Tagovi

Ubojstva hrvatskih branitelja

Ubojstva hrvatskih branitelja

Da, dobro ste pro?itali naslov, nije pogreška i nisam napisao "samoubojstva" hrvatskih branitelja ni "suicidi" hrvatskih branitelja jer bi upravo to bilo pogrešno.

Staro psihoanaliti?ko pravilo kaže da se nitko ne ubija ako time ne želi da simboli?ki ubije drugu osobu. Ovaj je stav jako jasno zastupao Sigmund Freud.
U svom pismu Lu Salome 1919. godine, poslije samoubojstva svog u?enika Viktora Tauska (1879. – 1919.) objavljenom u Correspondance Sigmund Freud – Lou Andreas Salome; Gallimard, Pariz, 1970. … Problem Tauskovog samoubojstva obra?ivao sam nekoliko puta, pokušavaju?i da proniknem u tanane odnose izme?u u?itelja i u?enika i analiziram destruktivno djelovanje autoriteta….

Ovaj moj dnevnik nema za cilj u?initi copy-paste znanstvenih radova doma?ih i stranih stru?njaka i znanstvenika koji prou?avaju suicide veterana mnogih ratova diljem svijeta: Od Izraela do USA (26.000.000 veterana i onih koji se o njima brinu), od Rusije do Republike Hrvatske. Literatura je o tom problemu opsežna i svima dostupna, kako doma?a tako i strana.
Namjera je ovog dnevnika govoriti prvenstveno kao branitelj (s odre?enom zadrškom!!??; još ne želim kazati sve - ali je zapisano, ali do?i ?e dan za "urbi et orbi"…) te samo na temelju izri?ito svog iskustva i vi?enja. Prije svega na na?in i na temelju vlastitih zaklju?aka i poznavanja branitelja i u ratu u nakon njega, te kao ?ovjeku koji je 4 godine poslom i odgovornoš?u tog posla dobro shvatio o ?emu se radi, sagledao i vidio sve segmente istog. Saznao i razgovarao, na na?in kao branitelj – s braniteljem, sve ono što lije?nici i znanstvenici vrlo, vrlo teško mogu ?uti. Politi?ari ni slu?ajno!
?injenica je da nitko u Hrvatskoj nema to?an broj branitelja koji su po?inili "suicid". Uop?e nema potrebe da se netko trudi zapamtiti "službene" brojke: … 1971, 1869, 1906…hrvatskih branitelja po?inilo "suicid"…!!?? Sve te brojke nemaju apsolutno nikakvu vrijednost ni to?nost. Zašto? Zato što su u prvom "valu" suicida branitelji to radili na o?it i drasti?an na?in: … branitelj si prerezao vrat motornom pilom… , …branitelj se polio benzinom i zapalio…, …branitelj legao na bombu i aktivirao je…, … branitelj si ispalio metak u ?elo… , itd., itd. …
Tada su se svi odgovorni i mnogi, svi oni koji su znali da su upravo sami oni i njihovo djelovanje uzrok "samoubojstava" branitelja bili u ogromnom strahu.
Prikrivali su ga ili podmi?ivanjem ili bahatlukom nad braniteljima, davanjem "posebnih" prava (???) ili uništavanjem ponosa, kredibiliteta te zasluga hrvatskih branitelja u svakom trenutku, na svakome mjestu i svim raspoloživim sredstvima. I jedni i drugi "igra?i" su se bojali jednog jedinog, realno vrlo mogu?eg u jednom razdoblju – kako ?e branitelji okrenuti cijevi od svojih ?ela i glava upravo prema njima, prema okolini koja ih je satjerala na margine društva, ostavila bez posla, novca, mogu?nosti dostojna življenja uop?e.
Dogodilo se nešto sasvim suprotno, ?esto se doga?a i dan danas u RH, nezabilježeno u svijetu i upravo grozno: Hrvatski branitelji, Ti jedni i jedini stvoritelji ove naše Republike Hrvatske, nisu krenuli u osvetu (koja možda zapravo ima ?ak i smisla i opravdanja) ve?, dovedeni na rub i u nerješivu situaciju ?ine nešto nevjerojatno! Ne mogavši trpjeti posljedice rata u kombinaciji sa još strašnijim posljedicama mira, u želji da na neki na?in osiguraju svoju djecu, su i dalje ?inili i ?ine "suicide" ali na na?in, kada se odlu?e ubiti, da to djeluje kao nesretan slu?aj ili saobra?ajna nesre?a te sli?no. Ne mali broj njih je prije toga ?ina "priredio" i pripremio postupak vojni?ki precizno isplaniran. Godinu dana ili ?ak i duže prije samog "samoubojstva" sa?ine po 2 ili ?ak više polica osiguranja i sli?nog, te na još neke druge nama znane na?ine osiguraju "nadoknadu" svojoj djeci i obitelji.

Znam! Re?i ?e mnogi - @jelenska opet bulazni!!!! Ne, @jelenska jako dobro zna što govori, uvjeravam Vas!

Takve slu?ajeve (a ima ih sve više) nitko ne vodi kao suicide ve? kao nesre?e. Zbog toga nitko nije u stanju kazati to?an broj "samoubojstava" hrvatskih branitelja. Svaka brojka je lažna, tj. – neto?na!
Treba razlu?iti dvije vrste "odlaska branitelja" - na dva razli?ita na?ina, obje uvjetovane potpuno istim razlozima, djelomi?no ve? re?enim: Prvo je neosporna ?injenica i dokazana da dnevno umiru ?etiri hrvatska branitelja! Prosje?na životna dob dnevno umrlih hrvatskih branitelja ove stravi?ne statistike - izme?u 50 i 60 godina života! Tu treba znati, isto tako poznatu ?injenicu, da je prosje?na dob u RH izme?u 50 i 70 godina.
Naj?eš?i uzroci smrti branitelja su sr?ani udar, moždani udar i karcinom. ?ak i ja kao laik znam da je ekstremni stres glavni i osnovni pokreta? i ubrziva? ovih bolesti.

Branitelji umiru mladi! 10 godina prije "roka!" Mnogima ?e se ispuniti želja i prije nego li su se nadali – uskoro nas ne?e biti!

Vratimo se "suicidima" i "samoubojstvima" kao drugom na?in "odlaska branitelja"! Ja tvrdim, a pozivam se pri tome i na onaj citat Freud-a, da branitelje ubijaju, smišljeno, sustavno i hotimice. (Zato i uporno stavljam navodnike na suicid i samoubojstvo.)
Branitelji, ubijaju?i sebe zapravo "ubijaju" nekog drugog.
Koga?

Inicijatore i kreatore politike i politi?ke situacije u zemlji, prije svih i svega. Politi?ari koji odlu?uju o ovoj zemlji o gotovo svemu, ili baš svemu /tj. slijepo izvršavaju naredbe okupatora -globalista/ (Sabor, Vlada, Predsjednik) su tihi ubojice branitelja i zbog tog zlo?ina zlo?inci nikada ne?e biti su?eni. Upravo obratno – bogato ih nagra?ujete!
Slijede?i na listi ubojica branitelja su tajkuni, sudionici prljave pretvorbe, ti razbojnici koji su uništili tisu?e tvrtki u RH, izvukli "kešovinu" i sve vrijedno te branitelje nakon povratka s ratišta ostavili na cesti. Ovi zlo?inci su ništa manje ubojice branitelja od prvo spomenutih, ali su produkt prvo spomenutih. "Djeca" i miljenici politi?ara!
Stanje u društvu i politici zna?ajno kreiraju (uz ve? nabrojene), prezentiraju i na "tanjuru serviraju" desetke puta dnevno - mediji. Mediji koji stvaraju od poštenog lopova i od lopova poštenog. Žutilo, teško žutilo i haranga naših medija je tre?i zlo?inac i zna?ajni ubojica branitelja. Upravo su mediji odradili najprljaviji dio posla za ve? spomenute prikazuju?i branitelje kao problemati?ne, opasne, lude ljude, drogeraše, pijanice i parazitiraju?e dijelove društva. Ne ?udim se tome jer dobro znam tkosu stvarni vlasnici naših medija. Svih!

Politi?ari, tajkuni i mediji su potpuno uništili sve vrijednosti i ideale hrvatskih branitelja i Domovinskog rata. Boljševici, jugoslaveni i protivnici nezavisne Republike Hrvatske odradili su svoj posao upravo savršeno kroz medije, udruge pacifista, homoseksualaca, pa pod krinkom tzv. "civilnog društva" i popratnih organizacija, itd. itd.; - i rade to i dalje.

Hrvatski branitelji se osje?aju, izigranim, prevarenim, suvišnim i remetila?kim faktorom ove Sodome i Gomore. Zapravo, pravi i istinski zlo?in je što su nabrojeni zlo?inci (skupine) hrvatske branitelje, (više ili manje je to nekima od nas jasno), ali ustrajno i uspješno ozna?ili i žigosali kao jednu od otežavaju?ih kategorija hrvatskog gospodarskog pa ?ak i politi?kog napretka. >strong>Hrvatske branitelje!Ni više ni manje!

Mi, hrvatski branitelji, smo danas u situaciji da vrlo oprezno moramo u društvu izgovarati "ja sam hrvatski branitelj", ?ak i u sasvim neobaveznim razgovorima. Poželjnije je opravdavati se i ispri?avati što smo bili hrvatski branitelji.
Sve sam više sklon mišljenju da moram "potražiti" najmanje dva svjedoka da u Domovinskom ratu nisam uop?e bio. Time dobivam bolje radno mjesto, nitko me ne gleda kao ?udovište, zlo?inca, ubojicu i paliku?u. Otklanjam time od sebe i mogu?e budu?e progone, tužbe i deportacije u okolne zemlje da mi se sudi kao "ratnom zlo?incu". Ulaskom u EU ta je opcija vrlo izvjesna za mnoge hrvatske branitelje, naro?ito one prije 15.01.1992. Uostalom, metoda … locirati, identificirati, deportirati… je ve? detaljno razra?ena i testirana!!! Moji su zapovjednici ve? odavna u Haagu!

Nikada, ama baš nikada u povijesti ljudskog roda nisu ratnici, veterani i branitelji koji su obranili svoju Domovinu poniženi i prozivani tako kao u Hrvatskoj. Iskreni, ljubavlju i životom predani Domovini, mi koji smo svoj zadatak izvršili savršeno i precizno - danas smo, tu i ovdje, dovedeni da ubijaju?i sebe – "ubijamo" svoje mu?itelje i izdajnike naših svetinja. Hrvatska nema budu?nosti! Hrvatska ?e se utopiti u glibu i blatu prvo Balkana a potom EU.

U Hrvatskoj po hrvatske branitelje postoje tri pasmine opasnije od ?etnika: politi?ari, tajkuni i mediji!

Ubijate nas i dalje!

Ali ja znam tko Vam nikad oprostiti ne?e:
http://www.youtube.com/watch?v=S5uMMB3pUpo

I za tisu?u godina naša ?e kletva biti na vašim potomcima!
Gora od Zvonimirove!

Komentari

Ooooh, kako sam bio prokleto

Ooooh, kako sam bio prokleto u pravu....
To vidim blistavo jasno ovih dana.

Tko je glasao

Branitelji životare,a neki

Branitelji životare,a neki i skapavaju, a Gotovina je u udobnom zatvoru i ne želim ulaziti u raspravu zašto je on tamo, a i prije toga mu nije bilo loše.

Branitelji sa i bez PTSP-ia,oni radnici koji su se poslije našli "ni na nebu,ni na zemlji",bez posla,a prije toga hvaljeni i slavljeni,prije toga prvi puta su osjetili dostojanstvo jer su nam bili zaštitnici,heroji koji svoj život izlažu opsnosti za neke druge,i poznate i nepoznate...e,vidiš,ti branitelji se ne ubijaju zbog Gotovina,Noraca itd.jer ih u biti niti ne poznaju,niti ih baš i spominju.Ubijaju se jer su marginalizirani,jer su etiketirani da su nekakvi luđaci i pijanci pa su ih jedno duže vrijeme izbjegavali poslodavci.Ubijaju se jer su u socijalnoj okolini neporavnani,odudaraju,jer su na nižoj ekonomskoj stepenici.Prvenstvo zapošljavanja branitelja je zakon samo na papiru,a u institucije se primaju vezeri.Živjeti godinama u siromaštvu,skupljati neplaćene račune,gledati bahate fićfiriće u politici,tajkune,Mamiće i slične face, i gledati sebe,svako jutro u ogledalo i pitati se kako i zašto ne možeš osigurati egzistenciju ni za sebe,a kamoli za obitelj ,je razorno za duh.Pogotovo je razorno u društvu u kojem se uspjeh mjeri s količinom modernih drangulija pa "selo" radi svoje,počinju tračevi tipa:a on je nesnalažljiv,kaj nije mogao ovo ili ono,počinje se nabacivati sva moguća krivnja na osobu koja je svoju čast,hrabrost i dostojanstvo već dokazala,ali je selo zasljepljeno materijalstičkim svjetlicama.Obično se radi i o skromnim ljudima, koji ne ponavljaju k'o papige da su bili branitelji.Taj veteran zna da ima izlaz iz te situacije,jedini izlaz.Taj branitelj zna da ako napravi suicid da će njegova obitelj dobiti braniteljsku mirovinu.I onda,stavi kolajnu,i onda,to učini... tako nacrta što drugi nisu vidjeli...

U alijeniranom društvu nema pamćenja,nema riječi,nema razumjevanja,plitki su osjećaji...samo možeš crtati...jer otuđeni ne znaju da su otuđeni...i crtež ubrzo zaborave...ali ,ali, mogu ga neki upotrjebiti i materijalizirati na neki način...onda će taj crtež postati promidžbeno sredstvo za ostvarenje nekog cilja koji i nema baš veze sa "slikarom"....pa se "crtež" ponovi u nekom drugom tračavom selu...

Tko je glasao

Franka gdje sam napisao da

Franka gdje sam napisao da se branitelji ubijaju zog Gotovine ili Norca?
Taj branitelj zna da ako napravi suicid da će njegova obitelj dobiti braniteljsku mirovinu.I onda,stavi kolajnu,i onda,to učini... tako nacrta što drugi nisu vidjeli...
Jel Ti to meni nešo objašnjavaš? Meeeni? Što Ti uopće znaš o tome?

Tko je glasao

Ja sam napisala da se

Ja sam napisala da se branitelji ne ubijaju zbog Gotovine ili Norca..Ne objašnjavam tebi,tebi osobno,već diskutiram,iznosim svoje mišljenje o suicidima branitelja koji nisu imali posao poslije DR.Netko može iznjeti mišljenje o skupini koji su imali posao,a imali su PTSP...Ja sam se opredjelila na ovu skupinu....na nezaposlene poslije DR-a..

Generale spominješ u tekstu.Evo citat:

Moji su zapovjednici već odavna u Haagu!Nikada, ama baš nikada u povijesti ljudskog roda nisu ratnici, veterani i branitelji koji su obranili svoju Domovinu poniženi i prozivani tako kao u Hrvatskoj.

Da te podsjetim,složili se već ranije da je bilo proglašeno ratno stanje da bi vjerovatno sve ispalo mnogo,mnogo bolje.U tom slučaju radi Prijeki sud ili Vojni sud.Nema u velikoj mjeri dezertiranja,manje je pljačkanja,postoji odgovornost i na fronti i u pozadini.Pa tako sumnjam da bi se kotili toliki tajkuni u razdoblju 1991-95 jer bi po kratkom postupku bili uspješno deratizirani.

Za vrijeme NOR-a,po riječima mog djeda,partizan koji je opljačkao jednog seljaka je dobio metak u glavu za primjer ostalima.Zato je narod pristupao NOP,a ne zbog komunističke ideologije.Taj narod su u tom ratu pljačkale i terorizirale okupatorske snage zajedno s domaćim kvislinzima. Narod je očito vidio razliku među vojskama kroz tu kaznu.

Zbog tih nedostataka kontrole DR-a koju je trebalo odrediti i organizirati samo vodstvo države smatram da su je namjerno izostavili da bi mogli u pozadini srušiti pravosudni sustav i uvesti mafijaško-rodjacko pravo da prisvajaju nacionalnu imovinu. Zato su u Hag trebali prvo zasjesti mnogi političari.Da,to je sramota kako se sada prave da nisu ništa znali,a znali su organizirati sve ostalo!Priča za malu djecu.

A tekst sam ti ocjenila negativno jer širiš homofobiju u ovim rečenicama i otvaraš "lov na vještice"

Boljševici, jugoslaveni i protivnici nezavisne Republike Hrvatske odradili su svoj posao upravo savršeno kroz medije, udruge pacifista, homoseksualaca, pa pod krinkom tzv. "civilnog društva" i popratnih organizacija, itd. itd.; - i rade to i dalje.

Da te podsjetim da te tzv. medije posjeduju vladajuća stranka i njihovi tajkuni i ostale prirepine,a sve žele militarizmom nekih tzv.braniteljskih udruga učiniti vječnom privatnom prčijom koja im omogućije opstanak na vladajućoj razini s koje bi vječno nas obične pljuvali,zašutkavali,pljačkali ,bilo na posredan i neporedan način.To traje preko 60 godina.Tako da znaš da nimalo ne spadam u jugonostalgičare jer za mene taj sustav nije bio dobar, kao i ovaj,današnji, jer mi još uvijek imamo jednopartijski sistem s većim izborom stranačkih simbola, koji nastoji uporno gušiti svojom patrijarhalnom patetikom "mi smo se za vas borili" svaki pokušaj izgradnje pravnog i demokratskog sustava .Nekada je sva ta patetika bila upakirana u celofan s zvjezdicama,a sad je celofan s križićima ili kockicama...Ne vidim veliku razliku ali vidim zajedničko svojstvo:demagogija ideologija bez samokritičnog razmišljanja i vječna proizvodnja unutrašnjih i vanjskih neprijatelja.

A,o onome...A što znam o tome? Znam dovoljno...i nije za javnost.

Tko je glasao

Bez komentara @Franka. nema

Bez komentara @Franka. nema svrhe. Oprosti!

Tko je glasao

Slažem se s vašim

Slažem se s vašim komentarom,ne zbog mistificiranja branitelja ili pretjeranog domoljubnog naboja nego opet istine radi. U tu svrhu bih bio slobodan citirati jednog našeg gastića koji vrlo suptilno piše na ovom blogu.

Cit."Nakon rata kad je došao mir ,narod je bio suviše iscrpljen da bi pokazao ikakvu reakciju osim tupog osjećaja i brojnih samoubistava .
Ljudi na kormilu ,koji su bili pošteđeni strahota borbe,sada igraju sramotnu ulogu u kojoj se pohlepa i ravnodušnost suprotstavljaju jedna drugoj radi vlasti. ( jel vam to poznato?)
Ljudi koji su bili izloženi naletu direktne bitke ,nažalost ,suviše su ogorčeni i zgađeni ,a da bi pokazali ikakvu želju da preurede svijet.
Traže samo da ih se pusti da na miru uživaju raskoš beznačajnog ritma neradnog dana,
Kako bi različit bio novi dan kada bismo ,umjesto političara ,za savjet pitali veterana !"

Mislim da je ovaj citat @netokracije prekrasno napisan.uk

stepski vuk

Tko je glasao

znate sta? te teme mi je pun

znate sta?
te teme mi je pun kufer! i sam sam branitelj, rijetki primjerak branitelja koji nema niti 1 % invaliditeta!
u ljeto 1992 sam skinuo uniformu i ponovno se zaposlio, na puno fizicki tezem poslu nego sam ga radio prije rata, a i danas isti posao radim...
razotkrijte lazne branitelje, oduzmite im penzije i lazno stecenu imovinu i rijesiti cete 80% problema pravih branitelja!
vukovar je branilo 1500-1600 naoruzanih branitelja, a danas 15000 "branitelja" i branitelja u vukovaru i okolici prima debelu braniteljsku penziju, pa to nema u p.... m........! a da ne pricam o onim braniteljima koji su bili soferi i gubili se po uredima u ministarstvu u zagrebu, i nes ti vraga, svi postali teski invalidi!!!
lazne branitelje poslati raditi na neobradjena polja i na izgradnju autocesta i tunela... a neki bi mi mogao pomoci i u mojem vinogradu, barem bi bili necemu od koristi!

Kitz

Tko je glasao

Kitz, na puno fizicki tezem

Kitz,

na puno fizicki tezem poslu nego sam ga radio prije rata, a i danas isti posao radim...

Daj nama napiši koji je to posel bil prije, a koji posle rata.

Tko je glasao

skviki, prije rata radih u

skviki, prije rata radih u trgovackom poduzecu, prilicno lagan posao u usporedbi sa ovim sto danas radim. od 1992 do 2002 sam dobro ispekao gradjevinski zanat pa sam se 2002 osamostalio!
BTW taj famozni PTSP je od nekih "branitelja", koje osobno poznam, napravio takve invalide, a kako i ne bi, dok sam ja bio u nustru u rovu oni su bili kod rodbine u njemackoj... za takvu dusevnu bol su sigurno zasluzili dobru mirovinu! nadjes samo "pravog" lijecnika i za par soma maraka on posao odradi vrlo "profesionalno". tek sada, pod "stare dane", sam shvatio koliki domoljubi iliti patrioti smo mi hrvati, moralno smo totalno u k...., cast izuzecima!
daj objavite vec jednom popis svih branitelja i "branitelja" da vidim tko je to jos bio sa mnom u nustru i vinkovcima a ja ga nisam primjetio...

Kitz

Tko je glasao

... a jesi li kada bio bez

... a jesi li kada bio bez posla, primanja, zdravstenog osiguranja..., nezaposlena supruga i maloljetni natprosječni sin s obzirom na nevjerojatan prosjek ocijena?????

Tko je glasao

Kitz, daj objavite vec

Kitz,

daj objavite vec jednom popis svih branitelja i "branitelja"

Ovo bi ti meni mogel malo bolje objasnit. Ko su to vi? Jel ti to mene trpaš među vladajuče?

Tko je glasao

skviki, ta recenica nije

skviki, ta recenica nije bila upucena tebi, mogel si to skuziti i bez da ti to posebno moram pisati, ne?

Kitz

Tko je glasao

Zato bi volio da svi nasi

Zato bi volio da svi nasi branitelji vrate nazad nasu Hrvatsku koji oni pokvarene dzubre od politicara nas dan uz dana lazu, varaju, kradu i pricaju kako su oni Hrvati, pricaju da znaju rijesavati probleme............i oni kandidata koji pricu da ce srediti stanje u Hrvatsku. Ja samo znam ovo nikada nece Hrvatska biti dobro dok god ovi vladaju TOCKA. Seljaci su bili i ostali, j****m nasu medija koji nemaju pojma sto znaci vijest, neznaju sto znaci "freedom of speech" neznaju da umjesto da se boru za dobro javno za gradane Hrvatske oni dalje cmaru politicari koji su rak ove zemlje i koji ce i dalje brisati Hrvatsku s karta svijeta!!!!!!!!!! Kraj dolazi nama treba lijek za bolest sto Hrvatska trenutno boluje i ta lijek je Boris Miksic !!!!!! Zovem svi gradani da glasaju za nesto sto ce nama dobro doci a ne za oni koju jedva cekaju put do pantovcak tako da ponovu isti stvar kao Sanader..........probudite se narod dosta je dosta !!!!!!!!!!! Glas za Miksic je glas za svi
a glas za ostali je glas za zlo j**es HDZ, SDP, HSS, HNS, i svi stranke samo neovisan jak mocan covjek moze nas izvuc iz muke to je Boris Miksic. Hrvatska ima potencijala ali jedini koji to vidi je Miksic svi ostali politicari vidu samo profit ako se nastavi ova politika koji oni vodu imat cemo zastavu bez drzave, imat cemo more bez otoke, imat cemo gradovi i sele bez stanovnike. Ovo je mozda zadnja sansa za neku pozitivnu promjenu nemoj te bacati glas za korupcija rade dajte covjeku koji po drugi put zeli nam pomoc, dovoljno nam pokazuje da se brine to sto placa sve iz svoga dzepa.
Hvala

Tko je glasao

Zapravo u ovom dnevniku

Zapravo u ovom dnevniku postoje 2 teme koje se isprepliću, a to je odnos koji naše društvo ima prema braniteljima, a time ne mislim samo vlast nego i na općeniti odnos, te ono kakvu Hrvatsku, ili još bolje rečeno, domovinu danas imamo.

O ovom drugom smo ovdje nebrojeno puta razglabali i mislim da je rijetko tko ovdje zadovoljan tom i takvom domovinom.

Ono prvo, sami odnos prema braniteljima, je nešto što neminovno trebamo gledati u malo dužem vremenskom kontekstu. Ono na što ciljem je da iza svakog rata postoje oni koji su taj rat i odradili i iz njega izašli s većim ili manjim traumama, fizičkim i/ili psihičkim. Radi se o prilično heterogenoj skupini ljudi, od dobrovoljaca i domoljuba do raznih avanturista i mutnih tipova te velike većine običnih ljudi koje je rat na ovaj ili onaj način usrkao u svoje strahote.
Sam završetak rata predstavlja vjerojatno jedan od najsretnijih trenutaka života za sve koji su uspjeli preživjeti. Ono što je neusporedivo teže je povratak u "normalni život" što je vrlo često nemoguće, što zbog samih nas, što zbog toga što se puno toga promijenilo. Nestali su neki ljudi, nestala su radna mjesta, nestali su mnogi domovi, nestao je stari sustav u kojem smo znali plivati, nestalo je mnogo toga što je godinama bilo stvarano. I sad svi ti ljudi koji su jučer bili obasipani svim i svačim danas su u situaciji one "male voćke poslije kiše", obična mala drva. Koliko im treba da shvate da su pravi pobjednici neki drugi i da ono što se promijenilo je iz palete "Sjaši Kurta da uzjaše Murta".

Možda ono što često zaboravljamo je da je nakon rata svima teško (osim nekih, naravno) jer iste promjene su su se desile svima, i ratnicima i onima iz pozadine, a život jednostavno ide dalje. Sigurno je da ratne traume nisu identične, daleko od toga, ali je istina da su svi loše. I sad, u takvoj lošoj situaciji ovi jedni se javljaju i traže da im se održe neka obećanja koja su im dana u zapravo da bi ih samo iskoristilo. Zar ih itko sluša više? Rat je prošao, i dobro da je prošao, a za opravdanje vlastite gluhoće uzimamo sve one negativne primjere gdje su pojedinci, koristeći braniteljski staž, napravili svakakve gadarije, od apsolutno iracionalnih do vrlo promišljenih i lukrativnih. Ovi nam popune novine i glave, a ostali šute jednostavno jer nisu u položaju da ih se čuje, a i nisu nikom zanimljivi.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

potpuno tocno

potpuno tocno leddevet.
jelenska je tragicno stanje hrvatskog drustva stavio u koleraciju sa tragicnom sudbinom braniteljske populacije.. medjutim, ta koleracija nije tako cvrsto kauzalna kao sto bi se dalo iscitati iz njegova posta.
rat je drustveni fenomen koji uz svoje tragicne posljedice stvara i neke pozitivne, bar sto se tice samog nacina funkcioniranja ugrozenog drustva i medjusobnih odnosa ljudi u tom drustvu.
naime, u ratnim situacijama kad je entitet realno ugrozen, javlja se veca povezanost medju ljudima, pocevsi od (neuobicajenog!) veceg stupnja solidarnosti medju njima( medjusobno, gotovo nesebicno pomaganje!), pa do toga da su i svi oblici mikrozajednica u ratu daleko cvrsci, nego li u nekim normalnim i mirnim vremenima.
npr. rastave brakova su u ratnim situacijama gotovo rijedak fenomen.
svi oni koji su prosli ovaj rat( kao civili, ili vojnici!) vrlo dobro znaju za taj fenomen "zajednistva", koji je jedino(u toj fascinirajucoj kolicini!) i bio prisutan u tim ratnim okolnostima.
kod vojnika na ratistu taj oblik zajednistva i nesebicnog pomaganja je jos i veci nego li u ostalim dijelovima zajednice, koji nisu neposredno ratom ugrozeni, jer o njemu ovisi njihov goli, fizicki opstanak.
prestanak rata, kojem se psiha manifestno veseli, stvara i neke druge posljedice kojima se ona sama tesko prilagodjava.
nakon dugogodisnjeg, "kolektivnog bivanja", gotovo preko noci se treba prilagoditi "individualnom bivstvu"(okreniti se sebi!) sto je za mnoge, a pogotovo one koji su te godine proveli u ratu, dosta tezak i dugotrajan proces.
o samim postraumatskim posljedicama koje prozivljava ljudska psiha dugotrajno izlozena stresu, ovom prilikom i ne treba puno govoriti.
ne zato sto su one manje bitne od tih resocijalizacijskih( dabache!), vec sto o njima danas vise znamo i govorimo.
uz hrvatsku i mnoga druga drustva koja nisu prozivjela ovu sramotnu tranziciju, pljacku i opcenito, veliku drustvenu nepravdu..imaju taj problem sa resocijalizacijom i postraumatskim posljedicama kod svojih ratnih veterana.
sama amerika nakon vjetnamskog rata, a i ovog irackog, uprkos svojim strucnim timovima koji su se bavili resocijalizacijom i psiholoskim terapijama ratnih veterana, biljezi daleko vecu stopu suicida i asocijalnog ponasanja( nasilje, droga, alkohol!) u toj populaciji bivsih vojnika, nego li u ostalom prosjeku svoje populacije.
hrvatska vlast ne samo da nije formirala strucne timove koji bi se bavili tom resocijalizacijom, vec je ranim umirovljenjem vecine tih branitelja mnoge od njih jednostavno iskljucila iz drustvene zajednice i osudila ih da se sami bave sobom.
sa tragicnim posljedicama koje imamo danas.
dugo nepriznavanje ptsp-a i ceste zloupotrebe tog sindroma dovele su do jos gorih posljedica.
na kraju, status branitelja u hrvatskoj je sramotno i neselektivno napravljen tako da ga danas imaju i oni koji su samo par dana proveli u zagrebackoj vojarni na crnomercu, kuhajuci sebi kavu dok im netko ne sredi demobilizaciju, kao i oni koji su par godina proveli na bojistu!?
trpajuci sve nas u isti kos, nekima je omogucila da iz tog svog statusa profitiraju( i to uglavnom onima koji su rat jedino na tv-u gledali!), dok je one druge ( sa bojista!) ostavila da se u svojoj praznini sami nose sa sobom i svojim stvarnim traumama!
jelenska, tragicno stanje hrvatskog drustva na isti tragicni nacin prozivljava moj otac koji je cijeli zivotni vijek posteno radio da bi danas bio osudjen na moju pomoc, jer od svoje umirovljenicke crkavice ni ne moze zivjeti, kao i svako onaj tko je sa idealima ulazio u ovaj rat.
tragicno ga i dozivljava i svaki onaj koji danas( 160 njih!) ostane bez posla, a mora odhraniti obitelj i platititi ratu za stan.
dozivljava ga tragicno i vecina nas, zar ne!
netko se i ubije zbog toga, kao onaj nesretnik iz podravke koji je uzeo pola kilograma vegete i dobio otkaz od iste one bagre koja je napravila samo "poslovnu nepravilnost" kraduci 260 milijuna kuna iz te iste podravke.
mozda se zbog toga ubije i poneki branitelj, ali razlozi za veci suicid u toj populaciji su ipak neki drugi.

Tko je glasao

@leddevet, ja sam pisao o

@leddevet, ja sam pisao o trećoj dimenziji rata, naime onoj koji taj rat ima danas na političku situaciju Hrvatske. Ta politička konstalacija izašla iz rata dovela je do apsolutne krize u RH i na pragu je da nas uvali u građanski rat. Ako se ništa ne promjeni u hrvatskim glavama, sutra će pucati Hrvat na Hrvata! Banitelji se moraju suočiti sa istinom i konačno uvidjeti tko ih je upregao u svoja kola i zašto, i tko će ih i sutra pokušati instrumentalizirati kako bi opet zamutio vodu da izvuče lovu i svoje dupe. Bez apsolviranja ovog pitanja nemoguće je pravim putem izaći iz krize. Naša ekonomska kriza je samo logična poslijedica one još teže, političke, a ova ima svoje korjene u DR.

Tko je glasao

@rush Nisam shvatio na koji

@rush
Nisam shvatio na koji svoj komentar misliš glede "3. dimenzije rata". No nisam siguran da će Hrvat pucati na Hrvata osim u mafijaškim obračunima, a i tu koristimo Belgijance, Srbe, Bugare. Ovo svoje vjerovanje temeljim na tome što su Hrvati ekipa koja puca tek nakon što se na nju pripuca (barem ovi današnji) tako da u situaciji kad imamo samo Hrvate imamo čisti "stau". Svakako, to što ne vjerujem da neće biti pucnjave ne znači ništa jer isto tako nisam vjerovao 90. a stvar se nakon toga pokazala i više nego krvavom.

Inače moj gornji komentar je nedovršen jerbo je pisan u rupi između dvije jurnjave, a očito je rupa bila prekratka.

Htio sam još reći da @Jelenska piše o jednom problemu kojeg imamo mi svi a ne samo branitelji i o kojem vrlo malo znamo, svakako ja o tome imam vrlo malo pojma. Namjerno sam rekao da je to naš problem a ne problem branitelja jer su ti ljudi, ako nismo to mi sami, naša rodbina, susjedi, prijatelji, poznanici, dakle nisu nikakvo nepoznato planinsko pleme iz Botswane. Ono što je tu izrazito loše je da se u pravilu bježi od tog problema i upravo o tome sam pisao u svom dnevniku Monstrum iz braniteljske udruge i gdje sam, na primjeru generala Koradea, pokušao apelirati na katastrofalan odnos koji svi imamo (a posebno braniteljske udruge) prema braniteljima s problemima.

No očito je ta tema kao i moj dnevnik nezanimljiv, a možda je preciznije reći iritantan, jer stavlja naglasak na dio društvene prljave savjesti. Zar nije i Korade zapravo učinio samoubojstvo, i slično kao njemački golman Enke koji je za to "zaposlio" nesretnog vlakovođu, ovaj je "zaposlio" specijalnu policiju jer ni jedan ni drugi nisu to mogli sami učiniti.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

@leddevet, ovaj dnevnik

@leddevet, ovaj dnevnik neću više komentirati jer se pretvorio u navijanje nabijeno frustracijama i emocijama. U takvoj atmosferi ne može se govoriti faktima i argumentima. Iz takve kombinacije logičano dolazi do autocenzure, jer znam da ću budem li govorio argumentima, drugačije mislećeg povrijediti. Povrijedit ću ga zato jer je taj jebeni socijalistički mentalni sklop kojeg sam ja u tjeku 30 godišnje emigracije saprao sa sebe, još uvijek živ u mojim sugovornicima.

Tko je glasao

@jelenska,Nikada, ama baš

@jelenska,Nikada, ama baš nikada u povijesti ljudskog roda nisu ratnici, veterani i branitelji koji su obranili svoju Domovinu poniženi i prozivani tako kao u Hrvatskoj. Iskreni, ljubavlju i životom predani Domovini, mi koji smo svoj zadatak izvršili savršeno i precizno - danas smo, tu i ovdje, dovedeni da ubijajući sebe – "ubijamo" svoje mučitelje i izdajnike naših svetinja. Hrvatska nema budućnosti! Hrvatska će se utopiti u glibu i blatu prvo Balkana a potom EU.
Oni za koje ste neznajući šta činite odradili "posao stoleća", a koji su dobro zanali koja je vaša uloga u tom projektu, znaju i pravilno valoriziraju vaš "izvršeni zadatak". Stvarno neznam tko će shvatiti ako ti ne shvatiš da ste bili glupi pretorijanci koji su savršeno odigrali svoju ulogu. Ovaj tvoj gornji citat potvrđuje da ti nikad nije ni bilo mjesto u politici jer si poput drugih samo naivni "pjesnik", a nikako pronicljivi analitičar.
Dozvoli si reći pa šta god koštalo; iskoristili su vas kao topovsko meso, to ne primjećujete i nedate si iz glupe taštine ni dokazati i zato vas ONI preziru, ponizuju i ismijavaju jer drugo u svojoj gluposti i ne zaslužujete!

Tko je glasao

rush ovo bi se u stara yu

rush
ovo bi se u stara yu vremena zvalo ''širenje defetizma'' , - a to je bilo i kažnjivo, ha?
jelenska naš dragi,
ima i ona druga, prava dimenzija, a to je da ste vi branitelji branili nas, žene, djecu, svoj dom, svoju rodnu grudu, svoje šume, livade, jezera... Toliko vam hvala na tome!
pa ako su belosvjetski silnici i iskoristili vašu vjeru, nadu i idealizam - njima će se okrenuti na glavu njihovo zlo, kao užareno ugljevlje!
samo treba izdržati!
iza nas je , i opet, kako je često bilo u povijesti našeg malog nroda na ovim vjetrometinama, deset godina namjerne proizvodnje kaosa, otimačina, pljačka, svjetskih, a ne samo ''domaćih'' razmjera.
To su eshatološka pitanja, na kraju krajeva. Što je Bog time mislio reći? što mi to ovdje, svi skupa, izdržavamo, u ime kojih vrijednosti ne želimo baš svi postati ''vukovi''?
Umrijeti se ionako mora, pa nije li onda časno i prečasno, umrijeti za istinu i pravdu, nego umrijeti zbog namjerno proizvedenih psihoza, kao malodušna i u pojam ubijena žrtva njihovih psiholoških inžinjeringa i pritiska svekolike nepravde?
U meni to sve rađa samo pravedni gnjev, prkos, i najtvrđu odlučnost da se tome suprotstavim svim svojim malim mogućim sredstvima.
U tome mi je svojedobno vrlo pomogao jedan novozavjetni stih, Luka 9:51, malo mlitavo preveden u našem KS prijevodu, a glasi: ''Kada dođe vrijeme da bude uzet, Isus (*otvrdnu svoje lice*) i odlučno krene prema Jeruzalemu...''
Vidiš, Jelenska, ja sam to shvatila gotovo kao dnevno pravilo, tu Isusovsku odlučnost da čovjek provede ono za što je od Boga pozvan, pa makar i po cijenu vlastite žrtve. A na smrt nismo pozvani, nego na život, jer je Isus tu smrt jednom zauvijek platio za nas.

Tko je glasao

Imam jedno

Imam jedno pitanje:

@jelenska, kažeš bio si i sam branitelj ali si i obnašao visoku dužnost 4 godine u vladi. Znaš vjerojatno bolje od većine nas ovdje koliko se igralo sa životima branitelja upravo u zatvorenim prostorijama vlade.
Znaš sigurno točnije i preciznije podatke, imena, godine...ljudi koji su pokrali današnje branitelje, ljudi koji su im uskratili pravo na život.

Tvoje pisanje dnevnika o ovoj temi mi je ok. Ali otkako sam ovdje, stekla sam dojam da si ti osoba koja mnogo znaš o nepravilnostima budući da si bio na funkciji na kojoj si htio ne htio saznao mnoge prljave stvari.

E sada, nikako mi nije jasno zašto ti uporno ( jer ovo ti nije prvi dnevnik o braniteljima) pišeš o toj borbi za branitelje i ogorčenosti na sistem, zašto nikada ne želiš javno otkriti tko si, koji si dužnost obnašao te 4g i što si sve i iz čijih usta čuo?

Mislim, čovjek koji želi populaciji branitelja dobor, kao što ti navodiš, ne bi trebao stajati u sjeni i šutjeti o svemu što zna. A znaš dosta, kao što i sam uvijek daš natuknuti.

Ako zaista želiš nekoga spasiti, nije li onda vrijeme da izađeš iz te sjene u kojoj se kriješ i javno prozoveš one koji su tvoje suborce doveli do smrti i do propadanja?

Mislim, možeš ti napisati još i 101 dnenvik, ali dok javnost ne čuje pravu istinu o svemu što znaš, koja je onda poanta?

Možemo mi svi skupa ovdje plakati nad sudbinama naših očeva, braće, muževa...ali, spašavamo li ikoga time?

Konkretne stvari, činjenice i riječi su ono što može nekoga spasiti ili nekomu pomoći...

Kada bi svatko tko nešto zna, pa makar i jednu informaciju javno podjelio sa svijetom, nama bi život bio lakši zar ne?

Pa čemu onda čekanje i skrivanje...
Šutnjom postajemo saveznici "ubojicama", želimo li to zaista biti?

Tko je glasao

@Aisha, nisam uopće

@Aisha, nisam uopće upitanju ja niti neke moje kalkulacije"kibidabi"!
Problem je daleko složeniji od recimo toga da skeniram neke dokumente i stavim ih na ove stranice. Točno je da bi neki ljudi istog trenutka letjeli s funkcije i mnogi bi tzv. "pozitivci" postali trenutačno negativci što svakako i jesu.
To ništa ne rješava, parcijalna rješenja i djelomične istine nisu nikada izdržale na dugi rok. A sve nije moguće kazati!

Sve dok se ne stvori kritična masa onih koji razumiju problem i spremni su saslušati i apsolvirati činjenice, sve do tada je uzaludno i "pucanj u ništa".

Ne sakrivam se! Tko god je i malo pratio Pollitika.com zna moje puno ime i prezime. Upisivanje mog imena u "tražilicu" Ti daje sve odgovore na pitanja gdje sam bio i što sam radio posljednjih 20 godina. Ne baš sve, ali dobar dio.
Iii - mali dodatak:

"OSMIJEH IM NISAM DAO"

Ubili su mi oca
Ne znam gdje mu je grob
sad nemam ništa
strah me je i plačem
plačem jer želim razumjeti
majčino lice.

Uzeli su nam kuću.
Mojeg dvorišta više nema.
Moje su igračke slomili.
Uzeli su nam sve,
ali osmijeh im nisam dao
nisam, tajo, zbog tebe.

Znaš, tajo, stidim se
jer sam se onda stidio
kad su nas, tajo, protjerali
sa dvije najlonske vrećice u ruci.
Mi smo se stidjeli
a oni su ubijali bez srama.

Ali ja ću se, tajo, vratiti
napravit ću još veću kuću
meni i mami.
U dvorištu ću napraviti igralište
i sva će se djeca igrati,
zbog tebe, tajo,
ponovo ću se smijati
jer znam da ćeš ti biti sretan
kad vidiš moj osmijeh.

Ne, tajo,
osmijeh im nisam dao.

Stjepan Buljan, 3. razred gimnazije

Tko je glasao

Ti se nemaš prava pozivati

Ti se nemaš prava pozivati na kritičnu masu kada si prvi koji ne podržava prosvjede, dakle, nemoj okretati činjenice u svoju korist kada ti odgovaraju.

Ti biš kao branitelj trebao to najbolje razumjeti pa me čudi što ne razumiješ: da su 91' branitelji rekli da trebaju čekati na "kritičnu" masu tj dovoljno velik broj svojih suboraca jer bez njih ne žele krenuti u obranu, gdje bi danas bili?

I sada, kada imaš priliku spasiti nečiji život, ti čekaš kritičnu masu? Zašto? Za koga?

Šta, ako postoji kritična masa onda ćeš se osjećati sigurnije? Ne razumijem takav način razmišljanja.

Ok, ja možda imam radikalna rješenja ali ne želim sjediti i čekati da ljudi umiru, makar stajala sama i vikala: OVO JE KRIVO!

I sad jedno pitanje: da ja sutra odem štrajkati glađu pred banske dvore nezadovoljna situacijom u zemlji i time što mi je otac za života i nakon smrti kao branitelj totalno degradiran, ti bi čeko 20 dana dok se oko mene ne skupi 1 000 ljudi i onda biš došao podržati me, ili kako?

A što ako bi umrla u tih 20 dana?

Možda ti to sada zvuči sptraktno ali to je ŽIVOT koji se odvija oko nas!

Tko je glasao

@Aisha - nemam

@Aisha - nemam komentara!!!??; - a to Ti je i najbolji komentar!

Tko je glasao

Aisha, jelenska je više

Aisha,
jelenska je više puta naveo svoje puno ime i prezime, što je radio prije, za vrijeme i poslije rata. Isto tako naveo je i stranačke i političke funkcije koje je obnašao.

Grdi

Tko je glasao

I u to vrijeme se izložio

I u to vrijeme se izložio riziku pada s dužnosti TRAŽEĆI ULTIMATIVNO da se objavi Registar beranitelja, kako bi se konačno razdvojili pravi od lažnih. I tako, čeitri je godine radio, nije to postigao, i što sad?Sjedio i dalje za istim stolom s političkim ološem! Povući se trebao već nakon godinu-dvije, a ne 4 godine dijeliti sve dobro zajedno s drugim problematičnim političarima...
Imati dokumente, a ne prijavljivati bandite lopovske je držati im i dalje ljestve! Budi dosljedan Jelenska! Ili sve, ili ništa!
Ovako, puste riječi i figa u džepu!
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Hebi ga @Danimir - nemam

Hebi ga @Danimir - nemam "talmud"! :):):), i i nos mi je čudan....

Tko je glasao

Ako zaista želiš nekoga

Ako zaista želiš nekoga spasiti, nije li onda vrijeme da izađeš iz te sjene u kojoj se kriješ i javno prozoveš one koji su tvoje suborce doveli do smrti i do propadanja?

Javno prozivanje nema efekta u Hrvatskoj. Na stotine i tisuće ljudi su javno prozvali mnoge i ništa!

Tako da Jelenska sa tim postupkom može samo navući tužbu za klevetu i veliku odštetu, jer je bio član visoke politike iz koje je izašao, baš zato što ništa nije mogao promjeniti. To je on sam napisao već tisuće puta!

Sustav je kriminalan, treba srušiti ili reformirati cijeli sustav.

Jesi li gledala Dossie sinoć? Sve ti je Darko Petričić lijepo objasnio....

Tko je glasao

A sustav ćeš rušiti iz

A sustav ćeš rušiti iz kućne fotelje ili sa ovog portala?

Hm, ne bih se složila da javno prozivanje nema efekta.
Ok, teže je probiti se kroz taj "zid" spletki od strane visoko pozicioniranih ljudi u vladi, ali...

Imaš toliko mogućnosti. Primjerice sve što znaš staviti na jedan papir i poslati i ljudima u HR vladi i vanjskim medijima i dužnosnicima.

Tako ćeš osigurati sebe od možebitnih problema i istovremeno će ovi iz vana započeti procesualizaciju.

A ovo oko navlačenja na sebe kletve i odštete... e da su branitelji 91' razmišljali kako na sebe mogu navući smrt, gdje bi svi mi danas bili?

Ne traži opravdanja, već traži rješenja!

Tko je glasao

Imaš toliko mogućnosti.

Imaš toliko mogućnosti. Primjerice sve što znaš staviti na jedan papir i poslati i ljudima u HR vladi i vanjskim medijima i dužnosnicima.

Ma koja Vlada? Ma koji dužnosnici? Ma koji mediji?
@Aisha, oprosti, ali Ti si ipak premlada i previše naivna. Nemoj se ljutiti!

(Upravo sam se vratio iz svoje tvrtke sa jednog "vrlo tvrdog" sastanka. Trebala si biti nazočna pa bi shvatila kako vlada Vlada!)

Plus toga, ja ne rušim - ja gradim, kamen po kamen... I vjeruj, znam što radim i točno znam kada i gdje ću upotrijebiti "kamen zaglavni"!

Tko je glasao

Ja sam mislila na europske i

Ja sam mislila na europske i svjetske medije. Nemoj mi sad "prodavati" priču kako su oni zli ljudi koji će nam sigurno uzeti domovinu...

Nisam ni ja za EU, ali jesam za eruopske i svjetske novinare i jesam za to da se istina čuje.

Tko je glasao

Nisam ni ja za EU, ali

Nisam ni ja za EU, ali jesam za eruopske i svjetske novinare i jesam za to da se istina čuje.

Jučer je SPD (njemački pandan našem SDP) započela trodnevno slavlje, dan svoje partije tzv. Parteitag i slučajno sam na satelitu okrenuo jednu njemačku stanicu i čuo govor jednog njihovog predstavnika (izvjesnog Martina Schultza iz SPD Nordrhein- Westfalen) koji se toliko pjenio govoreći o njemačkim medijima, točnije nekim njihovim velikim TV postajama i mogućnosti da ih preuzme Silvio Berlusconi. Taj govor me podjsetio na srčane Hitleorove govorancije, bio je prepun šovinizma i uskogrudnosti samo zbog spomenute mogućnosti.
Pa se ja sada pitam zašto bi mi Hrvati morali postupati suprotno svojim interesima ( jer Schultz je naglasio da je interes njemačke kontrola vlastitog medijskog prostora) i vjerovati nekim strancima i onome što o nama pišu ili bi pisali.

Obakav istup na nekoj od naših Tv postaja bio bi okarakteriziran kao zatucan, šovinistički, ustašoidan itd...

I baš zbog toga jesmo bili i ostali guske u magli jer ne znamo koji su naši interesi i nemamo muda jasno reći što mislimo, već smo u strahu da nas ne prozivaju spomenutim epitetima pa si ih sami prije ikoga dodjeljujemo.

Žalosno je čitati neke "renomirane intelektulace i intelektualke" pollitike zaslijepljene europskom unijom poput Sanadera, koji promišljaju isključivo opisanim nekritičkim načinom. A isti su do negdje prije pljuvali po tom istom Smradaneru. Zanimljivo je vidjeti i kako su odmah dali podršku Kosorici koju takodjer do jučer nisu mogli smisliti. Postala je dobra samo zato što će nas do kraja ponižene i na koljenima uvesti u uniju.

Tko je glasao

@Sisha - nisam trgovac!

@Sisha - nisam trgovac! Najmanje trgovac koji bi utržio svoju Domovinu! Ne pretjeruj!
Od Eu i svjetskih novinara misliš čuti istinu? :):):):)

Tko je glasao

Joooj..Pa zašto sam znala

Joooj..Pa zašto sam znala da ćeš tako odgovoriti?

Ti, ali i ne samo ti, probleme u kojima jest hrvatska svrstava nekim drugim ljudima u džep.

Uvijek su vam krivi stranci. Eto, za vas bi očito najbolje bilo kada bi hrvati živjeli sami na jednom kontinentu i ne imali nikakve doticaje sa drugim nacijama...
A to ti je već znanstvena fantastika.

Budi realan, što su ti krivi sada strani novinari i odakle ti uopće pravo da ih diskvalificiraš?
što, oteti će nam zemlju? Postoji neki plan urote?

Pa ne živimo u filmovima.
Osobno mislim da je EU stvorena samo kako bi spojila sve zemlje Europe, kontrolirala ih i onda započela rat sa Amerikom.

Ali to nipošto ne znači da u Europi ne postoje ljudi čistog obraza koji bi mogli iznjeti na svjetlost sve "prljave" stvari naših vladajućih.

A od koga ti želiš čuti istinu?
Kada u Hrvatskoj sve normalne novinare ili zatvaraju ili im djele otkaze.
Kada su "prljavi" političari ušli u svaku sferu našega društva.

Kome se misliš žaliti?
Sudovima? Pa imaš na ovom sajtu par sudaa koji su bili pošteni pa su danas bez posla.

Ne razumijem te. želiš riješiti problem ove zemlje tako što ćeš "vikati" ljudima koji su taj problem stvorili?

Ok, je biti domoljub. Ali pretjerivati u toj ljubavi i šikanirati sve što nije Hrvatsko?

Tko je glasao

Budi realan, što su ti

Budi realan, što su ti krivi sada strani novinari i odakle ti uopće pravo da ih diskvalificiraš?
što, oteti će nam zemlju? Postoji neki plan urote?

Pa ne živimo u filmovima.
Osobno mislim da je EU stvorena samo kako bi spojila sve zemlje Europe, kontrolirala ih i onda započela rat sa Amerikom.

Možeš li ovo pojasniti,što si to kao buduća novinarka htijela reći?:(

Tko je glasao

Što sam željela reći? Da

Što sam željela reći?

Da počnete tražiti krivce za ovakvu situaciju od sebe, a ne od drugih.
Ti biš bar to najbolje trebala razumjeti, zar ne?

Tko je glasao

Budi realan, što su ti

Budi realan, što su ti krivi sada strani novinari i odakle ti uopće pravo da ih diskvalificiraš?
što, oteti će nam zemlju? Postoji neki plan urote?

Pa ne živimo u filmovima.
Osobno mislim da je EU stvorena samo kako bi spojila sve zemlje Europe, kontrolirala ih i onda započela rat sa Amerikom.

@Aisha,loša novinarka bit će od tebe.:)
Tražiš realnost,a sama vijeruješ u urote.:(

Tko je glasao

Hm. Ja se nadam da se ti

Hm. Ja se nadam da se ti šališ, a ako se ne šališ onda zaista ne poznaješ posao novinara.

Nadam se da shvaćaš da ti je tvrdnja nelogična:
Koliko ja znam suprotno od realnosti je nerealnost, a ne urota.
Kako uopće možeš povezati ta dva pojma kao opozite?

Pa urota može biti i fikcija i realnost.

ili ti percipiraš urotu kao nešto nerealno pa si samim time zaključila da to ne spada u stvarnost? Ako je tako, a čini mi se da jest, onda je to tvoja istina i trebala biš znati da nije univerzalna.

Tko je glasao

Jelenska vrlo dobar dnevnik,

Jelenska vrlo dobar dnevnik, iskren, otvoren, tužan i pesimističan, ali i optimističan u isto vrijeme.

Ja nisam bila brantelj i ne smatram da mogu u potpunosti razumjeti tebe i mnoge druge branitelje koje sam upoznala ili ih imam u familiji.

Iznijet ću svoje mišljenje i nemoj mi zamjeriti, ako te nešto povrijedi, molim te lijepo.

Problemi i neljudsko tretiranje branitelja, od strane jednog dijela Hrvatskog naroda, dolaze i proizlaze iz prošlosti. Moj muž mi uvijek kaže, kad prolazimo pokraj spomenika antifašizmu sa nizom imena na njemu, kako je oko 80% njih palo u neku rupu i slomilo vrat, umrlo od bolesti ili prirodnim putem, no kako bi se dobile unosne (za ona vremena) boračke penzije, preko veze se sređivalo da dođu na popise.

Svi su to znali, ali se nije smjelo ni pisnuti.

Danas imamo slobodu govora i veliki broj ljudi nesvjesno izbacuje frustracije ili su zapeli u tom mentalnom sklopu iz boračkih vremena, a nerjetko su to ljudi vrlo slabog ili nikakvog obrazovanja i niske inteligencije.

Druga stvar, koja je isto proistekla iz komunizma, je nehumanost. Iako većina jugonostalgičara neće priznati zločinački karakter komunizma, ipak su znali da se svašta ružno radi, većina je i sama doprinjela smrti ili zatvaranju svojih susjeda, nekadašnjih prijatelja, pa čak i članova familije.

Kako bi i dalje funkcionirali, morali su potisnuti urođeni osjećaj ljudskosti i humanosti.

Mi smo društvo u kojem se osjeća za "svoje", tako smo naučeni, tako smo oblikovani. Zato smo podjeljeni na dvije grupacije.

Osamostaljivanjem Hrvatske, domoljubi su počeli osjećati Hrvatsku i Hrvatski narod, pa i te žrtve nehumanog komunizma. Teško ih je smatrati ljudima koji zaslužuju humanost, na račun njihovih djela, od jučer, a i od danas, no ja se trudim. No, oni se ne trude. Oni jašu dalje....

Zato je normalno recimo u USA, da jedan žestoki demokrata, koji je bio protiv rata u Iraku, tretira vojnika sa nesebičnom ljubavlju i štovanjem, jer vojnik nije kriv što je, i ako je politika radila neke greške.

Tko je glasao

Iako se ne slažem u globalu

Iako se ne slažem u globalu sa Galetom, slažem se sa njegovom tvrdnjom, da su brantelji vrlo šarolika grupacija ljudi. Koja se može ugrubo podjeliti u nekoliko podvrsta.

1. Ti Jelenska, kao i recimo Ninja, vi ste idealisti, otišli ste u rat za Hrvatsku, za slobodu i kako bi obranili dom. No, ostali ste na tome. U rat se vrlo često ide zbog ideala, ali se mora sa prolaskom vremena, rat shvatiti i kao konkretnu stvar. Dakle, inicijalni motivi moraju involvirati i prerasti u vrlo konkretne zahtjeve i vrlo konkretne ljude, koji ispunjavaju te zahtjeve, ako nije tako, ratnici uvijek imaju načina kako se to ultimativno rješava.

S obzirom da pošteni ljudi poput tebe i Ninje i ostalih koji su slični vama dvojici, niste tako razmišljali i iskoristili svoju snagu oružja, kad je trebalo, sve je ostalo na idealima. A realan život je prepušten drugačijim grupacijama, onima koji su rat od samih početaka gledali vrlo realno.

Znam da je kasno za plač nad prolivenim mlijekom, no greške se dragi Jelenska, uvijek plaćaju. I nažalost vi plaćate te svoje greške.

Ja iskreno poštujem ljude poput tebe, no vjerujem da će i tebi i meni biti lakše ako se suočimo sa stvarnošću. Slažeš se?

I dan danas braniteljske udruge pate od razjedinjenosti i neusklađenosti u interesima. Ovi "realni" su se pobrinuli da nemate dovoljno moći kako bi promjenili i prilagodili situaciju sebi i svojim interesima, a vi ste im pomogli, nesvjesno i iz dobrih namjera.

Zbog slobode i demokracije, zbog pomirenja i budućnosti, i ovi pojmovi su samo JEDAN DIO života, a ne jedini i isključivi motivi.

Demokracija, pomirenje, sloboda sve se to mora učiti, jer to nismo imali prije DR, a to se uči na vrlo konkretan način, provođenjem zakona, kroz medije, književnost, sveukupnu umjetnost i kroz politiku.

S obzirom da su rat i poraće iskoristili realisti, kojima nije bilo ni do slobode ni do pomirenja ni do demokracije ni do pravne države, danas smo tu gdje jesmo.

Ostaje samo pogled unaprijed i ja trebam tebe Jelenska i sve branitelje poput tebe, da zajedno idemo u sutra, a ne da se ubijate, a ne da umirete mladi, treba pregristi, teško je i boli, ali to nam je jedina opcija!

Tko je glasao

"Smatrali smo … da je

"Smatrali smo … da je dostojno koliko zbog naše pobožnosti i toliko i pravednosti da izvučemo iz bijede i prosjaštva jadne oficire i vojnike naših postrojbi jer ostarjeli ili postavši invalidi u ratu nisu bili u mogućnosti pobrinuti se ni za opstanak ni preživljavanje … i da je razumno da oni koji su dobrovoljno izložili svoj život i prolili krv za obranu i potporu ove monarhije i koji su korisno pridonijeli pobjedi u borbama, uživaju u miru koji su osigurali nama ostalima, i da provedu kraj svog života u spokojstvu."
Napisao 1674. Luj XIV.
Temeljni proglas u Hôtel ds Invalides

Trebam li još što napisati ili dodati @c-respond?
Možda....
Vidiš, i Luj XIV je bio poput @Ninje 07 i mene....
Nisam ja u pitanju..., ja svoj problem "rješim" u sekundi. Ali ne zaboravi da ostaju tisuće i tisuće iza mene i nije moguće da smo svi samo glupi i iskorišteni idealisti. Ja to ne prihvaćam kao konačno!
Da, plaćamo svoje greške ali netko će nekada ipak ispostaviti fakturu koja će prouzročiti frakturu ove države.
To je poanta dnevnika.

Tko je glasao

Trebam li još što napisati

Trebam li još što napisati ili dodati @c-respond?
Možda....

Ne, sve mi je jasno.

Vidiš, i Luj XIV je bio poput @Ninje 07 i mene....

Naivac, ahh ne bih se složila. Vojska je od Lujevih vremena služila za obranu interesa, od teritorijalnih do političkih. Samo iznimno glupi vođe, idu zapostaviti vojsku, jer im se to rasprsne u lice.
Hrvatske "vođe" nisu jako inteligentni ili možda jesu, pronašli su jeftiniji način za pacificiranje vojnika, umjesto da ih umire dobrim statusom, novcem i brigom. što ti misliš Jelenska?

Nisam ja u pitanju..., ja svoj problem "rješim" u sekundi. Ali ne zaboravi da ostaju tisuće i tisuće iza mene i nije moguće da smo svi samo glupi i iskorišteni idealisti. Ja to ne prihvaćam kao konačno!

Koliko je godina prošlo od DR? 12 ili manje? Kad će se pobuniti ti vojnici, za jedno 50 godina?

Da, plaćamo svoje greške ali netko će nekada ipak ispostaviti fakturu koja će prouzročiti frakturu ove države.
To je poanta dnevnika.

Fakturu će nam prije ispostaviti Srbi, skupa sa Rusima, ako dođe do ozbiljnijeg preslagivanja interesnih zona i pada utjecaja zapada i NATOa, nego emotivni, idealisti poput tebe Jelenska.

Bez uvrede!

Tko je glasao

Dragi moj Jelene! Uzalud

Dragi moj Jelene!
Uzalud suze, nema tko da ih vidi kamoli da obriše. Politička preslagivanja na Balkanu su planirana i provedena prema planu. To nema veze s domoljubljem i nema veze s križem ili krstom. Topovsko meso i u ratu i u miru je samo kolateral. Naravno da nama povremeno imponira folklor i žrtva - sve do trenutka kada se "kravlje ludilo" iz susjedovog dvorišta seli u naše. Tada je kasno! Poslužili su se tjelesima kao faktorom autentičnosti - zapravo je bila prijevara od samog početka gdje se znalo tko piše fakturu, a tko mora platiti. Zakaj 999 udruga, zakaj komisije i drugi bakrači - radi lajanja na mjesec. Prodali su zemlju, prodali su ljude - prodali su nadu... Tako su nas učili od malena, budi dobar i slušaj - glavu dolje, ruke na leđa! I ti moraš biti poslušan i dobar jer još malog nisi na put postavio - to se zove zavjera. Ne vjeruješ - cijepi se protiv svinjske gripe!!!

Tko je glasao

@Golgota - razumio, uzeo na

@Golgota - razumio, uzeo na znanje!
A Ti uzmi ovo na znanje, djelomično izvješće tadašnjoj mojoj stranci, koje sam napisao kao zamjenik ministra iz "kvote HSS-a:

Poštovani!
Hrvatska seljačka stranka je prošle godine podržala socijalni program VRH u želji da se socijalna prva pravednije i učinkovitije dodjele korisnicima a sukladno mogućnostima gospodarstva. U tzv. socijalna davanja na neki način uvrštena su i primanja HRVI, obitelji poginulih i zatočenih te osobne i obiteljske mirovine poginulih i HRVI.
Branitelji i veterani Domovinskog rata doživljavaju kao najdublju uvredu njihovo svrstavanje i svrstavanje njihovih problema i potreba u socijalnu skrb. Ne postoji način da uvjerite veterana i branitelja da su socijalni teret Države koju su stvorili, jer oni to doista nisu ili nikako ne bi smjeli biti.
Hrvatski branitelji govore slijedeće: “ Gospodo poduzetnici, gospodarstvenici i političari – mi smo dobili svoj rat – dobite i vi svoj!”
Stvarno žele reći da traže radno mjesto, plaću i uređenu Državu. To je u biti osnovni, prvi i najveći zahtjev više od 90% branitelja i veterana. Doista, punih pet godina je prošlo od Domovinskog rata, a oni koji su najviše pridonijeli stvaranju suverene, nezavisne i slobodne Hrvatske smatraju se prevarenim, poniženim i marginaliziranim. Država za kakvu su se borili, Država pravde, poštenja i čovjekoljublja, Država za koju su ratovali i ginuli, ideali zbog kojih su ih ubijali i sami bili prisiljeni oružjem se braniti – danas nisu ostvareni u mjeri koja bi bila dostojna žrtve koju su podnijeli.
Nije moguće nikakvim beneficijama, materijalnim davanjima ili posebnim pravima nadomjestiti zapravo ono čega su svjesni branitelji:
- da su podnijeli najveće žrtve, dragovoljno i iz ljubavi prema svom narodu
- da su nakon rata sasvim drugačije osobe koje teško razumije okruženje i vlastita obitelj
- da su u pet godina ostarjeli dvadeset
- da su bolesniji i podložniji bolestima od drugih
- da im suborci umiru mladi
- da nisu u stanju zaraditi punu mirovinu
- da se nemogu nositi sa svakodnevnicom ravnopravno sa onim drugima
- da su neki drugi i niotkuda postali vlasnici tvornica u kojima su radili
- da su im opljačkali i uništili tvornice, firme i radna mjesta
- da se tim istima ništa nije dogodilo
- da ih ti isti ponižavaju i omalovažavaju
Kako je do toga došlo?
Između 1991. i 1995. godine, “vatrogasnim mjerama”, nerealnim obećanjima pa i davanjima željelo se zadržati visoku motiviranost branitelja.
Koje li kardinalne pogreške!
Ne postoji branitelj koji je u Domovinski rat otišao zbog beneficija ili koristi. Oni drugi to nikada shvatili nisu, jer njihovi motivi su bili sasvim drugačiji – vlast, moć, materijalna korist, pljačka...
Nakon 1995. godine jedan vrlo mali dio branitelja želi nadoknaditi izgubljeno u materijalnim dobrima, dok ogromna većina s prezirom odbacuje bilo kakvu želju za priključivanje onima koji materijaliziraju svoje tkzv. domoljublje.
Ta većina, ti pošteni i napaćeni ljudi, ništa ne traže osim onog što im pripada – radno mjesto, plaća i sređena Država.
No ona manjina, glasna manjina koja je prihvatila nerealna obećanja i materijalnu korist, omogućuje kasti vlasti, kasti moći, kasti koja je ukrala Državu za koju su toliki položili život, zdravlje i mladost, da zadrži osvojeno.
Tako je došlo do marginaliziranja, poniženja i neutraliziranja glasa istinskih veterana, branitelja i domoljuba. Danas su pred vratima socijalnih ustanova, željeli to oni ili ne. Mnogi, bolesni u duši prije svega, nisu našli drugi izlaz osim alkohola, droge i suicida!
Što smo svi skupa učinili da im izbor povećamo? Zapitajmo se svaki zasebno i u sebi jesmo li mogli ponuditi više?
Treba tako malo – voljeti, poštovati i priznati one koji su nam omogućili slobodnu Hrvatsku!
Doista ništa više ali ni ništa manje!
Obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, HRVI, imali su i imaju pravo na invalidnine, mirovine, stanove, stambene kredite...
Porastom nezaposlenosti i siromaštva sve češće se prozivaju veterani i branitelji kao primatelji nerealnih beneficija. Istina je da veteran i branitelj Domovinskog rata zapravo nema materijalnih primanja s naslova statusa branitelja.
HRVI, znači ranjeni, ozlijeđeni ili bolesni branitelj čija je bolest posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, ima pravo na invalidninu, mirovinu, stan, stambeni kredit...
Pogledajmo nekoliko pokazatelja o stanovima, kreditima i mirovinama:
-U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2000. GODINI DODIJELJENO JE 646 STANOVA I KUĆA STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA.
-U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2001. GODINI STAMBENO JE RJEŠENO 1337 STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA ZA ŠTO JE UTROŠENO 680 MILIJUNA KUNA, TE JE DODJELOM STAMBENIH KREDITA TAKOĐER RJEŠENO 800 STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA U VRIJEDNOSTI OD 98 MILIJUNA KUNA.
SVEUKUPNO JE MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA DODIJELILO 3209 STANOVA U VRIJEDNOSTI OD OKO 1 MILIJARDE I OSAMSTO MILIJUNA KUNA.
-DO SADA JE PRISTIGLO U MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA OKO 5000 ZAHTJEVA ZA DODJELU STANA I 7000 ZAHTJEVA ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA.
Spomenimo da su Udruge iz Domovinskog rata od 1995. god do danas iz proračuna RH dobile za svoje programe 215.614.881,61 KN ili cca 56.740.000 DM (cca 29.000.000 EU) što je više od 900 prosječnih stanova za stradalnike Domovinskog rata.
(+ donacije, općinski, gradski i županijski proračuni...)
2002. Zagreb

Tko je glasao

@jelenska, očito da ti i

@jelenska, očito da ti i branitelji doživljavljavate DR subjektivno tako da nemate šanse objektivno odgovoriti na mnoga pitanja, pa i na to što si sam postavio. Moje viđenje, kao pripadnika poznate "Minkenske Bojne", sam u par puta na ovim stranicama naznačio pa ću i sada. Problem branitelja je u razlici onog očekivanog i objektivno realiziranog. Branitelji su očekivali Hrvatsku o kojoj su govorili hrvatski demokrati od 1971 do 1990, a faktički su se izborili za udbašku, neokomunističku Hrvatsku. Kad bih bio grub morao bih reći; branitelji su pobjedom u ratu doveli komunjare na vlast. To saznanje je proizvelo pogibeljnu konfuziju u glavama onih koji se sami pobiše. Najveća tragedija je što su branitelji nekritično prihvatili VELIKU LAŽ da su oni stvorili Hrvatsku, te su na taj način upali u klopku nelogičnosti i ludila u kojem nisu mogli naći smisao i odgovor na pitanje;Kako to da sam ja (branitelj) stvorio i oslobodio hrvatsku državu a da se ona prema meni - nama odnosi kao da to nije istina?!
Često sam razmišljao o izjavi kontraverznog povjesničarara Tvrtka Jakovine u vezi njegove tvrdnje da su komunisti i udbaši devedesetih stvorili današnju Hrvatsku, i došao sam do zaključka da je mladac u pravu. Oni je jesu stvorili, prema svojim potrebama i vizijama, i ako gledamo tko u njoj vlada od 1990 do danas ne možemo niti smijemo ignorirati ovaj zaključak. U cijeloj priči branitelji su ispali korisne budale koji su u robujući svojoj taštini povjerovali u laž i koji i danas nažalost, još uvjek vjeruju u laž koju im servira vlast, da su ONI(branitelji) stvorili ovu Hrvatsku!!!
Vlast je lukava, računa, ako ih držimo u uvjerenju da su ONI stvorili ovu i ovakvu Hrvatsku oni će je i braniti kad god ih mi (političari) zovnemo. Ovo su naši vladari koristili već više puta i nije isključeno da će to i u buduće raditi.
Što prije se branitelji oslobode ove laži i taštine i izvuku utjecaju i manipulacijama hrvatskih vlasti, i njima i Hrvatskoj će biti bolje.

Tko je glasao

U cijeloj priči branitelji

U cijeloj priči branitelji su ispali korisne budale koji su u robujući svojoj taštini...
@rush, sve ostalo se više-manje slažem ali ovo Ti ni slučajno ne stoji! Pravilno je i istinito "da su branitelji ispali korisne budale" jer su bezgranično voljeli svoju zemlju i svoj narod. Ta se ljubav dokazala tisuću puta i po cijenu smrti na najgroznije načine. Ljubav prema Domovini koje su branitelji imali i imaju prema Domovini i ovom narodu su iskoristili upravo oni koje Ti nabrajaš.
Inače, velika ljubav, što i sam znaš, zna ponekad prerasti u stravičnu mržnju i osvetu.
Ja se nadam da to dočekti neću!

Tko je glasao

@jelenska, najgore što se

@jelenska, najgore što se političaru i analitičaru može desiti je da podpadne pod utjecaj osjećaja, emocija, ljubavi, mržnje etc. To čovjeka samo može omestu u objektivnoj prosudbi. Nisam rekao da branitelji nisu čista srca išli braniti Hrvatsku, međutim, prema ishodu i rezultatima ostvarenog vidi se da su djelovali u korist svoje štete. TO je ono što im danas treba reći, da bi napokon sagledali da su prevareni, usmjereni, izmanipulirani od onih koji su jedino ratom mogli ostati na vlasti.
Međutim, da bi to shvatili naprosto MORAJU preskočit svoju sjenku, izaći iz tog začaranog kruga laži, samoobmane i lagodne taštine.
U suprotnom, oni će ostati pretorijanci svake hrvatske vlasti koja im bude podilazila, bez obzira koliko ona bude protuhrvatska i reakcionarana.
Samo istina oslobađa, sve ostalo su balkanski folklori.

Tko je glasao

... zaći iz tog začaranog

... zaći iz tog začaranog kruga laži, samoobmane i lagodne taštine.
O čemu Ti čovječe govoriš? O balkanskom folkloru?
@rush, pišeš kao da Ti je @Feniks tata!

Marko Perković Thompson
Ratnici svjetla

Kada vidiš kamen na kojemu piše
da je ratnik pao i nema ga više
nemoj samo proći k'o da ne postoji
tu su hrabro pali prijatelji moji

slušaj kako grmi, kako more pjeni
pitaju te jesu li zaboravljeni
za njih se pomoli, nek' mi braća znaju
heroji se nikad ne zaboravljaju

Branili su zemlju i rame uz rame
k'o ratnici svjetla stali protiv tame
zato zora sviće, zato dan se budi
hvala im na svemu, slobodni smo ljudi

http://www.youtube.com/watch?v=SkM1_S3ITVI

Tko je glasao

Ova tema postaje čisti atak

Ova tema postaje čisti atak na psihičko zdravlje.

Kao prvo branitelji nisu stvorili niti izborili ovu državu, branitelji su je obranili, Hrvatska postoji (neki kažu) od stoljeća sedmog, no nebitno, ne postoji od 1991. isto kao što ne postoji od 1945. ili pak 1941.

Kao drugo i posljednje, ovu državu su "stvorili" (ako ćemo koristiti taj termin) svi oni koji je nisu branili, svi oni koji su s figom u đepu čekali konačni ishod i svi oni koji su neopterećeni obranom šutke svojim ne djelovanjem ili pak aktivnim sudjelovanjem omogučili pljačku i opstanak neokomunista, branitelji mogu biti krivi jedino za to što su preživjeli i uspjeli u obrani, ali i uz tu krivicu, mi i dalje ostajemo branitelji, nikako ne "stvoritelji" ili pak "izboritelji".

Probaj sebe naći među "stvoriteljima" (odnosno onima koji su svojim ne djelovanjem omogučili ostanak komunista na vlasti) umjesto što za to okrivljuješ branitelje, mi nismo imali alternative, ili se braniti i preživjeti, ili dopustiti da pobiju nas i naše obitelji, nama teorije zavjere nisu bliske, one su bliske onima koji nisu sudjelovali u događajima, većinom je to iz razloga što pokušavaju naći bilo kakav izgovor za svoje ne sudjelovanje u tim događajima, a najbolji naćin je onaj koji takve osobe radi pametnijima od onih koji su sudjelovali, jer eto, oni su bili pametni i vidjeli su prave razloge te stoga nisu htjeli sudjelovati u "farsi" (kako oni zovu te događaje), dok eto, priglupi su lili krv, ovaj tvoj upis je dokaz da je tome tako, "stvoritelju".

Tko je glasao

@Ninja 07,nadam se da ovo

@Ninja 07,nadam se da ovo meni repliciraš,ako jesi
Probaj sebe naći među "stvoriteljima" (odnosno onima koji su svojim ne djelovanjem omogučili ostanak komunista na vlasti) umjesto što za to okrivljuješ branitelje, mi nismo imali alternative, ili se braniti i preživjeti, ili dopustiti da pobiju nas i naše obitelji, nama teorije zavjere nisu bliske, one su bliske onima koji nisu sudjelovali u događajima, većinom je to iz razloga što pokušavaju naći bilo kakav izgovor za svoje ne sudjelovanje u tim događajima, a najbolji naćin je onaj koji takve osobe radi pametnijima od onih koji su sudjelovali, jer eto, oni su bili pametni i vidjeli su prave razloge te stoga nisu htjeli sudjelovati u "farsi" (kako oni zovu te događaje), dok eto, priglupi su lili krv, ovaj tvoj upis je dokaz da je tome tako, "stvoritelju" .
baš si me prizemljio. Međutim, tebi očito smeta bilo kakvo drugačije mišljenje osim tvog i uopće rasprava kkoja bi tvoje "znanje" o ovoj temi stavila u pitanje jer si ti izgleda vrhovni autoritet. Upravo zbog takvih se sveznalica i demokrata Hrvatska nalazi u govnima. I da te podsjetim, ovdje se diskutira a ne drže lekcije, pogotovo ne meni.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci