Tagovi

Treba li se zbog Indeksa oprostiti od Baji?a?

Nakon užasa, nazvanog Indeks, koji nam je pripremila policija u suradnji s Državnim odvjetništvom, osje?am se jadno, tužno i razo?arano. Ne mogu vjerovati da zbog nekoliko kriminalaca na sveu?ilištu, dokazano korumpirano i nesposobno vodstvo policije i odvjetništva, doslovno uništava karijeru profesorima, asistentima, studentima i osoblju na fakultetima. U glamuroznoj akciji, koju su pripremali godinu dana, iz akademskih gra?ana napravili su kriminalce. Ti novi “kriminalci” trebali bi u zatvorima zamijeniti, iz pritvora otpuštene osobe, optužene za ratni zlo?in ili za korupciju u akciji Maestro. Optuženi su u pritvoru proveli i dvije godine bez presude i ?ak bez po?etka sudskog postupka. Sve to zbog greški, državnog odvjetništva, policije i pravosu?a.

S obzirom na stil odvjetništva i policije, u budu?im akcijama možemo o?ekivati da ?e eksplozivom eliminirati sumnjive ali i nevine. Ovo što su sada napravili jako je blizu toj metodi.

Upravo nesposobna i pokvarena vlast u?inili su zemlju ovisnom o korupciji.

Sve, ama baš sve u državi podliježe korupciji. Svi smo dužni nekome pogodovati kada nešto trebamo. Ne može se na lije?ni?ki pregled, sud, op?inu, školu, fakultet i posao a da ne moramo nekog: moliti, platiti, nagraditi, ?astiti ili uzvratiti uslugom. Prema Kaznenom zakonu sve to je mito za ?ije davanje i primanje je predvi?ena kazna.


?lanak 347.

(1) Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist, ili koja primi obe?anje dara ili kakve koristi da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti,

kaznit ?e se kaznom zatvora od Å¡est mjeseci do pet godina.

(2) Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist ili koja primi obe?anje dara ili kakve koristi, da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti,

kaznit ?e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(3) Službena ili odgovorna osoba koja nakon obavljanja odnosno neobavljanja službene ili druge radnje navedene u stavku 1. i 2. ovoga ?lanka, a u svezi s njom, zahtijeva ili primi dar ili kakvu drugu korist,

kaznit ?e se nov?anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(4) Primljeni dar ili druga imovinska korist oduzet ?e se.

Davanje mita

?lanak 348.

(1) Tko službenoj ili odgovornoj osobi dade ili obe?a dar ili kakvu drugu korist da u granicama svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmi?ivanju službene ili odgovorne osobe,

kaznit ?e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Tko službenoj ili odgovornoj osobi dade ili obe?a dar ili kakvu drugu korist da u granicama svojeg ovlaštenja obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmi?ivanju službene ili odgovorne osobe,

kaznit ?e se nov?anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Po?initelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka koji je dao mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, oslobodit ?e se kazne.

(4) Dar ili imovinska korist u slu?aju iz stavka 3. ovoga ?lanka vratit ?e se davatelju.

Protupravno prisvajanje stvari prigodom pregleda, pretrage ili izvršenja

?lanak 349.

Službena osoba koja prigodom pretrage stana, prostorija ili osoba ili prigodom provo?enja izvršenja ili pregleda oduzme pokretnu stvar s ciljem da njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugome protupravnu imovinsku korist,

Osobno mi se korupcija gadi. Gadi mi se samoponižavanje koje ?inimo davanjem poklona nekom kriminalcu u liku: politi?ara, direktora, profesora, lije?nika ili sve?enika.

Osim Å¡to zbog takvog stava trpim posljedice u poduze?u gdje radim, za svoju okolinu: prijatelje i rodbinu nisam ?ovjek, prijatelj i ro?ak.

U nekoliko navrata došli su me zamoliti da im pomognem zaposliti sina ili k?er. Pa ono, ti si tamo dugo i sigurno možeš srediti nekakav posao. Dijete nam treba posao, nezaposleno je?

Takve situacije duboko su me pogodile. Razumijem roditelje, shva?am kako je biti nezaposlen. Znam da je traženje veze i davanje mita skoro jedini na?in zapošljavanja. Dugo sam u firmi ali ne mogu pomo?i. To je protivno mojoj prorodi.

Zalažem se za ravnopravnost, transparentnost i zakonitost. Zalažem se da svi imaju pristup radnom mjestu pod jednakim uvjetima. Bezbroj puta sam se protivio zapošljavanju preko veze, davanju i primanju mita. Zbog toga mi trpi karijera.

Kako uz takav imidž pomo?i prijateljima i ro?acima koji me mole uslugu? Uslugu koja je, nažalost, u ovoj državi normalna. Normalno je da se za posao plati ili ostane dužan nekom direktoru ili referentu. Kako to nisam spreman napraviti, trpim prezir prijatelja i rodbine, “jer im ne želim pomo?i”. Istovremeno trpim posljedice u firmi, jer se protivim diskriminaciji.

O nesposobnosti odnosno, pokvarenosti policije i odvjetništva svjedo?e neriješeni slu?ajevi: ratnih zlo?ina, ratnih profitera, pretvorbe u gospodarstvu, ubojstva, razbojstva, plja?ki i dr.

Osobno sam se uvjerio, za što posjedujem i dokumentaciju, da su Državno odvjetništvo i policija zataškali utvr?eni kriminal Tomislava Leke (direktora) i Milana Bandi?a (predsjednika NO) na Zra?noj luci Zagreb, te požar trafostanice na toj istoj Zra?noj luci Zagreb. Taj požar progutao je više od 1.000.000 € a mogao je prouzro?iti i zrakoplovnu nesre?u. Za taj kriminal nikoga nisu priveli, nikoga nisu u šest sati ujutro u pidžami slikali. Za vrlu policiju i odvjetništvo za sve je bila kriva, viša sila.

To “poli dorh- ovsko” društvo do sada je izvelo nekoliko anti korupcijskih predstava: Maestro, Gruntovec i Dijagnoza, sve bez ikakvih pozitivnih rezultata. Nema osu?enih, nema smanjenja kaznenih dijela. Nema oduševljenja iz Brisela.

Postoje samo žrtve Baji? - Benkovih zajebancija. Oprostite akcija. Žrtve koje u zatvoru ?ekaju da javnost sve zaboravi.

Zbog svega navedenoga ne mogu vjerovati u uspješnost i dobre namjere u akciji nazvanoj Indeks. Prema dosadašnjim saznanjima, subota 16. sati, od oko stotinjak osoba koje su priveli, polovica je puštena jer nema osnova za zadržavanje. Zna?i li to da nije bilo osnove niti za privo?enje?

Ispada da je akcija Indeks, baš kao i one prethodne, pokrenuta da bi zabavila Sanadera i obmanula EU predstavnika.

Žrtve u toj tragediji i opet su gra?ani. Ovaj puta za desetak sveu?ilišnih kriminalaca, politika je žrtvovala stotinjak intelektualaca. Prije toga žrtve su bili lije?nici, suci i odvjetnici.

Osim što je stradao ugled nastavnika, uništen je ugled i sveu?ilišta. Nakon ove akcije diplome Hrvatskih sveu?ilišta moraju imati rupu. Kroz tu rupu ?e se provu?i konac da se diploma može objesiti ma?ku o rep.

Vrijeme je da se toj praksi stane na kraj. Ne može država zatvarati poštene gra?ane pod izlikom da su “mislili” da su lopovi. Uništavati institucije. Istovremeno država ništa ne poduzima protiv ratnih profitera, ratnih zlo?inca i kriminalca koji nesmetano gaze po cestama.

Izvršna vlast, Vlada, nije dorasla problemima. Postavila si je nedostižne ciljeve, ulazak u EU i NATO . Zbog svoje nesposobnosti, a u svrhu zadanih ciljeva, umjesto reformi izvodi predstave i ?ini propuste. Uništeno je gospodarstvo, rasprodana imovina, velika je zaduženost, inflacija, korupcija i kriminal. Sve se svakim danom pogoršava.

Vlada to ne može riješiti i Sabor je na potezu.

Zastupnici u Saboru pod hitno trebaju po?eti s rješavanjem pitanja gospodarstva, kriminala i sigurnosti u zemlji. Hrvatskoj je potrebna nova izvršna vlast. Ova vlast o?ito ne voli ljude koji misle svojom glavom. Njih žele zastrašiti, poniziti i ušutkati. Zato uz jednog kriminalca ponize i pet intelektualca.

Korupciju prvenstveno treba riješiti politika. Sabor, Vlada i politi?ke stranke. Kada oni izbace korupciju iz svojih redova, kada budu poštovali zakone i Ustav, korupcije u Hrvatskoj ne?e biti. Ne zaboravimo, politika imenuje svoje predstavnike u institucijama i trgova?kim društvima. Ti predstavnici politike, provode u svojim djelatnostima prvenstveno naloge onih koji su ih postavili.

Kao što se vidi iz akcija, ne procesuira se vrh piramida ve? sredina. Ministri i predsjednici: fondova, sudova, bolnica i fakulteta ne stradavaju. Oni koji su organizatori procesa i koji bi trebali imati najviše odgovornosti za ne funkcioniranje tih procesa, ostaju nekažnjeni.

Zašto?

Zato što su produžena ruka politike i zato što su provodili upravo ono što se od njih o?ekivalo.

Nisu li trebali, Rektor i Dekani, organizirati rad sveu?ilišta u skladu s zakonima?

Oni, ako nisu mogli riješiti problem korupcije, a tvrde da su za njega znali, trebali su podnijeti ostavku. Priznajem da su znali ali nisu ništa poduzeli, u?inili su kazneno djelo ne?injnjem. DORH i policija ne poduzimaju ništa.

Ne bi li prvenstveno Rektor i Dekani i nadležni im ministri trebali odstupiti i svoje mjesto prepustiti sposobnim i moralnim. Na ?elu institucija i države treba izabrati stru?njake koji znaju organizirati i provesti organizaciju u kojoj ne bi bilo korupcije i nepravilnosti. Bez takvih promjena ne?e biti ugleda u sveu?ilištu i društvu op?enito.

Komentari

Forum za etičnost i razvoj

Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja, koji okuplja članove znanstvene i akademske zajednice u RH koji se zalažu za - etičnost i razvoj :) objavio je na stranicama Connect portala svoju izjavu:

------------------------------
Povodom akcije USKOKa, Državnog odvjetništva i Policije na Sveučilištu u Zagrebu kodnog imena “Indeks”, Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja:

- pozdravlja sve napore usmjerene na iskorjenjivanje korupcije iz svih segmenata života u RH, posebice iz akademskog i znanstvenog sektora, te se nada da će akcija biti i proširena, jer će u suprotnom ona izgledati selektivna u izboru institucija i razine osumnjičenih;

- izražava svoje neslaganje s neprimjerenom estradizacijom akcije te se, poštujući presumpciju nevinosti, zalaže da se u ovoj fazi postupka pojedine sudionike nepotrebno ne izlaže medijskom linču;

- očekuje da se, svugdje gdje je to moguće, sumnje dokažu te da odgovorni budu kažnjeni primjereno moralnoj i zakonskoj težini njihovih (ne)djela, a da nepravedno osumnjičeni budu u potpunosti rehabilitirani;

- očekuje od javnosti da veliku većinu zaposlenih u sustavu visokog obrazovanja koji savjesno ispunjavaju svoje zadaće u obrazovanju i odgoju naših mladih stručnjaka ne poistovjeti s pojedincima kojima je dokazana krivnja za koruptivna djela;

- poziva mjerodavne u sustavu znanosti i visokog obrazovanja da se aktivno uključe u širu akciju otkrivanja svih nemoralnih i neetičnih postupaka u sustavu;

- poziva sve djelatnike uključene u sustav znanosti i visokog obrazovanja da nadležnim tijelima prijave poznate im slučajeve korupcije;

- posebice poziva čelnike znanstvenih i visokoškolskih ustanova te dužnosnike resornog ministarstva, kao i sve druge kompetente pojedince i ustanove, da javno osude i druge oblike korupcije koje je teže podvesti pod krivičnu odgovornost, ali koji su često još pogubniji po život i rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, kao što su:

- nepotizam;

- netransparentan i sukobima interesa obilježen sustav dodjele sredstava za znanstvene i tehnologijske projekte, znanstvenu opremu, znanstvene novake, sredstava za izdavaštvo, i ostalih materijalnih izdvajanja iz proračuna;

- kršenje normi racionalnosti prilikom izgradnje objekata u sklopu starih i prilikom otvaranja novih znanstvenih i visokoškolskih ustanova, te još teže prekršaje prilikom izdavanja dopusnica za rad i pri procjenjivanju kvalitete rada tih ustanova;

- nerad, „tezgarenje“ na brojnim učilištima te korištenje materijalnih i ljudskih (studenti!) resursa za osobne probitke i zarade;

- oportunizam, sukobe interesa i često kršenje najosnovnijih etičkih normi i podzakonskih akata prilikom izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja kao i kod izbora u razna nacionalna (uključujući HAZU), sveučilišna i ostala službena tijela;

- korištenje “klanovskih” udruživanja i otvorenih i prikrivenih metoda zastrašivanja “njihovih” i nagrađivanja “naših” prilikom izbora čelnika znanstvenih i visokoškolskih ustanova na svim razinama uz potpuno odsustvo ikakve odgovornosti za naknadne postupke tako izabranih „autonomnih“ čelnika;

- kršenje etičkih normi autorstva i kvalitete znanstvenih djela koja se objavljuju u domaćim znanstvenim publikacijama;

- praksu anonimne difamacije nekih uglednih kolega koji su moćnicima “stali na žulj”;

- nepoduzimanje koraka da se sankcioniraju svi gore nabrojani oblici korupcije koji se u pravilu sustavno “pometaju pod tepih” iako su svima znani i bjelodani, a na što ukazuju i rezultati višekratnih nezavisnih stranih evaluacija sustava i njegovih pojedinih komponenti poslije kojih nije poduzeto ništa da se sustav popravi.

Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja, 23. rujna 2008.

-------------------------------

Tko je glasao

Malo je duže trajalo, ali

Malo je duže trajalo, ali evo i njihova je osuda objelodanjena, međutim koliko je ona, glede imena svih onih u čije je ime napisana, vjerodostojna drugo je pitanje.

Svi znamo da se u forumu za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja kao i u mnogim drugim sličnim nevladinim i apolitičkm organizacijama nalaze i one osobe koje bi se u tekstu gornjeg priopćenja mogle prepoznati.

Naravno da pozdravljam i slažem se s priopćenjem u cijelosti, ali postoji ipak izvjesna rezerviranost prema svim tim forumima, udrugama i sličnim inicijativama čiji su mi članovi i vodstva nepoznata, ili se javni nastupi manifestiraju sporadično, udarnički, poput onih poznatih, za dnevno političke potrebe. Nakon osamnaest godina stvaranja "hrvatskog raja na zemlji" ja se još uvijek nikako ne mogu osloboditi svega onoga što me podsjeća da je i put u pakao popločan dobrim namjerama!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Svi znamo da se u forumu za

Svi znamo da se u forumu za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja kao i u mnogim drugim sličnim nevladinim i apolitičkm organizacijama nalaze i one osobe koje bi se u tekstu gornjeg priopćenja mogle prepoznati.
od ovakvih izjava raznih foruma nikakva korist. oni nisu rekli ništa, oni ne traže ništa i ne znaju ništa.
na taj nacin se samo produbljuje kriza. priopcenja trebaju imati muda. trebaju nuditi rješenja.

Tko je glasao

Točno tako Mucke, jer

Točno tako Mucke, jer upravo je ta inflacija kojekakvih priopćenja i lajanja na mjesec krivac za apatičnost javnosti. Nažalost prečesto smo se uvjerili da se iza takvih reformatorskih ukazanja ipak nalaze samo novi stališnici starih loših običaja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

- očekuje od javnosti da

- očekuje od javnosti da veliku većinu zaposlenih u sustavu visokog obrazovanja koji savjesno ispunjavaju svoje zadaće u obrazovanju i odgoju naših mladih stručnjaka ne poistovjeti s pojedincima kojima je dokazana krivnja za koruptivna djela;
Ovo očekivanje je u skladu s većinom očekivanja - da je nakon smušenog HSS-a Mačeka stigla očekivana država, da je revolucija pobjedila i da je samo pitanje trenutka kada će sve blistati u punom svjetlu, da smo se konačno rješili kočničara i nerpijatelja napretka, da će se desetljećima zapostavljana infrastruktura i sva struktura rješiti u tren kada joj se naredi, da će milijarde teći kako su tekle iz bezbroj nekih nepoznatih izvorišta, da će za sve to zadužene niže snage izvršiti te pomoćne zadatke.

Jer pretežne vodeće snage visokog obrazovanja i znanosti su zadnjih skoro 70 godina non stop čistile prave vodeće snage i razvijale se međusobnim razmnožavanjem i u kupleraju s politikom, vlašću i raznolikim ekstra zaradama i dobicima, po načelima što lošija i kvarnija nova materija to bolje osigurava svjetske likove i djela i liže dupe, do stupnja da su ključna materija koja rastače ukupnu društveno-političku praksu, naročito u djelovima graditeljstvo, zdravstvo, ekonomija, pravo i pravosuđe, financije, kultura i razni djelovi prožeti novcima, politikom, ideologijom i vezama sa globalnim poslovima sa beskraajnim trošenjima milijardi te pravnim i stvarnim malverzacijama.

Pa bez nekog minimalnog istupa i pristupa oko svega toga ne samo da nema ništa nego se snažno nastavlja i šire ta kardeljističko-postmodernistička pušiona i kupleraj.

u prvi put jako dobro sročenom popisu
- posebice poziva čelnike znanstvenih i visokoškolskih ustanova te dužnosnike resornog ministarstva, kao i sve druge kompetente pojedince i ustanove, da javno osude i druge oblike korupcije koje je teže podvesti pod krivičnu odgovornost, ali koji su često još pogubniji po život i rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, kao što su:
nedostaje ključni dio:
- već jako metastazirale poznate krajnje blamirane duge grupne pojave koje su vodeći dio širih snaga koje dovršavaju kartelizaciju društva (graditeljstvo i nekretnine, pravo i pravosuđe, ekonomija i financije, zdravstvo ...), uzurpaciju svih djelova i svega dostupnog, trajno zagađenje društvene i političke svijesti i krajnju eliminaciju mislećih u zbilji u kojoj gdje prvi ešaloni vlasti i svega naprosto ne poznaju niti razumiju najelementarnije djelove teorije i zbilje, s naročitim naglaskom na kontinuitet eskalacije trošenja beskrajnih milijardi.

Tko je glasao

Jako lijepo sročeno

Jako lijepo sročeno priopćenje. Još samo da taj Forum s riječi prijeđe na djela!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Da smo docekali da se oni

Da smo docekali da se oni kojima su puna usta korupcije bune sto je na pogresan nacin sprovedena konkretna akcija suzbijanja korupcije docekali smo. Zamislite oni bi to bez medijske pompe, oni bi dakako otvorene sjednice Vlade, pravo na pristup informacija, ali kad love korumpirane profesore onda bi da to bude bez medijske pompe. Oni bi priveli desetine korumpiranih profesora, a da se to obavi u tisini, uz najavu i caj. Pri Maestru zamjerali su timing s obzirom na dolazece izbore, sada medijsku pompu i predstavu za EU, slijedeci put sta se vec nade, ali budite sigurni nesto ce se naci.
Dio javnosti i politike koji reagira na nacin da pristaje na sprdanje sa otpocetim i prilicno bolnim procesom samo pokazuje stvarne razmjere problema vezanog uz korupciju. Korupcija cak i nije toliko rasirena koliko smo je kao drustvo spremni prihvatiti, tolerirati i koliko smo nespremni zdravo reagirati protiv nje. Odavno je bilo sumnjivo sto se vecina bavi kokodakanjem o korupciji, a nitko ne poducava kako se protiv nje postaviti i stvarno nositi, a upravo se kao malo kad do sada vidi nacin na koji se inace uhodano u nas opravdava korupcija i kako tog znanja i uhodanosti pogubno nedostaje. Toboze cinicna i toboze pametna opravdanja o manjevrijednom lovu sitnih ribica i predstavi za EU.
Ovu ekipu sa prometnog i ekonomskog svi smo gledali i tolerirali godinama, nitko prstom nije mrdnuo stiteci svoje dupe, a svima su usta bila najrazlicitijih dijagnoza stanja i sl. Prekrasno za jednu dobru zivotnu pouku i za pospremiti u memoriju kod slicnih, a ako ne i identicnih situacija.

Tko je glasao

Da je smijenjen cvat

Da je smijenjen cvat ministara nakon Maestra a Vukeliću naloženo da se izvoli javiti istražnom sucu kako bi barem dao iskaz, ako ništa drugo jer je 6 milijuna dolara više nego se daje za operaciju ili prolaz na ispitu, onda bi malo nas jambralo oko metoda i pompe.

Nekome tko ne nalazi za shodno rješavati ono "pri ruci" što može lako kao dobar dan, teško se može vjerovati da misli išta ozbiljnije čak i ako drugdje nastupi kao američka konjica s trubama.

Ne radi se tu da li se brani profesore ili napada borbu protiv korupcije već jedino o tome da li je iskren onaj koji sve to pokreće i zašto to pokreće.
Neki vele da je a neki da nije.
I sve dok perjanice i dalje slobodno praše, više će biti ovih drugih.

B-52

Tko je glasao

Da je ovo da je

Da je ovo da je ono,....
Naprosto je mucno gledati kakvim se sve razlozima opravdava i umanjuje ocigledno zgrtanje rukava oko korupcije iz najjednostavnijeg razloga sto to cini HDZova vlast. Umjesto da se dade bezrezervna zasluzena (pa cak i nezasluzena) podrska kako bi se hitno i bezrezervno povecala kriticna masa na antikorupcijskoj strani prigovaraju, traze se i uvjetuju nebulozne stvari. Dio politike koji sad prigovara ulovio se u vlastitu mrezu, sitnog ili krupnog oka nebitno.

Tko je glasao

Vidi, davanje podrške

Vidi, davanje podrške akciji nije ni približno davanju podrške Sanaderovoj vladi pa kad se zbog nevjerodostojnosti kritizira vladu, treba znati da to nije protivljenje akciji.

Štaviše, oni koji i dalje, rekao bih neoprezno, pokušavaju zasluge pripisati sebi (Primorac, Sanader, ... ), zaboravljaju da uz to ide i odgovornost za nečinjenje u svim (školskim) primjerima korupcije do sada.

Samo kap iz mora, kad je u operaciji bez kune predaje karlovačkog KIM-a stranačkom podobniku pred kamerama i mikrofonima posvjedočeno da je (dokazanu) nezakonitost preporučio tadašnji ministar gospodarstva i još mu isporučena javna zahvala za to, a tadašnji i sadašnji potpredsjednik vlade i Sanaderova desna ruka za privatizacijske i druge operacije također pred kamerama bahato zanemario glasno izrečeno upozorenje predstavnika sindikata jer da se radi o kršenju zakona, Sanader nije učinio ništa.

Za smijeniti i privesti ekipu zakonu mu nije trebalo ni 300 policajaca, ni Uskokovi pouzdanici ni prikriveni istražitelji.

Trebalo mu je samo malo dobre volje

Sad uvjeriti narod da se misli ozbiljno i da iza slijedi dalje, sizifov je posao.

Bila bi druga stvar i ja bih sam povjerovao, bez obzira što je sve na pritisak iz EU, kad bi zbog posredovanja kod KIM-a bio priveden Vikelić, pa da se proširi za Brodosplit, onda Polančec da objasni zašto je ignorirao upozorenje na nezakonitost i dao KIM stranačkom kolegi, i finaly, da im se pridruže Čobanković, Kalmeta i Šuker kako bi istražnom sucu bar pojasnili mehanizme odlučivanja u HFP u vezi Maestro, itd.

Sve dok toga nema, i najbolji PR će polomiti zube.

B-52

Tko je glasao

Mislim da znam kako

Mislim da znam kako objasniti razlike u shvacanjima cak i psiholoski gledano, ali mi se ne da na to gubiti vrijeme.
Neka mi bude dozvoljeno samo razgolititi to ugrubo.
S obzirom da objasnjenja idu u smjeru da je Vlada korumpirana i da bi sama sebe trebala uloviti u tome i da bi tako stekla vjerodostojnost. Kakva bi to bila korumpirana Vlada koja bi stekla vjerodostojnost? Ako bi stekla vjerodostojnost hvatanjem sama sebe kome takva vjerodostojnost treba? Takva vjerodostojnost nema nikakvog uporista i onaj koji trazi takvo sto sudionik je prije svega politickih i drugih utrka, a ne rjesavanja ikakvog goruceg problema, kako se vec tepa korupciji.
Mi smo terorizirani medijima i politokracijom koja nas maltretira temeljito i potpuno. Unistavaju nase i svjesno i nesvjesno, u potpunosti smo im podlozni. Dok mi lovimo i bavimo se korupcijskim duhovima stvarni zivot nepovratno tece. Primjerice ona vesela druzina sa Prometnog i sl. sprdala se do neki dan svima nama i nitko nije imao dvije ciste potjerati ih i spremiti gdje treba, a kladim se da su o korupciji imali vrlo slicno razmisljanje jedan sa bradicom cak je i "ironicno" dometnuo kako "padaju sitne ribe". Cim je analizirao situaciju i Predsjednik se nadovezao istim rijecima kao i ovaj kojeg su sproveli.
Mislim ne znam, ali to je upravo fenomenalno.

Tko je glasao

S obzirom da objasnjenja idu

S obzirom da objasnjenja idu u smjeru da je Vlada korumpirana i da bi sama sebe trebala uloviti u tome i da bi tako stekla vjerodostojnost.

Ovo ni blizu, ja bih volio da njih (dao sam jedan od brojnih primjera) polove USKOK, DORH i MUP. Po mogućnosti uz jednako brojne medijske izvjestitelje.

Oko vjerodostojnosti si odlično zaključio:

Takva vjerodostojnost nema nikakvog uporista i onaj koji trazi takvo sto sudionik je prije svega politickih i drugih utrka, a ne rjesavanja ikakvog goruceg problema, kako se vec tepa korupciji.

Naravno da takva vjerodostojnost nema uporišta pa je ja od Vlade ni ne očekujem, samo konstatiram da je nemaju.

B-52

Tko je glasao

obaladaleka Mislim da znam

obaladaleka
Mislim da znam kako objasniti razlike u shvacanjima cak i psiholoski gledano, ali mi se ne da na to gubiti vrijeme.
Neka mi bude dozvoljeno samo razgolititi to ugrubo.

Iako si dosta logično naglasio neke razlike u shvaćanjima, radi toga što interes za to sve više i više raste, a sa interesom sve veće čuđenje i sve veće razlike, što će eskalirati, vjerojatno je ključno ono što se sve bolje vidi, da se većina toga ne odvija namjerno i da većina različitih snaga u cca 80 % toga radi i misli isto a ne veoma različito, kako to po bezbroj izabranih detalja izgleda - prvi ešaloni svega naprosto ne poznaju niti razumiju elementarno u mjeri najmanje 80 % a nešto složenije ne poznaju niti razumiju u stupnju najmanje 90 %, jer su bez prethodnog znanja i iskustva odmah ušli i navikli na kardeljističku zbrku poslovanja na zajednički račun u kojoj je zamagljena podjela obveza i odgovornosti, pa se beskrajni protoci milijardi i razne prakse doživljavaju kao nešto što se podrazumijeva i na što se ne gubi predragocijeno vrijeme.

Ne samo da čelnici i njihovi najbliži suradnici i savjetnici o tome nemaju pojma, nego su i idući ešaloni takvi jer su baš formirani po tom principu, a brojne obrazovane i elitne divizije to slijede kao nužnost nužnosti koja je nužna.

Nedostaje ono ključno, što je prisililo boljševika Holjevca kada je po drugi put dobio upravu Zagreba, ali sa naredbom da nešto napravi - ta "naredba" i svijest da o tome nema pojma. On je u dubokom povjerenju i diskreciji pitao za savjet svog školskog druga Zdenka Kolacija, školovanog kod preživjelih pravih profesora i učitelja, koji su preporodili Zagreb tridesetih, koji mu je rekao da nekoliko prvih ešalona nema pojma i da su izgurali one koji znaju, što je i Holjevac znao, te nešto malo natuknuo. Nakon toga je Holjevac samo upitao tko zna napraviti plan za globalni razvitak Zagreba, svih djelova - odmah je počelo komešanje i prvi ešaloni su se sami povlačili na rezervne položaje a na njihovo mijesto dolazili oni koje su uklonili i njihove mlađe snage. Kada je to nadišlo sva očekivanja i postalo noćna mora za sve od Triglava do Vladivostoka, do zadnjeg su maknuti, ne samo inženjeri i pomoćno osoblje nego i sva praksa, npr. sam Zagreb je imao više znanja i moći za montažne gradnje nego sve od Triglava do Vladivostoka, pa je to zgašeno praktički do daske, da se nije radio ni montažni šahtić, da ne bi opet oživjelo.

Ovo je ujedno jedno od ključnih objašnjenja i argumenata za razmatrani problem i kako ga rješiti. Ništa ne mogu rješiti niti znati oni poltikanti koji su do daske pomeli one koji znaju, to je uzaludno silovanje koje ne može dati ploda, čisti nesporazum. Također narastajući prosvjetitelji (Jambo, Kerum, Đapić ...) a ni prosvjetljenja čelnika koji spoznaju da ovi oko njih manje znaju od njih, npr. da u Zagrebu desetljećima nezamjenjivi Dakić ne samo što nije radio niti zna šta suvislo nego ne zna ni čitati karte, slabije od čelništva države i grada.

Sanaderu više ne pomaže to što Mesić ili vrh SDP-a nemaju pojma o većini tema, kad svakim danom spoznaje da se ništa suvislo nisu radili niti znaju Šuker, Vukelić, Marina MD, Jure Radić ... a otkud da i on zna kao gastarbajter i teatrolog, kao i partner politikant Bandić, njegov bravar Jelavić i upravni pravnik Ljuština, i još k tome snažno rastu milijarde za dionice auto-puteva i razno te izranjaju nijanse koje nisu zgodne. PR koji pomaže postaje kontraproduktivan i već im svima gori više nego samo Hrvatskoj tražiti tko šta zna.

Tko je glasao

Mogu ja zamisljati i

Mogu ja zamisljati i pokusavati prispodobiti, ali uopce ne dosezem stvarni duh tih Holjevcevih vremena da bih mogao time baratati kako to ti cinis. Dojma sam da je ipak bila znacajnije veca oskudica skolovanih (vise i od nekoliko prvih esalona) ne samo u brojcanom smislu nego i zbog cinjenice da su taman nastupila skolovanima ne bas pretjerano sklona vremena upravo zbog nezadrzivog jurisa seljaka i proletera. Dakako da je veliki iskorak bio znati da se bas ne zna previse i znati se u prakticnom smislu s time aktivno nositi. To je nesumljivo bila velika stvar, ali danas se nitko toga ne srami niti tu nesto kalkulira, diletantnizam je dobio pravo javnosti, a javnost pravo diletantizma i to je jedan sretan spoj - samoodrziv na dugo; sta nije uocljivo sladostrasce kojim zrace Milan, Stipe, Ivo (nadopuni po volji), ... uz minimum napora. Onih koji znaju se ipak vise nade.
Smatram da sustavno prenaglasavas situacije bujanja i narastanja do tocke raspuknuca i sl. Nema nista u tome cudno vrc ide na zdenac dok se ne razbije.

Tko je glasao

Onih koji znaju se ipak vise

Onih koji znaju se ipak vise nade.

Samo za ilustraciju usporedbe dva vremena, šezdesete i sada:
- u roku 10 godina izgrađene su složene industrije na Žitnjaku a la OKI, Novi Zagreb uključujući Velesajam, većina kompleksa današnjih fakulteta, pola današnje infrastrukture, sve bez pravih dugova ... danas sa cca 5x utrošenih novaca i ogromni dugovi, zaključiti sam;
- od 1962.g. je u Zagrebu počeo Muzički biennale Zagreb, pokrenuo Milko Kelemen, najveća kulturna manifestacija u svijetu ... danas;
- prostorno planiranje grada je radila grupa od 120 stručnjaka s Josipom Uhlikom na čelu i taj posao je evropski ugledan kao i bar 100 ljudi iz tog razdoblja, danas toliko te razine nema u cijeloj RH a od evropskog ugleda nitko;
- montažna gradnja je bila stručno i ukupno jača nego sve od Triglava do Vladivostoka, danas ništa ne znači izvan RH;
- Vjesnik i novinarstvo su bili snage i opremljenosti među najboljima u Evropi, danas ništa ne znače ni u RH;
- stručna suradnja sa svijetom je bila cca 10 x veća nega danas

sve odnosi veličine Zagreba tada i danas 1:2.

Tko je glasao

u roku 10 godina izgrađene

u roku 10 godina izgrađene su složene industrije na Žitnjaku... dakako da dijelim odusevljenje, ali naknadno upotpunjeno spoznajama da se sada jedna grupa ljudi planira ali i obogacuje vec na izmjestanju toga. Koncentrirati 30% industrije zemlje u jednu ulicu treba biti munjen. Novi zagreb je i Jakusevac, 5 km od centra grada i pod njim rijeka teskih i drugih metala http://hrcak.srce.hr/file/22292.
Kao gradanin malog mjesta na velikoj rijeci nikad nisam mogao razumjeti odnos velikog grada prema svojoj maloj rijeci i taj me odnos plasio, a netko je to u startu zaribao.
Montazna gradanja Triglav - Vladivostok velis? Mislim da sve krletke Novog Zagreba ukljucujuci mamutice doista zasluzuju ozbiljno bavljenje. Vjerujem da stvarne reperkusije zivota u takivm uvjetima postoje. Ukoliko je to sa tehnicke strane bilo kako velis to ja mogu shvatiti, no sve sto nam se dogadalo poslije s obzirom na nesto dublja gledanja i promatranja ovog fenomena mislim da se dosta toga dade objasniti. Da je bilo upecatljivo kako velis stoji, a svjedoci o tome i njegova naknadna manifestacija u obliku POSogradnje ciju su korjeni ocigledna tada nastali.
Vjesnik - ok, nemam ni tu neke posebne inspiracije oponirati, ali je znacaj ondasnjeg Vjesnika drzavi i uredenju danas rasporeden i diversificiran znatno sire - naprosto nisu sva jaja u jednoj kosari i to se onda vidi kako i konstatiras. Medijska masina vise nije u sjaju roto strojeva i slagalica slova vec u visim sferama upravljanja medijskom paznjom sa puno vise razlicitih tehnika nego su se tada rabile i bile npr koncentrirane u pojmu Vjesnik i sl. U svakom slucaju stvari su zahtijevnije, a tu ni dan danas kao i tada ne zaostajemo za bilo kime. Pace proaktivni smo i od nas bi se moglo uciti. Npr Latinica i njezin kontinuitet. Imati takvo sto tako dugo i tako dugo kontraobavjestavati vlastitu javnost to moze samo netko premazan svim mastima.

Tko je glasao

U svome komentaru si

U svome komentaru si pomješao posve različite prakse i ljude. Nije čudo, to se sustavno radi.

Radi razumijevanja krajnje skraćeno.

Tridesetih su u Zagrebu, za cca 10 godina i sa cca 10 x manje snaga i novca, napravljene sve industrije i brandovi koji su i danas (Frankc, Arko/Badel, Siemens/Končar, tvornica ulja ...), sve bolnice (Šalata, Rebro, Vinogradska ..), škole i fakulteti, osnove grada ... poslovi su bili u prvoj evropskoj ligi i voddeće tvrtke i imena su htjeli i dolazi konkurirati u Zagrebu te su zagrebački normalno sudjelovali vani ... Preživjeli dio ljudi je sudjelovao u obnovi toga pedesetih i šezdesetih, u okviru čega su i jeftine montažne gradnje evropska prva liga pojava, na temelju koje se je nakon II svj. rata dizala Evropa i Zagreb, nisu imali šta naveliko krasti, prodavati i gdje se zaduživati da bi gradili puno skuplje a i razmišljali su logično najprije tako pa onda bolje. Beč, zakočen nakon II svj. rata, je tada normalno učio od Zagreba, uključujući te jeftine gradnje te vodeće profesore, koji su vodili evropske seminare (dok je danas to čista iluzija).

Danas Zagrebom i Hrvatskom dominiraju ekipe koje su kao mlade partijski instalirane sedamdesetih, kada su prethodne zbrisane, kada je punom parom krenuo "napredak". Marina MD, Jure Radić, Đukan, Čačić, Bandić ... sve su to mladi jurišnici koje je partija pod komesarskom palicom Milke Planinc, Dušana Dragosavca, Jure Bilića i ostalih odmah gurnula na čelo kolona. Zagrebački poslovi i vodeći "stručnjaci" objektivno nemaju ugled niti u Karlovcu a da ne govorimo Splitu, Rijeci ...

Mješaju se i relativiziraju veoma različite, nebo-zemlja, pojave i rezultati.

Veliki problem, uzrok tih velikih obrata, je bila velika nezgoda, koja traje i danas - za NDH i KP je rak rana bila činjenica da su ovi prije bili puno bolje, već šezdesetih je ne samo za Tita, Kardelja i moskovsko jezgro SKJ nego i šire za istok bila rak rana uspjeh Zagreba i Holjevca (pitalo se je zašto ne bi i mi te zašto ti ljudi ne bi dobili malo više prilika) pa su Holjevac i njegovu suardnici degradirani već prije, zatim su istima veliki problem bile šire obrazovanije snage iz vlastitih redova (npr. u Srbiji Latinka Perović, u SRH Savka ...) koje su brzo postigli uspjehe ..., zatim se to nastavlja u sve više takvih problema, tako da je u Hrvatskoj opet najveći problem dr Vlatko Maček, po svim područjima je sve veći problem fzička stavrnost jer i nakon niza desetljeća enormnih trošenja i dalje živiš i radiš i koristiš osnovu koju su ti nekad napravili pa je sve teže održavati maglu uspjeha gradnje bolnice, studentskih kreveta kojih nema, bilo čega, a sve veći problem i šta sa beskrajnim trash nekretninama koje više ne zanimaju niti Čehe, dok preostali seljaci po selima grade bolje kuće nego gospoda drugovi kod njih.

Sada kada stiže korekcija dionica na primjerene startne pozicije, kada Dinamo opet povjesno napreduje kao i sve što napreduje u osvajanju istoka sa sve manje milijardi za potrebe osvajanja, kada beskrajni projekti pokazuju ravo lice ... lako bi se mogle ukazati i te zamagljene relacije a i osnove poslovanja. Onad će se i činjenicda da uz čelnike koji ne znaju ima jako puno onih koji znaju pokazati u pravom svjetlu, i to je već krenulo - npr. Dakić ne zna niti čitati karte, Jure Radić ne samo što nije uspio položiti stručni ispit i napraviti projet iti jednog mosta nego nema pojma o osnovnim zakonima, kao i Marina MD, ekonomski i pravni stručnjaci isto ... a nekoliko ešalona onih koji njima ližu dupe tek to je znanje ...

Tko je glasao

ridesetih su u Zagrebu, za

ridesetih su u Zagrebu, za cca 10 godina i sa cca 10 x manje snaga i novca, napravljene sve industrije i brandovi koji su i danas (Frankc, Arko/Badel, Siemens/Končar, tvornica ulja ...), sve bolnice (Šalata, Rebro, Vinogradska ..), škole i fakulteti, osnove grada ... poslovi su bili u prvoj evropskoj ligi i voddeće tvrtke i imena su htjeli i dolazi konkurirati u Zagrebu te su zagrebački normalno sudjelovali vani ... Preživjeli dio ljudi je sudjelovao u obnovi toga pedesetih i šezdesetih, u okviru čega su i jeftine montažne gradnje evropska prva liga pojava, na temelju koje se je nakon II svj. rata dizala Evropa i Zagreb, nisu imali šta naveliko krasti, prodavati i gdje se zaduživati da bi gradili puno skuplje a i razmišljali su logično najprije tako pa onda bolje. Beč, zakočen nakon II svj. rata, je tada normalno učio od Zagreba, uključujući te jeftine gradnje te vodeće profesore, koji su vodili evropske seminare (dok je danas to čista iluzija). i sam sam lak na tekve stvari i veseliti im se kao mali medo, ali od tog nikakve srece. Nit cu ja tebe ubjediti da je sad bolje niti ces ti mene da su danasnje snage ispod ondasnjih ma koliko god naturao Juru, Marinu i sve njih skupa.
Primjecujem da imas zamjerke na troskove i troskovnike, kolateralne troskove izgradnje? Sta je to problem? Nisi dobro pridodao kolateralne troskove zadnjih 50 godina jer njih ima ukljucujuci tu i stramputicu u orijentaciji, troskove povratka na pocetnu tocku, gomilanja naoruzanja, troskove zamora materijala,....
To sa polozajem Zagreba ili Zagreb kao rak rana, je prekrasan okvir koji je dugo njegovan i prilicno je izvjesno da je prekrasan uzrok njegovog sveopceg zaostajanja i samodopadljivosti pa je posve logicno da se sad javljaju ishitrene potrebe, ali i panicne reakcije i s tim u svezi sraz raznih pogleda. Treba biti svjestan i ponosan to bez daljnjega, ali to je samo inspiracija za dalje.

Tko je glasao

Da ne bi ostala zabuna oko

Da ne bi ostala zabuna oko ključnog djela - gotovo sigurno i neizbježno je krenuo bankrot svega toga dominatnog poslovanja zadnjih desetljeća, uključujući dosadašnju sintezu domaćeg, ex SFRJ i EU dominantnog poslovanja, bitno dublji bankrot od USA zbivanja koja zahvaćaju 20 % toga kod njih i u svijetu, jer ovaj bakrot zahvaća bar 70 % svega.

Hrvatska se vraća kući

a to znači da se po svim djelovima paralelno otvaraju neke sasvim druge priče od sadašnjih. Tko ne gleda neće vidjeti ništa, kao ni o uzrocima pada dionica i rasta birokratskih blokada, do stupnja da ono što se prioje 100 godina moglo rješiti za jedan dan traje nekoliko mjeseci, u sve kraćim pauzama između ljetovanja, zimovanja, kampanja, PR-a, financijskih id rugih spekulacija i iracionalnih kretanja amo tamo i sve beskranijim muvanjima po praznim prostorima.

Tko je glasao

Ap, Sve to stoji kaj si

Ap,

Sve to stoji kaj si napisal, no idemo malo razmišljat.

To je bilo u šezdesetima, i kad se uzme u obzir dolazak puno ljudi u Zagreb i njihov utjecaj koji se vidi u javnom životu, onda se ne moramo čudit da je tak krenulo.
Kaj se tiče novinarstva: Dosta je samo pročitat jedan članak od nekih i odma se vidi kolko škole imaju, a da ne govorimo o temama koje pišeju.

Tko je glasao

U državama gdje je provedba

U državama gdje je provedba i funkcioniranje vladavina prava pitanje moralne i profesionalne etike premijer, ili kancelar se nikada nebi usudio ni pomisliti, a kamo li izjaviti da će naložiti glavnom državnom odvjetniku, ili šefu policije da ispita i pokrene istragu oko bilo čega. Zbog takvog bi ga "lapsusa" vlastita stranka natjerala na ostavku, a da se ne priča o reakcijama onih koji su takvom izjavom uvrijeđeni i obezvrijeđeni. Sanader svako malo daje takve izjave, a svi šute, počev od Bajića, Cvitana, Benka pa do predsjednika Ustavnog i Vrhovnog suda i sijaseta "uglednika" koji ćute jer se nadaju da će ih kad tad moćnik s Markovog trga uzeti u svoj tim. Odgovor zašto šute je jasan: Zbog toga što je u Hrvatskoj suspendirana Ustavna odredba o triobi vlasti, pa zato nema tri "glave" triobne vlasti, već samo jedna jedina, ona na vratu Ive Sanadera. Zato bi odlazak Bajića, ili bilo koje druge visokopozicioniranje marionete koja svoje naloge i upute dobija na Markovom trgu, a ne u vlastiroj savjesti nema nikakvog učinka. Da je to tako podsjetio bi samo na način na koji je smijenjen Ortinski, na način kako se biraju svi tobožnji predstavnici javnosti, i nestranačke osobe u recimo Povjerenstvu za sukob interesa, Vijeću HRT-a i drugim političko kontroliranim "apolitičkim" kremijima, komisijama i tijelima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

bajić ima impresivni track

bajić ima impresivni track record neuspjelih akcija, palih optužnica ili kako je to nedavno bilo, situaciju da mu suci ruše presude jer je optužnica loše sročena

ja se ne slažem s tom teorijom da se ide od dna prema vrhu, ako se baviš korupcijom onda se bavš korupcijom neovisno o razini i lupaš tamo gdje možeš (a statistički gledano to bi moralo biti na svim razinama)

nadalje, konkretno akcija indeks u osnovi nije borba protiv korupcije nego protiv mita (dakle novac je mijenjao ruke u zamjenu za neku protuuslugu); to je pitanje same definicije što je što (oko kojeg se možemo i ne moramo složiti), no platiti 200EUR ispit je problem mita, a to što IGH naplaćuje kilometar projektiranja autoceste 4x više u .hr nego u susjednim zemljama je nešto sasvim drugo (ovo je samo primjer)

riješiti korupciju je prekinuti spregu politike i businessa

Mart Laar, čovjek koji je bio estonijski predsjednik vlade i koji je zaslužan za estonijski razvoj govorio je svojevremeno u zagrebu o problemu korupcije, i tada je rekao:

borba protiv korupcije počinje tako da sam nisi korumpiran

tužno je da mi padamo prije nego što smo i počeli

Tko je glasao

tužno je da mi padamo prije

tužno je da mi padamo prije nego što smo i počeli
pocelo nije nista. lose predstave nisu pocetak, one su nastavak onog iz maesta.
svi se slazemo da treba korupciju rijesiti, pitanje je kako.
Kako sam napisao u dnevniku korupcija je stvar politike i vlasti. korupcija je u drzavnim institucijama i firmama. znaci rjesiti je treba vlast. kako.
organizacijom institucija i firmi na nacin da je nemoguce uspjesno i masnovno mititi.
Ovo sranje koje je napravila država s akcijama od maestra do indeksa je promasaj koji nema iskrenu namjeru niti ce imati efekta. Maestro nije obeshrabrio ove iz indeksa.
evo sto sam pisao u vrijeme akcije maestro, obistinilo se
kurupciju u firmama ne rjesava uskok i policija. to se treba utvrditi i kazniti unutar institucije, disciplinskim postupkom. Utvrđene nepravilnosti predati sudu.
kod nas su te institucije zakazale i sada uskok pokušava prisluškivanjem i povjerenicima odglumiti pravnu državu. godinu dana su znali za korupciju, gledali je i poticali. Zar je to moguce.
Vjerujem da u zagrebu znaju batinaše ali ih gledaju i prisluskuju a kada budu skupili njih stotinu onda ce ih masovno privesti? Ekonomicnost prije svega.
Ti batinaši su posao policije i DO a disciplinski postupci i sud trebaju riješiti korupcije poput ovih u sveučilištu. DO treba podici tuzbe protiv dekana zbog ne poduzimanja mjera sprecavanja kriminala.
vec sam napisao, sanader moze rjesiti korupciju jednim dopisom svim direktorima koje je postavio. Jednostavno zabraniti nepravilnosti. No, on to ne misli napraviti

Tko je glasao

Ne može se korupcija

Ne može se korupcija iskorijeniti sve dok je to način na koji funkcioniramo.
Mali primjer, predsjednik HOO-a je Zlatko Mateša, predsjednik HTS-a Radimir Čačić, predsjednik HVS-a Perica Bukić(koji je na ovoj listi jer je saborski zastupnik iako od ovog trojca ipak ima nekakav temelj zašto bi bio na tom mjestu jer je vrhunski sportaš u tom sportu). Na županijskim, gradskim, općinskim razinama još je više izražena sklonost da se na vodeća mjesta sportskih saveza postavljaju političari. I skoro pa nitko ne vidi u tome problem.
Da se razumijemo, ne tvrdim da su ovi ljudi korumpirani nego postavljam pitanje koji bi to bio razlog da su na tim mjestima političari. Jesu li oni sposobniji organizatori? Znaju li oni više o tim sportovima od sportaša koji se bave ili su se bavili tim sportovima? Jesu li bolji menadžeri?
Ni jedno ni drugo ni treće. Oni su tamo gdje je novac, oni su tamo gdje se odlučuje pa je oportuno staviti takve ljude na vodeća mjesta. Jer hrvatskom tenisu će sigurno biti bolje ako je tu Čačić jer će on kao uspješno namaknuti koju kunu za tenis, hrvatskom će sportu biti bolje jer je tu Mateša koji će kao biti u stanju namaknuti koju kunu za sport. Oni su politički vrh ove zemlje i sigurno će biti u stanju se pobrinuti za sport kojem su na čelu.
Kad se oslobodimo takvog načina razmišljanja onda smo spremni za početak suočavanja sa korupcijom.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Ne može se korupcija

Ne može se korupcija iskorijeniti sve dok je to način na koji funkcioniramo.
Dobar primjer si odabrao, slažem se.
Zanimljivo je kako su u državi prilagodili računovodstvo kriminalu. Kod ispravnog računovodstva ne bi smjelo biti muljanja, pranja novca i krađa. Tragom novca trebalo bi se ući u svaku i najmanju nepravilnost
Nevjerojatno kako se kod nas novac uplačuje na privatne racune, kako su racuni veći od ugovora, mulja se s PDV-om. Nema efikasne financijske policije. Državnu reviziju i reviziju ne uvažavaju.
Zakon o sprečavanju pranja novca se ne provodi.
Na ključna mjesta se instaliraju "mustre" koje prikupljaju novac i onda ga djele između potrebe, politike i privatno...
Totalni kaos u financijama.

Tko je glasao

Mućke, u ovom Ž'akuz tonu,

Mućke, u ovom Ž'akuz tonu, sa puno revolucionarnog žara, no nažalost sa puno utjecaja hlebinske škole, trebamo spustiti loptu na zemlju i ustvrditi da korupcija postoji u svim zemljama, sistemima, jer uvijek se sjetim kako mi je jedna stara gospođa koja je radila u poglavarstvu jednog grada, koja se za radnog vijeka nagledala svega i svačega, a pošto je bila pred mirovinom nešto je bila lakša na "obaraču", pa je sve to sažela u jednoj krasnoj rečenici "sinko teško je sidit na bačvi meda, a ne mašit' se".
Moram priznati da je prilično teško sjediti na bačvi meda, a drago ti je voziti brzo i posebno auto, imati moć u rukama da trijumfalno osjetiš onaj strah u očima koji imaju tvoji podređeni, a tek ulizivanje, pa imati recimo vikendicu u Gorskom Kotaru i na Hvaru, dodatnu gajbicu za ljubavnicu(ka), putovati svijetom na račun kuće, peglati karticu po tim silnim krasnim robnim kućama diljem bijelog svijeta, imati pokoji tekući na švicarskoj banci ili u Vaduzu, djeca studiraju što hoće i gdje hoće, nema bolesti koju ti neće izliječiti, ne čekati u redovima za CT, operaciju, utakmice reprezentacije gledati iz svečane lože, pojavljivati se često na TV, i onda tom prilikom govoriti kako novac kvari ljude, i da je kriminal i korupcija štetna, te da je treba iskorijeniti svim raspoloživim sredstvima.

Tko je glasao

Mućke, u ovom Ž'akuz tonu,

Mućke, u ovom Ž'akuz tonu, sa puno revolucionarnog žara, no nažalost sa puno utjecaja hlebinske škole
Napisao sam kako mislim da bi trebalo rješiti neke probleme, zbog toga se ne smatram naivnim. Priće o bačvi s medom su priće za malu djecu. Tako se selski mudrijaši opravdavaju za svoje prste u tuđem medu. Kulturna osoba nema dileme, tuđi med je tuđ i to se ne dira.
Trebali bi se zalagati za uređenu državu a ne opravdavati kriminal. Želimo li reći da smo dio onih s prstima u pekmezu. Ja nisam

Tko je glasao

Inicijalno je još od

Inicijalno je još od vremena stare Grčke bavljenje politikom predmnijevalo etiku i moralnost, danas je to jedan veliki zoološki vrt, ili hranidbeni lanac u kojem vladaju veliki predatori koji imaju poluge vlasti -novac, državne institucije i represivni aparat. Kako bi smo spriječili hlebinski pristup, treba krenuti od premise da su ljudi na vlasti primarno pokvareni, te da pored mrkve o kojoj sam prije govorio, treba postojati velika batina u vidu kontrole i izgrađenog, kompaktnog pravnog sustava. Osobno nisam pesimist po prirodi, no u ovom slučaju držim da je korupcija previše zagadila sustav, te bi pomogle drastične mjere kakve je poduzela ona gospođa u Rumunjskoj (tjerala zeku, a istjerala medu iz grma).
Zakoni su ustrojeni da pomažu kriminalcima, jer smo bili u sustavu koji je sustavno kršio prava ljudi (milicija je mogla bez naloga privesti, ući u stan, pretražiti ga, zatim zadržati osobu do 3 dana, bez prava na odvjetnika i prava na šutnju), pa je netko rukovođen time, ili nekim nižim nakanama donio zakone koji od jedne krajnosti odlaze u drugu tako da osumnjičene osobe imaju pravo na odvjetnike, telefonske pozive (tipa lopina nazove svoju ženu i kaže joj "pospremi" mi kuću, ja sam u policiji"), a policija mora raditi pod pritiskom da osigura materijalne dokaze u roku od 24 sata pod baražnom vatrom odvjetnika i medija, koji su demokratizacijom društva došli u poziciju da iznose u javnost tajne policijske operacije i detalje kriminalističkih obrada. Osumnjičeni se privode istražnom sudcu (taj čudnovati kljunaš valjda postoji još jedino kod nas), koji ponavlja sve radnje policije i prikuplja dokaze, jer se u predistražnom policijskom postupku jedino smatra dokazom davanje izjave u prisustvu odvjetnika (tipični relikt socijalizma, od svemoćne milicije koja je praktički radila što je htjela, danas policiji ništa ne "vjeruju", za razliku od istražnog sudca koji je glavna zvijezda utakmice u ovoj fazi), i koji odlučuje hoće li nekoga pospremiti u hladovinu ili ne (Remetinac i slične ustanove), i time mu omogućiti da uništi dokaze ili zbriše u inozemstvo. Potom stvari dolaze u ruke raspravnih sudaca, kada je predmet već dobrano proceduralno izmasakriran odvjetnicima, tako da ništa ne čudi da nakon inicijalno dobrih policijskih obrada predmeti završavaju u košu, lopovi na slobodi, a pojedini odvjetnici postaju bogati kao Krezovi.
A ovo je samo digest dijela općeg problema,a kako vidimo niti u strankama pozicije ili opozicije nema niti naznaka namjere mijenjanja situacije, jer je politika u ovim krajevima oduvijek bila umjesto općeg dobra institucija stjecanja materijalnih bogatstava, a da parafraziram doskočicu o medu i bačvi dakle ne mora uvijek isti stalno sjediti na bačvi meda, i razumije se da mora postojati i šiba kojom ćeš lupiti po prstima one koji često grabe rukicama u bačvu ispod guzice.

Tko je glasao

Pa ovo što Vi tvrdite

Pa ovo što Vi tvrdite stvarno nema veze sa stvarnošću. Zakoni pogoduju kriminalcima? A tko predlaže i priprema zakone? Tko zakone predlaže Saboru i tko te zakone provodi? Kriminalci? Pa naravno, zato i jest to sve tako kako Vi opisujete. Kriminalci u Vladi i ministarstvima, a posebno kriminalci u policiji, predlažu zakone, kako bi ih mogli zloupotrebljavati protiv građana, a u svoju korist. Pogledajte impresivan niz usvojenih zakona, koji su suprotni Ustavu RH, a o kojima Ustavni sud ne smije dati svoje mišljenje, pa mi recite je li to dokaz korupcije ili sposobnosti policije?
Je li Vi zaista vjerujete da je policija u brojnim aferama pokazala stručnost i profesionalnost ili katastrofalnu korupciju? Jesu li građani krivi što zbog neustavne pozicije MUP-a, građani masovno stradavaju u cestovnom prometu? Jesu li građani krivi što je Benku trebalo bar pet dana da shvati kako je Korade masovni ubojica?

Znate li Vi koliki je razmjer policijskog nasilja i terorizma u odnosu na građane? Znate li tko upravlja sudskim postupcima i presudama? Znate li tko je srušio ustavni poredak RH i sebi dao za pravo da odlučuje o sudbini Hrvatske i njenih građana? Kada saznate, javite mi se: tada ću Vam dati neoborive dokaze za svaku od ovih tvrdnji i činjenično odgovoriti na vlastita pitanja.

Tko je glasao

Sve akcije usmjerene protiv

Sve akcije usmjerene protiv mita i korupcije, uključujući ovu zadnju, imaju za cilj dodvoravanje (bolje reći ulizivanje) vlastodršcima u EU. Predsjednik (koji je dokazani jugonostalgični komunist) kao i vlada i Sabor koji sebe nazivaju 'Savez za Europu' ne mogu i ne žele riješiti svakodnevne,gomilajuće, probleme građana ove države.
Zašto?
Pa sami naziv te 'organizacije' koju nazivamo zakonodavna i izvršna vlast govori o njihovom karakteru odnosno temeljnom poslanju: uvesti državu u EU pod svaku cijenu kako i sam premijer svojedobno reče.
To je, dame i gospodo, prioritet dok je ostala, svakodnevna problematika, bačena u drugi plan!
Zato danas na radiju Jandroković izjavljuje da će Hrvatska, kada u studenom preuzme predsjedanje glavnom skupštinom UN-a, zastupati interese EU-e i NATO-a jer će na taj način, zamislite, najbolje štititi interese RH.
Zar to nije za Bogu plakat'?

cogito ergo sum

Tko je glasao

Jedinohrvatska, Predsjednik

Jedinohrvatska,

Predsjednik (koji je dokazani jugonostalgični komunist) kao i vlada i Sabor koji sebe nazivaju 'Savez za Europu' ne mogu i ne žele riješiti svakodnevne,gomilajuće, probleme građana ove države.
Zašto?

Zbog čega rješavat probleme drugih dok tebi ide dobro.

Kaj ne vidiš kak to funkcionira?

S vremena na vrjeme hitiš koju kost, (ustaše, četnike, Jasenovac, Bleiburg i da ne nabrajam više jel sljepci to več vidiju ) ljudi su zaposleni s međusobnim prepucavanjima, i nemaju vremena gledat im na prste.

Tko je glasao

a kaj je pak tebi sad

a kaj je pak tebi sad skvikač....kaj ti misliš da jasenovac i bleiburg ne tražiju konačno razrješenje i kažnjavanje, makar moralno, pa da onda idemo dalje. pa nismo mi glupi da ne znamo da je život sve teži, a i mi ovdje sami pokrećemo te teme, jer nas one još uvijek bole.što meni netko ima otvarat tu temu, kad je ona meni još uvijek važna.
no to što je meni ta tema važna, kad je u pitanju prošlost, ne znači da meni današnji ljudi nisu dragi, čak i kad imaju drukčije političko mišljenje od mene. meni je sadašnjost važnija od prošlosti, da ne bude zabune. ja želim graditi budućnost s nemesis, mrakom, tobom, senekom, jedinohrvatskom, tenorom i svima drugima, (a oštrić će mi još posebno bit zadužen za kućne ljubimce :)). eto. punkt.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Znači li ovo "i svima

Znači li ovo "i svima drugima" da ste mislili i na psihopatu Poveznika ili ne?
Već mi je gornja ljubav prema današnjim bližnjima bila sumnjiva.

Tko je glasao

Mačka, Možda si me krivo

Mačka,

Možda si me krivo razmela.
Ja sam prvi za povjesnu istinu, no ona mora biti rješena pošteno.
Mislim da sam pokazal kolko su mi današnji ljudi dragi i da se brinem za bolju budučnost.
Svako na svoj nači.
Budi sigurna mi bumo našli zajednički jezik, samo je pitanje vremena.

Tko je glasao

Sve ovo je samo predstava za

Sve ovo je samo predstava za lakovjerne i naivne koji ne shvaćaju da su zaštitnici mita, kriminal korupcije na Markovom trgu, a vođa mafije koja u ovom slučaju lagalno i legitimno sjedi na Markovom trgu. Na jednoj strani vrh mafije ili hrvatska vlada koju vodi Ivo Sanader, a na drugoj strani njihova zaleđina kojom dirigira Luka Bebić. Stanje u državi je na taj način bar što se tiče mita, kriminal korupcije stabilno i pod kontrolom, jer su ministar policije, ministrica pavosuđa, obićne sluge i sluškinje Ive Sanadera, osobe koja bi u svakoj državi s neovisnom i profesionalnom policijom, državnim odvjetništvom i sudstvom sjedio u zatvoru, a ne premijerskoj fotelji. Nije važno ni bitno što predsjednik Mesić nema ovlasti koje je imao njegov predhodnik, jer u državi gdje funkcionira vladavina prava te ovlasti su dane nadležnim institucijama koje slobodno i profesionalno rade svoj posao, ali predsjednik Mesić bi trebao koristiti ono moćno oružje koje mu daje Ustav, a to je kontrola rada tih institucija koje umjesto zakona i Ustava provode naloge i volju Ive Sanadera, a tu je upravo Mesić kao predsjednik države pozvan da ureduje i spriječi djelovanje mafije koja je čvrsto zasjela na Markovom trgu! Javni mediji oni elektronični kao i pisani su pod kontrolom i u rukama interesnih skupina i upravo zato je žalosno je ali istinito da je jedino predsjednik Mesić u stanju svojim istupima bar donekle zatalasati milionski auditorij koji poput poslušnih ovaca trpi vladajuću spregu kriminala i korupcije. Jedino istupi predsjednika Mesića bar kratkotrajno prizemljuju Sanadera i njegove lakaje. Ah da netko će se sjetiti da postoji i oporba, ali imamo li mi doista oporbu ili one koji kako je to prije desetak godina rekao Krpina samo "saborski ures"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Sve ovo je samo predstava za

Sve ovo je samo predstava za lakovjerne i naivne koji ne shvaćaju da su zaštitnici mita, kriminal korupcije na Markovom trgu, a vođa mafije koja u ovom slučaju lagalno i legitimno sjedi na Markovom trgu.

Nevjerojatno je kako stranačka mržnja zatupljuje i ono malo pameti koje kukuljica i ekipa poput nje možda imaju.
Jer oni jednostavno ne mogu priznati da ovo što radi ova vlada (a nije radila Račanova - tko je spriječavao u tome pitam se ja?) je upravo ono što ovoj državi treba u borbi protiv korupcije. Treba ratovati protiv korupcije na svim frontovima - i protiv građana koji daju mito, i onih koji primaju i onih koji upravljaju državnom imovinom a pritome primaju mito za usluge određenim interesima... I nema tu centralne korupcije - jednostavno je svugdje jer je to narodu krvi.

Recimo da možemo imati razumijevanja za ljude koji mite doktore jer se radi o njihovom zdravlju, ali priča oko Indeksa pokazuje upravo biti problema korupcije u ovoj državi - svi koju mogu riješiti neku životnu "prepreku" koristiti će metodom ispod žita i ne vide u tome ništa problematično, dapače smatraju se mangama jer to mogu.
Jer ne radi se ovdje o tome da ti studenti nisu mogli proći kod profesora X zbog mobinga - jednostavno nisu bili voljni učiti... i prvo što im je palo na pamet - mito. I naravno da su ih roditelji naučili i podržali u tome...

Javni mediji oni elektronični kao i pisani su pod kontrolom i u rukama interesnih skupina i upravo zato je žalosno je ali istinito da je jedino predsjednik Mesić u stanju svojim istupima bar donekle zatalasati milionski auditorij koji poput poslušnih ovaca trpi vladajuću spregu kriminala i korupcije.
Ajme o čemu ti pričaš. Pa Mesić u javnosti priča samo viceve koji nemaju nikakvog doticaja s realnim životom... On može zatalasati samo maloumne koji su na njegovom intelektualnom nivou.

A ako misliš na govor na velesajmu. To je obična analiza trenutnog stanja bez IJEDNOG konkretnog prijedloga što napraviti. Pa eto, taj tvoj Mesić je vodio poduzetnike kod Gadafija. I koji je razultat od te "izvozne ofenzive"? Jel Mesić sredio neki posao tamo ili se samo naslikavao s ekipom u egzotičnoj zemlji?

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

To je obična analiza

To je obična analiza trenutnog stanja bez IJEDNOG konkretnog prijedloga što napraviti.

Mesić je, koliko ja znam, predsjednik, a ne ministar gospodarstva ili premijer. To će reći: konkretni prijedlozi i konkretne akcije trebaju ići od drugih institucija i dužnosnika.

Tko je glasao

onda je malo čudno da tip

onda je malo čudno da tip koji ne može ništa po tom pitanju napraviti (ili ipak može a nije?) kritizira i prigovara.
Nešto ipak može napraviti po pitanju izvoza, jelte, jer on sukreira vanjsku politiku i putuje po svijetu, pa ajmo vidjeti koji je rezultat tih njegovih aktivnosti i naravno usporedimo to s troškovima koje je napravio

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

MOže kritizirati i

MOže kritizirati i prigovarati jer je to njegova dužnost. Ustav RH kaže:
Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

Tko je glasao

Što je briga?

Što je briga? Visokoneproduktivan osjećaj da se nešto vrijedno radi, a u stvari se ne radi i ne poduzima ništa. Briga je i ono što pas osjeća za svoju petu nogu. Izraz je preuzet i u akte ugrađen direktno iz samoupravnih sporazuma u kojima se trebalo navesti što više briga, vođenja, kontroliranja i sličnih izmišljenih poslova i dogovornosti, kako bi plata bila veća.

Posljedice brige u ovom smislu su uzrok nestabilnosti državne vlasti.

Tko je glasao

MOže kritizirati i

MOže kritizirati i prigovarati jer je to njegova dužnost. Ustav RH kaže:
Predsjednik Republike brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti.

Težište je ipak u tome da su velike većinske snage i dalje u čvrstom, već klasičnom, ilegalnom rasporedu i vode završne bitke za konačne pobjede.

I prijašnji predsjednik države, a punom većim ovlastima, je i sam shvaćao i tako shvaćan da je normalno da ne radi ono što piše nego naknadno djeli lekcije i napada birokratizirani i pokvareni "sustav" te poduzima spasonosne akcije protiv takvog sustava, sve u cilju velikih uspjeha, čovječnosti čovjeka i predvođenja svjetskog napretka.

I s ovim predsjednikom je afirmirano da desetak rezidencija i gore citirane zadaće služe za takve predragocijene bitke protiv "sustava" i predvođenja svjetskog napretka.

Vlast u užem i širem smislu to isto, naravno i svi aparati, a nakon uvođenja demokracije konačno odlučno i u bitkama za stvarne euroatlantske harmonizacije i protiv balkanizacije društva.

I niže snage odavno napadaju "sustav" i već s gađenjem pitaju kada ćemo konačno to rješiti i osloboditi se smeća.

Globalno već dugo najšire snage, predvođene prekaljenim vodstvom, vode odlučne bitke za konačne pobjede, koje su već samo tom činjenicom zajamčene.

Tko je glasao

Zato se valjda nakon kritike

Zato se valjda nakon kritike uvjetno ispričao (ako je bio preoštar da je to zbog starosti) jer bi, da se stekao dojam kako misli ozbiljno, mogao uzdrmati aktualnu vladu pa ona više ne bi bila tako stabilna. ;)

B-52

Tko je glasao

Eko grafit (e-grafit):

Eko grafit (e-grafit): starost tupi, a ne ostri.

Niko se jos od starosti nije naostrio, od toga se otupi.

Tko je glasao

Kad je već eko onda bi

Kad je već eko onda bi pravilnije glasio: starost tupi, a ne oštrić. :-))

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Starost tupi, Zoran oštrić

Starost tupi, Zoran oštrić

Tko je glasao

znaš li koja je dobna

znaš li koja je dobna granica na kojoj muškarci idu u mirovinu tj., kad je iskustvo pokazalo da je vrijeme za odmor u toplini doma.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Pravi muškarci nikada ne

Pravi muškarci nikada ne idu u mirovinu i što su stariji to su sve moćniji i vrijedniji- mentori. Statistika je i tu neumoljiva.

Tko je glasao

Može se oprostiti od pameti

Može se oprostiti od pameti ako povjeruješ svemu što je napisano - pogledati kako o tome piše Vjesnik on-line u podnaslovu članka "Dossier: Korupcijska hobotnica gubi krakove":

"Hrvatska je uspješno primjenila europsku praksu u borbi protiv korupcije, efikasno i učinkovito i time položila još jedan ispit na njenom putu prema integraciji u europsku obitelj"

I sve tako, kao iz najbolje partijske škole.

Tko je glasao

E doista treba biti

E doista treba biti fleksibilan pa od kukanja sto se nista ne radi protiv korupcije uredno nastaviti kukati i kad se nesto radi i to na posve identican nacin cak niti u sluzbi ikakve politikantske druzine. Mesic je nakon malo oklijevanja pikno daljinski (Index obavljen maestralno) i kao i kod Maestra (spominjuci tenore i sl.), opet se odmah digla vesela bratija k'o po spagi. Impozantno grupno cerekanje sitnih ribica Mesicevoj prigodnoj dovitljivosti. Diosta sramtono, ali ne i neocekivano.
Ovo, ali i gomila drugih situacija pokazuje da korupcija i nije problem veci od problema kako se ljudi odnose prema problemima opcenito. Statiraju u kukuruzma!!!
Ponekad se cini da je odredenoj grupi veci problem rasplinjavanje nekog problema o kojemu su tako zanosno samo netom prije trubili nego uocavanje sta se to doista dogada i kakvi su trendovi.
Ako ga bude kod nas ce prijlaz u nekorumpirano drustvo za mnoge biti ocigledno skokovit, stvari ce se u meduvremenu zasigurno promijeniti i prije, ali ce se mnogi tek sutra u tome probuditi. Naime, ici ce ove stvari kao lavina, vise nece mali i jadni tako smjerno i beznadezno trpiti uzurpatore (razlog zasto krenuti od malih ribica). Ohrabrice se kriticna masa i aktivno prijavljivati svoje probleme. Malo po malo prema korumpiranima osjecati ce se onaj stvarni ljudski, a ne hinjeni prijezir potlacenih. Ja znam da zivim u ranjenom drustvu, ranjenom na sto najrazlicitijih nacina, ali i tome ce doci kraj.
Mog prijatelja Jožu izmlatilo sipkama, znam, vjerujem i ocekujem da ce se tu cistiti i ici do kraja. Tko ce tu isplivati, kakva sitna il kakva ribetina, budemo vidjeli.

Tko je glasao

Da, moglo bi se reć da je

Da, moglo bi se reć da je Bajić pao na ispitu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci