Tagovi

Tko nas je uvukao u ovu sramotu i izvrgao nezapam?enom teroru od strane vlasnika i da ne odgovaraju za svoja zlodjela?

"Ovo je dokaz da je Hrvatska doista postala država vladavine prava prema EU standardima, da gra?ani Hrvatske uživaju zaštitu i pravednost."

http://www.jutarnji.hr/otvorena-zadnja-tri-poglavlja-u-pregovorima-hrvat...

Poštovani gospodine Predsjedni?e RH, dr. sc. Ivo Josipovi?u!
Velika me nevolja natjerala pisati Vam ovo pismo. Pokušat ?u, kako mi nalaže dubrova?ka skladnost, iznijeti Vam moju tešku tragediju, u mojim starijim godinama. Ja sam Boženka Mojaš Srijemsi, u?iteljica u mirovini. Stanujem u Volantinoj 1 u Dubrovniku. Zašti?ena sam najmoprimka.
Tko nas je uvukao u ovu sramotu i izvrgao nezapam?enom teroru od strane vlasnika i da pri tom nikome ne odgovaraju za svoja zlodjela?
Od 2ooo. God. izvrgnuta sam nasilju i maltretiranju od strane ?asnih sestara Službenica milosr?a iz Dubrovnika, sa sjedištem u Splitu, koje vodi sestra Angela. Kakav apsurd, zaboravile su prvotnu vjeru i postale poslovne žene… ostalo ?u prepustiti Vašoj mo?i zaklju?ivanja.
Dva stanara, moja susjeda, prihvatili su Sporazum o raskidu ugovora o najmu stana, u ku?i gdje smo dijelili istu sudbini zašti?enih najmoprimaca i prihvatili otpremninu ili nadoknadu za gubitak stanarskog prava u vrijednosti od 90 000 eura. To su sebi mogli dopustiti, jer ih je prihvatila rodbina i tako su stambeno zbrinuti. Ja, nakon smrti supruga, ostala sam sama, bliske rodbine koja bi uzela na brigu stariju osobu, kao što sam ja, nemam. Zapravo, i da imam, to ne bih željela prihvatiti. Željela sam posti?i sporazum na na?in da mi kupe manji stan ili da mi dadu otkupninu u toj visini da mogu sama kupiti stan koji bi mi bio zalog za sigurniju duboku i nemo?nu starost. Kada mi je izgledalo da smo na samom pragu sporazuma, One mijenjaju plan, pretpostavljam da im je to izgledalo preskupo rješenje… i tada po?inje moja kalvarija. Oko mene je otvoreno veliko gradilište i živim u paklu od buke, prašine i otpadnog materijala, a ?ini mi se i namjernog zagor?avanja. Pred nekoliko vremena zatvorili mi ulaz i okovali stan skelama, mogla sam samo puze?i van. U mom lijepom vrtu, njegovanom od moje obitelji od davne 1937. Ostala je samo raskopina. Nestale naran?e, šljive, mjenduli , šipci, nespole i raskošno cvije?e, koje mi je utjeha bilo. Nemilosrdno su sve , bez potrebe, sadisti?ki bagerom raskopali, iako su znali da taj vrt pripada samo mom stanu, jer tako piše u Rješenju…
Poštovani Predsjedni?e, trebao bi mi metarski dug papir da Vam sve opišem i kako su za najve?ih kiša ostavili dio krova nepokriven i kojom sam mukom štitila svoje skromne, ali za mene dragocjene stvari.
Sada, 12. Lipnja, o. g. dok sam izbivala iz stana, na povratku sam našla srušen vanjski zid stana, to je bila mala garderoba moje spava?e sobe, koje je u ono vrijeme imao svaki stan. Vrata spava?e sobe ostala su visjeti nad provalijom nekadašnjeg stana, a odje?u i obu?u prenijeli su visoko na neke grede i pokrili plastikom, gdje stoji i danas. Pozvala sam policiju, nažalost su moji ?esti gosti. Inspektor me ljudski pokušao smiriti i dva su dana bili na gradilištu. Vjerojatno je sve proslije?eno sudu, a mene na Hitnu. U zadnja dva mjeseca bila sam tri puta.
Da dalje ne duljim, jer nažalost se brzo umaram, re?i ?u Vam, samo zadnju, za sada gadost. Odvjetnica, tzv. ?asnih sestara, Stana Kuli? iz Splita, poslala je pismo ovdašnjem Centru za socijalni rad pismo u kojem izražava veliku su?ut prema meni, jer, kako izgleda, psihi?ki sam poreme?ena i vršim nasilje nad radnicima koji samo rade svoj posao.
Bila je službenica Centra, Luce Kušelj kod mene i samo se krstila. Zna ona iz svoje prakse takve recepture. Proglasiti osobu poreme?enom i strpati je na odre?ena mjesta i tako bez po muke riješiti problem. Sve ostalo, dragi Predsjedni?e, ostavljam Vama i Vašoj savjesti. ?vrsto vjerujem da Vaša pravednost ne?e ostati samo lijepa misao, želja. To govorim stoga jer sam na?ula odgovor od strane Vaše savjetnice, zašti?enom najmoprimcu Jakovini. To je bilo ovih dana. Ne vjerujem u Vašu bespomo?nost i nenadležnost. Zamislite, nemojte se za moju smjelost na?i uvrije?eni, Vašu majku u mom položaju. Ja sam zagazila u osmi decenij, a koliko je njih umrlo u prokletstvu ne do?ekavši sigurnost Doma.
Gospodin, dr. Silobr?i?, iz HHO-a je obaviješten o svemu a i gosp. Dragovi? iz SUSH-a.
Moja posljednja želja je da osobno pro?itate ovo pismo i potpisom mi to date do znanja. Savjetnici mogu, a vjerujem i da jesu biti poštene i stru?ne osobe, ali Vi ste taj koji je obe?ao vratiti nam mir i dostojanstvo Doma.
Zahvalna Boženka Mojaš Srijemsi

Komentari

Nas nositelje stanarskog

Nas nositelje stanarskog prava ne čudi što upravo iz nekih ministarstava potječu neistinite tvrdnje o tome, da je Europski sud za ljudska prava tobože rekao kako stanarsko pravo nije imovina ("possessions") u smislu Europske konvencije, a to nas ne čudi zato, što je poznato da u njima ima dosta pojedinaca (prekupaca stanova i sl.), koji bi htjeli protupravno profitirati preotimanjem naših prava. Takve pogrešne tvrdnje nominalnih "vlasnika" ponovno smo čuli u emisiji Hrvatska uživo (HTV1, 19.07.2010., 17:10 sati).

O kojim odlukama tog Suda oni govore? Ranije su se pozivali na slučaj Hütten-Czapska, u kojem je taj Sud odredio odštetu za neku najmodavku u Poljskoj, zbog preniske najamnine koju je određivala država; ali, kod njih je druga situacija, tamošnjim najmoprimcima nije bilo zajamčeno vječno pravo posjeda stana (itd.), kakvo je zajamčeno nama - nositeljima stanarskog prava. S tim u vezi treba napomenuti, da su stanarine u SFRJ bile, i morale su biti, zanemarivo male, t.j. prilagođene najnižim plaćama i mirovinama, jer je, osim vječnog stanarskog prava, bila tadašnjim ustavom zajamčena i materijalna i socijalna sigurnost, i nije se smjelo dogoditi, niti se događalo, da bi, na pr., neka osoba ili obitelj s malom plaćom izgubila stanarsko pravo na relativno velikom stanu, zato što ne bi mogla plaćati stanarinu. Takvo stanarsko pravo vrijedilo je (preračunato na današnju vrijednost) na stotine tisuća eura.

Čak ako se običan najam može i naslijediti, on može biti kratkotrajan i može imati vrlo malu imovinsku vrijednost. I prema našem Zakonu o obveznim odnosima* (ZOO čl. 577., N.N. br. 35/2005) najam se nasljeđuje nakon smrti najmoprimca, ali to nema veze s našim vječnim stanarskom pravom. (Ako bi netko unajmio nekretninu na godinu dana, pa bi umro nakon 6 mjeseci, nasljednik bi nakon daljnjih 6 mjeseci izgubio to pravo najma). Osim toga, u spomenutom slučaju Hütten-Czapska radilo se o protuzakonitim odlukama pojedinaca na čelu gradskog stambenog odsjeka (za vrijeme komunističke vlasti u Poljskoj, t.j. prije 1989. god.), koje odluke nisu bile poništene zbog zastare, itd., itd.

Smiješno je tvrditi da vječno stanarsko pravo, vrijedno na stotine tisuća eura, "nije imovina" ("possessions"), kad je već i vrapcima poznato da u taj pojam imovine spadaju sva prava koja imaju ekonomsku vrijednost.

Što bi bilo, kad bi nekome bilo ukradeno 1000 kuna u gotovini, ili bi mu bila ukradena stvar vrijedna 1000 kuna, ili bi on unaprijed platio 1000 kuna za najam stana na jedan mjesec, ali vlasnik stana bi mu spriječio uporabu stana? U sva tri slučaja on bi bio oštećen za 1000 kuna, t.j. njegova imovina bi bila umanjena za tu vrijednost, pa kako bi onda Europski sud mogao reći da taj najam na jedan mjesec nije njegova imovina (possessions")? (Jasno, ako bi rekao takvu besmislicu "i ostao živ", to bi bila samo još jedna u nizu njegovih strahovitih pogrešaka). U poznatom slučaju Kristine Blečić taj Europski sud je rekao, da se neće izjašnjavati o tome je li stanarsko pravo imovina (i nije se izjasnio ni u tom ni u drugim slučajevima). To bi bilo smiješno (kad ne bi bilo žalosno), jednako kao što bi bilo smiješno i to, kad bi nekome bila ukradena kokoš, pa bi on tužio sudu kradljivca "zbog krađe ptice", a sud bi rekao da se neće izjašnjavati o tome je li kokoš ptica ili nije! Inače, cijela prvostepena odluka u slučaju Blečić je katastrofalno pogrešna, jer se u njoj tvrdi da opasnost od granatiranja Zadra nije bila opravdan razlog njenog izostanka iz stana kroz dulje od šest mjeseci!**

Međutim, iz drugih odluka Europskog suda jasno se vidi, da u spomenuti pojam imovine spada, na pr, najam na 50 godina***, kao i dugotrajni najam uz malu stanarinu u Rusiji****, itd. Stanarsko pravo u SFRJ može se usporediti sa trajno nasljedivim najmom (uz ekstremno malu stanarinu) na rok od tisuću godina (ili još dulji rok), kakav postoji u zapadnim državama. Nema sumnje da je to "possessions".

Ali, sve je to nevažno, jer se stečena prava - bilo da ih netko naziva ili ne naziva imovinom - ne mogu umanjivati bez opravdanog razloga, a takvog razloga u našem slučaju uopće nema. Jedini prividni razlog, koji se godinama pogrešno i lažno navodio, bio bi taj, što su stanarska prava u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, isto kao i u nacionaliziranim i nekim drugim stanovima, bila, u većini slučajeva, stečena protiv volje izvornih privatnih vlasnika i bez tržišne naknade, a to bi bilo protivno kasnije donesenom Ustavu Republike Hrvatske, KAD BI se on mogao u takvim slučajevima primijeniti. Međutim, Ustav RH uopće se NE ODNOSI na takva stečena prava (koja su prije 1990. godine bila zauvijek zakonom oduzeta od vlasnika iznajmljenih stanova), a to je jasno i nedvosmisleno utvrđeno i u odluci Ustavnog suda RH iz 1999. god. (vidi dolje*****). Dakle, naša prava se već petnaest godina krše potpuno neopravdano i protupravno, i to mora prestati!

U čemu je pogreška i kako ju ispraviti?

Ustavni sud RH je 1998. godine pogrešno primijenio Ustav RH na naša stanarska prava, smatrajući ih protivnim pravu vlasništva (koje je zaštićeno tim Ustavom), ali je to ispravio 1999. godine (gore spomenutom svojom odlukom), rekavši da se Ustav RH ne odnosi na ta prava koja su stečena prije 1990. godine. Međutim, iako je na temelju te odluke (iz 1999.) trebalo odmah ukinuti odredbu Zakona o najmu stanova o prestanku našeg stanarskog prava, Ustavni sud je to prešutio, a zakonodavci su to propustili učiniti!

Kasnije (2005. god.) Ustavni sud je (u našem slučaju) smatrao irelevantnim Aneks G ugovora o sukcesiji, i nije ga uzeo u obzir, što nije bilo ni potrebno, jer je iz prethodne odluke tog Suda (iz 1999.) potpuno jasno, da se stečena prava stanara ne mogu umanjiti. Ustavni sud je 2005. god. ponovio, da je oduzimanje vlasničkih prava bez tržišne naknade (koje je izvršeno u bivšoj državi) bilo suprotno Ustavu RH, što je također rekao i ranije (1999. god.), kada je rekao i to, da se taj Ustav na to niti ne odnosi.

No, osim navedenoga, Ustavni sud je 2005. godine rekao, da je već ranije (t.j. 1998. godine) ocjenjivao ustavnost članka 30. Zakona o najmu stanova (po kojemu "prestaje" naše stanarsko pravo), te da nakon toga "nije u pogledu osporenih odredaba Zakona utvrdio nove okolnosti koje bi dovele do promjene njegova pravnog stajališta". Jasno, to je opet sasvim pogrešno, jer nova okolnost je upravo činjenica, da je taj isti Ustavni sud 1999. godine ispravio svoje ranije pogrešno shvaćanje o ustavnoj zaštiti oduzetih vlasničkih prava te je rekao da se Ustav RH "primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu", što znači da se vlasnicima ne vraćaju prava koja su im oduzeta prije 1990. god. dodjelom stanarskog prava (a tako je i učinjeno, t.j. nije ukinuta ni nacionalizacija stanova ni stečena prava stanara u tim stanovima).

Učinjene katastrofalne pogreške trebao bi ispraviti i sam Ustavni sud, ali to nije odlučujuće, jer i bez toga zakonodavci mogu i dužni su izmijeniti pogrešnu (protupravnu, protuustavnu) zakonsku odredbu o prestanku našeg stanarskog prava, na takav, način da će se tom izmjenom zauvijek priznati i poštovati sva naša prava koja smo stekli u okviru stanarskog prava, a što je potpuno jasno utemeljeno i na spomenutoj odluci Ustavnog suda br. U-I-673/1996 od 21. travnja 1999., NN br. 39 /1999, kao i na svim ostalim pravnim normama, na međunarodnim ugovorima i konvencijama, itd.

(Gore su navedena stajališta mnogih članova SUSH-a i drugih nositelja stanarskog prava).

dr. med. Branko Sorić

__________________

* Zakon o obveznim odnosima, N.N. br. 35/2005: "Članak 577. (1) U slučaju smrti najmodavca, odnosno prestanka najmodavca kao pravne osobe, prava i obveze iz ugovora o najmu prelaze na njegova nasljednika, odnosno pravnog sljednika. (2) Isto vrijedi u slučaju smrti najmoprimca, odnosno prestanka najmoprimca kao pravne osobe."

** Vidi: http://soric-b.tripod.com/kb/

*** U.L. vs. Sweden, Application No. 10911/84 - "The duration of the lease was 50 years".... "the applicant is a leaseholder and not the actual owner".... "the land is the applicant's property within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1".

**** Teteriny v. Russia, Applic. No. 11931/03 - "The Court is therefore satisfied that the applicant's claim to a 'social tenancy agreement' was sufficiently established to constitute a 'possession' falling within the ambit of Article 1 of Protocol No. 1."

http://soric-b.tripod.com/sp/id13.html

***** Iz Odluke Ustavnog suda RH br. U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999., Narodne Novine br. 39 /1999: "Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu". (......) "Nema sumnje da su pravni akti bivše SFR Jugoslavije i SR Hrvatske o oduzimanju imovine suprotni temeljnim načelima i pravilima o zaštiti ljudskih prava navedenih u Ustavu, ali se on na njih niti ne odnosi (......)"

dr. med. Branko Sorić

Vlaška 84 , 10000 Zagreb
E-mail: branko.soric@zg.t-com.hr

---------------------------------
http://soric-b.tripod.com/sp/
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/
......i dr.

Tko je glasao

Prvo, što znači

Prvo, što znači konstrukcija "vječno stanarsko pravo". Od 26. prosinca 1974. godine, kada je stupio na snagu tadašnji prvi republički Zakon o stambenim odnosima (NN 52/74) ukinuto je stjecanje stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu, a stupanjem na snagu Zakona o najmu stanova (NN 91/96) ukinuto je stanarsko pravo i uveden je nekakav pravni oblik kioji se naziva zaštićeni (od koga, čega) najmni odnos. Danas je pojam stanarskog prava povijesna kategorija i svaki napor, e da bi se objasnilo kako i danas ono postoji je pucanj u prazno. Vječan je samo čovjekov poriv za krađom tuđe imovine ("Ne ukradi" Deset zapovjedi Božjih).
Drugo, što znači konstrukcija "stanarsko pravo je imovina". Najprije, da bi se neko pravo imalo ono se mora steći, a stiče se na zakonom propisanim uvjetima i na zakonom propisani način. Prema Zakonu o stambenim odnosima iz 1962. (Sl.list SFRJ 17/62) u članku 23. je propisano da: "Stanarsko pravo se stječe danom zakonitog useljenja na osnovi UGOVORA o krištenju stana ...". Prema tome, bivše stanarsko pravo je osnovano na UGOVORNOM odnosu između vlasnika i stanara i ono nikada nije bilo sastavnim dijelom vlasničke regulative. Vlasničko pravo je stavrno pravo ono je daleko jače od ugovornog prava... Ove osnovne pravne činjenice potvrđene su od Ustavnog suda i Suda za ljudska prava u Strasbourgu.
Treće, glede PILOT presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, Hutten-Czapska protiv Poljske, bitno je istaknuti da je ona svoj zahtjev temeljila na činjenicama da: (1) ne može ući u posjed svoje kuće i (2) niti ne može naplatiti odgovarajuću tržišnu najamninu. Dakle, identična situacija kakva je i u Hrvatskoj! Sud je dao pravorijek da se time krše ljudska prava (članak 1. Protokola 1.) ne samo podnositeljice zahtjeva, već i svih vlasnika stanova s kontroliranom najamninom u Poljskoj, a atribut PILOT presuda znači da ta presuda vrijedi i za sve zemlje potpisnice Europske konvencije o ljudskim pravima, pa i za Hrvatsku!! Tko to ne shvaća u velikoj je zabludi, jer odlaganjem uvođenja tržišne najamnine na stanovima u privatnom vlasništvu, raste dug prema vlasnicima, koji će kad-tad doći na naplatu! Hoće li čitav dug biti prebačen na stanare (vrati koko što si pozobala -vile, vikendice itd. ), to je tehničko pitanje kojime će se pozabaviti Vlada!
Četvrto, za ponižavajuće, necivilizacijsko, pa rekao bih i iživljavajuće nazivanje vlasnika NOMINALNIM vlasnicima (dakle, bezvrijedninm, a krše se vlasnička prava, kakav GOVOR MRŽNJE) treba istači da je Europski sud za ljudska prava, a temeljem utvrđene sudske prakse u slučaju Hutten-Czapska, utvrdio da su vlasnicima nametnuti ugovori o najmu s reguliranom najamninom bezvrijedni ili kakio oni kažu kvazi ugovori (vidi presudu Edwards protiv Malte). Dakle ako je nešto nominalno u odnosu vlasnik stanar u Hrvatskoj onda su to zasigurno Ugovori o najmu stana sa zaštićenom najamninom! Vlasnicima sada samo preostaje čekati iscrpljivanje svih pravnih sredstava u Hrvatskoj i onda podnijeti zahtjev Europskom suda za ljudska prava za nadoknadu materijalne štete i nematerijalne štete, plus odgovarajuće kamate. Zato vlasnici Bog vas blagoslovio da poživite i izdržite još malo i ne nasjedajte na beskrupulozne laži i provokacije stanara! Sud za ljudska prava je našoj strani i doći će dan istine!

Tko je glasao

E MOJ DOKTORE....! OD

E MOJ DOKTORE....!
OD ČEGA STE VI ZAPRAVO DOKTOR ?
SRETNETE LI KOLEGE, RAZGOVARATE LI ? POGLEDAJU LI VAS ?
ČESTITAJU LI VAM LJUDI ŠTO NE POŠTIVATE ZAKONE DOMOVINE, ZEMLJE U KOJOJ ŽIVITE ? NI USTAV, NI ODLUKE USTAVNOG SUDA ? ŠTO IH VRIJEĐATE ?
NE POŠTIVATE NI KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA I TEMELJNIM SLOBODAMA.../ izokrečete njen smisao i pokušavate,kao i svim drugim obmanuti narod../
VRIJEĐATE I SUCE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU, OMALOVAŽAVATE NJIHOVE ODLUKE, PA I PILOT PRESUDU VELIKOG VIJEČA U SLUČAJU HUTTEN-CZAPSKA, KOJA JE UPUTSTVO I POMOĆ, ŠPRANCA, ŠABLONA, DOMAČIM ZAKONODAVSTVIMA U RJEŠAVANJU PROBLEMA VLASNIKA PRIVATNIH STANOVA U KOJIMA STANUJU ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI. KOJA JE OBVEZUJUĆA ZA SVE ZEMLJE POTPISNICE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA!!! R.H. JE ISTU POTPISALA 1997 GOD.!!!
ČITATELJIMA NA ZNANJE:DONESENOM PRESUDOM ĆE SE GĐI. HUTTEN-CZAPSKA VRATITI POSJED STANA,
DO TADA MORA PRIMATI PUNU TRŽNU NAJAMNINU !
DOBILA JE 30000 Eura NAKNADE ZA NEMATERJALNU ŠTETU / DUŠEVNE BOLI KOJE JE PRETRPJELA JER NIJE MOGLA MIRNO UŽIVATI SVOJE VLASNIŠTVO /,
+ 22500 Eura ZA TROŠKOVE POSTUPKA,
+ NAKNADU ZA POREZE I PRISTOJBE KOJI PROIZLAZE IZ GORNJIH IZNOSA,
+ U NAGODBI SA DRŽAVOM 22500 Eura, /SUD BI DODJELIO VIŠE/, za izgubljenu dobit od najamnine- u odnosu na tržnu koju nije primala, od momenta potpisivanja E.U.Konvencije o ljudskim pravima, / KOJU JE POTPISALA POLJSKA 1997 - KAO I R.H. ! /,
a sve s kamatom koja se bazira na najnižoj kamatnoj stopi Europske centralne banke, s povećanjem od tri posto.
PO ISELJENJU ZAŠT. NAJMOPRIMCA, /ČIJI PROBLEM ĆE U SKLADU S NJEGOVIM POTREBAMA RJEŠITI DRŽAVA /, NJEN STAN ĆE SE UREDITI U SKLADU S NAJVIŠIM TEHNIČKIM STANDARDIMA, 50% NA TERTET DRŽAVE, A 50% POSTO NA NJEN RAČUN, TOČNIJE BIT ĆE JOJ U TU SVRHU ODOBREN DUGOROĆNI KREDIT SA MINIMALNOM KAMATOM...!
NE POŠTIVATE PRAVNE STEĆEVINE DEMOKRATSKOG SVIJETA...
SVI SU NEPRAVEDNI, NEPOŠTENI - LUDI.
SAMO SI TI MOJ DOKTORE FIN, POŠTEN, PRAVEDAN, PAMETAN. BRAVO!
I OVI ŠTO MISLE I PONAŠAJU SE KAO I TI, I DESETLJEĆIMA OKUPIRAJU TUĐU PRIVATNU IMOVINU. I ČUĆAJU TUĐE TRUDE, MUKU, ZNOJ I KRV VLASNIKA PRIVATNE IMOVINE I NJIHOVIH POTOMAKA !!!
BRAVO DOKTORE - HRABRO NAPRIJED !!!
ČEKAJU TE DRUGOVI LENJIN, STALJIN....

Tko je glasao

23.VII.2010. Anonimnom

23.VII.2010.
Anonimnom "cvrčku" se opet dopušta da piše bljuvotine, laži, klevete,
uvrede, da sve okreće naglavce i lažno prikazuje, da lažno trpa zajedno
suprotne stvari, da obmanjuje javnost.... On ne samo da kleveće i vrijeđa
nas - nositelje stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim
stanovima, nego U PRVOM REDU vrijeđa i kleveće sve one koji su već
OTKUPILI ODUZETE PRIVATNE (t.j. nacionalizirane) stanove, jer, po
njegovome, "oni ne poštuju zakone ni Ustav", jer svi su oni "okupirali tuđu
privatnu imovinu", i, jasno, svi oni "čućaju tuđe trude, muke znoj i krv
vlasnika privatne imovine i njihovih potomaka". Jasno da bi tog "cvrčka", a
možda i vlasnika "Pollitike", trebalo tužiti zbog uvreda i kleveta, ali
nemamo ga kome tužiti, jer iz dosadašnjih iskustava nam je poznato, da
sudovi u Hrvatskoj (kao i Europski sud za ljudska prava) ne funkcioniraju
ispravno.
dr. med. Branko Sorić v

Tko je glasao

I doktori mogu biti bolesni,

I doktori mogu biti bolesni, zar ne!? "Ja priznajem samo komunistički pravni poredak (Ustav SFRJ) i sud KPJ koji su vječni!". Svaki onaj koji misli drukčije je zločinac, mučitelj, pljačkaš itd. Ti pljačkaši su i suci Ustavnog suda RH i suci Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, koji ne poštuju marksističku teoriju! Kakvu će blamažu otimačka pisanija doktora proizvesti u međunarodnoj zajednici ako Državno tužilaštvo ne zaštiti barem suce u Strasbourgu od javno izrečenih uvreda u pollitika.com Digtnite-glas-protiv zločinaca- mučitelja i pljačkaša naše imovine, uto, 24/03/2009. Adio, uzimaj puno tekućine i drži se hlada!

Tko je glasao

Ponedeljak

Ponedeljak 19.07.2010
Slučaj Boženka Mojaš Srijemsi iz Dubrovnika. "Hrvatska "uživo".
16:45 Hrvatska uživo - Vijesti
16:55 Hrvatska uživo

Tko je glasao

Hitno se traži odvjetnik

Hitno se traži odvjetnik koji bi zastupao Boženku Srijemski Mojaš iz Dubrovnika ,Volantina1
Najnovije o slučaju Boženke Srijemski Mojaš iz Dubrovnika ,Volantina1 koju pokušavaju sada sudskim putem nezakonito deložirati nominalni vlasnici (časnih sestara Službenica milosrđa iz Dubrovnika, sa sjedištem u Splitu, koje vodi sestra Angela).
"Kako konstrukcijski elementi stambene kuće u Dubrovniku,Voltina 1,u kojoj kući tužena kao zaštićeni najmoprimac koristi navedeni stan,nisu u funkciji zbog dotrajalosti i kako prijeti opasnost od urušavanja kuće,što može dovesti do ugrožavanja života tužene i neželjenih poslijedica tužitelj predlaže da ovaj sud donese
Rješenje
1.Određuje se PRIVREMENA MJERA kojom se nalaže tuženoj Boženki Srijemski Mojaš da iz stana u Dubrovniku ,Volantina1. koji stan se sastoji od 2 sobe,kuhinje hodnika,banje sa WC-om ukupne površine 54,95 m2,kojeg koristi s osnova zaštićenog najmoprimca,preseli u stan, u Dubrovniku,Gornji Kono 21.

Tko je glasao

"Važno je da TV gledatelji

"Važno je da TV gledatelji saznaju BITNE ISTINITE ČINJENICE .." pišu susovci novinaru Branku Nađvinskom. Bitne i istinite činjenice su navedene u Odlukama/Rješenjima Ustavnog suda RH i odlukama Suda u Strasborgu. Ako se to ne poštuje - postavlja pitanje što je s vladavinom prava i demokracijom u Hrvatskoj.
"Jedno je od polaznih stajališta Suda u ovom predmetu da propisi o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo predstavljaju tranzicijske propise putem kojih država, jer je dužna uskladiti zakondavstvo s Ustavom koji ne poznaje društveno vlasništvo, a niti stanarsko pravo, provodi privatizaciju tog vlasništva". Kako će se provesti privatizacija privatnih stanova, to je jasno samo susovcima opterećenim grabeži tuđe imovine?! Sud u Strasbourgu je u odlukama Strunjak v. Hrvatska i Sorić v. Hrvatska odbio zahtjev za otkupom privatnih stanova kao nedopušten!
"Aneks G ne znači da država sljednica zadrži u nacionalnom zakonodavstvu pravne institute socijalističkog uređenja bivše SFRJ koji su suprotni temeljnim jamstvima sloboda i prava čovjeka i građanina zajamčenim Ustavom RH, među koje institute spada i stanarsko pravo .." (Rješenja Ustavnog suda brojevi: U-I-3254/04 od 9. 2. 2005.; U-I-993/03 od 9. 2. 2005 i U-I-3477/04 od 25. 1. 2006.). Pametnom dosta!

Tko je glasao

Danas: Slučaj Boženka

Danas:
Slučaj Boženka Mojaš Srijemsi iz Dubrovnika. "Hrvatska "uživo".
16:45 Hrvatska uživo - Vijesti
16:55 Hrvatska uživo

Tko je glasao

Mnogi ljudi su bili

Mnogi ljudi su bili informirani, da će u današnjoj emisiji "Hrvatska uživo" biti govora o skandalu u Dubrovniku, gdje navodno nominalne "vlasnice" stana tjeraju pravu vječnu nositeljicu vlasničkih prava (t.j. nositeljicu stanarskog prava) iz njenog stana.
Što se dogodilo? Tko Vam je zabranio da to emitirate?
Molimo ODGOVOR!
S poštovanjem,nositelji stanarskog prava.

Odgovor:
Žao mi je što u neemitiranju spomenutog priloga vidite cenzuru. Vjerojatno ću vas razočarati, no u ovom slučaju nema nikakve crkveno-političko-novinarske i što ti ga ja znam još kakve zavjere. Prilog je ispao za vrijeme trajanja emisije zbog produženog trajanja prethodnih priloga i razgovora u studiju. Naravno da će biti emitiran.
Branko Nađvinski
urednik "Hrvatska uživo"
099 634 8129 begin_of_the_skype_highlighting 099 634 8129 end_of_the_skype_highlighting
bnadjvinski@hrt.hr

Tko je glasao

Subject: RE: Odgovor:

Subject: RE: Odgovor: Cenzura??!!

Mislim da malo pretjerujete. S vašeg motrišta vama je važan taj prilog, a
nekome drugome neki drugi prilog. Što god da sam zbog objektivnih okolnosti
izbacio iz emisije, uvijek bi se našao netko nezadovoljan.

Na vama je da vjerujete ili ne da zabrane emitiranja priloga nije bilo.
Nemam namjeru u to vas više uvjeravati.

A, što se tiče vaše opaske, "Uostalom, tek ćemo vidjeti na koji će način
biti na TV prikazano to što se događa u Dubrovniku.", mislim da je potpuno
nepotrebna zato što implicira da će prilog biti intoniran protiv nositelja
stanarskih prava. Stvarno ne razumijem zašto je potrebno trčati pred rudo.
Malo se strpite, pogledajte prilog, pa tek onda dajte svoju ocjenu.

Možda vam ovo ne bih trebao kazati, no prilog itekako ide u korist
nositeljice stanarskog prava. Tim više, ovakve me vaše intervencije putem
maila žaloste. Nepotrebno dižete prašinu. No, što ja tu mogu....

Uostalom, ako je tko u svojim emisijama na vrlo kritičan način obrađivao
ovaj problem, onda sam to bio ja.
----------------------------

Subject: Re: Odgovor: Cenzura??!!
6.VII.2010.
Poštovani gospodine Nađvinski,
Ako je tako kao što kažete, t.j. da "u ovom slučaju nema nikakve
crkveno-političko-novinarske i što ti ga ja znam još kakve zavjere", to nas
ne bi razočaralo nego bi nas razveselilo. Dakle, nitko nije zabranio
emitiranje priloga o skandalu u Dubrovniku, ali se u tom slučaju postavlja
pitanje zašto je upravo taj prilog "ispao za vrijeme trajanja emisije zbog
produženog trajanja prethodnih priloga i razgovora u studiju", a zašto
umjesto toga nije ispao neki drugi mnogo manje važan prilog.
Uostalom, tek ćemo vidjeti na koji će način biti na TV prikazano to
što se događa u Dubrovniku. Važno je da TV gledatelji saznaju bitne istinite
činjenice, među kojima je jedna od najvažnijih ova:
Naša stanarska prava se uopće nisu mogla, niti se mogu, ukinuti ni
umanjiti, jer za to nema apsolutno nikakvog razloga ni opravdanja, budući da
se Ustav RH ne primjenjuje na prava koja su dana nositeljima stanarskog
prava nakon što su oduzeta od izvornih vlasnika (u SFRJ t.j. prije 1990.
god.), što je konstatirao i Ustavni sud 1999. god.* Na temelju te odluke
Ustavnog suda, stanari u nacionaliziranim stanovima zadržali su zauvijek sva
prava koja su stekli u okviru stanarskog prava. Prema tome, budući da se
Ustav RH isto tako ne primjenjuje niti na naša stanarska prava, koja smo
također stekli davno prije 1990. god., jasno je da i mi zadržavamo zauvijek
sva naša prava stečena u okviru stanarskog prava, i ona se nikada ne mogu umanjiti.

S poštovanjem,
nositelji stanarskog prava

* Iz Odluke Ustavnog suda RH br. U-I-673/1996 i dr. od 21.IV.1999.
(Narodne Novine br. 39 /1999):
"Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se
primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu".

Tko je glasao

Novinar HRT gospodin Branko

Novinar HRT gospodin Branko Nađvinski u svojem dopisivanju sa susovcima ističe:"Ako je tko u svojim emisijama na vrlo kritičan način obrađivao ovaj problem, onda sam to ja".
Gospodine Nađvinski! Osnovno novinarsko pravilo je: Činjenice su svete, a komentari su slobodni! Vi kao i druge vaše kolege niste u svojim obraćanjima javnosti nikada naveli dvije osnovne pravne činjenice koje je utvrdio Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.
Prvo, već je prošlo više od 10 godina od kada je Europski sud odbio zahtjeve zaštićenih najmoprimaca za otkupom privatnih stanova (vidi presude Branko Sorić i 150 stanara protiv Hrvatske, broj 43447/98 od 16. ožujka 2000. i Krešimir Strunjak protiv Hrvatske, broj 46934/99 od 5. listopada 2000., www.pravosudje.hr).
Drugo, Europski sud (Veliko vijeće) je u PILOT presudi Hutten-Czapska protiv Poljske, broj 35014/97 od 28. travnja 2008. donio pravorijek, koji se odnosi na sve države potpisnice Konvencije (PILOT presuda!), da vlasnik ima pravo naplaćivati tržišnu najamninu i da to mora uvažiti svaka Visoka ugovorna stranka potpisnica (članak 234.).
Ako su novinari savjest društva onda se očekuje da budu objektivni i činjenicama dokazuju svoja stajališta.
Primite izraze mojega poštovanja!
(svakodnevno pljačkani vlasnik)

Tko je glasao

Dear Sirs, we are informing

Dear Sirs,

we are informing you that Ms. Raquel Rolnik, Special Rapporteur on adequate housing from the Office of the High Commissionaire for Human Rights (OHCHR) from Geneva is visiting Croatia upon invitation of the Government of Croatia. Ms. Rolnik will be meeting nongovernmental organizations on Sunday, 4 July 2010, at 16:00 hours, at UNDP premises (Radnicka cesta 41, Floor 8) and would therefore like to ask for presence of you representatives at the meeting as the issues to be discussed might be of your interest.

The purpose of the mission and the related meeting on Sunday is to understand, in the spirit of co-operation and dialogue, how Croatia endeavors to implement the right to adequate housing, the measures taken for its successful realization and the obstacles encountered both at the national and international level. In particular, the mission will focus on: the question on post-conflict housing reconstruction and the impact of norms, policies and practices on the right to adequate housing , affordability, legal security of tenure, accessibility, possible discrimination in access to housing, among other issues related to this right.

You will find attached a detailed background note describing the purpose of the mission and the issues that the Special Rapporteur would be interested to pursue.

If you have any additional questions, feel free to contact us.

Please, RSVP as soon as possible.

Thank you and kind regards.

---------------------

Focal point contact details:

Martina Brzić

Administration Assistant

United Nations Development Programme - UNDP Croatia
Radnicka cesta 41/Floor 8
HR-10000 Zagreb, Croatia

Phone: +385 1 2361 638 begin_of_the_skype_highlighting +385 1 2361 638 end_of_the_skype_highlighting

Mobile: + 385 91 2259 437 begin_of_the_skype_highlighting + 385 91 2259 437 end_of_the_skype_highlighting

Fax: +385 1 2361 620

E-mail: martina.brzic@undp.org

www.undp.hr

Tko je glasao

Ovo je nečuvena

Ovo je nečuvena manipulacija sus-a koji obavijest o sastanku s predstavnicom Ureda visokog povjerenstva za ljudska pravsa iz Ženeve daje u javnost dva sata prije početka! I to se organizira nedjeljom! Još su stari Latini rekli: Audiatur et altera pars, ali u svom otimačkom zanosu susu ni najosnovnija pravila uljudnog ponašanje ne vrijede! Hoće li na sastankiu navesti da su prije više od 10 godina odbijeni od Suda za ljudska prava u Strasbourgu, a glede mogućnosti otkupa privatne imovine!
Želim uspješan sastanak čije zaključke mogu mačku obijesiti o rep. Pozdrav jednosmjernima! Evala!

Tko je glasao

Skup obveza koje Hrvatska

Skup obveza koje Hrvatska mora ispuniti za otvaranje poglavlja 23.
Rješavanje vlasničkih pitanja izbjeglica i prognanih osoba
1
Rezolucija 1708 (2010)
1. Raseljavanje milijuna ljudi diljem svijeta jedno je od ključnih pitanja uz ljudska prava i humanitarni izazov našeg vremena. Za izbjeglice i prognane osobe, gubitak stanovanja, zemlje i imovine je prvi izazov u odnosu na dosizanje trajnih rješenje za pitanje raseljenosti.
2. Čak 2,5 milijuna izbjeglica i prognanika suočeni su sa ovakvom situacijom u državama članicama Vijeća Europe, posebno u sjevernom i južnom Kavkazu, na Balkanu i istočnom Sredozemlju. Raseljenost je u Europi često prolongirana, tako da se njome pogođene osobe ne mogu vratiti svojim domovima i zemlji od 1990-tih i ranije.
3. Razaranje, zauzimanje i konfiskacija napuštenog vlasništva kršenje je prava tih osoba, te je nastavljanje raseljavanja i komplicira pomirbu i izgrađivanje mira. Prema tome, povrat imovine, što znači povrat prava i fizičke imovine, na dobrobit raseljenih, bivših stanovnika ili kompenzacija, oblici su nadoknade potrebni kako bi se ponovo vratila prava jedinke i vladavina zakona. 4. Parlamentarne skupština smatra kako je restitucija/povrat optimalni odgovor na gubitak pristupa i prava na stanovanje, zemlju i imovinu, zbog toga što, jedina od oblika nadoknade, olakšava izbor između tri “trajna rješenja” raseljavanja: povratak osobe izvornom domu u sigurnosti i dostojanstvu; lokalnu integraciju na mjestu raseljavanja,ponovno naseljavanje na drugom mjestu u domovini ili van granica domovine.
5. Skupština se poziva na instrumente Vijeća Europe koji uključuju više garancija, posebno članke 6. 8. i 13. te 14. Europske konvencije o ljudskim pravima, članak 1. Dodatnog Protokola i članak 2. protokola br.4, te članak 31. revidirane Europske socijalne povelje i članak 16. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.
6. Skupština također upozorava na principe stanovanja i povrata imovine za izbjeglice i prognanike, “Pinheiro principe”, elaborirane od UN-a i osmišljene kako bi pokazali smjer kojim treba razmatrati predmete nadoknade za gubitak imovine.
7. Skupština se poziva na Preporuku Rec (2006)6 Odbora ministara o osobama raseljenim unutar zemlje, koja potvrđuje prava raseljenih u odnosu na uživanje njihova vlasništva i stvari te povrata ostavljene imovine, ukazujući na manjkavosti u adekvatnom obeštećenju.
8. Skupština naglašava da sve države članice moraju suzdržati od arbitrarnog raseljavanja i spriječiti ga , kao i oduzimanje imovine, te trebaju osigurati učinkovite domaće ispravke i nadoknade ukoliko ne uspiju ovo prvo.
9. U svjetlu gore navedenoga, Skupština poziva države članice na razrješavanje post-konfliktnih problema stanovanja, zemlje i pitanja vlasničkih prava izbjeglih i prognanih, uzimajući u obzir Pinheiro principe, relevantne instrumente Vijeća Europe i Preporuku (2006)6 Odbora ministara.
10. Imajući na umu ove relevantne međunarodne standarde , iskustvo povrata imovine i kompenzacijske programe koji su u Europi napravljeni dosada, pozivaju se države članice da:
10.1. garantiraju pravovremenu i učinkovitu nadoknadu za gubitak pristupa pravima na stanovanje, zemlju i imovinu koju su napustili izbjegli i prognani, bez obzira na moguće pregovore vezane uz rješavanje oružanih sukoba ili statusa određenog područja;
10.2. osiguraju da takva naknada bude u obliku povrata koji je potvrda zakonskih prava izbjeglih i prognanih osoba na njihovu imovinu i omogućavanje njihova sigurna fizičkoga pristupa i posjedovanja te imovine. 10.3. osiguraju da izbjeglim i prognanim osobama koje nisu imale formalno priznata prava prije raseljavanja, ali čije uživanje njihove imovine je tretirano kao de facto važeće od strane vlasti, budu dodjeljen jednak i učinkovit pristup pravnom lijeku i nadoknadi za oduzeto. Ovo je posebno važno kada su pogođene osobe iz društveno osjetljive kategorije ili kada pripadaju manjinskim skupinama;
10.4. osiguraju da prethodna sustanarska ili stanarska prava u odnosu na društvene prostore ili druge analogne oblike vlasništva doma koji su postojali u bivšim komunističkim sustavima, budu priznata i zaštićena kao domovi u smislu članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima i kao imovina u smislu članka 1. prvog Protokola ove konvencije;
10.5. osiguraju da odsustvo iz njihovih boravišta za nositelje sustanarskih i stanarskih prava, koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove, bude smatrano opravdanim sve dok se ne postignu uvjeti za dragovoljni povratak u sigurnosti i dostojanstvu;
10.6 osiguraju brze, dostupne i efikasne procedure za traženje naknada/povrata. Ondje gdje se dogodilo iseljavanje i oduzimanje imovine na sustavan način, posebna uz sud vezana tijela trebaju se utemeljiti kako bi ocijenila zahtjeve. Takva tijela moraju primjenjivati ubrzane postupke koji uključuju rastezljivije standarde evidentiranja i olakšavanja postupka. Sve vrste imovine vezane uz stanovanje i prihode prognanih osoba moraju biti unutar njihove nadležnosti, uključujući domove, poljodjelstvo i imovinu vezanu uz biznis;
10.7. osiguraju nezavisne, nepristrana i stručna uz sud vezana tijela, uključujući odgovarajuća pravila o njihovom sastavu koja mogu osigurati i uključivanje međunarodnih članova. Dostatna sredstva moraju biti osigurana za takva tijela i odgovarajuća tijela za provođenje zakona moraju biti pravno obvezna da provode njihove odluke;
10.8. osiguraju efikasnost naknade kroz povrat, ili gdje je potrebno, kompenzaciju vrijednosti napuštene imovine usvajajući sljedeće mjere:
10.8.1. kompenzaciju za ne-novčanu štetu vezanu uz okolnosti pod kojima se raseljavanje i razvlaštenje dogodilo i odvijalo;
10.8.2. kompenzaciju za štetu počinjenu kao rezultat raseljavanja i nedostatka pristupa napuštenoj imovini, poput gubitka prihoda i troškova kojih nebi bilo da se raseljavanje nije dogodilo;
10.8.3. kompenzaciju za uništenje ili naneseno oštećenje nepokretne imovine ili gubitak značajne pokretne imovine, vezano uz djela propusta vlasti u čijoj nadležnosti se nalazi imovina;
10.8.4. potpore i mjere reintegracije koje olakšavaju trajna rješenja, poput osiguravanja uvjeta sigurnosti, rekonstrukcije domova i infrastrukture na područjima povratka te društvenu i gospodarsku potporu raseljenim osobama, bez obzira da li ili ne one odluče vratiti se u svoje prvotne domove;
10.8.5. javno obznanjivanje svake odgovornosti za kršenje ljudskih prava vezanih uz raseljavanje od strane odgovarajućih vlasti, punu istragu i otkrivanje takvih kršenja i individualna odgovornost za sve počinitelje;
10.9 osiguravanja, ondje gdje je to relevantno, efektivnih lijekova i naknade za gubitak pristupa i prava na imovinu, kako bi oni bili integrirani u šire programe reparacije za sustavna kršenja ljudskih prava.
11. Države članice na koje se izravno odnose zahtjevi za imovinom vezanom uz raseljavanje se:
11.1. pozivaju tražiti tehničku potporu i suradnju od drugih država članica kao i međunarodnih organizacija koje posjeduju odgovarajuću pravnu i tehničku ekspertizu;
11.2. ohrabruju u nakani rada sa akademskim i civilnim protagonistima, kao i nacionalnim institucijama za ljudska prava, kako bi se stvorilo pouzdano informiranje o broju i prirodi traženja nadoknade imovine, formulirali prijedlozi za postupke kako obraditi takve zahtjeve, pratilo ispunjavanje dogovorenog, identificirale prepreke i mjere za njihovo otklanjanje te proširile informacije i pravna pomoć osobama koje su pogođene;
11.3. ohrabruju da se direktno savjetuju s raseljenim osobama i uključe ih u osmišljavanje i provođenja postupaka i naknada za izgubljenu imovinu. Informacija o takvim procedurama, uključujuči rokove i druge uvjete za zahtjeve za stanovanjem, treba biti dostupna svim pogođenim osobama na jeziku koji ove razumiju. Vrlo je važno da takav proces sudjelovanja zahtijeva i uzima u obzir stavove ranjivih skupina, poput žena- glava domaćinstva i manjinskih grupa, ujedno poštujući pravo na privatnost svih osoba u pitanju.
12. Povjerenik UN-a za izbjeglice (UNHCR) i OESS se pozivaju predočiti pitanja vezana uz imovinu raseljenih osoba u Europi, respektivno unutar njihovih pojedinačnih ovlasti te se ohrabruju u nastavljanju i širenju svojih napora u osiguravanju razrješenja takvih imovinskih problema na nacionalnoj razini.
1. Skupština je raspravila 28. siječnja 2010 (8 zasjedanje) (vidi Doc 12016, izvješće Odbora za migracije, izbjeglice i stanovništvo, izvjestitelj:g. Poulsen) tekst je usvojen od Skupštine 28. siječnja 2010).

Tko je glasao

Volgitza Staljinkovic,

Volgitza Staljinkovic, Zagreb

Postovani druze urednice!
Izrazavam zgrazanje i veliku tugu spram cinjenice sto se moje stanarsko pravo na stan od 120m2 na sjeveru Zagreba, dovodi u pitanje spram nekog tko je pisljivi i najobicniji - vlasnik.
Znali smo mi 1945-1948 kako sa takvima...
Nije nam doduse jasno kako se taj nekakav vlasnik stana nad kojem imam daleko vaznije pravo samo bez vlasnistva, provukao i izmakao ruci narodne pravde koja je efektno preseljavala tadasnje vlasnike u razne grabe, spilje i rake.
Brzo, jeftino i efikasno.
Sada se taj posao, muka i trud cine uzaludnima.
Sa ogorcenjem i pozdrav
Smrt fasiranim snitzlama - sloboda uzivanja u tudjem vlasnistvu!

Tko je glasao

gnjus, ajde ti probaj kao

gnjus, ajde ti probaj kao vlasnik stana u kapitalistickoj zemlji (kao npr VB ili SAD) uc u svoj stan nakon sto si ga iznajmio ili na STL ili LTL bez da te stanar pozove unutra (short term, long term let). Sto mislis koga bi policija izvukla iz stana?

Tko je glasao

E MOJ MARTINE.... DA LI

E MOJ MARTINE....
DA LI TI TO OZBILJNO? AKO JE ŠALA OPROSTI..., AKO JE OZBILJNO..., NIJE DOBRO! KAŽU LJUDI...
MARTIN U ZAGREB, MARTIN IZ ZAGREBA!
PROMINIJA BORŠU !!! / PAMET ISTA !/
U VB ILI SAD LJUDI NE IZNAJMLJUJU STAN POD PRISILOM ! AKO NEČE, VLASNICI ZBOG TOGA NE GUBE GLAVE. / KAO NEKAD KOD NAS.../ ONI IZNAJMLJUJU STAN, POD UVIJETIMA KOJE SAMI ODREDE. ODREĐUJU CIJENU, ROK ZAKUPA, BIRAJU NAJMOPRIMCA..., KOJI PRISTAJE NA UVIJETE ILI NE... , SLOBODNO I SVOJEVOLJNO SKLAPAJU UGOVOR !!!
- DANAS TZV. ZAŠTIČENI NAJMOPRIMCI KOD NAS, SU UŠLI U TUĐE STANOVE PROTIV VOLJE VLASNIKA !
- VLASNIK NIJE IMAO PRAVO NA IZBOR NAJMOPRIMCA !
- NAJMOPRIMCI NEMAJU UGOVOR O NAJMU SKLOPLJEN SA VLASNIKOM! IMAJU RJEŠENJA KOJE SU IM DAVALI BIVŠI "ORGANI" VLASTI.., ILI DANAS SUDSKE ODLUKE KOJE IH ZAMJENJUJU, DOK SE NAŠ PRAVNI SUSTAV NE OSLOBODI SOCIJALISTIČKOG NASLJEĐA I SHVAČANJA, A PRIHVATI PRAVNE STEČEVINE DEMOKRATSKIH, SLOBODNIH ZEMALJA EU, I JASNO VB I SAD !
- VLASNICI KOD NAS NE PRIMAJU TRŽNU NAJAMNINU...!!!
TOGA NEMA U VB ILI SAD. NEMA POTREBE ZA POLICIJOM...!!!
-IZ OVIH RAZLOGA, EU SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBURGU TAKOVE "UGOVORE" NAZIVA "KVAZI UGOVORIMA".., U SKLADU S TIM SUDI!

Tko je glasao

E MOJ MARTINE.... DA LI

E MOJ MARTINE....
DA LI TI TO OZBILJNO? AKO JE ŠALA OPROSTI..., AKO JE OZBILJNO..., NIJE DOBRO! KAŽU LJUDI...
MARTIN U ZAGREB, MARTIN IZ ZAGREBA!
PROMINIJA BORŠU !!! / PAMET ISTA !/
U VB ILI SAD LJUDI NE IZNAJMLJUJU STAN POD PRISILOM ! AKO NEČE, VLASNICI ZBOG TOGA NE GUBE GLAVE. / KAO NEKAD KOD NAS.../ ONI IZNAJMLJUJU STAN, POD UVIJETIMA KOJE SAMI ODREDE. ODREĐUJU CIJENU, ROK ZAKUPA, BIRAJU NAJMOPRIMCA..., KOJI PRISTAJE NA UVIJETE ILI NE... , SLOBODNO I SVOJEVOLJNO SKLAPAJU UGOVOR !!!
- DANAS TZV. ZAŠTIČENI NAJMOPRIMCI KOD NAS, SU UŠLI U TUĐE STANOVE PROTIV VOLJE VLASNIKA !
- VLASNIK NIJE IMAO PRAVO NA IZBOR NAJMOPRIMCA !
- NAJMOPRIMCI NEMAJU UGOVOR O NAJMU SKLOPLJEN SA VLASNIKOM! IMAJU RJEŠENJA KOJE SU IM DAVALI BIVŠI "ORGANI" VLASTI.., ILI DANAS SUDSKE ODLUKE KOJE IH ZAMJENJUJU, DOK SE NAŠ PRAVNI SUSTAV NE OSLOBODI SOCIJALISTIČKOG NASLJEĐA I SHVAČANJA, A PRIHVATI PRAVNE STEČEVINE DEMOKRATSKIH, SLOBODNIH ZEMALJA EU, I JASNO VB I SAD !
- VLASNICI KOD NAS NE PRIMAJU TRŽNU NAJAMNINU...!!!
TOGA NEMA U VB ILI SAD. NEMA POTREBE ZA POLICIJOM...!!!
-IZ OVIH RAZLOGA, EU SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBURGU TAKOVE "UGOVORE" NAZIVA "KVAZI UGOVORIMA".., U SKLADU S TIM SUDI!

Tko je glasao

martin je bio u dubokom snu

martin je bio u dubokom snu 50 godina i sad se probudio uvjeren da se ostvarila njegova boljševička parola: "Amerika i Engleska, bit će zemlja proleterska!". Kao da u tim zemljama vojna i politička oligarhija određuje da vlasnik živi u vlažnom podrumu ili vrtnoj spremi, a nametnuti politički privilegirani stanar (zapravo drug ili oligarh), koji viče TITO-PARTIJA, u njegovom stanu uz plaćanje mizerne najamnine, koja nije dostatna niti za izradu kopije ključa spreme vrtnog alata! Još će puno vode proteći ispod savskog mosta dok martin shvati da je privatno vlasništvo kategorija koju štite rezolucije i konvencije o ljudskim pravima koje je ratificirala RH!

Tko je glasao

Da, i u meni vjerojatno cuci

Da, i u meni vjerojatno cuci jedan mali komunist:) Koliko sam primjetio, u ovom primjeru se radi o ugovoru iz 1937, kad bi tesko mogli govorit o nekoj nenarodnoj komunistickoj vlasti u Dubrovniku, oligarsima, drugovima i politicki privilegiranim stanarima. Dalje, nisu se ti najmoprivci nasilno useljavali u stanove, vec je drzava (odnosno tadasnja vlast) nasilno nacionalizirala te stanove i kuce, i onda ih dijelila. Tako, da vi imate problem s drzavom, a ne najmoprimcima. Drzava je devedestih prilikom prodaje drustvenih stanova morala ili od vas otkupiti stanove po trzisnoj cijeni i onda ih ponuditi zasticenim najmoprimcima da ih otkupe od nje kao drustvene stanove, ili dijelom novca kojeg je dobila od prodaje stanova financirati gradnju stanova za ljude koji su stanovali u vasim stanovima. Mislim, da vam to vikanje: 'Komunist' za svakim tko pokusa razumijeti i jednu i drugu stranu, nece donijeti mnogo dobra.

Tko je glasao

martine, totalno si

martine, totalno si izmanipuliran zaštićenima kojima na ruku idu mediji! Zato nije ništa čudno da ne znaš da smo mi vlasnici stanova bili u svim sustavima od 1937. koju spominješ, a ni komunisti nisu nacionalizirali naše stanove već su oni ostali u vlasništvu nas fizičkih osoba. Nacionalizirani stanovi su prodani u bescijenje - prodala ih je RH koja ih nije izgradila, već se solidalizirala s komunističkom otimačinom. I to Unatoč Rezoluciji 1096 Vijeća Europe koju su ispoštovale Poljska, Češka, Slovačka, Rumunjska i druge tranzicijske zemlje! Još jednom shvati nije država nacionalizirala naše stanove, oni su naše vlasništvo kao i taj tvoj ručni sat! Možda je Rolex i što ako ga ja želim (nasilno) otkupiti za 1 kn?

Tko je glasao

dragi martine... U svojoj

dragi martine...
U svojoj harangističkoj, obmanjivačkoj, propagandi sush- ovci su uspijeli kod dijela neupučene javnosti, / kojoj se ne može zamjeriti- nema razloga biti upučena /, izazvati različite reakcije-mišljenja o ovoj problamatici...., pa i krive....
U RJEČNIKU STRANIH RIJEČI - BRATOLJUB KLAIĆ, pojašnjavaju se pojmovi:
-na str. 723...KONFISKACIJA lat. (confiscare - skupljati imovinu za državnu blagajnu) 1.zapljena, prinudno, bez odštete, otuđenje čitavog imetka ili dijela imetka privatne osobe u korist države.
-na str. 922...NACIONALIZACIJA lat. (isp. nacija) 1. postupak kada država pretvara u državno (podržavljenje) odnosno narodno (ponarođenje) vlasništvo zemljišta, tvornice,poduzeča, željeznice, banke koje su pripadale kapitalistima i i spahijama: proleterska nacionalizacija uništava ekonomsku bazu kapitalističkog gospodarstva i stvara materjalnu bazu za socijalističko preuređenje društva. u SSSR bila provedena 1917-18, a u SFRJ nakon oslobođenja...
-na str. 277...DENACIONALIZACIJA lat. (de...+ isp. nacionalizacija) 1. odnarođivanje ; 2. ukidanje nacionalizacije, vračanje nacionalizirane imovine prijašnjem vlasniku;
-na str. 1090...PRIVATNO VLASNIŠTVO - VLASNIŠTVO POJEDINACA KOJI NEOGRANIČENO RASPOLAŽU...
MI GOVORIMO O PRIVATNOM VLASNIŠTVU !!!
Iz prijedloga zakona o izmjenema i dopunama zakona o najmu stanova..., Ministarstva graditeljstva , Zagreb, studeni 2002. god. :
Treba znati da su "određeni tzv. zaštičeni najmoprimci u PRIVATNIM STANOVIMA podnjeli žalbu protiv R.H. i E.U. SUDU ZA LJUDSKA PRAVA. No, taj je sud predmetnu žalbu u listopadu 2000. god. odbacio, proglasivši je NEDOPUSTIVOM, obrazlažući to u prvom redu zaštitom PRAVA VLASNIŠTVA".
"U vezi s rečenim , naglašava se da je 1991. god. prije početka prodaje stanova prema Zakonu o prodaji stanova ..., svega oko 21% od ukupnog stambenog fonda u r.h. ili nešto manje od 24% stanova za stalno stanovanje, bili su stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo. proizlazi iz toga da je više od tri četvrtine građana R.H. samostalno riješavalo stambeni problem, unatoč činjenici da su svi zaposlenici u bivšoj državi izdvajali tzv. stambeni doprinos od kojih sredstava gradili tzv. društveni stanovi...!!!

Tko je glasao

gosopdja ima ugovor iz

gosopdja ima ugovor iz 1937.

Ti bi nju izbacio, ali ne smijes.

Ti si frustriran, to je razumljivo.

I u kapitalistickim zemljama je
jako tesko izbaciti najmoprimca...

Tko je glasao

Neoprogresivan, gosopdja ima

Neoprogresivan,

gosopdja ima ugovor iz 1937.

Pa kad Gospođa ima ugovor od 1937, imam dva pitanja.

Jel ona plača najamninu za taj stan po onom ugovoru?

Ili je dobila novi ugovor 1945 od komunističke vlasti?

Ako vredi prvi ugovor, a ona se na njega poziva, trebala bi platit dogovoren iznos za sve godine do danas.

Tko je glasao

Pa kad Gospođa ima ugovor

Pa kad Gospođa ima ugovor od 1937, imam dva pitanja. Jel ona plača najamninu za taj stan po onom ugovoru?

Spekuliram, ali pretpostavljam da jeste. od 1937 do 2010. je bilo jedno 10 mijenjanja sluzbenih valuta.

Ugovori su uvijek nominalni, realno taj ugovor danas vrijedi ispod 100 kuna, sigurno.

Koliko ti placas najamninu u Stuttgartu? Koliko placaju oni koji su uzeli stan u najam 50ih, koliko oni danas placaju? Kako su njemci rjesili to pitanje, u istocnoj njemackoj nakon ujedinjenja, povrata imovine i zasticenog najmoprimstva?

Ako uzmes nominalno/realno, ona danas placa visu najamninu nego sto bi bila da je ugovor bio cijelo vrijeme na snazi.(inflacija i kratke faze hiperinflacije)

Ako vredi prvi ugovor, a ona se na njega poziva, trebala bi platit dogovoren iznos za sve godine do danas.

Kakav je to argument, mislim stvarno gospodine skviki.

Slicna tematika postoji i u njemackoj. Dobrim dijelom jer se prisilno placalo u fondove obnove i izgradnje jer je dosta toga bilo sruseno.

Drzava je vlasnicima renovirala zgrade, zauzvrat je zamrzavala najamnine i dizala poreze...

1937. 75% stanovnistva HRVATSKE je spavalo na zemlji, na podu u potleusicama, skupa sa zivotinjama ako su ih imali.

Oni koji su gradili zgrade su ih gradili za iznajmljivanje, a ne za preprodavanje kao danas. Cak je u kraljevini jugoslaviji najmoprimstvo bilo bolje regulirano nego danas u hrvatskoj.

To je ono cemu bi trebali pricati.

Tko je glasao

Neoprogresivan, Spekuliram,

Neoprogresivan,

Spekuliram, ali pretpostavljam da jeste. od 1937 do 2010. je bilo jedno 10 mijenjanja sluzbenih valuta.

Ako se nejmoprimac poziva na ugovor koji je podpisal 1937, onda mora taj isti i poštivat kroz sve te godine. Mijenjanje valute je nebitno. Uzme se paušalna stanarina za taj lokalitet, pomnoži sa mjesecima i evo sume koju je dužan.

U Njemačkoj se zna kolko košta m2 stana na mjesec u određenom djelu grada ili sela. Cijena se stalno korigira. To nema veze kolko je neko najamninu plačal 1950.

No mi se udaljujemo od problema.

Ako je najmoprimac plačal vlasniku stana najamninu kroz sve te godine i držal se ugovora kojeg vjerojatno ima, nek se taj ugovor javno objavi.

U njemu sve fino piše, a sigurno i uslovi za raskidanje tog istog.

Tko je glasao

Ako se nejmoprimac poziva na

Ako se nejmoprimac poziva na ugovor koji je podpisal 1937, onda mora taj isti i poštivat kroz sve te godine. Mijenjanje valute je nebitno. Uzme se paušalna stanarina za taj lokalitet, pomnoži sa mjesecima i evo sume koju je dužan.

Ponavljam, kakav je to argument? Kome je ona sto trebala placati? Gospodja je tada imala koliko godina? Tko je odredjivao kome ce se koliko placati?

Mislis da ona nije htjela placati, jer to tako zvuci! Mislis ako je placala prije, da nije htjela placati poslije? ili sto? Nemoj zaboraviti da je bio rat izmedju toga, i da nakon ratova uvijek bude neka vrsta stanarsko-politicke reforme?

Objasni mi molim te sto su to trzisne najamnine i daj mi procjenu kolike su bile 1950. 1960. 1970. 1980. i 1990. pa sve do 2000 - 2010. Sto mislis da li je ondasnja najamnina koju je umjesto vlasnika ubirala drzava bila nominalna, tj. na nivou od 1937.?

U njemackoj nije tako lako dizati najamnine kako ti pase. Zna se tocno kada se moze koliko dignuti najamnina. Takodjer, najamnine se ravnaju po godini izgradnje zgrade i po uredjenosti stana. Evo ti tabela za stuttgart: http://www.stuttgart.de/img/mdb/item/148047/8444.pdf .

Ugovor je nasljedan, i trebaju posebni razlozi za raskid ugovora.

Takodjer pojam trzisna najamnina je dosta zbunjujuci pojam.

Na zapadu najmodavac osim prava najamninu ima i obvezu odrzavanja stana. Bez odrzavanja stana nema velikih skokova najamnine, naslucujete sto zelim reci?

Obvezu odrzavanja su nosili najmoprimci, i to posljednjih 65 godina ! ! ! Sto mislis kako bi to vrednovao sud pri odredjivanju "trzisne najamnine".

Kako je to rjeseno u istocnoj njemackoj? Kolike su tamo "trzisne najamnine" za nerenovirane zgrade i ugovorima od prije 2. svjetskog rata?

Ako je najmoprimac plačal vlasniku stana najamninu kroz sve te godine i držal se ugovora kojeg vjerojatno ima, nek se taj ugovor javno objavi. U njemu sve fino piše, a sigurno i uslovi za raskidanje tog istog.

Kakav je to sada argument?

Postoji manifestan problem, a to je da su i vlasnici i najmoprimci ostali zakinuti. Tuci po najmoprimcima je naprosto promaseno. Oni su nista vise krivi no vlasnici.

Tko je glasao

IZRAČUN TRŽIŠNE NAJAMNINE

IZRAČUN TRŽIŠNE NAJAMNINE NAJBOLJE ZNAJU KUMICE NA DOLCU!
PONUDA - POTRAŽNJA = CIJENA !!!
KOLIKE SU? VIDITE NA INTERNETU, U PLAVOM OGLASNIKU I SL. !
ZAŠTIČENA NAJAMNINA JE IZMEĐU 1.8 i 2.5 KN PO m2..., ZA STAN OD CCA 100m2 = 180 do 250 kn !!!
TRŽIŠNA NAJAMNINA ZA STAN OD CCA 100 m2 = 1000 Eur-a = 7300 kn !!! TRIDESET PUTA VEČA !!! ŠTA MISLITE TKO JEDE KRUH NAŠE DJECE ?
NAŽALOST, I TAJ NOVAC KOJI VLASNIK DOBIJE KAO TZV. ZAŠTIČENU NAJAMNINU, MORA PROSLIJEDITI ZA ODRŽAVANJE ZGRADE, /TZV. PRIČUVU /, JER SU VLASNICI PO ZAKONU DUŽNI TO PLAČATI..., TAKO DA MU NE OSTANE NIŠTA..., A ZNA SE DOGODITI DA JE PRIČUVA I VEČA..,OD IZNOSA DOBIJENOG KAO TZV. ZAŠTIČENU NAJAMNINU....!!!
DOKAZ:
ZAKON O NAJMU STANOVA N.N. 91/96; I N.N. 48/98
ČL. 7. (3) ZAŠTIČENA NAJAMNINA NE MOŽE BITI NIŽA OD IZNOSA POTREBNOG ZA PODMIRENJE TROŠKOVA REDOVITOG ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE, ODREĐENOG POSEBNIM PROPISOM.
ČL. 14. NAJMOPRIMAC JE DUŽAN OBAVIJESTITI NAJMODAVCA O NUŽNIM POPRAVCIMA U STANU I NA ZAJEDNIČKIM DJELOVIMA ZGRADE, KOJE JE DUŽAN SNOSITI NAJMODAVAC!!!

Tko je glasao

Sri, 12/05/2010 - 16:24 —

Sri, 12/05/2010 - 16:24 — sus
OTETO-PROKLETO Što se tiče

OTETO-PROKLETO
"Što se tiče tvojih problema moraćeš se obratiti državi ona vam je oduzela stanove i ona vam mora rješiti taj problem.Izvornim vlasnicima nacionaliziranih stanova država nije vratila stanove nego ih je prodala nositeljima stanarskog prava,a njih je obeštetila.Tako će biti i sa ovim stanovima što su prekupci i špekulanti kupovali po bagatelnim cijenama od bivših vlasnika,ali njih će obeštetiti samo onoliko koliko su ih plaćali kao neuseljive.(mi im ne bi dali ništa jer su svjesno kupovali "mačka u vreći" i mislimo da je to isključivo njihov problem kako da se rješe "tog mačka" .Pa te ljubazno molim još jednom da se sa vašim problemima obratite na pravu adresu jer kao što vidiš mi ti nismo prava adresa.(mi ti sa državom ne možemo da rješimo ni naše probleme koje nam je ona stvorila a kamo li da rješavamo vaše probleme koje vam je napravila bivša država prije 60 godina)."

Super otiđi Kosorici pa joj to sve obrazloži ,a nemoj nas, a i ove druge sa pollitika.com daviti sa svojim problemom. Anex G je stavio zakon o najmu van snage i mi ti nismo nikakvi "zaštićeni najmoprimci"nego nositelji stanarskog prava sa trajno rješenim i naslijednim stambenim pitanjem za nas i naše članove zajedničkog domaćinstva. I još jednom vas ljubazno molim da nas ne davite više sa vašim problemima jer dosta je nama i naših problema.

Tko je glasao

Naši su problemi što se

Naši su problemi što se krše naša ljudska i vlasnička prava, korištenja naše privatne imovine... od strane zaštičenih najmoprimaca, a vaš je problem (vas koji sebe nazivate SUSH) što lažima i obnamama želite dobiti potporu neupućenih građana, u svom nastojanju da ukradete tuđu privatnu imovinu koju desetljećima okupirate, a ne želite kao čestit svit rješavati problem u duhu pozitivnih zakonskih propisa RH, ustavnim rješenjima RH, presudama EU suda u Srasburgu, te pravnim stečevinama demokratskog te civiliziranog društva.
Kako se bliži dan kada će to na taj način biti rješeno, jasan je vaša pojačana nervoza, i potrebno je razokriti neistine.
U svrhu objektivnog informiranja javnosti :
Uporno goovrite o stanarskom pravu. Koje je ukinuto - ne postoji u zakonu RH.
Pozivate se aneks G. I to je rješeno sukladno na zakonu RH.
Od više desetaka vaših '' PRIJEDLOGA ZA POKRETANJE POSTUPAKA ZA OCJENU SUGLASNOSTI SUSTAVOM ..., KOJE STE PODNJELI USTAVU RH SVI SU ODBIJENI!!!''
Dokaz:
ODLUKA - RJEŠENJE USTAVNOG SUDA RH U-1-993-2003.
Iz koje se može vidjeti istinu - i na internetu, ''klikom''! , ( nije više moguće sakriti istinu ... )
Stoga molim sve, koji žele biti objektivni i znati istinu, da to klikom i naprave......

HVALA

Tko je glasao

Naša stanarska prava se

Naša stanarska prava se uopće nisu mogla, niti se mogu, ukinuti ni
umanjiti, jer za to nema apsolutno nikakvog razloga ni opravdanja, budući da
se Ustav RH ne primjenjuje na prava koja su dana nositeljima stanarskog
prava nakon što su oduzeta od izvornih vlasnika (u SFRJ t.j. prije 1990.
god.), što je konstatirao i Ustavni sud 1999. god.* Na temelju te odluke
Ustavnog suda, stanari u nacionaliziranim stanovima zadržali su zauvijek sva
prava koja su stekli u okviru stanarskog prava. Prema tome, budući da se
Ustav RH isto tako ne primjenjuje niti na naša stanarska prava, koja smo
također stekli davno prije 1990. god., jasno je da i mi zadržavamo zauvijek
sva naša prava stečena u okviru stanarskog prava, i ona se nikada ne mogu umanjiti.

* Iz Odluke Ustavnog suda RH br. U-I-673/1996 i dr. od 21.IV.1999.
(Narodne Novine br. 39 /1999):
"Ustav Republike Hrvatske donijet je 22. prosinca 1990. i on se
primjenjuje samo na pravne odnose koji su nastali nakon njegovog donošenja i stupanja na snagu".

Tko je glasao

AKO LAŽE KOZA NE LAŽE

AKO LAŽE KOZA NE LAŽE ROG...
SPIS:
U-I / 993 / 2003

Odluka / rješenje: Rješenje o neprihvaćanju prijedloga za ocjenu akata zakonodavnog tijela - zakoni i akti - snage zakona
Objave:
Zaključak:
Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96., 48/98. i 66/98.).
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu ...
R J E Š E N J E
I. Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine", broj 91/96., 48/98. i 66/98.).
O b r a z l o ž e n j e
1. Predlagatelji 1) Samostalna udruga stanara, Zagreb, i Savez stanara Dalmacije, Split,....
2. Osporene odredbe članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona glase:
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona stječu prava i obveze najmoprimca.
3. Predlagatelji pod 1) opisuju povijest i načine stjecanja stanarskog prava, ....
Dalje ukazuju na odluku Ustavnog suda broj: U-I-762/1996 i dr. od 31. ožujka 1998., kojom nije prihvaćen prijedlog za ocjenu istih osporenih odredaba, za koju smatraju da nije uvjerljiva niti prihvatljiva,...
Smatraju da osporene odredbe nisu u suglasnosti s odredbama članka 3. u dijelu koji se odnosi na jednakost kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske, članka 14. stavka 2., članka 30., članka 35. i članka 61. stavka 1. Ustava.
Predlagatelji pod 2) do 104), navode da su oni ugovorima stekli stanarsko pravo na stanovima u vlasništvu građana te da je to pravo po zakonu trajno (zauvijek) obuhvaćalo glavne vlasničke ovlasti uporabe, posjeda i dr., koje su zakonom bile trajno (zauvijek) oduzete od nominalnog vlasnika, pa ocjenjuju da je stanarsko pravo bilo na temelju zakona veće, jače i oko deset puta vrednije od vlasništva nominalnog vlasnika. Ukazuju i na odredbu članka 48. stavka 1. Zakona, prema kojoj u slučaju da je vlasnik stana otkupio drugi stan prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92. - pročišćeni tekst, 69/92., 25/93., 48/93., 2/94., 44/94., 58/95., 11/96., 11/97. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 68/98., 96/99. (Uredba), 120/00. (Uredba), 94/01. (Uredba) i 78/02. (Uredba) - u daljnjem tekstu: Zakon o prodaji), nositelj stanarskog prava ima pravo otkupiti stan prema odredbama Zakona o prodaji.
Dalje navode da odredba članka 48. stavka 1. Ustava nema povratno djelovanje, niti određuje povrat imovine ili vlasništva oduzetog u SFRJ, već samo jamči onakvo vlasništvo kakvo je postojalo kad je taj Ustav stupio na snagu, pa zaključuju da i nositelju stanarskog prava jamči onaj dio vlasništva (vlasničkih prava) koja su mu po zakonu trajno (zauvijek) pripala.
Konačno, predlagatelji ističu da svoje stanarsko pravo na stanovima u vlasništvu temelje na sklopljenim ugovorima kojima su stekli to pravo, a koji se u skladu s odredbama članka 2. stavka 2. i članka 6. Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 2/04. i 5/04.) trebaju poštivati bez diskriminacije. Smatraju da su osporene odredbe Zakona protivne obvezi poštivanja ugovora kojima su stekli stanarsko pravo prije 31. prosinca 1990., koja obveza je utvrđena u člancima 2. i 6. Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije.
Predlažu ukinuti osporene odredbe Zakona.
Prijedlozi nisu osnovani.
4. Ustavni sud već je ocjenjivao suglasnost članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona s člankom 3. Ustava u dijelu koji se odnosi na jednakost, vladavinu prava i nepovredivost vlasništva kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te s člancima 14. stavkom 2., 16., 48. i 50. Ustava.
Rješenjem broj: U-I-762/1996 i dr. od 31. ožujka 1998., objavljenim u "Narodnim novinama", broj 48/98., te rješenjem broj: U-I-339/1998 od 20. svibnja 1998., nije prihvaćen prijedlog za ocjenu suglasnosti osporenih odredaba Zakona s navedenim člancima Ustava.
Od donošenja navedenih rješenja do odlučivanja o prijedlozima koji su predmet ovog ustavnosudskog postupka, međutim, Ustavni sud nije u pogledu osporenih odredaba Zakona utvrdio nove okolnosti koje bi dovele do promjene njegova pravnog stajališta izraženog u navedenim rješenjima, niti su predlagatelji, s druge strane, naveli nove ustavnopravno relevantne razloge zbog kojih bi Ustavni sud utvrdio osnovanim pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti osporenih odredaba Zakona s člancima 3., 14. stavkom 2., 48. i 50. Ustava.
5. Predlagatelji osporavaju suglasnost članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona i s člancima 35. i 61. stavkom 1. Ustava, koji propisuju da se svakom jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, odnosno da je obitelj pod osobitom zaštitom države.
Polazeći od sadržaja osporenih odredaba Zakona, kojima se mijenja pravni položaj dotadašnjih stanara na način da im ex lege prestaju dotadašnja stanarska prava na stanovima u vlasništvu trećih osoba, ali da istodobno na tim istim stanovima oni stječu prava i obveza najmoprimaca, Ustavni sud nije utvrdio njihovu nesuglasnost s navedenim člancima Ustava.
Ustavni sud napominje da je osporene odredbe Zakona u odnosu na eventualnu povredu prava na poštivanje privatnog i obiteljskog života, čije je jamstvo sadržano u članku 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 18/97., 6/99. - pročišćeni tekst, 9/99. - ispravak, 14/02.; u daljnjem tekstu: Europska konvencija), već ispitao Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu (u daljnjem tekstu: Europski sud) u Odluci o dopuštenosti zahtjeva broj 43447/98. od 16. ožujka 2000., kojom je kao očito neutemeljen utvrđen nedopuštenim zahtjev B. S. iz Z. U toj je Odluci Europski sud utvrdio sljedeće:
"Sud primjećuje da su stanovi u kojima podnositelji zahtjeva žive i na kojima su imali stanarsko pravo uvijek bili u privatnom vlasništvu, a podnositelj zahtjeva ne osporava tu činjenicu. (...)
Sud podsjeća da prava zajamčena na temelju članka 8. Konvencije ne obuhvaćaju pravo kupiti određenu imovinu, i to dom, nego da članak 8. samo štiti pravo osobe na poštivanje njezinog sadašnjeg doma. (...)
Sud međutim primjećuje da je, prema pobijanom Zakonu, zaštita osoba u položaju podnositelja zahtjeva prilično široka. (...)
Stoga nema nikakve naznake da je dotičnim Zakonom per se povrijeđeno poštivanje doma i obiteljskog života osobe u položaju podnositelja zahtjeva. (...)".
6. Podnositelji osporavaju suglasnost članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona i s člankom 30. Ustava.
Ustavni sud nije utvrdio po kojoj bi se osnovi mogla ocjenjivati suglasnost osporenih odredbi članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona s člankom 30. Ustava, jer je očito da ta ustavna odredba za konkretan slučaj nije mjerodavna.
7. Konačno, podnositelji ističu kako su osporenim odredbama članka 30. stavaka 1. i 2. Zakona diskriminirani suprotno odredbama članaka 2. stavka 2. i 6. Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije (u daljnjem tekstu: Aneks G Ugovora).
Hrvatski sabor je Ugovor o pitanjima sukcesije, potpisan u Beču 29. lipnja 2001., potvrdio Zakonom o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije, koji je objavljen u "Narodnim novinama - Međunarodni ugovori", broj 2/2004. Ugovor je stupio na snagu 2. lipnja 2004. godine ("Narodne novine - Međunarodni ugovori", broj 5/2004.).
Članci 2., 6. i 8. Aneksa G Ugovora glase:
Aneks G
Privatna imovina i stečena prava
Članak 2.
(1) (a) Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u nekoj državi sljednici na koju su građani ili druge pravne osobe SFRJ imali pravo na dan 31. prosinca 1990. priznat će se, te će biti zaštićena i vraćena od te države u skladu s utvrđenim standardima i normama međunarodnog prava bez obzira na nacionalnost, državljanstvo, mjesto boravka ili prebivalište tih osoba. To uključuje osobe koje su, nakon 31. prosinca 1990. stekle državljanstvo ili mjesto boravka ili prebivalište u nekoj drugoj državi, a ne u državi sljednici. Osobe koje ne mogu ostvariti ova prava imaju pravo na naknadu u skladu s normama građanskog i međunarodnog prava.
(b) Bilo kakav navodni prijenos prava na pokretnu i nepokretnu imovinu učinjen nakon 31. prosinca 1990. i zaključen pod prisilom ili protivno pododjeljku (a) ovoga članka, bit će ništav.
(2) Svi ugovori sklopljeni od strane građana ili drugih pravnih osoba SFRJ do 31. prosinca 1990., uključujući one sklopljene s javnim poduzećima, poštovat će se bez diskriminacije. Države sljednice omogućit će izvršavanje obveza na temelju takvih ugovora tamo gdje je izvršenje takvih ugovora bilo spriječeno raspadom SFRJ.
Članak 6.
Domaće zakonodavstvo svake države sljednice glede stanarskog prava primjenjivat će se podjednako na osobe koje su bile državljani SFRJ i koje su imale to pravo, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinsko stanje, rođenje ili drugi položaj.
Članak 8.
Gore navedene odredbe ovoga Aneksa ne dovode u pitanje bilo koja jamstva nediskriminacije povezana s privatnom imovinom i stečenim pravima koja postoje u domaćem zakonodavstvu država sljednica.
Članak 2. Aneksa G Ugovora nije mjerodavan u konkretnom slučaju.
Odredba članka 2. stavka 2. Aneksa G Ugovora, na koju se podnositelji osobito pozivaju, obvezuje države sljednice da sve ugovore sklopljene od strane građana ili drugih pravnih osoba SFRJ do 31. prosinca 1990., uključujući one sklopljene s javnim poduzećima, poštuju bez diskriminacije.
Ta obveza, međutim, nikako ne pretpostavlja i obvezu država sljednica da zadrže u nacionalnom zakonodavstvu pravne institute socijalističkog uređenja bivše SFRJ koji su suprotni temeljnim jamstvima sloboda i prava čovjeka i građanina zajamčenim Ustavom Republike Hrvatske, među koje institute pripada i stanarsko pravo, uključujući i ugovore na temelju kojih se ono stjecalo.
Ustavni sud u tom smislu naglašava da je dotadašnji pravni položaj svih nositelja stanarskih prava preveden u položaj zaštićenih najmoprimaca po sili Zakona o najmu stanova, bez diskriminacije bilo koga od njih po bilo kojoj osnovi, čime su i svi dotadašnji ugovori o davanju stanova na korištenje i stjecanju stanarskih prava također prestali važiti ex lege, što je u skladu s člancima 6. i 8. Aneksa G Ugovora.
Aneks G Ugovora može biti mjerodavan u konkretnom slučaju samo u pitanju imaju li osporene odredbe Zakona, kao dio domaćeg zakonodavstva, neposredne ili posredne diskriminacijske učinke po osnovi spola, rase, boje kože, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovinskom stanju, rođenju ili drugom položaju prema bilo kojoj osobi koja je bila državljanin SFRJ u položaju nositelja stanarskog prava, u kojem bi slučaju bile suprotne članku 6. Aneksa G Ugovora.
Budući da osporene odredbe Zakona nemaju nikakve neposredne ili posredne diskriminacijske učinke u smislu članka 6. Aneksa G Ugovora, Ustavni sud taj dio prijedloga podnositelja ocjenjuje očito neutemeljenim.
8. Sukladno navedenom, temeljem članka 43. stavka 1. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.
Objava ovog rješenja temelji se na članku 29. stavku 1. Ustavnog zakona.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
/Na znanje građanstvu-brojevi prijedloga za ocijenu zakonitosti podnesenih - a odbivenih- Ustavnom sudu od strane zašt. najmoprimaca..../
Broj: U-I-993/2003, U-I-3243/2004, U-I-3272/2004, U-I-3274/2004, U-I-3290/2004, U-I-3298/2004, U-I-3300/2004, U-I-3304/2004, U-I-3306/2004, U-I-3321/2004, U-I-3323/2004, U-I-3338/2004, U-I-3340/2004, U-I-3344/2004, U-I-3352/2004, U-I-3356/2004, U-I-3360/2004, U-I-3365/2004, U-I-3386/2004, U-I-3399/2004, U-I-3413/2004, U-I-3434/2004, U-I-3436/2004, U-I-3464/2004, U-I-3479/2004, U-I-3482/2004, U-I-3485/2004, U-I-3493/2004, U-I-3513/2004, U-I-3516/2004, U-I-3518/2004, U-I-3520/2004, U-I-3522/2004, U-I-3526/2004, U-I-3529/2004, U-I-3532/2004, U-I-3536/2004, U-I-3539/2004, U-I-3568/2004, U-I-3570/2004, U-I-3575/2004, U-I-3580/2004, U-I-3587/2004, U-I-3606/2004, U-I-3608/2004, U-I-3618/2004, U-I-3622/2004, U-I-3629/2004, U-I-3647/2004, U-I-3649/2004, U-I-3655/2004, U-I-3680/2004, U-I-3696/2004, U-I-3735/2004, U-I-3770/2004, U-I-3787/2004, U-I-3799/2004, U-I-3859/2004, U-I-3864/2004, U-I-3868/2004, U-I-3880/2004, U-I-3882/2004, U-I-3844/2004, U-I-3886/2004, U-I-3908/2004, U-I-3913/2004, U-I-3915/2004, U-I-3925/2004, U-I-3930/2004, U-I-3945/2004, U-I-3977/2004, U-I-3979/2004, U-I-3981/2004, U-I-3998/2004, U-I-4000/2004, U-I-4002/2004, U-I-4030/2004, U-I-4033/2004, U-I-4090/2004, U-I-4159/2004, U-I-4161/2004, U-I-4177/2004, U-I-4187/2004, U-I-4189/2004, U-I-4194/2004, U-I-4197/2004, U-I-4210/2004, U-I-4212/2004, U-I-4216/2004, U-I-4223/2004, U-I-4235/2004, U-I-4238/2004, U-I-4338/2004, U-I-4356/2004, U-I-4413/2004, U-I-4443/2004, U-I-4524/2004, U-I-4592/2004, U-I-4673/2004, U-I-4686/2004, U-I-4713/2004, U-I-4739/2004, U-I-4800/2004, U-I-4874/2004
Zagreb, 9. veljače 2005.
PREDSJEDNIK
dr. sc. Petar Klarić, v.r.

Tko je glasao

Na sve ove silne odluke

Na sve ove silne odluke Ustavnog Suda možemo objasniti već rečeno
kroz izjavu bivše podpresednice Ustavnog Suda:

"Mi i "SUSH"-a bili smo jednom prilikom kod gospođe Omejec (tada je bila podpresednica Ustavnog Suda) u vezi ove naše problematike zbog nezakonito ukinutog našeg stanarskog prava. Ona nam je otvoreno rekla da smo mi u pravu, ali dok god desnica ima većinu na Ustavnom Sudu da nema nikakve šanse da taj naš problem rješimo.A sada kada ju je desnica instalirala za predsjednicu Ustavnog Suda ni do Ustavnog Suda više ne možemo ni da dođemo.(kako se ono narodski kaže:gori poturica od Turčina)"

http://pollitika.com/lente-se-djele-li-djele-ii-nas

A što se tiče rada našega Ustavnog Suda najbolje je to objasnio bivši sudac Ustavnog Suda:

Ispovijest bivšeg suca Ustavnog Suda!
http://pollitika.com/lente-se-djele-li-djele

A evo nešto i o sudu u Strasbourgu i o našoj sudkinji koja je bila u vjeću suda prilikom odbacivanja naše tužbe:

http://soric-b.tripod.com/dokumenti/id16.html

Tko je glasao

"Gore navedene odredbe ovoga

"Gore navedene odredbe ovoga Aneksa ne dovode u pitanje bilo koja jamstva nediskriminacije povezana s privatnom imovinom i stečenim pravima koja postoje u domaćem zakonodavstvu država sljednica."

"Osim toga, rezolucija traži da se stanarska prava u "bivšim komunističkim sustavima priznaju i zaštite kao domovi" i "kao vlasništvo"
http://pollitika.com/evropa-trazi-da-se-stanarsko-pravo-prizna-kao-vlasn...

(7) Sporazum o pitanjima sukcesije, Aneks G, - Srbija i Crna Gora (2001-2004.):
"Član 2 (1)(a) Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji
države sukcesora i na koju građani ili druga pravna lica SFRJ su imala prava na dan
31.12.1990. će biti priznata, zaštićena i vraćena u prvobitno stanje od te
države.....".

ANALIZA ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH SARAJEVO BROJ: U-24/ 00 (od 31. 08. 2001.):

"Ustavni sud BiH poistovjećuje stanarsko pravo sa imovinom" koja je zaštićena
"članom 1. Protokola 1. Evropske konvencije".

(5) Vera Miletić, dipl. pravnica: Analiza stambenog prava i zaštite u Federaciji
(elektronska verzija 2001-2004.), Udruženje "ŽENA BIH", Mostar, Bosna i Hercegovina:
"Stanarsko pravo... (je) svojinsko - vlasničko pravo koje ima sve karakteristike i
obilježja imovinskog prava kao ljudskog prava koje je zagarantovano Ustavom BiH". (Primjedba
Isto tako je zagarantirano i Ustavom RH. Dakle, stanarsko pravo je imovina i vlasništvo,
koje je zagarantirano Ustavom).

* Francis G. Jacobs and Robin C. A. White: "The European Convention on Human Rights", 2nd ed.,
Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 246-247; "Property Rights - Article 1 of the First Protocol"):
Tamo piše, da "possessions", prema shvaćanju Europskog suda za ljudska prava, ima široko
značenje, t.j. u taj pojam spadaju, osim vlasništva nad pokretnim stvarima i nekretninama, i
druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost, a to znaci "imovina" - ("Possessions must have an
economic value"). Navedeni su primjeri: pravo ribarenja, stalna klijentela ili ugled poduzeća koji
ima novčanu vrijednost ("goodwill in a business"), dozvola za točenje alkoholnih pića (ukoliko
o njoj ovisi zarada), i drugo. - Očito, i stanarsko pravo, koje je imalo trajnu ekonomsku
vrijednost, spada u taj pojam "possessions" odnosno "imovina". - Dio teksta iz iste knjige
(citat):
"The Article refers to peaceful enjoyment of possessions rather than a right of property. But
the Court has held that this amounts to a right of property. In the Marckx case, the Court said: 'By
recognizing that everyone has the right to the peaceful enjoyment of his possessions, Article 1 is
in substance guaranteeing the right of property. This is the clear impression left by the word
'possessions' and 'use of property' (in French: 'biens', 'propriété', 'usage des biens'); - the
'travaux préparatoires', for their part, confirm this unequivocally; the drafters continually
spoke of 'right of property' or 'right to property' to describe the subject matters of the
successive drafts which were the forerunners of the present Article 1'." (References: Judgements of
ECHR: Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Judgement of 23 Sept. 1982; Marckx v. Belgium, Judgment of
13 June 1979).

ALI OVO NEMA NIKAKVE VEZE SA VAMA I VAŠOM ODUZETOM IMOVINOM.

NEZAKONITO UKINUTA NAŠA STEČENA PRAVA---to je naš spor sa državom.
VI IMATE PROBLEM SA ODUZETOM IMOVINOM ---to morate rješiti sa državom a ne sa nama.Za to vam ne trebaju nikakve naše presude Ustavnog Suda.
Budite pametni nezakonitim ukidanjem našeg stanarskog prava država vam niti vraća stanove,a niti vas obeštećuje jer joj je to najviše odgovara.

Tko je glasao

"Gore navedene odredbe ovoga

"Gore navedene odredbe ovoga Aneksa ne dovode u pitanje bilo koja jamstva nediskriminacije povezana s privatnom imovinom i stečenim pravima koja postoje u domaćem zakonodavstvu država sljednica."

"Osim toga, rezolucija traži da se stanarska prava u "bivšim komunističkim sustavima priznaju i zaštite kao domovi" i "kao vlasništvo"
http://pollitika.com/evropa-trazi-da-se-stanarsko-pravo-prizna-kao-vlasn...

(7) Sporazum o pitanjima sukcesije, Aneks G, - Srbija i Crna Gora (2001-2004.):
"Član 2 (1)(a) Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi na teritoriji
države sukcesora i na koju građani ili druga pravna lica SFRJ su imala prava na dan
31.12.1990. će biti priznata, zaštićena i vraćena u prvobitno stanje od te
države.....".

ANALIZA ODLUKE USTAVNOG SUDA BIH SARAJEVO BROJ: U-24/ 00 (od 31. 08. 2001.):

"Ustavni sud BiH poistovjećuje stanarsko pravo sa imovinom" koja je zaštićena
"članom 1. Protokola 1. Evropske konvencije".

(5) Vera Miletić, dipl. pravnica: Analiza stambenog prava i zaštite u Federaciji
(elektronska verzija 2001-2004.), Udruženje "ŽENA BIH", Mostar, Bosna i Hercegovina:
"Stanarsko pravo... (je) svojinsko - vlasničko pravo koje ima sve karakteristike i
obilježja imovinskog prava kao ljudskog prava koje je zagarantovano Ustavom BiH". (Primjedba
Isto tako je zagarantirano i Ustavom RH. Dakle, stanarsko pravo je imovina i vlasništvo,
koje je zagarantirano Ustavom).

* Francis G. Jacobs and Robin C. A. White: "The European Convention on Human Rights", 2nd ed.,
Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 246-247; "Property Rights - Article 1 of the First Protocol"):
Tamo piše, da "possessions", prema shvaćanju Europskog suda za ljudska prava, ima široko
značenje, t.j. u taj pojam spadaju, osim vlasništva nad pokretnim stvarima i nekretninama, i
druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost, a to znaci "imovina" - ("Possessions must have an
economic value"). Navedeni su primjeri: pravo ribarenja, stalna klijentela ili ugled poduzeća koji
ima novčanu vrijednost ("goodwill in a business"), dozvola za točenje alkoholnih pića (ukoliko
o njoj ovisi zarada), i drugo. - Očito, i stanarsko pravo, koje je imalo trajnu ekonomsku
vrijednost, spada u taj pojam "possessions" odnosno "imovina". - Dio teksta iz iste knjige
(citat):
"The Article refers to peaceful enjoyment of possessions rather than a right of property. But
the Court has held that this amounts to a right of property. In the Marckx case, the Court said: 'By
recognizing that everyone has the right to the peaceful enjoyment of his possessions, Article 1 is
in substance guaranteeing the right of property. This is the clear impression left by the word
'possessions' and 'use of property' (in French: 'biens', 'propriété', 'usage des biens'); - the
'travaux préparatoires', for their part, confirm this unequivocally; the drafters continually
spoke of 'right of property' or 'right to property' to describe the subject matters of the
successive drafts which were the forerunners of the present Article 1'." (References: Judgements of
ECHR: Sporrong and Lönnroth v. Sweden, Judgement of 23 Sept. 1982; Marckx v. Belgium, Judgment of
13 June 1979).

ALI OVO NEMA NIKAKVE VEZE SA VAMA I VAŠOM ODUZETOM IMOVINOM.

NEZAKONITO UKINUTA NAŠA STEČENA PRAVA---to je naš spor sa državom.
VI IMATE PROBLEM SA ODUZETOM IMOVINOM ---to morate rješiti sa državom a ne sa nama.Za to vam ne trebaju nikakve naše presude Ustavnog Suda.

Tko je glasao

"Vi imate problem s oduzetom

"Vi imate problem s oduzetom imovinom" - trijumfalno kliče susovac, sugerirajući neupućenom čitatelju kao da su nama oduzeti stanovi postupcima nacionalizacije, konfiskacije ..., a zapravo se radi o najobičnijoj hajdučiji ili otimačini za "gospodsko" zbrinjavanje političkih istomišljenika crvene provinijencije. Dakle, glagol oduzeti se odnosi na oduzimanje vlasništva, a to vlasništvo nama nikada nije oduzeto - što je potvrđeno i presudama Europskog suda za ljudska prava (vidi Sorić, Strunjak itd.), kao i presudama domaćih sudova (koga ste tužili za dobivanje statusa zaštićenih najmoprimaca - jasno vlasnika imenom i prezimenom i dobili ste to što ste tražili, a sad ste odjednom nositelji stanarskog prava!. Kakva infatilna kontradikcija! Tu nešto nije u redu s mentalnim sklopom!).
Europski sud je jasno poručio - stanarsko pravo nije vlasničko pravo, te je zauzeo načelan stav prema svim sličnim postupcima (Rašeta v. Hrvatska i Blečić v. Hrvatska). Laži, laži, laži me...

Tko je glasao

"Europski sud je jasno

"Europski sud je jasno poručio - stanarsko pravo nije vlasničko pravo, te je zauzeo načelan stav prema svim sličnim postupcima (Rašeta v. Hrvatska i Blečić v. Hrvatska). Laži, laži, laži me..."

Evo i sam si odgovorio na te tvoje tvrdnje:
Laži, laži, laži me..."

Pa te ljubazno molim da mi citiraš u kojoj presudi to piše ne da nije vlasničko nego da nije ni imovinsko pravo.

A evo mi ti šaljemo gdje to piše u našim presudama:

Tako je npr. Vrhovni sud Hrvatske, u jednoj presudi iz 1971, zauzeo stav da je ,,stanarsko pravo i
imovinsko pravo, pa protupravni gubitak tog prava predstavlja valjanu osnovu za naknadu štete''.
Presuda i rešenje Vrhovnog suda Hrvatske broj: Gž. 801/70-5 od 31. marta 1971.
14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-3136/2003 od 25. januara 2006.
15 Presuda Vrhovnog suda Hrvatske broj: Gž. 557/72-2 od 17. januara 1973. u kojoj se, između ostalog,
navodi: ,, …Stoga se ne može prihvatiti navod tužene u žalbi da prvostepeni sud nije ničim obrazložio zašto
je izgubljeno stanarsko pravo u konkretnom slučaju procenio na 25.000 dinara.’’
Pa vas još po ne znam koji put molim da nas ostavite na miru i da svoje probleme ne rješavate preko nas "bivših" nositelja stanarskog prava.Srdačan pozdrav!

Tko je glasao

E MOJI ZAŠTIČENI

E MOJI ZAŠTIČENI NAJMOPRIMCI...IZ TZV. SUSH-a...
ČOVIK SE ZBILJA MORA PITATI ŠTA VAM JE U GLAVI.., NA ZNANJE:
- BERLINSKI ZID JE ODAVNO PAO...A SNJIM I TOTALITARNI BOLJŠEVIČKI REŽIMI UZ POMOĆ KOJIH STE OKUPIRALI TUĐE PRIVATNO VLASNIŠTVO...!!!
-RASPALA SE I JUGOSLAVIJA, JEDAN OD TIH TOTALITARNIH REŽIMA...
-U HRVATSKIM ZAKONIMA NE POSTOJI STANARSKO PRAVO..., A R.H. JE SAMOSTALNA I SUVERENA ZEMLJA, SA SVOJIM ZAKONIMA, SUKLADNIM MEĐUNARODNO PRIHVAČENIM ZAKONIMA, KONVENCIJI, OBVEZAMA KOJE IZ TOG PROISTIĆU...
-A VI UPORNO PONAVLJATE ZAKONE IZ TOG TOTALITARIZMA, KOJI VAM JE I OMOGUČIO OKUPACIJU I IZRABLJIVANJE TUĐEG PRIVATNOG VLASNIŠTVA..., NE POŠTIVATE ZAKONE SVOJE DRŽAVE, I DAPAČE ZAZIVATE ZAKONE BIVŠE DRŽAVE, BIJEG OD KOJE I NJENIH PROPISA JE KRVLJU PLATIO NAŠ NAROD...! ČISTO LUDILO...!!!

Tko je glasao

Na postavljeno pitanje: " U

Na postavljeno pitanje: " U kojoj presudi piše da stanarsko pravo nije vlasništvo nego da nije ni imovinsko pravo?" odgovorila vam je najkompetentnija osoba u Hrvatskoj, a to je gđa Štefica Stažnik, iz Ministarstva pravosuđa, zastupnica Vlade RH na Sudu za ljudska prava i temeljne slobode u Strasbourgu, u e-mailu od 3. studenoga 2008.! Mene obespravljenoga vlasnika kojemu se krše ljudska prava stavljate na kušnju, rekli bi moji Dalmatinci "Vatate u đir", a dobro znate odgovor! Kakvo licemjerstvo! Zaista, vi priznajete samo sud Centralnog komiteta, a domaće i međunarodno zakonodavstvo - ne priznajete! Za vas vrijedi - vladavina prava, što je to? Koji oblik teške moždane deformacije! Pa ,eto ne radi vas, nego radi drugih blogera citirat ću gđu Stažnik:"Niti u jednoj presudi ili odluci Europski sud nije utvrdio da se stanarsko pravo može smatrati vlasništvom u smislu članka 1., Protokola 1. uz Konvenciju". (Blečić v. Hrvatska, Rašeta v. Hrvatska Gačeša v. Hrvatska Garić v. Hrvatska, Sorić v. Hrvatska), a ja dodajem i Strunjak v. Hrvatska. A što se tiče predsjednice Ustavnog suda Jasne Omejec, ona kaže: "Konvencija je jedan od najvažnijih dokumenata moderne europske pravne i pravničke prakse! (Ljetna škola u Novome Vinodolskom, rujan 2009.)". Što to ima veze s ljevicom ili desnicom?

Tko je glasao

Laži, laži, laži me... (i

Laži, laži, laži me...
(i mislimo da je dosta tih laži i manipuliranja)

Štefica Stažnik,
zastupnica Vlade RH i
ravnateljica
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

"U više presuda i odluka koje se odnose na hrvatske predmete, Europski sud za ljudska prava razmatrao je problematiku stanarskih prava, te derivata tog prava poput prava na otkup stana i prava na zaštićenu najamninu (npr. Blečić br. 59532/00, Gaćeša br. 43389/02, Rašeta br. 125/05, Garić br. 1384/03, Sorić br. 43447/98)
Niti u jednoj presudi ili odluci Europski sud nije utvrdio da se stanarsko pravo može smatrati vlasništvom u smislu članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.
Točno je da je u presudi u predmetu Blečić veliko vijeće u prvom redu ispitivalo nadležnost suda ratione temporis za ispitivanje zahtjeva."

"Poštovana gospođo Stažnik,
Zahvaljujem Vam na odgovoru! Međutim, iz tog Vašeg odgovora jasno proizlazi, da u odlukama ili presudama Europskog suda za ljudska prava nije rečeno ono, što je Ministarstvo pravosuđa objavilo u Globusu! Dakle, NIJE ISTINA da se je taj Sud u svojim presudama ili odlukama "jasno očitovao da se stanarska prava u Hrvatskoj ne mogu podvesti pod vlasništvo" (kao što je Ministarstvo pogrešno objavilo u Globusu), nego je i u slučaju Blečić i u ostalim slučajevima Sud rekao da neće odlučivati o tome je li stanarsko pravo vlasništvo ili nije - A TO JE VELIKA I BITNA RAZLIKA!!!"
http://pollitika.com/vlasnistvo-po-europskoj-konvenciji-o-ljudskim-pravima

Tko je glasao

Ako se ne poštuju

Ako se ne poštuju presude/odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasbourga u kojima je navedeno da stanarsko pravo nije vlasničko pravo, te da se ne mogu otkupiti privatni stanovi, jer Konvencija ne jamči otkup tuđe imovine, postavlja se pitanje duševnog zdravlja takove osobe! Službena priopćenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva su na tragu presuda Europskog suda, kao i stavovi Ministarstva pravosuđa (Štefica Stažnik). Također, tu su i presude "Ustavnog suda RH u kojima ni u jednoj odluci ili rješenju nije utvrđeno da se stanovi u privatnokm vlasništvu na kojima je postojalo stanarsko pravo moraju prodati zaštićenim najmoprimcima,m odnosno omogućiti im otkup" (Priopćenje MZOPUG od 2. srpnja 2008.).
Sve presude i domaćih sudova kao i međunarodnog Suda u Strasbourgu ne dozvoljavaju otkup privatnih stanova! To je pravna činjenica koja se ne može derogirati, a koja je svakome jasna i razumljiva! Tko to ne razumi očito je da ima problem s duševnim zdravljem!
Lidija Lukina-Karajković, bivša stalna zastupnica Vlade RH na Europskom sudu za ljudska prava u zaključku svojega znanstvenog rada: Prikaz odluka Europskog suda ...Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagrebu: "Kriterij za primjenu Konvencije razrađeni su praksom Suda, i tamo gdje Sud odlučuje samostalno, drži se utvrđenih kriterija". Dakle, u postupcima koji su se vodili u Strasbourgu (Sorić, Strunjak, Rašeta, Blečić... utvrđena je sudska praksa Suda. To je sveto pismo svakog budućeg sudskog odlučivanja!
Dragi i mili moji susovci! Ja vas razumijem, jer tko gubi ima pravo da se ljuti! Ali ovo ipak nije sportsko natjecanje, već puno ozbiljnija tema - pravosuđe i poštivanje temeljnih ljudskih prava!
Zato bi trebalo ukazati Državnom odvjetništvu da neke vaše članove, ako nisu neuračunjivi, strpaju iza rešetaka! U Pollitika.com komentaru od 24. ožujka 2003. može se pročitati zaista zabrinjavajuće prijetnje opasne po život: "Izgubili smo još jednoga borca za naša prava, a protiv zločinaca - mučitelja i pljačkaša naše imovine. Jednog dana krivce mora stići ruka pravde. Nema riječi ni kazne kojima bi se neke od takvih ljudi dovoljno osudilo i kaznilo". Među osobe koje su se drznule očitovati ili donositi presude utemeljene na zakonima i Ustavu RU i Konvencije, po službenoj dužnosti, pobrojani su: Marina Matulović-Dropulić, Žarko Domjan, Vladimir Šeks, Božo Kovačević, Vesna Pusić, brojni novinari, svi suci Ustavnog suda RH (J. Crnić, Z Bartovčak, V. Belajec, N. Filipović, A. Jelavić Mitrović itd. itd. Među mučitelje i pljačkaše spadaju i suci (dio ili većina) Europskog suda za ljudska prava koji se nabrojeni inicijalom imena i prezimenom.
Ako živimo u pravnoj državi onda klevetnik mora osjetiti ruku pravde! Sve drugo je anarhija!

Tko je glasao

E MOJI SUSH-ovci.... -

E MOJI SUSH-ovci....
- Drago mi je da se držite " sporazuma o pitanjima sukcesije...,
Aneksa G- I ODLUKA KOJE SE ODNOSE NA SRBIJU I CRNU GORU...!!!
- Isto tako i "ANALIZE ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH-SARAJEVO...!!!
- AKO SU VAM TA I TAKVA RJEŠENJA DRAŽA - AJTE TAMO ! SRITNO VAM !
VIDITE, MI IMAMO SVOJU DOMOVINU, REPUBLIKU HRVATSKU. VOLIMO JE KA MATER SVOJE DITE. AKO JE PONEKAD I "NESTAŠNO", NIJE NAM PRAVO, OPET JE VOLIMO - NAŠA JE. I JEDINA NAM JE ! DOŠLO JE VRIJEME VRIJEME PRAVE PUNOLJETNOSTI. I SAZRIJEVANJA, I DONOŠENJA ODLUKA !!
. IMAMO U R.H. SVOJU IMOVINU, NAŠE PRIVATNO VLASNIŠTVO. NA KOJOJ NAM JE NASILNO, PROTIV NAŠE VOLJE , U BIVŠOJ DRŽAVI, BOLJŠEVIČKIM METODAMA OGRANIČEN POSJED...!
OKUPIRANO JE TO NAŠE VLASNIŠTVO !!! OD VAS, DANAS ZAŠTIČENIH NAJMOPRIMACA ! RAZUMIJEM POTREBITE, ČESTITE LJUDE, KOJI TRAŽE PRAVO NA DOM! ALI VAS, KOJI SE PREDSTAVLJATE KAO SUSH, KOJI SEBI DAJETE ZA PRAVO IZNOSITI GNJUSNE NEISTINE, OBMANJIVATI JAVNOST..., KOJI TEŽITE OTIMANJU NAŠE PRIVATNE IMOVINE....
IMAMO U R.H. ZAKONE R.H.,VLASNIČKE LISTOVE, ZEMLJIŠNE KNJIGE, ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, USTAV R.H., TRŽIŠNU EKONOMIJU, ODLUKE USTAVNOG SUDA R.H., KOJE POŠTUJEMO !
POŠTUJEMO I ODLUKE MEĐUNARODNOG SUDA ZA LJuDSKA PRAVA U STRASBURGU, KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA / koju je R.H. PRIHVATILA I POTPISALA 1997. god. - ČIJA PRIMJENA JE OBVEZUJUČA ZA SVE ZEMLJE POTPISNICE.../ PROTOKOL BR.1, PRAVNE STEČEVINE E.U., DEMOKRATSKOG I CIVILIZIRANOG SVIJETA...
NE TREBAJU NAM, / UZ SVE DUŽNO POŠTOVANJE / PROPISI KOJI SE ODNOSE NA RJEŠENJA U NAMA SUSJEDNIM ZEMLJAMA..., OD KOJIH SMO SE JEDVA RASTALI...!
PUNO STOLJEĆA SMO IMALI GOSPODARE, PUNO ŽRTVI I ŽIVOTA JE DANO ZA SLOBODU, SUVERENOST I SAMOSTALNOST R.H., DA BI SE MI DANAS VLADALI PO PROPISIMA KOJI SU DONESENI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA /prvenstveno izbjeglica / U NAMA SUSJEDNIM, / bivšim bratskim /ZEMLJAMA !!!

Tko je glasao

http://picasaweb.google.com/s

http://picasaweb.google.com/stanari.grada.vukovara/CestitkaPredsjednikuR...

Dio teksta čestitke Izvršnog odbora za pravedan otkup stanova u Vukovaru (Domovinskog rata 54/18 , 32010 Vukovar) predsjedniku Ivi Josipoviću (Pantovčak 241 , 10000 Zagreb) (zaprimljeno u Uredu Predsjednika RH 04.06.2010. god.)

---------------------------

"(......) ...Ustavnog zakona koji govori 'Svi su građani RH ravnopravni i jednaki pred Ustavom i zakonom', što nas Vukovarce - korisnike stanova drži u nadi i uvjerenju da smo i mi ravnopravni sa onih 150.000 nositelja stanarskih prava koji su svoje stanove otkupili po cijeni od 50 - 100 DM po m2 i uvjetima kada ih nisu pitali da li imaju stan ili kuću u Splitu ili Rijeci a treći stan kupuju u Zagrebu. Za napomenu je da su od 1992. - 1997. godine svoje stanove otkupili oko 150.000 nositelja stanarskog prava a cijena je bila ista 50 - 100 DM po m2 bilo da su stan kupovali za gotovinu ili na kredit. Oni koji su kupovali na kredit nisu plaćali duplo veću cijenu od 100 DM dakle nisu plaćali 200 DM po m2 zato što kupuju na kredit. Plaćali su isto oko 100 DM kao i oni koji su kupovali u gotovini samo što su na tih 100 DM plaćali svega 2% kamate. Za razliku od nas Vukovaraca, od nas Vlada RH traži 175 eura po m2 ako kupujemo u gotovini, a ukoliko kupujemo na kredit onda je cijena 350 eura po m2, dakle po duplo većoj cijeni od onih koji kupuju a gotovini i sa mnogo većim kamatama od 2%. Napominjemo da nismo jednaki ni sa uvjetima kod otkupa stanova. Nama Vukovarcima uskraćuju pravo na stambeno zbrinjavanje i otkup stana a ukoliko smo naslijedili neku nekretninu (stambeni objekt), što nije bio uvjet za 150.000 nositelja stanarskog prava prilikom otkupa stanova od 1992.-1997. god. Iz svega gore navedenoga jasno se vidi da Ustavni zakon čl. 14 st. 2. ne važi za korisnike stanova u Vukovaru i nije ispoštovan prema nama koji smo željni da otkupimo stanove koje smo inače do 1991. god. svojim novcem izgradili na način da smo svakog mjeseca većina po 30 do 40 godina rada išli kući umanjenog osobnog dohotka za 10,8% koje smo svjesno izdvajali u stambeni fond kako bi što prije izgradili 6.000 stanova u Vukovaru za potrebe radnika. (......)"

Tko je glasao

Ništa novo, ništa novo!

Ništa novo, ništa novo! Koliko vidim ovdje se radi o DRUŠTVENIM STANOVIMA (za koje smo i mi pokradeni vlasnici odvajali od plaća (osobnog dohotka), što nema ama baš nikakve veze s vama zaštićenima (od koga, čega?) koji živete u bescijenje u PRIVATNIM STANOVIMA (nitko vas za vaše nekretnine i ne pita, ali doći će dan kada će profunkcionirati OIB, pa će biti po onoj : Vrati koko što si pozobala! Nije ni Šuker veslo sisao!). Zapravo, ovo je još jedna susovska manipulacija ili kako bi se u školi reklo kod pisanja domaće zadaće - promašio temu! A što vam drugo i preostaje nego varati narod kada nemate pravne osnove za definitivnu pljačku oplačkanih vlasnika! Je su li vama poznate riječi: moral, poštenje, etika, čestitost ili ste do srži zatrovani grabežom i bešćutnom otimačinom koja vam je pomutila razum! Ugledajte se na dubrovačke gospare, također zaštićene najmoprimce, koji kume i mole strukture da isele u zamjenske stanova! I to će im biti kad-tad udovoljeno. Dakle, između vlasnika i realnih i razumnih zaštićenih najmoprimaca nema nikakva problema!
Znate što susovci, žao mi je mojih neupućenih supatnica - bakica - kojima nanosite nemjerljivu bol i zlostavljate ih po sudovima, e da bi im se praksom (Zakon o najmu stanova) propalih totalitarnih sustava, bešćutno kršila njihova ljudska prava i prisilo ih na plaćanje sudskih troškova.
Pozdrav mojim bakicama sa Srebrnjaka! Bog Vas poživio i dao Vam snage da izdržite još malo! Nazire se svjetlo na izlazu iz tunela! Europsko sudstvo i Europska unija je s nama! Otvoreno je poglavlje 23. (Pravosuđe i ljudska prava) i očekujte prestanak kršenja naših ljudskih prava, na kojima uostalom i počiva Europska unija i europska demokracija!

Tko je glasao

"MI IMAMO SVOJU DOMOVINU,

"MI IMAMO SVOJU DOMOVINU, REPUBLIKU HRVATSKU. VOLIMO JE KA MATER SVOJE DITE."

Ti stvarno nisi normalan pa kad je sve tako kako ti kažeš pa šta čeka ta "tvoja domovina" pa zašto ti već jednom ne vrati taj oduzeti stan.A nas okupatore strpa u zatvor jer tako čine sve pravne države čitavog svijeta.

Tko je glasao

E moji iz SUS-a !

E moji iz SUS-a !
Posjed naših stanova če nam vratiti svojim odlukama sudovi, u R.H., kao i E.U. SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBURGU, temeljem pozitivnih zakonskih propisa...., UZ NAKNADU ZA IZGUBLJENU DOBIT I PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLI UZROKOVANE OKUPACIJOM NAŠE PRIVATNE IMOVINE...!!!
A VAS NEMA POTREBE ZATVARATI...!
ZAŠTO ? ZATO ŠTO BI U TOM SLUČAJU OPET ŽIVJELI NA TUĐI RAČUN !

Tko je glasao

Nikada se nisam obraćao

Nikada se nisam obraćao vama (zaboga, čemu?) za rješenje problema kako vlasnika tako i zaštićenih (od koga?) najmoprimaca! Ja samo ispravljam navedene neistine koje plasirate po medijima (e tu sam blokiran, ali ovaj blog mi to dopušta) po gebelsovskom načelu: laži, nešto će i ostati! Ja sam svjestan da će Sud u Strasbourgu dati pravorijek u korist vlasnika i da će prestati kršenje vlasnikovih ljudskih prava. Vi 10 godina skrivate presude Suda za ljudska prava u kojima se vaša traženja za otkupom privatnh stanova proglašavaju NEDOPUŠTENIMA, i ne tražite druga rješenja, primjerice slovenska. Ako vi ne poštujete vladavinu prava i sudske presude (Ustavnv sud RH, Sud u Strasbourgu) vi ste redikulozni anarhisti - što je zaista vaš problem!Adio.

Tko je glasao

U njemackoj nije tako lako

U njemackoj nije tako lako dizati najamnine kako ti pase.

Pa daj ti meni ukaži gdje sam ja tvrdil, da se najamnine mogu dizati kak paše najmodavcu.

Napisal sam da se cijena m2 stalno korigira.

Na zapadu najmodavac osim prava najamninu ima i obvezu odrzavanja stana. Bez odrzavanja stana nema velikih skokova najamnine, naslucujete sto zelim reci?

Stan održava najmoprimac i točno je zakonski regulirano nakon kolko godina moraš pofarbat kuhinju, kad dnevni boravak, kad spavaču sobu i kad kupaonu i WC. Za prozore i vrata je isto tak.

Najmodavac se brine o modernizaciji stana i popravcima večeg stila.

Sve to se može vidjeti u ugovoru koji se sklapa.

Tko je glasao

neoprogressivan "I u

neoprogressivan
"I u kapitalistickim zemljama je
jako tesko izbaciti najmoprimca..."

U kapitalističkim zemljama je nemoguće ni postanara izbaciti (koji ne plaća ni zaštićenu stanarinu), a kamoli zaštićenog najmoprimca gdje je on i njegovi članovi zajedničkog domaćinstva imaju u tom stanu trajno rješeno stambeno pitanje.Kod nas kao što vidite iz ovoga slučaja bez problema mogu da rade šta hoće jer nema pravne države pa svak uzima pravdu u svoje ruke.Pa čak vas mogu proglasiti ludim pa vas strpati u ludnicu ili bagerima vam sruše zid pa sudom traže da vas sud privremenom mjerom spasi iz ruševne kuće itd...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci