Tagovi

Ubijen Ivo Pukani? - mafija ima državu


Pogodilo me je ubojstvo Ive Pukani?a bez obzira što sam tražio njegovo izbacivanje iz HND-a i ?esto ga dovodio u kontekst s mafijom. Kao što sam i za ubojstvo Ivane Hodak tvrdio da je rije? o mafijaškom atentatu, tako i o ovome mislim isto. TO JE NEDOPUSTIVO! MAFIJA IMA DRŽAVU.

Bez obzira što je naga?aju?i o pozadini ubojstva Ivane Hodak Pukani?ev Nacional širio maglu da je rije? o ubojstvu iz strasti ili po najnovijem, obi?nom razbojstvu, o pozadini ubojstva Ive Pukani?a ne želim iznositi pretpostavke.

Upozorio bih samo da je predsjednik Stjepan Mesi? bio vizionar:

Predsjednik Stjepan Mesi? susreo je Hrvoja Petra?a na ro?endanu pokojnog Ive Pukani?a

Sjednica VNS-a iza zatvorenih vrata

Mesi?: Trebalo je ozbiljnije istražiti atentat na Pukani?a

Ju?er je državni vrh održao sjednicu Vije?a za nacionalnu sigurnost na kojoj su se ?elnici države usuglasili kako ?e novim ministrima Tomislavu Karamarku i Ivanu Šimonovi?u prvi zadatak biti osmišljavanje paketa tzv. antimafijaških zakona i mjera.

Kako piše Novi list, predsjednik Stjepan Mesi? na sjednici je rekao kako im je cilj bio motivirati represivne organe da što brže i efikasnije obavljaju svoje zakonske obveze, te da se ubrzo priprema akata koji bi bili kompatibilni s europskom praksom.

U dva navrata, prema pisanju Novoga lista, Mesi? je uputio kritiku policiji i tajnim službama što nisu s više ozbiljnosti pristupili rasvjetljavanju pokušaja atentata na izdava?a Nacionala Ivu Pukani?a.

"Da je taj slu?aj riješen, možda Ivana Hodak ne bi bila ubijena", rekao je predsjednik Mesi? prema svjedo?enju nekoliko sudionika sastanka, aludiraju?i pri tome na istovjetnost oba slu?aja. Prepoznaje se isti rukopis kod oba zlo?ina. Ivana Hodak je ubijena na identi?an na?in na koji je pokušana Pukani?eva likvidacija prije to?no šest mjeseci - hicima u glavu iz neposredne blizine.

Piše: Nacionalova redakcija, 11.10.2008. 13:40

Predsjednik Stjepan Mesi? bio je me?u rijetkima koji je povjerovao Ivi Pukani?u da je na dan kad je NOVA TV objavila pojedinosti o prisilnoj hospitalizaciji njegove supruge, na direktora "Nacionala" (sam je izjavio da je prodao NCL grupu) izvršen atentat. Ako se sje?ate, Pukani? je izjavio da se nakon atentata sklonio u haustor ku?e gdje stanuje predsjednik Stjepan Mesi?. Nije isklju?eno da se nakon atentata o kojem je pri?ao, popeo kod Mesi?a u stan. O tome nisu nikada govorili ni on ni Mesi?.

Mesi? je izjavio da bi Ivo Pukani? mogao pro?i kao Ibrahim Dedi?. Evo kako je to tada za 45 lines prokomentirao Marin Tomuli?:

Marin Tomuli?

Pariz

FRANCUSKA
13. 04. 2008

Željko PERATOVI?

novinar

Zagreb

HRVATSKA

U Parizu 13 travnja 2008

Poštovani gospodine,

Zanimljiva je izjava Stjepana MESI?A povodom ubojstva vlasnika PROMDEI - banke Ibrahima DEDI?A. Imam dojam da je tom zlokobnom izjavom MESI? zapravo šalje zadnje upozorenje nezgrapnom Ivi PUKANI?U i otvara mogu?nost njegove likvidacije.

Stjepan MESI? i njegov šogor Žarko PAVLINA izravno su povezani s ubojstvom nesretnog bankara Ibrahima DEDI?A.

1999. godine kratko vrijeme prije organiziranog pu?a (18/03/1999) protiv legalne uprave PIK-Vrbovca d.d. u Vrbovcu, koje sam bio ?lan, a nakon politi?kog poništenja (Zlatko MATEŠA) legalnog natje?aja o prodaji ve?inskog paketa dionica hrvatskom industrijalcu Enveru MORALI?U, došao nam je u posjet Ibrahim DEDI? i ponudio financijsku pomo? ( kredit) u cilju sprije?avanja neprijateljskog preuzimanja PIK-Vrbovca.

Zahvalili smo mu se za ponudu i odgovorili da u ovoj situaciji novac više nije bitan ve? politi?ka odluka predsjednika TU?MANA.

Javio nam se je nakon pu?a i rekao da ga je zvao novi direktor PIK-a Zlatko DOMINIKOVI? i zahtjevao isti kredit koji je nama ponudio. DEDI? je odbio a prema njegovim rije?ima DOMINIKOVI? mu je prijetio.

Kako sam doznao kasnije, svi dogovori oko rušenja uprave PIK-Vrbovca, poništenje natje?aja u kojem je ve?inski paket dionica PIK-a prodan Enveru MORALI?U za 100 000 000 DEM te kasnija prodaja PIK-Vrbovca AGROKORU za 1 kunu, kao i svi drugi poslovni dogovori „organizacije“, održavali su se na Pantov?aku u uredu poduze?a OMIKRON u vlaništvu Žarka PAVLINE, šogora Stjepana MESI?A.

U dogovorima su aktivno sudjelovali Žarko PAVLINA, Stjepan MESI?, Hrvoje PETRA?, Željko GOLUB, Zlatko DOMINIKOVI?, Vladimir ZAGOREC, pomo?nik ministra MORH-a za financije GALI?, pomo?nik ministra financija JUKI? i predstavnici MUP-a KOŠUTI?, PODNAR i ALVIŽ.....

Nakon pu?a i postavljanja za novog direktora Društva Zlatka DOMINIKOVI?A, Ivan JEDVAJ i ja, posredstvom policajca PODNARA koji je sa svojim kolegama aktivno sudjelovao u pripremi pu?a, bili smo pozvani na razgovor kod Žarka PAVLINE.

I Enver MORALI? je kasnije bio pozvan na razgovor. S MESI?EM je „dogovorio“ primirje te je nakon toga dobio odobrenje investiranja u Hrvatskoj.

Prema informacijama kojima raspolažem, jedan od ?lanova grupe koja je likvidirala Ibrahima DEDI?A bio je i Marko NIKOLI?. Oružje je osigurao Marty CAPIAU posredstvom generala Milenka FILIPOVI?A i to iz vojarne Rakitije. Marty je zapravo neslužbeno bio nadre?en generalu.

(Ista je grupa odgovorna i za organizaciju ubojstva u Crikvenici bivšeg emigranta iz Švedske gospodina NOVAKA.)

Ni sat vremena nakon ubojstva, novi direktor PIK-Vrbovca Zlatko DOMINIKOVI? telefonom je izdao nalog no?nom ?uvaru Društva da otvori vrata i propusti u krug tvornice crni automobil i ne zapisuje broj tablica. Odmah nakon dolaska automobila dolazi i Zlatko DOMINIKOVI? u pratnji svoje žene koja je ina?e lije?nica. Par sati kasnije svi napuštaju krug tvornice.

Naime tijekom ubojstva Ibrahima DEDI?A, jedan od ubojica je bio ranjen od vlastitog metka koji se je odbio od zida. Ubojice su upotrebljavale vojno oružje i vojnu municiju ?ije su kugle od ?elika, a ne od mijedi ili bakra poput municije koju upotrebljava MUP, te se ne upotrebljavaju u zatvorenom prostoru.

Po svemu sude?i, ve?inom oružja i municije koji su služili u ubojstvima, zlo?inacku organizaciju je snabdjevala vojarna Rakitije.

Sve gore navedene (i detaljnije) informacije dostavio sam svojevremeno Državnom Odvjetništvu i Uskok-u. Istina je da u to vrijeme nisam bio upu?en u realnu ulogu Mladena BAJI?A.


Marin TOMULI?

P.S.

Suradnja u likvidacijama Marka NIKOLI?A i Martya CAPPIAUA nastavila se i kasnije. Marko NIKOLI? zapravo nije bio ni u bijegu niti u Latinskoj Americi. Boravio je i boravi i dalje u Hrvatskoj, Francuskoj, Španjolskoj i Njema?koj.

13. ožujka ove godine moja je žena putovala u Zagreb. Pratio sam ju na aerodrom Charles De Gaulle u Parizu i po izlasku iz zra?ne luke, u bezpilotnom metrou koji povezuje TERMINAL I i TERMINAL III gdje se presjeda na metro za Pariz, našao sam se o?i u o?i s Markom NIKOLI?EM koji je po svemu sude?i upravo stigao iz Zagreba te me pratio. Razlikovao se od NIKOLI?A kojeg sam vidio 2002 godine te kasnije njegove slike u novinama. On danas ima kratku blond kosu ali odska?e crna neobrijana brada. Promatrao me je bez rije?i.

Odmah po izlasku iz bezpilotnog metroa, nazvao sam novinara M. C. koji se je u više navrata vi?ao s Markom NIKOLI?EM tijekom njegovog „bijega“. Nije mi odmah odgovorio. Nazvao me je nešto kasnije te potvrdio da je „mogu?e“ da NIKOLI? putuje u Hrvatsku te da je promjenio izgled. Obe?ao mi je da ?e me nazvati sutradan te da ?e o tome pisati. Više mi se nije javljao.

Kako god bilo, Ivo Sanader je sad na potezu da provjeri sposobnosti i neporo?nost svog, od Mesi?a nametnutog i od parlamenta potvr?enog, ministra policije Tomislava Karamarka

P.S. Novinari Nacionala nisu sudjelovali u prosvjedima HND-a nakon pokušaja ubojstva kolege Dušana Miljuša. Novinar Jutarnjeg lista Gordan Mali? je izmanipulirao HND dovevši na zadnji prosvjed predsjednika Stjepana Mesi?a. Nakon postavljanja Tomislava Karamarka za ministra policije iz HND-a nije više bilo pokli?a "A tko je Ron?evi??", i nije se više tražilo odgovornost policije zbog "tapkanja u mraku" u slu?aju Miljuš. Ho?e li se nakon ubojstva Ive Pukani?a itko iz HND-a javno zapitati: A tko je Tomislav Karamarko?!

Komentari

Mnogi govore o mafiji i

Mnogi govore o mafiji i terorizmu ali mogu sa puno odgovornosti reći da ova posljednja ubojstva nose i rukopis udbe. Izvršenja zločina (tetejac i eksploziv pod auto) odgovaraju točno načinu na koji je udba ubijala emigrante. A ako postoji mafija ona se lako mogla razviti iz ostataka udbe koja je i danas na sve strane "umrežena".

Tko je glasao

@45 Lines, pa Ti vjerojatno

@45 Lines, pa Ti vjerojatno bolje od bilo koga na ovim stranicama znaš da je pitanje KADA mafija i slične organizacije nisu imale državu, poglavito ovu.

Bejrutska varijanta koju je sinoć spomenuo premijer dr. Ivo Sanader je ovdje već odavna prisutna - politika, podzemlje, poduzetništvo... Svi oni već odavna imaju svoje kvartove, klanove, milicije i sfere utjecaja u koje se "susjedni utjecaj" ne miješa...

P.S. Prokleta stvar su ti "dijamanti", i ovi "naši" i općenito..., a i tajni računi...
Razmeš?
Pa naravno da da.

Tko je glasao

A evo i jednog zanimljivog

A evo i jednog zanimljivog komentara na mome matičnom blogu. je teorija urote, ali...:

Svi ste fulali. Paz vamo!
Krenimo prvo od izjave Pukanićeva "neprijetelja broj 1" Ranka Ostojića:

Što podrazumijevate pod utjecajem ruske mafije u Hrvatskoj?

- Ruska mafija procijenila je, još početkom dvijetisućitih, da bi se Hrvatska, kroz ulaganja u hotele i u sport, mogla pretvoriti u njihova vrata u Europu. Konkretno, legalno posjedujete hotel ili tvornicu, a ustvari masovno švercate drogu koja dolazi iz Južne Amerike u zapadnu Europu. A Hrvatska, gdje ruski mafijaši imaju legalne biznise, tranzitni je centar za tu golemu ilegalnu trgovinu. To je stvarna pozadina nekih ruskih ulaganja u Hrvatsku.

Jesu li naše mafijaške grupe ekspoziture ruske mafije?

- Ne, nipošto. Naši mafijaši su igrači nižeg ranga. Ne pada im na pamet da Rusima ulaze u teren. Tu se radi o posve odvojenim ilegalnim operacijama.

A onda izjavu Pukijeva "neprijatelje broj 2" Ive Banca:

* Kako gledate na poslednje optužbe u medijima o vezama predsednika Stjepana Mesića sa podzemljem?

Kad predsjednik Republike, unatoč dignitetu i ozbiljnosti što idu uz njegov status, bez ironije veli da bi se ubojstvo Ivane Hodak lakše riješilo da se ozbiljnije razmotrio „pokušaj atentata” na Ivu Pukanića, onda Vaše pitanje nije posve neopravdano. Ipak, ne bih se upuštao u dodatne komentare. Ako ima samo malo istine u tome, onda smo u mnogo većim problemima nego što bih uopće mogao i pomisliti.

* Ovaj slučaj je bacio u pozadinu aferu sa Pukanićem.

Postoji stanovita veza, a to je najproblematičniji hrvatski tjednik – Nacional. Zanimljivo je da još nitko nije odgovarao zbog toga što je Pukanić u više navrata, uz pomoć niza službenih ustanova, svoju suprugu pokušao strpati u umobolnicu. Ni iz zdravstvenih ustanova, ni iz centara za socijalnu skrb, ni iz policije, ni iz bolnice Vrapče, koja je igrala izuzetno dubioznu ulogu u cijeloj priči. Dakako, ni Pukanić nije odgovarao. Štoviše, on i dalje prozivlje one što su ga raskrinkali. Ako čitate Nacional, što ne preporučam, jasno je da je to toljaga svega onoga što je nezdravo ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji. Nacional je odigrao važnu ulogu u podrivanju Đukanovićeve vlasti u Crnoj Gori, sve je činio da oslabi poziciju pokojnog premijera Đinđića u Srbiji, nekoč je promicao priglupe poteze jednog američkog diplomatskog solista, a sad promiče ruske interese. Nacional je pokušao kompromitirati Fabera i Sanju Sarnavku, pokušao je ocrniti feralovce, dakako i mene. Sve je to dio istog posla, na koji, nažalost, nasijedaju razne „korisne budale”. Riješavanje slučaja Pukanić ključ je za mnoštvo toga što se nagomilalo u našem veselom prostoru. Vrlo je važno uvidjeti da su novoimenovani hrvatski ministri i policijski funkcionari izuzetno osviješteni o ulozi Pukanićeve manufakture.

A i Pukijev Nacional je pisao da Rusi stoje iza ubojstva Ivane Hodak:

Policija istražuje veze Zagorca i ruske mafije

I Pukijevi prijatelji Sanader i Mesić imaju veze s Rusima, zato najavljuju izvanredno stanje jer je to poruka njima!

Pa sad vi i dalje trubite da se ja bavim teorijama zavjere!ožda će u ovome naći zadovoljstvo oni koji su tvrdili da ja u svemu vidim prste Hrvoja Petrača. Postoji i ruska veza, ha?!

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Pojasni malo ovaj dio " I

Pojasni malo ovaj dio " I Pukijevi prijatelji Sanader i Mesić imaju veze s Rusima " ??!????
Jesi ti svjestan da danas u Hrvatskoj nema velike firme koja se ne pokusava probiti na rusko trziste i da gotovo svi sto poslovnjaci sto visi drzavni sluzbenici imaju veze s rusima ?

BTW. Krasan ti je ovaj tvoj komentar " I eto, meni kojega blogerska elita na Pollitiki optužuje da sam vodeći teoretičar zavjera..... ", stvarno je fascinantna tvoja netrepeljivost prema neistomisljenicima.

BBTW. Poznajem Petraca, znam mu suprugu i obitelj, te sam djelomicno i Rus - dovoljno da me tituliras kraljem mafije u sjeni ?

Tko je glasao

Da, prepun argumenata kao i

Da, prepun argumenata kao i uvijek. Mogu se okladiti da ces sutra prije sjedanja u auto zaviriti ispod i to onako diskretno, da vide susjedi.

Tko je glasao

na hrvatskom radiju je

na hrvatskom radiju je negdje oko 9 bio citiran Sanader koji je na pitanje o borbi protiv kriminala rekao (ne baš precizan quote):

obračun s kriminalom će postati samo odlučniji

ja iskreno ne vidim tko se obračunava s kime, mi s kriminalom ili kriminal s nama?

nadalje, zanimljivi je taj suptilni ili spontani spin o tome kako "zagreb neće biti beirut", a i mesić spominje terorizam - no ovo je čisto, da ne kažem udžbeničko, mafijaško ubojstvo

terorizam je da je lik odlučio dignuti u zrak autobusnu stanicu ili autobus, ili da podmetne eksploziv pod slučajni auto; žrtve terorizma su slučajno odabrani ljudi - žrtve mafijaških ubojstava su vrlo precizne (tu i tamo strada još netko sa strane kao i ovaj jadan čovjek danas)

Tko je glasao

Brijem da je finta u tome

Brijem da je finta u tome sto ovaj puta zastrasuju politicare, pa zato to smatraju terorizmom.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ipak je sveobuhvatni teror,

Ipak je sveobuhvatni teror, razmjera maoističke kulturne revolucije, jer su beskrajno snage jako dugo potpuno mobilizirane oko svih tih nedoljivih programa i predmeta žudnje da ih sve drugo "nevažno" iritira i ne zanima.

I kada u tako dugim i sve napetijim koncentracijama na takve programe počnu i male disonance, koje izazzivaju beskrajne krakove revolucije, šta je to drugo nego teror nad tolikim publikumom i divizijama.

Nisu valjda teror ratovi, financijske i poslovne oluje, zamorna čišćenja i likvidacije ... to je prolazilo i prolazi tek tako.

Uostalom, i vodeći akademici, profesori i društvene vertikale se već vječnost bave ovakvim pojavama i kontekstom a sve to drugo im nije u fokusu.

Tko je glasao

Amen to that

Amen to that brother!

Uostalom, i vodeći akademici, profesori i društvene vertikale se već vječnost bave ovakvim pojavama i kontekstom a sve to drugo im nije u fokusu.

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

terorizam je da je lik

terorizam je da je lik odlučio dignuti u zrak autobusnu stanicu ili autobus, ili da podmetne eksploziv pod slučajni auto; žrtve terorizma su slučajno odabrani ljudi - žrtve mafijaških ubojstava su vrlo precizne (tu i tamo strada još netko sa strane kao i ovaj jadan čovjek danas)

Upravo tako. Bilo je stvarno komično promatrati "stručnjaka za sigurnost" Matu Laušića kako mrtav ozbiljan docira javnost definirajući ovo kao terorizam jer "širi teror i strah" i osjećaj nesigurnosti koji, eto, sad svi osjećamo.

Dok to jest dio namjere koja prati teroristički akt, jedna od njegovih glavnih odrednica je nediskriminiranje žrtve. Terorizam ne bira žrtve. Cijeli smisao je da stradaju nevini, potpuno nasumice odabrani.

Premlaćivanje Luke Ritza je bliže definiciji terorizma od atentata na Pukanića.

Opinioiuris

Tko je glasao

Razocarenje. Sto su Baden

Razocarenje.
Sto su Baden Mainhof? Mafijasi ili teroristi? hint ubijali su ciljane osobe.

Tko je glasao

Sto su Baden Mainhof?

Sto su Baden Mainhof? Mafijasi ili teroristi?Budale?

Tko je glasao

Andreas Baader und Urlike

Andreas Baader und Urlike Meinhof.
Nisu bili mafijaši.
Radili su što su radili. Iz uvjerenja, a ne zbog lukrativnih razloga.
Sporna je jedino bila metoda implementacije njihovih uvjerenja.

Tko je glasao

Baader-Meinhof je bio

Baader-Meinhof je bio militantni ljevičarski oružani pokret koji je vodio urbani gerilski rat protiv struktura vlasti. U ratu postoje suprotstavljene strane i postoji diskriminacija žrtve. Ja bi BM nazvao organiziranom kriminalnom skupinom, ne nužno teroristima u značenju koja ta riječ ima danas.

U svakom slučaju to je irelevantno jer ostaje potpuno jasno da predmet rasprave (atentat na Pukanića) nije teroristički akt.

Opinioiuris

Tko je glasao

Dobro, ali ipak treba

Dobro, ali ipak treba spomenuti da su onako "usput" iz "ideoloških razloga" pljačkali banke i ubijali nevine ljude!

Tko je glasao

ETA je ubijala neselektivno,

ETA je ubijala neselektivno, ali i strogo selektivno (premijera, suca,...). Uobicajeniji oblik jest neseletvino, ali nije strogo pravilo.
Navodenje da je ubojstvo Luke Ritza blize terorizmu mi je neozbiljno.

Tko je glasao

po meni razlika je u

po meni razlika je u motivu.
Mafijaši dižu u zrak aute zbog biznisa a teroristi zbog politike.

U ovom konkretnom slučaju je teško odrediti gdje prestaje politika a počinje biznis jer naša politika je biznis.

Tko je glasao

Mislim da je prevladavajuce

Mislim da je prevladavajuce misljenje da je rijec o mafijaskom razracunavanju.
Medutim, Mesic je izravno napomenio da je rijec o terorizmu "Terorizam je izasao na ulice".
Nisam siguran je li to dobro ili ne (ici sa kvalifikacijama o terorizmu), nisam o tome do sad razmisljao.

Zelio bih samo reci nesto sto mi se stalno provlaci po mislima (a to sam vise puta govorio).
Mislim da je organiziranim kriminalcima, narodski receno mafiji, bilo jako stalo na proslim izborima promijeniti vlast.
Vjerujem da bi bilo puno mirnije. Mislim da bi se nova ekipa puno lakse drzala u saci nego ova Sanaderova. Mislim da nas tome uci Racanovo vrijeme.

Nije to pohvala Sanaderu, to je cisti dojam, cisti IMHO. Sjecam se kako se gradilo Milanovica i kako ga se zguzvalo kad nije proslo. Kao da se to moglo naslutiti.
Mislim da bi Milanovicu bilo korisno shvatiti da je Sanader njegov najbolji saveznik, ako zeli doci na vlast. Ne treba on Sanadera smjenjivati vec ga iskoristiti za ova neugodna posla. Sanader mora operativno raditi, a to nije jednostavno, posebno ne u ovim okolnostima. Nakon dana u kojemu se trazila smjena, sada se nudi suradnja. Nije uvjerljivo, ali nikad nije kasno.

Tko je glasao

Medutim, Mesic je izravno

Medutim, Mesic je izravno napomenio da je rijec o terorizmu "Terorizam je izasao na ulice".
Ma kakav terorizam, ta oni izigravanju malu Ameriku i priču 9/11 gdje bi htijeli sve Hrvate mobilizirati kontra Bin Ladena iz našeg sokaka (ili susjednog).
Očito da kad se nema vlastitih ideja onda se koriste ideje iz okoline, a to mogu biti vijesti na TV ili najnoviji film u Cinestaru. Jednostavno nemaju pojma što reći i onda proizvode zvukove i izigravaju zaposlene ozbiljne ljude koji ne prezaju izaći pred javnost čak i bez kravate!

A kravatu smo odmah odlučno i rezolutno skinuli (jer sad slijedi erotski program?):

"To vaše pitanje jedno s drugim, dovodite, te dvije stvari su potpuno nedovodive jedna u drugu sa svezom u svezu ne mogu se dovesti u svezu"
Tako nam Bog pomogao.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Meni su nekak postali

Meni su nekak postali preveć šareni. Kakve su im namjere s takvim izjavama o terorizmu se može samo nagađat.
Govori im se godinama da je to sve prisutno u društvu i da se širi ko metastaze, no do sad su se delali bedasti.

Tko je glasao

no do sad su se delali

no do sad su se delali bedasti.
Nekako mi se čini da se nisu prestali "delat bedasti".

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Ma to je poruka vlasti

Ma to je poruka vlasti između koje je Pukanić i mafije, prenosio poruke. Zato vlast zaziva izvanredne mjere, zato govore o teroru.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Preciznije, jedina osoba

Preciznije, jedina osoba koja je uopce spomenula izvanredne mjere je nounar u lose sklepanom pitanju na konferenciji u 20:30. Ali naravno, ja lazem ne ti.

Tko je glasao

Ti si frustrirani pljuger.

Ti si frustrirani pljuger. Napisao sam zazivaju izvanredne mjere. Mesić i Sanader su govorili o terorizmu. Naravno da oni neće sami proglasiti izvanredno stanje. Trebaju ih to građani preplašeni terorizmom sami zatražiti.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Ovakvo tituliranje

Ovakvo tituliranje sugovornika je odraz krajnjeg primitivizma ali ti necu tamjeriti s obzirom s cije je strane doslo. Sto se tice "gradana" to mogu zatraziti samo oni koji zabrinuto nazivaju ili salju telegrame podrske u srediosnjicu adezea, a nekako sumnjam da bi i u ovom slucaju njihov glas bio toliko vazan.

Ali posto vidim da si dobre volje, ajde ako ti nije problem u par crtica opisi za koje bi poteze bilo potrebno proglasiti izvanredno stanje - postavljanje kamere u tvoj zahod od strane Karamarka osobno ?

Tko je glasao

Ne znam za druge.... ali

Ne znam za druge.... ali meni je puna kapa svega!

Ne mislim na prepucavanja ovdje na pollitika.com.... već mislim na život ovdje u RH... ova gadna i tužna realnost za koju budaletine stalno glasaju kada imaju priliku sebi izabrati nešto drugo....

Fuj....

Ruski rulet..... na Rvacki način... znaći da svi 6 metaka stavimo u revolver.... ili da se igramo sa TTejcem!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

ova gadna i tužna realnost

ova gadna i tužna realnost za koju budaletine stalno glasaju kada imaju priliku sebi izabrati nešto drugo
@Jakša, to i mene već godinama tišti.
Dođe mi kao onaj. "Beam me up Scotty. There's no intelligent life down here.".

leddevet

leddevet

Tko je glasao

e, a tko ti je kriv šta si

e, a tko ti je kriv šta si otišao kod bandića, mogao si cijelo vrijeme uživat u ri, pa bi ti mafijaški zg bio samo na televiziji, kao meni :):) (riječki specijalci bombaše uhite unaprijed :):):))

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci