Tagovi

„Trovanje“ Stepinca ili trovanje duše hrvatskog naroda

Treća epizode dokumentarno-igranog serijala “Jugoslavenske tajne službe”, pod naslovom “Obračun s narodnim neprijateljem”, gotovo se isključivo bavi slučajem zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca.

Pisao sam ja već o Stepincu:
http://feniks.bloger.hr/post/alojzije-stepinac--svetac-odmah/2266037.aspx
ali ovaj serijal zahtijeva da se još ponešto napiše.

Autori se pozivaju na ekskluzivne materijale korištene u ovoj epizodi. A posebno „ekskluzivna“ su naklapanja potpuno nevjerosdostojnog konvertita Zdravka Tomca i Stepinčevog nadasve vjerodostojnog biografa mons Jurja Batelje, kojima pripomažu jednako vjerodostojni „eminentni“ povjesničari poput npr. Jurčevića i Akmadže.

Pa tako doznajemo da je sudski proces protiv Stepinca montiran i bez ikakve osnove, pa „ekskluzivno“ doznajemo kako su tajne službe (UDB) radile i ono za što same nisu znale, naime da su trovale Stepinca i da su to radile takvim „marom“ da im je da ga „dokrajče“ trebalo trinaestak godina.
Čudne službe, čudna trovanja i još čudniji svjedoci.
Tajne službe prema „pouzdanim svjedocima“ truju Stepinca, a onda plaćaju skupe liječnike radi uspostave dijagnoze i liječenja, dijagnoza njemačkih hematologa glasila je: policythemia, a bile su spremne plaćati i njegovo liječenje u inozemstvu, jer u zemlji nisu postojali uvjeti za uspješno liječenje tog rijetkog oboljenja od kojega je Stepinac bolovao.

Stepinac je odlazak na liječenje u inozemstvo odbijao iz straha da ako ode iz zemlje da mu vlasti poslije izlječenja neće dopustiti povratak u zemlju, što je vrlo vjerojatno. Neliječenje ili možda bolje rečeno neadekvatno liječenje, a ne nikakvo trovanje, Stepincu je skratilo život.

Mons Juraj Batelja, ko ni drugi „ekskluzivci“, nikako da se zapitaju koji motiv bi imale jugoslavenske tajne službe da truju Stepinca, kad su ga da su to baš htjeli mogli smaknuti kad god su poželjeli, mogli su ga osuditi i na smrt, svijet suzu za njim pustio ne bi.
Prešućuje i mons Batelja a i drugi vlasnici „ekskluzivnih“ saznanja da je sudski proces vođen protiv Stepinca bio potpuno otvoren stranim medijima, a da je jedan američki novinar Stepinčevu izjavu: „Moja je savjest čista!“ u svojem izvještaju prokomentirao: „Ne može se najprilježnije surađivati s najmonstruoznijim režimom ikad, a potom reći da ti je savjest čista!“

Jednom rječju „ekskluzivci“, „ljubitelji istine“, ni da spomenu katolički tisak iz perioda tzv. NDH, koji bolje od bilo čega govori o ponašanju KC i njenog primasa kao i o njihovom odnosu prema ustaškom režimu i Paveliću osobno. Koga zanima istina otići će u NSK i prelistati taj tisak, pa da vidi kako „ekskluzivci“ lažu „na klaftre“.
O da, prešućuje mons Batelja i Stepinčevo pastirsko pismo iz travnja 1941. kojim obavezuje hrvatski kler na punu suradnju s ustaškim vlastima, jednako kao što prešućuje i pastirsko piosmo s kraja ožujka 1945. kojim obavezuje hrvatski kler na nesuradnju s komunističkim vlastima.
Prešućuje mons Batelja i Stepinčev odlazak „vojskovođi“ S. Kvateniku već 12. 04 1941., a onda i „na noge“ Paveliću 16. 04. 1941., pa i to kad po povratku sav oduševljen kaže kako će „bude li nas taj čovjek vodio, kako mi je pripovijedio, Hrvatskom će teći med i mlijeko“.
Prešućuje mons Batelja i Stepinčev izbor da baš on bude vojni ordinarij ustaške vojnice i baš on blagoslivlja ustaško oružje.

Prešućuje on i Stepinčevu komunikaciju s ustaškom emigracijom, neposredno poslije rata, prešućuje i ustaško zlato pohranjeno u katedrali, prešućuje i da je ustaški zločinac E. Lisak prije uhićenja uživao kaptolsko gostoprimstvo, prešućuje i da su se ustaške bande preimenovale u „križare“ nakon što je Kaptol preuzeo ulogu pokrovitelja itd. Itd.
Dakle postavlja se pitanje tko je kome bio neprijatelj, komunisti Stepincu ili on komunistima?
Danas znamo da je „ljubav“ bila obostrana.
Zna se i još nešto, a to je krucijalna razlika između fašista i komunista kad su neprijatelji u pitanju, jer se kod fašista neprijateljem postajalo rođenjem, a kod komunista vlastitim izborom.
Tako je i Stepinac, pristajući uz fanatični antikomunizam „oca hladnog rata“, pape Pia XII, koji se nije libio preko američkih generala u Evropi tražiti od predsjednika Trumana da SAD izvrši preventivni atomski udar na SSSR, postao neprijatelj komunista vlastitm izborom.

„Ekskluzivci“ nam tako otkrivaju „nepoznate“ stvari, da je politički sustav u poratnoj Jugoslaviji građen po uzoru na onaj u SSSR-u, a jednako tako i sigurnosne službe. Big deal, jugoslavenski komunisti odlučuju izgrađivati socijalizam, pa po kojem su ga predlošku mogli graditi, kad je samo jedan postojao, onaj sovjetski?

Stepinac je bio izuzetno zadrt čovjek, uvjeren u svoje poslanje i silno opterećen antikomunizmom, zato se toliko i angažirao u aktivnostima protiv novih vlasti, pa i u podržavanju križarskih skupina i kontaktima s ustaškom emigracijom, a vlasti su sve to dobro znale, jer su imale svoje ljude i u najbližoj Stepinčevoj okolini.

Mlataranje oko tobožnjih Titovih nastojanja oko svojevrsnog otcijepljenja KC u Hrvatskoj od Vatikana (zašto samo u Hrvatskoj, a ne i u jednako katoličkoj Sloveniji?), a Tito je samo želio da ta crkva, očito radi Stepinca tako netrpeljiva prema novim vlastima, malo olabavi u svojem antikomunizmu, a ne da postigne nekakvu autokefanost.

Ako je Tito tako žarko želio da se KC u Hrvatskoj otcijepi od Vatikana, zašto tako nešto nije pokušavao kasnije kad je Stepinc „sklonjen“ u stranu i više nije mogao smetati?
E ali bez obzira na Bateljino napuhavanje KC je poslije Stepinčevog zatvaranja postala puno „mekša“ u svojim stavovima, čovjek bi rekao, nekako kooperativnija.

Uglavnom, „ekskluzivci“ nam o tome ne govore ništa, četiri mjeseca prije Stepinčevog uhićenja Tito je na svoj zahtjev primio papinskog nuncija u Beogradu, floridskog biskupa Josepha Hurleya, prezentirao mu koje probleme vlastima pravi Stepinac i dao prikupljenu dokumentaciju o Stepičevim aktivnostima, sugerirajući nunciju da bi najbolje rješenje bilo da Sveta stolica povuče Stepinca u Vatikan. Rekao je nunciju da mu daje rok od četiri mjeseca i da će, ukoliko crkvene vlasti do tog roka problem ne riješe, Stepinac biti uhićen i izveden pred sud.
Poznato je da je i sam papinski nuncij provjeravao neke navode iz dokumenata koje mu je Tito predao i o svojim saznanjima i Titovom prijedlogu izvijestio papu. Pretpostavka je da je biskup Hurley kao dobar Amerikanac kopiju svojeg izvještaja, koje po svoj prilici nije baš bilo u prilog Stepincu, poslao i u USA, jer se jedino time može objasniti Trumanovo odbijanje molbe koju mu je uputio papa Pio XII da za Stepinca, koji je nakon isteka roka od četiri mjeseca bio uhićen, urgira kod Tita.

Od „ekskluzivaca“ doznjemo i to kako je Tito, nekakvog neodređenog datuma i s neodređenom namjerom, išao Draži Mihailoviću prerušen u sovjetskog oficira, kao da se Tito i Mihailović nisu poznavali i nisu sastali već potkraj rujna 1941.

Što reći na trkeljanje Zdravka Tomca o nekakvim pokajničkim ispadima Jakova Blaževića, što bi trebalo govoriti u prilog tome da je suđenje Stepincu bio montirani politički proces. Jakov Blažević, čovjek koji je „antibirokratsku revoluciju“ u Srbiji pozitivno ocjenjivao govoreći kako „drugovi u Srbiji tabanju pravim putem“, bi se išao ispovijedati i još za ispovjednika izabrati „ekskluzivnog“ Zdravka Tomca.

Na istom tragu je i nadasve „istinita“ tvrdnja kako je ustvari KC dovela Istru u hrvatsko okrilje.
Tita pokušavaju prikazati kao priglupog i kukavicu, a on nije bio ni glup, niti se bojao Stepinca i KC, što je i pokazao prekidom diplomatskih odnosa s Vatikanom, nakon imenovanja Stepinca kardinalom.
I nije Tito molio papu Pavla VI da posjeti Jugoslaviju, papa je molio njega da posjeti Vatikan i priredio mu najveličanstveniji doček koji je Vatikan ikad priredio nekom od svjetskih džavnika.

E pa, gospodo vlasnici „ekskluzivnih“ saznnja, nije UDB trovala Stepinca, niti itko zna zašto bi to radila, ali vi svojim lažima trujete i samu dušu hrvatskog naroda.

Komentari

O sancta simplicitas ppetra

kakve li to gluposti lupas…

Tudjmana su postavili najtvrdokorniji komunisti jer je bio jedan od njih, pogledaj samo prvu konstituirajucu sjednicu hrvatskog sabora gdje ga Đoli Manolić drži i vodi za ruku, te mu prvi čestita…

Situacija koju danas imamo, i raspad sistema u hrvatskoj je upravo rezultat tudjmanovskog boljsevizma, i njegovog bolesnog poimanja stvari koje nam je ostavio u naslijedje…

Hrvatska danas je rezultat upravo te strogo kontrolirane demokracije i kontrolirane ekonomije…

Mislim pogledaj HDZ danas, ponasaju se kao da su KP u ilegali…

I ti ne samo da si nasjela, vec propagiras tu blasfemicnu bigoteriju…

Tko je glasao

Veliki postdemokratski igrokaz ,na djelu

Neoprogressivni
Tudjmana su postavili najtvrdokorniji komunisti jer je bio jedan od njih, pogledaj samo prvu konstituirajucu sjednicu hrvatskog sabora gdje ga Đoli Manolić drži i vodi za ruku, te mu prvi čestita…
Postavili su ga, na sreću, i zajedno s njim sve svoje stečeno znanje upotrijebili(uglavnom) na stvaranju države RH. Neki iz ljubavi prema RH, a neki iz svojih pragmatičnih interesa-opstanka.

U stvaranje države RH, u njenim najtežim trenucima, uključio je i one koji su ranije napuštali sjednicu Sabora, pri kojima su se donosile najvažnije odluke o samostalnosti, u vladu nacionalnog spasa.

Što se mene tiče- svima sam zahvalna, ma koliko mi netko bio simpatičan, ili ne.

Alternativa je bio građanski rat.

Situacija koju danas imamo, i raspad sistema u hrvatskoj je upravo rezultat tudjmanovskog boljsevizma, i njegovog bolesnog poimanja stvari koje nam je ostavio u naslijedje…
U naslijeđe nam je ostavio istina, i tajkune kojima je želio stvoriti hrvatski kapitalizam , bježeći od pohlepe svjetskog. Rezultat je bio loš, porazan za tadašnje hrvatsko društvo.

No, Franjo je umro daleke 1999. a mi smo se naslušali mnogih bajki o poništenju privatizacije, uvijek u predizborna vremena.
A onda muk.
Što se tu može, sve je bilo po zakonu, kriv je Franjo, vikali su najčešće oni, koji su se najviše obogatili u tranziciji na hrvatski način.

U naslijeđe nam je ostavio ( "samo") i državu RH , sa slobodom kojom se građani nisu znali koristiti na pravi način.

Hrvatska danas je rezultat upravo te strogo kontrolirane demokracije i kontrolirane ekonomije
Točno je to.
Baš kao i za većinu zemalja EU koje nisu imale svoga Franju, ali su imale političke marionete koje su velike sile sa svojim ucjenama, prijetnjama, zaduživanjima, otimanjem nacionalnih resursa i uništavanjem proizvodnje , učinile smiješnim slikama nekada ponosnih zemalja, u ovom velikom, postdemokratskom igrokazu.

Uz to , medijima nastoje stvoriti mržnju opljačkanih, prema samima sebi, prema vlastitim državama.

I dok nekima spremaju "šiblje za potpalu", kod nekih gore zgrade vlade , banke, a i ljudi, poput nekada Jana Husa.

Ali, nije im na usnama: "O sancta simplicitas"

Tko je glasao

Današnji HDZ je skup mafijaša

a ondašnji je bio pokret za Hrvatsku.

Kako trpati odgovornost na ljude koji su umrli.

Bolesna ideologija a ne realnost.

sve dobro...

Tko je glasao

ondasnji HDZ je bio skup tvrdokornih komunjara,

koji su posto-poto morali osigurati vlast da ih ne premetu moderni, demokratski reformisti i opozicija, a kojih je kako-tako nesto i bilo.

Dio tih reformista je u zavjetrini presao u HDZ… dok su se partijasi igrali politicara, tehnomenadjeri su lijepo filetirali HR-ekonomiju…

To nije bio pokret za hrvatsku, to je bio pokret za guzice i stolice, i pare!

Tko je glasao

@drvo

u tradiciji ovog naroda je da nista ne vrijedis dok si ziv..

pogotovo ako si "doma"

kada umres ili te proglase herojem ili izdajnikom..

ovisno tko je umro, a tko ostao ziv..

a moze biti i promjena "statusa" godinama nakon smrti.. no to ovisi samo o onome tko je tada ziv..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Mamić umjesto Markovića predlaže Šukera

Sorry za djelomičan spam ali se uklapa u širi kontekst teme...

Šuker od svojih transfera i uk zarade nije lipe olatio poreza Hrvatskoj, a plus toga je ljubitelj
A.Pavelića

Šuker se poklonio Paveliću...

http://www.index.hr/vijesti/clanak/ekskluzivne-fotografije-davor-suker-u...

Tko je glasao

Odgovara svim uvjetima

da ga se nagradi nekom lijepom pozicijom i štovanim društvenim statusom.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@Bigulica

Uz "grobnicu od zlata"?
Orkud ono Šukeri potiču, kad ovoga i Mamić tako zdušno gura?

Tko je glasao

Večeras sam odgledao drugu

Večeras sam odgledao drugu polovicu ovog kontroverznog serijala.

Iako imam jak želudac, nakon možda desetak minuta me počela hvatati neka mučnina. Možda i zbog još dojma jučerašnje komemoracije u Jasenovcu, nikako nisam mogao shvatiti da se tako montirane i tako intonirane emisije mogu prikazivati u udarnom terminu javne televizije.

Manje upućeni vjerujem da nisu uspjeli shvatiti da li su u operaciji Gvardijan pohvatani fašisti ili hrvatski borci za slobodu. A većina rođenih krajem osamdesetih su slabije upućeni zbog znanih deformacija našeg školstva.

B-52

Tko je glasao

@sm

E da, što si ti očekivao, pa radilo se o dokazanim "borcima za Hrvatsku"?
I zamisli, sve će oni spomenuti i Lj. Miloša i Kavrana i bracu Tomljenovića i potpuno beznačajnog I. Prusca, ali ključnu osobu koja je potpuno surađivala, ustaškog pukovnika, zapovjednika PTS-a, Antu Moškova, ni da spomenu. Možda zato što je teretio A. Hebranga i što je rekao da je svijestan da "ustaše nisu izgubili rat samo od boljih boraca, nego i od boljih ljudi", a to je djelo ravno "izdaji hravtske stvari", zar ne?
Treba prešutjeti!

Sad ću malo špekulirati, moji izvori su mi rekli da se na nižoj razini UDB-e razmišljalo da bi A. Moškova radi njegove kooperativnosti trebalo pustiti. To se naravno nije moglo učiniti javno.
Što se dogodilo, Bog sam zna, osuđen je na smrt, ali potvrde o izvršenju kazne nema pa se nagađa jel' pogubljen 1947. ili 1948. ili je možda negdje umro u dubokoj starosti ali pod druigim imenom. Prije on, kojeg se nije vezalo za logore smrti, nego Ljubo Miloš, kako nam jurčevići sugeriraju.

Tko je glasao

stepinca su u jugi napocetku

stepinca su u jugi napocetku htjeli nagovoriti sto milom sto silom .. da izdvoji hrvatsku RKC od Vatikana..

da je na to pristao sve drugo bi bilo izbrisano iz sjecanja, ali nije pristao.. pa je zavrsio u krasicu, svom selu.. da su ga htjeli ubiti ili mogli, ili ne znam ni ja sto lose raditi bio bi drugacije suden.. ali nisu htjeli jer bi to bio strasno glup politicki potez..

sto se tice politike juge i crkve nakon toga je isao slijedeci moguci projekt.. izdvajanja crkve od hrvata.. tj vjere kao nepodobne..
a stepinac je zavrsio u krasicu sasvim mirno zivio i dozivio koliko je dozivio.. samo nije smio biti javno aktivan, sto i nije bio..

dapace, nikom od vlasti nije bilo u interesu da umre jer bi automatski bio mucenik i u politickom smislu bi se dobio kontraefekt..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

To je legenda

stepinca su u jugi napocetku htjeli nagovoriti sto milom sto silom .. da izdvoji hrvatsku RKC od Vatikana
To se kopipejsta okolo po netu, ali ne zasniva se ni na kakvom dokumentu, čak ni indicijama, samo na spekulacijama. Tito nije bio glup, znao je da bi tražiti tako nešto bilo besmisleno. Ono što se eventualno moglo tražiti bilo je određenod distanciranje od poltiike koju je sam Vatikan vodio 1941.-1944., te naravno i hrvatski biskupi, da je fašizam prihvatljiv, demokracija zabluda, a svaka suradnja s komunistima, bez obzira na okolnosti, neprihvatljiva. To se moglo, jer se i sam Pio XIII od tih svojih stavova, iako nevoljko, ogradio (prihvaćajući, u govoru na radiju, da demokracija ipak nije djelo Sotone). To je kasnije u prepričavanjima pretvoreno u zahtjev za otcjepljenje.

Za trovanje također nema dokaza.

Inače, Stepinac jeste kontroverzna osoba. Moj tekst na tu temu na wikipediji (suradničke strance): Jedno razmišljanje o Alojziju Stepincu.

Tko je glasao

@ZO

I to bi bilo to, samo distanciranje od borbenog antikomunizma pape Pia XII, do čega je i došlo poslije Stepinčevog zatvaranja.

Tko je glasao

@Skviki i @ppetra

Za tebe @Skviki sam čuo da imaš visoki tlak, a za @ppetru kažu da ima niski tlak, pa evo ja vam savjetojem da se spojite i ostanete spojeni dok vam se tlakovi ne izjednače.

Tko je glasao

Loš čovjek!

Vulgarna duša- vulgaran čovjek(?)- vulgaran zapis!

Tko je glasao

Reče pravednica!

I ostade živa!

Tko je glasao

Sreća

I ostade živa! Na sreću.

Mislim da mnogi nisu bili takve sreće!

Tko je glasao

@ppetra

Ne nisu, recimo oni koje su "komunističke zvijeri" prvo ubile na Bleiburškom polju, a onda ih iSimo Dbajić smaknuo na Kočevskom rogu, pa ih KNOJ-evci pobili na "Križnim putevima, tako da su na kraju još stigli dočekati duboku starost i umrijeti u vlastitim domovima.
Jebena sreća!

Tko je glasao

Feniks, pa ih KNOJ-evci

Feniks,

pa ih KNOJ-evci pobili na "Križnim putevima, tako da su na kraju još stigli dočekati duboku starost i umrijeti u vlastitim domovima.

U Ključu Brdovečkom imaš masovnu grobnicu od 5-6 tisuća ljudi, a u zatrpanim šljunčarama uz Savu ih imaš još nepoznati broj. Uz prugu od Harmice prema Zaprešiću ih je ne mali broj zakopan, a ljudi koji su bili onda djeca se svega sječaju.

Daj smiri tu svoju perverznu mržnju i spusti se na zemlju stvarnosti.

Tko je glasao

djeca sve pamte!!

............ " a ljudi koji su bili onda djeca se svega sječaju. :)))))

Tko je glasao

Lakše je propovijedati nego činiti

Daj smiri tu svoju perverznu mržnju i spusti se na zemlju stvarnosti.
Eh, kako bi lijepo bilo, da starost stvarno donosi mudrost, pa da to na sebe samoga primijeniš. :(

I Feniks isto. :((

Tko je glasao

@Zoran Oštrić

Ma je, Zoki-Zorule, ubijali su fašisti, ali ubijali su i antifašisti.

Tko je glasao

mozda je legenda.. no u

mozda je legenda..

no u izboru svih legendi..

osobno imam povjerenja najvise u izvor koji me je ispracao bas ovu varijantu "legende"

Titi nije bio glup, naravno.. Glup je onaj kojibi uopce tako nesto pomislio.. no prica koju ja znam kaze da ta ideja nije ni pokrenuta od njega osobno.. ipak, uz svu apsolutisticku moc koju je imao nije bas mogao nadgledati sve.. bar bi tako bilo logicno razmisljati..

vjerujem da su kasniji potezi bili pod njegovom upravom, ali sam zacetak ideje po "mojoj legendi" nije bio Titov.. vec njegovih tadasnjih najblizih suradnika ..

moja legenda kaze da je pokusaj bio analogan pravoslavnoj crkvi. tj. da se crkvom koja spada u okvir drzave, kao sto pravoslavna crkva spada.. moze lakse upravljati jer je sef dostupan, kao i njegove financije.. bar je tako opravdavano pokretanje te ideje sa katolickom crkvom.. od pokretaca a pred Titom i ostalim vrhom, naravno.. Poprilicno blesava, ali sto se moze.. kaze "moja legenda".. ne mozes bas sprijeciti sve blesavoce "revolucionarnih ideja".. no ipak sve u svemu je dobro zavrsilo i beznekih katastroficnih posljedica jer su "ideje" ipak svedene na razumne i fino zapakirane tj. zataskane

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Ta fora, "osobno imam najviše povjerenja"...

... navedena je u mojem dnevniku "Spoznaja povijesti između znanosti i ideologije " među pogreškama lakoumnih amatera pod brojem 2.

Za spoznaju povjesti apsolutno je nebitno u koga ti ili ja imamo osobno povjerenja.

Naravno, nekome je mogla pasti napamet ideja "joj kako bi bilo fino da se hrvatska crkva odvoji od Rima", ali nema nikakvih nagovještaja da je tako nešto ikada bilo razmatrano kao moguća državna politika ili da je spomenuto Stepincu ili eventalno nekom drugome iz crkvene hijerarhije.

Inače, postojala je i postoji i danas Hrvatska katolička crkva, u okviru starokatoličkog pokreta nastalog nakon I. vatikanskog koncila, kao izraz protivljenja tamo proglašenoj Dogmi o nepogrešivosti pape. Samo oni kažu, da se Rim odcijepio od njih, a ne obrnuto. Štovali su Stjepana Radića kao sveca. Stepinac je zdušno radio na njenom suzbijanju. Za vrijeme NDH njen rad je bio zabranjen.

Tko je glasao

joj kako bi bilo fino

da se hrvatska crkva davno odvojila od Rima i pape poput onih u sjevernoj Evropi... zasigurno bi i Hrvatska bila poput tih zemalja!

Tko je glasao

Ne,

nego Hrvatske kao političke činjenice ne bi bilo.

sve dobro...

Tko je glasao

?

a kako to mislis 'Hrvatska kao politicka cinjenica'?
ne kuzim, budi jasniji

Tko je glasao

@zo.. tvoje je da vjerujes u

@zo.. tvoje je da vjerujes u ono sto smatras najvjerodostojnijim..

kao i moje.. ja tebe ne "obracam" ... niti me to zanima..

cak me ni ne zanima da li si nasao nagovjestaje ili ne.. samo citaj postojece i dostupne arhive.. i drzi se toga..

imam svoju pricu, onu za koju smatram da je vjerodostojnija odonog sto si mogao ti naci po knjigama, i to je to..

tko hoce nek razmisli o toj varijanti, a tko nece ne mora.. stvarno mi je svejedno.. samo @feniksove price nisu nikad onakve kakve bi trebale biti jer su pisane sa svrhom uvjeravanja u "jednu i jedinu proglasenu istinu" potpomognutu nekim zasigurno oficijelnim i objavljenim dokumentima u kolicini koja je taman da mu podupire ideologiju ili tvrdnju koju podrzava..

dakle, za mene nikad pouzdane.. jer nemaju svrhu price vec samo podrske "ideji" ..

ovo sto sam napisala je jednako vrijedno feniksovoj varijanti, a i mnogim drugim varijantama.. samo je na nama da se odlucimo koju cemo smatrati najpouzdanijom..

dakle, tebi tvoja prica, meni moja.. ostalima koji zele razmisliti razne mogucnosti ..

i to je to..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof

Ne postoji doslovno ništa što ti možeš napisati, a da bi se moglo makar uspoređivati s onim što ja pišem, pogotovo kads su ovakve teme u pitanju. Za "kolone", kako su ih zvali sudionici, nikad nijednoga, a znao sam ih stotinjak, neki su još živi, nisam čuo da koristi izraz "Križni put", što je kasnije obuihvaćeno zbirnim nazivom "Bleiburg" znam od djetinjstva, gotovo nijedno svjedočenje koje sam čuo ne podudara se s "modernim" tvrdnjama kako je većina pripadnika poraženih voski bila ubijena, naprotiv svi sudionici su naglšavali da je velika većina ostala na životu, neki osuđeni na vremenske zatvorske kazne, a najveći broj poslije proglašene amnestije iz kolovza 1945. pušten kućama.

Što se tiče Stepinca i teme, upoznao sam već kao umirovljenike neke sudionike u istražnim radnjam prije Stepinčevog uhićenja, tada više oficire OZN-e, svi ti ljudi su na temelju saznanja do kojih su došli bili uvjereni da je Stepinac kriv po svim točkma optužnice osim po onoj da je bio ratni zločinac, ali da bi mu se radi sudioništva Crkve i njega osobno u postupku prekrštavnja Srba mogao pripisati zločin protiv čovječnosti.

Dakle jedini sudionik u serijalu, koji zna što govori je J. Manolić, premda on, koliko se zna, nije bio direktno uključen u "slučaj Stepinac", ali je kao pukovnik OZN-e sigurno imao uvida.

Tko je glasao

Feniks, Ti si posebna vrsta

Feniks,

Ti si posebna vrsta lažljivca. U tvojem pisanju nema ni 5% istine, a tvoji izvori se boje da istina izađe na svjetlo dana i zato šire svoje "istine".

Tko je glasao

lunja i baulja "U potrazi za izgubljenim vremenom"

On ne laže, već govori "svoju istinu", dok lunja i baulja "U potrazi za izgubljenim vremenom ", kroz čete ustaša, fašista i partizana, do Franje Tuđmana.

Tko je glasao

mislis "istinu" zna samo OZNA

mislis "istinu" zna samo OZNA i njeni prirepci i nasljednici, kao i njihovi prirepci?

pa ima nas dosta koji raznim obznanama i objavama nikad nisu pristupali bez razmisljanja..

kao i mnogo onih kojima nije neprikosnovena informacija ona koju je OZNA objavila kao sluzbenu.. dapace.

a cini mi se da nas ima jos i vise, lijevih i desnih, srednjih i bilo kakvih koji "malim oznicima" nikad nisu vjerovali sto pricaju

sto ces, mora da je teska sudbina kad to sto pricas prestaje biti apsolutna istina i podobno pricanje koje se ne smije negirati u javnosti..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof

Možeš ti etiketirati kolio te volja, to je jedino što možeš i znaš, ali argumentirano oboriti bilo što od onoga što sam napisao nikad nisi mogla zato što svoje informacij crpiš iz "žutog" tiska.

Još ima živih sudionika "kolona" ili "Križnih puteva", kako bi ti rekla, oni ne bi, s koliko njih si razgovarala, pa da vidiš, kako npr. bivši domobrani teško terete ustaše za nastavak rata poslije njegovog završetka, za tjeranje civila u "povlačenje" prema Austriji, za presvlačenje domobrana i civila u ustaške uniforme, ima živih i bivših KNOJ-evaca iz pratnje "kolona", s koliko njih si razgovarala, samo da stekneš dojam kakvo je raspoloženje u redovima AF boraca bilo prema onima koji su i poslije završetka rata nastavljli ratovati, njihov bijes je bio bezgraničan. Zamisli, svuda u Evropi oružje je utihnulo, njihovi saveznici se polako spremaju na povratak kućama, naravno osim onih koji su na brizi mali ratne zrobljenike, a oni i dalje ginu bez ikakvog valjanog razloga.

Jedna ilustrativna priča, ispričao mi ju je jedan bivši ustaša poslije povratka s desestgodišnje robije:
Uglavnom, 09. 05. 1945. u popodnevnim satima njegova skupina od stotinjak ustaša i domobrana, predvođena jednim ustaškim saqtnikom, birajući skrovite pute pokušava se dočepati Austrije. Iznenada na jednom šumkom putu nalete na skupinu od desetak partizana Slovenaca, s puškama na ramenima, koje niti ne pokušavaju skinuti, niti pokazuju ikakve znake neprijateljstva već njihov zapovjenik kaže: "Hrvaški vojaki, če ne veste vojne je konec, tam dol je naše poveljstvo, tam se vdajte, samo greste prav ...". Ustaški satnik bez riječi svu desetoricu partizana "pokosi" svojim šmajserom. Taj bivši ustaša pitao se. "Što smo mi poslije i ovakvih postupaka, za koje nema baš nikakvog opravdanja, mogli očekivati od partizana? Ma dobro smo i prošli!"

Tko je glasao

mijenjas temu ili sto? ja o

mijenjas temu ili sto?

ja o bleiburgu i kriznom putu nisam napisala ni rijec.. uopce ne razumijem zasto mi se obracas sa tom temom..

ili je to nacin, metoda i slicno.. ili mozda samo starost..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof

Starost, ružnoća, debljina, senilnost, alzheimer, inkontinencija i na kraju potpun ignorancija ...
Samo ada vidiš s kime komuniciraš.

Tko je glasao

Nema tu nikakve simetrije

Ti si izabrala vjerovati u trač, ja sam izabrao vjerovati u objektivna istraživanja. Ni približno ravnopravno.

To je kao sa svim teorijama Zavjere: nedostatak dokaza smatra se dokazom, jer prava Zavjera ne ostavlja nikakve dokaze.

Tko je glasao

ah da.. zaboravih i na

ah da.. zaboravih i na ustasko zlato .. tj oteto zlato i dijamante (uglavnom zidovsko)..

koje je stepinac uspio sacuvati za svog gazdu i prirepke..

pa je sad blazen.. ili tak nekaj

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

????

nije li ustaško zlato dijelom završilo u Argentini a dijelom na računima oni koji su pomogli pri bijegu poglavnika & comp.?

w. ;)

Tko je glasao

pa ne bas sve.. samo

pa ne bas sve.. samo dio..

veliki dio je ostao na kaptolu

kazu sve do 90tih kad je dio od tog dijela ugledalo svjetlo dana.. i opralo se naglo..

pa postalo upotrebljivo..

neki kazu da je u 45 godina ipak dio dosao i do vatikana, no velika vecina vjeruje u to sto sam napisala... da je ipak ostalo pohranjeno na kaptolu u velikom dijelu

malo su se ekipa zvarali, tako da to sto je doslo do argentine predstavlja samo djelic blaga... vecinom onog koji su sami iznjeli i jako mali dio "pohranjenog"

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

blago na kaptolu

vjerujem kako je dio blaga ostao na Kaptolu. mnogi Židovi koji su bježali su najvrednije stvari pohranjivali kod onih kojima su vjerovali - zlatarima, urarima. vjerojatno su i za čuvanje svoje djece u katoličkim samostanima davali dio blaga kao neku vrstu zahvale.
sumnjam da su svećenici išli po napuštenim židovskom stanovima i pljačkali.
dobar dio blaga koji su Židovi nosili sa sobom je završio kod upravitelja raznih logora.

w. ;)

Tko je glasao

ustase su pohranili blago na

ustase su pohranili blago na kaptolu.. jer nisu mogli iznjeti sve sto su skupili (opljackali) u tih par dana koje im je preostalo (naravno mislim na ustasku vrhusku)

nisu ga svecenici skupljali, samo su ga preuzeli od ustasa pred bijeg.. kao na cuvanje i da ga prenesu u "novu i obecanu" zemlju..

veci dio tako pohranjenog je i ostao na kaptolu..

prica se da je kuharic ponudio franji inkriminarno blago za kupnju oruzja (i svega ostalog sto je ekipica trebala) a povrat su dogovorili kroz nekretnine uz dodatnu vrijednost

ako pogledamo ugovor koji imamo sa vatikanom ta verzija price izgleda vjerodostojna

kao i pojava kuharica uvijek uz tudmana na pocetku, te priznanje hrvatske od vatikana

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ustaše i blago

ako su ustaše ostavile blago na Kaptolu to su bile zanemarive količine. ne smijemo zaboraviti da Pavelić ˛comp. su u bežanciji napravili poprilični put i da su morali malo podmazati bežanciju. krivotvoreni dokumenti su koštali. priča se kako su Ameri i Briti uz tadašnjeg papu imali prste u tome. u svakom slučaju nisu besplatno pomagali.
što se tiče Kuharića i Tuđmana teško da su s družili zbog predloženog zlata, jer je Tuki poprilično love dobio od iseljene Hrvatske, otkupa stanova. radilo se je o konfisciranoj imovini od crkve. u dijelu Zagreba koji je poznat kao Donji grad dobar dio kuća je pripadao Kaptolu, pravoslavnoj crkvi, židovskoj općini, Židovima. veliki dio tih kuća je konfisciran i stanovi su naseljeni s novim vlasnicima. 7 min od Trgača, između Martićeve i Vlaške s jedne strane i Bauerove i Ratkajevog prolaza s druge strane postoji blok zgrada poznat među starosjediocima kao Vatikan. građneje za potrebe Kaptola. taj blok je konficiran. Kuharić je bez daljnjega puno doprinijeo priznanju Hrvatske sa strane Vatikana. Tuđman je počo s povratom imovine iz sebi znanih razloga. kako po postojećem zakonu i crkva ima pravo na povrat konfiscirane imovine, a ona se je nije mogla sva vratiti zbog toga što su zgrade u vlasništvu Kaptola ili nastanjene novim stanarima ili u ustanove u njima došlo je do famoznih ugovora. država na taj način u ratama otplaćuje vrijednost imovine katoličke crkve u Hrvatskoj.
jedna dio imovine je bio nacionaliziran - kao samostan Dajla. ali to je druga priča koja govori o dvoličnosti nekih hrvatskih biskupa.
dobar dio židovske imovine je nekoliko puta mjenjao vlasnike - prvo ustaše onda razne partijski komesari, seketari koji su ušli u napuštene židovsko-ustaške stanove. govorim o tepisima, namještaju, porculanu .

w. ;)

Tko je glasao

pa mozda bi bilo dobro da

pa mozda bi bilo dobro da svratis na blog 45lines..

tamo ima nesto napisano, ima i kod margetica nesto.. naravno od svega si izaberi sto ti se cini logicno..

jer ipak su sve to price koje nitko nije dokazao tako da bi mu se to opce priznalo kao istina danas..

meni se dosta toga slaze u pricu koju znam od ranije i cini mi se zanimljivo..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof

Je, je, Margetić je posebno pouzdan, on akko ponekad i "ubode" prvau stvar, to više u kategoriju da i "ćorava kokoš naiđe na zrno" nego plod sustavnog rada ili istraživačkog novinarstva. Žutilo i senzacionalizam!

Inače, kako sam već pisao, Služba je u najvećoj Stepinčevoj blizini imala svoje ljude, znali su svaki Stepinčev korak i sve što se na Kaptolu događa. Zato je prilikom istrage Stepincu bio jako sužen manevarski prostor.

Dio ustaškog zlata, koji nisu mogli ponijeti bio je sklonjen pod sjeverni oltar u katedrali, to je sve pronađeno, upitni ostaju jedino dragulji koje je kasnije Kuharić dao Tuđmanu, a završili su kod Zagorca, koji vjerojatno potiču od Židova, jer te dragulje prema svjedočanstvu Ferdinanda Jukića jednostavno nije bilo moguće prodati, nijedan draguljar ih nije htio otkupiti. Gledali su na njih kao na nekakvo prokletstvo.

Tko je glasao

@lunoprof

stepinca su u jugi napocetku htjeli nagovoriti sto milom sto silom .. da izdvoji hrvatsku RKC od Vatikana..
Zanima me, smatrate li vi, jednako ti kao i svi drugi koji zastupate ove triper teze, Tita zaista toliko maloumnim, pa da nije znao internacionalni karakter KC. Njegov zhtjev prema Stepincu išao je zatim da ne slijedi fanatični antikomunizam pape Pia XII, čime ckvu u Hrvatskoj dovodi u sve veći konflikt s vlastima, a ne da odvoji KC u Hrvatskoj od Vatikana. Vlasti s KC u Sloveniji, a ni drugdje izvan Stepinčevog domašaja, tih problema nisu imale.

Da je Tito imao takav cilj, onda bi valjda nakon onemogućavanja Stepinca nastavio s tim nastojanjama, a svjedoci smo da to nije radio, ali su se poslije Stepinčeva odlaska odnosi između hrvatskog klera i države, ne i oni između Jugoslavije i Vatikana, za to je prije morao otići papa Pio XII, počeli popravljati, što je samo dokaz da je krivica za loše odnose ležala upravo na Stepincu.
I na kraju da je Tito imao namjeru odvajati KC od Vatikana, onda bi to radio na razini Jugoslavije, počevši s prekidom diplomatskih odnosa s Vatiknom, a ne samo u Hrvatskoj.
On je, kad je vidio kuda Stepinac, obnevidio od antikomunizma srlja, želio skloniti Stepinca i za to je putem papinskog nuncija u Beogrdu, floridskog biskupa Josepha Hurleya, molio pomoć Vatkana.
Koja je izostala, pa je Stepinac onemogućen drugim sredstvima.
Točka!

Tko je glasao

ili su ..

dvojica Franje (Šeper i Kharić) bili političari, više svjesni vremena u kojem se nalaze, smjestili crkvu u okvire u kojima zapravo prava kršćanska crkva treba biti - baviti se evangelizacijom a ne politikom. ne smijem zaboraviti kako vjernici u Hrvatskoj(zapravo Jugoslaviji) iako nisu imali ista prava kao vjernici u kapitalističkim zemljama imali su veća prava nego vjernici u ostalim socijalističko-komunističkim državama ako čovjek nije bio u partiji mogao je slobodno ispovijedati vjeru i uzeti godišnji za Božić. Slovenija je za razliku od Hrvatske slavljenje Božića vodila kao narodni običaj i na dan Božića se nije radilo. da li se je radilo o svim firmama ii ne - to ne bih znala reći.
za vrijeme komunizma katolička crkva u Jugoslaviji je veliku pomoć dobivala od Vatikana..

w. ;)

Tko je glasao

"Mala" povijest:

Potječem iz žestoko katoličke obitelji. Svi dječaci su bili ministranti, jedan dječak je poslan u Sjemenište na školovanje, mene su u djetinjstvu budili usred mraka da bih prije škole išla na mise zornice, zaspati nisam smjela prije nego bi se izmolilo bezbroj krunica.....

I nikada, ni na koji način nisam svjedočila nikakvom šikaniranju od strane sistema.

Dapače, slali su me na besplatna ljetovanja sa Društvom "Naša djeca", i davali su mi stipendiju "Titovog fonda" - samo zato jer mi je mater bila samohrana majka, i svojim siromaštvom ispunjavala propisane kriterije.

A OZNE i UDBE su valjda morale znati kakva mi je obitelj, i da mi je ćaća kao klinac od 17 - 18 godina regrutiran u domobrane....

Nakon tog iskustva, te svoje "male" povijesti, sve ljude koji se nakon 1990. žale da u komunizmu nisu smjeli ispovjedati vjeru smatram beskrajno licemjernim gadovima.

Jer - sve se može, kad se hoće! Oni koji "nisu mogli" - to je sorta odurnih komformista koja se prilagođava svakom sistemu, da bi u svakom sljedećem sistemu optuživala onaj bivši za svoje osobne nedostatnosti, svoju osobnu bijedu, svoj osobni kukavičluk.

A Hrvatska je puna takvih, nažalost! Takvi su većina!

Da su Francuzi nalik Hrvatima, oni bi se dan-danas gložili, lustrirali i ubijali zbog - Marije Antoanete!

Na što bi nalikovala francuska zemlja, i bi li uopće bila "zemlja", da je Sarkozy u svojem mandatu sebi dao u zadatak da sa svih pročelja svih općinskih zgrada makne onaj natpis: "Liberte, egalite, fraternite"? A kad ga na izborima pobijedi ovaj drugi - da opet kleše u fasadama ono što je Sarkozy ostrugao?

Koja smo mi jadna nacija!

Tko je glasao

I Antoaneta je izlustrirana,... giljotinom

Koja smo mi jadna nacija! Pojedinci među njima baš jesu!

Nakon tog iskustva, te svoje "male" povijesti, sve ljude koji se nakon 1990. žale da u komunizmu nisu smjeli ispovjedati vjeru smatram beskrajno licemjernim gadovima.Tko je onda po školama djeci trgao zlatne lančiće s križićem oko vrata? Ako su neki htjeli napredovati, u svome poslu, morali su skrivećki krstiti svoju djecu. Zaključuješ na svome primjeru, na jednom primjeru i to poopćavaš. Očito ti je mozak zapeo na induktivnom mišljenju i to pogrješnom, i tu zaostao.

Da su Francuzi nalik Hrvatima, oni bi se dan-danas gložili, lustrirali i ubijali zbog - Marije Antoanete! Oni su svoje izlustrirali giljotinama, a ako se situacija pogorša, bit će nove lustracije.
Primjer ti je tako očito glup, jer su i samu Mariju Antoanetu.. izlustrirali, i ostali republika do dana današnjega, a ne nekakva monarhija.

Otkuda je zaostao običaj da političari moraju uprav ljati svakim djelićem civilnoga života, pa da se i danas trpaju u uprave, ravnateljstva, NO, ... od vrtića do INE? Od vremena komunista!

Tko je glasao

Znaš li

što se misli kada se kaže "mala povijest"? Očito ne znaš.

Blago nama, ti ne uopćavaš! Blago nama, ti svoje umišljaje, zamišljaje, apriorne sudove, predrasude i lijepo zvučeće frazetine - ne uopćavaš, i ne dižeš na razinu neumitnih zakonitosti!

Blago nama s tvojim, vječito jednim te istim monologom!

Tko je glasao

I među žitom, ima kukolja

Znam jednu, koja je imala sličnu "malu povijest"- svoje obitelji, kao ti.

Bila je prava vjernica, iz katoličke obitelji. Istina, nisu joj braća bila u ministrantima, samo zato što ih nije imala, ali sestre su bile toliko pobožne, da je jedna završila u samostanu.

A onda se ta- o kojoj je riječ, spetljala s nekim koji je došao u njeno mjesto služiti vojsku (JNA) i udala se za njega.
Imali su troje djece, a onda je stigao rat.

A ona je postala, gora četnikuša od originalnih, valjda da se dokaže "svojti". Završila je negdje u Srbiji, i ne dolazi baš u RH. A obitelj, kao obitelj, katolička i oprašta.

Pa da ne poopćujem, ali tvoja mala povijest, nalikuje mi na njezinu.

A o "maloj povijesti", učiteljice, uči svoje učenike, ne podvaljujući im,uz hrvatski jezik i književnost, i svoje protuhrvatske stavove. Ne bi bilo čudo, među baš tim kadrovima, bilo je najviše takvih.

S ovoga područja, u najvećem broju su otišli.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci