Tagovi

Ugled - mjera vrijednosti kandidata u predstoje?im izborima

U izborima koji slijede glasa se za gradona?elnike i župane, utakmicu ?e voditi 1. HDZ i sateliti, 2. SDP, HNS i IDS, 3. Regionalne liste i kandidati. Prvi ?e htjeti najmanje sa?uvati sadašnjih osam županija te gradove, drugi su u situaciji da brane svoja dva grada Zagreb i Rijeku i da razvrgnu sve postoje?e s HSS-om i HSLS-som u gradovima, tre?i su još nepredvidivi.

Blokovi su dakle formirani uvjetno desni centar HDZ, HSS i HSLS, lijevi (i liberalni) SDP, HNS i IDS te predvidivo menadžerski obilježene liste i kandidati (najavljeni Kerum). O?igledno da ?e prvi i zadnji imati neograni?en pristup novcu i medijima – prvi i nacionalnim i lokalnim, a zadnji naj?eš?e samo u lokalnim.

Lokalni bi mediji mogli odigrati važnu ulogu a mislim da je realno o?ekivati da se upravo oni beskompromisno bore za pojedine interese bloka/liste koji podupiru. Mislimo li da ?e uloga medija u ovim izborima biti
- PROMOCIJSKA - informiranje i uvjeravanje o kandidatima i programima
- PROPAGANDNA - da o tome obmanjuje,

Za pretpostaviti je da ?e u natjecanju programa za gradske i županijske izbore ipak utjecaj imati i zadovoljstvo gra?ana sadašnjim životom (pla?e i mirovine, inflacija i td.)

U današnjem stadiju razvoja društva, u smislu ovih izbora, mogu?e je pretpostaviti da ?e biti važno izabrati kandidate koji ?e svojim UGLEDOM privu?i najve?i broj glasa?a. Kako ?e i koliko kod glasovanja angažirana pripadnost jednoj od politi?kih opcija biti filter sljepila u ocjeni/mjerenju kandidata te treba li i koliko uzeti u obzir i ugled samog bloka.

Kod politi?ke organizacije ugled se može mjeriti preko uspjeha (na izborima), vizije i vo?enja, svoje politi?ke okoline, društvene odgovornosti, emocionalnog dojma, na?ina komuniciranja u stranci i okruženju, tako da je razli?iti stupanj utjecaja pojedinih pokazatelja u ukupnoj ocjeni. Vo?stvo ili menadžment svake organizacije u javnosti predstavlja tu organizaciju. To zna?i da je i ugled organizacije ovisan o ugledu vo?stva. Istraživanja kod kompanija pokazuju da oko 60 posto ugleda organizacije predstavlja ugled direktora. Za politi?ke organizacije nema takvih istraživanja ali je, uz ograni?enja, mogu?e prihvatiti sli?nost s ovim podacima. U ponekim slu?ajevima su i odstupanja – gdje je ugled npr. predsjednika HDZ-a Sanadera daleko ve?i od ugleda same stranke (na temelju rezltata nekih anketa).

Što je definicija ugleda poželjnog kod potencijalnog sluge (gradona?elnika, župana) u vladanju, vo?enju i upravljanju i da li je/?e ugled kandidata biti važniji od pripadnosti jednom od blokova.

Ugled je odre?ena vrsta društvenog pam?enja o pojedinoj osobi (organizaciji), oblikuje se na osnovi svih naših iskustava s osobom (organizacijom) i svega što smo ikada ?uli ili pro?itali o njoj, te tako predstavlja neku vrstu cjelokupne ocjene njene privla?nosti. Gra?enje ugleda je vrlo dugotrajan proces koji je potrebno pažljivo planirati i nadzirati. Kažu da je ugled mnogo više od imidža - to je "ovrednovan imidž, vrijednosno ocijenjena slika".

Imidž politi?ke osobe je percepcija koju imamo o njenim vanjskim, vidljivim osobinama, njena komleksna dojmljiva slika naj?eš?e poslana kroz medije. Ljudi pokazuju svoju osobnost kroz odje?u koju nose, auto koji voze, radno mjesto, ?asopise koje ?itaju, dakako i strana?kim logom u pozadini.

Imidž politi?ke organizacije bi bio "rezultat me?usobnog utjecaja svih iskustava, dojmova, uvjerenja, osje?aja i znanja ljudi o tojorganizaciji“.

Mislimo li da je ugled (ovako definiran) uop?e bitan u izboru kandidata, ili je to posve nebitno u sadašnjem rasporedu politi?kih snaga u Hrvatskoj.

I na kraju ove pri?e, ima li šanse lijeva i liberalna opcija (SDP, HNS, IDS) na kopnu u Varaždinu, Karlovcu , Osijeku, Vinkovcima, i na moru u Puli, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku te u drugim nespomenutim mjestima, prona?i strana?ke ili podržati nestrana?ke osobe od ugleda i tako se suprotstaviti drugim opcijama.

Ili ?e u svom tom politi?kom nadigravanju biti jedino važno iza koga bloka stoji, neka ili više njih, od kompanija s liste 500 zemalja srednje Europe – Ina (17 mjesto), koncern Agrokor (32. mjesto) i njegov trgova?ki lanac Konzum (103.), HEP grupa (113.), Hrvatski telekom (129.), Pliva (260.), T-mobile (318.), Hrvatske željeznice (360.), VIPnet (391.), HEP proizvodnja (418.), Podravka grupa (422.) te Zagreba?ki Holding (470.) ili u drugoj varijanti koliko je lepršavog strana?kog novca spremno za stvaranje poželjnih slika i predstava.

++++++++++

Moje je mišljenje da je ugled bitna kategorija kod ovih izbora kandidata i da bi trebao biti važniji od pripadnosti strankama. Mislim da ?e novac raznog porijekla i interesi imati veliki upliv na rezultate te da ?e o mnogim kandidatima slike u medijima biti uglavnom crno - bijele, dakle propagandno a ne promocijski.

Komentari

Lokalni bi mediji mogli

Lokalni bi mediji mogli odigrati važnu ulogu a mislim da je realno očekivati da se upravo oni beskompromisno bore za pojedine interese bloka/liste koji podupiru. Mislimo li da će uloga medija u ovim izborima biti
- PROMOCIJSKA - informiranje i uvjeravanje o kandidatima i programima
- PROPAGANDNA - da o tome obmanjuje,
Uloga lokalnih medija će biti ista kao što jei do sada bila u tim sredinama pa nije potrebno gatati kakvi će biti za vrijeme izborne kampanje. Dakle ako su sada loši ili pristrani za vrijeme kampanje će biti još puno lošiji - pristraniji (ako je to uopće moguće)...

Tko je glasao

Moje je mišljenje da je

Moje je mišljenje da je ugled bitna kategorija kod ovih izbora kandidata i da bi trebao biti važniji od pripadnosti strankama. Mislim da će novac raznog porijekla i interesi imati veliki upliv na rezultate te da će o mnogim kandidatima slike u medijima biti uglavnom crno - bijele, dakle propagandno a ne promocijski.

Ne znam da li je ovo propagandno ili promocijski ali i ovakve stvari bitno utječu na ugled pojedinog političara.

B-52

Tko je glasao

Ne znam da li je ovo

Ne znam da li je ovo propagandno ili promocijski ali i ovakve stvari bitno utječu na ugled pojedinog političara. I ima li neka inforamcija o tome kako su mještani reagirali na tu donaciju ministra za rekreacijske (valjda svih) aktivnosti ili su možda to uzeli kao negativno jer ako sam zaključio u toj općini nema ni javne rasvjete..... a možad još koječega što je potrebnije od rasvjete na nogometnom igralištu.

Tko je glasao

mislim da za početak treba

mislim da za početak treba razmisliti o tome što je kriterij pobjede na zborima

naime, to više ne može biti isto (ili možda bolje reći ne mora biti isto) kao na prethodnima kada je situacija u vijeću ili skupštini donosila i odnose snaga
dakle, da li je postotak gradonačelničkih i načelničkih pozicija kriterij pobjede, ili je to broj vijećnika
ako je ovo drugo, da li uzimamo u obzir broj stanovnika kojima "upravljamo" ili neki drugi kriterij

glede ugleda, nekako si mislim da tu neće biti jednostavno, jer naravno da je ugled važan (baš sam jučer imao jednu diskusiju na upravo tu temu) - no nekako si mislim da i nekakav program i programska načela moraju također biti kriterij

Tko je glasao

Puno je lakše u manjim

Puno je lakše u manjim sredinama.

Osoba koja drži do svog 'ugleda' ili što ja volim reći drži do svog 'obraza' i nije dvolična.... i živi u manjoj sredini ima puno jednostavniju zadaću od onih koji su u većim sredinama poput ZG.

Istina za volju imamo samo nekoliko mjesta u RH koje imaju određene karakteristike 'metropole'/'grada'... tako da će se ovaj politički inžinjering odraditi na onih 525 manji JLPSe... a ne toliko u onih 5 veči sredina RH.

Isto tako bi bilo puno lakše da u svim tim manjim sredinama se pojedinci koji žele dobro svom mjestu... i misle da su spremni se upustiti u borbu protiv korumpirane bratske vlasti naših blizanaca plavo/crveni.... tribaju si lipo složiti liste... i pokušati nešto i napraviti..... i ne bojati se niti adza kao ni cdpa... već sa svojim imenom i prezimenom se predstaviti Narodu....

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

Problem s ugledom je da

Problem s ugledom je da svatko od nas ima drugačiju percepciju ugleda i teško je objektivno izmjeriti nečiji ugled.
Pa je, recimo, nekome ugledniji lik koji je dva puta izišao u lokalnim novinama jer je ulovio ogromnu komarču od liječnika koji nikad nije bio u medijima, ali je svojevremeno bio najbolji u svojoj generaciji na studiju i danas je vrhunski stručnjak.
Ili na primjer, nekome je netko lopov na kvadrat, a nekome je taj isti netko ugledan poslovni čovjek.

A ne treba govoriti niti to da je većini naših ljudi netko tko se pojavio kao kandidat na izborima samim tim ugledan. Koliko puta si čuo da se netko predstavljajući se nekome pohvalio time da je bio kandidat za nešto. Makar i za vijeće mjesnog odbora.

Da bi ugled bio mjera vrijednosti kandidata u predstojećim izborima i da bismo točno znali koliko je tko ugledan potrebno bi bilo ugled točno definirati, a to je nemoguće.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Zato sto ne mozes tocno

Zato sto ne mozes tocno stvar definirati, znaci da ugled nije bitan?

Ne znam. Meni se nekako cini da nikome nece na pamet pozvati u stranku Zuzula, da je ojaca. A svjetski covjek svjetskog glasa.

Istina je da razlicito ocjenjujemo razlicite pojave, no ukupna mjera ipak postoji i ko je ne moze procjeniti, fasovat ce prije ili poslije od strane konkurencije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Sigurno je da će ljudi koji

Sigurno je da će ljudi koji sada obnašaju određene dužnosti u županijama, općinama i gradovima imati određenu prednost ali ujedno i biti na vjetrometini posljedica dosadašnjeg rada na tim poslovima.

Ako će se, primjera radi, u samo dva grada Virovitica i Varaždin pokušati uporediti ugled sadašnjih gradonačelnika gospodina Ivice Kirina i Dr.sc. Ivan Čehoka. Bez obzira na razlike ta dva gospodina ipak će o njima odlučivati građani tih različitih gradova. Ugled nažalost nije istoznačnica u Varaždinu i Virovitici i nije ga moguće jednoznačno definirati. To znači da konkurencija treba za različite gradove birati ljude po različitim kriterijima. Poslije Đapića, da ostanemo na toku Drave, u Osijeku nije jasno što bi trebao imati neovisni kandidat, dakle kandidat bez stranačkog zaleđa. Osim biti za atomsku centralu pa izgubiti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci