Tagovi

udbaši i propali komrove?ki ?aci uništavaju veliku goricu

TAJI LI BEUS SVOJU PROŠLOST?
'Jer kao što je-kad je savršen-?ovjek najbolja od životinja, tako je i-odvojeno od zakona i pravde-najgori od svih' (Aristotel, Politika)
'Mnogo toga, kada je rije? o novope?enom saborskom zastupniku i zamjeniku gradona?elnika Velike Gorice, Goranu Beusu nije jasno, barem široj javnosti. Tome u prilog idu i slijede?e ?injenice. Nakon parlamentarnih izbora, koji su održani u studenom prošle godine, pismeno smo zamolili Beusa i to u dva navrata da nam prokomentira rezultate u 6. izbornoj jedinici, no on to nije u?inio. Možda stoga što smo ga pitali o nekim škakljivim detaljima vezanim uz njegovu prošlost. Pitanja su se odnosila na njegov navodni udbaški staž, o ?emu se on nikada javno nije o?itovao, iako je zbog toga ?esto puta bio prozivan na sjednicama Gradskog vije?a, a ime mu je objavljeno i na popisu suradnika UDBE u 24 Sata. Javnost zanima zašto Beus nikada javno nije priznao svoje eventualno djelovanje u UDBI ili ga negirao. Beus tako?er nije želio odgovoriti da li sa aktualnim gradona?elnikom Piculom kani i dalje sura?ivati na lokalnoj razini, nakon što je na predizbornom skupu svoje stranke u restauraciji Park u Gorici izjavio-'kako je Gorica imala dvojicu ministara, od kojih ovaj Grad nije imao nikakve koristi'. Beus dakle uporno odbija široj javnosti otkriti, ne samo svoju prošlost, ve? i svoje motive zašto je došao u Veliku Goricu, te kako može u Poglavarstvu sjediti do gradona?elnika za kojeg smatra da za Goricu u Saboru nije napravio ništa. Ne želimo se ovdje upuštati u njegov mentalni profil ili karakter, jer to nije naša struka, ali želimo gra?anima ukazati na ?injenicu što u Saboru, kao i u Gradu sjedi ?ovjek nedefinirane prošlosti, za kojeg se pri?a da je po?etak rata proveo u Beogradu(dokazi se nalaze u nadležnim službama). A te pri?e i nisu baš bez utemeljenja. Da u njima možda ima istine, ?uli smo od izvora koji za sada želi ostati anoniman.
UDBAŠKE METODE RADA
Mi ne tvrdimo da je Beus bio u UDBI, ali to ni ne nije?emo, no metode kojima se on služio, a i dalje se služi, mirišu upravo na ovu službu. Notorni primjer toga jest takozvani gradski forum. Gradski forum trebao bi biti javni, a ne privatni i nikako ne bi smio služiti samo jednoj politi?koj opciji ili jednome ?ovjeku, no nažalost u Gorici je tako. Posjetitelji Foruma ?esto se žale da im je svaka kriti?ka opservacija, koja se ti?e nekih poteza Gorana Beusa, odmah izba?ena s Foruma, kao da je njegov lik i djelo nacionalno blago kao što je to slu?aj s Kim Il Sungom u Sjevernoj Koreji. Me?utim, Hrvatska nije Sjeverna Koreja, niti je Beus Kimov sin (barem je rastom viši od njega), pa nas ?udi bahatost onih koji su na Forumu zaduženi za cenzuru(minorni Alen Frami?, koji ?e uskoro potražiti novi posao). Ukratko, ?ini se da je ovaj Forum namijenjen isklju?ivo veli?anju lika i djela Gorana Beusa, a složit ?ete se,nema se baš što za veli?ati. Ostavimo po strani pitanje dali je Beus radio za UDBU(a je). Ako je istina da Bues provjerava ra?unala zaposlenika Gradske uprave (kako je tvrdila oporba), provjerava koje su web stranice posjetili, a sada uz pomo? svojih partijaša skida tekstove s Foruma i onemogu?uje preko administratora novinarima pristup Internetu, tada taj nadimak ima opravdanje. Gorane, sjeti se-verbalni je delikt ukinut, sloboda medija temelj je demokracije, a forumi bi trebali biti otvoreni i javni, te bi u njima svatko trebao iznijeti svoje mišljenje. Nije samo Forum indikator metoda nekadašnje tajne službe. Pojasnimo da je Beus osobno i makjavelisti?ki postavio Senku Buli? za ravnateljicu POU-a, koja, ruku na srce u Gorici stvarno nema što tražiti, osim silnih novaca koje iz prora?una dobiva za svoje kazalište. Sjetimo se njenog sramnog managerskog ugovora, koji joj je Beus omogu?io, te postavljanje dilera (pravomo?no osu?enog)na mjesto voditelja promidžbe u Pu?kom u?ilištu. Beus valjda misli da je Gorica glupa, pa joj treba ravnateljica iz Splita i promidžbenik iz Gornjeg Milanovca(pravomo?no osu?eni diler). Ne zaboravimo niti da je Beus svoju suprugu zaposlio u Centru za djecu mlade i obitelj, a ista sjedi i u Upravnom vije?u Pu?kog u?ilišta Velike Gorice. No, javnost o tim njegovim potezima uglavnom zna, no ono što ne zna, njegove su prijetnje. Ne, ne prijeti Beus izravno, ve? po birtijama, pa se tako u nekim birtijama moglo ?uti 'kako dok je on na vlasti u Gorici za neke nikada ne?e biti posla'. Beus je u gori?kom HNS-u o?ito stvorio dojam kako je on u najmanju ruku velikogori?ki 'don', no zaboravlja da ovo nije sicilijanska zabit. Koliko je u tome uspio govori i primjer ?lanice njegove stranke, koja je niže potpisanom rekla-'pazi ga se, ne znaš kak je on mo?an.' (?.J.-?iji je stric bio zapovjednik partizanskog logora 1945.g, u kojem je dao ubiti i neke od ?lanova svoje obitelji. Sama ?.J. pak pariška je 'dama' koja se hvalila kako je imala 'odnose' sa nekim profesorima na Hrvatskim studijima, a slu?aj je spomenut i na samom vrhu isusova?kog reda. Tom prilikom, jedan mi je otac isusovac, ina?e upu?en u slu?aj kazao-rije? je o duševno poreme?enoj osobi')Mo?an ili nemo?an, Beus nam ipak uskra?uje podatke iz svoje biografije. Tako smo nedavno tražili da nam dostavi presliku svoje radne knjižice, te potvrdu na kojoj je godini studija na Fakultetu politi?kih znanosti sa 43 godine, što on naravno nije u?inio. To nije dokaz mo?i, ve? slabosti, jer javnost zanima što je i tko ustvari Goran Beus, a na koncu javnost to ima pravo i znati.
KRUŽI LI DUH ALEKSANDRA RANKOVI?A VELIKOM GORICOM?
'Nije bio ni gospodin. ?ak nije bio ni gospodin. Došao je ovamo s imenom kojeg nitko nikad nije ?uo, nije sigurno znao je li njegovo. Došao je u potrazi za mjestom gdje ?e se sakriti'. (William Faulkner)
Ovaj isje?ak iz jedne Faulknerove knjige obrazložit ?emo u samome tekstu, te se pozabaviti osobom kojoj je namijenjen, no krenimo redom.
NOVINARU GT-a NIJE DOZVOLJEN ULAZAK NA SKUP HNS-a
U petak 14. ožujka nazvala me tajnica redakcije, te mi priop?ila da je u redakciju stigao poziv za HNS-ov skup koji se istoga dana održao u Gradskoj vije?nici. Oblaci su bili tmurni, bioprognoza loša, no ipak uputio sam se u Pu?ko u?ilište. Kao i uvijek, došao sam ranije i na stepenicama kod ulaza u POU zapalio cigaretu. Na balkonu se ve? nalazio ve?i broj HNS-ovaca, dok je ostatak pristizao iz okolnih birtija. Ne znam zašto, no u?inilo mi se da iznad Gorice tog predve?erja kruži duh Aleksandra Rankovi?a, utemeljitelja OZNE. I nisam se prevario. Zašto? Vidjet ?emo uskoro. Dok sam, kako sam spomenuo, pušio na ulazu u POU, pokraj mene je protutnjao Tonino Picula. Valjda je vježbao za Turopoljsku trku. A potom i ON-Goran Beus. Kako se bližio po?etak skupa, krenuo sam u Vije?nicu, no kad tamo-šok! HNS-ovac Zvonko Kneževi?, ina?e zaštitar rukom mi je priprije?io ulazak u Vije?nicu. Na moje pitanje o ?emu je rije?, Kneževi? mi je kazao kako ne mogu u?i unutra. Vratimo se Rankovi?u. U vrijeme dok je on bio bliski suradnik Jože Broza, novinarima nije bio prije?en ulazak na sjednice CK, osim u slu?ajevima kada se radilo o 'nacionalnoj bezbednosti'. Možda je pak ovaj HNS-ov skup bio od iznimne važnosti za velikogori?ku sigurnost, pa meni, kao antikomunisti?kom elementu, bez obzira što smo kao redakcija dobili poziv, nije omogu?eno pra?enje skupa, niti izviještavanje s njega.
UTEMELJENA MASONSKA LOŽA ILI CK VELIKE GORICE?
Kako ovako nešto nisam doživio u dugogodišnjem novinarskom radu, s pravom se mogu pitati što se dešavalo 14. ožujka u Vije?nici. S obzirom na tajnovitost skupa, te na ?injenicu da mi nije dozvoljen ulazak u Vije?nicu (spomenimo da kolege s RVG-a nisu dobili niti poziv) pomislio sam da se u Gradskoj vije?nici osniva masonska loža na ?elu s velikim meštrom Goranom Beusom. No, tu pomisao brzo sam otklonio, jer je poznato da veliki meštri masonskih loža dolaze iz akademskih krugova, u koje Beus ne spada. S obzirom pak na uzvanike, ponajprije Piculu, palo mi je na pamet da se možda u POU-u osniva CK Velike Gorice, ako ve? i nije osnovan. Na to me asocirala ?injenica što je naprimjer Tito u Kraljevini Jugoslaviji partijske sastanke održavao ni više ni manje nego u Esplanadi, a naši su si drugovi izabrali najimpresivniji prostor u gradu. No i tre?a opcija nije za odbaciti. Možda je Beus sa srednjom stru?nom spremom u Vije?nici držao znanstveno predavanje (ipak se deklarira kao suradnik u kulturno-znanstvenim institucijama), koje ja sa visokom stru?nom spremom ne bi razumio, pa su HNS-ovci zaklju?ili da je bolje ne mu?iti me 'znanoš?u'.
NEJASNI BEUSOVI POTEZI
Sada možemo gore navedenu Faluknerovu formulaciju primijeniti na konkretan slu?aj. Mnogo toga, kada je rije? o novope?enom saborskom zastupniku i zamjeniku gradona?elnika Velike Gorice, Goranu Beusu nije jasno, barem široj javnosti. Njegova bahatost seže toliko daleko da nadgleda Gradski forum, te po svojoj volji banira ljude koji pišu istinu. Okružio se ljudima koji dnevno popiju i do 20 piva, a do nedavno su suprugama gurali glavu u zahodsku školjku, a boluju i od kroni?nih mentalnih poreme?aja poput shozofrenije. Toliko o novope?enom saborskom zastupniku, koji ne zna uz to ni što je po nacionalnosti. U srednjoj školi deklarirao se kao Srbin, potom je postao ni više ni manje nego Nijemac, a sada se uspostavilo da je Musliman, pardon, Bošnjak, jer otac mu se zove Edhem, a složit ?ete se, nema Nijemaca s imenom Edhem.

Tagovi

Komentari

Slučajno sam sa šireg

Slučajno sam sa šireg područja Velike Gorice, i koliko -toliko pratim lokalna događanja. Povremeno i kupim GT, čisto da vidim šta ima u selu i okolici i sve navedeno mi promiče.
Na žalost, u ovom dnevniku osim nečijeg mišljenja o nekom drugom nije iznešeno ništa. Nema niti jedne činjenice, konkretne, koja bi potkrijepla iznešeno mišljenje i učinilaga ozbiljnom tvrdnjom. Jedan totalno nesuvisao dnevnik na temo ogovaranja neobljubljenog dogradenačelnika.
Nabacivanje udbaškim djelovanjem čovjeka rođenog sredinom '60-ih je prilično neozbiljno. A najneukusniji dio je prebrojavanje krvnih zrnaca i nacionalne pripadnosti.

Tko je glasao

Drugarice, meni se cini da

Drugarice, meni se cini da ste vi bezobrazna. Umjesto sto izbjegavate kontraargumente, zapitaste se: Da li je covjek rodjen sredinom sestdesetih mogao biti udbas? Zasto mislite da devedesetih on nije mogao to biti? Fumic je u jedanaestoj godini postao antifasist i borac!

Tko je glasao

Ja sam iz V.Gorice, jednako

Ja sam iz V.Gorice, jednako kao i autor ovog bolesnog posta. Ne poznam ga osobno jer je dosta stariji od mene, ali znam da honorarno radi kao novinar u lokalnom listu kojeg financira HDZ. Autor je čovjek koji ima oko 40 godina, a ni dana radnog staža. Meni to puno govori o njegovom psihičkom zdravlju, pa zato, ali i zbog širenja mržnje prema čovjeku čiji otac nema hrvatsko ime, jedan veliki minus. Mislila sam da je vrijeme Goebbelsa i drugih luđaka davno prošlo, ali evo ovo je dokaz da još postoje.

Tko je glasao

dear daisy! kaj je Goran

dear daisy!
kaj je Goran Beus čovjek? dalje, pitaj ga kolko on ima radnog staža sa 43g.i nemoj evaluirati nečije mentalno zdravlje, ako nisi kompetentna. taj tvoj Goran Beus veli istinu samo kad se zabuni. konkretno-kad sam ga upoznao, cca 2004. rekao je kako ima visoku stručnu spremu, kada je postao nažalost dogradonačelnik Gorice, lik se deklarirao kao apsolvent, da bi sada, kad sjedi u Saboru, najednom imao srednju strućnu spremu.fural bi se on i dalje kao apsolvent, al eto, na njegovu žalost, dobili smo potvrdu sa Fakulteta političkih znanosti da dečko ima samo SSS, a surađuje sa kulturno-znanstvenim institucijama. kojim? ma UDBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gorica to treba znat, a i šira javnost. spominješ Goebellsa.....imaš ga-Goran (Edhem)Beus

jeb

Tko je glasao

. . . i zbog širenja

. . . i zbog širenja mržnje prema čovjeku čiji otac nema hrvatsko ime . . .
Za razliku, ja nisam iz Velike Gorice i nema pojma o predmetnoj gospodi.
Jedino vidim da se jedan denuncijantski stil ponovio nakon prošlog dnevnika istog autora "samozvani buddhisti otimaju novce građanima i državi" na koji sam reagirao jer sam vidio prilično agresivni napad na osobu s imenom i prezimenom a bez neke ozbiljnije argumentacije. Cijeli taj tekst je napisan na prilično čudan način, meni se učinilo kao jal nekog koga je to društvo izopčilo. Tu se balansiralo između znanja prilične količine detalja i isto tolikog neznanja. Posebno me iznenadilo kad je autor rekao za sebe da je novinar budući da mi se tekst učinio prilično nepismenim, ali znamo kakvo je hrvatsko novinarstvo i možda se ne treba previše čuditi.

Ono što hoću reći, ako je istina ovo što govoriš, a sklon sam vjerovati da je, da treba pod hitno potopiti ovakve pokušaje mitomanije i umanjiti štetu koja se nanosi imenovanim osobama i pollitici.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Daisy je doista iz Velike

Daisy je doista iz Velike Gorice, i to stranačka aktivistkinja zadužena za obranu i veličanje lika i djela spomenutog dogradonačelnika Beusa. Kako na gradskom forumu, tako sada očito i ovdje.

Zanimljivo, kako je autor bloga bio "ugledni novinar", kada je kritizirao bivšu HDZ-ovu vlast, a sada je "psihički bolesnik bez dana radnog staža".

Tko je glasao

Gospodicna, predpostavljam

Gospodicna, predpostavljam da vam nece uzmanjkati ljubaznosti pa cete nam objasniti radi cega je post bolestan. Ako ste vec postavili dijagnozu trebali biste reci, na osnovu cega.

Tko je glasao

Cijenjeni gospodine

Cijenjeni gospodine Jelovac,
držim da je brojanje krvnih zrnaca zbilja bolesno, pa je već to dovoljan razlog da nekoga ocijenim bolesnim. Kad se tomu pridoda i ono što je spomenuo lovec, a još uvijek se može pročitati na gradskom forumu, ne treba mi moja diploma da spojim lik i djelo.

Tko je glasao

Ispričavam se zbog krivo

Ispričavam se zbog krivo napisanog imena. Umorna sam, cijeli dan sam radila...

Tko je glasao

Pretpostavljam da

Pretpostavljam da gospodična prati gradski forum i da je autor ovog posta spomenut u threadu pod nazivom Thomas Stonewall Jackson kumio i prosio Senku Bulić da ga zaposli u POU. U njemu se javlja i spomenuti pa imate zrcalo njegovog psihičkog stanja u trenutku pisanja posta. Ja nisam psiholog da ga ocijenim, ali ne čudi me što gospodična dvoji o njegovom zdravlju.

Usput, vidi se iz foruma da ima hrpa postova u kojima se spominje Beus i njegova mračna prošlost, a nisu obrisani. Kako je to moguće kad su, po autorovim riječima, sve kritičke opservacije odmah izbačene s foruma? ;-)

Tko je glasao

Autor je čovjek koji ima

Autor je čovjek koji ima oko 40 godina, a ni dana radnog staža. Meni to puno govori o njegovom psihičkom zdravlju
A kolko staža imaš ti na polju psihijatrije?

Tko je glasao

Skviki, nešto više od 4.

Skviki, nešto više od 4. Nije puno, ali je dovoljno da sasvim dobro mogu opservirati bilo koju osobu.

Tko je glasao

daisy!ne barataj latinizmima

daisy!ne barataj latinizmima kad su ti strani. ne opserviraš se, nego introspektiraš!i kaj vam je taj Goran Beus stalno na pameti?mislim vama, njegovim apologetima?kaj je on nacionalno blago?pa za Boga miloga daj si vremena, pa pročačkaj njegovu prošlost. Lik je farber broda il tak nekaj, a laže cijeloj Gorici i naciji o nekavim znanstvenim pothvatima. kojim?On i frajer koji je župan Plemenite opčine turopoljske(koji je na tadašnjoj pošti popalit pozamašnu svotu love, a sad je šef smetlišta), plus notorni alkos, potpredsjednik velikogoričkog HNS-a, možda su dali neki kulturni doprinos Turopolju?Daisy, daj 'opserviraj' samu sebe, a potom i idola ti-Gorana. Btw, si bila u Kumrovcu neki dan?

jeb

Tko je glasao

daisy!iako si umorna jadna

daisy!iako si umorna jadna od napornog radnog dana, molim te nađi mi grad u SZ Hrvatskoj kojem su na čelu deklalirani Jugosloveni, nacionalno neopredijeljeni, ultralijevi freakovi, te likovi koji su sa Jovanom Raškovićem hodali po skupovima SDS-a?Jel bi si Čehok to dopustil u VŽ? il gradonačelnik Samobora il Čakovca?ne bi.koji grad u RH bi si mogao dopustiti da u Upravnom vijeću Muzeja sjedi lik koji je više puta zbog kroničnog alkoholizma(star 62g, 10g radnog staža), te zbog guranja supruzi glave u WC školjku više noći proveo u policiji? Koji grad u RH bi imao voditelja promidžbe u Pučkom učilištu koji je odsjedio dvije kazne zbog dilanja droge, a ima trogodišnju strukovnu školu?Koji grad bi si dozvolio da mu direktor javnog gradskog poduzeća popali 2 milijuna kuna, a da mu se ne dogodi ništa?Koji grad bi si dozvolio da se na mjesto ravnateljice vrtića(lažirani zapisnik)imenuje alkoholičarka, koja na cesti vadi križ i klanja mu se(pod maliganima)?'opserviraj' to daisy. Mi svakako nećemo dozvoliti da nam Goricom vladaju kolerici koji se voze dječjim traktorima(Picula), bivši agenti UDBE(Beus), te SDS-ovci. Na kraju, tvoji bolesnici su me proglasili članom KKK-a!za boga miloga-tko je ovdje lud!I još nešto-drugarica, članica gradskog poglavarstva u zadnje vrijeme šuruje sa freakom koji je za velike novce prodaval lokacijske i građevinske dozvole. ista je ta za istog rekla prije dvije godine-'stat ćemo mu na kraj'.međutim, moja daisy, biznis je jači od pukih obećanja, a Gorica tone...'opserviraj'....i stekni radni staž, a za moj ne brini....teče.......panta rei.....tak i moj staž. a budi ziher, da ko hrvatski branitelj, unuk pogubljenog časnika NDH (Kerestinec 1945.), kojeg je osudio 'Narodni sud' na čelu sa likom(kantarom) koji se je potpisivao otiskom prsta, svakako neću stati, dok ova nomenklatura ne bude jaaaaaaaaaaaaako daleko od Velike Gorice.a bit će. i ne čitaj Freuda i Adlera....uzmi Junga il Poppera......

jeb

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci