Tagovi

Triglavska mreža za hrvatske leptire premazane svim bojama!

Poznato je da se u Hrvatskoj slabo razlikuje bogatstvo boja, jer prevladava politi?ki, a naro?ito pravosudni „daltonizam“. I razlikovanje svjetlo-tamnih nijansi tako?er je problemati?no, jer se kod nas slabo razlikuje podzemlje od prizemlja i nadzemlja, što izaziva potpunu neosjetljivost na svjetlosne efekte. Zato se ?uvajte svi vi koji imate imalo putra na glavi! Susjedna nam se „dežela“ pretvorila u finu šengensku mrežicu za lov na raznorazne hrvatske leptire premazane duginim bojama! Ako nam se uskoro to isto po?ne doga?ati u okolnim EU zemljama (Ma?arska, Rumunjska, Bugarska, Gr?ka), slobodoljubivim i prekrasnim balkanskim leptirima je odzvonilo jer više ne?e mo?i bezbrižno lepršati nego samo unutar „balkanske crne rupe“.

1. NIKICA JELAVI?:

Nacija je zgranuta i zabrinuta najnovijim razvojem doga?aja. Nikica Jelavi?. Poznati naš gladijator iz „Troje“ - Gabele, a op?epoznati „vlasnik“ zagreba?kog podzemlja, i jedan od najuglednijih hrvatskih gra?ana, a prema Globusu od 07.07.2008 prvi kamatar u Hrvata , nedavno je bezbrižno odlepršao u Sloveniju, a onda naglo okružen grupom poslovi?no nepodmitljivih slovenskih specijalaca uz jake mjere sigurnosti sproveden u Krško.

U domovini su svi zabrinuti, vijesti se smjenjuju na novinskim naslovnicama, radiju, televiziji. Sada je ve? postala bjelodana ?injenica, da hrvatski „daltonisti?ki“ problem neraspoznavanja boja je postala op?epoznata ?injenica širom Europe, jer su se ovi mangupi iz „Europola“ dosjetili jadu, i novo-uspostavljenu šengensku granicu u Sloveniji tako dobro opremili, da se kroz nju više ni leptiri ne prolaze.

Što se trenutno stvarno doga?a teško je ustanoviti, pak nam preostaje jedino naga?ati. Naš „Trojanac“, poznat po su?enju „nepostoje?oj“ zlo?ina?koj organizaciji (koja se obi?no u svijetu naziva mafijom) u hrvatskom se pravosu?u snalazi kao pravi som u mutnoj vodi. "Mafije ovdje nema" - to je svima poznato još iz vremena „ministriranja“ dobro?udnog Ivana Peni?a (koji je odmah po stupanju na dužnost izjavio kako u Hrvatskoj ne postoji organizirani kriminal), da bi to negdje 2002 godine postalo i „pravosudna“ ?injenica. Tada je naime ?asni gra?anin Nikica Jelavi? i ostalo ?asno društvo pušteno radi pomanjkanja dokaza. Tako se naš "Nikica Nazionale" mogao nastaviti nesmetano se baviti „?asnim“ bankarskim poslovima iz domene paralelnog underground bankarstva (koji se u hrvatskom uli?nom žargonu ina?e naziva - kamatarenjem).

Nisu to bile jedine „nepravde“ kojima je naš „Nikica Nazionale“bio izložen. Uhi?en je 2006 godine u Frankfurtu, gdje je neoprezno otišao na proslavu ro?enja k?eri jednog svog prijatelja ( prema objavi Nacionala od 09.06.2004):

Za Jelavi?a se sumnja da je prije 14. godina sudjelovao u jednoj plja?ki u Njema?koj. Me?utim njegov odvjetnik je izjavio kako je do Jelavi?eva uhi?enja došlo zbog neažurnosti hrvatskog pravosu?a. Nobilo je tako?er pojasnio da se za njegovog klijenta doista sumnja da je po?etkom 90-ih po?inio jedno kazneno djelo, ali je taj predmet njema?ko pravosu?e ustupilo hrvatskom. Objasnio je da je tijekom 1992. godine postupak protiv njega u Hrvatskoj pravomo?no obustavljen, a o tome nije obaviješteno njema?ko pravosu?e.

A sada opet ovi dosadni Nijemci nešto od njega žele, te su raspisali nekakvu potjernicu, koju savjesni Slovenci, k'o Slovenci, savjesno sprovode u djelo. Prava je istina vjerojatno vrlo jednostavna („prosta k'o pasulj“), ali po našem dobrom starom hrvatskom obi?aju da se sve mistificira, sada kruže razne pri?e i pri?ice, glasine i poluglasine. Najkomi?nija je bila ona Nikicinog odvjetnika Rajka Mlinari?a (iz Jutarnjeg od 10.07.2008.g. pod naslovom „SVE ZBOG LOVE 'Nikica je žrtva pravosudnih igara').

U parni?nom postupku Nikica Jelavi? od njema?ke države traži 550.000 eura, pa njema?ko državno odvjetništvo, štite?i financijski interes svoje države, otvara kazneni progon protiv Jelavi?a. Jer je navodno, dio tog odštetnog zahtjeva nastao na osnovi krivotvorenih dokumenata. Njema?ko državno odvjetništvo ?ak tvrdi da Jelavi? nije osobno krivotvorio dokumente, nego da se samo poslužio krivotvorinama

Tako je Rajko, baš tako i nikako druga?ije! "Nikica Nazionale" je okružen vrlim i pravovjernim hrvatskim domoljubima koji su prozreli ovu mrsku njema?ku država, posebice odurno njema?ko pravosu?e, koji sve što ?ine, ?ine samo i isklju?ivo radi love - a pravda im je zadnja rupa na svirali.

No bojim se da se ovdje ipak opet radi o tipi?noj balkanskoj zamjeni teza, kad se u drugima zrcale tvoji vlastiti problemi, Jer su se stvari odjednom po?ele kretati u smjerovima posve suprotnim i nebalkanskom. Unato? ogromnim iznosima koje zlosretni Nikica nudi (na Baji?evo ogromno iznena?enje - koji ne može shvatiti odakle Nikici tolika lova), njema?ko „pohlepno“ pravosu?e ne pristaje na nikakve pare, na ništa manje od toga da ga vide kod sebe u pržunu. Bit ?e da su, razbojnici jedni, obaviješteni bolje od Baji?a, saznali kako je Nikica puno teži, da se mjeri u milijunima, kao i svi nadzemni ili podzemni „bankari“- i da se "mudrom" politikom od njega može izvu?i puno toga više. Time postaje sve izvjesnijim da ?e, unato? angažmanu najplemenitijih hrvatskih odvjetnika, naš "Nikica Nazionale" ipak završiti u njema?koj "buhari".

A stvarni razlozi?! Kruže razne glasine! Prva pri?a za naivnu hrvatsku publiku i uznemirenu hrvatsku javnost bila je da je Nikica nekakvim krivotvorenim ispravama od njema?ke države pokušao izvu?i velike pare na ime odštete za njihovo neodgovorno hapšenje, krivo optuživanje i neopravdano zadržavanje u zatvoru.

Ma gle ti – zbog krivotvorenja isprava?! Pa to je u Hrvatskoj skoro regularna aktivnost. U ovoj pri?i ipak puno toga ne štima. Naime, ako je krivotvorio isprave da bi „drmnuo“ pola milijuna od Njema?ke države, možda Nijemci, dosljedni kakvi jesu, su posumnjali da je krivotvorio i druge dokaze pomo?u kojih ga je hrvatsko pravosu?e oslobodilo krivnje za plja?ku njema?ke draguljarnice u Kemptenu. Takvo nešto se i otvoreno spominje na portalu „Javno“ koji se pozivaju na Interpol:

http://www.javno.com/hr/crna/clanak.php?id=163061 ">Jelavi?a se u Njema?koj, izuzev prijevare u sudskom postupku, zbog koje je ju?er uhi?en u Sloveniji, traži i zbog pokušaja teške kra?e i ilegalnog boravka.

Ruku na srce, možda ovi pravosudni mangupi iz Njema?ke posve opravdano ne vjeruju niti da je hrvatsko pravosu?e korektno odradilo onaj od Njema?ke ustupljeni im slu?aj od prije 14. godina: da je po starom i dobrom hrvatskom pravosudnom obi?aju Nikica opet brzopleto oslobo?en. To nikome ni kod nas ne bi bilo previše ?udno, jer ni mi sami više nismo sigurni koliko toga je u našem pravosu?u odra?eno korektno. A vjerojatno nas i Europska unija uglavnom dosta poprijeko gleda baš najviše radi stanja u pravosu?u.

Bilo kao bilo, naš je "Nikica Nazionale" definitivno na putu u Njema?ku. Teški dani ?ekaju tog slobodoljubivog leptiri?a premazanog svim bojama, koji je donedavno bez ikakvih smetnji prelijetao sve balkanske mreže i mrežice, preskakao sve ograde i pregrade, dok nije zaglavio u naoko bezazlenoj šengenskoj zaštitnoj mreži Slovenije.

2. VELIMIR SOLDO:

Ovaj slu?aj s Nikicom je aktualizirao ponovno ve? pomalo staru i donekle zaboravljenu, ali vrlo sli?nu pri?u o dubrova?kom „hotelijeru“ http://business.hr/Default2.aspx?ArticleID=3447ec96-f2ca-4d3f-94cc-4007b... "> Velimiru Soldi . Prije nešto više od godinu dana, a u ono svibanjsko sveto vrijeme „hodo?aš?enja“ pravovjernih Hrvata prema Bleiburgu, grupa uglednih dubrova?kih „hodo?asnika“ kojoj je on osobno bio na ?elu, i domoljubno snosio ve?inu njihovih troškova, neoprezno su preno?ili u jednom slovenskom hotelu. Sljede?e jutro je nesretnog hotelijera na recepciji pri?ekala grupa slovenskih specijalaca, i uz primjerene mjere osiguranja odvela ga u slovenski pržun (baš isto kao i u slu?aju s Nikicom (koji je istog kompatriotskog porijekla iz onih „zagonetnih“ prostora hrvatskog „bermudskog trokuta“ u kojeg se ulazi i izlazi kad god se netko želi od nekoga skriti). Samo je (za razliku od našeg Nikice) se borio malo duže ?ekaju?i oko tri mjeseca na izru?enje, Naime nije znao što ga tamo ?eka, pa nije dragovoljno pristao na ?in izru?enja. Ali ima vremena, možda i Nikica još promijeni mišljenje.

Tako?er je u ovom „kvazi-dubrova?kom“ slu?aju bilo raznih pri?a i pri?ica - te radi se o zabuni, te ostao mu je nepla?en porez iz gastarbjterskih dana, te vratit ?e se ovih dana itd. Ono što je iznena?uju?e i za neke lokalne i državne strukture istovremeno više nego neugodno i diskreditiraju?e, ovaj „vru?i“ slu?aj je uspješno relativno dugo održavan „pod medijskom blokadom“, da bi ta kontrola bila naglo razbijena prije par mjeseci materijalima skinutih sa web portala Stuttgartskog suda! Naime, netko (ne zna se tko) skinuo je „povijest slu?aja“ u kojem lijepo, crno na bijelo, piše da je imenovani dubrova?ki „uglednik“ s nekoliko zasada nepoznatih suradnika, u Njema?koj sudjelovao u „plja?ki poštanskih ko?ija“!!! Tom prilikom su ?ak upucali voza?a kombija njema?kih pošta „pištoljem velikog kalibra“. Ovaj je sre?om preživio zahvaljuju?i dobrom „bullet-proof“ prsluku. No ta ?injenica dakako nije nimalo olakšavaju?a jer ne umanjuje inkriminiraju?u upotrebu teškog kalibra protiv „bullet-proof“ prsluka - koja dokazuje krajnje ubojite namjere. "Hotelijer" je otkriven detaljnom policijskom istragom, u kojoj je od hrvanja s ubojicama na rukavici ranjenog voza?a otkriveno malo sline - i tako je egzaktno prepoznat baš ovaj „dubrova?ki hotelijer“.

Što se ti?e daljih doga?aja u svezi s ovim slu?ajem, nitko trenutno ne zna, ali je internetsko „curenje informacija“ jako uznemirilo neke važne dubrova?ke "duhove". Naime, gore spomenuti hotelijer je tijekom svog boravka u „vje?nom Gradu“ bio ugledni pripadnik pravovjerne hrvatske desnice, ?lan i rukovoditelj „Hrvatskog bloka“ (kojeg je evidentno i sufinancirao). No daleko ve?i problem je bilo pre?esto ugoš?avanje mnogih važnih osoba iz lokalne policijske, politi?ke i crkvene „super-hrvatske“ orijentacije. A neke je k tome redovito opskrbljivao besplatnim „cateringom“, pa se ovdje mnogi opravdano pitaju nije li taj super-Hrvat bio „superhrvatski“ ucjenjivan.

Oni isti "duhovi" su se bili toliko uznemirili, da je bilo i ozbiljnih prijetnji u nastojanjima sprje?avanja širenja internetskog materijala sa Stuttgartskog suda. Eto, opet taj nesretni Internet, koji ne priznaje nikakve granice, pa ?ak niti zaklinjanje „u presveto hrvatstvo" za koje su mnogi puno toga žrtvovali, ali mnogi još više uzeli.

3. PRAVOSUDNI „BERMUDSKI TROKUT“:

Ova dva gornja slu?aja (uz mnogih drugih) opravdano izazivaju neka neugodna pitanja (koja se provla?e od uli?nih ?akula, preko reakcija medija, komentara na medijskim forumima, pa sve do najekskluzivnijih struktura novohrvatskog društva.

a. Potjernice?!

Prvo pitanje koje se postavlja jest kako je uop?e mogu?e da se naokolo pojavljuju potjernice prema kojima se kriminalci love, ali u Sloveniji, dok za njih u Hrvatskoj nitko ne zna?!

Pitanje je zaista kuriozno!

Naime, Hrvatska je ravnopravni obvezuju?i ?lan Interpola, te po svom trenutnom statusu pristupnog ?lana EU odgovoran suradnik Europola. Pa kako se onda može uop?e dogoditi, da su ovakve potjernice u Hrvatskoj nepoznanice, i da se po njima i prema njima ovdje ne postupa; da o njima „pravosudni patuljci“ i hrvatska javnost „pojma nemaju".

b. Hrvatska pravosudna neu?inkovitost

Budu?i da odgovora obi?no nema, pitanja se samo mogu nizati! Tako ovo drugo pitanje proizlazi iz onog prvoga: Ako sa ovakve potjernice i u Hrvatskoj uredno zapremaju (što bi legalisti?ki gledaju?i bilo posve normalno), gdje se to onda one ?uvaju, i zašto se po njima ne postupa?!

Odgovor bi definitivno trebalo potražiti kod najviših državnih organa (MUP i MVPEI), državnog odvjetništva (od najviših razina do nižih podružnica), te policija (od najviših razina do nižih podružnica) koji su po svemu sude?i ravnomjerno umreženi u ovo korumpirano „društvo“.

Možda bi bilo dobro i krajnje vrijeme, da netko dade jasan, glasan i nedvosmislen odgovor na ova vrlo konkretna mada zaista neugodna pitanja.

c. Hrvatska pravosudna nevjerodostojnost

Tako iz gornja dva pitanja proizlazi ovo tre?e pitanje, alternativno ali realno najteže pitanje: Ako potjernice u Hrvatsku ne dolaze, nego se Interpol i Europol služe zaobilaženjem hrvatskih pravosudnih organa, pa šalju tajne uhidbene naloge susjednim državama, nije li vrijeme da se netko ozbiljno upita, a netko drugi dade suvisle odgovore, zašto je hrvatsko pravosu?e spalo na tako niske grane?

I koje su posljedice takvog stanja stvari! Je li presporo hrvatsko približavanje europskim pravnim standardima samo ukupna slika stanja u kojem se ni ovi naši iz Hrvatske ne žure, a niti nas Europa ovakve želi.

d. Balkanski „Bermudski trokut“:

Lako mogu?e, da se Europa dosjetila jadu, jer je ?ak i nama pomalo postalo jasno, nama stanovnicima Europske „crne rupe“ (u koju se Zapadni Balkan pretvorio), i to s našim slabo nerazvijenim demokratskim shva?anjima, da mnogo toga ovdje nije normalno. Naime, kriminalci raznih formata i provenijencija slobodno se še?u od Timoka do Istre, od Vojvodine do Splita, nestaju i pojavljuju se na neo?ekivanim mjestima, te hara?e po miloj volji. Dvojno ili trojno državljanstvo, dvojni ili trojni dokumenti su uobi?ajena stvar i vadi se po potrebi. Za nikoga od njih hrvatske putovnice nisu nedostupne (ali važi i obrnuto) kontrola protoka ljudi, roba i raznoraznih osjetljivih materijala nije ni?im ograni?ena, ustvari je bezgrani?na. Nedavno je ?ak organizirana ona apsurdna plja?ka Splitske pošte, u kojoj su bili aktivni suu?esnici od Srbije preko Bosne do „super-hrvata“, kojima je taj stil o?ito bio samo maska za slobodan let i lov (kad se samo sjetim onih komedijaških predstava kaštelanskog „branitelja“ koji se onako zdušno borio protiv narodnja?kog koncerta Halida Bešli?a).

Ovim magi?nim prostorima se slobodno še?u optuženi i procesuirani, pa ?ak i pravomo?no osu?eni, kao da granice ni ne postoje. Kao da ni pravni sustavi ne postoje pa se nitko ne osje?a pozvanim da bi se ne?ega ipak trebalo pridržavati. Tako, kad Hrvatska nekoga osudi, taj se udobno skloni u Hercegovinu, kad se pak nekoga u Bosna osudi taj se lijepo i ugodno skloni u Hrvatsku!!! Kao recimo onaj Ante Jelavi? veliki hrvatski politi?ki vo?a u Bosni i Hercegovini, a posebice izuzetno poznati hercegova?ki bankar, koji se lukavo izgubio u neprozirnim vodama hrvatskog pravnog sustava. Ili je još kuriozniji bio slu?aj onog neumskog Ostapa Bendera , koji u Hrvatskoj mirno živi zašti?en kao UNESCO-ov prirodni raritet. Mada je za njim raspisana „crvena Interpolova tjeralica“ on sada dobro potkožen tiho uživa u hrvatskoj pravnoj zavjetrini, u Zagrebu mirno ?ekaju?i stare dane.

BHdani od 26. 07. 2007. navode neobi?nu reakciju hrvatske države na uporne BH zahtjeve o izru?enju Ostapa Bendera:

Iz hrvatskog Interpola, naime, službenim aktom obavijestili su kolege u BiH da su izvršili provjere i utvrdili da Ivan Bender, koji se potražuje po me?unarodnoj potjernici, ima hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište na podru?ju Zagreba. U dopisu konstatuju da ne mogu postupiti po potjernici.

Ma bravo, izvrsno, više nego izvrsno od hrvatskog Interpola - ni tome se nema što dodati niti oduzeti jer sve govori jasno i za sebe! Mada bi oni sami, kao i hrvatsko pravosu?e op?enito, a državno odvjetništvo posebice, barem radi civilizacijskih razloga trebali odgovoriti zašto se hrvatski gra?ani, koji su pravomo?no osu?eni za kriminal i koji se radi formalnih razloga ne mogu izru?iti „svojoj mati?noj državi“, ne procesuiraju u Hrvatskoj prema dobrim i uhodanim pravnim obi?ajima u demokratskom svijetu. Ili možda oni u Interpolu i državnom odvjetništvu žele ustvari državi uštedjeti novac i trud, jer bi naše pravosu?e moglo opet postupiti po dobrim hrvatskim "pravnim" obi?ajima, i osloboditi ih, kao što su to u?inili s Nikicom.

No, mada su Nikicu naši sudovi pravomo?no oslobodili, unato? svemu ga i dalje potražuje njema?ko zakonodavstvo. Kao što ?e i ovu dvojicu (i mnogo drugih) potraživati do kraja njihovog jadnog i bezvrijednog života, u kojem su za „veli?anstvenu hrvatsku stvar“ navodno mnogo "dali", ali još više od nje uzeli! I koje ?e do smrti negdje na našim granicama stalno ?ekati nekakvi euro specijalci da bi primijenili „Crvene potjernice“ u trenutku kad im dosadi klaustrofobi?no ?amljenje u zavjetrini sve suženijeg hrvatskog pravnog poretka.

Koje ?e se i samo vjerojatno vrlo brzo promijeniti. Jer nam tek sada kona?no postaje jasnije, zašto naši transgrani?ni Hrvati tako zdušno ?uvaju Hrvatsku od njenih gra?ana kojima je Hrvatska bezrezervna i jedina domovina.

Komentari

Napisao si mnoštvo

Napisao si mnoštvo kvalitetnih dnevnika, a ovaj po važnosti teme sigurno ulazi u najuži izbor.

Ovim magičnim prostorima se slobodno šeću optuženi i procesuirani, pa čak i pravomoćno osuđeni, kao da granice ni ne postoje. Kao da ni pravni sustavi ne postoje pa se nitko ne osjeća pozvanim da bi se nečega ipak trebalo pridržavati. Tako, kad Hrvatska nekoga osudi, taj se udobno skloni u Hercegovinu.

Naravno, vrijedi i obrnuto. Šteta što među primjerima 'bermudskih' uglednih građana (osuđenika) nisi naveo i slučaj onoga Lekova gubernatora u Župi dubrovačkoj, zaboravio sam mu ime (Hoteli Mlini i Hoteli Srebreno), osuđenoga u BiH zbog malverzcija u privatizaciji hotela u Mostaru.

Međutim, s obzirom da 'čuveni' zagrebački hotelijer Leko još nije uložio ništa konkretnije u svoje 'akvizicije' u Župi dubrovačkoj, a sve to veže se i na još 'čuveniju' akciju 'Maestro', eto ideje za poseban dnevnik.

A moram boldati i zadnju rečenicu iz dnevnika, onu proizašlu iz 'Institucionanih kriza I-VIII':

Jer nam tek sada konačno postaje jasnije, zašto naši transgranični Hrvati tako zdušno čuvaju Hrvatsku od njenih građana kojima je Hrvatska bezrezervna i jedina domovina.

Zaslužila je ova rečenica još i velika slova, bez obzira na pravila!

ragusa

Tko je glasao

Mislim da su svi nabrojani

Mislim da su svi nabrojani slučajevi samo nuspojava neefikasnog pravosuđa i policije. Čiju neefikasnost vjerno oslikavaju ljudi koji ih "vode". A ta neefikasnost je i planirana, i namjerna.
Karikirano rečeno: Sanader (tj. Tuđman) je namjerno umrtvio pravosuđe da zaštiti sebe i svoje. Propisima i izborom kadrova je stvoren sustav koji je trebao biti slijep na "visoki" kriminal. A priroda tog sustava je bazirana na jednakopravnosti i presedanu. Tj. 1 slučaj ruši temelje cijelog sustava.
Pa se sljepilo raširilo te danas imamo sustav koji je kronično neefikasan, periodično nepravedan i povremeno farsičan (npr. Glavaš ). Uglavnom, ona rupa kroz koju je Tuđman početkom 90ih "provukao" vilu se do danas tako raširila da kroz nju može proći i Jelavić sa zoljom.

Tko je glasao

Vidim @frederik da ti se

Vidim @frederik da ti se jako sviđaju američki sportovi,... jedan posebno :):):)

PS. A nije ni da sam i ja baš "daleko" :):):):) , a i 10 punata do sada,... je deset punata.

Tko je glasao

Hm ne kapoiram koji

Hm ne kapoiram koji američki sportovi?? Daj mi objasni malo pobliže jel misliš na bermudsko nestajanje.

Ali mene osobno posebice oduševljavaju ova dva" slovenčiča" koji zadivljeni prae leptiriće ispod Triglava!!

Tko je glasao

sumnjiv si mi... a da to

sumnjiv si mi... a da to dvoje nisu TVOJI leptirići.... :)

Tko je glasao

Pa priznajem, montaža

Pa priznajem, montaža jest!! Pokušavao samo samo osmisliti poruku pa sam djecu s lepririćima prebacio na triglavsku pozadinu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci