bi Petrov konačno skupio muda da kaže što hoće?

(Iz dana u dan je sve očiglednije da je on "nezavisan" koliko i vrganj kad odluči da će narast uz kaktus u pustinji.....)

Tko je glasao

Naravno da neke reforme koje

Naravno da neke reforme koje predlaže MOST imaju smisla i potrebne su, samo je pitanje kome se to trebaju pismeno obavezati velike stranke. Boži Petrovu ili građanima. Ali činjenica je i da su reforme monetarnog sustava za koje se zalaže Lovrinović potencijalna omča oko vrata ogromnog dijela građana. Ništa nije ni crno ni bijelo.

Mene brine sljepilo dijela medijske javnosti koji likuje nad "činjenicom" kako se zbog MOST-a već dugo ne govori o "mi ili oni". Jer istina je da upravo Petrov stalno govori o tome, s tim da je sad MOST "mi", a SDP/HDZ "oni". Ne vidim po čemu se to razlikuje od Milanovićevog "mi ili oni".

Milanovićevo nuđenje predsjedničkog mjesta u Saboru vidim:

prvo - kao pokušaj da se pregovaranje o formiranju vlasti iz sjene premjesti na svjetlo dana, da se zna tko kome što nudi i tko što traži

drugo - kao uvod u predizbornu kampanju za ponovljene izbore..želi razgolititi MOST kako bi i šira javnost dobila uvid u to kako funkcionira ta skupina ljudi

Pokazalo se da pregovaranje i unutarstranački procesi odlučivanja neće biti presudni, već podzemno djelovanje..u tim uvjetima nema stabilnosti ni kad se formira vlast, uvijek će postojati opasnost od paraobavještajnog podzemlja koje će htjeti mijenjati jednom iskazanu volju pojedinih zastupnika.

No pričekajmo vikend i najavljeni istup Stipe Petrine koji zasigurno mnogo zna kako stvari stoje i što se zapravo zbiva u MOST-u (kakva je uloga neizabranih u odlučivanju, otkud su se pojavili i koliki je utjecaj te ekipe iz nekadašnjeg GROZD-a i HRAST-a).

Kad se ta slika razbistri, bit će jasnije i je li priča o Boži i MOST-u baš onakva kakvu su nam pričali uoči izbora. Ako je, na ponovljenim bi izborima mogli doživjeti još veći uspjeh. No ako nije, ...

B-52

Tko je glasao

glavno da se nigdje ne

glavno da se nigdje ne spominju radnici, osim ako ih se eventualno ne preimenuje u uhljebe, ili priča o otkazima. A MOST je isti takav, sto zahtjeva a radnika nigdje. radnici ko da niti ne postoje za ovu državu i naše političare, medije, društvo. a nekad se mislilo da se radom stvara nova vrijednost, a ne rezanjima, ukidanjima poreza na dividendu, izmjenama zakona u korist poduzetnika (a na štetu radnika)...

a što se tiče uhljeba zašto se ne forsiraju malo i poduzetnički uhljebi koji su se uhljebili dobrim poslovima s državom (saša cvetojević npr. a može i netko drugi od potomaka crvene buržoazije), zašto samo radnici a ne i poduzetnici?

ja sam eto npr. za uvođenje bezuvjetnog radničkog dohotka.
lipo ukinemo drugi mirovinski stup. samo s time ćemo uštedjeti milijarde za otplatu obveznica i smanjiti državni dug, a uz onih 5% što ide u drugi stup dodajmo još 5% poreza na bruto plaću. sve pare zbrojimo i podijelim s brojem radnika i dobili bi nekih 800 kn po radniku neovisno o plaći. svima isti bezuvjetni radnički dohodak, svima veći dohodak (osim možda nekolicini s prevelikim plaćama), veća potrošnja, veći prihodi od poreza na potrošnju.
također se može bezuvjetni radnički dohodak financirati i porezom na luksuzne aute, vile, bazene, žderanje škampa i bifteka u restoranima i drugi luksuz koji su našim bogatašima ionako zaradili radnici...

Tko je glasao

@magarac, zapitaj se malo

@magarac,

zapitaj se malo što rade sindikati i gdje su. Dnevnik je kao i mnogi moji dnevnici o nepravilnostima u našem društvu i o tome kako se razbacuju sredstva poreznih obveznika. Žalosti me da ne vidiš da je svaki moj dnevnik i borba za prava radnika s time da je za mene radnik i učitelj i medicinska sestra i radnik u škveru ...... i svaki onaj koji pošteno obavlja svoj posao.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci