Tagovi

Tko pod drugim zakon kopa, sam kroz njega propada

U petak 10. prosinca dnevni red posljednjeg ovogodišnjeg zasjedanja Sabora nadopunjen je sa nekoliko to?aka, me?u kojima je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Zakon je u Sabor upu?en u hitnoj proceduri. Ju?er je održana i zaklju?ena rasprava, a danas u srijedu 15. prosinca zakon je izglasan. Tekst zakona u .pdf formatu možete na?i ovdje. Kako se izborni zakon morao mijenjati zbog nedavnih ustavnih promjena, ova sjednica Sabora je krajnji trenutak za obavljanje tog posla - ukoliko se želi ispoštovati ustavna norma o nemjenjanju izbornog zakonodavstva u izbornoj godini (iako neki ustavni stru?njaci tu normu tuma?e kao preporuku). Utoliko nije toliko problemati?na hitnost postupka, koliko je problemati?an sadržaj koji je pred Sabor servirala i izglasala vladau?a koalicija.

Vjerojatno najpoznatija izmjena izbornog zakona jest ona kojom se zakon uskla?uje sa ustavom po pitanju glasanja “dijaspore”. Tako nam novi zakon propisuje na?in na koji ?e se ubudu?e u posebnoj izbornoj jedinici birati tri zastupnika. Nadalje, novim je zakonom propisano dvostruko pravo glasa za manjine koje u stanovništvu sudjeluju sa manje 0d 1.5% - a to su sve osim srpske. I na kraju, novi zakon propisuje novi na?in na koji ?e se birati zastupnici srpske nacionalne manjine. Upravo u ovom posljednjem leži najve?i problem predloženog i izglasanog zakonskog rješenja.

Po novom zakonu, zastupnici srpske nacionalne manjine biraju se na slijede?i na?in:

Politi?ke stranke i bira?i srpske nacionalne manjine svoje kandidacijske liste predlažu u svih deset izbornih jedinica s istim kandidatima na kandidacijskoj listi.

Dakle, za po?etak, nema više posebne izborne jedinice, ve? se liste, sa istim imenima, predlažu u svih deset izbornih jedinica, te kao takve sudjeluju u djeljenju mandata kao i sve ostale liste u tim jedinicama.

Ukoliko se nakon proglašenja rezultata, iz svoh deset izbornih jedinica ne prikupi tri mandata sa lista srpske nacionalne manjine, tada se pristupa dodjeli mandata zajam?enih zakonom, i to na slijede?i na?in:

Ako kandidacijske liste srpske nacionalne manjine nisu dobile tri zastupni?ka mjesta u Saboru na temelju utvr?enih rezultata izbora, sukladno ?lanku 40. ovoga Zakona, zastupni?ka mjesta do zajam?enog broja odre?uju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama.

Zajam?ena zastupni?ka mjesta osvaja ona kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najve?i broj glasova..

Ako je neka od lista srpske nacionalne manjine ostvarila pravo na jedno zastupni?ko mjesto u Saboru na temelju utvr?enih rezultata izbora, tri zajam?ena zastupni?ka mjesta dobiva kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najve?i broj glasova u ostalim izbornim jedinicama.

Ako su liste srpske nacionalne manjine ostvarile pravo na dva zastupni?ka mjesta u Saboru na temelju utvr?enih rezultata izbora, dva zajam?ena zastupni?ka mjesta dobiva kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najve?i broj glasova u ostalim izbornim jedinicama.

Mislim da je problem vidljiv iz aviona – zajam?ena zastupni?ka mjesta dijeliti ?e se po principu – relativni pobjednik uzima sve.

Radi se oizrazito nedemokratskoj metodi , kojom se de facto totalno poništava politi?ka reprezentabilnost zastupnika srpske nacionalne manjine, i direktno radi u korist najja?e stranke srpske nacionalne manjine – SDSS-a, koji je, gle ?uda (ve? drugi mandat) u vladaju?oj ve?ini.

Pored izrazito nedemokratskog sadržaja ovog zakonskog rješenja, zabrinjavaju?a je i retorika kojom je SDSS branio prijedlog zakona:

Pupovac naglašava da SDSS ne može dopustiti fragmentaciju tri zajam?ena mandata jer bi se time, kazao je, otvorilo prostor za manipulacije.
Otvorio bi se prostor da netko tko uop?e ne pripada manjini može skupiti 14 predstavnika manjina, sponzorirati takvu listu i do?i do potrebnog broja da dobije jedan mandat. I mi to ne?emo dopustiti - poru?io je.

Žao mi je što to moram napisati, ali ovakva argumentacija jest politi?ka manipulacija na razini Vladimira Šeksa. Vjerojatno se u?estalim druženjem u vladaju?oj koaliciji nešto prenjelo.

Naime, prostor za “manipulaciju” ne ni malo ne smanjuje izglasanim promjenama – samo su posljedice drasti?nije. U pupov?evom modelu, uspješni “manipulator” se nagra?uje sa tri saborska mjesta u kompletu, umjesto jednog.

Ono što je još strašnije jest pozadina ovakvog promišljanja, a ta je da su bira?i (u ovom slu?aju srpske nacionalne manjine) preglupi da sami izaberu svoje predstavnike, pa je tu potreban jedan prosvje?eni apsolutist kako bi ispravio stvar. Ako to nije nedemokratska tendencija, ne znam što jest.

Pupovac tu ne staje, ve? kazuje i slijede?e:

Ako nas netko misli optuživati da destabiliziramo demokraciju, kao što su nas 1990-ih optuživali da destabiliziramo državu, onda taj ulazi u zonu korištenja antimanjinskog govora - poru?io je.

Mislim da bi se ove re?enice jednostavno trebao – sramiti. Takvih pseudo argumenata, u kojem se položajem nacionalne manjine štiti od argumenata, naslušali smo se i previše – doduše sa suprotnim nacionalnim predznakom – tijekom devedesetih. Pupovac poteže nacionalnost kao kriterij za zaustavljanje svake argumentirane rasprave. Stvarno, ispod svakog kriterija.

Moram ovdje napomenuti da je u zakon ugra?ena i jedna sustavna greška. Naime, na listama za izbor zastupnika srpske manjine moraju biti ista imena u svih deset izbornih jedinica. Vrlo se lako može dogoditi da i poredak na listama u svim jedinicama bude isti, no i bez toga mogu? je slijede?i scenarij:

Što se dešava ako ista osoba u dvije (ili tri) izborne jedinice osvoji mandat?

Prema važe?em izbornom zakonu, mandati se u svakoj od tih jedinica dijele po strogo propisanom pravilu, i tu nema prevelikog manevarskog prostora. Zašto je ovaj prijedlog uop?e sastavljen na na?in na koji se omogu?ava takav krizni scenarij?

Bez obzira na sve napisano u ovom dnevniku, ostaje ?injenica da su promjene izbornog zakona izglasane, i da ?e vrlo brzo stupiti na snagu. Ostaje prilagoditi se novoj situaciji i adekvatno pripremiti izbornu strategiju – a mene u prvom redu, najviše zanima pozicija SDP-a.

Najprimjereniji politi?ki odgovor bi, po mom mišljenju, bio scenarij koji bi Pupovca pou?io da “tko pod drugim zakon kopa, sam kroz njega propada”. Izborni zakon za srpsku nacionalnu manjinu krojen je pod pretpostavkom da SDSS na tom terenu nema ozbiljnog politi?kog takmaca, te da su time sva tri mandata zagarantirana.

Smatram da je to prepostavka koju treba napasti izbornom strategijom, tj. da SDP kao respektabilna stranka treba aktivno podržati listu za izbor predstavnika srpske nacionalne manjine. Formiranje takve liste daje dovoljno prostora za dogovor – bilo kroz podršku nezavisnim i uglednim nestrana?kim kandidatima srpske nacionalnosti, bilo kroz zajedni?ko formiranje liste, bilo kroz ?isto strana?ki nastup sa listom za srpsku manjinu.

Vjerujem da postoje i ozbiljni politi?ki uvijeti za uspjeh takve strategije – SDSS se prodaje kao ekskluzivni zaštitnik interesa srpske nacionalne manjine, ali vjerujem da politika te stranke u posljednja dva mandata demonstrira da oni to – nisu. Ni gra?ani srpske nacionalne manjine, kao ni ostali gra?ani Hrvatske ne mogu napredovati ni ostvarivati svoja prava u državi koja sustavno propada pod nesposobnom i korumpiranom vlaš?u HDZ-a. Pod vlaš?u, kojoj SDSS ve? sedam godina bezpogovorno i nekriti?ki pruža potporu.

Komentari

d SDP k rspktbln

d SDP k rspktbln strnk trb ktvn pdržt lst z zbr prdstvnk srpsk ncnln mnjn

Mns z jftn prmcj psltn nrzmjvnj pltckg prcs. Drkt z SDP krz JT, stvrmn bt cln SDP.

St ns plcs vs ntrn stvr? ms tm G, lbrj tm nmj s nd prvt blsv kd js jdnm spdns rdkl s svjm frsnjm prtv zdrvg rzm.

Tko je glasao

Ja fakat ne kužim kaj je

Ja fakat ne kužim kaj je tebi? "Drukati za SDP kroz JOT"? Jel mrak uveo neka nova pravila i proglasio pollitika.com JOT portalom? Pa na njemu smiju pisati samo "pravovjerni"? Nije mi jasno čime sam točno to stao na žulj u tolikoj mjeri da me otvoreno, kao i sm, tjeras sa ove stranice? Vrlo pluralistički.

PS: ah da, razJOTirao sam Poliwiki...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Začetak paranoje?!?

...da me otvoreno, kao i sm, tjeras sa ove stranice

A gdje je to "otvoreno"?

Kad kao "tvoj otvoreni progonitelj", istina novopečeni, nikako ne uspijevam pronaći.

B-52

Tko je glasao

...da me otvoreno, kao i sm,

...da me otvoreno, kao i sm, tjeras sa ove stranice

da, pretjerao sam.
ti me ne tjeras otvoreno, vec namjere skrivas u neargumentirano plasirane kondicionale.
same difference.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

U namjeri da ...

ti me ne tjeras otvoreno, vec namjere skrivas...

Ali naravno, baš ti ih jedini vidiš i možeš prepoznati. :)))

Optužba "U namjeri da ..." je najteže dokaziva tvrdnja u optužnicama bilo koje vrste. Kako još nije otkrivena naprava za čitanje misli, o tuđoj se namjeri zapravo nagađa, odnosno zaljučuje ali samo ukoliko postoji niz dokazanih i logički povezanih radnji iz kojih se jasno vidi i nedvojbeno je da su sve usmjerene ka istom točno određenom cilju. Pa sad ti sam vidi koliko se tvoje nagađanje temelji na mojim stvarnim, dakle svima vidljivim, i logički povezanim radnjama a koliko na onome što samo ti "vidiš".

Inače, meni je drago što pišeš ovdje jer svojim najčešće vrlo kvalitetnim dnevnicima i komentarima natprosječno pridonosiš tome da se na ove stranice još uvijek isplati barem svratiti, pa i štogod napisati.

Ovaj dnevnik je kvalitetan već samim time što je otvorio novu, vrlo aktualnu i temu s dalekosežnim političkim posljedicama. Utoliko je veća i šteta što se kao autor koji bi, po meni, trebao biti odgovoran i za moderiranje rasprave, nisi uspio držati čak ni teme a kamoli da raspravu usmjeravaš na meritum. Tu si jako podbacio.

Upravo je porazno što te u tome spriječila, za današnji politički riječnik, krajnje benigna tvrdnja tvrdnja da je SDP-ova kritika predloženog zakonskog rješenja "pomalo licemjerna".

Što li će tek biti kada se s približavanjem izbora retorika bude zaoštrila. Smiješno je to već sada ali još promašenije će tada biti svaku kritiku proglašavati samo "pljuvanjem" i "prosipanjem žuči". Pa tako se čak ni notorni HDZ-ovci nisu branili od kritika.

Osim toga, jako dobro znam da Pollitika nije moje privatno dobro ili moj stan iz kojega bih bilo koga imao pravo tjerati.

I objektivno, zašto bih sam sebi činio štetu "tjerajući" one čije mi pisanje omogućava da se s vremena na vrijeme rekreiram?

B-52

Tko je glasao
Tko je glasao

Vidis. Ja ga u biti tjeram.

Vidis. Ja ga u biti tjeram. Jer ako covjek nije u stanju prihvatiti kritiku, a ja nisam voljan preci preko toga, atmosfera uistinu postaje neprihvatljiva i moj prirodan zakljucak je da ga u biti time tjeram. Onog trenutka kada to shvatim, za dobro Hatzija prestajem tvrditi da ga ne tjeram, jer to zapravo nije tocno. Izbor izmedju nesnosnosti atmosfere i odlaska definitivno nije izbor. Nakon sto je naravno Hatzi jasno dao do znanja da ce ostat tvrditi stvari koje su meni neprihvatljive.

Ista stvar je i s tobom. Hatzi zna da neces prestati sa svojim inzistiranjima. I Hatzi zna da nije sposoban naci kompromis s tobom. Samim time izbor koji mu nudis nije izbor, te mu je zakljucak de facto tocan. Jasno, uz iskljucivu odgovornost Hatzija i njegove nesposobnosti da se suoci s kritikom.

Tko je glasao

Ovdje se sve pise javno

Ovdje se sve pise javno otvoreno i transparentno. Iliti JOT. Kada sudjelujes na pollitika.comu, ti si u JOTu, kao i sm i grdiln i ostali protivnici samih sebe. Ono sto ja tebe pitam jeste jeli tebi jasno uopce sta zagovaras ovdje i koliko ides protiv zdravog razuma kada drukas za SDP na ovakav nacin?

Ne razumijem samo za koga mislis da ce popusit pricu? Da ce neko iz SDPa procitat tvoje ingeniozne ideje, pa prihvatiti dobar savjet? Da ce netko od nas popusit pricu kako SDP svoje politike temelji na mnijenju na pollitika.comu?

Zipa. Postoji nacin kako stvari u strankama funkcioniraju i kako se donose odluke. A to nema veze sa pollitika.com-om. Pa tako, ako hoces da SDP mijenja politike, odi na mjesto namijenjeno za tako nesto. Iliti u biti, odi na Ibler, ne na sjednicu GOa. Druzi se, ulizuj, pljucaj protiv konkurencije, sa svakim deri ljepo, ni sa kim iskreno, uvuci se Milanovicu pod kozu i rjesit ces problem.

Ova shema gdje ti kroz JOT kakti drukas ukazuje ili da si potpuno cijepljen od politicke stvarnosti ili mislis da smo mi takve budale da cemo popusit pricu kako je ovo nacin koji u SDPu prolazi. Pogotovo nakon masakra tvojeg zagovaranja u promjeni ustava. Gdje je sve bilo u Milanovicevim rukama, deklarativni aspekt, politicka moc, sve, bas sve i kada ti je Milanovic pljunuo u lice.

Da, da. Ja sam kriv zbog toga. Ja, ne oni koji su te ostavili na ledini osramocenog.

Tko je glasao

Prvo, ti nemas pojma na koje

Prvo, ti nemas pojma na koje sve načine ja djelujem. Kaj misliš da sam napravio koliko sam napravio isključivo pišući po netu? Get real.
Drugo, izrazito si bahat kad podrazumijevaš da bi se ja (ili bilo tko drugi) trebao tebi opravdavati zbog same činjenice da pišem na mjestu koje si ti samoproglasio svojom interesnom domenom.
I treće, ne trebaš se ti brinuti oko moje pozicije bilo u stranci, bilo u javnosti. Ja te to zasigurno nisam tražio. Kad bi barem imao nekog konkretnog iskustva iz bilokojeg od ta dva područja, barem bi tvojim riječima dao težinu.
Ovako mi samo trolas po dnevniku, i forsiras svoju agendu koja nema veze sa temom.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

N ntrsr m n kj s

N ntrsr m n kj s ncn t pcnt bvs pltkm. n st m ntrsr j z dmn jvng t mm pn prv d kzm n mnjk knzstntnst kj dfntvn vrjdj svkg l svslg plltcr. Zp, k s t bdl, n znc d s stl bdl. P tk, k hcs d n dbjs rkcj kj t s n svdj, prstn ns prvt bdlm, k t t n d, nd v dfntvn nj mjst z tb.

Tko je glasao

trol

Ne interesira me na koje se nacine ti opcenito bavis politikom.

onda mi prestani docirati gdje da pisem i sto da radim.

Zipa, ako si ti budala, ne znaci i da su ostali budale. Pa tako, ako hoces da ne dobijes reakciju koja ti se ne svidja, prestani nas praviti budalama,

1. ako sam ja budala, onda prestani gubiti svoje dragocijeno vrijeme, i prestani trolati po mojim dnevnicima - jednostavno ih preskoci. nitko te ne tjera da ih citas.

2. odvikni se pisanja u mnozini, bar dok ne demonstriras javni legitimitet za takvo ponasanje

3. ako sam ja budala, makni me s poliwikija. sto ce ti budale u bazi?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

1. Nitko ni tebe ne tjera da

1. Nitko ni tebe ne tjera da odgovaras na moje upise :-)
2. Pisem ono sto stoji, u ovome konkretnom primjeru ti mnozinu pravis budalama.
3. JOT ogoljava. I najcesce nije lijep niti najmanje.

Tko je glasao

Dajte, dečki...

Evo - svakom jedna pikula - o,o,o!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Jel po ovom novom zakonu oni

Jel po ovom novom zakonu oni srbi koji nemaju volje da ih biraju upadaju u koju jamu, ili upadaju samo oni koji imaju volje da budu birani ?
Ako u jamu upadaju srbi koji se bave politikom , ondak je to jedan od
rijetko dobrih zakona. Ako u jamu upadaju oni obični, ne saborni srbi,
onak je ti zakon loš ka i svi hrvacki zakoni.

Zaboravija san pitat jesi još sa onim redikulima iz sdp ?

Tko je glasao

Romi

Smatram da niste napomenuli najbitniju stvar, o tome sam pisao u svom jedinom blogu (http://pollitika.com/izbori-za-zastupnike-sabor).
Naime do sada je Romski glas bio 500 PUTA vrijedniji od moga (Hrvata u Hrvatskoj), a sada će osim tog povlaštenog glasa imati i još jedan građanski. U svom blogu sam napomenuo da je moj glas 500 puta manje vrijedan od romskog i da me to jako vrijeđa.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

Dakle,

moglo bi se dogoditi da jedan Rom bude 1000 PUTA vrijedniji od tebe ?!? Sad se možeš duplo uvrijedit!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nesrazmjer

Ne bi ovo komentirao, jer takvi komentari baš ne unose dodanu vrijednost u raspravu, a i po svom jedinom blogu vidio sam da je većina neupućena u izborni sustav i da stvar bude još gora, ne žele ništa naučiti.
No čudi me, kako je ovaj potez (dodjela dvostrukog prava glasa) ostao bez širih komentara. Posebno hatzivelkosa... Jer je smatrao ovaj zakon protuustavnim budući da između redovnih izbornih jedinica postoji nesrazmjer veći od 5% zbog nejednolikog broja glasova.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

No čudi me, kako je ovaj

No čudi me, kako je ovaj potez (dodjela dvostrukog prava glasa) ostao bez širih komentara. Posebno hatzivelkosa...

svoj stav o izbornom zakonu sam davno ojavio na pollitici:
http://pollitika.com/izborni-zakon-u-hrvata
zalazem se za izborni sustav u kojem manjine i dijaspora ne bi birali posebne zastupnike (po nacionalnom kljucu). zalazem se da umjesto toga manjine i dijaspora biraju zastupnike u poseban saborski odbor sa (suspenzivnim) pravom veta u odredjenim pitanjima.
to je ipak prica sira od samog ustavnog zakona, jer zadire i u ustav i ustavne zakone.

no u danim okolnostima, mislim da je bolje da manjine imaju dvostruko pravo glasa - u svakom slucaju bolje od dosadasnjeg modela. s dvostrukim pravom glasa, pripadnici manjina nece morati birati izedju davanja svog politickog i nacionalnog glasa, sto ce zasigurno rezultirati vecim brojem biraca koji glasuju za manjinske zastupnike, i na taj nacin ce se malo pojacati njihov legitimitet.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Manjine

Slažem se s trajnim riješenjem po kojem manjine ne bi odlučivale o donošenju redovnih zakona (po mom mišljenju izrazito je nepravedno da o Zakonu o sigurnosti u prometu jednako odlučuje Romski zastupnik kojeg je manje od 170 ljudi (broj kojim ja ne mogu ući niti u vijeće gradskih četvrti) i zastupnici koji moraju skupiti najmanje 12000 glasova. Nego neka imaju pravo veta za posebna područja koja se tiču direktno njihove zaštite.
No s ovim trenutnim riješenjem se nikako ne slažem, možda će pripadnici manjina dobivati više glasova, no njihov nenormalo vrijedan manjinski glas dobiti će još pravo na redovne glasove. Mislim da Vaš stav u suprotnosti sa stavovima koji ste do sada iznosili. Vaš stav o nejednolikom broju glasača po izbornim jedinicama +/-5%, naspram 50000% vrijednijem Romskom glasu je ništa drugo do cjepidlačenje.
Lijep pozdrav

->Pointer

Tko je glasao

No s ovim trenutnim

No s ovim trenutnim riješenjem se nikako ne slažem, možda će pripadnici manjina dobivati više glasova, no njihov nenormalo vrijedan manjinski glas dobiti će još pravo na redovne glasove.

to nije bas tako - do sada su mnogi pripadnici manjina glasali za nacionalne liste, i oni ce sad glasati i za listu manjina. broj glasaca za manjinske liste na taj ce se nacin povecati - iako ne do mjere da imaju jednaku tezinu kao "obicni" mandati

aš stav o nejednolikom broju glasača po izbornim jedinicama +/-5%, naspram 50000% vrijednijem Romskom glasu je ništa drugo do cjepidlačenje.

s ovim se ne mogu sloziti ni pod razno.

1. nejednoliki broj glasaca u izbornim jedinicama (prvenstvano V i iX) su rezultat masovnog dvostrukog upisivanja biraca- radi se o desecima, ako ne i stotinama, tisuca biraca, sto je kriminalni politicki inzinjering.

2. manjine do sada nisu presudno utjecale na izbor politicke vlasti - uvijek su se priklanjale vecini. takvim apoliticnim nastupom amortizirale su do neke mjere manjak legitimiteta - za razliku od recimo dijaspore. njihovi predstavnici imaju puno ozbiljniji deficit legitimiteta - biraju ih ljudi na koje se zakoni koje donosi sabor ne odnose. pa ipak uvijek su punokrvno sudjelovali u politickom formiranju snaga u saboru

i za kraj - koliko se ne slagao sa danasnjim izbornim sustavom, mislim da je ova situacija daleko bolja od one u kojoj manjine nemaju nikakvog prava i nikakvu zastitu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Rasprava

Mislim da se na ovaj način otvara širok prostor zloupotebama. Kako će netko dokazati da nije etnički Hrvat, može svatko uz svoj listić zatražiti još jedan manjinski.

Obrazoženja:
1. Ne razumijem ovo objašnjenje s dvostrukim upisom birača, možete li to malo pojasniti!?
2. Upravo to i smatram štetnim manjine se priklone većini i vlada je mirna 4 godine.
Za kraj jednostavno se ne slažem s ogromnim pravom koje manjine imaju. No eto iscpili smo argumente po tom pitanju. Dakle riješenje koje smo u mom dnevniku nekako iskristalizirali.
1. Hrvatska, prirodno skrojene izborne jedinice koje daju mandata ovino o broju stanovnika.
2. Manjine i dijaspora, posebni odbori sa suspenzivnim vetom.
Lijep pozdrav, Pointer

->Pointer

Tko je glasao

0 x 500 = 0

U hrvackoj glas ne vridi ništa pa kad imaš pesto puta ništa jopet
nemaš ništa.
Kad bi glas vridija bar 1$ ja bi se upisa ka rom i pokupija 500 $.

Tko je glasao

Skupo

Upravo obratno, u Hrvatskoj je glas saborskog zastupnika jako skup za nas porezne obveznike. Zato svi koji se šlepaju uz vladu (manjine, Srbi, Romi...) imaju nevjerojatna prava. Imamo ogromne subvencije za nekonkurentun poljoprivredu, proračun nam izgledao kao proračun SAO Krajine (velike suvencije neodrživim općinama s srpskom većinom), Memedi je naplati svoj glas uvođenjem vodovoda...
Lijep pozdrav Pointer, ukazujem na činjenice, ne na mitove.

->Pointer

Tko je glasao

pod uvjetom da se i u

pod uvjetom da se i u matematici nije ništa mjenjalo zadnjih godina

Tko je glasao

Trgovina je trgovina , a u

Trgovina je trgovina , a u politici ona poprima razmijer ružnije od prostitucije.
Kod prostitutke narod dobije makar nešto , a od politike ispada blesav i dobije glavobolju i besparicu.

Tko je glasao

politička glista- trakavica

Prostitutke su društveno korisne i poštene djelatnice.

Političari su društveno nekorisno parazitsko smeće ka ona glista trakavica koje se nemoš nikako rišit jerbo ima neke članke i puca po
njima, Ne razumim se u medicinu ali je zajebana ka i sabor.
Ovi naš sabor je samo ove godine donija više od iljadu parazitskih članaka . Svaki od tih članaka saborskih je ka mina . Nemoš se spustit
više ni na noge do rive a da ne naletiš na neki član zakona i najebeš.

zakonskih članaka

Tko je glasao

@Hatzi ima još malo nade??

Nadam se da još postoji mislećih Srba u Hrvatskoj, i da će i u njih sazrijavati svijest da monopol jedne stranke (srpske) nije u duhu pluralizma, i da je izmjena ovog zakona pogodovanje HDZ-a Pupovcu.
Ali HDZ je npravio previd koji oni koji pokušaju izborni inžinjering, obično naprave. Naime, HDZ je ovo skrojio uvjeren da će dobiti 3 ili 4 ruke za sebe, zaboravljajući da će slijedeče izbore za Sabor - izgubiti i da će lija Pupovac, ako preživi, "prišmajlat se" pobjedniku.
Ne mogu si pomoći, predstavlja manjinu, ali gori mi je od zadrtih hadezejaca.Nije zgodno napisati, ali kada vidim njegovu fotku, njegovu POZU MUDRACA, iza koje se krije sirovi i sitni politički trgovac na štetu najbrojnijeg naroda u RH, smuči mi se.
Nadam se da će i on dobiti svoju jaku opoziciju unutar hrvatskih Srba, i da će zaustaviti još jednog "vječnog" političara , u biti, kočničara. Da nije njegove računđijsko-pelivanske uloge, već bi odavno imali prijevremene izbore.,

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

Jos jedan ocekivani tekst u

Jos jedan ocekivani tekst u slavu SDP-a. Valjda ce se to silno uvlacenje Partiji isplatiti...
O situaciji u Zagrebu ili Rijeci gdje doticna Partija unista sve oko sebe poput slona u staklarni . ni slovca.

Tko je glasao

Jos jedan ocekivani tekst u

Jos jedan ocekivani tekst u slavu SDP-a. Valjda ce se to silno uvlacenje Partiji isplatiti...

i ja se nadam da ces ti vec jednog dana pobrati honorar od mmf.a :)


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Samo treba usporediti ZGB

Samo treba usporediti ZGB sada ;

i Rijeku nekada pod Slinićem ;
pa vidjeti mnogo širu sliku.

Ili usporediti Rijeku sada, koju vodi Obersnel

i RH koju 16 god razara HDZ ;

pa vidjeti malo širu sliku.

Ne branim ja SDP;

i oni imaju dosta bad boys or girls.

Ali ne možemo generalizirati.

Također nemožemo nikako, radi istine,

gledati samo jednu stranu medalje ili pojedinačne slučajeve.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Tu nekaj ne štima

Prvo o samom zakonu.

Odgovarajućim izmjenama se srpskoj nacionalnoj manjini jamči najmanje tri zastupnička mjesta i to je ok.

Nacionalnim manjinama koje na dan stupanja na snagu Ustavnog zakona o
izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 80/2010), u stanovništvu Republike Hrvatske sudjeluju s više od 1,5 % stanovnika jamci se najmanje tri zastupnicka mjesta pripadnika te nacionalne manjine u Saboru.

Prvim stavkom novog članka 40.a se regulira da:

Ako kandidacijske liste srpske nacionalne manjine nisu dobile tri zastupnicka mjesta u Saboru na temelju utvrdenih rezultata izbora, sukladno clanku 40. ovoga Zakona, zastupnicka mjesta DO zajamcenog broja odreduju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama.

Iz ovoga slijedi da zbroj mandata dobijen na temelju utvrđenih rezultata izbora i mandata dobijenih na temelju ukupnog broja glasova NE MOŽE prijeći zajamčeni broj (3) mandata.

Međutim, već u sljedećim stavcima se utvrđuje formula 1+3 i 2+2 prema kojoj se broj mandata penje na 4. Nejasno je na temelju čega budući je zajamčeno samo tri mandata. Prelazak tog broja mandata bi smio biti moguć samo na temelju utvrđenih rezultata izbora., dakle na način kako se utvrđuje broj mandata svih ostalih lista, a nikako drugačije.

Nisam pratio saborsku raspravu pa ne znam da li je netko ukazao na ovu kontradiktornost unutar istog članka zakona (40.a). Ne vidim ni da autor na ovo skreće pažnju.

Međutim, sam autor, kao i pojedini saborski zastupnici SDP-a (Arsen Bauk) kojih isječak izlaganja sam vidio u dnevnim informativnim emisijama, tvrdi da:

Mislim da je problem vidljiv iz aviona – zajamčena zastupnička mjesta dijeliti će se po principu – relativni pobjednik uzima sve.

Ni uz najbolju volju, ne samo iz aviona već ni sa zemlje, ja ne vidim da je tomu tako (čl.40.a st.1) a tvrdnja me zbunjuje tim više što je i sam autor naveo članak koji ga demantira. Nigdje naime ne stoji da se onome tko osvoji makar jedan mandat na temelju rezultata izbora u nekoj izbornoj jedinici taj oduzima i dodjeljuje SDSS-u, stranci za koju se pretpostavlja da će ubrati najveći ukupan broj glasova.

Eventualna reakcija, ne samo SDP-a već bilo koga tko ima interes, bi trebala biti usmjerena na otklanjanje kontradiktornosti između stavka 1. i stavaka 2. i 3. članka 40.a, odnosno, da se srpskoj nacionalnoj manjini dodjeljuje veći broj mandata nego je zajamčeno zakonom.

Na kraju o prosvijećenom apsolutizmu.

Koliko god se donekle mogu složiti s tvrdnjom da vladajući predloženim izmjenama zakona idu na ruku Pupovčevom SDSS-u, mada nije sigurno da bi baš uvijek SDSS dobio razliku mandata do zajamčenog broja, ne mogu ne primijetiti da je zabrinutost zbog "nedemokratičnosti predloženog rješenja" pomalo licemjerna.

Pogotovo je to aludiranje na "prosvjetiteljski apsolutizam" Milorada Pupovca jer na čelu stranke imaju predsjednika koji bi se tako mogao okaratkerizirati i bez navodnika a i statut stranke ima pregršt odredbi koje su više nedemokratske od zakonskog rješenja koje napadaju.

O eventualnoj izbornoj strategiji SDP-a i kukurikaša drugom prilikom.

B-52

Tko je glasao

Iz ovoga slijedi da zbroj

Iz ovoga slijedi da zbroj mandata dobijen na temelju utvrđenih rezultata izbora i mandata dobijenih na temelju ukupnog broja glasova NE MOŽE prijeći zajamčeni broj (3) mandata.

mislim da krivo iscitavas zakon.
u njemu pise da broj zajamcenih mandata (a ne ukupan broj mandata) ne moze preci brojku tri.
utoliko je cijeli zakon konzistentan.
slazem se da formulacija nije najsretnije odabrana, no u slucaju nesporazuma, sabor daje vjerodostojno tumacenje zakona, i siguran sam da bi to tumacenje bilo na tragu ovoga sto pisem.

Koliko god se donekle mogu složiti s tvrdnjom da vladajući predloženim izmjenama zakona idu na ruku Pupovčevom SDSS-u, mada nije sigurno da bi baš uvijek SDSS dobio razliku mandata do zajamčenog broja, ne mogu ne primijetiti da je zabrinutost zbog "nedemokratičnosti predloženog rješenja" pomalo licemjerna.

Pogotovo je to aludiranje na "prosvjetiteljski apsolutizam" Milorada Pupovca jer na čelu stranke imaju predsjednika koji bi se tako mogao okaratkerizirati i bez navodnika a i statut stranke ima pregršt odredbi koje su više nedemokratske od zakonskog rješenja koje napadaju.

bas kao sto je "pomalo licemjerna" i tvoja usporedba zakona - koji svim gradjanima namece pravila ponasanja - i statuta stranke - kojeg clanovi dobrovoljno prihvacaju uclanjenjem, ili ne prihvacaju ne-clanstvom u stranci.

i kao sto je "pomalo licemjernno" ovakvu tematski nevezanu kritiku (sustavno) upucivati stranci koja, htio ti to priznati ili ne, ipak u hrvatskom politickom zivotu ima implementirane najvise demokratske unutarstranacke standarde.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Zašto ne čitaš redom i sve što piše?

Dopuštam mogućnost da krivo iščitavam zakon, volio bih da i ti to priznaš, ali kad citiraš i komentiraš ovo moje:

Iz ovoga slijedi da zbroj mandata dobijen na temelju utvrđenih rezultata izbora i mandata dobijenih na temelju ukupnog broja glasova NE MOŽE prijeći zajamčeni broj (3) mandata.

korektno bi bilo da si prenio i dio teksta na koji se moja tvrdnja "iz ovoga" odnosi:

Ako kandidacijske liste srpske nacionalne manjine nisu dobile tri zastupnicka mjesta u Saboru na temelju utvrdenih rezultata izbora, sukladno clanku 40. ovoga Zakona, zastupnicka mjesta DO zajamcenog broja odreduju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama.
(ovaj puta sam boldirao trenutno značajan dio teksta)

Naime, moja se tvrdnja odnosi isključivo na situaciju u kojoj liste srpske nacionalne manjine na temelju utvrđenih rezultata izbora (za potrebe ovog teksta neka to bude kolokvijalni naziv "normalnim putem") ne dobiju onoliko zastupničkih mjesta koliko im se jamči.

Zato si potpuno promašio i nepotrebno me poučavaš s ovim:

u njemu pise da broj zajamcenih mandata (a ne ukupan broj mandata) ne moze preci brojku tri.

jer sam baš to, samo drugim riječima, i sam napisao.

no u slucaju nesporazuma, sabor daje vjerodostojno tumacenje zakona, i siguran sam da bi to tumacenje bilo na tragu ovoga sto pisem.

Lijepo je i pohvalno biti toliko siguran u vlastito tumačenje ali mislim da nedovoljno vodiš računa o činjenici da bi autentično tumačenje došlo od onih koji rastežu i tumače propise onako kako im to trenutno odgovara. Uostalom, da nije tako, vjerojatno u zakon ne bi niti unosili dvosmislene i nedovoljno jasne formulacije.

Dakle da rezimiram ovaj dio.

Zakon kaže, kako ga ja shvaćam, da u slučaju da "normalnim putem" ne dobiju najmanje tri zastupnička mjesta jamči im se da će DO TOG BROJA (3) nadomjestiti utvrđivanjem mandata na temelju većinskog modela (ukupan broj glasova), odnosno, da će na kraju izbora, na ovaj ili onaj način utvrđeno, to im se jamči, imati najmanje 3 (tri) zastupnička mandata.

Može biti da ja nisam shvatio ono što piše, ali bih onda molio da mi se vodećim putem, riječ po riječ, ukaže na temelju kojeg dijela rečenice iz čl.40.a stavak 1. slijedi da ako liste srpske nacionalne manjine nisu dobile najmanje 3 (tri) zastupnička mjesta "normalnim putem", izračunavanjem po većinskom modelu mogu ostvariti više od 3 (tri) mandata.

Spreman sam na prosvjetljavanje. :)

Kad smo već kod prosvjetiteljstva, svjestan sam činjenice da postoji ogromna razlika između zakona i statuta neke stranke, baš kao i između običnih građana i članova stranke, ali se s tvoje i od strane tvoje stranke Milorada Pupovca proziva zbog sklonosti manipulaciji, jer se kao previše zbližio i združio sa Šeksom, i nazivate ga prosvjetiteljskim apsolutistom što su, i jedno i drugo, kvalifikacije (karakterizacija) osobe a ne samog zakona što onda otvara potpuno legitiman prostor za karakterizaciju i kvalificiranje osoba i stranke koja to čini.

Navedeno znači kako smatram da i npr. Andrija Hebrang ima potpuno pravo nekoga prozivati da ne govori istinu i kvalificirati ga lažovom, pa se još i zgražati nad time, samo što ne mogu ne zamijetiti da je i on sam takav pa ga onda osim lažovom smatram još i licemjernim.

Naime, istinoljubivost, poštenje, hrabrost, moralnost, demokratičnost, ... , su univerzalne vrijednosti koje kao takve ne mogu neki puta vrijediti kao kriterij a neki puta ne.

Nije politička stranka ničija prčija, pa niti samih članova stranke, da bi bila toliko izolirana da se u njoj ne bi trebale primjenjivati univerzalne vrijednosti i norme koje vrijede u "vanjskome svijetu", pogotovo kada ta stranka na neki način živi od javnog zalaganja za te iste vrijednosti i norme.

Mislim, ne sporim ja pravo pojedincima i stranci da to čine ali smatram to licemjernim i demagogijom par exelance a obranu tipa "u društvu to mora vrijediti ali za nas ne nužno" šupljijom od švicarskog sira.

B-52

Tko je glasao

Spreman sam na

Spreman sam na prosvjetljavanje. :)

ja zakon nisam pisao, niti sam ga izglasao, pa njegovu formulaciju niti ne mislim braniti.
uostalom, napisao sam da je formulacija nesretno izabrana.
to ne mijenja cinjenicu da ce se zakon tumaciti i provoditi na nacin koji sam opisao.

ali se s tvoje (strane) ... Milorada Pupovca proziva zbog sklonosti manipulaciji, jer se kao previše zbližio i združio sa Šeksom

netocno.
ja njegovu konkretnu argumentaciju kojom brani zakon karakteriziram manipulacijom. dakle, ne napadam osobu, vec argument. to bi netkome "tko detaljno i precizno pise (cita)" trebalo biti jasno.

i nazivate ga prosvjetiteljskim apsolutistom

tko "vi"? ja sam upotrijebio taj pojam.

ova tvoja tvrdnja je također netočna.
evo citata:

Ono što je još strašnije jest pozadina ovakvog promišljanja, a ta je da su birači (u ovom slučaju srpske nacionalne manjine) preglupi da sami izaberu svoje predstavnike, pa je tu potreban jedan prosvjećeni apsolutist kako bi ispravio stvar. Ako to nije nedemokratska tendencija, ne znam što jest.

ovdje pupovac nije proglasen "prosvjecenim apsolutistom", vec je pojam iskoristen kako bi se oslikala logika kojom se rukovodi zakon.

što su, i jedno i drugo, kvalifikacije (karakterizacija) osobe a ne samog zakona što onda otvara potpuno legitiman prostor za karakterizaciju i kvalificiranje osoba i stranke koja to čini.

kako su ti obje premise netočne, netočan je i zaključak.
no, vjerujem da ces nastaviti sa dokazivanjem da je tvoje tematski nevezano pljuvanje po stranci savresno legitimno u danoj situaciji - bas kao to sto to uvijek i cinis, pa zbog toga unaprijed odustajem od daljnjeg prepucavanja.

eto, pobjedio si.
istresi jos malo žuči po stranci i na ovom dnevniku. nije da si ih puno propustio.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

S Hebrangom na kavu!

Dolje Galetu kažeš da zakon još nisi dovoljno provario a meni ovdje da zakon nisi ni pisao ni izglasavao pa da ga ne misliš braniti.

ja zakon nisam pisao, niti sam ga izglasao, pa njegovu formulaciju niti ne mislim braniti.

Krasno!!!!

Nejasno je onda kako si se i zašto odvažio taj isti zakon napadati?!?!? Domaći zadatak za koji se nisi dovoljno pripremio????

Zakonu si posvetio cijeli dnevnik a nisi spreman o njemu raspravljati, odnosno, poslužio ti je izgleda samo kao šlagvort za napad na čelnika jedne stranke, slučajno baš onoga koji eto ne želi izaći iz vlade u trenutku koji odgovara tvojoj stranci. Još jednom, krasno!

Ako ti je bio cilj oblatiti Pupovca, nisi trebao pisati dnevnik o zakonu već o njemu i SDSS-u.

Zaprepašćujuća je s toga i tvoja reakcija na komentar u kojem se faktografski dovodi u pitanje tvrdnja na kojoj počiva tvoj dnevnik.

Izbacimo li dakle iz dnevnika točnost faktografije kao, barem za mene, minimuma za pisanje i objavu dnevnika, to je ovo o čemu ti ne želiš raspravljati jer eto "zakon još nisi dovoljno prožvakao", ogoljeno ostaje samo da je dnevnik jeftini agitpropovski uradak za dnevnopolitičke potrebe tvoje stranke, pisan u najboljoj maniri Andrije Hebranga, te kao takav ispod razine minimuma političke kulture i svakako nedostojan ozbiljnog bavljenja.

Ali ako si usprkos tome baš željan aplauza, ovakve uratke plasiraj tamo gdje je postalo obavezno klicati mudrostima i tezama velikog vođe. Tamo ovakve tvoje "mudrosti" sigurno neće "popiti" kritiku koja je, na tvoju žalost ali ipak i srećom, još uvijek sastavni dio Pollitike.

B-52

Tko je glasao

Stvarno je žalosno vidjeti na

Stvarno je žalosno vidjeti na koju razinu vrijeđanja si se spreman spustiti kad izgubiš živce.
Dakle, da za početak raščistimo dijelove nekorektno izvađene iz konteksta, u svrhu pljuvanja mene kao osobe:

1. Galetu sam rekao da "zakon nisam dovoljno prozvakao" u kontekstu teze o neustavnosti zakona.

2. Ti si u svom komentaru iznio svoj iprigovor zakonu i onda ne mene tražiš da se bavim isključivo tom temom. Po kojoj osnovi? Kaj sam ja ovdje da bi udovoljavao tvoje želje i ispunjavao narudžbe? Pa ipak, iznio sam ti svoje mišljenje o pitanju koje si pokrenuo. Ne vidim zašto bih bio obavezan braniti pozicije koje nisam zauzeo, već me ti tamo guraš.

Nadalje, ako se netko ovdje bavi osobnim napadima, onda si to ti. Pretpostavljam da imas neke dokaze za insinuacije o pisanju po narudžbi, domaćim zadaćama i sličnom?

Ja sam jasno iznio svoje mišljenje o zakonu, žao mi je što ti se ne sviđa. No pri tome nemam nikakvu obavezu tebi podnositi račune, niti to mislim činiti dokle god se koristiš ovakvom uvredljivom i neprimjerenom komunikacijom.

Kao što rekoh, uživaj u sipanju žuči, vezanost uz temu te ni do sad nije previše sprečavala.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Barem ponekad pogledaj u ogledalo

Uspiješ li prevladati refleks djeteta kojem nisu dali očekivanu čokoladu a potom i sindrom uvrijeđene frajle, pokušaj polako i kronološkim redom pročitati tekstove.

Otprilike polovicu dnevnika si posvetio zakonu, uglavnom iznoseći informacije i tvrdnje, i još toliko Pupovcu i SDSS-u, iznoseći većinom svoj vrijednosni sud. Dva pasusa na kraju si posvetio i mišljenju o tome kakva bi u tom smislu trebala biti SDP-ova izborna strategija.

Moj prvi komentar je gotovo u cjelosti bio o zakonu, argumentiran i potkrijepljen citatima, a sveo se na to da ispravim faktografske pogreške iz dnevnika i osporim točnost tvog zaključka kako će se zajamčena mjesta dijeliti po principu da "relativni pobjednik uzima sve".

Dvije rečenice na kraju komentara sam iskoristio za iznijeti mišljenje, čak navodeći da se s tvojim djelomice slažem, kako u kritici Pupovca i SDSS-a vidim i dozu ("pomalo") licemjerja jer da u statutu stranke koja predbacuje nedemokratičnost također ima nedemokratskih odredbi te da predsjednik te stranke također naginje prosvjetiteljskom apsolutizmu.

O izbornoj strategiji SDP-a se nisam ni očitovao.

Tvoja se reakcija iz nekog samo tebi znanog razloga, jer u mome komentaru nisi mogao naći ništa uvredljivog, čak niti jednu jedinu riječ, svela na osporavanje moje argumentacije tezom "mislim da krivo iščitavaš zakon" bez da smisleno, logički i citiranjem zakonskih odredbi ukažeš na to gdje griješim.

Umjesto toga, nalaziš i zadovoljavaš potrebu da predbaciš "pomalo" licemjerje meni jer da kao zakon i statut stranke nemaju veze te da su mi primjedbe "tematski nevezane".

U nastavku, doista začuđen što ne ukazuješ gdje sam to eventualno pogriješio u iščitavanju zakona, zamoljavam da to ipak učiniš:

Može biti da ja nisam shvatio ono što piše, ali bih onda molio da mi se vodećim putem, riječ po riječ, ukaže na temelju kojeg dijela rečenice iz čl.40.a stavak 1. slijedi ...

Također, pokušavajući osporiti tvoj "argument" u vezi licemjerja, iznosim mišljenje da kriteriji koje tražimo da vrijede u društvu moraju vrijediti i u stranci:

Mislim, ne sporim ja pravo pojedincima i stranci da to čine ali smatram to licemjernim i demagogijom par exelance a obranu tipa "u društvu to mora vrijediti ali za nas ne nužno" šupljijom od švicarskog sira.

E sad, ako je citirano za tebe uvredljivo... Uglavnom, kronološki čitano komentare, to je izgleda bio okidač zbog kojega si iz vida potpuno izgubio sadržaj dnevnika, nit i svrhu rasprave pa potpuno izgubivši kontrolu, još ne mogu vjerovati da si to učinio planski i ciljano, raspalio igotovo isključivo po meni.

Dokaz za to je što u vezi sadržaja dnevnika i na moja dva opširna i citatima argumentirana komentara o zakonu daješ samo jednu rečenicu, praktički na sve to odmahuješ rukom:

ja zakon nisam pisao, niti sam ga izglasao, pa njegovu formulaciju niti ne mislim braniti.

a umjesto toga, doista poput uvrijeđene frajle, sitničavo nudiš gomilu teksta koji kao ima za cilj "argumentirano" osporiti dvije uglavnom bezazlene rečenice iz mog prvog komentara koje se jedine nisu odnosile na zakon i kruniš to krajnje uvredljivim konstatacijama o mom navodnom "pljuvanju po stranci" i "prosipanju žuči", za što naravno nema ni argumenata ni smislenog uporišta, ne libeći se da pritom odlutaš u povijest pisanja na Pollitici i takvim okarakteriziraš gotovo svo moje pisanje na tvojim dnevnicima.

Moja dva naredna komentara, jedan je ispod tvog odgovora Mraku, pokušaj su da raspravu ponovno usmjerim na meritum stvari (izborni zakon) ali su i ukazala da je teško s tobom raspravljati o zakonu kad ga očigledno nedovoljno poznaješ i, prema vlastitom priznanju, nisi "dovoljno sažvakao". Međutim, u njima također nema ništa uvredljivoga, osim ako te ne vrijeđa već samo ukazivanje na nekompetenciju.

Naravno, kao zasluženi odgovor na tvoju tiradu o žuči i pljuvanju, zapitao sam se o motivima pisanja dnevnika o sadržaju kojeg autor niti želi niti je po vlastitom priznanju kompetentan raspravljati i ponudio sam odgovor.

E sad, nisam ja kriv što je tebi uvredljivo dnevnik utemeljen na konstrukciji i oslobođen smislene rasprave o meritumu, samim time usmjeren isključivo na difamaciju političkih protivnika i, posljedično, pribavljanje političke koristi za vlastitu stranku, nazvati agitpropovskim uratkom. Iskoristio sam pravo na vlastiti vrijednosni sud, ne o tebi već o tvom uratku.

Jedini žalac usmjeren baš na tebe, zbog tvoje preočite osjetljivosti na kritiku tvoje stranke i dnevnika koje pišeš, je ovo:

Ali ako si usprkos tome baš željan aplauza, ovakve uratke plasiraj tamo gdje je postalo obavezno klicati mudrostima i tezama velikog vođe. Tamo ovakve tvoje "mudrosti" sigurno neće "popiti" kritiku koja je, na tvoju žalost ali ipak i srećom, još uvijek sastavni dio Pollitike.

Iako čak niti to nije mišljeno kao uvreda, spreman sam ti se za taj dio i ispričati ako te je aluzija na želju za aplauzom toliko pogodila ali nikako ne mogu obećati da ću ubuduće veličati politiku i poteze tvoje stranke ili tvoje dnevnike i komentare ako/kada objektivno budu zasluživali kritiku pa niti to da ću ih baš uvijek preskakati kako bi ti imao mira.

I konačno, budi bez brige za moje živce, tu su oni. Za njih i načeti je potrebno puno više od benignih tekstića na Pollitici. :)

B-52

Tko je glasao

treba imati na pameti da je

treba imati na pameti da je broj birača srpske nacionalne manjine otprilike komparabilan broju birača u jednoj izbornoj jedinici, pa kada se promatra na taj način onda taj cijeli sustav i nije tako nakaradan kako izgleda na prvu

(to naravno ne znači da je pravedan ili ispravan)

Tko je glasao

treba imati na pameti da je

treba imati na pameti da je broj birača srpske nacionalne manjine otprilike komparabilan broju birača u jednoj izbornoj jedinici, pa kada se promatra na taj način onda taj cijeli sustav i nije tako nakaradan kako izgleda na prvu

da, sam model je zamisljen dosta orginalno, cime se i ukida psiholoska diskriminacija na birackom mjestu, sa javno upucenim pitanjem biracu da li zeli glasati za manjinsku ili "nasu" listu. no downside je to sto se na ovaj nacin otvara mogucnost biracima nesrpske nacionalnosti da glasaju i utjecu na izbor predstavnika srpske manjine. tu krizu legitimiteta upravo prolazi izborni sustav BiH. o kojoj onda manipulaciji prica pupovac?

stvar bi bila u granicama normale, da je prosao SDP-ov amandman po kojem se zajamceni mandati dijele razmjerno, a ne vecinski.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

stvar bi bila u granicama

stvar bi bila u granicama normale, da je prosao SDP-ov amandman po kojem se zajamceni mandati dijele razmjerno, a ne vecinski.

A onda bi naravno "kao rukom odnešena" nestala i kriza legitimiteta što je "biračima nesrpske nacionalnosti omogućeno da glasaju i utječu na izbor predstavika srpske manjine"? Kako li su samo dobri ti SDP-ovi amandmani. :)

Kako s tobom raspravljati kada ti nije poznato da se zajamčeni mandati prvenstveno i dijele razmjerno, uz prag kao i za ostale liste?

Kako s tobom raspravljati kada ti nije poznato da se ne poništava niti jedan mandat osvojen razmjerno, prema modelu za koji se zalaže tvoja stranka?

B-52

Tko je glasao

A onda bi naravno "kao rukom

A onda bi naravno "kao rukom odnešena" nestala i kriza legitimiteta što je "biračima nesrpske nacionalnosti omogućeno da glasaju i utječu na izbor predstavika srpske manjine"? Kako li su samo dobri ti SDP-ovi amandmani. :)

bas volis podmetati.
zamjerka krizi legitimiteta nije osnovni argument mog stava, niti je spomenut u dnevniku. to je nusproizvod malo detaljnijeg seciranja pupovcevog argumenta o "manipulaciji". u praksi, bar u blizoj buducnosti ne ocekujem takav razvoj dogadjaja.

Kako s tobom raspravljati kada ti nije poznato da se zajamčeni mandati prvenstveno i dijele razmjerno, uz prag kao i za ostale liste?

nigdje nisam to ni osporio. pa mi nije jasno od kud zakljucujes o tome sto je meni poznato a sto nije. ah, da, ti mi i tako volis pridavati ocjene o motivima pisanja, mom misljenju i ponasanju, bez da to temeljis na cinjenicama.

prvotna podjela mandata u deset izbornih jedinica nije sporna.
dosadasnja praksa sugerira da srpska manjinska lista na taj nacin moze osvojiti jedan mandat, ako i to.

problem je u nastavku sa mandatima koji se dodjeljuju nakon toga. tu se u pravilu moze ocekivati dodjeljivanje tri mandata, koji se (sva tri u kompletu) dodjeljuju po sustavu relativne vecine. taj dio smatram problematicnim.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Malo si se pogubio?

bas volis podmetati.
zamjerka krizi legitimiteta nije osnovni argument mog stava, niti je spomenut u dnevniku.

Ali jest u komentaru na koji odgovaram, svejedno da li kao "osnovni argument ili nusproizvod".

nigdje nisam to ni osporio. pa mi nije jasno od kud zakljucujes o tome sto je meni poznato a sto nije.

A ovo sam onda naravno ja krupnim slovima i boldirano ubacio u tvoj dnevnik?

Zajamčena zastupnička mjesta osvaja ona kandidacijska lista srpske nacionalne manjine koja je ostvarila najveći broj glasova..

Nerazumijevanje (nesporazum?) je u tome što si trebao napisati "ostatak zajamčenih zastupničkih mjesta..." jer su zajamčena mjesta, barem tako piše u Zakonu, "najmanje tri", dakle i ona koja se prethodno osvoje razmjernim brojem glasova.
Odnosno, jer se većinom glasova utvrđuju samo oni mandati, do tri, koji su još slobodni.

Vidiš, to sam napisao već nekoliko puta, na nekoliko mjesta, i trebali smo to u interesu čitateljstva odavno raščistiti. Umjesto toga, ti si raspravu opteretio bezvezarijama.

B-52

Tko je glasao

Nerazumijevanje (nesporazum?)

Nerazumijevanje (nesporazum?) je u tome što si trebao napisati "ostatak zajamčenih zastupničkih mjesta..."

da, slazem se, tu sam trebao biti precizniji. ostatak zajamcenih mjesta.
u praksi, smatram da ce se u pravilu raditi o tri mandata.
no iz cijelog teksta je jasno da pricam o tim mjestima koja se dijele naknadno. jel moram ici kopati citate iz kojih je to vidljivo.

Umjesto toga, ti si raspravu opteretio bezvezarijama.

vidis, ja upravo to mislim za tebe.
tko je potegnuo bezvezarije nevezane uz temu? i zavrsio s vrijedjanjem i vadjenjem napisanog iz konteksta?
no anyway, ne da mi se to opet rastezati.
povlacim zadnji odlomak.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Konačno barem nešto

Eto, nije moralo biti tako teško.

Možda ćeš jednom uvidjeti i da je šteta što nisi podržao raspravu o zakonu jer mjesta primjedbama ima, pa i više onim koje uopće nisi spomenuo. Jer, samo jedan mandat više, vidjeli smo to već, može presuditi. No, što je, tu je.

Slobodno ti imaj svoje mišljenje o tome tko je taj koji je raspravu opteretio bezvezarijama ali će biti žalosno ako odustaneš od suvisle rasprave svaki puta kad se nešto predbaci SDP-u ili tebi kao članu te stranke.

Ja ne sumnjam da u SDP-u ima i više nego dovoljno stratega okupljenih oko predsjednika stranke, ali mi je žao što članovi Pollitika.com nisu mogli ovu priliku iskoristiti da progovore koju riječ i o tome kako anulirati slabosti ovakvog zakonskog rješenja, pogotovo zato što si zaključak dnevnika posvetio upravo tome.

B-52

Tko je glasao

Kad vladaju prosvijećeni apsolutisti

A baš sam si gruntal - hoće li Hatz pregristi jezik s ovom temom koja je zapravo odavna potrošena. Potrošena je onog trenutka kad je partitokratska elita odlučila da glumi predstavnike naroda i sukladno tome skrojila Zakon. Ima li se tome kaj za dodati, jok. Kakav je stari zakon - loš. Kakve su ove sadašnje izmjene, u duhu postojećeg zakona - loše. Zločinačka organizacija i dalje jaše " na zapad"! Ti osuđuješ Pupovca i politički i moralno. Gospodin profesor je napokon skužio da sa prljavima mora igrati prljavo kako bi osigurap političke benefite i ne samo političke. Ne odobravam ali razumijem. Pupovac se kurva kaoi i svi ostali - kao i SDP. I nisam ja razočaran zbog prisutnog promiskuiteta stranačkog. To su uske zatvorene interesne oligarhije kojima narod služi samo za ubiranje raznih haraća. A oni su tu da to manipuliranjem dobro upakiraju i u konačnici maznu. Globalni obrazac spušten na lokalu.Očekivano i ne iznenađujuće. I zato je sustav tako posložen, od političke stranke do Ustavnog suda - da servisira "demokratske hapaće"!
Hoće li tako ostati - naravno, 150 milijardi maznutih resursa neće nitko vratiti, svi će pjevati onu - podvucimo crtu i okrenimo se budućnosti - novom hapanju!
Žao mi je što to moram napisati, ali ovakva argumentacija jest politička manipulacija na razini Vladimira Šeksa. Dobro jutro - s dodatkom, niš bolji nisu ni Mato Arlović, a ni meštar Leko. Ali o tom potom jer o njima će još biti puno prilike obzirom na trulu krušku koja će im po defaultu pasti u krilo i to ne zato kaj su se za to izborili - slučajno su se našli ispod stabla... I neće Leko i ekipa ići protiv Pupovca i sličnih. Znaš zakaj - zbog obrasca "hristos se rodi"!
Ali glavni razlog mog sudjelovanja pod ovom tvojom objavom jest grandiozna poanta ovog tvojeg zaključka;Ono što je još strašnije jest pozadina ovakvog promišljanja, a ta je da su birači (u ovom slučaju srpske nacionalne manjine) preglupi da sami izaberu svoje predstavnike, pa je tu potreban jedan prosvjećeni apsolutist kako bi ispravio stvar. Ako to nije nedemokratska tendencija, ne znam što jest. Bravo, bravo, bravo! A bit ćeš toliko politički dosljedan pa ćeš priznati da isti princip važi i za ukupni hrvatski izborni cirkus gdje Ustavni sud konstatira da narod ostvaruje neposredan izbor putem stranačkih i inih lista - ili u ovom slučaju stranke i NL nisu onaj prosvječeni apsolutist o kojem govoriš kad je SDS u pitanju.

Tko je glasao

!!

!!

Tko je glasao

za razliku od tvog, moj stav

za razliku od tvog, moj stav je konzistentan i dosljedan.

ja upravo kritiziram vecinski izborni model po kojem se dodjeljuju zajamceni mandati, i u tekstu navodim politicku nereprezentabilnost kao osnovni argument (btw, kojeg je danas u novinama potvrdio i prof. podolnjak, vanjski clan odbora za ustav, poslovnik i politicki sustav). stvar je utoliko gora sto se relativnom vecinom garantiraju tri mandata u kompletu, sto posebno dolazi do izrazaja u situaciji kada se ostatak parlamenta popunjava kroz proporcionalni sustav. dakle, moja se kritika svodi na to da nije problem sto se mjesta za srpsku nacionalnu manjinu popunjavaju na izborima sa lista, vec sto relativni pobjednik nosi sve mandate.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ono kaj vrijedi za SDS ne vrijedi za SDP i slične

Ono što je još strašnije jest pozadina ovakvog promišljanja, a ta je da su birači (u ovom slučaju srpske nacionalne manjine) preglupi da sami izaberu svoje predstavnike, pa je tu potreban jedan prosvjećeni apsolutist kako bi ispravio stvar. Ako to nije nedemokratska tendencija, ne znam što jest.
Bravo, bravo, bravo na konzistentnosti i dosljednosti. To si naslijedio od JOT-a!?

Tko je glasao

!

Glede tihe sjene u pratnji - mala preporuka; Narući se kod Lea Andreisa i pitaj ga kome to fiškali prisežu. Trebat će ti za disertaciju!

Tko je glasao

tvoj je problem sto iz moje

tvoj je problem sto iz moje citirane recenice iscitavas stav da bi srbi trebali glasti za osobe a ne za liste.

moj stav po tom pitanju se ne mijenja - smatram da su proporcionalni izborni sustavi na kojima se glasa za liste legitiman nacin provodjenja izbora, i da posjeduje znacajne prednosti pred vecinskim izbornim sustavom - kako za sdp, tako i za sdss. dakle, proporcionalno rasporedjivanje mandata sa liste obzirom na osvojeni broj glasova. ono sto kritiziram jest vecinski model koji se primjenjuje na cijelu listu za predstavnike srpske manjine.

i sad mi reci, kad sam ja odstupio od tog stava?

ps: jot si sacuvaj za galeta i laburiste. ja se nikad nisam tako deklarirao - ni javno, ni privatno.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci