Tagovi

Udri ja?e manija?e

Porezno ubijanje krave i trave

Jel se itko sje?a TV emisije od pred par godina gdje su sjedili Šuker i Polan?ec i na pitanje kako se vlada priprema na nastupaju?u krizu obojica su uvrije?eno ustvrdili da nema krize i da su to zlonamjerna podmetanja. Mislim da si svi možete do?arati standardnu Šukerovu aroganciju i nadutost, a i Polan?ecovu “pri?am ti pir?u”.

No, na našu žalost, Lolek i Bolek hrvatskih financija nisu standardno imali pojma i jednostavno “Krize bi!”. Posebno je žalosno što je to bilo vrijeme velikih zarada u raznim fondovima gdje je dnevni rast prelazio 1%, investicija je bilo u nevjerojatnim koli?inama i sve je bilo u totalnoj euforiji (sve nimalo sumnjivo ili upozoravaju?e). Naravno, prvi znakovi da banke to ludilo više ne mogu podnijeti su ve? bili vidljivi i ministrima financija i gospodarstva bi sve to trebao biti siguran znak da “ne bu dobro”. Bilo bi to tako da mi imamo ministre koji se brinu za svoje resore, no ova dvojica, a pogotovo ovaj koji još nije u Remetincu, nažalost nisu baš neki.

No, ovo je samo uvod u ono na što želim skrenuti pažnju, a pri?a je o o ponašanju u kriznim situacijama:

Daklemice, bez obzira na ove dvije budale, kriza je došla u ove naše krajeve i vrlo se udobno smjestila. Financijski sustav se usporio do mjere da možemo re?i da je stao, više nitko ne pla?a i svi su svima dužni. Jednostavno kota? se prestao vrtiti i mislim da to svi dobro vidimo na vlastitoj koži. To je okrutna današnja realnost u (ne)ljepoj našoj i logi?no je o?ekivati da se državni sustav u najve?oj mogu?oj mjeri prilagodi novoj situaciji, a ne da se nastavi ponašati kao da se ništa nije desilo.

Dobro, nešto im je dospjelo do glava ali ništa dalje od tog. U tom smislu glavna šlapa naše vlade ?e nas obasipati šupljim floskulama o “maksimalnim nastojanjima”, “poticajnim mjerama”, “dubinskim analizama”, “detaljnim projektima” i sli?nim besplodnim onanijama. Pravo pitanje je gdje su konkretne mjere koje ?e pomo?i onom malo gospodarstva koje još uvijek diše?

Vjerujem da bi odmah sad trebalo provesti par mjera kojima bi se rasteretilo gospodarstvo, a zapravo ih je trebalo ve? davno sprovesti:

- Državna zatezna kamata 17%
Mislim da je o?ito da su mnoge firme u nemogu?nosti redovito podmirivati svoje obaveze prema državi jednostavno jer ne uspijevaju naplatiti izvršene poslove. Napravio si posao, investirao u tome vlastita sredstva, nije ti pla?eno i država te nagra?uje kamatom od 17%. Hvala!
Naravno da takvo kamatarenje tjera sve one koje nemaju “žnoru u poreznoj” da posude novce i plate državi. Rezultat je da tu zara?uju banke i pomalo postaju vlasnici raznoraznih firmi obzirom da kamate, kamate na kamate i kamate na kamate na kamate žderu svu ostvarenu zaradu.
Vjerujem da nije nezamisliv porezni sustav gdje se nenapla?eni ra?uni mogu priložiti kao opravdani razog za neizvršene obaveze i u kojem slu?aju nema te lihvarske kamate.

- Pla?anje PDV-a po izdavanju ra?una
To je vjerojatno najpogubniji zahtjev za sve one koji pošteno posluju i prava blagodat za sve kriminalne i prevarantske firme. Takvo nešto je izmislio onaj žalosni gnom hrvatske financijske prakse i bivši neprežaljeni ministar financija u RH Borislav Škegro za ?ijeg je mandata i uveden nadasve skromni PDV od 22%. Beskrajno podlo smišljen sustav koji kažnjava vjerovnike i štiti dužnike pasao je našoj mladoj populisti?koj demokraciji i potrebi da stvara još ve?a i još starija Hrvatska i da se pri tome ne pla?aju ra?uni za takvu lipotu. Koliko je firmi to odvelo u bananu i koliko je naru?enog nepla?eno zahvaljuju?i takvoj “zgodnoj caki” vjerojatno ni sam Boro nema pojma, no stvar je nesumnjivo poprili?no ružna.
Zna?i, trebalo bi uvesti da se PDV pla?a po primljenoj uplati i time omogu?iti da svi oni koji imaju nepodmirene ra?une te ra?une stvarno i napišu i pošalju bez da pri tome budu kažnjeni pla?anjem PDV-a za nešto što im možda nikad ne?e biti pla?eno. To je ujedno na?in da iza?u na vidjelo sva ona dugovanja koja su sad pod tepihom ovakve odredbe te da napokon vidimo koliko teže ovi naši veliki poslovni geniji ala IGH, Agrokor i sli?ni mjehuri sapunice.
Pla?anje PDV-a po primljenoj uplati treba ostati u ovim krajevima sve dok ne zavlada financijska disciplina u kojoj je nezamislivo da se ra?uni ne podmiruju, a budu?i da mi svim silama svojim ponašanjem dokazujemo da smo na Balkanu, vjerojatno tek u stolje?u sedamdestetsedmom.

- Zakon o javnoj nabavi
?lanak 46 “Zakona o javnoj nabavi” u stavu 2 govori o onim koji trebaju biti isklju?eni iz sudjelovanja u postupku javne nabave:

2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu pla?anja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja.

U datoj situaciji op?eg nepla?anja i dugovanja ovakva odredba zatvara vrata mnogim firmama koje su se našle u teško?ama zbog neuspjelih naplata i jednostavno ih se stavlja u isti koš sa svim onima kojima je neizvrešavanje poreznih obaveza dio normalnog poslovanja.
Da stvar bude apsurdnija raspisiva? može biti netko tko je dužan upravo nekome koji bi se htio natjecati ali ne može zbog te odredbe. Dužnik u toj pri?i je ?esto sama država ili neka jedinica lokalne uprave koja na taj na?in bezobrazno "troši" svoje dobavlja?e.
Ovo možemo jednostavno opisati kao situaciju gdje nekome koji jedva pliva ubacimo u ruke blindirani BMW umjesto spasavala?kog koluta. Odvratan krvni?ki pristup koji radi šnicle ubija kravu i usput pusti teli?e da krepaju od gladi.

Treba dodati još da prikupljanje svih potrebnih"papira" kako bi se pristupilo nekom javnom natje?aju je nezanemarivi izos i samo kao primjer papir koji izdaju banke kao potvrda o stanju ra?una se napla?uje ovisno o banci 60 - 100 kn, a zapravo je samo jedan vulgarni isprint. Pitanje je zašto se natje?aju ne može samo dati fotokopija izvoda koje ina?e imamo, a tek onaj tko dobije natje?aj mora predati origanalne ili ovjerene "papire".
Uz taj trošak "papira" postoji još i obi?aj da se pristupanje natje?aju na ime troškova organizatora i kako bi se eliminiralo neozbiljne takmi?are napla?uje (nepovratno naravno) po 10.000 kn i više za poslove od od 200.000 kn. Zgodno, jelte?

Mislim da je o?ito da bi neke od zahtjeva iz ina?e lošeg “Zakona o javnoj nabavi” trebalo prilagoditi današnjoj realnosti i omogu?iti da, kako ih se odvratno u zakonu zove, gospodarskim subjektima prežive ova gadna vremena. Možda kad bi se ovi “gospodarski subjekti” zvali poslovnim partnerima, što bi državi sve firme i trebale biti, možda bi se i na?in razmišljanja promijenio i možda bi prestali biti neprijatelji jedni drugima.

Treba svakako naglasiti da ono što je zajedni?ko ovim mjerama je da one državu ne koštaju zapravo ništa jer kroz njih daje, odnosno ne uzima, nešto što zapravo teško da može dobiti.

Naravno da toga ima još i sigurno postoje još mnogi na?ini da se sustav kroz prilago?avanje aktualnoj krizi, iz represivnog pretvori u poticajnog. Ova “monokultura” koja žanje za svoje potrebe isklju?ivo kroz pove?avanje nameta pretvara svaku plodnu površinu u privrednu pustinju najgore vrste, onu kamenu (a što drugo kad su Bori “geni kameni”?). Sljede?e je pitanje tko je taj koji treba potaknuti promjene u našem sustavu, da li je to HUP ili Gospodarska komora ili Ministarstvo gospodarstva ili Ministarstvo financija ili neki drugi vladin ured? Vjerojatno je to posao svih njih i svi su to dužni napraviti i o?ito da ne rade ništa osim što baštine standardnu bezidejnost najve?e stranke u Hrvata kojoj je osnovni cilj postojanja biti najve?a stranka u Hrvata bez obzira kako tim Hrvatima bilo.

leddevet

Komentari

država bi trebala osigurati

država bi trebala osigurati pravni okvir koji funkcionira tako da mozemo slobodno raditi i biti sigurni da imamo institucije ( i sud je jedna od tih) i instrumente koji ce u rokovima koji su za poslovanje prihvatljivi odraditi svoj posao.

vjerojatno zato drzava i naplacuje poreze, da osigura stabilno i sigurno okruzenje za poduzetnike i investitore.

medjutim, u hrvatskoj je situacija da drzava brine samo da naplati svoje bez da isporuci uslugu za koju joj placamo.

to je kriminal da drzava naplacuje zateznu 17%, a kada se kod banke zaduzite da bi platili taj dug oni vam uzmu jos barem 10%, a zapravo ste duzni jer je vama vec preko 9 mjeseci duzna firma koja se financira iz proracuna.
dakle, u ovom slucaju drzava radi u interesu banaka!!!

u drugacjoj situaciji, duzan je netko tko nije na drzavnom proracunu i tu sudskim putem nece biti nikakvog kruha. samo puno papira, maltretiranja i gomile troskova toliko da pozelite da se u to niste uopce upustili i da ste covjeku sve oprostili i poklonili jos na samom pocetku.

dakle, po uzrou na drzavu bilo bi zgodno kada bi mi mogli naplacivati i prisilno, a da nismo isporucili uslugu svojim kupcima. zar ne?

zanimljivo.

Tko je glasao

susjedi su pronašli izlaz:

Poput već uvedenih poreza za banke, novi porezi za velike tvrtke također su zamišljeni kao privremena mjera u trajanju od do tri godine, dodao je mađarski premijer.
Ta i druge mjere u skladu su s vladinom tvrdnjom da građani neće biti opterećeni dodatnim mjerama štednje. "Ako smo godinama sve više i više tražili od onih koji nisu ostvarivali nikakvu zaradu, sada je vrijeme da oni koji ih ostvaruju daju više", istaknuo je Orban.

http://www.business.hr/hr/Naslovnica/Ekonomija/Madarska-uvodi-krizni-por...

Tko je glasao

Znači, trebalo bi uvesti da

Znači, trebalo bi uvesti da se PDV plaća po primljenoj uplati i time omogućiti da svi oni koji imaju nepodmirene račune te račune stvarno i napišu i pošalju bez da pri tome budu kažnjeni plaćanjem PDV-a za nešto što im možda nikad neće biti plaćeno.

Obrtnici plaćaju PDV po primljenoj uplati, ali me najviše nervira da ukoliko Obrt prestane sa poslovanjem moraš platiti sav PDV i za račune koje nikad nisi uspio naplatiti. Mislim da bi trebalo uvesti obavezu da se prilikom dostavljanja poreznih prijava dostavi i popis nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dugovanja, pa nek porezna uprava malo pročešlja ove koji ne podmiruju svoje obveze.

Tko je glasao

to već postoji

trebalo uvesti obavezu da se prilikom dostavljanja poreznih prijava dostavi i popis nenaplaćenih potraživanja i nepodmirenih dugovanja, pa nek porezna uprava malo pročešlja ove koji ne podmiruju svoje obveze.

to već postoji, ta institucija se zove sud

Tko je glasao

@mrak, kako porezne prijave

@mrak,

kako porezne prijave za obrtnike dostavljam od 1994. godine znam o čemu pišem. Obrtnici uz poreznu prijavu dostavljaju Pregled primitaka i izdataka, DI ( dugotrajna imovina ), KD ( komorski doprinos ), PDV-K ( PDV za cijelu godinu ), neki i TZ ( turistička zajednica ) , SR ( spomenička renta ), neki i DOH-Z ako se radi o zajedničkoj djelatnosti. Kad bi obrtnici morali dojavljivati uz ovo i popis dugovanja i potraživanja i kad bi znali da neplaćanje obveza donosi porezni nadzor, vjerujem da mnogi ne bi kupovali nove terence umjesto da plaćaju račune dobavljačima. Moj suprug ima jednog koji mu duguje 50.000.00 kuna, gradi hale, kupuje vozila, a sud mu ne može ništa ( pogotovo ako je banka vlasnik nekretnine dok je ne otplati ). U Švicarskoj postoji takav sistem.

Tko je glasao

HDZ-ova druga ofenziva

pa nek porezna uprava malo pročešlja ove koji ne podmiruju svoje obveze.
I što kad porezna otkrije da nekakva jedinica lokalne uprave ili neko ministarstvo nije izvršilo svoje obaveze, a da ne govorimo o tome da otkrije da Todorić to nije izvršio?

Očito da je sustav složen upravo na suprotan način i to je upravo ono kancerogeno u ovom sustavu koji takvim metodama razara sam sebe.

Već sam ovdje pisao o mirovinskom i zdravstvenom fondu koji se ne brine da mu novci uredno sjedaju na račun i kad vidimo slučajeve kao što je Kamensko gdje se uplate nisu godinama izvršavale što drugo možemo zaključiti osim da je sustav složen upravo za takve lopine. To je u onim teškim godinama Škegro složio za potrebe države i očito se nekima to jako dopalo. Nažalost mnogi su zaboravili kako je izgledalo plaćanje države do 2.000. godine. Jel treba stvarno stalno podsjećati način na koji je npr. Ministarstvo obrane plaćalo račune?

To je upravo područje gdje je koalicijska vlada napravila dobar posao i vrlo brzo se počelo lakše disati. Ovo što se sad dešava je gore od 2.000. godine jer su ovi HDZ-ovi krokodili nastavili prekinuti posao na nepotpuno izliječenom rekonvalescentu. 3 godine je puno prekratko vrijeme za sanirati ono što su ovi radili 10 godina.

leddevet

Tko je glasao

Odličan post!

Pitam se samo - je li ti ovo možda retoričko pitanje:

Sljedeće je pitanje tko je taj koji treba potaknuti promjene u našem sustavu, da li je to HUP ili Gospodarska komora ili Ministarstvo gospodarstva ili Ministarstvo financija ili neki drugi vladin ured?

Pogledaj samo tko su najveći drmatori u HUP-u, pa će ti biti jasno da su sve ove propise upravo oni i napisali!

To se naročito odnosi na javne natječaje, na kojima se i vrti ponajveća lova, prikupljena, ah, od poreznih obveznika.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Upravo tako. Donese se neki

Upravo tako. Donese se neki Zakon i kad se on razrađuje putem raznih Pravilnika, tu participiraju udruge. Najveći upliv u udrugama , imaju oni koji su u određenoj grani najjači. Najprije se malo piše po strukovnim pravilima, a onda se poigra malo i sa napumpanim normativima, tako da pravilnik, onako ispod vode, zapliva i u tržišnu utakmicu. Poslije se to ugrađuje u raznim varijantama nadmetanja, tako da samo izabrani mogu skakati preko letvice na toj visini. Sve po Zakonu.
Onda onaj koji prođe na nadmetanju, mora pokazati zahvalnost naručiocu radova.
Izbori su svako malo pa oni koji su dobili nadmetanje moraju angažirati razne PR agencije i športske klubove da im pomognu izraziti zahvalnost. Onda se u sveukupnoj perilici desi, da ta zahvalnost pređe svaku granicu, pa i onim " jakima" zafali; pa nemaju za platiti robe i usluge, a ni za PDV.
Onda im to država oprosti, ali, ako su u igri veliki milijuni.
Ako netko duguje neku sramotu sa tri ili četiri nulice, toga se odmah po isteku mjesec dana blokira. Nema veze sto ima nenaplacenu realizaciju zahvaljuci gore navedenim. Cujem neki dan u jednoj banci, da se "male" nemilice blokira.
Sve po zakonu.

Tko je glasao

slavuj i ruža

Ima još podosta za nabrajanje
Sjeti se od prije par godina recepta „kašnjenje papira na naglo“ u poreznu upravu, kazna cca 50 000 kn za male firme. A kako je naglo uvedena, puno firmi je popušilo.
.
Bilo koja vlada koja stiže mora uvesti infuziju onih koji još daju znake života.
Razni su se kao u slavnoj priči naboli na trn ove ruže ne bi li ona živjela, a sada je svaki jebivjetar lako ubere.

Tko je glasao

Svaka čast

na izvrsnom dnevniku. Jako mi se sviđa i ne viđam često (ni sada kada mislim da nam je jako potrebno a ni inače) takva razmišljanja.
Da slažem se da ove budaletine na vlasti treba u Remetinec, ali izolirano gledano kakve će to koristi donijeti svima nama koji smo u sranju zbog njih? Ne velike.
No razmišljanja ovog tipa, što sada napraviti i kako ubuduće raditi da bi bilo bolje hoće itekako, zato sam oduševljen dnevnikom.

Treba svakako naglasiti da ono što je zajedničko ovim mjerama je da one državu ne koštaju zapravo ništa jer kroz njih daje, odnosno ne uzima, nešto što zapravo teško da može dobiti.
ovo mi se čini ključno, dakle realizaciju i buduće planove temeljiti na realnom, a ne nabijati i zbrajati postotke koje jedva i papir trpi, a u stvarnosti su višestruko štetne. Konkretno povećanje PDVa na 23%....prežvakana tema, no činjenica je da je to 'poslovne subjekte' itekako koštalo, a rezultat je bio da neki koji su do tada redovno plaćali PDV više to nisu bili u stanju. Ko je profitirao? Ni država ni 'poslovni subjekti' a bome ni građani. Samo superglupost donositelja odluke......bahhhh!

Tko je glasao

Da slažem se da ove

Da slažem se da ove budaletine na vlasti treba u Remetinec, ali izolirano gledano kakve će to koristi donijeti svima nama koji smo u sranju zbog njih? Ne velike.

Zapravo donijeti će štete jer se sada država nalazi u situaciji da se svi boje donositi odluke. A opet mora se jednom uvesti red u državu. E sad ti pomiri funkcioniranje države i "borbu protiv korupcije".

Tko je glasao

neznam što će biti sa PDVom i

neznam što će biti sa PDVom i carinom pri uvozu kada uđemo u uniuju. Mislim da će se naplaćivati samo carina a PDV tek kada prodaš robu. Isto mislim da će novac od carine bit podijeljen izmešu Brisela i Hr. Volio bih da ovo netko obrazloži detaljnije. U svakom slučaju to znači da će biri još manje novaca u blagajni, razna prava i općenito javna potrošnja će morati biti još više sužena i konačno, možda država dođe pameti pa se počme okretati proizvodnji.

Dalje, kada npr Kinez proizvodi veliki dio repromaterijala proizvodi Kina i nema carine. Tebi recimo treba neki repromaterijal koji moraš uvoziti iz npr te iste Kine (što je danas normalno jer ti plaćaš carinu (osim ako ne izvoziš robu za što ima procedura koja je sve samo ne jednsotavna). Zato što to državi odgovoara jer naplaćuje carinu pri uvozu a Kinez ne mora. Pa uz jeftnu radnu snagu ima i tu prednost itd itd.

A osim što nam je gospodarstvo u k...u, svi koji nešto rade svjedoci su prave poplave zakona kojima se prilagođavamo uniji i za koje smo sve samo ne spremni. Tako se događa situacija da istu stvar poprate 2,3 zakona ili pravilnika u godinu dvije dana. Svi naravski površni, inspekcije se nakon par mjeseci razlete, naplaćuju kazne a gospodarski subjetki otprilike ne mogu vjerovati da im se ovo događa. Donesu ti zakon koji počme vrijedtii tjedan dana od objavljivanja a kompletno poslovanje ljudima može postati nelegalno potezom pera i da bi se uskladili trebaju ti valjda dve godine itd itd.

Kako god okreneš, skoje god strane pogledaš srljamo ravno u provaliju. Niti jedna zemlja koju znam ne uništava ovako temeljito i sustavno svoju industriju a ulaskom u uniju biti će nam samo teže."Ispunajvanje uvjeta" koji koje se tako često spominje nije ispunjavanje uvjeta nego masovna promejna pravila igre za koju naše gospodarstvo (u ovom smislu temelj našeg života) nije spremno.

Dobar dnevnik ...

Tko je glasao

Vrlo malo poslovnih subjekata

Vrlo malo poslovnih subjekata može u ovakovoj krizi biti pripravno za EU. Unatč volje i želje. Postoji niz disonanci i u prilagođenim pravnim aktima i teško se u tom košmaru snaći, a relizirati u praksi još teže.
Ali , EU je spremna za nas. Njihovi pravni subjekti neće imati nikakave komplekse da požderu sve što i najmamanje bude klimavo. Bit će to krvava tekma.

Tko je glasao

pdv u eu

neznam što će biti sa PDVom i carinom pri uvozu kada uđemo u uniuju.

Jednostavno i razumljivo objašnjenje pogledaj na
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1074416497&typ...

Tko je glasao

da pojasnim pitanje: da li će

da pojasnim pitanje:

da li će se PDV plaćati pri uvozu robe (kako je sada) ili po izdavanju računa (tj naplati - kako bi htjeli gospodarski subjetki)?
da li će se carina dijeliti 75:25 u korist unije?

Naime, općepoznato je da se naša država većinski financira od carine i PDVa (što su defacto dvije odvojene stvari ali u nas (kako bi rekako Kerum) se to pri uvozu plaća zajedno )a ne proizvodimo već uvozimo). I općepoznato je da već sada imamo deficit koji nije mali a apetiti sindikata su veći nego ikada. Ukoliko se carina bude plaćala drugdje ostati ćemo bez tih prihoda a ukoliko se PDV bude plaćao po naplati (što je pošteno i ukoliko su takva pravila unije neizbježno prije ili kasnije) nedostajati će nam nekoliko milijardi Eura samo da premostimo tih nekoliko mjeseci tj država će morati vratiti novac o kojem govoriš u dnevniku gospdarskim subjektima. Ukratko ja vidim da će nama faliti jaaaaakooo puno novaca...

Tko je glasao

Gdje je rješenje krize?

Ovaj tvoj komentar samo je još jedan dokaz da rješenje krize treba tražiti negdje sasvim drugdje, a ne u promišljanju novih i novih načina kako uz postojeće stanje utrpati državi još više novaca.

Uz postojeće stanje čak niti drastično rezanje rashoda države ne bi spasilo situaciju - spas očigledno treba tražiti u oživljavanju privrede i izvoza.

To je dakako dogotrajan proces, zahtijeva puno planiranja, rada i mozga, a kako reče Kosorica - oni ne promišljaju 5 godina unaprijed, a kamoli duže!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Točno, međutim niti pozicija

Točno, međutim niti pozicija niti oporba nemaju takv plan već HDZ sa koalicijom se zadužuje a SDP planira uprihoditi kroz porez nanekretnine, dobit, kapitalnu dobit itd.

Zapravo mi trošimo daleko, daleko... više nego što imamo a jedno sam siguran, povećanjem poreza nećemo potaknuti gospodarstvo. više poreza, manje za trošenje a količina novaca u opticaju je ista ili manja...

Tko je glasao

krumpirove zlatice

Premijerka radi krumpirovu salatu od krumpira kojeg su pojele krumpirove zlatice.
Drugim rječima, ako samo špricaš korov a ne tamaniš zlatice, krumpir ostaje šupalj. Tako i naša premjerka, ako ne potamani krumpirove zlatice neće biti ni k. za salatu. Ostadosmo gladni.

Tko je glasao

Sjemenska krumpir salata

Možda da razgovor svedemo na niski nivo, podzemni čak, koji je možebitno krumpiruši razumljiviji od ovih sofisticiranih teme o kamatama i plaćanju PDV-a prije ili poslije.

Usporedba krumpira i ovog što država radi u fazi trajne panike je da ne razlikuje krumpir od krumpira jer ima tu onaj krumpir koji je namijenjen za pravljenje krumpir salate (na primjer) i onaj krumpir koji će sljedeće godine služiti da bi imali novi urod: sjemenski krumpir.

Jasno, ono što ovi genijalci rade je da rade krumpir salatu od sjemenskog krumpira i mislim da su svim pametnima posljedice jasne. Svim pametnima, naravno!

leddevet

Tko je glasao

"rade krumpir salatu od

"rade krumpir salatu od sjemenskog krumpira i mislim da su svim pametnima posljedice jasne"

Gospodine leddevet, ovo je po meni najpametnije sto je ikad itko napisao na pollitici i zaista nije potrebno nista dodati.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci