Tagovi

Točno i netočno g. Varoufakisa

Djelomična analiza članka - Večernji list, Obzor, 19.11.2016., Nataša Vlašić Smrekar, "Kriza Europe nije počela kao teroristička ili izbjeglička kriza, nego kao kriza banaka"
Rečenice g. Varoufakisa su napisane italicom.

Cijelom Europom vlada bankokracija. Netočno.
Tko je za to odgovoran, ako tvrdimo da živimo u demokraciji i da državama i odnosima između država upravljaju vlade država?
Neka organizacija i država mogu imati moć i ostvarivati vlastitu svrhu i korist, biti subjekt ili ne imati moć i biti sredstvo za ostvarivanje svrhe i koristi lokalnih i tuđih nelegalnih interesa umjesto vlastitih.

Koliko znam, u državama postoje pravni sustavi i nitko do sada nije digao tužbu protiv vlade zbog pogodovanja bankama ili nemara, nehaja ili umišljaja te zbog neizvršavanja zadaća vlada, odnosno tvrdnje da bankokracija vlada umjesto vlada. Ali zato prevladavaju najblaže rečeno čudne tvrdnje o uzrocima i razlozima stanja u državama i načinu rješavanja zaostale organizacija države i javnog sektora.

Vlade pojedinih država su stvorile ustav i zakone koji pogoduju bankama te nisu dovoljno regulirale organizaciju, informacijski sustav i način rada banaka. Što više, takove države aktivnim sredstvima financijske, porezne i monetarne politike pomažu vlasnicima banaka i to čine na štetu ostalih poduzetnika, građana i države.
Bankokracija je "zamišljen" subjekt koji nije pravni subjekt i protiv kojeg se ne mogu voditi pravni postupci jedino moćno sredstvo borbe u demokraciji. Dakle, jedini pravni subjekt koji je odgovoran za stanje su vlade. Ima li bankokracija vojsku i policiju da nametne svoju volju? Nema. Slijedi zaključak da je država toliko korumpirana i devijantna da ne radi svoje zadaće. Ili su uzroci drugdje, u neznanju "društvene znanosti", lošem djelovanju sindikata i civilnog sektora,.....?

Uopće ne sumljam da se eurozona dezintegrira. Netočno.
Da bi se nešto dezintegriralo treba biti prvo integrirano. Da eurozona nije nikad bila integrirana vidi se iz nedostatka ili nerazvijenosti brojnih javnih politika eurozone, bankarske, porezne, transfera know i do howa, sigurnosti,...
U trenutku kada je eurozona najbolje djelovala, i u razdoblju u kojem je bilo povoljno njeno okruženje, moglo se govoriti samo o početku integracije.
To što su samo rijetki pojedinci propitivali glupe tvrdnje vladi i vlasti u njima sklonim medijima ne znači da su tvrdnje vlasti i vlade bile istinite.

Riječ je o, sa stanovišta razvoja i koristi građana, ispravnom početku procesa osmišljavanja koristi pojedinih država kako bi se na temelju elemenata koncepta u javnim politikama pojedinih država stvorili novi upravljački i organizacijski mehanizam EU, s manje administracije i direktnim učešćem država u upravljanju te onemogućilo eksploatiranje građana drugih država.
Brojne promjene i pozitivnih i negativnih učinaka po razvoj iz posljednih desetljeća, ali u odnosu na sustav EU obujmom još uvijek malene. Stoga se ne može sa sigurnošću odrediti nastavlja li se propadanje EU ili se ono zaustavlja. A hoće li se nastaviti razvijati?

Zato trebamo novu politiku Europe, ...nove institucije,... Točno. Ali nepotpuno.
Sada prevladava totalitarizam: u upravljanju državom, upravljanju javnim sektorom upravljanju privredom. Totalitarizam je vidljiv i u odnosima između država.
To povećava razvojni jaz i siromaši velik broja država i jača neke. To vodi
razdvajanju klasa i povećanju broja građana u nižim klasama koje će imati nedovoljno resursa i čije će se javne usluge pogoršati i smanjiti.

Prvo trebamo nove politike pojedinih država utemeljene na novim tehnologijama i znanjima te temeljitu rekonstrukciju vlada i javnog sektora koji djeluju na elementima totalitarizma i monopola, te s time stvaraju privilegirane-ljude koje imaju velike dohodne neovisno o njihovom doprinossu, državi i institucijama i siromašne kojima se otima od dodane vrijednosti koje stvaraju za državu.
Znači, organizacijski gledano imamo u neprivatnom sektoru destruktore i parazite i to u velikom broju gornjih srednjih i visoko pozicioniranih dohodovnim radnih mjesta te sve ostale građame kojim se otima uz pomoć "zakona oblikovanih prema totalitarističkim i monopolnim elementima".

Ne postoji slobodno tržište.Točno. Velika većina transakcija koja ima država i javni sektor se odvijaju protivno tržišnim načelima, dakle monopolno i totalitarno. I tim mehanizmom se jednima poklanja, a drugima otima. Ne zaboravimo koliko loša država povećava troškove privatnog sektora i podiže cijene čak i kod transakcija koje nisu u dosegu države i javnog sektora i koje se uvjetno odvijaju po tržišnim načelima.

No, ako ne postoji tržište onda ne bi mogao postoji ni kapitalizam jer je tržište preduvjet postojanja kapitalizma! Kako se onda zove državno ili naddržavno uređenje u kojem živimo?

Potrebna je demokratizacija u smislu ispravljanja u velikoj mjeri iskrivljene političke moći. Djelomično točno. Točno je "Potrebna je demokratizacija", a ostatak rečenice treba biti "upravljanja državom, svakom institucijom i područjem javnog sektora". Naravno, i u privredi i to dvojako. U dijelu privrede gdje je država vlasnik ali i tamo gdje je privatni sektor vlasnik.
Može li država kao predstavnik građana naplaćivati koncesiju poduzetnicima za pravo da se bogate na njenim građanima? Naravno, uz promijenjen porezni i paraporezni sustav kojeg treba desetkovati.

Kriza Europe je počela kao bankarska kriza. Netočno.
Jedno je razdoblje u kojem se pojava počela manifestirati i pojačavati, a jedno je kada su se počeli dešavati stvarna pogoršanja "sustava" (regulacija države + rad banaka) i činiti štetu svim subjektima države.
Razdoblje povećanja totalitarnih i monopolnih elemenata u upravljanju državama i privredom traje već više desetljeća.
Razdoblje pogodovanja određenim subjektima ili grupama privrednih i drugih subjekata od strane države je poznato odavno i dovelo je do brojnih devijacija i šteta u državama koje se prvenstveno ugledaju u usporenom razvoju država i siromašenju većeg broja građana, te povećanom siromašenju koje će se desiti u neposrednoj budućnosti.

Nereguliranje onoga što je država trebala regulirati da bi se sačuvala sposobnost privrede i javnog sektora da se razvija, zakašnjelo reguliranje, pogrešno reguliranje, neopravdana pomoć i pomoć protivna razvojnim načelima privilegiranima učinilo je to da je stvoren "nakaradni organizacijski i upravljački sustav države i javnog sektora koji jedne poduzetnike i građane privilegira, a druge kažnjava i uništava". Nažalost i naddržavni u EU.

Dakle, nije riječ o krizi nego "dugoročnoj i znatno lošoj upravljačkoj i organizacijskoj sposobnosti države za razvoj" čak i za zadržavanje iste kvalitete "života" građana i organizacija.
Ta loša sposobnost država sposobna je stvoriti samo loša sredstva za svoj razvoj.
Način na koje vlade i vlasti "misle" je zasnivan na nizu ideoloških gluposti o tome kako radi privreda i država, a na na stručnom znanju.

Kad se analiziraju "porezne reforme" analizira se koliko će koji subjekti dobiti i izgubiti i koliko.
Odsustvo "reformi" pravosuđa, državne i lokalne uprave, visokog obrazovanja i analiza koliko će tko dobiti i izgubiti, koliko su sada nepotrebni troškovi i troškovi lošeg rada ukazuje da su stare, nekonkurentne strukture u državi još uvijek moćne i ne dozvoljavaju gubitke koje bi morali podnijeti zbog svoje loše učinkovitosti i nefunkcionalnosti, odnosno u promijenjenoj organizaciji države i javnog sektora. Kod se započelo govoriti o lokalnoj upravi odmah se vidjela reakcija onih koje je razvoj države trebao davno pomesti s radnih mjesta, kao i videoteke. A u državnim sveučilištima, pravosuđu, zdravstvu još nije osvještena ni nakana. Do sada implementirane "promjene" u pojedinim državnim djelatnosti su više-manje razvojo nebitne, ali ima mnogo štetnih.

"Propadanje EU" je utemeljeno na zaostalom i neodgovarajućem upravljačkom i organizacijskom mehanizmu same EU administracije, ali i na zaostalim i neodgovarajućim upravljačkim i organizacijskim mehanizama pojedinih država.
Stoga, ali i i zbog loših i pogrešnih razvojnih politika kojima se nastoji postići ono što se s njima ne može postići država će budućnost biti bremenita teškoćama i pogreškama. I EU.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci