Tagovi

Tko pod drugim zakon kopa, sam kroz njega propada

U petak 10. prosinca dnevni red posljednjeg ovogodišnjeg zasjedanja Sabora nadopunjen je sa nekoliko to?aka, me?u kojima je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Zakon je u Sabor upu?en u hitnoj proceduri. Ju?er je održana i zaklju?ena rasprava, a danas u srijedu 15. prosinca zakon je izglasan. Tekst zakona u .pdf formatu možete na?i ovdje. Kako se izborni zakon morao mijenjati zbog nedavnih ustavnih promjena, ova sjednica Sabora je krajnji trenutak za obavljanje tog posla - ukoliko se želi ispoštovati ustavna norma o nemjenjanju izbornog zakonodavstva u izbornoj godini (iako neki ustavni stru?njaci tu normu tuma?e kao preporuku). Utoliko nije toliko problemati?na hitnost postupka, koliko je problemati?an sadržaj koji je pred Sabor servirala i izglasala vladau?a koalicija.

Vjerojatno najpoznatija izmjena izbornog zakona jest ona kojom se zakon uskla?uje sa ustavom po pitanju glasanja “dijaspore”. Tako nam novi zakon propisuje na?in na koji ?e se ubudu?e u posebnoj izbornoj jedinici birati tri zastupnika. Nadalje, novim je zakonom propisano dvostruko pravo glasa za manjine koje u stanovništvu sudjeluju sa manje 0d 1.5% - a to su sve osim srpske. I na kraju, novi zakon propisuje novi na?in na koji ?e se birati zastupnici srpske nacionalne manjine. Upravo u ovom posljednjem leži najve?i problem predloženog i izglasanog zakonskog rješenja.

Po novom zakonu, zastupnici srpske nacionalne manjine biraju se na slijede?i na?in:

Politi?ke stranke i bira?i srpske nacionalne manjine svoje kandidacijske liste predlažu u svih deset izbornih jedinica s istim kandidatima na kandidacijskoj listi.

Dakle, za po?etak, nema više posebne izborne jedinice, ve? se liste, sa istim imenima, predlažu u svih deset izbornih jedinica, te kao takve sudjeluju u djeljenju mandata kao i sve ostale liste u tim jedinicama.

Ukoliko se nakon proglašenja rezultata, iz svoh deset izbornih jedinica ne prikupi tri mandata sa lista srpske nacionalne manjine, tada se pristupa dodjeli mandata zajam?enih zakonom, i to na slijede?i na?in:

Ako kandidacijske liste srpske nacionalne manjine nisu dobile tri zastupni?ka mjesta u Saboru na temelju utvr?enih rezultata izbora, sukladno ?lanku 40. ovoga Zakona, zastupni?ka mjesta do zajam?enog broja odre?uju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama.

Zajam?ena zastupni?ka mjesta osvaja ona kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najve?i broj glasova..

Ako je neka od lista srpske nacionalne manjine ostvarila pravo na jedno zastupni?ko mjesto u Saboru na temelju utvr?enih rezultata izbora, tri zajam?ena zastupni?ka mjesta dobiva kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najve?i broj glasova u ostalim izbornim jedinicama.

Ako su liste srpske nacionalne manjine ostvarile pravo na dva zastupni?ka mjesta u Saboru na temelju utvr?enih rezultata izbora, dva zajam?ena zastupni?ka mjesta dobiva kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najve?i broj glasova u ostalim izbornim jedinicama.

Mislim da je problem vidljiv iz aviona – zajam?ena zastupni?ka mjesta dijeliti ?e se po principu – relativni pobjednik uzima sve.

Radi se oizrazito nedemokratskoj metodi , kojom se de facto totalno poništava politi?ka reprezentabilnost zastupnika srpske nacionalne manjine, i direktno radi u korist najja?e stranke srpske nacionalne manjine – SDSS-a, koji je, gle ?uda (ve? drugi mandat) u vladaju?oj ve?ini.

Pored izrazito nedemokratskog sadržaja ovog zakonskog rješenja, zabrinjavaju?a je i retorika kojom je SDSS branio prijedlog zakona:

Pupovac naglašava da SDSS ne može dopustiti fragmentaciju tri zajam?ena mandata jer bi se time, kazao je, otvorilo prostor za manipulacije.
Otvorio bi se prostor da netko tko uop?e ne pripada manjini može skupiti 14 predstavnika manjina, sponzorirati takvu listu i do?i do potrebnog broja da dobije jedan mandat. I mi to ne?emo dopustiti - poru?io je.

Žao mi je što to moram napisati, ali ovakva argumentacija jest politi?ka manipulacija na razini Vladimira Šeksa. Vjerojatno se u?estalim druženjem u vladaju?oj koaliciji nešto prenjelo.

Naime, prostor za “manipulaciju” ne ni malo ne smanjuje izglasanim promjenama – samo su posljedice drasti?nije. U pupov?evom modelu, uspješni “manipulator” se nagra?uje sa tri saborska mjesta u kompletu, umjesto jednog.

Ono što je još strašnije jest pozadina ovakvog promišljanja, a ta je da su bira?i (u ovom slu?aju srpske nacionalne manjine) preglupi da sami izaberu svoje predstavnike, pa je tu potreban jedan prosvje?eni apsolutist kako bi ispravio stvar. Ako to nije nedemokratska tendencija, ne znam što jest.

Pupovac tu ne staje, ve? kazuje i slijede?e:

Ako nas netko misli optuživati da destabiliziramo demokraciju, kao što su nas 1990-ih optuživali da destabiliziramo državu, onda taj ulazi u zonu korištenja antimanjinskog govora - poru?io je.

Mislim da bi se ove re?enice jednostavno trebao – sramiti. Takvih pseudo argumenata, u kojem se položajem nacionalne manjine štiti od argumenata, naslušali smo se i previše – doduše sa suprotnim nacionalnim predznakom – tijekom devedesetih. Pupovac poteže nacionalnost kao kriterij za zaustavljanje svake argumentirane rasprave. Stvarno, ispod svakog kriterija.

Moram ovdje napomenuti da je u zakon ugra?ena i jedna sustavna greška. Naime, na listama za izbor zastupnika srpske manjine moraju biti ista imena u svih deset izbornih jedinica. Vrlo se lako može dogoditi da i poredak na listama u svim jedinicama bude isti, no i bez toga mogu? je slijede?i scenarij:

Što se dešava ako ista osoba u dvije (ili tri) izborne jedinice osvoji mandat?

Prema važe?em izbornom zakonu, mandati se u svakoj od tih jedinica dijele po strogo propisanom pravilu, i tu nema prevelikog manevarskog prostora. Zašto je ovaj prijedlog uop?e sastavljen na na?in na koji se omogu?ava takav krizni scenarij?

Bez obzira na sve napisano u ovom dnevniku, ostaje ?injenica da su promjene izbornog zakona izglasane, i da ?e vrlo brzo stupiti na snagu. Ostaje prilagoditi se novoj situaciji i adekvatno pripremiti izbornu strategiju – a mene u prvom redu, najviše zanima pozicija SDP-a.

Najprimjereniji politi?ki odgovor bi, po mom mišljenju, bio scenarij koji bi Pupovca pou?io da “tko pod drugim zakon kopa, sam kroz njega propada”. Izborni zakon za srpsku nacionalnu manjinu krojen je pod pretpostavkom da SDSS na tom terenu nema ozbiljnog politi?kog takmaca, te da su time sva tri mandata zagarantirana.

Smatram da je to prepostavka koju treba napasti izbornom strategijom, tj. da SDP kao respektabilna stranka treba aktivno podržati listu za izbor predstavnika srpske nacionalne manjine. Formiranje takve liste daje dovoljno prostora za dogovor – bilo kroz podršku nezavisnim i uglednim nestrana?kim kandidatima srpske nacionalnosti, bilo kroz zajedni?ko formiranje liste, bilo kroz ?isto strana?ki nastup sa listom za srpsku manjinu.

Vjerujem da postoje i ozbiljni politi?ki uvijeti za uspjeh takve strategije – SDSS se prodaje kao ekskluzivni zaštitnik interesa srpske nacionalne manjine, ali vjerujem da politika te stranke u posljednja dva mandata demonstrira da oni to – nisu. Ni gra?ani srpske nacionalne manjine, kao ni ostali gra?ani Hrvatske ne mogu napredovati ni ostvarivati svoja prava u državi koja sustavno propada pod nesposobnom i korumpiranom vlaš?u HDZ-a. Pod vlaš?u, kojoj SDSS ve? sedam godina bezpogovorno i nekriti?ki pruža potporu.

Komentari

Tvoj JOT je bio kao Hebrangova "istina"

Ono što je još strašnije jest pozadina ovakvog promišljanja, a ta je da su birači (u ovom slučaju srpske nacionalne manjine) preglupi da sami izaberu svoje predstavnike, pa je tu potreban jedan prosvjećeni apsolutist kako bi ispravio stvar. Ako to nije nedemokratska tendencija, ne znam što jest.
Bravo, bravo, bravo...

Tko je glasao

Cuj. Ili si JOT ili si

Cuj. Ili si JOT ili si konspirativan. Ja se ne bi tako olako deklarirao konspirativcem.

Tko je glasao

Da ne bi. Ili-ili podjela

Da ne bi.
Ili-ili podjela koju navodiš potpuno je proizvoljna i neutemeljena. No izrazito ti paše, zar ne - kako nitko ne želi biti "konspirativan" svi automatski potpadaju u područje u kojem ti kao samozvani guru bez javnog legitimiteta određuješ pravila. Kak ne...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatz, ja tebi govorim kako

Hatz, ja tebi govorim kako stvari stoje. To sto sam se mozda toga prvi sjetio, ne mjenja cinjenicno stanje. Dakle, ili covjek brije da radi stvari javno, otvoreno, transparentno ili mu nesto od toga ne pase, pa se onda krije od javnosti, otvorenosti ili transprarentnosti.

Jasno, kada nesto nije javno, ne moze biti niti transparentno, niti otvoreno, ali je definitivno zakulisno. Kada nesto nije otvoreno, ned izdrzi dugo pod ogledalom javnosti, kada nesto nije transparentno, klima brzo postane takva da nema druge nego da bude takvo ili se opet pobjegne od javnosti.

Pa se na kraju stvar uistinu svede na JOT ili konspiracija. Ti pak i dalje sjedis na dvije stolice i to te jebeno jede i to te jebeno trosi. Nisi dobar niti imas dobar ucinak niti na jednoj od tih stolica, s obziro da si za nas licemjer (podrzavas stranku koje stoji protiv svih nacela za koje se javno kakti boris), dok si za unutarstranacke strukture opasan jer im lako mozes otkazati lojalnost. Tako si nezeljen u oba svijeta i nemas buducnost niti u jednom. To ti je btw i razlog zasto se ekipa prije ili kasnije odluci na JEDAN od ta dva djira, dok onaj drugi prekrizi kao suvisan.

Ti pak tvrdis da nisi JOT, a i dalje pises ovdje, sto naravno ukazuje na duboku psihicku podjeljenost i opasnost da uistinu prije ili poslje prolupas ukoliko ne doneses sudbonosnu odluku koja ce ti vratiti mir, no i oduzeti neostvarivi san.

Tko je glasao

Ustavna tužba

Budući da je očito da ustavnom tematikom odlično baratate, molim vas da mi odgovorite da li ima u ovom slučaju mjesta za ustavnu tužbu, jer mislim da se ovdje radi o diskriminaciji srpske nacionalne manjine, naravno onih koji nisu glasači SDSS-a.

Petar Macut

Tko je glasao

da li ima u ovom slučaju

da li ima u ovom slučaju mjesta za ustavnu tužbu

izgleda da postoji osnova za ocjenu ustavnosti, ali ne o meritumu.
naime, novim zakonom u nejednak su polozaj dovedene liste za srpsku manjinu koje kandidiraju stranke i liste za srpsku manjinu koje kandidiraju grupe gradjana. kako ce se liste nalaziti na glasackom listicu zajedno sa svim ostalim listama u toj izbornoj jedinici, iz glasackog listica nece biti jasno vidljivo koje se nezavisne liste kandidiraju za predstavljanje srpske nacionalne manjine - za razliku od stranackih lista, kod kojih je to vidljivo iz imena stranke.

sto se same problematike merituma tice, bojim se da je ona politicke, a ne ustavnopravne prirode.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nema osnove, s obzirom da je

Nema osnove, s obzirom da je ovo samo prosirenje koncepta dHondta koja oduvijek funkcionira tako.

Tko je glasao

Nema osnove, ja to jos ne

Nema osnove,

ja to jos ne mogu reci, nisam ga dovoljno provario.
ali sve mi se cini da je tome tako.

s obzirom da je ovo samo prosirenje koncepta dHondta koja oduvijek funkcionira tako.

ovaj dio nije tocan.
zakon je divlji hibrid proporcionalnog i vecinskog sustava.

prvo se mandati dijele u normalnoj izbornoj jedinici, pa dHondtu.

ako srpske manjinske liste na taj nacin ne dobiju tri mandata, pristupa se dodjeli zajamcenih mandata, koje se odvija po vecinskom principu - relativni pobjednik nosi sve.

SDP je u saboru podnio amandman po kojem bi se zajamceni mandati dijelili takodjer proporcionalno, no on je odbijen.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ovako ti vidim situaciju. Da

Ovako ti vidim situaciju. Da bi se nesto moglo proglasiti demokratskim po postojecim parametrima politicke prakse, sve sto je potrebno jeste da vecina glasova odlucuje. Jeli utjecaj vecine proporcionalan brojci ili nije, stvar je izbornog sustava. dHodt kaze da ne treba biti proporcionalan i da je tako bolje. Pupovac se slaze s tim nacelom i radiklalizira ga do kraja. I to je to.

Njegova pozicija iz postojece perspektive ostaje legitimna, jer ne oduzima volji vecine neko pravo, vec ga i prosiruje. I to bi bilo ukratko to.

Sad, slazemo li se ili ne sa nacelom neproporcionalnosti i tako dalje, hmh. Brijem da se cak i slazemo. Jer zbog cega ne bi bilo vise glava i vise misli u Saboru od nekog minimuma gdje pobjednik nosi sve. Pobogu, u tom djiru ni sam Sabor nije toliko potreban kao zastupnicko tijelo. No, to je opet druga prica.

Tko je glasao

Dakako da ima.

Konačno je diskriminacija Srba dosegla svoj istorijski vrhunac, nakon što se vasceo svet ponio diskriminirajuće spram njih, sada su počeli diskriminirati sami sebe.

Halelujah.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci