Tagovi

Tko nedostaje?

Tko nedostaje?

Pollitika.com je bila prili?no zagušena u vrijeme kampanje za predsjednika Republike Hrvatske i nakon nje, skoro pa istim dnevnicima. Razlika je bila samo u predznaku.
Nakon toga pojavili su se «svakodnevni» dnevnici me?u kojima je bilo nekoliko upravo odli?nih i vrlo dobrih a pobudili su sasvim malen interes. To je velika šteta a posljedica je odre?enog «umora» nakon «borbe» oko kampanje i kandidata, lomova u strankama i uhi?enjima koja zaredaše.
Sve gore napisano je samo moje skromno mišljenje, subjektivna procjena.
Evo samo nekih dnevnika:
Npr.: http://pollitika.com/sedam-tona-kose-povodom-dana-holokausta-auschwitz-6... je dao neki rezultat ali nisam siguran da je re?eno sve što smo trebali i mogli kazati
http://pollitika.com/vjerska-sloboda-za-predsjednika-agnostika našeg Zorana je više nego li odli?an. Taj dnevnik-informacija zapravo govori o tome kako su vjere i razli?ite konfesije na putu jedinstva, pa ?ak i na ovom uvijek burnom komadi?u Europe i svijeta aglobalnog je karaktera. To je apsolutno neupitan proces koji traje i sve je samo pitanje vremena ostvarenja. Taj proces je zapo?et, Ivan Pavao II ga je ubrzao i nitko ga više nije u stanju zaustaviti.
Nisam imao ni mogu?nosti ni vremena upustiti se u komentiranje Zoranova dnevnika (kao ni drugih – osim sporadi?no), ali taj dnevnik zaslužuje zapravo daleko više od 300 komentara. Moj komentar bio mogao biti eventualno dnevnik na tu temu.
http://pollitika.com/ustav-se-triba-koregirati-izmjeniti-dobro-ali-sto-s... našeg Jakše je pokušao pokrenuti «temu svih tema» a to je izmjene i dopune Ustava RH. Nije uspio! Zašto?

Znam da mnogi ne brinu brigu niti razlikuju što je to HAARP ili herpes, contrail od chemtrail, morgellons od meningitis… , ali ipak, zanemarujemo i ono što se o?igledno doga?a oko nas. Prije svega – raspad i potrošenost u nedjelotvornosti dvije vode?e stranke u RH: HDZ i SDP.
Znam, o?ekuje se smjena predsjednika ali to zapravo ništa suštinski i trenutno niti bude niti može promijeniti. Pa ?ak i bivši premijer «vozi» po rubu izme?u slobode i istrage…
Mora da je odgovor na nešto «uspavani» Pollitika.com negdje drugdje.

Nešto ili netko nedostaje! Tko?
Možda je odgovor u tome da oni koji rade i svojim radom stvaraju novu vrijednost o?ekuju nakon predsjedni?kih izbora i toliko uzap?enih «mena?era» - pomak na bolje. Možda ti isti koji i u ovim neljudskim uvjetima snježne oluje koja vani bijesni rade svoj posao istom odgovornoš?u i kvalitetom baš kao da je sve u RH u redu a znamo da nije. Poglavito ne za njih, jer njima, tj. nama radnicima i seljacima se sprema još gore od gorega. Istovremeno smo svjesni da nas ni sindikati a još manje stranke uop?e niti zastupaju, niti predstavljaju, niti vode interes o «motoru» svake proizvodnje – radniku i seljaku.

Valjda je najbolje da sam dalje niti ne pišem ve? u?inim copy-paste jednog teksta koji mi je došao pod ruku. Radi se o letku-glasilu manje podružnice jednog sindikata od 22.01.2010. Sindikat ne?u imenovati, ali tekst je slijede?i:
Pu?evi i tra?evi umjesto kruha i igara
Ušli smo u 2010. godinu uz novogodišnju ?estitku hrvatske Vlade u vidu drasti?nog pove?anja cijena plina i elektri?ne energije. Po starom dobrom obi?aju, ta poskupljenja ?e izazvati efekt domina tj. skuplji energenti ?e pokrenuti lavinu pove?anja cijena komunalija i ostalih životnih troškova. Taj udar na ve? krajnje narušeni, životni standard je prošao gotovo neopaženo jer su hrvatski gra?ani pratili triler o neuspjelom pu?u bivšeg premijera.
Tko je u tim trenucima mario za sudbinu radnika Peveca, splitske Željezare i ostalih poduze?a koja ne rade, ne ispla?uju pla?e ili su u ste?aju? Koga ja tada zanimala ?injenica da svakog dana oko 200 radnika ostaje bez radnog mjesta? Zar je nekom bilo važno to, što pu?ke kuhinje, Caritas i Crveni križ više ne mogu udomiti i nahraniti bezbrojne gladne i promrzle besku?nike? Ve?ina hrvatskih gra?ana se tih dana nije optere?ivala ni svojim, a kamo li tu?im egzistencijalnim problemima; majstori politi?ke kuhinje su im tih dana servirali «pu? – paprikaš» koji je kao slu?ajno, zakipio baš u to vrijeme.
Tmurna svakodnevnica i neizvjesna budu?nost su u trenutku potisnute u drugi plan, gladni su zaboravili da im je prazan blagdanski stol a siti su grizli nokte, jedni i drugi su sa zebnjom pratili igrokaz o sukobu dobra i zla. Nakon burnog zapleta uslijedio je «hepiend», svi smo mogli odahnuti jer su nas naši bogomdani spasitelji obranili od strašne pogibelji izlaska na prijevremene izbore. Po tuma?enju vladaju?ih prodava?a magle, prijevremeni izbori bi bili katastrofa nesagledivih razmjera, da je do toga došlo svi bismo bili osu?eni na propast i nikome od nas ne bi bilo spasa. Na našu sre?u pu? nije uspio, Vlada je stabilna, koalicija je ?vrš?a nego ikada a stameni Sabor ?e nam osigurati sretnu i svjetliju budu?nost. Nju ne?e zasjeniti ni izgledni krah državnog prora?una, propast brodogradnje te rasprodaja preostalog «obiteljskog srebra» tj. javnih i državnih poduze?a. Nesretnici koji svakodnevno ostaju bez posla i prihoda, trebali bi biti zahvalni vlasti koja im poklanja prigodu da promijene svoje dosadne živote i da krenu u nove avanture. Brižna vlast omogu?ila im je omogu?ila da biraju kojom vrstom rekreacije ?e se baviti, a ponuda je iznimno bogata:
- skeniranje kontejnera za sme?e i kanti za sme?e
- selektiranje plasti?ne ambalaže
- džogiranje do pu?kih kuhinja
- hodo?aš?a u Caritas
- studijska putovanja na Hreli?, Jakuševac i ostale «buvljake»
U vremenima krize svi vlastodršci su nastojali skrenuti pozornost puka sa životnih neda?a na lakše i zabavnije teme. Od pamtivijeka su vladari svojim podanicima dovodili cirkuse i putuju?a kazališta, organizirali su im pu?ke fešte i razna natjecanja, tj. davali su im «kruha i igara». Naši vlastodršci su otišli korak dalje, zabavu za narod su obogatili aferama, istragama tra?evima i pu?evima, blago nama kada imamo vlast tako bujne mašte i inovativnog duha.

Cini?no «do bal?aka» ili upozoravaju?e? Ili i jedno i drugo?

Pro?itavši ovaj «sindikalni» tekst koji me inicirao da napišem ovaj dnevnik bio sam u nedoumici treba li ga uop?e pisati ili ne. Eto, ipak ga napisah. Naime pitanje je jesmo li shvatili da je došao kraj ovakvoj vlasti i na?inu vladanja u RH (nebitno «desnoj» ili «lijevoj»), strankama, politi?kim elitama, njihovim igrama i igricama i je li kona?no došao trenutak da stvari uzmemo u svoje ruke? Da državu preuzmu oni koje druge nemaju, jer ovi na vlasti u prošlih 20 godina sa «poputbinom» (milijuni €) mogu birati novu domovinu. Ja ne! Nemam druge!
Ili da se vratimo stolje?e unatrag, pa da imaju pravo glas samo posjednici? Ili da pratimo svijet i ozbiljne državnike koji itekako uzimaju u obzir mišljenje i glas onih o kojima ovise – o radniku i seljaku?
Ovi naši su se odnarodili od svog vlastitog naroda!
Ova etapa je trajala 20 godina. Sad je dosta.
Za novu mužiku - novi mužikaši!

Komentari

Čistilište od mrak Čet,

Čistilište
od mrak
Čet, 04/02/2010 - 15:28 — sus

Za stranku nezadovoljnih građana do sada su se izjasnili:
sus Sri, 03/02/2010 - 13:47 [Za]
edi3 Sri, 03/02/2010 - 15:20 [Za]
smogismogi Sri, 03/02/2010 - 20:20 [Za]
3103 Sri, 03/02/2010 - 21:06 [Za]
Očekujemo ostale da se priključe...

Tko je glasao

Bez obzira što je @mrak uz

Bez obzira što je @mrak uz moj dnevnik "upisao" 0 bodova ja ipak nisam shvatio što to "osniva" @mrak i za što se moram izjasniti "za" ili "protiv"? :):):)
Da se priključim? Kome ili čemu?

Tko je glasao

Poštovani kolega jelenska

Poštovani kolega jelenska samo probrani elitni pojedinci napollitiki mogu računati da će dobiti mrakov za. Budite zadovoljni da vas nije kao mene nagradio glasom protiv. Budite oprezno jer naprijatelj nikada ne spava.

Tko je glasao

@mali zeleni

@mali zeleni (neprovjereno),
ja imam već ohoho više od pola stoljeća palac debele podočnjake jer nikada ne spavam... :):):):)

@mrak je na nešto dana ispod mog dnevnika obrisao sve ocjene i stavio 0.
Bezbroj mojih komentara je također bez ocjene - ili + jer tako kaže @mrak-ov softver. :):):)
Neki kolege su mi se žalili pp-om da gube strašno puno vremena jer neprestano moraju otvarati "pogledaj glasove" zbog tog @mrak-ovog "kvarnog" a čini mi se i vrlo selektivnog softvera.:):):):)

@jelenska je neka baš prgava sorta i nije ga moguće klasičnim nepodopštinama odstraniti. Treba biti malo inventivniji.
No, @mrak je još mlad i naučiti će da nejde "brdo ka Muhamedu već Muhamed ka brdu".

Tko je glasao

to sa nulom ispod komentara

to sa nulom ispod komentara i dnevnika ipak jest neka greška softvera.
Ako vidiš nulu kod nekoga možeš ti popraviti na način da npr prvo daš + onda - pa pomovno +, onda će se ispraviti ukupan zbroj bododva. Pokušaj, meni uvijek uspije.

Tko je glasao

Da i na taj način izgubiš

Da i na taj način izgubiš tri glasa, a glasovi su limitirani. Međutim ni to ne funkcionira uvijek.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

uglavnom funkcionira, ako ne

uglavnom funkcionira, ako ne od prve ide od druge ako ti nije žao glasova.

Tko je glasao

problem u softveru je

problem u softveru je detektiran ali treba vremena da nađem nekoga tko će to popraviti (a bez da resetiramo sve bodove ikada dane)

idem sada na put pa me nema neko vrijeme tako da to neće biti riješeno sigurno još jedno dva tjedna min.

Tko je glasao

a ko je šef dok te nema?

a ko je šef dok te nema? ajd, stavi nekog...jer znaš ono: dok mačke nema, miševi kolo vode :)))

My Soul

Tko je glasao

@mrak eh, da je to jedini

@mrak eh, da je to jedini problem, bili bi mislim svi sretni, pogotovo kada bi se uklonili drugi nedostatci koji bi nas obogatili povratkom kvalitetnih kolega i kolegica koji se sve manje javljaju sa svojim komentarima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Mrak, možda da povećaš

Mrak, možda da povećaš broj dopuštenih dijeljenja bodova za pet ili deset dok se to ne popravi.
Evo tu već interveniram kod tvog komentara
meni nije bitno jer ne ispucam mogućnost dijeljenja bodova ali vidim da nekima jeste

Tko je glasao

FYI Srbija oduzela 18 tvrtki

FYI

Srbija oduzela 18 tvrtki vlasnicima koji nisu poštovali preuzete obveze

U vladi glavni razlog propasti tvrtki vide u pogrešci što se nije ispitivalo porijeklo novca kojim su kupovana poduzeća

izvor: http://www.poslovni.hr/138480.aspx

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

A kod nas ni 20 milijuna

A kod nas ni 20 milijuna kuna štete nije dovoljno da bi netko završio u zatvoru. Fućkaš potrošnju za istražitelje i polciju, kad suci sve na kraju useru.

Prije će Srbija u EU, nego mi.

My Soul

Tko je glasao

jelenska, da se ipak vratimo

jelenska, da se ipak vratimo na temu tvog dnevnika, jer imam blaghi osjecaj da je my soul, vjerujem nenamjerno, odvela raspravu u skroz drugom smjeru.
tko moze inicirati drustvene promjene u hrvatskoj i na koji nacin?
vlast koja krade i opozicija koja joj drzi svijecu, ocekujuci da ce joj ona tu uslugu vratiti, sigurno tu promjenu ne zeli.
sindikati, odnosno sindikalni povjerenici koji imaju place cetiri puta vece od onih koje predstavljaju, takodjer nece.
studenti koji su po vokaciji "najrevolucionarniji", jer ih sistem ne moze ucijeniti kao ostale, bi mozda i mogli inicirati te promjene, ali im je studenska baza vecim dijelom odgojena u potrosackoj ideologiji jeftinih sapunica i raskosnog zivota bez pokrica i za te "neke drustvene promjene" uopce nije zainteresirana.
umirovljenici koji vec desetljecima zive na dnu i koji su svoju psihologiju prilagodili tom dnu, sigurno nece.
nece ni onih 300 000 bez posla, jer upravo prolaze svojevrsnu katarzu od nekadasnjeg zivota laznog obilja, do danasnjeg siromastva, pa
im je sad primarniji njihov stid, nego li neki drustveni bunt.
tko uopce u hrvatskoj moze inicirati te promjene?
mozemo li mi?

Tko je glasao

@edi3 kratko rečeno

@edi3 kratko rečeno beznadežnost sve u šesnaest, ali svi zadovoljni.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

kukljice, bivsi totalitarni

kukljice, bivsi totalitarni jugoslavenski sistem je koristio jeftini stos medijske manipulacije u kojem je svijet oko nas opisivao kao nesto puno gore od onog naseg, tako da su nasi stari znali cesto reci.."nije nam ni lose, kao sto je nekima"!:)
svaki dnevnik bi zapoceo sa ratovima i teroristickim napadima, a na kraju bi se govorilo o "privremenim teskocama socijalistickog samoupravljanja"(tipa, nema kave, nema secera") i to jedino kad se te "teskoce" vise nisu dale sakriti.
nakon tako koncipiranog dnevnika, sto su nasi stari drugo mogli reci, nego.."dobro nam je, jer ima i goreg (bombi i ratova)"!?

Tko je glasao

@edi3, danas svaki dnevnik

@edi3, danas svaki dnevnik počinje koliko je uhapšenih "menađera" u prošla 24 sata, koliko je sveučilišnih profesora tražilo p...e od svojih studentica, koliko je tko ukrao žita iz "robnih rezervi" koje, usput rečeno niti ne postoje... etc., etc.

I svi pokorno šute i nekog se vraga boje! Koga?

Onaj tko uspije pokrenuti ovaj narod da misli i zaključuje te na temelju promišljanja zaključak provede u djelo - taj je "vanzemaljac" na ovom zadnjem djeliću Balkana koji graniči sa Europom.

"Ima li nade za nas?" Uvjeren sam da ima.

Tko je glasao

@edi3, točno tako, a kako

@edi3, točno tako, a kako se na relaciji vlast i mediji unatoč tobožnjoj post tranzicijskoj slobodi i neovisnosti medija nije ništa bitno promijenilo i dalje vrijedi "hrvatski partitokracijski sistem koristio isti jeftini štos bivšeg totalitarnog jugoslavenskog sistema medijske manipulacije gdje nam se prikazuje glad, bijeda, nepravde teror i progoni u svijetu čime se opisuje kako postoji nešto puno gore od onog našeg, tako da istine radi moramo priznati "nije nam ni lose, kao sto je nekima"!:)"

E pa onda kada sve to vidiš i znaš da je biro rada krcat onima koji kidišu na tvoje radno mjesto, imaj bađo muda, pa se usudi prosvjedovati na ulici i vikati dolje banda lopovska.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

dalje vrijedi "hrvatski

dalje vrijedi "hrvatski partitokracijski sistem koristio isti jeftini štos bivšeg totalitarnog jugoslavenskog sistema medijske manipulacije gdje nam se prikazuje glad, bijeda, nepravde teror i progoni u svijetu čime se opisuje kako postoji nešto puno gore od onog našeg, tako da istine radi moramo priznati "nije nam ni lose, kao sto je nekima"!:)"
Poštovani moj @kukljica! Možeš li zamisliti stranku koja ne bi imala "gazdu", velikog vođu, autokrata i diktatora na čelu a da stranka djeluje i "živi" u RH, a to je preduvjet ukidanja partitokracije.
Teško,zar ne? Netko je mora osnovati i stvoriti a u svom dnevniku sam upravo cilja na te koji je jedini mogu stvoriti. PARADoksalno je da kod nas svaki koji je i malo omirisao lijevu ili desnu stranu Markova trga misli da je Bogom dan i da sve, ali baš sve zna bolje od tebe, mene ili nas. Nevjeroatno koliko naš običan čovjek koji je "ni kriv ni dužan" na krilima neke stranke ili kombinacije ušao na ta mjesta iz temelja mijenja svoj način ponašanja. Postaje totalni kreten po svom ponašnju.

Ne sluša, ne čuje i ne želi više uopće čuti svoj narod.Naod mu odjednom postaje "glup" i "neuk"! Zanimljio,zar ne?

On želi da narod bez kraja i konca sluša njegovo, uglavnom, - blebetanje!
Prava je istina da istinski političar i zastupnik u Saboru ili ministar u Vladi treba i mora govoriti što manje a slušati što više!
Takve treba naći i podržati.

Tko je glasao

mozemo li mi? Možemo i

mozemo li mi?
Možemo i moramo.

Tko? Odgovoriti ću malo "zaobilazno". Kada su se 1972. , upravo nekako u ovo vrijeme, dogodile zadnje demonstracije na Jelačić placu u ZG, nekoliko nas tisuća srednjoškolaca i studenata su rastjerali, djelom pohapsili milicajci iz svih djelova SFRJ-ot. Relativno lako i bez političkih posljedica po naredbodavca.
Vidiš, ja smatram, da su tada sa nam bili i naši očevi, većinom radnici dogodilo bi se sasvim nešto drugo.

Isto se dogodilo i studentima prošle godine.??

Raslojavanje, međusobno sukobljavanje istih interesnih skupina koriste sve stranke i sve vlasti od 1990. u ovoj državi.
Mislim da sam dovoljno jasan.

Tko je glasao

sumnjam da bi se i tad bilo

sumnjam da bi se i tad bilo sto promjenilo!?
svijet je tih godina bio globalno podijeljen i ideologija komunizma je bila dovoljno jaka da sprijeci sve nacionalne pokrete koji su se tad javili.
uostalom, da devedestih nije doslo do raspada sovjetskog saveza i pada komunisticke ideologije, pa time i do pada te blokovske podijeljenosti, mi bi jos uvijek diplili u toj jugoslaviji.
sedamdesete su ipak bile nacionalne, a ne socijalne godine!?

Tko je glasao

sumnjam da bi se i tad bilo

sumnjam da bi se i tad bilo sto promjenilo!?
@edi3, ne tvrdim da bi se nešto značajno dogodilo osim što bi "na licu mjesta" bilo žrtava, doslovce.
Međutim JBT je bio sve osim budala. Da se na Jalačić placu okupilo 5.000 mlađarije i 5.000 istinskih radnika, JBT bi bio daleko oprezniji.
Žrtve, hapšenja i ostalo bi bilo i jače, ali bi itekako JBT razmislio što dalje.
Uvjeren sam da bi SFRJ-ot "razlabavio" maksimalno moguće. Ustrojio drugačije.
Za posljedicu bi eventualno mogao biti mirni razlaz SFRJ, možda...

Tko je glasao

Možda bi se promijenilo, a

Možda bi se promijenilo, a možda i nebi. To je sad nemoguće reči. Ipak se sve to događalo u svjetlu '68. na trulom zapadu. Stoji činjenica da se nije pokušalo. Osim gore spomenutih studenata i srednjoškolaca.
Ja nekako mislim da uvijek treba pokušati. Da nismo pokušali '91. sigurno ne bismo uspjeli.
A što se dnevnika tiče, u potpunosti se slažem. Dvoglava aždaja HDZ-SDP nema nikakvog interesa bilo što stvarno mijenjati. Samo iste igrače razmještaju po ploči u jednom jedinom cilju. Nastavljanje iste igre što je duže moguće. A paripu iz poslovične izreke o Kurti i Murti - muda otpadoše.

Tko je glasao

julu, za provodjenje nekih

julu, za provodjenje nekih radikalnijih drustvenih rezova mora postojati vecinska "kriticna masa" koja zeli te promjene.
tih sedamdesetih, ta vecinska "masa" nije postojala, a ni samo globalno okruzenje nije bilo za takve promjene.
devedesete su ipak bile nesto drugo.

Tko je glasao

devedesete su ipak bile

devedesete su ipak bile nesto drugo.
Devedesete su nastavak sedamdesetih drugim sredstvima i u nešto izmjenjenim okolnostima.
Svoje "sedamdeste" su zapravo imale sve zemlje tranzicije: Mađarska, Poljska, Čehoslovačka....

Zbrojeno, posljedica je pad Berlinskog zida a on je posljedica Gdanjska (Walesa) i uvođenja vojnog puča generala Jaruzelskog u Poljskoj 13.12.1981.
Naravno, ni ključno mjesto svih zbivanja i moći ove planete nije bilo slučajno baš tada pod "pastirskim štapom" Ivan Pavla II";Poljaka; a čija je majka iz tzv. Bijele Hrvatske.

Tko je glasao

edi3, za provodjenje nekih

edi3,
za provodjenje nekih radikalnijih drustvenih rezova mora postojati vecinska "kriticna masa" koja zeli te promjene.
Povijesno i politički netočno - ta priča drži vodu u tzv"demokratskoj proceduri" (parlament) gdje matematika većine slovi kao argument. U socijalnim i klasnim pokretima lavina kreće od obične male grudice snijega. Prema tome moj edi rješenje je u toj blijedoj tvorevini - grudici koja bi trebala samo odgovarajuću nizbrdicu...
Operativni problem u konstrukciji početne grudice je prokleto banalan - lova!
Kao i sve slične priče iz povijesti (bliske i dalje) obrazac je PROBLEM-REAKCIJA-RJEŠENJE a u kojim fazama glavne-sporedne uloge uvijek "glume" isti likovi. Priča o spontanosti je bajka!

Tko je glasao

krivo si me shvatila

krivo si me shvatila golgota.
za provodjenje radikalnih drustvenih promjena mora postojati vecinska kriticna masa koja zeli te promjene.
lavina krece od te "malene grudice snijega", ali da bi grudica postala ta lavina, nuzno joj je potrebno dosta snijega(vecinske zelje).
lova je jedino banalna, onda kad je imas previse!:)

Tko je glasao

Hu, baš mi je drago da si

Hu, baš mi je drago da si uporan u guranju teze svjesne većine. Moj dragi edi3, nisi dovoljno obratil pažnju na zadnje dvije rečenice. Lavina nema veze sa svjesnošču i početnom idejom, njena uloga je sirova snaga (topovsko meso) a pravac njene akcije određuje ona sitna grudica koja se je zakotrljala na početku. Ta grudica je mogla biti aktivirana (zakotrljana) i na drugoj strani brijega - daklem netko onaj tko kontrolira uzrok i reakciju točno zna što očekuje kao rezultat jer to plaća onom famoznom lovom (nečijom). Ostatak snijega se pridružuje (lijepi) radi druženja-psihologije masa i njemu je bitno samo kretanje bez obzira na smisao (samo lijepljenje i kotrljanje je smisao). Glede radikalnih promjena - tu te nasvježije negira iskustvo Hrvatske ranih devedesetih. Samoproglašeni odabrani VELIKI HRVATI proveli su "nečiji" projekt puzajuće okupacije prostora i dobara naroda iz stoljeća 7. a taj projekt nije bilo moguće realizirati u mirnodopskim uvjetima jer se radilo o nasilnom otimanju (i dobara i teritorija) i zato je ratna opcija bila fantastična magla da prikrije tu početnu nakanu (početnu grudu snijega) te da ju manipulativnim spinom povuće kao dodatnu razornu energiju koja će svojom grmljavinom prikriti jauk i plač kolateralnih pahulja.
Kakve veze ima činjenica o tisućama mrtvih u DR-u koji su kao lavina kretali u pravcu oslobođenja jer su ih cijepljeni "psihološki pogurali" kada opet završavamo u novoj ...slaviji protiv koje smo onako zdušno napravili lavinu. Cilj projekta (ili početne grudice snijega) je ostvaren jer smo nepripadajuće ostvarili grabež dobara - a kolateral, a bože moj, sve ima svoju cijenu - ćak i izmanipulirana lavina...
Pitaj slobodno mog ratnog druga Jelensku, on vrlo dobro zna o čemu govorim i zašto sam tri puta umirao...

Tko je glasao

golgota, tvoje elitisticko

golgota, tvoje elitisticko promisljanje o "nesvjesnoj masi" kojom je lako manipulirati i po kojem je demokracija samo glupa iluzija za te mase, jer je vlast uvijek u rukama privilegirane manjine(sto elitizam kao stav jasno implicira), ja kao demokrat jednostavno ne mogu prihvatiti, bez obzira sto je povijest po tom pitanju, realno, vecim dijelom ipak na tvojoj strani!
naime , elitizam je po meni cisti defetizam ( jer je sve besmisleno i onako u rukama "elite"), jer sprijecava sve pokusaje da se promjeni postojece s(r)tanje u drustvu!
polazeci od sebe i svog zivotnog okruzenja koje ne cini ta "elita", vidim da ta vecina ipak zdravo promislja i da je sasvim daleko od tih elitistickih iluzija o njoj, kao o "glupoj masi" (iliti, "sitnozbanima"!), samo ce za artikulaciju tih njenih interesa (i stavova) ipak trebati vremena.
devijantni oblici totalitarne politike nas jos uvijek odredjuju kao postotalitarno drustvo sa tendencijom da ipak jednom budemo demokratski i draze mi je biti "naivan" i vjerovati u tu mogucnost, nego li sa aspekta elitizma dignuti ruke od svega.
jebiga golgota, ljevicar umire onda kad izgubi ideale, a meni se po tom pitanju, jos uvijek ne "umire"!:)

Tko je glasao

edi3, neugodno si me

edi3, neugodno si me razočaral!
Ušao sam u polemiku s tobom jer sam pretpostavljal da kužiš političke procese i manipulaciju politike. I ti meni natovari zagovaranje elitizma, baš si pravog naciljal - onog kaj zmisliti nemre elitu i eskulpirane cijepljene jedinke. Moraš pratiti i stil pisanja a ne samo sadržaj. Već dugo govorim o svekolikom nasilju raznih elita čije tisućljetno vladanje se ne može globalno dokinuti nikakvim revolucijama bez obzira kaj osobno pomalo priželjkujem revolucionaran rasplet!!!
jebiga golgota, ljevicar umire onda kad izgubi ideale, a meni se po tom pitanju, jos uvijek ne "umire"! Ti si se deklariral kak socijalni demokrat dok sam ja demokratski socijalist kaj u priči o idealima i poimanju dobrovoljne žrtve ima velike razlike, ali o tom potom...
Da to je to, a krenuli smo od svjetine i njene grudvaste snage za svjesno mijenjanje svijeta te njenog odumrlog ogranka na Balkanu.
Srdačni pozdrav lijevoj ideji!!!

Tko je glasao

sorry, ako sam te krivo

sorry, ako sam te krivo skontao!:)

Tko je glasao

no, vratimo se mi ipak na

no, vratimo se mi ipak na ove nase, otuzne godine?:)
sto nas danas sprecava da sa nekim masovnim demonstracijama, iskazemo svoje nezadovoljstvo?
strah od sistema, ne postojanje kriticne mase, ili iskrivljen stav prema vlastitoj drzavi?

Tko je glasao

sto nas danas sprecava da sa

sto nas danas sprecava da sa nekim masovnim demonstracijama, iskazemo svoje nezadovoljstvo?
NEorganiziranost! i nedostatak onih koji su voljni žrtvovati sve (po tko zna koji puta, pa čak i život, zbog radi i dobrobiti "uspavana stada").
http://www.youtube.com/watch?v=YBSCOCmmDo4
saslušati cijeli tekst, naročito onaj dio ".... hej umorna zemljo izmučena, ima li još tko umrijeti zate..."
Je li "stado" vrijedno toga, osnovno je pitanje?

Kada, i ako ih se pozove, organizirano, s jasnim ciljem "biti će puno pozvanih ali koliko odazvanih???"

Tko je glasao

izgleda da cu ipak morati

izgleda da cu ipak morati sam odgovoriti na ova svoja pitanja!?
sudeci po neuspjelom prosvjedu koji je lani na zagrebackom trgu organizirala facebook grupa "stegnite vi remen bando lopovska" , kad se unatoc velikom broju njenih internet clanova, okupilo svega par stotina ljudi, hrvatski se gradjani boje javno iskazati svoje nezadovoljstvo.
sad ne ulazim u samu analizu (ne)kvalitete tog prosvjeda, koji je bio dosta los, ali sama cinjenica da se toliko mali broj ljudi odazvao tom prosvjedu, jasno ukazuje na nedostatak osnovne gradjanske hrabrosti.
ta vecinska kriticna masa ogorcenih svakako postoji, ali bez te gradjanske hrabrosti, ona se svodi samo na "revolucionarno" ispijanje bircovske zuje uz pokoju psovku protiv.. "lopova", ili na ovu internet "hrabrost"!?
politicke pameti, a ni gradjanske hrabrosti nemamo.
drzavu dozivljavamo kao svoju, iako nam je ona najveca maceha..i sve u svemu, blago nasim politicarima kad ovakve bedake imaju!
nije mi jasno zasto policija nabavila one oklopnjake sa smrkovima?
ili banditic onaj kalinicev tenkic?
bolje bi bilo, da je za sitnozubane nabavila neko svjeze sijeno?

Tko je glasao

@edi3, varaš se! Ovom

@edi3, varaš se! Ovom narodu možeš ponešto prigovoriti, ali jedno sigurno nikada- Da nema hrabrosti!To sigurno ne stoji. Cijela povijest ovog naroda pokazuje da smo itekako imali hrabrosti (ponekad čak i"ludo" previše) ali nismo imali pravih političkih vođa i državnika. Tu je problem! I danas se svaki q...c u RH želi ili naziva državnikom ili nečim sličnim a zemlju ti isti daju "na bubanj" za malo tapšanja po ramenima EU kolonizatora; i "sve po1 KN".
"Igra mečka", dragi moj @edi3 u ovom tamnom vilajetu a pravi sinovi ovog naroda su se povukli u još tamnije dijelove ove zemlje.
Zašto je to tako? Zato jer ovaj narod nikako da shvati tko su zapravo pravi "sinovi svjetla"!

Tko je glasao

@edi3 mene ne čudi da se

@edi3 mene ne čudi da se kako kažeš sve "svodi samo na "revolucionarno" ispijanje bircovske zuje uz pokoju psovku protiv.. "lopova", ili na ovu internet "hrabrost"!?"

Pogledaj samo ovdje koliko je malo potrebno pa da nestane politicke pameti i gradjanske hrabrosti.

Dovoljno je da se pojavi bilo koji i čiji plaćenik, nametnik svojih viđenja i huškaš protiv svojih neistomišljenika, a to svakoga trenutka može postati bilo tko od nas, jer broj "neprijatelja" takvim osobama svakodnevno raste, pa da se poput kapi vode istopi sva naša politička pamet, građanska hrabrost i solidarnost ove naše male zajednice, u kojoj većina nastupa pod nickovim.

Čemu se onda čuditi da se hrvatski građani u strahu od represija, obmazda i gubitka egzistancije boje javno iskazati svoje nezadovoljstvo.

Nije li sve to posljedica našeg straha, kukavičluka i nesolidarni s našim istomišljenicima, a da to tako bude i ostane i ovdje u virtualnom svijetu kao i u stvarnosti brine se aparatčiki, sluge, ubačeni špijuni i provokatori, jer mafija koja u ovoj državi drži sve pod kontrolom se je pobrinula da nas i ovdje u virtualnom svijetu ima pod kontrolom.

Za to se brinu oni za koje možemo slobodno ustvrditi; malo ih je ali su učinkovita govna, koja nam se ljepe na sve naše napore da stvorimo zajednicu u kojoj će kultura dijaloga stvarati zajedništvo.

Stvaranje zajedništva je u to sam siguran cilj većini nas ovdje nazočnih.

Stvaranje zajedništva s ciljem da građanska hrabrost ujedini većinsku kritičnu masu ogorčenih, koji će potom pokrenuti pomjene u interesu općeg dobra i zajednice.

No sve kao što vidimo i ovde na pollitik.com propada, jer manjini uspjeva zastrašiti, protjerati i ušutkati većine, a svi apeli mraku da prihvati vapaj većine da spriječi teror i nasilje manjine kao što vidimo nemaju uspjeha.

P.S. Naravno iako pazim kuda gazim, čizme mi zakakane jer se prozvani odmah prepoznaju.

Naravno ne treba se na to obazirati, jer cijeneći ugled kojeg ti aparatčiki, sluge, plaćenici, prodane duše, ubačeni špijuni i provokatori uživaju na pollitiki vidimo da na pollitiki caruje um, koji prepoznaje aparatčike, sluge, ubačene špijune, prodane duše, i provokatore, te im inorancijom pokazuje da nemaju podršku na pollitiki.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

edi3, u pravu si. Bila sam

edi3,
u pravu si.
Bila sam na tom prosvjedu u Rijeci. Grupa građana je prosvjedovala sa transparentima i govorima. Povorka se uputila sa Jadranskog trga, preko Korza do Jelačićeva trga i natrag. Gledala sam prolaznike kojima se na licima moglo čitati što o nama misle. Na Riječki karneval se izlazi masovnije.
Prema nekim nezaposlenima; kojima sam cinično ukazala na takvu nelogičnost; ljudima je potrebno malo zabave.
Kruha i igara. Prošle godine SP u rukometu.
A kruha sve manje.

Najhrabriji smo po bircevima. Najkockastiji po raznoraznim gladijatorskim igrama. I ne zaslužujemo bolje.
Kako će bit dalje? Tko zna?

Ipak mislim da su studenti prošle godine pokrenuli promjene, koje bi mogle na slijedećim izborima pomesti ovu "Damu". Koja prijeti metlom.
A bolje bi bilo da je koristi kao prijevozno sredstvo.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

mirtaflora, ici ce dalje na

mirtaflora, ici ce dalje na taj nacin da cemo uskoro dozivjeti potpuni kolaps sa nelikvidnoscu, stecajevima i masovnim otpustanjem novih radnika, zatim nam slijedi ne isplata mirovina i placa drzavnih sluzbenika, pa ako i nakon toga sitnozubani ostanu kod kuce i ne izadju na ulice i sa demokratskim prosvjedima javno ne iskazu da im je stvarno svega dosta, tad i sve ovo o cemu sad pisemo na pollitici, uopce nema smisla!

Tko je glasao

Edi3, sto nas danas sprecava

Edi3,

sto nas danas sprecava da sa nekim masovnim demonstracijama, iskazemo svoje nezadovoljstvo?

One kosti koje među nas hičeju, a mi se fino oko njih glođemo.

Po dnevnicima na pollitika.com se vidi. Čim se počne diskutirat o problemima i par ljudi najde zajednički jezik, se pojavljuju ti isti i obrađuju teme koje ništa ne donose, osim svađa.

Tko je glasao

@Skviki, zar si zaboravio,

@Skviki, zar si zaboravio, da petokolonaši i neprijatelj nikada ne spava, a ni oni koje se kao govna ljepe čizme.

Bio sam zadivljen kada je kolega mrak prije nekoliko tjedan pokazao zube, ali očigledno mu se više ne ureduje, ili samo ne onda kada su u pitanju neki ravnopravniji članovi pollitike.

P.S. Naravno iako pazim kuda gazim, čizme mi zakakane jer se prozvani odmah prepoznaju.

P.S. Naravno iako pazim kuda gazim, čizme mi zakakane jer se prozvani odmah prepoznaju.

Naravno ne treba se na to obazirati, jer cijeneći ugled kojeg ti aparatčiki, sluge, plaćenici, prodane duše, ubačeni špijuni i provokatori uživaju na pollitiki vidimo da na pollitiki caruje um, koji prepoznaje aparatčike, sluge, ubačene špijune, prodane duše, i provokatore, te im inorancijom pokazuje da nemaju podršku na pollitiki.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Na proljeće bumo

Kukljica,

Na proljeće bumo mi to u ljepom druženju sredili. Svako ko ima interesa me može slobodno na PP kontaktirat.

Naravno svako, crni, crveni, zeleni i žuti. Seksualna opredjeljenja nisu važna, samo bez flertanja.

Tko je glasao

@Skviki, vjerujem da se dio

@Skviki, vjerujem da se dio toga može riješiti već sutra u subotu, samo ako mrak pokaže malo više interesa. Naravno sve iziskuje vremena, ali je zajedništvo i konstruktivna rasprava ipak odlučujući faktor.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Mrak bi trebal

Kukljica,

Mrak bi trebal malo više pameti. Nemoj to bukvalno shvatit, no ja mislim da je tak.

Tko je glasao

na zalost, u pravu si

na zalost, u pravu si skviki!:)

Tko je glasao

hrvatska desnica i ljevica

hrvatska desnica i ljevica se nikad nisu dijelili po pitanju njihove podrske ideji, o stvaranju neke nove pravne i socijalno osjetljive drzave, ali je zlonamjernih podmetanja kostiju bilo na pretek.
uostalom, sav ovaj (lazni) bipolarizam je u funkciji tih "kostiju", jer daleko smo prihvatljiviji rezimu(vlasti i opoziciji) kad se samo bavimo sa tim kostima, a ne kad se bavimo njima.

Tko je glasao

@edi3 točno tako, ali kada

@edi3 točno tako, ali kada kojim slučajem diskusija i krene u dobrom pravcu evo nam plaćeničkih Juda, koji se kao govno na čizmu ljepe svojim komentarima kojima umjesto doprinosa diskusiju i zajedništvu doprinose sketanju vode na svoj mlin.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

u vrijeme proslogodisnje

u vrijeme proslogodisnje pobune studenata prisustvovao sam jednoj sceni, koja je bila vrlo indikativna po tom pitanju straha sistema od studentskih pobuna.
naime, u vrijeme tih studenstskih prosvjeda na filozofskom, dogadjali su se i prosvjedi seljaka u vukovarskoj i kad su oko ponoci studenti izasli na ulicu, marsirajuci vukovarskom, te pozivali seljake da zajedno krenu i da osvoje markov trg, vidila se sva nemoc i strah sistema od tih, vrlo "zapaljivih kombinacija".
te noci se policija nije usudila suprostaviti studentima, bez obzira sto su blokirali cijeli promet u vukovarskoj, vec su svojim tijelima blokirali traktoriste i tako ih sprijecili da za studentima krenu(neki su i krenuli vukovarskom!), a sutradan je kosorica, zurno, puna laznih obecanja, uklonila traktoriste sa zagrebackih ulica.
vlast se boji studenata, ali je ipak toliko pametna da na studente ne krene represijom sto bi lancano izazvalo velike nerede.

Tko je glasao

naime, u vrijeme tih

naime, u vrijeme tih studenstskih prosvjeda na filozofskom, dogadjali su se i prosvjedi seljaka u vukovarskoj i kad su oko ponoci studenti izasli na ulicu, marsirajuci vukovarskom, te pozivali seljake da zajedno krenu i da osvoje markov trg, vidila se sva nemoc i strah sistema od tih, vrlo "zapaljivih kombinacija".

Si sada shvatil kaj sam Ti htel povedati da bi situacija 1971/72 bila značajno drugačija da su se studentima pridužili i njihovi očevi?
To je to! Zove se usklađenost i koordinacija interesa i djela različitih društvenih slojeva koji teže istom cilju - funkcioniraju države prema potrebama i zahtjevima državljana iste.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci